Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2016> Daha Fazla

Türkiye, İran'a hep dost gözüyle sevgi ve şefkatle bakmalı. Bu dostluk bereket getirir. Türkiye, Suriye'nin bölünmesine kesin olarak karşı olsun. Bu konuda Türkiye İran ve Rusya ile ortak hareket edebilir.
Putin delikanlı bir insandır. Türkiye'nin Rusya ile ittifakı önemlidir. Bölgede İran, Türkiye, Rusya ve Azerbaycan ittifakı çok güzel olur.
Bazı kişiler İslam dini olduğunu zannederek İslam'la hiç ilgisi olmayan müşrik zihniyetli kişilerin peşinden gidiyorlar.
Kuran'ı bilmedikleri için şirk dinini İslam sanıyorlar. Kuran'a dayalı İslam'ın gerçek din olduğunu bilmiyorlar.
Eski dönemlerden kalma sevgisiz, halka tepeden bakan, soğuk bir zihniyet var. Bu zihniyetteki kişilerin neredeyse hiç sevenleri olmuyor.
Mehdi çıkana kadar mezhepler devam edecektir. Mehdi çıkmadan mezheplerin kalkması olmaz.
Allah'ın ve Resulullah'ın Müslümanlar için gösterdiği çözüm İslam Birliği ve Mehdiyettir.
Mısır'da, Suudi Arabistan'da ve diğer birçok yerde Müslümanları iç çatışmaların arttığı büyük bir belanın içine çekmeye çalışıyorlar.
Adamlar İslam'a, Allah'a, Peygamber'e haşa karşı oluyorlar ama Rumiliği destekliyorlar. Bundaki anormalliği Müslümanların görmesi gerekir. Adamların anladığı Anadolu Mevleviliği değil, şarabın, homoseksüelliğin helal sayıldığı Darwinizmin olduğu Rumilik felsefesidir.
Müşrik sistem Allah'ın indirdiğine göre değil, atalarından öğrendiğine göre hareket eder, dini atalarından öğrendiği gibi yaşamak ister.
İnsanları kaybetmek değil kazanmak önemlidir. Hata yapan olsa dahi hep onu kazanacak üslup kullanmak, şefkatle yaklaşmak gerekir.
Atatürk'ün gerçek dindar kişiliğini anlatmamız önemli hizmetlerimizden biri oldu. Geniş kitlelerde Atatürk sevgisinin artmasına vesile olduk.
Deccaliyete karşı büyük bir mücadele veriyoruz. İngiliz derin devleti tüm melanet şebekeleriyle harekete geçti, ülkemizi parçalamak istiyor. İstedikleri planı yapsınlar hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar. Türkiye'yi bölmeyi asla başaramayacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ekim 2016> Daha Fazla

Şeffaflaşma İngiliz derin devletinin Müslümanları baskı altında tutma taktiğidir. Kendilerince Mehdiyeti böyle engelleyeceklerini sanıyorlar.
Müslümanların yapması gereken Kuran'da ittifak etmek, birbirlerini koruyup kollamak, kimsenin bir diğerini ezmesine seyirci kalmamaktır.
Rusya'nın sık sık İngiliz derin devletinin oyunlarını gündeme getirmesi önemli ve güzel bir gelişme.
Türkiye'ye barış diye dayatmak istedikleri model Güneydoğu'yu almak, Öcalan'ı bırakmak ve devlet başkanı yapmak, katilleri affetmek, kurulacak komünist devletin parasını da siz vereceksiniz modelidir. Bunları I. Dünya Savaşında da teklif ettiler, cevabını aldılar. I. Dünya Savaşında askerlerini gönderenler şimdi de kiralık katillerini gönderiyor, Türkiye'yi parçalayacağız diyorlar Hiçbir şey alamazlar. Kurtuluş Savaşında yüzbinleri şehit verdik, şimdi 83 milyon şehit oluruz ama vatanımızdan tek bir çakıl taşı vermeyiz.
Derin devletler münafıkları hep kullanır. Ama kullandıktan sonra en aşağılık şekilde bir kenara atar.
Münafıkların farklı dönemleri vardır. Önce müminler içinde öfkeyle yaşar sonra kopar sonra saldırganlığı artar sonra da kendi içinde çöker.
Münafık Müslümanların yanına ilk başta imkan bulmak için gelir ama Müslümanların imanını ve İslam'ı tanıdıkça müminlere kini, nefreti artar.
Müslüman münafıkla ilmen aslanın serçeyle oynaması gibi oynar. Münafığın dünyada da ahirette de hayatı kepazelik içindedir.
Müslümanın cennetteki makamı münafıklarla, şeytanla, nefisle fikri mücadele ile yükseliyor.
Münafık imansızdır. İmansız olmasına rağmen İslam'a hizmet etmesi içine çok büyük acı olur.
Müslümanların örnek alacağı kişi Resulullah'tır. Rumilik felsefesi Müslümanların örnek alacağı bir model asla değildir. Anadolu Mevleviliği ile İngiliz derin devletinin telkin ettiği Rumilik bambaşka iki şey. Rumilikte homoseksüellik, Darwinizm, bir çok sapkınlık var.
Şeffaf toplum modeli gerekiyorsa ilk İngiliz derin devletinden başlasınlar görelim nasıl olduğunu, neden Ortadoğu'da şeffaflık şart oluyor? Neden İngiliz derin devletinin yapıları değil de camilerin, Müslümanların şeffaflık adı altında kontrol altında tutulması gerekiyor? Şeffaflık söylemi adı altında Müslümanları küçük parçalara ayırıp cam fanuslar içinde kontrol altında tutmayı amaçlıyorlar. Tüm bunların amacı kendilerince İslam Birliği'ni engellemek, İslam ahlakının hakimiyetini durdurabilmektir. Bunları asla başaramazlar.
Devletin güçlü olmasını sağlayan vatandaşın her dakikasını kontrol altında altında tutmak değil, kaliteli insan yetiştirmektir. Baskı, zor ve dayatma, vatandaşın aklına ve vicdanına değer vermemek bunu da şeffaflık adı altında yapmak İngiliz derin devleti telkinidir.
Abdülhamit döneminde Filistin'de 36 Musevi yerleşim yeri kurulmuştur. Abdülhamit'in Musevilere toprak vermesi yanlış bir tutum değildir.
İsrail devletinin kurulmasını planlayan, organize eden, düzenleyen dönemin İngilteresi olmuştur. Ortadoğu haritasını İngiliz derin devleti çizmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2016> Daha Fazla

Dünyada birçok gazeteye İngiliz derin devletinin elamanlarını yerleştirmişler. Böylece rumilik ve homoseksüellik propagandasını rahatlıkla yapıyorlar.
Filistin'de devlet kuracak sayıda Musevi ve toprak yoktu ama Abdülhamit kanun çıkarttı ve 36 yerleşim bölgesine Musevileri yerleştirdi. Abdülhamit döneminde Filistin'de yaşayan Musevilerin sayısı 3 kat arttı ki bu gayet güzel.
İsrail Devletini ilk olarak İngilizler kurmuştur, bu belgelerle sabittir. İsrail ordusunu eğiten ve İsrail istihbaratını oluşturan da yine İngilizlerdir, bu da çok sayıda belge ile sabittir. İngiliz derin devleti, İsrail devletinin toprağının sınırlarını ilk belirleyendir.
Bazıları Müslümanları nefes alamayacak hale getirmeye çalışıyorlar ama kimse Chatham House toplantısını şeffaflaştırmayı düşünmüyor.
Nakşibendiler çok sevgi doludur, herkesi severler, kimseye haset etmezler, kızmazlar, öfkelenmezler, herkesle görüşürler. Allah Nakşibendiler gibi kıymetli ocaklara güzellikler nasip etsin, münafık pisliğini Allah bu güzel ocaklara yaklaştırmasın.
Şeyh Nazım Hazretlerinin oğlu Şeyh Mehmet Efendi çok kıymetli, mümin, muttaki bir insandır, çok güvenilirdir. Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri de çok nurlu, güvenilir ve kıymetli bir insandır. Çevresini sarmış bazı münafıklara karşı çok dikkatli olmak gerekir.
İngiliz derin devleti uzantılı Soros'cu zihniyet, Müslümanları şeffaflaştırma adı altında ajitasyon meydana getirmeye çalışıyor.
Deccal olmasa Mehdi çıkmaz dolayısıyla Deccaliyet de Mehdiyete hizmet eder.
Allah Kuran’da birçok ayet ile dilediği kullarına gayb haberlerini bildireceğini söylemiştir.
İsa Mesih’in dünyaya tekrar inişi, Hz. Mehdi’nın çıkışı, Yecüc ve Mecüc’ün varlığı Kıyamet alametlerindendir.
Allah Kuran'da, Ehl-i Kitaptan herkesi Hz. İsa’ya iman ettireceğini söylüyor. Bu ayetteki hüküm de açık. Hz. İsa Mesih tekrar dünyaya gelecek.
Allah İsa Mesih için “Kıyamet için bir alamettir” diyor, sadece onun için bunu söylüyor. Bu ayetteki hüküm açık. İsa Mesih tekrar dünyaya gelecek.
Allah Nur Suresi’nin 55. ayetinde Müslümanları dünyaya hakim edeceğini vaat ediyor. Bu ayet tahakkuk edecek. Nur Suresi’nin 55. ayetinde Allah’ın vaat ettiği İslam ahlakının dünya hakimiyeti Hz. Mehdi ve İsa Mesih (as) vesilesiyle gerçekleşecektir.
"Allah niye Mehdi'ye hakimiyet veriyor" diyorlar? Peygamberimiz (sav)'in torunu olan Hz. Mehdi'nin başarısı Resulullah (sav)'in başarısıdır.
Allah Hz. Süleyman’a da dünya hakimiyeti verdi ama Allah'ın çok sevdiği bir Peygamber olan Efendimiz (sav)’e hakimiyet vermedi. Zülkarneyn de Peygamber değil ama Allah Resulullah (sav)'e nasip etmediği dünya hakimiyetini ona vermişti.
Bazı İslam alimleri PKK tehlikesini, Darwinizmi, materyalizmi bırakmışlar, ısrarla "Mehdi ve İsa gelmeyecek" diyorlar. Bu telaş niye? Bu kişilere göre Mehdi gelmeyecek ise her gün bunun tartışmasını niye yapıyorlar? Mehdi gelmeyecekse bu kişilerin çok rahat olması lazım.
İranlılar da Museviler de dindar insanlardır ama yoğun bir İran ve Musevi karşıtlığı yapılıyor, bu çok yanlış.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2016> Daha Fazla

Abdülhamit'in ezilmesini hiç kabul etmeyiz ama o dönemde yapılan yanlışları da anlatmalıyız ki İngiliz derin devleti aynısını yapamasın.
Münafık Allah'ı unuttuğu için sürekli başı beladadır. Allah'ı unuttukları için Allah da onları unutur ve başları hiç beladan kurtulmaz.
Münafıkların sahtekarlıklarını deşifre ettiğimiz her çalışma onların oyunlarının bozulması için önemlidir. Münafıkların çirkinliklerini hep anlatmak lazım.
Bediüzzaman ahir zamanda deccal, insanların hırs ve ayrılığından faydalanıp tüm dünyayı ele geçirir diye anlatıyor. İngiliz derin devleti de bir avuç insanla, insanların hırsından faydalanıp tüm dünyayı karışıklığa, savaşa, çatışmaya sürükleyebiliyor.
İngiliz derin devleti konusunda aydınlarımızın çoğunun dikkati açıldı. Hemen her gün artık bu konu gündeme geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2016> Daha Fazla

Mehmet Şevket Eygi Hocamız kimseye boyun eğmeyen cesur, kararlı, çok güzel ahlaklı bir insandır.
İngiliz derin devletinin kurduğu her oyun bozulmaya mahkumdur. 15 Temmuz'da nasıl yenilgiye uğradılarsa yine yenilecekler.
Mısır'ın teslim alınmasında ilk adım cemaatlerin, tarikatların şeffaflaştırılması söylemiydi. Böylece Mısırı tam kontrol altına aldılar.
Sahte Mehdiyetle mücadele ancak gerçek Mehdiyetin bereketiyle olur.
Ümmeti Muhammed şu an paramparça. Müslümanların birleşmesi için Resulullah'ın gösterdiği yol Mehdiyettir.
Türkiye'yi bir şekilde büyük bir savaşın içine sokmak daha sonra da sınırdan Türkiye'nin içine girmeyi planlıyorlar. Oyunu iyi görmek gerek. Türkiye için sınır güvenliği açısından tek tehlike PKK'dır. Türkiye'yi bölmek isteyen PKK'dır. Türkiye'nin ana hedeften şaşmaması önemlidir.
Soğuk, resmi, sevgisiz, tek yanlı sistemlerde darbe zihniyeti kolay gelişiyor. Darbelerin gelişmesinin engellemenin yolu tam aksini yapmaktır. Sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, özgürlükleri en güzel şekilde hakim kıldığımızda darbeci zihniyette olanlara da en etkili tedbir alınmış olur.
Bedavacılık deccaliyetin özelliklerinden biridir, hadislerde deccalin yiyecek dağları teklif etmesi detaylı anlatılır. Deccaliyet kendisine uyanları koruması altına alır, uymayanları ise bir nevi kendi cehennemine atar. Darbe girişimleri terör vs ile kendisine uymayanları cezalandırır ve kendi sisteminin hakim olması için uğraşır.
Deccaliyet sinsice bir tebliğ yapıyor, bir çok insan farkına varmadan bu tebliğe aracı oluyor. Deccaliyet Allah'ın anılmamasını öğretiyor.
İngiliz derin devleti fikren ezildiğinde Irak, Suriye, Libya her yer kurtulur.
Mehdiyet olmadan, sevgi olmadan birlik oluşmuyor. İlla ki Mehdi sevgiyi her yerde yeşertecek, o güzel sevgi yeşilliği her yere hakim olacak.
Tüm Türkiye İngiliz derin devletinin oyunlarını görmeye başladı. Biz gündeme getirdikten sonra sokak sokak her yerde artık bu konu gündemde.
Bedavacı kültür gittikçe yayılıyor. Bir çok genç hiç çalışmadan, emek vermeden yaşayabilsin istiyor. Bazı programlar da bunu teşvik ediyor. Allah sevgisi, vatan sevgisi, bölünme tehlikesine karşı gayret olmadan sabahtan akşama kadar boş konuşmayla geçen bir hayat olsun istiyorlar. Bedavacı programlarda bir tür komünal yaşam içerisinde kavga, kabalık, saldırganlık, sevgisizlik kendisini ayrı bir bela olarak gösteriyor.
Televole kültüründe Allah'ı, vatanı, milleti, maneviyatı unutacak ve unutturacak bir üslup hakim oluyor. Buna karşı fikri tedbir alınmalı. Bu programlar bedavacı hayat anlayışı geliştiriyor. Birileri onları beslesin, onlar da hiç gayret etmesinler. Allah'tan dinden hiç bahsedilmesin, bomboş bir dünya olsun anlayışı hakim oluyor. Bu anlayış vatan millet için ciddi bir tahribattır.
İnsanları mahcup ederek, gerginliğe sebep olarak eğlence olmaz. Öyle bir ortamdan sonra insanlarda ciddi bir manevi tahribat oluyor.
Birçok şov ve yarışma programında çok sevgisiz gergin bir dünyanın telkini veriliyor. Bu programlarda Allah'ı hatırlatan tek kelime olmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2016> Daha Fazla

Allah Kendisine dua edip yaklaşmamızı, sıcak bağlantı halinde olmamızı istiyor. Bakara Suresi, 152. ayette “Öyleyse (yalnızca) Beni anın, Ben de sizi anayım; ve (yalnızca) Bana şükredin ve (sakın) nankörlük etmeyin” diye bildiriyor.
Bir insan kalbinin Allah'ın zikriyle mutmain olacağına inanmıyorsa ne yaparsa yapsın sıkıntı onu boğar, tek kurtuluş Allah'ın zikriyledir.
Nankörlükten Allah nefret eder. Allah'ı kandırmaya kalkanın, küfre hayran olanın Allah belasını verir.
Sevgi, derinlik, tutku, aşk, kaliteden anlamayan, estetik ve güzellikten zevk almayan insanları da eğitmek gerekiyor.
Abdülhamit de insandır ve hatalar yapmıştır ama kimse Abdülhamit'e hakaret edemez. Biz o dönemdeki yanlışların tekrarı olmasın diye anlatıyoruz.
Ahit Sandığı Taberiye gölünde hiç erişemeyecekleri gibi saklıdır, zamanı geldiğinde bulunacak ve açılacak. Taberiye gölündeki 60 metrelik taş yığının altında Kutsal Sandık saklı. Ahit Sandığı Mehdi döneminde Taberiye'den çıkarılacaktır.
İran, Suriye, Irak, Hindistan, Pakistan hepsi eziliyor ama hiçbiri de çıkıp İngiliz derin devletine karşı birleşelim demiyorlar.
Suudi Arabistan’da her yüzyılda bir bölünme ve ayaklanmalar olmuştur. Şimdi yeni bir tanesine hazırlık yapılıyor gibi görünüyor. Arabistan’ı bölmeye çalışarak kendilerince daha kolay idare edeceklerini düşünüyorlar.
Tüm dünya modernlik, kalite, estetik ve sanat ister. Bağnazların dünyasında ise kalite, estetik, sanat, güzellik yoktur.
Mehdi'nin kim olacağını Allah seçer. Sahte Mehdilerle ya da Mehdilik talepleriyle İslam Birliği gerçekleşmez.
Amerika ve İngiltere adeta tek devlettir. Amerika, İngiltere'nin bir nevi eyaleti gibidir. Amerika siyaseti üzerinde İngiliz derin devleti etkilidir.
Mehdiyet tavsiye makamıdır. Her tavsiyesi yerine getirilir, ama zorla değil sevgiyle. Hz. Mehdi sevgi öğretmeni olduğu için bir sözü iki edilmez.
Mehdiyetin siyaset hırsı yoktur. Mehdiyetin ana görevlerinden biri dünyada adaleti, sevgi, şefkat, sanat ve kaliteyi yaymasıdır.
Dünyada çok daha büyük olaylar olacak. Tüm bu büyük olayların ardından Mehdiyet dünyaya Güneş gibi doğacak inşaAllah.
Hz. İsa Tevrat, İncil ve Kuran'ı ezbere bilecektir. Allah Hz. İsa'ya müthiş bir hafıza gücü vermiştir.
Allah Hz. İsa'yı hepimize çok sevdiriyor. Güzel ahlakını, temizliğini, yakışlılığını, aklını, fedakarlığını çok seviyoruz.
Mehdiyet iddia değil, ispattır. Allah kaderde takdir ettiği Mehdi'yi çıkarır. Benim hiçbir zaman Mehdilik iddiam olmadı, olmayacak.
İnsanların çoğu Bektaşileri pek tanımıyor. Tanısalar çok saygı ve sevgi duyarlar. Bektaşiler sevgi insanıdırlar.
Ahir zamanla ilgili hadislerde bildirilen olaylar birebir gerçekleşiyor. Haber verilen olayın gerçekleşmesi hadisin doğruluğunu gösterir.
Resulullah şahsına yönelik tüm suçları, suikast girişimleri de dahil affetmiştir.
Kıskanan insan kıskandıkça çirkinleşir, bereketi gider. Kıskanılan insan ise güzelleşir, bereket bulur.
Deccal, Süfyan ve Kahtani Mehdi'ye zemin hazırlayan güçlerdir. Kaht bela, yokluk, kıtlık anlamındadır. Kahtani kan dökücü harekettir.
Osmanlı dönemindeki gibi kardeş halklarla yine kardeşce birlikte yaşamak istiyoruz. Sınırların kalkmasından kastımız pasaport ve vizenin kalkmasıdır. Sınırlar kalksın denildiğinde o toprakların halklarının kültürlerinin, inançlarının, dillerinin, hayatlarının zarar görmesini asla istemiyoruz. Tam tersine birlikte kardeşce sevgi içinde yaşayalım, birlikte bolluk ve bereket bulalım, aramızda pasaportlar vizeler olmasın istiyoruz.
Abdülhamit diğer bir çok Osmanlı Sultanı gibi İngiliz derin devlet tarafından ezilmiştir. O dönemdeki tahribatları görüp düzeltmek önemlidir. Abdülhamit'in şahsının ezilmesini, kendisine hakaret edilmesini kabul etmeyiz. Ama o dönemde yapılan tahribatı bilmeliyiz ki telafi edilsin.
Osmanlı'da basılan Darwinist kitapları anlatırken Abdülhamit'ten bir kaç yıl sonra basılan kitapları da anlattık . Bu, o dönemlerin durumunu göstermek içindir. Abdülhamit döneminde başlayan Darwinist propaganda tüm hızıyla devam etmiştir Bunu tarihleri vererek anlattık.
İngiliz derin devletinin öyle derin bir kuşatması var ki biz de çoğu planını yeni yeni fark ediyoruz, hepsini tek tek deşifre edeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2016> Daha Fazla

Kimi müstehcen rahibe heykellerini yapanlar kendilerince iman etmiş kadınları alaya almaya çalışıyorlar ve bunu da sanat adına yapıyorlar.
Deccaliyet kendince alayı, müslümanlara tepeden bakmayı kullanarak faaliyetlerini yapar, bunu da fark ettirmediğini düşünür. Deccaliyet Allah'ın kontrolündedir ve mağlup olacaktır.
Bazı tablolarla, şiirlerle, romanlarla ya da heykellerle dinsizlik propagandası yapılıyor. Kimileri bundaki tehlikeyi fark etmiyor, göremiyor. Bazı heykellerdeki dini figürlere eklenen dinsizlik propagandası amaçlı detaylarla Hristiyanların bilinç altını bozmayı amaçlıyorlar. Dini figürleri kullanarak kendilerince alay edenler ve Allah'ın hükümlerine isyan ettirmeyi amaçlayanlar bunu gizli metodlarla yapıyorlar.
Müşrik, münafık her kim olursa olsun tevbe ederse Allah tevbesini kabul edeceğini söylüyor. Allah’ın rahmetinden ümit kesen bir üsluptan kaçınmak gerekir.
Allah affedicidir. Münafıklar, kafirler tevbe ettiklerinde de Allah affediyor. O yüzden ümitsiz bir üslup kullanmak uygun olmaz.
Müslümanları pasifize etmek ve deccaliyeti örtmek için çalışanları çoğu kişi fark etmiyor, deccaliyetin olumsuz faaliyetlerini anlamıyorlar.
Abdülhamit teslimiyetçi siyaset izlemişti, hatta Mehmet Akif gibi devrin bir çok aydını kendisini ürkek olduğu için eleştirmişlerdi.
Abdülaziz Han çok müşfik, sevgi dolu, merhametli, bulunduğu her yerde kalite ve güzellik hakim olan bir Müslümandı. Abdülaziz Han'ın kalitesini, aydınlığını, dindarlığını hazmedemeyenler kahpece bu yiğidi şehit ettiler. Dünyaya onun asaletini tanıtacağız.
Filmlerde, şiirlerde, romanlarda, heykellerde, resimlerde insanların bilinçaltı homoseksüellik ve cinayete alıştırılmaya çalışılıyor. İnsanları ahlaksızlık cinayet ve zulme alıştırmaya çalışan bu zihniyete karşı ilimle irfanla mücadele etmeye devam edeceğiz inşaAllah.
Bir insana yaşam tarzı, hayatı yüzünden baskı uygulanmasını, saldırılmasını asla kabul etmeyiz. Bizim inancımıza göre homoseksüellik çirkin bir haramdır ve biz bunun haram olduğunu anlatmakla sorumluyuz.
Bazı çevreler sanat adı altında bilinçaltı sapkın zihniyet kurgulamaya çalışıyorlar. Haram olan homoseksüelliği meşrulaştırmayı amaçlıyorlar. Ateist sanatçılar da Peygamberlere haşa saygıyı kaldıracak, homoseksüelliği, cinayeti meşru gibi sunmaya çalışan sapkın tema üzerinde duruyorlar.
Müslümanın esas özelliği dürüst olmasıdır. Mümin gerekirse kendisi sıkıntı içine girer ama mümin kardeşlerine yük olacak bir şey yapmaz.
Deccaliyetin etkili olabilmesi için kendisini çok iyi gizlemesi gerekir. Buna karşı Müslümanların deccaliyeti sürekli deşifre etmesi şart.
Deccaliyetin adından kimse bahsetmiyor. Deccaliyetin beyninin İngiliz derin devleti olduğunu açıklamak gerekir. Deccaliyet yok diyenler, Mehdiyet karşıtı tutum alanlar istemeden bilmeyerek de olsa deccaliyete destek vermiş oluyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2016> Daha Fazla

Şeytan imtihan olmamız için insanlara musallat oluyor. Şeytan bağımsız bir güç değildir. Şeytanın tüm konuşmalarını yaratan Allah'tır.
Çok güzel konuştum diyor. Hayır seni konuşturan Allah. Çok zekiyim diyor. Hayır Allah zekayı an an yaratıyor. Allah sana her an nimet verecek sen Allah'ı hiç anmayacaksın. Bu Allah'ın gücüne gider.
Önümüzdeki yıllar çok güzel olacak inşaAllah. Mehdi gelmeyecek bağırtıları arasında Mehdiyet hızla ilerliyor.
Şirke kaydığını hissettiğinde hemen Allah'a iltica edeceksin. Kısa bir süre bile Allah ile bağın kopması Allah'ın gücüne gider.
Allah'la bağlantıyı hiç kesmemek lazım. Yorgunum deyip Allah bırakılmaz. Öleceğini bilse Allah'ı bırakmamalı. Vargücünle Allah'ı anacaksın.
Allah sevenleriyledir. Allah sevenlerine bereket getirir. Sevenlerinin Allah'a hep hüsnü zan etmesi lazım.
Allah sazdan zevk almayı nimet olarak yaratmış. Sazdan ses çıkmaz, kulak bir şey duymaz. Titreşimi müzik olarak yaratan Allah'tır. Ruh Allah'ın sanatından zevk alır. Ruhu ilgilendiren dışarıdan gelen düşük amperli elektrik akımı değil, Allah Katı’nda yaratılandır.
Bizim amacımız her zaman insanları kazanmaktır. Deccaliyetin pençesini insanların üzerinden ilimle irfanla kaldırmak amacındayız.
Atatürk modernliğiyle, şıklığıyla, nezaketiyle, aydın dindarlığıyla millete örnek bir insandır. Atatürk'ün karşı olduğu bağnazlıktır.
Abdülaziz döneminde cemaatleri desteklemek için kurulan Meclis-i Meşayih Abdülhamit döneminde Müslümanları ezmek için kullanıldı.
Şiiler tertemiz Müslümanlar. Şiilerin aleyhine hiçbir şeyi desteklemeyiz. Şiilerin hep iyi hep güzel olmasını isteriz. Hepimiz kardeşiz. Şiiler ile Sünnilerin kavgası sadece İngiliz derin devletinin işine yarar. İran, Türkiye, Pakistan birleşse Müslümanlar müthiş güçlü olur.
Büyük Ortadoğu Projesi İslam aleminin birleşmesine karşı yani Mehdiyete karşı İslam alemini parçalama projesidir.
Mehdiyetin durdurulması mümkün değildir. Mehdiyet kaderde haktır. Allah Mehdiyetin önündeki engelleri kaldırır. Sahte mehdiler etkisiz hale gelir. Tüm engelleme girişimleri karşısında Mehdiyet daha gelişir.
Müslüman dine, imana dair konularda çok titiz ve saygılı olur. Dini konularda espri olmaz.
İngiliz derin devleti Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Pakistan ve diğer bir çok ülkedekileri harekete geçirdi, hep birlikte Mehdi gelmeyecek diyorlar. Mehdi gelmeyecekse bu telaş nedir? Mehdi karşıtları Mehdi'nin geldiğinden adları gibi emin oldukları için bu kadar büyük panik yaşıyorlar.
Mehdi'nin gelmesine daha çok var diyenler Peygamberimiz'in dünyanın ömrüyle ilgili bildirdiği hadisleri hiç anlatmıyorlar. Suyuti'de yer alan hadisler dünyanın ömrünün 7 bin yıl olduğunu bunun 5600'ünün geçtiğini söylüyor. Dolayısıyla Mehdi bu yüzyılda gelmiştir.
Bağnazların kadına bakış açısı çok çirkin, kadın ne derse tersini yapın, gerekirse dövün diyen çok vahşi bir anlayışları var.
Çözüm istiyorlarsa insanların imanına vesile olacak çalışma yapsınlar. Tek yanlı Darwinist eğitim durdurulsun. Kuran hakikatleri anlatılsın. Köşelerinde bir kez dahi iman hakikati, Kuran mucizesi anlatmayan, imana vesile olacak çalışma yapmayanlar üst perdeden sürekli akıl veriyor.
Manevi tahribat durdurulmadığı müddetçe temel hiçbir konuda tam çözüm oluşamaz. Samimi imana vesile olacak bir eğitim sistemi olmalı.
Öncelikli yapılması gereken manevi tahribatın durdurulmasıdır. Bu da tek yanlı Darwinist eğitimin durdurulmasıyla mümkün olur.
Müslümanlar Allah'ın ruhudur. Hepsi RuhulAllah'tır. Dünya da ahiret de Müslümanlarındır. Mümin Allah'ın ruhunu taşır.
Abdülaziz Han bağnazlığa karşıydı. Müziği, heykeli, resmi, operayı seven, teşvik eden aydın bir insandı. Tam bir Kuran talebesiydi.
Sultan Abdülaziz çok aydın ruhlu bir insandı. Valse Davet isimli bestesi en güzel eserlerinden biridir. Gençlerin çoğu bu bilgileri bilmiyor.
Şeffaf toplum modeli Soros tarafından ortaya atılan açık toplum kavramıdır. Amaç Müslümanları cendereye alıp güçlerini kırmaktır.
İngiliz derin devleti çok Ortadoğu ülkesinde dindarlar arasına, camiler içine muhbirler yerleştirerek Müslümanları kontrol altında tutuyor. Bir çok karaktersiz yancı ahlaklı kişi de İngiliz derin devletinden menfaat umarak bu sisteme dahil oluyor.
Namaz da oruç da aşığın maşukuna sevgi göstergesidir.
Namaz Allah'a olan sevgimizi ifade etmemizdir. Allah sevildiğinde hoşuna gider, biz de Allah'ı sevdiğimizde hoşumuza gider.
Kuran'da Mehdiyet bir çok ayette anlatılmaktadır. Allah, "Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar mehdilerdir" diye bildirir. Hz İbrahim'de, Hz. Yakup'da, Hz. Musa'da ve tüm peygamberlerde hep Mehdi beklentisi olmuştur. Heyacanla Mehdi'yi beklemişlerdir.
İslam tarihinde hiçbir dönemde bu kadar çok Mehdiyet yok, Mehdi gelmedi denilmemiştir. Bu da Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Mehdi inancı tahrif olmuş inançlar da dahil tüm dinlerde vardır. Bu da Mehdiyetin hak olduğunun delillerinden biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2016> Daha Fazla

Hanlar Hanı Abdülaziz Han çok dindar ama aynı zamanda modern, aydın bir insandı. İyi bir sanatçıydı, müzik fasıl çok severdi. Abdülaziz Han resim, heykel, opera, müzik sanatın her dalına değer verirdi. Kendisi de çok yetenekliydi. Gerçek bir Kuran talebesiydi.
İngiliz derin devleti Arapları ayaklandırırken Osmanlı'da Darwinizmin yayılmasını, içki fabrikaları, genelevler açılmasını örnek gösterdi.
Abdülhamit döneminde Donanmanın başına dahi bir İngiliz getirilmiştir. Hubert Paşa donanma komutanı yapılmıştır.
Abdülhamit döneminin çok devlet adamı da İngiltere'ye duyduğu hayranlık sebebiyle "İngiliz" lakabı almış İngiliz yanlısı siyaset izlenmiştir.
Masonlar Abdülhamit döneminde çok rahat faaliyet yapmıştır. Galata'da localar açmıştır. Abdülhamit'in kadrosunun çoğu masondur.
Her yerde Müslümanlara baskı var. Halep'te her gün acımasızca çocuklar şehit ediliyor. Müslümanların artık uyanması vakti geldi.
Müslümanlara haşa her an suç işleyecek dengesizler gibi tedbir almak İngiliz derin devletinin telkinidir, bunu her yere yayıyorlar. Müslümanlara karşı bu haksız yönteme ve çirkin üsluba bazıları da hiç farkına varmadan destek veriyor. Buna karşı çok titiz olunmalı.
Aşiret mensubu kardeşlerimiz namusuna asaletine onuruna düşkündür. Örfü çok iyi bilirler, onlara maddiyat ithamında bulunmak yakışık almaz. Kürt aşiretlerinin hepsini suçlu gibi göstermek de çok çirkin olur. Yanlış yapan bir iki kişi varsa suç bireyseldir. Tümüne mal etmek yanlış.
Arılar müthiş yetenekli birer mimarlar. Mükemmel matematik düzende petek inşa ediyor, birbirleriyle mükemmel uyum sağlıyorlar.
Din akıl ve derinlik gerektirir. Darwinist materyalist eğitimle insanlar imandan uzaklaştırılıyor. Camilerin dolması için güçlü iman gerek.
Çingene kardeşlerimiz çok güzel, çok değerli insanlardır. Çok çile çektikleri için sanatları da çok güzel oluyor.
Allah'ın sanatını anlamak nimettir. Mesela böceklerin birbirleriyle anlaşması, diğerlerine karışmamaları, kendi yuvalarını bilmeleri şaşırtıcı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman Abdülhamit'e bir çok tavsiyede bulunmuş, ancak bu tavsiyelerinin çoğu dinlenmemiştir.
Piramitlerin altı, Nemrut'un mezarı Mehdiyet döneminde açılacak, içinden tarihi emanetler ortaya çıkacak.
Allah her pozitif gücün karşısında bir negatif güç kurar. Derin devletler peygamberlerin çıktığı dönemlerin negatif gücüdür. Şimdi de Mehdi ve Mesih devrinde olduğumuz için İngiliz derin devletinin karşı güç olarak çıktığını görüyoruz.
Gelenekçi ortodoks İslam anlayışı ve Darwinizm Osmanlı'nın çöküşünün temel iki unsurudur.
Eğer milletimizi uyarmasaydık Öcalan'ı kurtarıcı gibi gösterecekler, Türkiye'yi bölmeye kalkışacaklardı. Hepsini fikren engelledik.
Benim arkadaşlarım kayıtsız şartsız Allah'a ve Kuran'a tabidir. Müslümanın hayatı Kuran'dır. Biz herkesi Kuran'a davet ederiz.
Lozan anlaşmasının anlamı Türkiye'yi tek bir oda içinde yaşamaya razı etmektir. Elimizden zorla haksızlıkla topraklarımız alındı.
Lozan görüşmeleri devam ederken İngiltere Musul ve Kerkük'ü defalarca bombalamış, köyleri kasabaları milis kuvvetleriyle yakıp yıkmıştır.
İngiliz derin devleti yaklaşık 200 yıldır Ortadoğu'da akıl almaz katliam yapmıştır. Gladstone'un “Katliam Dersleri” adlı kitabı vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdiyet karşıtı her hareket Mehdiyetin güçlenmesine vesile olur. Türkiye'de Mehdi'nin hayatta olduğunu inananlar %70'dir.
Cemaatleri şeffaflaştırma projesi açık toplum zihniyetinin bir projesidir. Amaç Müslümanları küçük parçalara ayırıp kontrol etmektir.
Abdülhamit döneminde sarayda içki içilmediğini iddia edenler saray masraf defterlerine bakıp saraya ne kadar içki girdiğini görebilirler.
Ehl-i Kitap'a gavur denilmez, bu çok çirkin bir söz. Allah Hristiyanlar ve Musevilerin Ehli Kitap olduğunu bildirmiştir.
Şarap İncil'e göre de haramdır. Dolayısıyla Abdülhamit döneminde gayri müslime içki satılıyordu demek çok yanlış mantıktır.
Abdülhamit dönemindeki hataları savunmak için yanlış mantıklar kullanıyorlar. Halkı gayri müslim de olsalar içki ile zehirlemek haramdır.
İngiliz derin devleti geçmişte istediğini almaya alışmış. Abdülaziz Han'ı şehit ettiler, Menderes'i astılar. Ama artık millet teslim olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Eylül 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin dünya çapında yaptıkları deşifre olduğunda tüm ülkeler buna fikren karşı çıktığında fitneler tamamen son bulacak.
Bazıları İngiliz derin devleti sadece Ortadoğu'daki bazı Müslümanları kullanıyor zanneder. Oysa bazı Hıristiyanları ve Musevileri, bir çok kurumu, kuruluşu, vakfı ve istihbarat kuruluşlarını kullanır.
Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Pakistan ve Rusya "Biz ittifak ediyoruz, birleştik" dese İslam Birliği oluşmuş olur. Kimse bir şey diyemez.
Münafık hep Müslümanların aleyhine hüküm arar, mümin de hep Müslümanların lehine hüküm arar.
Münafıklar sözde dürüstlük adına hep Peygamberi suçlarlar. Kendilerini temize çıkarmak için Peygambere iftira atarlar.
Mehdiyet siyasete karışmaz. Mehdi sadece sevgi öğretmenidir. Merhamet, şefkat ve adaletin öncüsüdür.
Bir yerde bir olay olduğunda çok çabuk yatıştırılması önemlidir. Sokak kavgalarını bir anda provokatif olaya dönüştürebilirler. İngiliz derin devletinin bu tip oyunlarına fırsat vermeyelim. Milletçe olgunluğumuzla, aklımızla, itidalimizle gereken cevabı verelim.
Münafıklar çok akılsız oldukları halde sırf ahlaksızlık olsun diye o küçük akıllarıyla Peygamberimiz aleyhine bir şey bulmaya çalışırlardı.
İslam'a, Kuran'a bakarken hep hayır gözüyle bakmak lazım. Hep Allah'tan yana düşünmek gerekir.
Kuran'ın inmesi her yönden insanlar için büyük bir nimet. Ama münafıklar Kuran'da nimet ve güzellik aramaz kendi düşük akıllarınca hep hata arar, Kuran'a hayır gözüyle değil şer gözüyle bakarlar.
Deccaliyetin hep güçlü olacağını sanıyorlar. Mehdiyet vesilesiyle Allah'ın Hadi ismi tecelli ediyor, küfür bu tecelli içinde manen boğulacak.
Kuran'da Hıristiyanların yanlış olan inançları düzeltilmiştir. Örneğin teslisin yanlış olduğu bildirilmiştir. İsa Mesih'in dönüşü ise Kuran ayetleriyle teyit edilmiştir. Hz. İsa asılmamış, öldürülmemiş, diri olarak Allah Katı’na alınmıştır ve yeniden gelecektir.
Kadın güzelliğinin ruhta oluşturduğu his muhteşem. Ne çiçek ne manzara ne başka bir şeyin güzelliği bu hissi vermiyor.
Münafığa şeytan zekası hakim olur. Müslüman münafıkla ilmen mücadele ederken şeytanın zekasıyla fikren mücadele etmiş olur.
Münafık alametini gören dehşete kapılmasın, her insanda bu karakter bozuklukları olabilir. Müslüman Allah'a sığınıp bunları düzeltir. Bir insanın anormal yönleri bir çok yönden münafık tavrına benzeyebilir, bu durumda tevekkül edip Allah'a sığınıp bu hastalıktan kurtulabilir.
Kürt kardeşlerimiz dünyaya asaleti, onuru, saygıyı öğretebilecek nitelikte değerli insanlardır. Hiçbir zaman oyuna gelmezler.
Darwinizmi ortaya çıkaran, dünyayı Darwinizmle dinsiz yapan, aynı anda hem faşizmi hem komünizmi destekleyen, milyonlarca insanın ölümüne ve acı çekmesine sebep olan İngiliz derin devletidir. Ahir zamanın deccaliyetidir.
Bizim hatırlatmamızla aydınlarımız, siyasilerimiz, yazarlarımız İngiliz derin devletinin üst akıl olduğunu gördü ve gündeme getirmeye başladı. Dünyadaki tüm felaketleri yönlendiren, Ortadoğu haritalarını belirleyen, darbeleri planlayan İngiliz derin devletidir.
Dert şifasıyla birlikte yaratılır. Bu devrin derdi, hastalığı deccaliyettir. Şifası da Mehdiyettir. Mehdiyetin çözüm olduğunu herkes görecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Eylül 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman İngiliz derin devletini çok iyi teşhis etmiş ve ne kadar tahrip edici bir yapı olduğunu detaylı anlatmıştır.
Eğer İngiliz derin devleti tam deşifre edilmezse Suriye ve Irak gibi Türkiye, İran ve Rusya'yı da parçalamak istiyorlar. Bölge ittifak etmeli.
Abdülaziz Han da tıpkı Tayyip Hocam gibi içkiye, sigaraya karşıydı, bir karış toprak vermezdi. Abdülaziz Han Darwinizme şiddetle karşıydı, donanmayı ve orduyu en büyük hale getirmişti, her yönden güzel ahlaklıydı. Veli olan, Hanlar Hanı, soylu ve asil Abdülaziz Hanı sürekli gündemde tutalım, dürüstlüğünü, güzel ahlakını her yerde anlatalım. Hanlar Hanı, Sultan Abdülaziz'in her şehadet yıldönümünde mevlüt okutalım, ahlakını, yiğitliğini tüm dünyaya tanıtalım.
Hükümetin İsrail ile ticari anlaşmalarının, askeri anlaşmalarının olması ve diplomatik düzeyde yakın ilişkilerinin bulunması çok güzel. İsrail’i Türkiye destekleyecek, Türkiye'yi de İsrail destekleyecek. İsrail, Türkiye, Suriye, Irak bölgede var olmalı.
Müslümanların arasının mayınlı sahalarla, dikenli tellerle açılması, kardeş ülkeler arasında pasaport ve vize olması normal değil.
Suriye'de mazlum çocukları, kadınları katlediyorlar, bunun nedeni İslam aleminin parça parça olması, bunu da kimileri normal karşılıyor.
Nimetlerin sürekli ve samimiyetle ara ara, uygun zamanlarda anlatılması insanlardaki olumsuz bilinç altı kodlamasını ortadan kaldırır. Nimetleri kısa, özlü anlatmak gerekir, boğucu anlatılırsa insanların kafası dağılır, zamanı geldikçe iyi kavrayacakları gibi anlatılmalı.
Atatürk son derece şakacı, temiz, kaliteli, yiğit, kabadayıdır. “Sadece Kuran” diyen bir insandır. Rahmetli Atatürk'ün vesilesiyle vatan toprakları işgalden kurtuldu, yoksa ülkemizde İngiliz derin devleti cirit atıyor olacaktı. Atatürk’ün bu millete hizmeti çok büyüktür. Atatürk’ün vesilesiyle bugünkü imkanlara kavuştuk.
Çocukluktan itibaren insanları Allah’tan uzaklaştıracak konuşmalar yoğun olarak yapılıyor oysa bütün dikkatin Allah’a verilmesi gerekiyor. İnsanların bilinç altı gereksiz bilgilerle dolduruluyor, buna karşı Allah'a dikkati vererek, Allah'tan bahsederek direnmek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Eylül 2016> Daha Fazla

Türkiye İngiliz halkı ve devletiyle müttefiktir ama İngiliz derin devletiyle hiçbir zaman müttefik olmayacaktır.
Deccaliyetin adı konulmamış bir hakimiyeti olduğu için her yerde şiddet ve terör oluyor, biz o adı koyacağız ve tamamen çözeceğiz.
İngiliz derin devleti bunca yıl kendisini özenle gizlemiş, insanlar dikkatlerini hep başka yere vermişler. Şimdi artık deşifre oluyorlar.
Büyük Ortadoğu Projesi’nin en önemli ayağı Türkiye, Suriye ve Irak'ın parçalanmasıydı. Bu 200 yıllık İngiliz derin devleti planıdır.
Türkiye, Rusya ve İran ile ittifak içinde olursa tüm bölge halkları için çok faydalı olur.
Aydınlarımızın ve farklı ülkelerin İngiliz derin devletine dikkat çekmesi iyi bir gelişme. Yakında tüm dünya çapında deşifre olacaklar.
Şehitlerin bulunduğu boyutta hüzün, üzülme yok. Orada sevinç içinde rızıklanıyorlar.
Ülkücü gençler çok büyük çilelerden geçtiler. Hepsi yiğit ve delikanlıdır maşaAllah.
Dini haşa dogma ve ritüel olarak görüp Batı'nın Mevlana felsefesiyle uzlaşacağını söylemek çok yanlış bir mantıktır. Rumiliği sevmelerinin sebebi İngiliz derin devletinin İslam'sız, Kuran'sız bir Müslümanlık oluşturmak istemesi, Rumiliği de buna uygun bulmasıdır.
Çocukluğumuzda bize anlatılan dindar bir Mevlana var, ona saygımız var. Ama İngiliz derin devletinin anlattığı Mevlana bambaşka biri. Onların anlattığı Mevlana'da haram helal kılınıyor, Mesnevi Kuran'dan daha üstün görülüyor, haram olan homoseksüellik savunuluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti konusunda hem Türkiye'de hem İslam aleminde herkesin dikkatini çekelim. O zaman sebep oldukları acıların hepsi biter. Çok karmaşık bir durum yok aslında. Başta Osmanlı olmak üzere dünyayı İngiliz derin devleti mahvetmiş ve bu şimdi değişecek inşaAllah.
Hz İsa geldiği vakit, kendisinin seçkin talebeleri imanın nuru ile onu tanıyacaklardır.
Deccaliyeti yaratan, şeytanla bağlantı kurduran da Allah. Mehdiyet vesilesiyle onları etkisiz hale getirecek olan da Allah.
Rusya da İngiliz derin devletinin çirkin yönünü görmeye başladı. Yakında tüm topluluklar İngiliz derin devletine hep birlikte dur diyecek. İngiliz derin devletinin tüm kirli dehlizlerine girilecek, 500 yıldır sakladıkları karanlık arşivleri açığa çıkarılacak ve bu yapı ilimle yıkılacak.
Her insanın iki gözü de kördür. Göz elektrik akımını beyne ileten cihaz hükmündedir. Beyinde gözü olmadan görüntüyü gören biri var. Beynin içinde kulağı olmadan müziği dinleyen kimdir? Evrimciler bir kere bile bu hayati konu üzerinde durmuyorlar.
Dünyada her şey sınırlı ve acz içinde oluyor. Cennette ise insan sevdikleriyle doya doya görüşüyor.
Başta halife varken, İslam hakimken Osmanlı topraklarında Darwinist propaganda yapılması İngiliz derin devletinin etkisini gösteriyor.
Kuran'da evrim var yanılgısını anlatanlar Hz. Musa'nın asasının nasıl bir anda canlı yılana dönüştüğünü anlatamıyorlar.
Önümüzdeki yıllar çok büyük olaylar gerçekleşecek. Kimse panik yapmasın, heyecanlanmasın, sonu mutlaka hayırla bitecek inşaAllah.
Abdülhamit'e hakaret edilmesine asla izin vermem, ancak yapılan yanlışları savunmak, gerçekleri gizlemek de doğru bir tutum değildir. Hiç kimse hatasız ve kusursuz değildir. Yapılan yanlışları görmezden gelmek, ben de bu yanlışları savunuyorum anlamına gelir.
Abdülhamit dönemini savunuyorlar ama genelevler açıldığını, Darwinizm'in yayıldığını örtbas etmeye çalışıyorlar, bu tam samimiyetsizlik. İslam aleminin başkenti İstanbul genelevleriyle ünlü hale geliyor. Halife genelev açılması için tezkere veriyorsa bunun savunulacak yönü yok. Abdülhamit'in iyi yönlerini herkes biliyor ve görüyor ama yanlışlarını savunmak Kuran'a uygun olmaz. Yanlış olanı eleştirmek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2016> Daha Fazla

1400 yıldır ilk defa "Mehdi gelmeyecek" konuşmaları bu kadar çok oluyor. Bu da Mehdi'nin geliş alametlerinden biridir.
Deccaliyet mutlaka yenilecek. Mehdi de zahir olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu engelleyemezler.
Aydınlarımızın büyük çoğunluğu İngiliz derin devletinin farkına vardı. İngiliz derin devletinin 200 yıllık planı bu sefer tamamen çökecek.
İngiliz derin devletinin vermek istediği mesaj İslam hiçbir zaman hakim olamayacak, Müslümanların paramparça olması daha iyi mesajıdır. Bugüne kadar yapılan uygulamalar Müslümanlara sizin başarılı olmanız imkansız her defasında yenilirsiniz mesajıydı. Bu planı deşifre ettik.
Abdülhamit dönemi İngiliz derin devletinin fiili uygulamalarının en keskin oluştuğu dönemlerden biridir.
İngiliz derin devleti adı İslam olan ama Kuran'daki İslamla ilgisi olmayan bir dünya görüşü ortaya çıkarmış. Bunu sinsice planlamışlar. Onların savunduğu İslam düşüncesinde Darwinizm var, haram olan homoseksüellik ve şarap helal kabul ediliyor, Rumilik var.
Türkiye, Suriye'nin bölünmesine izin vermesin. Suriye'de bir teknokrat hükümeti kurulsun. İngiliz derin devletinin oyununu bozalım.
Türkiye, Rusya ve İran ile güçlü dostluk kursun. Şiiler tertemiz Müslümanlar. İran ve Rusya ile iyi dost olursak bölge için faydalı olur.
Darwinist materyalist eğitim verilen gençler yanlış yola gittiğinde çözüm onların öldürülmesi değil, fikirlerinin düzelmesi için eğitmektir.
Öldürerek terör bitmez. Fikren eğitmediğin insanı havadan bombalamak kabul edilmez. Kim olursa olsun silahla insan terbiye edilmez.
Darwinizme, materyalist ideolojilere teslim olmuş insanlar silahla bombalamayla değişmez. İnsanlara inançlarının yanlışlığı anlatılmalı.
Allah'tan sanatını daha çok bilmeyi, aklımızda daha çok tutmayı ve sanatına hayret etmeyi hep istemek gerekir.
Hücrede müthiş özellikler var ama insanların çoğu çok az düşünebiliyor. En fazla bir veya iki konuyu aklında tutabilir insan. Hücrenin içi uçsuz bucaksız bir evren gibi ve muhteşem kompleks. Hücrenin detaylarının öğrenilmesi dinsizliğe en büyük darbe oldu.
İnsan aklı 100 mucizeyi aynı anda düşünecek kapasitede olsa manen adeta sarhoş olur. Allah'ın sanatı çok sarsıcı ve çok muhteşemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2016> Daha Fazla

Her şeyin Allah'ın kontrolündedir. Deccal de İngiliz derin devleti de Allah'ın kontrolünde gariban varlıklardır. Güçlü olan Allah'tır.
PYD sadece Türklere, Araplara değil kendilerini desteklemeyen Kürtlere de şiddetli baskı uyguluyor.
İngiliz halkının kültürü, nezaketi çok güzeldir. Ama İngiliz derin devleti tarihin en büyük deccali gücüdür, İngiliz halkını da ezmektedir.
Sol görüşlülerin Abdülhamit'e kızıl sultan vb yakıştırmaları haklı değil. Ama bir Halife olarak hiç yapılmaması gereken işler yapmıştır.
İngiliz derin devleti Abdülhamit'e alçakça baskı uygulamıştı, onun da direnmeye gücü yetmedi.
Atatürk hem çok nezih hem de çok cesur bir delikanlıydı. İstiklalsiz ve onursuz yaşamayı hiçbir zaman kabul etmedi.
Allah bizlere Seyyidina İsa Mesih'i, Mehdi'yi görmeyi nasip etsin. Allah bizi bu güzel insanlara talebe yapsın.
Abdülhamit'in iyi yönleri var, ama bu iyi yönlerin olması yanlışları gizlemeyi gerektirmez. O dönemde çok hayati yanlışlar yapılmıştır. Abdülhamit döneminde on binlerce Darwinist kitap yayınlandı ve bunlar imparatorluğun dört tarafına yayılınca Osmanlı'nın çöküşü başladı.
Abdülhamit döneminde Allah'ı inkar eden Darwinizm Osmanlı'ya yayıldı, genelevler ve birahaneler açıldı, büyük manevi tahribat yaşandı.
Abdülhamit döneminde rakı, bira, şarap fabrikaları açılmasının hiçbir mantıklı açıklaması yoktur. Halife olan insan böyle bir şey yapamaz. Müslüman Kuran'ın haram kıldığı bir şeyi asla teşvik edemez ve buna zemin hazırlayamaz. Şarap zehirdir. Bir Müslüman zehiri hiç kimseye satamaz. Abdülhamit gayri müslimler için şarap fabrikası açtı demek mantık dışı savunmadır.
İnsanların çoğu sadece paralel yapıya dikkatini veriyor, oysa tüm paralel yapıyı yönlendiren İngiliz derin devletidir.
Bediüzzaman deccaliyet pek kuvvetli görüldüğü bir sırada hakiki İseviler ile Müslümanların ittifak edeceğini anlatmıştır.
İngiliz derin devleti bazı İslam ülkelerini çok rahat yönlendiriyor. Arap dünyasında önce radikal milliyetçiliği körüklediler, sonra Baasçılık yayıldı ve sosyalizm tüm Arap dünyasında hakim oldu. İslam alemi paramparça oldu. Şimdi bu tahribatı düzelteceğiz inşaAllah.
İngiliz derin devletinin kontrolünde farklı farklı yapılanmalar oluyor. Bir çok paralel yapı var ama asıl sorun dikey dünya derin devletidir. Dikey dünya derin devleti ise İngiliz derin devletidir. İngiliz derin devleti deşifre edildiğinde tüm sorun temelden çözülür.
İngiliz derin devletinin bu kadar rahat faaliyet yapıyor olmasının sebebi bunca zamandır deşifre edilmemiş olmasıdır. Ama artık bu oyun bitti.
İngiliz derin devletinin inancına göre kendileri efendi ve köleleri de Müslümanlar ve diğer halklar. O yüzden şeffaflık diye ısrar ediyor, Müslümanları sürekli gözetleyen olmak istiyorlar. Şeffaflık dedikleri de açık toplum düşüncesinin farklı ifade edilmesidir. İngiliz derin devleti Müslümanları paramparça edip kendilerince şeffaflaştırıp her şeylerini kontrol altında tutmak istiyorlar.
Sadece insan güzelliği değil o insanların saygılı, nezaketli, sevgi dolu olması da tebliğde çok önemlidir. Hz. Süleyman buna dikkat ediyor. Hz Süleyman'ın tebliğ ortamı ağır değil tam tersine neşeli, esprili, tevazulu bir ortamdı. Hz Süleyman çok şakacıydı.
Hz Süleyman tebliğde hem zenginliği hem insan güzelliğini kullanmıştır. Bunlar İslam'ın anlatılmasında etkili yöntemlerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2016> Daha Fazla

Abdülaziz'e yapılan darbe ile 15 Temmuz gecesi arasında büyük benzerlikler vardır. Her ikisinde de İngiliz derin devletinin parmağı var.
İngiliz derin devletinin en güçlü istilası Abdülhamit döneminde başlamıştır ve o bela bugün hala devam etmektedir.
Abdülhamit döneminde Bediüzzaman için komünist kadar tehlikeli diyen sözde alimler olmuş, ancak bunlar Darwinist propagandaya ses çıkarmamıştır.
Tüm padişahların hataları olduğu gibi Abdülhamit'in de hataları var. İyi yanlarını biliyor görüyoruz ama Osmanlı'yı bitiren yanlışları var.
İngiliz derin devletinin en karşı olduğu konu Mesihiyet ve Mehdiyet'tir. Irak'ın, Suriye'nin paramparça edilmesinin sebebi de budur.
Allah sadece Kuran'dan sorulacağımızı bildiriyor. Kuran anlaşılır ve nettir. Allah bizi sayfalarca fıkıh kitaplarından sorumlu tutmayacak.
Eskiden beri belli çevrelerin Abdülhamit'e yönelik haksız öfkesi vardır. Bu haksız öfkeye karşı Abdülhamit'i her zaman koruruz. Ancak Allah'ın açıkça inkar edildiği Darwinizm'in Osmanlı'ya yerleşmesi, tavizkar politika izlenmesi kabul edilecek bir şey değildir.
Mümin yanlış olanı söylemek, doğru olana davet etmekle yükümlüdür. Bu sebeple Abdülhamit'in yanlış yönlerini gündeme getiriyoruz Eğer Abdülhamit dönemini eleştirmezsek şu an halen devam eden İngiliz derin devletinin etkisinin boyutlarını göremeyiz.
Abdülhamit'e hakareti, aşağılamayı, kara propagandayı asla kabul etmeyiz. Ancak tarihi gerçekler ortada. Abdülhamit döneminde neden Kıbrıs'ın verildiği, neden donanmanın çürütüldüğü, neden Darwinizmin yayıldığı, neden genelevler, birahaneler açıldığı da cevaplanmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Eylül 2016> Daha Fazla

Hayali bir Abdülhamit dönemi oluşturulmuş, çoğunluk buna inanıyor. Belgelere bakıldığında resmi genelev bu dönemde açılıyor. İmparatorluğun dört yanında Darwinist propaganda başlıyor, Kıbrıs İngiltere'ye kiralanıyor, rakı ve bira fabrikaları bu dönemde açılıyor.
Abdülhamit dönemine eleştirilerimizi belge ve bilgiye dayanarak yapıyoruz. Farklı fikri olanlar demagoji yapmamalı, belgeyle cevap vermeli.
Abdülhamid döneminin en vahim iki yönü Darwinizm'in Osmanlı'ya yerleşmesi ve büyük toprak kayıpları olmasıdır.
Abdülhamit dönemine dair yaptığımız eleştirilerin sebebi benzer hatalara bir daha düşülmesini engellemektir. Kimseye düşmanlık duymayız.
Benim ve arkadaşlarımın şiarı dürüstlük, samimiyet, Allah'tan korkmak, Allah'ı çok sevmektir.
Osmanlı sultanlarının hatalarını görmezden gelmek, sanki hatasız insanlarmış gibi davranmak Kuran'a uygun olmaz. Yanlış olan mutlaka söylenir.
Osmanlı tarihine kim hakaret eder haksız ithamda bulunursa yanlış yapar ancak hata varsa bu hatanın uyarılması, doğrunun gösterilmesi gerekir.
Abdülhamit döneminin yanlış yönlerini bugüne kadar neredeyse kimse anlatmamış. Biz belgeleriyle birlikte doğrusunu anlatıyoruz.
Türkiye'nin gitmesi gereken çizgi Abdülhamit dönemi değildir. O dönemde Darwinizm hakim olmuş, Osmanlı tamamen parçalanmıştır. Türkiye'ye önder gösterilmesi gereken kişi Hanlar Hanı Abdülaziz Han'dır. Abdülhamit dönemi örnek değildir.
Türkiye aleyhindeki planların asıl failinin İngiliz derin devleti olduğunu aydınlarımız yavaş yavaş ifade etmeye başladı, güzel oldu. Aydınlarımız İngiliz derin devletini sürekli deşifre etsinler ki tüm İslam aleminin kurtulmasına vesile olalım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2016> Daha Fazla

Abdülaziz'e karşı yapılan darbede Mithat Paşa Medreseleri de ayaklandırmıştır. O zamanın paralel yapısı da bu softalar olmuştur.
Osmanlı'yı yıkan, tüm felaketleri ülkemizin başına getiren, Paralel yapıyı örgütleyen hep İngiliz derin devletidir.
Din her yerde vardır. Yemekte, eğlencede, sporda, plajda her yerde din vardır. Allah her yerde bizimle birlikte.
Deccaliyeti etkisiz hale getirmenin yolu Müslümanların bir olmasıdır. Bağnazlık olursa mağlubiyet olur. Aydın demokrat bir zihinle özgürlükleri savunarak, kadınlara çok değer vererek, barışla kardeşlikle birbirimizi severek Deccaliyeti ilimle irfanla yerle bir edeceğiz.
Peygamberimiz (sav) deccalin bir adada tutulduğunu haber vermiştir. İngiliz derin devleti deccaliyetin beynidir.
Abdülaziz çok dindar bir insandı. Asla içki içmezdi, namazlarına titizdi. Darwinist propagandaya izin vermezdi.
Hanlar Hanı Abdülaziz Han'ın intihar ettiğini söyleyenler alçakça yalan söylüyor. Darbeci kahpeler tarafından şehit edilmiştir.
Hanlar Hanı Cennet mekan olan Abdülaziz Han'dır. Çok mübarek, veli ahlaklı bir padişahtır.
Başkanlık sistemi Türkiye için çok çok tehlikeli olur. Hem darbelere açık bir sistem hem de bölünmeye sebep olur.
Gladyo kendisini komünizm karşıtı gibi göstererek Ortadoğu ülkelerinde faaliyet yapıyordu. Oysa komünistleri de Gladyo örgütlüyordu. Gladyo'nun elemanları genelde hep profesyonel katillerden oluşur. Cinayete alıştırdıkları insanları eleman olarak kullanırlar. Gladyo çok sayıda kadın ajan ve eleman da kullanır. Bu kadınlar çok farklı görünümlerde de olabilir, kapalı da olabilir dekolte de.
Mehdiyet Allah'ın özel olarak koruduğu bir yapı olduğu için İngiliz derin devleti Mehdiyetle asla baş edemez ve edemeyecektir.
Arap dünyasında Darwinist yayınlar Abdülhamit döneminde başladı. Bundan sonra Arap sosyalizmi gelişti ve bir çok Arap ülkesi komünist oldu.
Osmanlı'da en güçlü Darwinist propaganda Abdülhamit döneminde yapılmış ve büyük bir ahlaki bozulma yaşanmıştır.
Osmanlı'yı yıkanın da İngiliz derin devleti olduğu, şimdi de Ortadoğu'da yaşanan olaylarının failinin aynı olduğunu açıkça söylemek gerek.
İngiliz derin devleti fikren mutlaka yenilgiye uğrayacak, o zaman İngilizler de dahil tüm dünya rahat edecek inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2016> Daha Fazla

Abdülaziz'in hal fetvasını veren Galata'da tekris olmuş, Darwinist, materyalist, İngiliz hayranı olan Şeyhülislam Hasan Hayrullah'tı.
Abdülaziz dindardı ve Darwinizme karşıydı, bu yüzden şehit edildi. Abdülaziz'i şehit edenler intihar süsü vermeye çalıştılar, onu da başaramadılar. Abdülaziz Hanlar Hanı, Cennet mekan, veli Handır.
Abdülaziz son derece muttaki, mümin, efendi bir insandı, yurtdışında onun hakkında yapılan olumsuz propagandaların aslı yok.
Gazilerimiz çok şerefliler, Allah Katı’nda özel bir büyüklükleri, makamları var.
Sevgisiz, ağzı bozuk, nefret dolu insanların eğitilmesi önemlidir, önce itiraz etseler de bir süre sonra onların da vicdanları fetholunacak.
Abdülaziz imanlı bir insandı, Darwinizmin nasıl bir bela olduğunu görmüş ve yasaklamıştır.
Darwinizm Abdülhamit devrinde resmi felsefe olarak okutulmuştur, alelen Allah'ın varlığı inkar edilmiştir, bugün de bu devam etmektedir.
Abdülhamit Theodor Herzl'i kovmamış tam tersine hep yanında tutmuş, sırdaş edinmiştir.
Türkiye'yi bölmek isteyenler, toprağımıza göz dikenler hepimizi şehit etmeden bunu başaramazlar.
Şarap insan beynini tahrip eder. Osmanlı'nın mahvolmasının bir sebebi de içkinin, kumarın Abdülhamit döneminde teşvik edilmesidir.
Abdülaziz Darwinist propagandayı tamamen kaldırmıştır, donanmayı çok güçlü hale getirmiştir, genelevleri kapattırmıştır.
Türkiye'deki demokrasinin bir ispatı da, eleştirel mahiyetteki her konuyu belgeleriyle açıklayabilmemizdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Abdülaziz Han'a çok karşıydı, çünkü Abdülaziz Han dindardı, İslam Birliği’ni istiyordu, Darwinizme karşıydı. Hanlar Hanı Cennet Mekan olan Abdülaziz Han'dır.
Abdülaziz Han Osmanlı Ordusu’nun modernleşmesi ve güçlenmesi için önemli çalışmalar yapmış, İslam Birliği’ni isteyen dindar bir padişahtı.
Allah'ı inkar eden, Allah'ı anlayamayan bir insanın sevgiyi yaşaması mümkün değil. Allah'a vefası olmayanın sana nasıl vefası olsun. Allah'ın sanatını göremeyen senin güzelliğini nasıl görsün. Allah'a teşekkürü olmayan senin nasıl kıymetini bilsin. İman olmadan sevgi olmaz. Allah'ı sevemeyen O'nun güzelliklerini fark edemeyen insanı hiç sevemez.
Başkanlık sisteminde darbeler hep başarılı oluyor. Başkanlık her açıdan tehlikeli bir model, Türkiye için asla uygun olmaz.
Parlamenter sistem darbenin engellenmesindeki en önemli güvencelerden biri oldu. Başkanlık sistemi çok tehlikeli, bölünmeye götürür.
Bağnazlığı anlatan çoğu kişi kendi çocuklarını dahi anlattıkları sistemi yaşamaya inandıramıyorlar, kendileri de anlattıklarını yaşamıyorlar.
Mısır'da ilk Darwinist kitap Abdülhamit döneminde basılmıştı. Mısır ulemasının çoğu o dönemde İngiliz derin devletinin etkisiyle Darwinist olmuştu.
Abdülhamit döneminde Devlet Basımevi'nin başına getirilen Ahmet Mithat Efendi dönemin ünlü Darwinistidir, binlerce Darwinist kitap bastırmıştır.
Abdülaziz'in görevden aldığı Darwinist kişiler Abdülhamit döneminde Milli Eğitim Bakanı, Sadrazam yapılıyor. Osmanlı'yı yıkan süreç başlıyor.
Abdülaziz Han velayet ve şehadet makamlarına ulaşmış mübarek bir padişahtır. Hanlar hanı olan Abdülaziz Han'dır.
İslam dünyasına bakıldığında farklı hareketler değil İngiliz İslam felsefesi olduğu görülür. İslam Birliğini reddetmek bu felsefenin esasıdır. İngiliz İslam felsefesi Darwinist, şarap gibi haramları helal gören, Allah'ın haram kıldığı homoseksüelliği meşrulaştırmaya çalışan inançtır.
İngiliz derin devletinin İslam anlayışında Mehdiyet, İslam Birliği yok. Bu, paramparça edilmiş, Rumi yapılmış, Darwinist bir İslam anlayışıdır.
İslam dini tek olarak yaşanmaz. Musevilik ve Hristiyanlık da böyledir. Din cemaat halinde yaşanır. Kuran'da müminler hep topludur. Allah ayrılıp dağılmayın diye buyuruyor. Müslümanların ilmi mücadelesi birliktedir, zekat birliktedir, Müslümanların cemaat halinde dini yaşar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdi gelmeyecek diyenler boşuna gayret ediyorlar. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz, deccaliyet ilmen yerle bir olacak inşaAllah.
Gözden beyne gelen elektrik akımını 3 boyutlu ışıl ışıl görüntü olarak görenin kim olduğu sorusunu evrimciler asla cevaplayamaz. Beynin içinde gözü olmadan gören, kulağı olmadan duyan bir varlık var. Bu varlığın nasıl oluştuğu konusunda evrimcilerin hiçbir cevabı yok.
Abdülaziz Darwinizm'e karşı kesin kararlı bir tavır sergilemiştir. Abdülaziz'e yapılan darbenin arkasında bu gerçek vardır.
Ortadoğu ve Türkiye'deki tüm belaların asıl sebebi İngiliz derin devletidir, ancak çoğu kimse bunu açıkça dile getirmekten çekiniyor.
Abdülaziz'in en büyük hedeflerinden biri İslam Birliği'ydi. Modern, aydın bir dindardı ve Darwinizm'e karşı bir insandı.
Abdülaziz İngiliz derin devletinin oyunuyla şehit edilmiştir. Odasında Yusuf Suresi'ni okurken alçaklar tarafından şehit edilmiştir.
Darwinistlerin tesadüf yalanını İslam'la bağdaştırmaya çalışanlar kendilerince tevil yapmaya çalışıyor. Tesadüf demek Allah'ı inkar etmektir.
Evrimin temel iddiası; mükemmel canlılar oluşana kadar trilyonlarca ara formlar oluştuğudur. Bu ara formlara dair bir tane bile fosil yoktur.
İngiliz derin devleti Bediüzzaman'a hep karşı olmuştur.
Abdülaziz Medine'den gelen postaları Resulullah (sav)'in kokusunu taşıdığı için ayakta karşılar, abdest almadan okumazdı.
Abdülhamit döneminde Darülfunun'da doğa bilimleri kürsüsünde Darwinizm öğretiliyor, materyalist gençler yetiştiriliyordu.
Bugünkü Kıbrıs sorunu Abdülhamit döneminde Kıbrıs'ın 98 bin altın karşılığında İngiltere'ye verilmesiyle başladı.
Abdülaziz Darwinist propagandaya karşı olduğu için İngiliz derin devleti tarafından darbeyle devrilmiş ve şehit edilmiştir.
Bomonti Birahanesi Abdülhamit döneminde açılmıştır. Aynı dönemde Saray'a Kıbrıs'tan şarap getirildiği Saray kayıtlarında yer almaktadır.
Abdülhamit döneminde Osmanlı en büyük toprak kaybını yaşamıştır. Bu dönemle ilgili yanlış bilinen bilgilerden biri de Theodor Herzl konusudur. Herzl ile Abdülhamit arasında bağlantı uzun yıllar devam etmiş, Abdülhamit döneminde 36 Musevi yerleşim birimi kurulmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah cennet köşklerini, melekleri, cinleri evrimle yaratmamıştır. İnsan da evrimle yaratılmamıştır. Kuran'da evrimle yaratılış yoktur.
Osmanlı'nın maneviyatı Abdülhamit döneminde tüm İmparatorluk topraklarında on binlerce dağıtılan Darwinist kitaplarla çökmüştür.
Hz Musa asasını attığında kupkuru tahta canlı yılana dönüşüyor. Bu, Allah'ın ol emriyle tüm canlılığın yaratıldığının delillerinden biridir.
Bağnazlık ve Kuran'dan uzaklaşma olmasaydı ne radikal örgütler olurdu ne de Afganistan, Irak, Suriye bu halde olurdu. Aksine her yer güzellik olurdu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2016> Daha Fazla

Güzel bir Müslüman modeli meydana getirerek Deccaliyetin oyununu bozduk. Müzik, eğlence, sohbet var, kadınlar özgür ve Hepsi Kuran'a uygun.
Hamidiye Risalesi'ni İngiliz Lord Cromer finanse etmişti, bu kişi de madalya ile ödüllendirildi, 20 bin adet basıldı ve Abdülhamit'e ithaf edildi.
Allah sinagogları korumamızı bize Kuran'da bildirmiştir. "Musevilerle evlenebilirsiniz" demiştir, onları koruyup kollamamızı söylemiştir. Ben de Kuran'a göre mazlum Musevileri savunarak, sinagogları koruyarak Allah’ın emrini yerine getiriyorum.
Peygamberi, mazlumları, Peygamber soyunu savunan insandan birçok hayır ve güzellik gelir.
Abdülhamit devrinde Darwinizme karşı hiç mücadele verilmemiş, Osmanlı toprakları para karşılığı dağıtılmıştır.
Müslüman Allah'ın ruhuyla, Allah sevgisi ve Allah korkusuyla sever ve sonucunda da güzel ahlak, sevgi, tutku ruhuna yerleşir.
Sevgiyi, tutkuyu yaşayamayanlar Müslümanların arasındaki sevgiyi ve tutkuyu anlayamıyorlar.
Benim arkadaşlarımın hepsi çok nurlu ve çok güzel ahlaklılar, tertemizler. Şaşırtıcı bir nura sahipler.
Her türlü nimetin kaynağı Allah'tır.
Theodor Herzl, 6 yıl Osmanlı sarayında yaşamış ve bilirkişi gibi hareket etmiştir, bunu da gözardı ediyorlar.
Darwinizm Osmanlı'yı yıkan, toprakları kaybetmeye neden olan sistemdir, Abdülhamit devrini savunanlar bunu hala görmüyorlar.
Abdülhamit devrine kadar Osmanlı'da Darwinizmle ilgili en ufak bir çalışma yapılmamıştı, sonrasında yüzbinlerce kitap Osmanlı'da dağıtıldı.
Dekolteli bayanların kıyafetine kendilerince karışanlar yanlış yapıyorlar, kadınlar özgür olmalı.
Bağnazlığın kol gezdiği bir dönemde Atatürk tam bir beyefendiydi, Avrupa kültürüne Osmanlı kültürünü de eklemişti, kaliteye bir örnekti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2016> Daha Fazla

Kuran açıktır. Yani, Kuran'a baktığında muhkem hükmü bir profesör de okumamış bir insan da net anlar. Din imayla olmaz, açık ve nettir.
Allah sadece Kuran'dan sorulacaksınız diyor. Allah Kuran yeterlidir diyor. Haşa Allah'a inanmıyorlar.
Plaja gittiğinde dinle bağlantının kesilmesi gerektiğine inanıyorlar. Din her yerdedir. Hayatın her anında din vardır.
Amerika terörle mücadele için silaha harcadığı 5 trilyon doları Darwinizm'in geçersizliği, hurafelere değil Kuran'a uyulması gerektiğini anlatan kitaplara harcamış olsa terör çoktan biter, dünyada fakir fukara kalmazdı.
Her zaman için asıl yol akılcı ve şefkatle davranmak, herkesi kazanmaya çalışmak olmalıdır.
İngiliz derin devleti Abdülhamit döneminde Osmanlı'ya iyice yerleşmiştir, o zamandan bu yana da faaliyetleri devam etmektedir. Tüm bunlara rağmen halen İngiliz derin devletinin adını anmaktan çekinenler var. İngiliz derin devletinin tüm oyunları deşifre edilmeli.
Abdülhamit döneminde İmparatorluluğun dört bir yanına Darwinist kitaplar dağıtılmış, materyalizm Osmanlı'ya yerleşmiş ve Osmanlı yıkılmıştır.
Abdülhamit devri hakkında birçok konu yanlış biliniyor, Kıbrıs altın karşılığında İngiltere'ye verilmişti, birçok kişi bunu da bilmiyor.
Darwinizmi anlatma talimatını veren İngiliz derin devletidir. Abdülhamit devrinde bastırılan kitaplarla Darwinizm bütün İslam alemine yayılmıştır.
Mümin ahlakında Firavun'u da Nemrut'u da kurtarmak gayreti vardır. Herkese şefkatle yaklaşmak vardır. Ben de buna göre hareket ederim.
Dırar Mescidini kuran münafıklar Peygamberimiz (sav)'in maddi imkanlarını ve kadınlara olan sevgisini müthiş kıskanıyorlardı.
Hz. Süleyman da Hz. İbrahim de Peygamberimiz de zengindi. Mümin zenginliği tebliğde etkili bir güç olarak kullanır.
Siyasilerin PKK'nın Marksist Leninist olduğunu vurgulaması güzel, ancak halk Marksizmin ne olduğunu, kökeninin Darwinizm olduğunu bilmez. Darwinizmin taa Abdülhamit döneminde İngiliz derin devleti tarafından eğitim sistemine yerleştirildiğini de bilmez. Cevabını da bilmez. Darwinizme cevap verilmediği, Darwinist materyalist eğitim devam ettiği müddetçe PKK kendini fikren üstün görür. Bu yüzden Darwinizmin cevabı verilmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2016> Daha Fazla

İnsanların çoğu kavgaya ve gerilime çok alıştığı için dünyada ikinci bir yol olmadığını sanıyor, sevginin yaşanabileceğini anlayamıyorlar.
İslam ahlakı hakim olduğunda insan aklının aldığı ve istediği en güzel ortam olacak. Dostluk, neşe, kadın özgürlüğü, hürriyet tam olacak.
Mümin cennete saniyeler içinde alışır ve bu dünyada olağanüstü gördüğü bir çok şey orada kendisine çok normal gelir.
Mehdi İsa Mesih'i imanın nuruyla tanır. Gördüğünde "Sen İsa mısın?" demez, hemen gider boynuna sarılır.
Deccaliyet dünyayı dinsiz tek devlet haline getirmek amacındadır. Mehdi ise İslam ahlakını tüm dünyaya hakim edecektir.
Mehdiyetin imtihanı çetindir ama durdurulamaz. Mehdiyetin hiçbir şekilde durdurulamaması Allah'ın mucizelerinden biridir.
Sıkıntılar olmadan insanlar dikkatini Allah'a tekzif edemiyorlar. Ahir zamanın bu büyük sıkıntıları da insanların terbiyesi için gereklidir.
Bazı sözde alimler Allah'ın insanı yarattığı porselen benzeri balçığı haşa beğenmiyorlar. Cahilce maymundan gelmiş olmak daha iyi diyorlar. Şeytan da insanın yaratıldığı balçığı kendince beğenmemiş, ateşten yaratıldığı için cahilce kendisini üstün görmüştü.
Tarih boyunca çok küçük topluluklar çok büyük kitleleri etkilemişlerdir. İyi güzel insanlar sayıca azdır ve büyük kitleleri yönetirler. Allah her devirde küçük bir topluluğu dünyanın hidayetine vesile kılmış, küçük bir topluluğu galip getirmiştir.
İslam'da müzik, neşe, eğlence, güzellik, sevinç, iffet, temizlik, akıl, sevgi, tutku yani güzel olan her şey vardır.
Bazıları İslam Birliği'ni istemeyen, mazlumları korumaya çalışmayan, ezilmeye ses çıkarmayan bir Müslüman modeli oluşsun istiyorlar.
Küfrün varlığı müminin daha çok sevilmesine vesile olur. Müminler birbirinin cesaretini, azmini, samimiyetini görüp birbirlerini daha çok severler.
Şeytanın ve küfrün olması mümin için enerji vesilesidir. Sevginin kökeninde de şeytana karşı verilen imani, manevi mücadele vardır.
Allah imtihanı çok detaylı olarak yaratıyor. Olumsuzluklar olmasa çok durağan bir hayat olur. Hayatı durağanlıktan çıkaran imtihandır.
Din sosyal hayatı cennete çevirir. Velayet sistemi vardır. Herkes herkesin annesi, babası, kardeşi gibidir, herkes herkese yardımla sorumludur.
Allah dini hem zevkli hem insan fıtratına uygun şekilde yaratmış. Dinsiz hayat cehennem gibidir. Ama bazıları dini cehenneme çevirmek istiyor.
Darwinizm Allah'ı inkar etmek için ortaya atılmış bir felsefedir. Darwinizm'i Kuran ile bağdaştırmaya çalışmak boş yere uğraşmaktır.
Abdülhamit döneminde Darwinizm'in Osmanlı'ya yayılmasından sonra Ordu'nun manevi dayanağı ortadan kalkıyor, çöküş hızlanıyor.
Kuran'da evrim olduğunu iddia eden, evrime inanmayan Kuran'ı inkar etmiş olur diyenlerin zihniyeti Abdülhamit devrinden bugüne gelmiştir.
Kuran'da evrim yoktur. Her şey Allah'ın Ol emriyle yaratılmıştır.
Abdülhamit'in verdiği en büyük zarar Osmanlı'da Darwinizm'in yayılmasını sağlamasıdır, daha sonra da en büyük toprak kaybı olmuştur.
Abdülhamit devrinde on binlerce basılan ve dağıtılan Darwinist eserler çok büyük imani zaafiyete sebep oldu.
Sosyal medyada İngiliz derin devletine bağlı olarak çalışan Gladyo yapılanması var, bunlar Mısır'da darbe öncesi zemini hazırlamıştı.
Fil, köstebek ve zürafa gibi hayvanları İngiliz derin devleti yandaşları gizli haberleşmelerinde birer sembol ve şifre olarak kullanıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2016> Daha Fazla

Evrimci Ahmet Mithat’ın “İnsan Tenha Büyüse Ne Olur” yazısının konusu, insanın tamamen hayvani bir geçmişe sahip olduğu, zamanla gelişerek bugünkü düzeye ulaştığı iddiası üzerineydi.
Tabut-u Sekine Kuran’da geçer. Tabut-u Sekine bulunduğunda, kapağı açıldığında insanların üzerindeki olumsuzluklar yok olur, huzur ve güvenlik duygusu hakim olur. Bakara Suresi 248. ayette Allah şöyle bildirmektedir: Peygamberleri, onlara (şöyle) dedi: "Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut'un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden 'bir güven duygusu ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.
Ahit sandığı Allah’ın insanlara son hediyesidir, insanların imanının artması için son bir hediyedir, Kuran’da geçen bir nimettir. Hz. İbrahim devrinden kalma alamet, nimetler ve güzellikler var. Bunlar Hz. Mehdi (as) zamanında ortaya çıkacaktır, insanlar çok şaşıracaklar.
Osmanlı'yı adeta sömürge haline getiren ekonomik anlaşmaların altında genelde hep II. Abdülhamit'in imzası vardı.
Benim arkadaşlarımın dünyaya bağlılığı yoktur, çok tevekküllüdürler ve sadece Allah'ın rızasına göre hareket ederler.
Güzel olan şeyi dağıtmak, yıkmak, yok etmek mantığıyla hareket edene Allah huzur ve bereket vermez.
Sevgisizliğiyle kendi hayatını cehenneme çevirmiş başkalarının da hayatını cehenneme çevirmek isteyenlerin mutlaka eğitilmesi gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2016> Daha Fazla

Abdülhamit tarafından açılan Darülfünun’da doğa bilimleri okutulması için özel bir kürsü kurulmuştu ve bu kürsüde evrim eğitimi veriliyordu. İngiliz derin devletinin desteğiyle Abdülhamit döneminde kurulan tek yanlı Darwinist eğitim sistemi şu anda halen devam ediyor.
Kıbrıs'ın 98 bin altın karşılığında İngiltere'ye verilmesi de Abdülhamit döneminde gerçekleşmiştir.
Baha Tevfik'in Darwinizm'i ve materyalizmi anlatan, Allah'ın varlığını inkar eden yazıları Abdülhamit döneminde basılıp dağıtılmıştır. Suphi Ethem'in Darwinizm kitabı, Hoca Tahsin Efendi'nin Tarih-i Tekvin Yahud Hilkat kitabı ve daha pek çok Darwinist kitap yine Abdülhamit döneminde basılmıştır.
Masonlukta kullanılan arı kovanı sembolü Mehdiyetin hizmetinde olan talebelerin çok çalışkan olacağına işaret eder.
Jakin ve Boaz sütunları Hz Süleyman'ın mescidinin yeniden kurulacağını ve muhteşem bir sanatla yeniden inşa edileceğini sembolize ediyor.
Masonluktaki Güneş sembolü aydınlanmayı, Mehdiyet'in dünyayı aydınlatıp imar edeceğini sembolize eder.
Masonluk çok eski bir tarikat yapılanmasıdır. En güçlü olduğu dönem Hz. Süleyman devridir. Sembollerinin çoğu İslam'ın hakimiyetiyle ilgilidir.
Şeffaflaştırma denilen şey İngiliz derin devletinin Açık Toplum zihniyetinin uygulanmasıdır. İlk uygulandığı yerlerden biri Mısır olmuştur.
Herkese öfkeyle yaklaşan, sürekli hakaret dolu bir üslubun yaygınlaşması manevi bir felakettir. Sevgiyle merhametle bu felaketi durduracağız.
Hükümeti yıkma girişimi kahpeliktir, demokratik yollardan hükümet değişir ama darbe ile kalleşlik ile yapmaya çalışmak ahlaksızlıktır.
Türkiye'ye Mısır'ı model olarak gösterenler, İngiliz derin devletinin Mısır'ı nasıl bir felaketin içine düşürmüş olduğunun farkında değiller.
Selam, İnşaAllah, maşaAllah gibi dini ifadeleri sosyal medyada ve yazışmalarda kısaltarak kullanmak saygıya uygun olmaz.
İngiliz derin devleti PKK'ya alan açmak için Türkiye ile IŞİD'i doğrudan savaştırmak istiyor. Türkiye için asıl sorun PKK'dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2016> Daha Fazla

Atatürk İslam'a, bilime, sanata önem veren, Kuran Müslümanlığının yaşanmasını isteyen bağnazlığa karşı olan klas, delikanlı bir liderdi.
Güneydoğu’daki askerimizin, polisimizin, aslanlarımızın rahat etmesi için ne gerekiyorsa yapmalı, huzurlu güzel yaşamalarını sağlamalıyız.
Teröre karşı en etkili çözüm Abdülhamit döneminden beri müfredata hakim duruma getirilen tek yanlı Darwinist eğitimin durdurulmasıdır.
Abdülaziz'i şehit eden zihniyet de İngiliz derin devletiydi. Önemli olan asıl tehlikenin İngiliz derin devleti olduğunu görmektir.
Suriye'de İngiliz derin devletinin oyunuyla komünist bir PKK devleti kurulmak isteniyor. Türkiye'nin önceliği bu tehlike olmalıdır.
Naziat Suresi 13-14: “Oysa bu, yalnızca tek bir haykırıştır. Bir de bakarsın ki, onlar, yerin üstündedirler.” Bu ayetler yaratılışın evrimle değil bir anda Allah'ın dilemesiyle olduğunun delillerinden biridir.
Özel harekatçılarımızın ve terörle mücadele eden güvenlikçilerimizin en rahat koşullarda yaşamaları çok önemli. Yemekleri, uykuları önemli.
İngiliz derin devleti Ortadoğu'nun nasıl parçalanacağını 300 yıl önce planlamış. Bunu da Darwinizm'i kullanarak gerçekleştirmiştir. İngiliz derin devletinin Osmanlı'ya hakimiyeti Abdülhamit döneminde olmuştur. Bugün hala bu etkinin izleri devam etmektedir.
İngiliz derin devleti sosyal medyada yandaşlarıyla haberleşmek için çeşitli semboller kullanır, bazı heykeller de bu sembollerdendir. İngiliz derin devletinin kullandığı hayvan sembollerinden biri de zürafadır. Fil de İngiliz derin devletinin kullandığı sembollerden biridir. Yazışmalarında ve paylaşımlarında fili mutlaka kullanırlar.
İngiliz derin devletinin amacı Suriye'yi parçalamak, PKK'ya alan açmak, komünist devlet kurdurmaktır. Türkiye bu oyuna alet olmamalı. PKK'nın elinde binlerce tanksavar var, bunları Suriye'de Türk tanklarına karşı kullanıyorlar.
Abdülhamit döneminde Osmanlı'ya Darwinizm girdi, İngiliz derin devleti ekonomiye hakim oldu, Osmanlı en büyük toprak kaybını yaşadı.
Gerçek özgürlük ancak Kuran ruhuyla mümkün olur. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde tam anlamda bir özgürlük yok.
İngiliz derin devletinin PKK'ya dokunmamak, IŞİD'le Türkiye'yi savaştırmak ve Türk Ordusunu PYD ile işbirliğine mecbur kılmak planı var.
Manevi kalkınma hamlesi önemlidir. Bunun için ilkokuldan itibaren mutlaka milli şuur dersleri verilmesi lazım. Allah'ın varlığının delilleri, materyalizmin bilimsel geçersizliği, Türkiye'nin birliğinin ve bütünlüğünün önemi gençlere öğretilmeli.
Müslümanlar birdir, tektir. Şii Sünni diye ayırım Kuran'a göre doğru değildir. Ortadoğu'nun parçalanması değil bir olması gerekir.
PKK sınırımızda duruyorken bu vahim durumu yok sayıp farklı yerlerde IŞİD'li avına çıkmak doğru bir yol değildir.
Derin Amerika Suriye'de PKK'ya alan açmak istiyor, kendince Türkiye'yi de bu konuda kullanmayı planlıyor. Çok dikkatli olmak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2016> Daha Fazla

Münafıkların kapsamlı olarak anlaşılması İslam alemi için çok önemlidir. Toplumu örümcek ağı gibi sardıkları için tahribatları büyük olur.
Münafık sürekli haksızlığa uğradığı kanaatindedir ve çok şüphecidir. Şüphe münafıkta adeta bir hastalık gibidir.
Münafık nefsinin aleyhinde bir durum oluştuğunda hemen çirkefleşir. İçindeki tüm iğrençliği açığa vurur.
Münafık Kuran okumaz ve kendi yanında Kuran okunmasından rahatsız olur. Münafık alametlerini hiç duymak istemez.
Münafık menfaati bittiği an Müslümanların yanından uzaklaşır. Münafıklardan kiminin makam, kiminin evlilik, kiminin maddi imkan beklentisi vardır.
Münafık eğer yalnız başınaysa abdest almaz, namaz kılmaz. Bundan şeytani tatmin duyar. Ama kendisinden şüphe duyulursa abdest alıp namaz kılar.
Münafık menfaat hesabına göre Müslümanların yanında kalır. Küfürde rahat edemeyecekse Müslümanların yanında mümin taklidine devam eder.
Müslümanlar nasıl imanla neşeli, mutlu bir hayat yaşıyorsa münafıklarında cehennem eğlencesi vardır. Yüzüyle pis elektrik vermek münafığın eğlencesidir.
Münafığın pis elektriği vardır. Girdiği her ortama negatif elektrik verir. Mutsuz, alçak, hain ruhunu sürekli yüzüne yansıtır.
Münafık Allah'tan yana olmadığı için hastalığı kronik zeminde ilerler. Üzerinde hep şeytanın pis ağırlığı vardır.
Münafık zaman zaman düzelme alametleri gösterebilir. Bu düzelme işaretleri Müslümanlar için aldatıcı olmamalıdır. Münafıklık ağır hastalıktır.
Yılan gibi sinsice hareket etmek münafıkların önemli alametlerinden biridir. Müslümanların yanına sinsice gelir sinsice giderler.
İslam'ı tanımadıkları için bizim neşe ve sevinç içinde yaşamamızı anlamıyorlar. O yüzden İslam sadece yaşlanınca yaşanır zannediyorlar. İslam'ı yaşayınca hayatın tüm güzelliklerinden mahrum kalacaklarını düşünüyorlar. Oysa İslam'da haramlar belirlidir ve azdır. Din neşedir.
Birbiriyle aynı kalıplarla konuşan, kalite düşüklüğü olan, yeterli bilgisi olmayan insanların sayısının artması manevi bir felakettir. Biraz okuyarak, kendini geliştirerek, kaliteli bir ruh oluşturulabilir. Türkiye'nin kalite konusunda atılım yapması gerekir.
Museviler Peygamber soyundan gelen insanlardır. Peygamber soyu olan insanlara toptan nefret duymak Kuran'a uygun değildir.
Derin iman ve gerçek sevgide bencillikten eser kalmaz. Sevginin olabilmesi için saygı, değer vermek, Allah sevgisi ve korkusu olması gerekir.
PKK'ya ailenize, annenizin sıcak çorbasına dönün diyenler PKK'nın nasıl bir ideolojisi olduğunu ve verdiği felsefi eğitimi anlamıyorlar.
Ben hiçbir zaman eleştirilerimi yıkıcı yapmam. Hep yapıcı o kişiyi kazanacak şekilde eleştiri yaparım, her zaman şefkatli üslup kullanırım. Biz kimsenin yanlış yola daha da batmasını, yok olmasını istemeyiz. Herkese kazanmak gözüyle bakarız. Kuran'ın emri de budur.
Müslüman dediklerinde akla gelen bitap, neşesiz, hayatın güzelliklerini bilmeyen, sanattan anlamayan insanlar oluyor. Oysa Müslüman neşe doludur.
İngiliz derin devletinin yancıları sosyal medyada birbirleriyle üstü kapalı bir haberleşme diliyle konuşurlar, dikkatlice bakan bunu görür.
Anadolu'da bilinen Mevlana ile İngiliz derin devletinin savunduğu Rumilik apayrı iki şey. Rumilikte homoseksüellik var, şarap haşa helal. Mesnevi haşa Kuran gibi ve içinde bir çok sapkın hikayeler anlatılıyor. Çoğu kişi bu farklı yönü bilmiyor.
Sevgisizlik ruhunda olanlar hep başkalarına zarar gelmesini istiyorlar. Oysa başkaları için istedikleri zarar hep kendi başlarına geliyor.
Bazı sevgisiz ve katı yürekliler hep baskı ve adaletsizlik olsun istiyorlar. Türkiye hukuk devletidir, her şey kanunlara uygun yürür.
İngiliz derin devleti kendi çıkarları için bölgedeki her halkı kullanmıştır. Gariban halkları birbirine kırdırmak için yönlendirmiştir.
Abdülhamit dönemi Osmanlı'nın en çok toprak kaybettiği dönem olmuştur. Osmanlı'ya Darwinizm'in girmesi de aynı döneme denk gelir. Duyun-u Umumiye'nin kurulması, Osmanlı'nın maliyesinin uluslararası denetime açılması gibi hareketler Osmanlı'nın hızla çökmesine sebep oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah negatif ve pozitif güçleri fikren çatıştırarak İslam ahlakını hakim ediyor. Bu negatif güçlerden biri de Kahtanidir, kan dökücüdür. Türkiye'de negatif güçlerin fitnelerini görüyoruz, 15 Temmuz olayı da bu negatif güçlerin bir fitnesiydi. Negatif güçlerin hepsi sonunda fikren tamamen yenilecekler. Ve pozitif güç olan Mehdiyet dünyaya hakim olacak. İnsanlar negatif güç bir an önce yok olsun diyorlar, o zaman pozitifin güçlenmesi mümkün olmaz. Pozitif olan negatifin varlığıyla güçlenir.
Yavaş yavaş aydınlarımız ve yazarlarımız da İngiliz derin devletinin fitnelerini gündeme getirmeye başladı. Bu derin yapı mutlaka çökecek. Bazılarının fitnenin merkezini görememelerinin sebeplerinden biri İngiliz derin devletinin ustaca kendisini saklamasıdır.
Osmanlı'yı yıkan Darwinizm olmuştur. Abdülhamit döneminde Hüseyin El Cisr'in Darwinizm risalesi Abdülhamid'in bilgisiyle her yere dağıtıldı.
IŞİD'in ve diğer tüm örgütlerin şiddetine, terörüne karşıyız. Bu terör sadece eğitimle biter.
Açık yani şeffaf toplum modeli Müslümanları paramparça edip hayatlarını kontrol altına almak için geliştirilen İngiliz derin devleti planıdır.
Türkiye'yi Rakka'ya sokup orada IŞİD'le mücadele ederken, PKK'nın atağa geçip alan kazanması planı yapılıyor. Bu planın ikinci ayağı ise tarikatlar cemaatlerle Hükümeti karşı karşıya getirip Hükümete verilen desteğin ortadan kaldırılmasıdır. Bu planın tüm ayakları bozulacak. İngiliz derin devleti Türkiye'ye IŞİD'le savaşmaya, Müslüman kanı dökmeye alış biz de kendi çocuğumuz olan PKK'yı büyütelim diyorlar. Böylece Müslümanları iyice parçalara ayırıp küçük cam fanuslara hapsetmeyi planlıyorlar.
Allah ahirette bizi Kuran'dan sorumlu tutacak. Bana ısrarla hurafelere uy diyenlerin sözüne değil Kuran'a uyarım. Uyarı Kuran'la yapılmalı.
İngiliz ve Amerikan derin devletleri kendilerini çok uyanık zannediyorlar. Boşuna uğraşmasınlar Türkiye'nin eline Müslüman kanı bulaşmaz.
PKK Türkiye'nin hem içini hem sınırlarını sarmışken yüzlerce kilometre uzakta IŞİD kovalamak doğru bir yöntem değildir. Askeri yüzlerce kilometre uzakta Rakka'ya gönderip hem sınırımızda hem içeride PKK'nın istediği gibi eylem yapacağı ortam oluşturmak olmaz.
Rakka Türkiye ile bağlantısı olmayan bir yer. İngiliz derin devleti Türk ordusunu savaşın içine sokup bir yandan kayıplar verdirtmek bir yandan da PKK’ya daha geniş alan açmak istiyor. Kendileri yerine savaşa girecek güç arıyorlar. Türkiye'ye Müslüman kanı döktürtmek istiyorlar.
Peygamberimiz Kuran dışında hüküm getirmemiştir, getiremez. Peygamberimiz'in sünneti Kuran'dır.
Benim üslubum her zaman Kuran'a uygun olandır. Kötülüğe iyilikle cevap vermek Allah'ın emridir.
Ben yanlış yolda olan insanların daha kötü yola gitmelerini değil, kazanılıp doğru yola girmelerini isterim. Bunun için üslubum her zaman şefkatlidir, kötülüğe dahi iyilikle cevap vermektir. Eleştirdiğim insanları düşürmek değil kazanmak isterim.
Kötü söz söyleyen Müslümana sevap kazandırır. Biz dünyaya sevap almak için geliyoruz inşaAllah. Kötü söz sahibine acı ve sıkıntı verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2016> Daha Fazla

Yıllardır terörün bitirilememiş olması terörün fikrine karşı eğitim verilmemesi sebebiyledir. PKK komünist eğitimle ortaya çıkan bir fitnedir. Felsefi olarak galip gelemediğin bir örgüte karşı silahla galip gelemezsin. Galip gelmenin tek şartı fikri, ilmi mücadeledir.
Sevgisizlik her türlü hastalığa zemin hazırlar. Beden sevgisizlikten çöker. Sevgisizlik isteye isteye belanın içine girmektir. Neşeyle, imanla sevinçle huzur içinde yaşamak varken sevgisizlik belasını tercih ediyorlar.
Allah ayette kıyametin işaretleri gelmiştir diye bildiriyor. İnsanlara çok konuda işaretler gelir ancak çoğu bu işaretlerin hikmetini anlamaz.
Açık toplum modeli İngiliz derin devletinin etkisi ve bazılarını yönlendirmesiyle gelişmiş bir anlayıştır, amaç halkı kontrol altında tutmaktır. Türkiye'yi de İngiliz derin devletinin mantığında açık toplum modeline geçmek için zorluyorlar. Tayyip Hocam'ı bu dönemde yalnız bırakmayalım. Eğer şeffaflaşma ve açık toplum gerekiyorsa İngiliz derin devletinden, uzantılarından başlansın. Eğer bu şeffaflaşma olursa dünya kurtulur.
İngiliz derin devletini en çok rahatsız eden konulardan biri İslam'ın ayakta olmasıdır. Onlar İslam yerine Rumiliği hakim etmek istiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2016> Daha Fazla

Kuran'a dayalı İslam savunulmadığında sonuç felaket oluyor. Doğru olan yol Kuran'a sarılmak, tek kurtuluş budur.
İngiliz derin devletinin oyunlarını milletçe dikkatle izliyoruz. Kendilerince İslam'ı Türkiye'den başlayarak silmeye yeltenirlerse dünyada taş üstünde taş kalmaz, denemeye hiç yeltenmesinler.
Tebliğde gönül alıcı, şefkatli üslup kullanmak esastır. Her insanı kazanmaya çalışmak gerekir.
Birçok Müslüman ülkede yokluk ve fakirlik var. Bolluk ve zenginlik Mehdi vesilesiyle gelecek. Hadiste bu bildirilmiştir.
Ben hiç kimseye kinle, nefretle asla yaklaşmam. Her zaman şefkati ve merhamet esas alırım.
Mehdi (as) Arapça bilmeyecektir, bu, onun Mekke ve Medine'de doğmadığının da bir delilidir.
Allah tuzak kurmaya kalkanların tuzaklarını başlarına geçirir ve tuzağa düşürür.
Allah müslümanları bolluk, bereket, neşe içinde yaşatır.
İnsanların inancına ve inancı doğrultusunda yaşamasına karışılmamalı. Başörtülü de dekolte giyinen de alabildiğine özgür olmalı.
Ahir zaman alametleri, Mehdi, İsa Mesih Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez Mehdi ve İsa Mesih, Dabbe'yi yani televizyon ve interneti kullanarak tebliğ yapacaklardır.
İngiliz derin devletinin faaliyetlerini ifşa etmek, halkı bu konuda bilgilendirmek, yapılanmanın şemasını ortaya koymak çok önemlidir.
Mısır vs gibi ülkelerde İngiliz derin devletinin baskısı net görülüyor. Türkiye'deki oyunların arkasında da aynı güç var, bu deşifre edilmeli.
Terörle gerçek anlamda mücadele edilmek isteniyorsa Darwinizme karşı fikri mücadele vermek için de şu kadar bütçe ayıracağız diye de plan olmalı. Sadece yol, baraj, köprü inşa etmekle, ekonomik yatırımla terör bitmez. Bundan 20-30 yıl sonrasını da düşünmeli. Felsefi, imani eğitimle terör konusunu temelden çözecekken bunu ısrarla yapmamak anlaşılır gibi değil. Darwinist eğitim devam ettiği müddetçe terör örgütüne yeni elemanlar yetişmiş oluyor. Her gün şehit haberi olmasının sebebi terörü ilmi, bilimsel yönden yerle bir etmemektir.
Mevlana'nın kitaplarını övenlerin bu eserlerde yer alan homoseksüelliği ve evrimi öven, Peygamberimiz'e haşa saygıya uygun olmayan üslubu ve Kuran'a muhalif bölümleri de övdüklerini fark etmeleri gerekir. Bu bölümler sonradan eklenmiş de olabilir. Bunların çıkarılması şart.
Huzur ve dinginlik kıymetlidir. Sürekli gerilim iyi değildir, ülkede bir an önce makul, dengeli, huzurlu döneme geçilmesi önemli.
İngiliz derin devleti Şii kardeşlerimize de el atmış durumda. İngiliz Şiiliği diye ortaya attıkları akımla Sünni-Şii kavgası körüklüyorlar.
İngiliz derin devletinin oyunlarını etkisiz hale getirmek için deşifre edilmesi önemli. Bu yapıyla bağlantısı olanlara karşı dikkatli olunmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdi'nin zahir olması öncesinde insanlar çok sıkıntı yaşayacak, batıl fikirlerle huzur bulmaya çalışacaklar ama sonunda İslam hakim olacak.
Peygamberimiz mucize göstermedi diyenler doğru söylemiyor. 1400 sene sonra yüzlerce mucizesini görüyoruz, anlattığı her olay gerçekleşiyor. 1400 sene sonra olacak olayı bildirmek çok büyük bir mucizedir. Peygamberimiz bu yüzyılda olacakları en ince detaylarına kadar anlatıyor. Peygamberimiz'in ahir zaman mucizeleri tüm peygamberlerin tüm mucizelerinden daha büyük ve nettir. Ama çoğu insan bu mucizeleri gizliyor.
Rusya da çok fazla Müslüman yaşıyor. Rusya da bir İslam ülkesidir. Türkiye'nin dostluğuyla İslam Birliği'nin parçası olacaktır.
Ahir zamanda insanların manen hasta olması şaşırılacak bir şey değil. Mümin onları tedavi etmekle yükümlü, bu da sevgiyle ve sabırla olur.
Putin ve Erdoğan ikisi de delikanlı insan. Rusya da İttihadı İslam'ın kalelerinden olsun, iki ülke karar verirse hemen gerçekleşir.
Rus Hristiyanlar hep çok ezildiler. Rus Ortodoks Kilisesiyle Türkiye dost olsun, bölgedeki tüm Hristiyan kardeşlerimize sahip çıkalım.
2017'de çok daha büyük olaylar yaşanacak. Hadislere göre 2017 ve 2018 zor geçecektir. 2019'lardan sonra toparlanma başlayacaktır.
Çok fazla sevgisiz insan olması ahir zamanın tipik özelliğidir. Buna şaşırmak ahir zamanı anlamamak demektir. Sevgisizlik ruhu 2019'lara kadar devam eder. Şu an deccalin zehiri insanların çoğunun üzerinde. 2019'lardan sonra sevgiyi anlayacaklar.
Yaşanan olayların çoğu Allah'ın unutulmasından kaynaklanıyor. Allah unutulduğunda bereketsizlik olur.
Allah dünyayı sadece imtihan yeri olarak yarattı. Allah'ın önem verdiği konu sevgi ve dostluktur. Allah sevginin hakim olmasını istiyor.
Mehdi yoktur sempozyumu Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Mehdi gelmeyecek nidaları Mehdiyetin habercisidir. Kütüb-i Sitte'nin tamamında Mehdiyet var. Ehli Sünnet alimlerin tamamı Mehdi gelecek diyor. Şiilikte Mehdiyet iman esasıdır.
Kürt kardeşlerimiz bizim canımızdır. Bu ülkede halkın %90'ının kanında Kürtlük vardır. Kürtler asil, delikanlı, yiğit insanlardır.
Münafık kelimesi Arapçada iki tarafı açık tünel anlamına gelen en-nefeku veya köstebek deliği anlamındaki "en-nâfikatu" kelimesinden gelir. Münafık da tıpkı köstebekler gibi karanlık bir dehliz içinde yaşar ve manevi gözü kördür.
Allah ahir zamanın teknolojisi ve sosyal medya vesilesiyle müminleri, kafirleri ve münafıkları en iyi şekilde tanıyacağımız imkan oluşturdu.
Münafık sosyal medya sayfalarında küfre olan hayranlığını yansıtırken Müslümanlardan olabildiğince uzak durmaya çalışır.
Asrımızda münafıkları teşhis etmek daha kolay. Sosyal medya sayfalarına bakıldığında hedefleri, üslubu, kişiliği çok net olarak görülür.
Münafık hayatın bir parçasıdır Münafıklarla ilmi mücadele İslam'ın varlığı içinde bir şarttır. Münafıkların varlığında şaşıracak bir şey yok.
Türkiye'de her gün şehitler oluyor, bazıları sadece futbol takımının yapacağı transferle, işiyle, düğünüyle, yemeğiyle ilgileniyor.
Mir Kasım Ali'nin idamının durdurulması için ABD, Rusya, AB ülkelerindeki tüm yöneticilere ve STK'lara mektup yolladık. Mir Kasım Ali'nin idam edilmemesi için elimizden geçen her çabayı gösterdik. Kendisi inşaAllah cennete kavuşmuştur.
İngiliz derin devleti Bangladeş'i adeta kontrolü altına almış. Bangladeş'te idamların durmamasının asıl sebebi budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2016  > Daha Fazla

Türkiye, Rusya, İran ve Pakistan bir araya gelip karar verseler İttihadı İslam oldu demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2016> Daha Fazla

Bangladeş idam cezasından tamamen vazgeçmeli, gerekli durumlarda müebbet hapis cezası verilir ama öldürmek olmaz.
Müslüman sürekli iman neşesi içinde olacak. Resulullah devrinde de sürekli şehit veriliyordu ama Müslümanlar hep neşeliydi.
Allah aşkla sevilmek ister. Allah bizi aşkla sevmeyi bizim de Kendisi'ni aşkla sevmemizi istiyor.
Dans, müzik, eğlence, neşe, sohbet hepsi İslam'ın içindedir. İslam'ın yaşanmadığı hiçbir yer olmaz. İslam hayatın tamamıdır, İslam her yerde yaşanır.
Mehdi'yi müjdeleyen Peygamberimiz'dir. Peygamberimiz'i seven ve itaat eden Mehdi'yi sevgiyle bekler. Mehdi, Peygamberimiz'in kumandanı ve evladıdır. İsa Mesih de İslam'a tabi olarak gelecektir. Mehdiyet, Peygamberimiz'in hakimiyeti demektir.
İran İslam Birliği'ni aşkla bekleyen bir ülkedir. Türkiye ile İran'ın ittifak etmesi önemli.
Bitkinin aklını çoğu insan düşünmüyor. Sokakta ot, çiçek deyip geçiyorlar. Papatya milyonlarca senedir aynı güzelikte, aynı tatlılıkta. Tek bir hücresinde bile müthiş bilgi var, ne zaman açacak, ne zaman solacak, tohumları ne kadar olacak hepsi belirlenmiş.
Aşk ehli olan şiddetli imtihan olur. Yüksek aşk yüksek çileyle birlikte hareket eder. Aşkı cılız olanın imtihanı da cılız, güçsüz olur.
Ben her zaman mazlumların hamisiyim. Nerede mazlum varsa onu korurum.
Şans kör tesadüf anlamına gelir. Şans diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır, Allah'ın rast getirmesi vardır.
İmtihanın sırrını detaylı anlatmak gerekir. Kafirler ve münafıklar imtihan için özel olarak yaratılmıştır. İmana saldıracak felsefeler olması, derin devletlerin zalim yapısı, münafıkların ayrı kafirlerin ayrı varlığı imtihanın mükemmelliğidir.
Hz Musa'nın hayatı hep çile içinde olduğu için çok seviyoruz. Hz Yusuf dendiğinde akla ilk zindan geliyor. O çileye sabrını seviyoruz. Hz Ali'nin delikanlı olmasını çok seviyoruz. Hayber kalesinin kapısını sökmesi, 17 yerinden yaralanıp savaşması sevgiyi kat kat arttırıyor. Hz Eyüp aşkın adeta kitabını yazmış, çektiği tüm çileye rağmen asla sesini çıkarmıyor, güzellikle sabrediyor.
Hz Ebubekir zerre endişe etmeden tüm malını mülkünü Allah rızası için veriyor, fakir yaşamayı kabul ediyor.
Allah'ın sanatını öğretmen iddiasıyla değil de hayret makamında anlatmak lazım. Hayretten hayrete düşerek anlatmak lazım.
İmtihan tatlı olursa sonu acı olur. Hafif imtihan beklemesinler, ahir zamandayız. Allah yüksek aşk istiyor. İmtihan ne kadar şiddetliyse aşk o kadar yüksektir. Cennetin süsü aşktır, aşk yüksek olacak ki cennet anlamlı olsun. İmtihanın süresi kısa, cennet sonsuz. Sonsuz yüksek aşk için imtihan güçlü olmalı. Çileye itiraz olmaz.
Tayyip Hocam bu vatanın evladı, bir hatası olduğunda herkes söyler, eleştiriye açık. Ama manevi destek sahip çıkmak çok önemlidir.
Gelenekçi inanca sahip olanların bazıları Mehdi'yi korkutucu katı bir insan gibi görüyorlar. Oysa Mehdi halimdir, sevgi insanıdır.
Ortadoğu bataklığı diyorlar, bu yanlış bir ifade. Ortadoğu imtihan sahası denmesi gerekir. Burası Peygamberler toprağı, Mehdi Mesih buradan çıkacak, imtihan o yüzden çetin oluyor.
Sevgisiz, küstah, kaba bir nesil yetişiyor olması bir nevi manevi felakettir. Kaliteli nesil yetiştirilmesi için özel seferberlik gerekir. Sevgisiz ve kaba konuşan gençleri de sürekli uyarmak lazım. Böyle yapma, sevgiyi öğren demek olumlu etki yapar. "Güzel kardeşim böyle diyeceğine güzellikle söyle" diye sürekli uyarın. Bir süre sonra bunun olumlu etkisi görülecektir. Sevgiyi bilmeyenlere sert bir üslupla karşılık vermek hiçbir zaman doğru olmaz. Sevgiyi öğretmek gerekir.
İmtihanda en önemli konu Allah'ın sanatını unutmamaktadır. Örneğin bir yapraktaki akıl insan aklından binlerce kat üstündür. Hatta tek bir toz tanesinde bile dev bir yaşam var. Bakterilerin içinde muazzam bir akıl var. Allah'ın sanatı çok heybetli. Bazı insanlar Allah'ın sanatını düşünmekten kaçınıyorlar, az düşünmek gerekir zannediyorlar. Halbuki Allah detaylı düşünmemizi istiyor.
Cehennem ehlinin şuuru açık gibi görünür ama kapalıdır. Onlar ölüdürler. Allah bunu özellikle bildiriyor.
Kıyametin tam öncesinde yaşayacak son Müslüman neslin imtihanı çok daha farklı olacak. Onlar kendilerini tamamen saklayacak.
Allah istese İslam ahlakı hemen hakim olabilir ama süre uzun oluyor, niye? Çünkü imtihan kapsamlı olsun, sevabı yüksek olsun diye.
İmtihan olmayınca, detaylar olmayınca cennetin kıymetini anlamak da Allah'ın sanatını anlamak da mümkün olmuyor. Sıradan bir imtihan olursa sıradan cennet hayatı olur. İmtihan ne kadar girift olursa hayat o kadar güzel olur, sevgi o kadar derin olur. Allah özellikle ahir zamanda yüksek imtihan istiyor. İmtihan ne kadar yüksekse kişinin cenneti de o kadar yüksektir.
Sıradan bir imtihan olsak dünyanın da cennetin de manası olmaz. Eğitimin mükemmel olması için Allah her türlü şartı oluşturmuş. Yaralanmadan, hastalanmadan, çile olmadan tatlı tatlı yaşayıp ahirete gitmek olmaz. İmtihan zorlu ve detaylı olmalı, o detayların içinde güzelliği bulmak önemlidir.
Allah'ın yaratışı inkar edildiğinde, tesadüfler sizi var etti yalanı söylendiğinde felaketlerin kapısı açılmış olur. Sanat da yok olur.
Neredeyse hiç sanatçı kalmaması çok büyük bir felaket olarak görülmeli. Bu, insanların dile getirmediği en vahim durumlardan biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah'ın sanatını bilmek çok hayati bir konudur. Allah'ın sanatını bilmek, hafızada tutmak ve hayretini yaşamak için dua etmek gerekir. Allah'ın sanatının hayretini yaşamamak bir nevi manevi hastalıktır. Allah'ın sanatına hayranlık duymak imani derinlikle mümkün olur.
İngiliz derin devleti hayranı olanlar kendilerini süper akıllı görüp toplumu yönlendirdiklerini sanan aslında hiç kaale alınmayan kişilerden oluşuyor.
Herkesten şüphe eden bir nevi paranoya haliyle haraket etmek doğru olmaz. Tevekkül edip, demokrasi ve özgürlüğü savunarak hareket edilmeli. Sanatı, kaliteyi ön planda tutarak, birlik ruhunu pekiştirerek, İslam Birliği'ni hedef edinip güzelce ilerlemek lazım.
Allah'ın her yerde gürül gürül anılması, özgürlük Mehdiyettir. İnsanlar şu an buram buram Mehdiyeti yaşıyor ama çoğu fark etmiyor.
Küfrün sayıca çok olması bazılarının umutsuzluğa düşmesine sebep oluyor, oysa Allah az bir topluluğu küfre karşı başarılı kılıyor.
Deccaliyet yanlıları sevgiyi, nezaketi, adabı bilmez. Deccaliyet yanlıların ağzından pislik akar, Mehdiyet yanlıları ise nur gibidir.
Bazıları Müslümanların ezik olduğuna kanaat getirmiş. Herkesi ezik kendilerini de tek akıllı zannediyorlar. Müslüman çok akıllıdır.
Mutluluğun ancak içkiyle vs olacağına o kadar yanlış alışmışlar ki iman edenlerin neşesini ve mutluluğunu anlayamıyorlar.
Müslümanların aleyhine faaliyet yaptığını zanneden herkes aslında Müslümanlara, İslam'a, Kuran'a hizmet etmiş olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2016> Daha Fazla

Her şeyden alınan zevkin en yüksek ve en kalitelisi cennette olacaktır.
Alevilik nurdur, güzelliktir. Yaradan'a sevgidir. İnsana, hayvana, bitkiye, güzelliğe sevgidir. Bağnazlığın kapısını sonuna kadar kapatır.
Laikliğin en doğru, en güzel, en akılcı halini Kuran'dan öğreniyoruz. İslam laikliği savunur.
Sevgisiz insanlar adeta nasırlaşmışlar, sürekli birbirlerine hakaret ediyorlar ve bundan rahatsız olmuyorlar. Saygısızlık hayatları olmuş. Sevgisiz insanların yaşamları adeta cehennemin bir yansıması gibi. Bu belanın içine düşenler Kuran'a sarılıp bir an önce kurtulsunlar.
Sevgisiz gençlerden oluşan adeta klan tipi yapı var. Bu ruh hali kendilerini mahvediyor. Bu derece nefret aklen sağlıklı olmalarını engelliyor. Sürekli laf sokan, küstah, herkese karşı nefret dolu bir hayat olmaz. Böyle bir bela içinde yaşamayı hiç kimse kabul etmemeli.
Ermeniler bizim için millet-i sadıkadır. Osmanlı'da Ermeni paşalarımız vardı, Mehmetçiğimizi onlara emanet ediyorduk.
Ermeniler nur gibi insanlar. Anlamsız bir şekilde Ermeni nefreti besliyorlar, oysa Anadolu'da çoğu insanın genetik kodunda Ermenilik vardır.
Güzel olan her şeyi esas alan, nezih ve kaliteli olanı talep eden, demokrat, harama helale titiz, laik, aydın, modern bir topluluğuz.
İsrail'de iç savaş çıkmaz, darbe de olmaz. Gereksiz yere panik oluşturuyorlar. İsrail darbeye kapalı bir toplumdur.
Müslümanları öyle bir cendereye almışlar ki, dinde olmayan kurallarla adeta zihinlerini donduruyorlar. Müzik, sanat, gülmek, neşeli olmak, hayat dolu olmak potansiyel suç olarak gösterildiği ve kendilerini de potansiyel suçlu gördükleri için her yerde ezik oluyorlar. Kuran'a tam uyan Müslümanlar aydın, kaliteli, özgüvenli ve çok akıllıdır. Ezikliği hiçbir Müslüman asla kabul etmemeli.
Sevgisizlik ağır bir hastalıktır. Sevgiyi bilmeyen insan mahvolmuş demektir.
Bayağı bir insan Müslümanları haşa akılsız, kolay kafalanabilen, malını mülkünü kaptırır, her türlü suça hazırdır zannediyor. Müslümana saygı duymuyorlar. 24 saat akıllı olan dinsiz olur, saygı duyulması gereken dinsizliktir telkini veriyorlar. Bu felaket manzarayı da bayağı Müslüman kabullenmiş, eziklik duyuyorlar. Oysa Kuran'a tam uyan Müslüman dünyanın en akıllı insanıdır.
Biz hiç kimsenin harcanmasını, yok edilmesini istemeyiz. Yapılan suçun hukuki karşılığı verilir, ama her zaman ıslah, düzeltmek asıl amaçtır.
Biz Kuran'a tam uyduğumuz için, helale harama çok titiz olduğumuz için her yönüyle İslam'ın aydınlık yüzüyüz.
Bazı insanların Müslümanlara bakış açısını kitap haline getirmek lazım. Haşa Müslümanların koyun gibi yönlendirilebileceğini sanıyorlar. Ateiste, komüniste vs akıl vermeyenler, kendilerince Müslümanları aklı zayıf, her şeye yönlendirilebilir görüyorlar. Müslümanlar akıllıdır.
İngiliz derin devleti Türkiye'de Müslümanlar birbirine düşsün, Türkiye savaşa girsin, Müslüman kanı akıtsın istiyorlar. Boşa uğraşmasınlar.
Başörtülü kadınların rahat hareket etmesi, özgür olması kimseyi rahatsız etmemeli, onlar uzun süre haksız yere çok ezildiler. Başörtülü insanlar istedikleri her mevkide olsun, inancı neyse öyle yaşasın. Neden zorla başı açılsın, neden acı çeksin?
Bazı kişiler çözüm sürecinde yerel yönetimlerdeki güçlendirmenin nasıl bir tehlikeye sebep olacağını fark edememişti, defalarca uyardık.
Müslüman camiaları birbirlerine düşürüp Müslümanlara zarar vermek istiyorlar, kimse bu oyuna gelmesin. Yanlışa düşen olduysa da vazgeçsin.
İngiliz derin devletinin desteklediği bazı TV kanalları incelenirse züppelik, ahlaksızlık gibi özelliklerinden destekçileri hemen anlaşılır.
Küfür münafığı hemen teşhis eder çünkü münafık kendini Müslümanlara gizler ama küfre karşı açık davranır.
Küfür münafığı çok iyi seçer çünkü kendi işine kimi yarayacağını hemen anlar.
PKK yaptığı eylemlerle kendince “güçlüyüz, bize güvenin, arkası gelecek” imajı vermeye çalışıyor. Buna karşı hep birlikte mücadele edilmeli. PKK’ya karşı hep birlikte mücadele edilmesi, bütün vatandaşların görevlendirilmesi lazım, sadece polis ve askerle bunu çözmek mümkün değil.
Blok orman uygulaması büyük yangınlara sebebiyet verebilir, en az 200 metrelik güvenlik mesafesi bırakılması gerekir.
Tarikat ve cemaatleri birbirine düşürmeye çalışıp, yok etmek isteyenler var, bu İngiliz derin devletinin berbat oyunlarından biridir. İngiliz derin devleti Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Suriye her yerde müslümanları birbirine düşürme oyununu oynadı ama bu, Türkiye’de tutmaz. Tarikatlerin, cemaatlerin birbirine düşürülmesi projesine karşı herkes uyanık olsun, müslümanlar birbirlerini sevsinler, dost olsunlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ağustos 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti İslam alemini çökertmek için El Ezher Üniversitesi’ne el attı. Orada yetişen bazı kişilerde soğuk, sevgisiz, Darwinist, İsa Mesih'e, Mehdiyet'e karşı zihniyet hakim oldu. Bazıları bu eğitimi alıp İslam aleminin dört bir yanına dağıldılar.
PKK İngiliz derin devletinin Türkiye'yi yıkmayı amaçlamış ileri karakoludur. Biz bu karakolun ilimle irfanla yıkılması gerektiğini savunuyoruz.
Bangladeş'in idamların çözüm olmadığını görmesi gerekir. Tüm Müslüman ülkeler ve dünya bu idamlara karşı tavır koymalı.
Suriyeli Kürtler YPG/PKK'nın baskısından, hainliğinden kaçıp Türkiye'ye geldiler. Türkiye'nın Kürtlere tavrı koruyucu ve şefkatlidir.
Şiilerde itikat konusu olan, Ehli Sünnet inancında hak olan Mehdiyeti durduracaklarını sanmaları boşa bir çabadır.
Ehli Sünnetin tüm mezheplerinde Mehdi'nin gelişi haktır. Halkımız da bu konuyu çok iyi biliyor. Mehdiyet karşıtı olanlar boşa uğraşıyorlar.
İngiliz derin devletinin gelenekçi ortodoks Müslüman gibi görünen uyuyan hücreleri harekete geçmiş gibi görünüyor, çok dikkatli olunmalı. Amaçları kendilerince Müslümanları ve İslam'ı ortadan kaldırmak. Bunu asla başaramazlar.
Münafıklık tek bir tür değildir, çok çeşitlilik arz eder. Hastalıkları tek bir yönde olmuyor, tüm çeşitlerini iyice anlatacağız.
İngiliz derin devleti dinsizliğin dini konumunda olan Darwinizmi tüm dünyanın okullarında okutuyor, bir kişi bile ben buna karşıyım diyemiyor.
Dini yaşanması imkansız gibi ve ürkütücü gösteriyorlar, dine hizmet eder gibi görünüp insanları dinden uzaklaştırıyorlar.
Din cennettir. Dini cehennem gibi gösterenlere karşı İslam'ın doğrusunu hep anlatacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2016> Daha Fazla

İslam Birliği dünya cennetidir. Barışın, kardeşliğin, sevginin olduğu, savaşın kavganın olmadığı, sanat, güzelliğin her yere hakim olduğu sistemdir.
Terör bataklığını kurutmanın tek yolu ilimle irfanla mücadele etmek, şiddetin fikri altyapısı olan Darwinizm'in geçersizliğini anlatmaktır.
Avrupa'da Suriyeli 9 bin çocuk kayıp, kimsenin ilgilendiği dahi yok. Kaybolan Batılı çocuklar olsa yer yerinden oynardı.
Atatürk Osmanlı'nın yetiştirdiği, milletin özünü temsil eden, nezih kaliteli bir delikanlıdır.
Şehadet alemi cennet gibi bir dünyadır, şehitler orada sadece pozitif imtihan olur. Ahirette doğrudan cennete geçecekler.
Che evlere, eğlence yerlerine de terör götürülmeli, moral bozmak için her yöntem denenmeli diyen insandır. Bu sözlerin savunulacak yönü yok. Cinayeti ve terörü savunan, kan dökülmesinden yana olan insanların fikirleri savunulmaz. Bunu savunan cinayeti savunmuş olur.
Dünyanın ömründen bir gün bile kalmış olsa Mehdi'nin zuhuru için Allah'ın o günü uzatacağı hadiste bildirilen bir gerçektir.
Darbeyle asıl planan İstanbul'u, İzmir'i ve Güneydoğu'yu tamamen ayırmak, direnenleri de milyonlar hesabıyla şehit etmekti.
Osmanlı'da çıkan ayaklanmalar, kalkışmalar, padişahların devrilmesi ve Osmanlı'nın toprak kayıplarının ardında hep İngiliz derin devleti vardı.
Mümin bulunduğu her yeri cennete çevirmek için gayret eder. Bazıları ise girdikleri her yeri hem madden hem manen çirkinleştirirler.
İslam hakim olduğunda İslam'ın güzelliğini gören bir çok insan boş yere İslam'dan uzak durmuşuz, boş yere kendimize eziyet etmişiz diyecek.
Türkiye'nin geleceği çok güzel. Türkiye inşaAllah lider ülke olacak. İslam ahlakı dünyaya hakim olacak, herkes İslam'ın güzelliğini görecek.
Bazıları o kadar lakayıt ki Müslümanları paramparça eden, Çanakkale'de soykırım yapan, cetvelle harita çizen İngiliz derin devletini anlamıyor.
Sahte mehdilerin çıkması da Peygamberimiz'in mucizesidir. Sahte mehdilerden telaş etmeye gerek yok. Allah sadece gerçek Mehdiyete başarı verir.
Dünyanın imtihan yeri olduğunu bir çok insan anlayamıyor. İş yeri, işte takip ettiği şeyler vs imtihanda olduğunu çoğuna unutturuyor. Dünyanın çok fazla detayının olması imtihanın gereği olarak özel yaratılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bizim hayat dolu İslam anlayışımız Kuran Müslümanlığıdır. İnsanlara İslam'ı zor gösteren deccaliyettir. Güzel olan her şey İslam'dadır.
Deccaliyetin yaptığı en büyük tahribatlardan biri hiç yeni sanatçı çıkmaması. Çünkü deccaliyet neşeyi, güzelliği, huzuru öldürür.
Uluslararası kanunlara uygunsa bölge ülkeleri de kabul ediyorsa Türkiye ile dost, dindar bir Kürt devleti kurulmasından rahatsız olmayız. Bizim bölgede istemediğimiz Stalinist, Marksist, komünist bir PKK devleti kurulmasıdır. Buna milletçe müsaade etmeyiz.
Münafıklar hayasızdır. Yaptığı yanlış kendisine anlatılsa da derin devletlere gösterdiği sadakatten vazgeçmez, Allah'a değil derin devletlere sadıktır.
Derin devlet zihniyeti şeytanın emrinde olan bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Yaptıkları eylemlerden de bu şeytani vasıf anlaşılır.
Münafıklarda kendisini, soyunu, ırkını üstün görmek iddiası vardır. Zihniyeti ırkçıdır.
İngiliz derin devletinin filmleri, dizilerii sanatı kullanarak homoseksüellik, Rumilik, Darwinizm propagandası yapmasına karşı dikkatli olunmalı.
Resim ve heykel sanatını kullanarak homoseksüelliğin propagandasının yapılması İngiliz derin devleti tarafından desteklenmektedir.
Şehit olmanın şeref olduğunu, yas tutmanın dine uygun olmadığını defalarca anlattık. Milletimize delikanlı ruhu hakim oldu.
Türk askeri namuslu, şerefli, aklı başında, mazluma zarar gelmesin diye müthiş titizlik gösteren insanlardır. Suriye'de sivillere zarar vermezler.
Türkiye'yi hedef alan asıl gücün İngiliz derin devleti olduğu açık açık söylenmelidir. Üst akıl denilen İngiliz derin devletidir.
Mehdiyete hizmet etmeyen tek bir fert yoktur. İstese de istemese de herkes Mehdiyete hizmet eder.
İnsan kendisine saygı duyunca güzel oluyor.
Bediüzzaman Mehdi geldiğinde ben mezarımdan seyredeceğim diyor. Açıkça Mehdi'nin kendisinden sonra geleceğini söylüyor.
Bediüzzaman Mehdi'nin şahsı manevi olarak değil, bizzat şahıs, bir kişi olarak geleceğini anlatmıştır.
İnsanlar bilgiyi her yerde bulabilir, ama asıl aradıkları şey samimiyettir. O yüzden müminlerin samimiyeti tebliğde çok önemlidir.
İslam ahlakının hakimiyeti de ilmi batınla gerçekleşecektir. Kuran'da bir çok kıssada ilmi batına işaret vardır.
Türkiye'de yaşanan büyük olayların hepsi Ledün ilmi içinde gerçekleşiyor, hepsi ilmi batının gereği olarak yaşanıyor.
İnsanların şaşırma, hayranlık duyma gücünü kıran şeytanın ve deccaliyetin telkinidir. Oysa her an şaşırılacak bir mucize içinde yaşıyoruz.
Allah ile şaşırma ve hayret makamında sürekli bağlantıda olmak gerekir. Allah'ın her yarattığı hayret vericidir, hayranlık duymak gerek.
İlk yaratıldığı andan beri hiçbir insan beyninin dışına çıkıp görüntünün aslını görmemiş. Her insan beynin içindeki monitor başında yaşıyor.
Günlük koşuşturmalar iş, maç, okul, tartışmalar vs yüzünden insanların çoğu asıl düşünmesi gereken konular üzerinde bir kere bile düşünmüyor.
İnsanların proteindeki aklı düşünmemesi adeta bir nevi zihni uyuşmayla oluşuyor. Bu uyuşma yüzünden olağanüstü harikayı normal gibi görüyor.
İnsanlar tek bir moleküldeki aklı iyi düşünse ve görse Allah'ın sanatına hayran kalırlar. Ama çoğu insan hiç düşünmeden yaşıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2016> Daha Fazla

Atomda, molekülde, kromozomda görülen akıl insanın aklından kat be kat üstün. İnsanların bunu düşünmemesi şeytani bir gaflet yüzünden oluyor.
Kürt düşmanlığını asla kabul etmeyiz. Kürtler bu vatanın asil mübarek evlatlarıdır. Bizim karşıtlığımız PKK'nın alçaklığınadır.
Hadislere göre Mehdi hiçbir tarikata bağlı olmayacaktır. Bediüzzaman da Mehdi'nin en büyük müçtehid, müceddid, mürşid olacağını söylemiştir.
Türkiye sonunda mutlaka muzaffer olacak. Mehdiyetin olduğu yerde mağlubiyet olmaz. İsa Mesih'in nefesi şu anda her yerde.
Tek boynuzlu at ve deniz gergedanı İngiliz derin devletinin yıkmayı, yok etmeyi anlatmak için kullandığı sembollerdendir.
Amerika PKK/YPG'yi destekleyerek çok büyük bir hata yapıyor, kendilerine de bela olacak bir yapıya destek veriyorlar.
Barzani'nin bayrağına kimsenin karşıtlığı olmaz. Dindar, Türkiye'yle dost Kürt bölgesi olmasından uluslararası kanuna da uygunsa gurur duyarız. Barzani'nin ve Kürtlerin bayrağının dalgalanması Türkiye'yi rahatsız etmez. Biz cinayet işleyen, halka baskı yapan komünist yapıya karşıyız.
2017'de daha büyük olaylar göreceğiz. Allah milletimizi muhafaza etsin. Güzel bir imtihanla imtihan oluyoruz, neticesi çok güzel olacak. Bir korku tüneli gibi tünelden geçeceğiz sonra apaydınlık bir dünya ile karşılaşacağız. Bu süreçte sarsılmak ve telaş Müslümana yakışmaz.
Kürtler PYD'nin baskısından bıktıkları ve onların yönetiminde yaşamak istemedikleri için Türkiye ve Barzani yönetimine sığınmış durumdalar.
İsteyen dindar isteyen dinsiz olur. Kimsenin kimseye karışma ve baskı yapma hakkı yoktur.
"Dinde zorlama yoktur." Bu, Allah'ın hükmüdür. Bu ayet aynı zamanda laikliğin en güzel özetidir.
Tüm Türkiye tekbir sesleriyle, Allah'ın zikriyle inliyor. Mehdiyet adım adım gelişiyor maşaAllah.
Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkesler hepsi birleşecek, İslam Birliği oluşacak. Kürt kardeşlerimiz bizzat kendi elleriyle PKK'yı kaldıracaklar. Kürt kardeşlerimiz diledikleri yerde özgürce yaşayacaklar. Kızıl komünistlerin onları ezmelerine müsaade etmeyeceğiz.
PKK yenilmeye mahkum. Kaderin içerisindeki yerlerini bilmiyorlar. Kaderlerinde mağlubiyet var, yakında kendileri de görecek.
IŞİD'in çekildiği yerlere PKK'nın yerleşmesi diye bir şeyi bölgede hiçbir ülke kabul etmez.
Planları yapan, dünyayı perde arkasından yöneten asıl güç İngiliz derin devletidir Amerika da bunun bir nevi eyaletidir, tek başına gücü yok.
Dini anlatan ama sevgiyi bilmeyen, şefkati merhameti yaşamayan insanlar sadece din teknikeri oluyorlar.
Estetik, sanat, güzellik ve ihtişam Allah korkusu ve sevgisiyle oluşur. Allah'ı çok seven güzellik için çok özenli olur.
İngiliz derin devleti kendi elemanlarını haşa İlah, Allah olarak görüyorlar. Birbirlerine de buna göre hitap ediyorlar.
Darwinist materyalist eğitim Allah'ın haşa alenen inkar edildiği bir eğitimdir. Bu, Allah'ın gücüne gider. Normal kabul edilmemesi gerekir.
Milletimizin en güzel yönlerinden biri pratik aklının olması ve çok yiğit olmasıdır. Darbe gecesi vatanı savunanların hepsine helal olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdi devrinde mezhepler kalkacak, tarikatlar cemaatler Mehdi'ye bağlanarak tek bir İslam kalacaktır. Mehdi dışında kimse bu görevi yapamaz.
Şehadet sevinç vesilesidir. Şehitlik onurdur. Şehitlerin ardından yas tutulmaz. Yas tutmak müşrik adetidir.
Bediüzzaman, Mehdi'nin Darwinizmi ve materyalizmi fikren yıkacağını, bu çalışmada kendisine küçük bir grubun yardım edeceğini söylemiştir.
Müslüman Kuran'a uyandır. Kuran'ın hükümlerine ekleme veya çıkarmak yaparak ayrı bir din oluşturanlar ise müşriklerdir.
Allah atalarınızdan öğrendiklerinize değil Kuran'a uyun diye bildiriyor. Müslüman Kuran'dan sorulacaktır.
Allah'ın rızasını kazanmak için gayret edeni Allah insanlara da sevdirir.
Allah Kuran'da sizden ücret istemeyenlere uyun diye bildiriyor. Dini tebliğde ücret istenmez.
Rusya, Türkiye ve İran birlikte hareket ederse çok güzel gelişmeler olur.
Pencerenin kenarındaki tek bir toz tanesine kadar var olan hiçbir şey bir daha yok olmaz.
Tebliğde güzel ve etkileyici insan kullanmak Peygamberimiz (sav)'in sünnetidir. Hz. Süleyman da tebliğde ihtişam ve zenginlik kullanmıştır.
Aklı zayıf olanlar iman edenlerin imtihanı için özel yaratılıyor, belki de ahirette bir kısmının sadece görüntü varlık olduğunu anlayacağız.
Mehdi'nin Tevrat'ta geçen lakaplarından biri de Menahem yani yatıştırıcıdır. Mehdi kavgaları, savaşları, çatışmaları yatıştıracak kişidir.
Musevilerin binlerce yıldır saçlarını sürekli bir çeşit yağ veya parlaklık veren bir madde ile meshetmelerinin sebebi Mehdi'yi hatırlamaktır.
İngiliz derin devletinin ve CIA'deki bazı uzantılarının kusursuz olarak planladığı darbe girişimi onlarca mucizeyle kusurlu hale geldi. Allah gerçek Mehdiyetin bereketiyle sahte Mehdiyetin oyunlarını yerle bir etti.
Türkiye'nin metafizik olayların içinde olduğunu bir çok insan yeni yeni anlamaya başladı.
15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayan İngiliz derin devleti şimdi de Türkiye'yi kendince çözüm sürecine mecbur bırakmaya çalışıyor. Hiç boş yere plan kurmasınlar. PKK'nın istediği çözüm sürecine hiçbir zaman dönüş olmayacak.
İnşaAllah, MaşaAllah zikirleri Mehdiyetin manevi damgasıdır. Tüm Müslümanlar bu güzel bereketten istifade etmek ister.
PKK'nın çözümden anladığı Güneydoğu'da komünist devlet kurulması, Öcalan'ın affedilip katillerin serbest bırakılmasıdır. Bunu asla kabul etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiy-il Muntazar, s. 29)
Mehdi gelmeyecek nidaları Mehdi'nin geldiğinin ispatlarından biridir. Mehdi bu nidaların arasında zahir olacaktır.
Amerikan halkını da İngiliz halkını da seviyoruz. Bizim karşı olduğumuz İngiliz derin devletinin ahlaksızlığı ve dünyaya çektirdiği acılardır.
Talut kendi kavmine Peygamber olarak değil bir nevi Mehdi, önder, manevi lider olarak gelmiştir.
Kuran'da bildirilen sağlam bir iktidar; demokrasinin, özgürlüğün, zenginliğin, adaletin mükemmel olduğu, barışın mutluluğun olduğu iktidardır.
Zülkarneyn kıssasında ahir zamanı ve Mehdiyeti anlatan bilgiler vardır. Allah Zülkarneyn'e de dünya hakimiyeti vermiştir.
Mutlu olmanın yolları diye sayısız kitap yazılıyor, insanlara bir çok anlamsız öğüt veriliyor. Oysa mutluluk sadece imanla oluşan nimettir.
Müslümanların başında manevi bir lider olması ve İslam Birliği'nin gerçekleşmesi İslam ahlakının gereğidir.
Bediüzzaman ahir zaman hadislerinin vukuundan sonra yani gerçekleştikten sonra net olarak anlaşılacağını söylemiştir.
Rusya'nın Türkiye'yi dost görmesi ve bir saldırı anında Türkiye'yi yalnız bırakmayacağını vurgulaması güzel.
Allah Nur Suresi'nin 55. ayetinde İslam ahlakını dünyaya hakim edeceğini bildiriyor. İşte bu hakimiyet İslam Birliği ve Mehdiyettir.
Türkiye için asıl tehlike PKK'dır. Türkiye sınırında kilometrelerce alan PKK'nın kontrolünde. Asıl önemli konu budur.
Hemen her konuda yorum yapan bazı kişiler PKK'nın binlerce insanı şehit etmesine, yaptığı şiddete, kalleşliğe tek kelime söylemiyorlar.
En önemli işgal beyinlerin işgalidir. Önce gençlerin beyinlerinin Darwinist materyalist işgalden kurtarılması gerekiyor Bu da eğitimle mümkündür.
Okullarda “atanız maymun sizi Allah yaratmadı, haşa Peygamber yalan söyledi” deniliyor. Ve Darwinizmin bilimsel cevabının verilmesi yasak. Neredeyse hiçbir ülkede hiçbir okulda Darwinizme karşı çıkmak mümkün değil. Darwinizm bilimsel olarak çökmüştür demek yasak durumda. Eğitim sistemindeki bu tek yanlı dayatmanın ve baskının kalkması ve Darwinizmin bilimsel cevabının da mutlaka anlatılması şart.
PKK ile mücadele ancak fikirle olur, ancak o zaman başarı elde edilir. PKK'nın temel felsefesinin kaynağı olan Darwinist materyalist eğitimin okullarda mutlaka cevabı verilsin, bilimsel açıklama yapılsın. Tek yanlı Darwinist materyalist eğitime son verilmedikçe, yani bu ideolojinin bilimsel cevabı verilmedikçe, terör belası son bulmaz.
Terörle mücadelede yanlış yöntem izleniyor. Önce okullarda gençlere “sizin atanız maymundu, ilk atalarımız da ilkel komünal hayat yaşıyordu, tarih bir parabol izliyor ve şimdi yeniden atalarımızın yaşadığı komünal topluma doğru dönüyoruz, şu andaki sistemi yıkmanın yolu da şiddettir” deniliyor. Bu yüzden kahrolsun terör demek değil, terörün bu fikri zeminini ortadan kaldıracak kültürel çalışma yapmak gerek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2016> Daha Fazla

Güzellikle sevgiyle hareket edildiğinde herkesi kazanmak, her sorunu çözmek mümkün olur. Bunun da adı Mehdiyettir.
Allah adına hüküm vermek, Allah adına yeni helaller haramlar oluşturmak şirktir, bu yüzden bağnazlar müşriktir.
İslam Birliği oluşsa yaşanan tüm sıkıntılar hemen bitecekken, Müslümanlar birleşmedikleri için bu acılar katlanarak devam ediyor.
Bağnaz zihniyet sanatı, güzelliği, müziği, kadınların özgür olmasını, bilimi, kaliteyi özetle güzel olan her şeyi yasaklayan bir zihniyettir.
Hz. Musa'nın asası, Hz. Nuh'tan Hz. İbrahim'e geçen asadır. Hz. İbrahim de bu asa ile putları kırmıştır Hz. Yusuf Mısır'a geldiğinde bu asayı kullanmıştır. Hz. Musa'nın bu asası en son olarak Hz. Mehdi'ye geçecektir.
İngiliz derin devleti hadislere ve Kutsal Kitaplara bakarak Mehdiyetin önemini bundan 2 yüzyıl önce kavradı. Bu yüzden kendilerince gerçek Mehdiyet hareketini engelleyebilmek için sahte mehdiyet hareketleri çıkarıyorlar.
Suriye'de halkın büyük çoğunluğunun inancı Mehdiyet'tir. Halkın bu inancını görmezden gelerek çözüm oluşturmak mümkün olmaz.
Mossad'ın da CIA'in de büyük kısmı İngiliz derin devletinin kontrolü altında olan yapılardır.
Bediüzzaman milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuştur. Risale-i Nur'u eleştirenlerin çoğu tek kişinin hidayetine dahi vesile olmamıştır.
Risale-i Nur, Kuran'ın en hikmetli tefsirlerinden biridir. Risale-i Nur aleyhine çirkin konuşmalar yapan birinin ferasetine itibar edilmez.
Sevgisizlik milli bir tehlikedir. Karanlık ruhu olan bu insanlar sosyal medyada da her şeye öfke ve kinle yaklaşıyorlar.
Hristiyanlara ve Musevilere şefkatle yaklaşmak Allah'ın Kuran'da gösterdiği bir yoldur.
Şehit, şehitlik mertebesine ulaşırken herhangi bir acı çekmez.
Allah'ı seven, peygamberleri seven, Yaratılış'ın doğru olduğunu bilen dindar Hristiyanlarla ittifak ahir zamanda çok önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2016> Daha Fazla

Her şeyin tesadüfen var olduğunu söylemek olabilecek en mantıksız açıklamadır. Her yerde muazzam bir akıl, matematik düzen ve sanat var. Bu düzenin tesadüfen var olduğunu söylemek dünya tarihinin en küçük düşürücü açıklamasıdır.
600 milyondan fazla elde edilmiş fosil var. Bu fosillerin içinde bir tane bile evrimi destekleyen delil yok. Hepsi yaratılışı gösteriyor.
Canlılar evrimle yaratılmamıştır. Allah'ın ol emriyle yaratılmıştır. Bilimsel araştırmalar da bunu göstermektedir. Kuran'da da evrim yoktur.
Mehdi kan akıtmaz. Mehdi sevgi insanıdır. Tevrat, Zebur ve hadislerde Mehdi'nin hiç kan akıtmayacağı bildirilmiştir.
PKK'yı organize eden de Türkiye'nin aleyhine tüm oyunları planlayan da İngiliz derin devletidir. Aydınlarımız bunu açıkça dile getirsin.
Peygamberimiz ahir zamanda İstanbul'da köprünün asker taburu tarafından tutulacağını ve Doğu'dan gelen uçakların üzerinde uçacağını söylemiştir.
Peygamberimiz vefat ederken dahi yüzü çocuk gibi taze, güzel ve tertemizdi.
Peygamberimiz, Mehdi'nin en yüksek şeref ve fazilete sahip olduğunu söylemiştir.
Musa'nın asasının canlı yılana dönüşmesi, İsa'nın balçıktan yaptığı kuşun canlanıp uçması evrimle yaratılış olmadığının delillerindendir.
Sevgisiz ve kalitesizlikle hayat adeta kendileri için belaya dönmüş olan insanlar cennet gibi ortamda yaşayan müminlere haset ediyorlar. Haset edenlerin kötü sözleri, öfkeleri ve kinleri sadece kendilerine zarar verir. Hasetlerin kötülüğü Müslümanlara iyilik olarak döner.
Şeytani rahatlama aslında azap çekmek demektir. Kıskançlıkla, hasetle hareket edenler yaşadıkları azap duygusuyla içlerine çökerler. Haset eden insanların öfkesine acıyarak bakmak lazım. Onların yaşadığı azaptan, sürünerek yaşamalarından bizim haberimiz dahi olmuyor.
Türkiye'nin eline Müslüman kanı bulaşması haram olur. Türkiye'nin Müslümanların yanlışlarına karşı mücadelesi ilimle ve fikirle olur. Biz kimsenin bombalanmasını istemiyoruz. Asıl etkili olan mücadele fikirle olur. İlimle mücadele etmeden bombalayarak bir netice alınmaz.
Cerablus'u PKK'ya teslim etmeye yönelik bir politika izlenmesi kabul edilecek bir durum değil.
Demokrasi dışında bir yolla hükümeti devirmeye yeltenen siyasi olarak kendisi yok olur.
Mehdiyet'in Tevrat ve İncil'de olduğunu bildiren Kuran'dır. Bu, Mehdiyetin ne kadar güçlü bir inanç olduğunun delillerinden biridir
Karşıtlarının çok olması Mehdiyetin daha güçlü gelişmesini sağlar.
Masonlar, Tapınak Şövalyeleri başta olmak üzere tüm topluluklar, Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar tüm inananlar Mehdi'yi bekliyorlar.
Mehdiyetle ilgili hadisler nefes kesecek şekilde, hayranlık uyandıracak netlikte birebir doğru çıkıyor. Yüzlerce hadis gerçekleşti.
Sorunu söylüyor ama çözümü söylemiyorlar. Dünyadaki bu sevgisizliği giderecek olan ölmüş ruhları canlandıracak olan Mehdi ve İsa Mesih'tir.
Bazılarının anlattığı İslam anlayışının yaşanması mümkün değil, zaten en yakınları ve hatta kendileri dahi anlattıklarını yaşamıyorlar. Böyle donuk, ağır, bilimden sanattan uzak bir üslupla İslam anlatıldığında gençlere ulaşabilecek, onları eğitebilecek bir sistem oluşmuyor.
Sadece yol, köprü, baraj yapılması yeterli olmuyor. Asıl öncelik kaliteli, imanlı, aydın, modern, sevgiyi bilen bir nesil yetiştirmek olmalı.
Donuk, dar düşünen, kalitesiz, inceliği olmayan, Allah'tan uzak, sevgiyi saygıyı hiç bilmeyen kendine de saygısı olmayan bir nesil oluşuyor. Ruhu karanlık, bedenen de kirli, hemen herkesten nefret eden bazı gençlerin kullandıkları üslup da hep kavruk oluyor.
Darwinizm Allah'ı inkar eden bir felsefedir. Geceli gündüzlü tek yanlı Darwinist eğitim verilmesi Allah korusun belayı celbeder.
PKK kendi taraftarlarını politize ediyor ve bilinçle yetiştiriyor, buna karşı ideolojisi, inancı, azmi olmayan nesil yetişirse felaket olur.
PKK özgüvenini ayakta tutmak için, daha çok militan devşirebilecek propaganda yapmak için her gün mutlaka eylem yapıyor. Bir yerde PKK böyle hırsla mücadele ederken asker polis cansiperane mücadele verirken diğer yerde sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Bir çok kişinin konusu maç, yarışma programı, evlilik vs oluyor. Bir an önce milli şuur dersleri verilmesi ve bilinçlenmenin artırılması şart.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ağustos 2016> Daha Fazla

İsrail Filistin arasındaki anlaşmazlığın tam olarak çözülmesi Mehdiyet vesilesiyle olacaktır.
Türkiye'nin mutlaka Mısır ile de ilişkilerini düzeltmesi gerekiyor. Biz Mısır halkını seviyoruz, Mısır halkının dostuyuz.
Mehdiyetin zahir olması için negatif güçlerin de olması gerekiyor. Batıni gözle bakıldığında negatif güçlerin Mehdiyete hizmeti görülür.
Masonluktaki düğüm sembolü fesatla düğüm olmuş dünyayı Mehdi'nin çözeceğini anlatan bir semboldür.
Masonluk içinde çok fazla düşünce ve ideoloji vardır. Ancak ahir zamanda masonluk Mehdiyete hizmet eden konumda olacaktır.
Müslümanları şirk zihniyetin kesin olarak kurtaracak olan Mehdiyettir.
Müslümanın Müslümana kırdırılmasına, Müslüman kanı dökülmesine, böyle kahpe bir oyun oynanmasına ilimle irfanla asla müsaade etmeyiz.
Hürlük, Allah aşkıyla kalbi sevgi dolu, mutmain olan insanın yaşadığı mutluluk ve huzurdur. Kalbi mutmain olmayan istediği yeri gezsin, sokaklarda olsun istediği kadar, hür olduğunu iddia etsin mutsuzdur ve hür değildir.
Deccaliyet insanların hayatı boş ve anlamsız olarak görmelerini istiyor. Hayata dair telkin ettiği amaç sadece iş sahibi olmak, evlenmek, çoğalmak, maç takip etmekten ibaret oluyor O zaman insanların çoğu hiç ahireti düşünmeden yaşıyor, ölüm gelince ahiret akıllarına geliyor.
Münafıkların oyunlarına, kendilerini Müslüman gibi tanıtıp İngiliz derin devletine yancılık yapanlara, Rumi felsefeyi yayanlara, İslam'ın yerine Rumiliği yaymaya çalışanlara, homoseksüelliği meşru gibi göstermeye çalışanlara, Türkiye'yi bölmek isteyenlere, PKK ile işbirliği yapanlara, küfrün istilasını tehlikeli değil gibi göstermeye çalışanlara ilimle irfanla müsaade etmedik, etmeyeceğiz.
Batı modern gerçek İslam anlayışını arıyor ve görmek istiyor. İngiliz derin devleti modernliğin olmamasını Müslümanlar aleyhine kullanıyor.
İtikadı yanlış dahi olsa itikadlı bir toplum itikadsız olanlara üstün gelir. Bir avuç inançlı, inancı ideolojisi olmayanlara hakim olur. Eğer insanların çoğunluğunun zihni boşsa, bir ideolojisi ve inancı yoksa, karşı tarafın inancı yanlış da olsa, sayısı az da olsa galip gelir.
Allah'ı Kitabı İslam'ı reddeden, tüm kainatın tesadüfen yaratıldığını iddia eden inkar felsefesinin devlet eliyle öğretiliyor olması büyük felakettir. Allah'ın açıkça inkar edilmesi Allah'ın gücüne gider. Darwinizm mutlaka bilimsel cevaplarıyla birlikte öğretilmeli.
Kınayanın kınamasından çekinmeyen, sadece Allah'tan korkan, hiçbir çıkar peşinde olmayan, tüm hayatını İslam'a adayan, tüm benliğiyle İslam'a hizmet eden, sahabe ahlakını, İslam'ı yaymak için çaba harcayan, modern, aydın, sanattan kaliteden zevk alan bir topluluğuz. Bizim bu yapımız İslam'a karşı olan tüm çevrelere adeta bir manevi tokat oluyor.
IŞİD düşmanlığı zihniyetini güçlendirmek istemelerinin sebebi İslam ve Müslüman düşmanlığı geliştirmektir. Bir süre sonra IŞİD'in savunduklarını tüm tarikatlar, cemaatler savunuyor diyecekler ve hepsini elimine etmeye çalışacaklar. Boş yere uğraşmasınlar böyle bir şeyi asla başaramazlar. Ana amaç Türkiye'yi IŞİD'le özdeşleştirmek daha sonra da uluslararası müdahaleye açık hale getirmek. Bu oyuna karşı çok dikkatli olunmalı. Bizim Müslümanlığın aydın, kaliteli, akılcı, modern, sanatçı yönü gelişmiş gerçek yüzünü göstermemiz İngiliz derin devleti oyununu bozdu.
Gerçek Mehdiyet de zor kullanmak, şiddet, yıkmak, devirmek yoktur. Sevgiyle güzel sözle öğüt vardır, güçlendirmek vardır.
İngiliz derin devletinin Suriye'de Irak'ta olduğu gibi oluk oluk Müslüman kanı akıtmak, Türkiye'yi parçalamak için devrede olduğu görülüyor.
IŞİD iddiasıyla Müslümanları birbirine kırdırmak istiyorlar. 12-13 yaşında çocukları kullanıp Müslümanlar arasında kan dökmek istiyorlar.
Mehdiyet üzerine gidildikçe gelişir. Kendilerince Mehdiyet aleyhine olduğunu zannedenler de Mehdiyete hizmet ederler.
İngiliz derin devleti bölgede bir Armagedon istiyor, oluk oluk Müslüman kanı akmasını istiyor. Türkiye asla Müslüman kanı dökmez, dökmeyecek.
İngiliz derin devleti zincirleme oyunlar kuruyor. Müslümanları birbirlerine kırdırmak, Müslüman kanı dökmeye Türkiye'yi alıştırmak istiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2016> Daha Fazla

Darbe girişiminin olduğu gece en az 70 yerde mucizevi olaylar yaşandı. Hazreti Hızır tüm Türkiye'de kol geziyordu.
Dinde zorlama yoktur. Bu İslam'ın açık hükmüdür. Zorla, baskıyla, şiddetle din olmaz. Baskıcı bir İslam anlayışını savunanları kökten reddediyoruz. Kuran'a dayalı demokrat, özgür, laik bir sistemi savunuyoruz.
İslam adına sevgisiz şiddete dayalı bir dünya savunanlar İslam'ı değil müşrik sistemi savunuyorlar. Müşrik sistemiyle İslam aynı değildir.
Gaziantep saldırısı İngiliz derin devletinin Hükümeti devirmek için yaptığı çirkin eylemlerden biri. Taşeron olarak PKK'yı kullandılar.
Tek bir insanı öldürmek tüm dünyayı öldürmek gibidir. Şiddet asla kabul edilemez. Mücadele fikirle, ilimle yapılır.
Darbeyle netice alamayanlar terörle Türkiye'yi devirmeye çalışıyorlar. Boşa uğraşıyorlar, hiçbir netice alamazlar.
Kimse ülkemizi ve milletimizi PKK ile tehdit etmeye yeltenmesin. Milletin gereken hukuki karşılığı nasıl verdiğini gördüklerinde şaşırırlar.
Münafıklar konusu genelde geçiştiriliyor, ancak bir çok Müslüman camiayı zor duruma düşüren münafıklardır. İslam alemini de mahveden münafıkane zihniyettir. O yüzden münafıkları ve zihniyetini çok iyi anlatmak gerekiyor.
Türkiye Müslümanlarını IŞİD müslümanı gibi göstermeye çalışıyorlar. Biz İslam aleminin aydınlık modern kaliteli yüzüyüz. Müslümanları modernlik karşıtı gibi göstermeye çalışarak Türkiye'yi de ezmeyi hedefliyorlar. Bu planlarını alt üst ediyoruz.
Biz milletçe darbe girişimlerinden de terör eylemlerinden de yılmayız. Türkiye aleyhine kurulan tuzakların hiçbir başarılı olmayacak.
Bizim milletimiz kadar şehadete susamış bir millet yoktur. Şehadete muhabbetimiz çok güçlüdür, böyle millete bir şey yapamazlar.
İngiliz derin devleti kendince Hükümeti zor duruma düşürmeye çalışıyor, Kürt kardeşlerimiz üzerinde baskı kuruyor. Yanlış yere geldiler. Kürt kardeşlerimiz bizim canımız, İngiliz derin devleti yanlış yerde yanlış oyunlar yapıyor.
İslam aleminin paramparça olmasının tek faili İngiliz derin devletidir.
Münafık nimetlere karşı şükredici değildir. Düşük aklıyla o nimeti zaten hak ettiği kanaatindedir ve nimetin Allah'tan geldiğine inanmaz.
Münafığın en iyi teşhis edileceği anlardan biri Müslümanların nimete kavuştuğunda yüzlerinde oluşan ızdıraptır.
Münafık sürekli Müslümanların aleyhinde konuşarak Müslümanların birbirlerine olan sevgilerini kırmak ister, hep kusurları öne surer.
Allah münafıkların pis olduklarını bildirmiştir. Özel hayatlarında iğrençlik derecesinde pistirler. İnsanların yanında temiz gibi görünürler.
Münafık şeytani zekayla hareket eder kendini tevazulu iyi biri gibi göstermeye çalışır. Ama Allah onların boş kütük olduğunu söylemiştir.
Münafık kendisini kaliteli, görgülü, bilgili gibi gösterir, avamdan olan insanlar da buna aldanırlar. Oysa çok pis, kalleş ve kahpedirler.
Münafıkların asıl hedefi Müslümanlar olduğu için son ana kadar Müslümanlar arasında kalıp onlar arasında şeytani faaliyet yapar. Şeytan münafığı adeta bir manyetik alan gibi kaplar. Münafığın yaptığı tüm pislikleri şeytan ona ilka eder.
Balkanları Osmanlı'nın elinden alan, Balkan Müslüman nüfusun neredeyse tamamının yok edilmesine sebep olan İngiliz derin devletidir.
İngiliz derin devletinin Türkiye aleyhindeki oyunlarını fark edemeyen bazıları İngiliz derin devletinin yancılarını Türk dostu sanıyorlar.
İman, kadını kadın erkeği erkek yapıyor. Kadının da erkeğin de güçlü, sevgi dolu, derin olmasına vesile oluyor.
Osmanlı'yı parçalayan İslam alemini masa başında çizdiği haritalarla mahveden asıl güç İngiliz derin devletidir.
Müslüman dünyasının en büyük belası münafıklardır. Münafıklar doğrudan şeytanla bağlantıdadırlar, çok dikkatli olmak lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdiyeti kendilerince inkar etmeye kalkışıyorlar ama sahte Mehdiyet hareketi neredeyse Türkiye'yi işgal ediyordu. Sahte Mehdiyet hareketine karşı yapılacak en doğru mücadele yöntemi Kuran'da bildirilen gerçek Mehdiyetin anlatılmasıdır.
İnsanlara rahatlık veren demokrasi ve özgürlüktür. Her zaman hürriyetçilikten yana tavır olmalı.
İngiliz derin devleti bir vatandaşımıza pençesini geçirmeye yeltenirse buna kanunla müsaade etmeyiz, Tayyip Hocama bu yüzden sahip çıkıyoruz.
Karşı tarafın öne sürdüğü fikir zayıf da olsa karşı fikir ortaya konulmadığı müddetçe başarılı netice elde etmek mümkün olmaz. Mutlaka karşı ideolojik mücadele gerekir. Karşı tarafın fikrini ilmen tam çürütmedikçe başarı kazanılamaz.
İnsanları kurtaracak bir ideolojik sistem olması lazım. Mevcut durumda sadece insanlar yakalanıyor ama kurtaracak bir yol gösterilmiyor. İşte insanları kurtaracak, herkesi kazanmaya çalışacak olan Mehdiyettir.
Bir insanın fiziksel görünümüyle alay etmek çok küçük düşürücü bir tavırdır, bunu yapan kendisini küçük düşürür.
Allah'ın büyüklüğünü insanlara unutturmak ve siz haşa Allah'tan daha büyüksünüz telkini vermek için bilinç altı kurgulama yapılıyor.
Deccal kendisi ilahlık iddia ettiği gibi insanlara da ilahlık telkini veriyor. Bunda bazı dizi ve filmler telkin unsuru olarak kullanılıyor.
Bazı dizi ve filmlerde gençlerin bilinçaltına ilahlık telkini yapılıyor. Böylece şeytani telkinle Allah'tan büyük olmak arzusu veriliyor.
Müslümanların birbirine sevgisi münafıklara büyük acı verir. Adeta hasetten kavrulurlar.
İngiliz derin devletinin kendi arasında özellikle sosyal medyada kullandığı gizli dili sürekli deşifre etmeye devam edeceğiz.
Özel harekatçıların sayısının arttırılması gerektiğini yıllardır anlatıyorum. Ne kadar önemli bir konu olduğu 15 Temmuz'da daha iyi anlaşıldı.
Münafık tıpkı köstebek gibidir. Köstebek nasıl gözü olmadan da yaşayabiliyorsa münafık da manen kör yaşar.
İngiliz derin devletinin gizli dil için kullandığı diğer semboller arasında yılan, köstebek, kirpi, akrep gibi hayvanlar da vardır.
Mesnevi'de de fil sembolü vardır. İngiliz derin devleti "her yerdeyiz, ama bizim ne olduğumuzu anlayamazsınız" anlamında bu sembolü kullanır.
Fil de İngiliz derin devletinin kullandığı sembollerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı’nda yaptıkları katliamlarda filleri kullanmışlardır.
PKK'nın her gün morale ihtiyacı vardır, bu yüzden her gün saldırı yaparak güçlüyüz bize katılın mesajı vermeye çalışıyorlar. PKK'nın az bir güçle etkili olmasının sebebi ideolojik aktiflik ve canlılıktır. Onların bu aktifliği karşısında halkın bir kısmı sadece kendi evliliği, okulu, işi, maçı derdinde oluyor. Umursuzluk yaygınlaşınca PKK az bir güçle etki elde edebiliyor. Bu umursuzluk ortadan kalkmalı.
Küfrü anlatan ayetler aynı zamanda münafıkların karaktersizliğini de anlatır. Münafıkta küfür alametleri yoğun olarak vardır.
Darbenin en önemli panzehirlerinden biri halkın meydanlarda olmasıdır. Darbeciler halkı görmediğinde az bir güçle bile etkili oluyorlar.
Özel harekatçı sayısının kat kat artırılması lazım. İşgal tehlikesine karşı özel harekatçılar çok önemli bir güçtür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2016> Daha Fazla

Üst akıl denilen İngiliz derin devletidir. Yakında yayınlanacak kitabımda bu konuyla ilgili tüm belge ve bilgileri herkes görecek.
Darbeyi yapan, terörü yapanlar kendi inancını daha güçlü gördüğü için azimli oluyor. Buna karşı da güçlü bir inanç ve ideoloji olmalı. Yanlış da olsa inanç ve felsefe ile ortaya çıkana güçlü bir inançla karşı konulabilir. İnancı, felsefesi güçlü nesil yetişmeli.
Münafığın beyni pisliktir, bu pislik hem gözlerinden hem sözlerinden adeta lağım akar. Ahir zaman münafıkları en pis münafıklardır.
Tüm münafıklar akılsızca kendilerini üstün, halkı basit, sıradan, aşağılık görürler. Oysa tam tersine alçak, aşağılık ve çirkin olan münafıktır.
Firavun kendisinin çok kaliteli, üstün olduğunu düşünüyor ve küçük aklınca Müslümanları küçük görüyordu.
Münafık İslam'dan ve İslam'a yeni katılan insanlardan hoşlanmaz. İslam'a yeni katılanları soğutmak için alçakça fitne çıkarırlar.
Münafık haysiyetsiz ve karaktersizdir, menfaat elde etmek umuduyla homoseksüellere, ahlaksız insanlara da yandaşlık yapar.
Bazı film ve dizilerde gizli olarak insanların sözde ilah oldukları propagandası yapılıyor, böylece insanları kul olma ve tevazulu olmaya değil de kibirli olmaya yönelten, haşa ilah olduklarına inanmaya yönelik bilinç altı telkin veriliyor.
Türkiye'ye dost gibi görünen bazı İngiliz derin devleti yandaşları aynı akılsızca taktiği Osmanlı döneminde de yapmış daha sonra Osmanlı'yı paramparça etmişlerdi. Bu sahte dostluk görünümüne kimsenin aldanmaması gerekir.
Münafıklar kendilerini İngiliz derin devletine kabul ettirebilmek için anlamsız bir hayranlıkla İngiliz tarihini, kültürünü öğreniyorlar. Çünkü münafıklar için İngiliz vatandaşı olmak, İngiliz derin devletine yandaşlık yapmak çok büyük konu oluyor. Elbette herkes bu niyetle yapmıyor ama münafık karakterliler için bu yaptıklarının özel bir felsefesi, anlamı var.
İngiliz derin devleti münafık karakterini iyi bildiği için geniş bir münafık kitlesini kontrolü altına aldı ve onları kullanıyor.
Darwinizm dünyaya sunulmuş bir afyondur. İnsanlara -haşa- Allah yok dolayısıyla vicdanınızla hareket etmenize gerek yok diyen batıl dindir. Darwinizm insanların gerçekçi ve akılcı olmasını engelleyen, Allah'ın sanatını göremeyecek hale getiren karanlık, acımasız bir dindir.
Mehdiyeti kendilerince hafife alan üsluplar kullananlar isteseler de istemeseler de Mehdiyete hizmet ederler.
Sahte Mehdiyet neredeyse bir avuç insanla Türkiye'yi teslim alacaktı. Sahte Mehdiyetle mücadelenin yolu gerçek Mehdiyet ruhudur.
Tayyip Hocam'dan istirham ediyoruz, İran'a çok candan yaklaşsın. Şii kardeşlerimize şefkatimizi çok candan ifade etsin. Mezhep farklılıklarımız önemli değil. Biz Şiiler ile Kuran'da ittifak ediyoruz. İran, Rusya ve Pakistan ile güçlü ittifak kuralım.
Türkiye NATO'ya da AB'ne de karşı değil. Ama Rusya ve İran ile mutlaka dost ve müttefik olacağız. Boş yere rahatsız olmasınlar.
Küfür münafığın sinsiliğine, tembelliğine karaktersizliğine tahammül etmez, hemen aşağılar. Münafık, Müslümanların nezaketini kullanmak ister Mümin sabırlı olduğu için halim ve şefkatli davranır. Bu yüzden münafık çirkin ahlakını yaşamakta Müslümanların yanını daha müsait bulur.
Hükümetimiz dost ülkeler hakkında açıklama yaparken "karşılıklı çıkar ilişkileri" ifadesini hiç kullanmasın. Türkiye çıkara değil sevgiye, fedakarlığa ve güzel ahlaka dayalı davranıyor denilmeli. Türkiye'nin amacı her zaman sevgi ve iyi niyet olmalıdır.
Suriye'de hükümetin tesis edilmesinde Türkiye öncü rol alsın, Suriye'nin toprak bütünlüğü mutlaka korunsun.
Türkiye, Rusya'dan özür dilesin dediğimizde çok karşı çıkan oldu. Oysa özür dilemek İslam ahlakının gereğidir. Sonra çok güzel netice alındı.
İngiliz derin devleti bazı tipleri kullanarak Türkiye'ye dostuz imajı vermeye çalışıyorlar. Osmanlı'da da bu taktiği uygulamışlardı. Türkiye aleyhinde plan yaparken Anadolu insanının delikanlı ruhunu hiç hesaba katmıyorlar. Milletimiz her seferinde planlarını bozuyor.
Hemen hemen tüm darbelerde bir avuç insan tüm Türkiye'yi kontrol altına almıştır. Halk eğitilmiş ve güçlü inançlı olduğunda ise başaramıyorlar. Cumhuriyet tarihinde halk ilk defa böyle güzel bir direniş gösterdi. Darwinizmin geçersizliğini, şehadetin yüksek bir şeref olduğunu, vatanı korumanın namus olduğunu yıllardır anlatıyoruz. Zeminde çok güçlü, samimi bir iman oluştu Allah'a çok şükür.
Korkaklık çok utanılacak bir şey. İnsanın Allah'a verilecek bir canı var, şehit olur en güzel makama ulaşır. Vatanı, milleti kurtarır şeref olur.
PKK'nın bir ideolojisi var. Devletin de karşı ideolojisi olması gerekir. Güçlü bir ideolojiyle karşı konulmazsa başarı elde edilmesi zor olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2016> Daha Fazla

Karl Marx’ın “Halkların afyonu” olarak bahsettiği din şirk dinidir. İslam dini insanların şuurunu açar.
Darwinizm de bir dindir. Kainatın yaratılışını kendince tesadüf ile açıklayan inanç sistemidir, delili olmadığı halde buna iman edenler var.
Kuran'a dayalı gerçek İslam, afyon etkisini ortada kaldıran, aklı berraklaştıran, aklı ortaya çıkaran bir nimettir.
Deccal dindarlık iddiasıyla, şirk diniyle ve hurafelerle ortaya çıkar. Deccalin sunduğu hurafe dini Marksizm gibi, Darwinizm gibi afyon etkisi yapar.
İngiliz derin devletine teslim olan bazıları homoseksüel propagandası yapıyor, Darwinizmi anlatıp, Kuran’ı yaşanmayacak hale getiriyorlar. Rumiliği anlatıp, Kuran'ın yerine başka bir din getirmeye çalışıyorlar, asıl bunlar şeytanın hipnozudur.
İngiliz derin devletinin tuzağına düşenler, onların “entel, millete tepeden bakmaya çalışan, züppe, saldırgan” mantıklarının içine girdiler.
Bir kişi sevgi adamı olmayı değil dehşet ve şiddet adamı olmayı tercih ediyorsa bu deccaliyettir.
Ordu dış saldırıya göre eğitiliyor ama ordunun iç saldırılara mesela darbeye ve terörist ayaklanmalara karşı da eğitilmesi gerekir.
Rahmetli Türkeş MHP’li gençleri bir ülkü doğrultusunda çok güzel yetiştirdi. Darbenin önlenmesinde ülkücülerin çok büyük emeği geçti.
Herhangi bir işgal ve darbe durumuna karşı halkın kanun ve hukuka uygun olacak şekilde eğitilmesi gerekir.
"Darbelere karşı halk nasıl mücadele etmeli? Darbe nasıl durdurulur?" Dünyada bununla ilgili şu ana kadar yapılmış bir ilmi çalışma yok. Orduda darbeyi önleyecek bir mekanizma olmalı. Darbeye karşı orduya eğitim verilmeli. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir eğitim sistemi yok. İşgale karşı nasıl eğitim veriliyorsa darbeyi önleyecek şekilde askerin ve polisin bilgilendirilmesi, eğitilmesi gerekir. Darbeye karşı ne yapılır, nasıl önlem alınır genelde bilinmiyor, halk tamamen doğaçlama şekilde darbeye karşı duruyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti milletimizin Darwinizm'e karşı direncini ve imanını hesap edemedi. Darwinizmin fikren çökmesi oyunlarını bozdu. Ellerindeki bir diğer yöntem de iç kavgalar, bölünme oluşturmaktı. Alevi Sünni çatışması çıkarmak istediler o oyunları da ellerinde kaldı. PKK'yı kullanarak bölünmeyi hızlandırmak istediler. Halka Öcalan'ı sempatik göstermeye çalıştılar, bunun bir aldatmaca olduğunu anlattık. PKK'nın gerçek yüzünü ortaya koyduk, böylece İngiliz derin devletinin elindeki tüm oyunları bozmuş olduk.
İngiliz derin devletinin bundan 100 sene önceki planını Atatürk ve Kuvayı Milliye durdurmuştu. Bu yüzyılda yeniden deneme yapıyorlar. Türkiye'yi paramparça etmek, milletimizi Ankara ve çevresinde küçük bir alana hapsetmek istiyorlar. Birlik olursak hiçbir şey yapamazlar.
İnsanlara filmler ve dizilerle de büyüklük ve haşa İlah olma telkini veriliyor. Bilinç altı kurgulama yapılıyor, buna karşı dikkatli olunmalı.
PKK/YPG'yi bölgede güçlendirmek İngiliz derin devletinin planıdır. Bu plana uyum sağlamak değil bozacak şekilde hareket etmek önemlidir.
İslam alemi yaklaşık 300 yıldır bir uykuda, şimdi bu manevi uykudan uyanma dönemindeyiz.
İngiliz derin devleti 200 yıldır Türkiye'yi bölmeye kafayı taktı, projelerini gerçekleştirememenin acısını yaşıyorlar. Türkiye birlik ve bütünlük içinde olduğu müddetçe İngiliz derin devleti hiçbir şey yapamaz, asla etkili olmayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ağustos 2016> Daha Fazla

Allah Kuran'da Müslümanların manevi lideri olması gerektiğini bildiriyor. Allah'ın gösterdiği yolu anlamazdan gelmek Müslümana yakışmaz.
Kadın özgürlüğünü geliştirmek, sanata ve sanatçıya destek olmak, kaliteyi arttırmak darbe zihniyetini tamamen ortadan kaldırır.
Kaht bela, yokluk, uğursuzluk anlamlarına gelir. Kahtani Mehdi'den önce çıkacak kan akıtacak, şiddet uygulayacak bir insandır.
Münafığın ölçüsü Kuran değildir, kendi pis mantığına göre ölçüleri, değerleri vardır. Allah bu ölçünün tiksindirici olduğunu bildirir.
Münafığın öfkesi nöbetler şeklindedir, adeta bir hayvanın ahırda gösterdiği tavırlar gibi tepkiler verir.
Münafık dinlediği ve konuştuğu zaman ahlaksızlık için bunu yapar. Şeytani bir hafızası vardır her şeyi Müslüman aleyhine kullanmak ister.
Münafığın gözü beynindeki pisliğin aktığı bir çukur gibidir. İçindeki tüm pislik dilinden ve gözünden sürekli akar.
Münafık karanlık dehlizlerinde pisliğini devam ettireceğini zanneder. Mümin ise akılla, ilimle deşifre ederek o gizli dünyayı imha eder.
Ben her zaman mazlumu savunurum, Tayyip Hocam da mazlum olduğu için savunuyorum. Kuran ahlakı mazlumu savunmayı gerektirir.
Putin'in dış politika danışmanı Dugin İslam Birliği'ni savunan bir insan. Rusya'nın İslam Birliği içinde yer alması doğru ve güzel olandır.
Mehdi siyasete karışmaz. Sevgiyi savunan, kadınların üzerindeki baskıyı kaldıran, dünyanın mamur olması için gayret eden gönül insanıdır.
Kadınlar güzel, bakımlı ve özgür olacak. Herkes de kadınlara saygılı, nezaketli ve koruyucu olmayı öğrenecek.
Üst perdeden üslup nefret gelişmesine sebep olur. Tüm insanlara dindar veya dinsiz hangi inançta olursa olsun bir babanın evladına duyduğu şefkat gibi şefkatle yaklaşmak gerekir. Kuran'a uygun olan şefkat, sevgi ve akılcılıktır.
İngiliz ve Amerikan halkına seviyoruz, şefkat duyuyoruz. Ancak İngiliz derin devleti Amerika'nın da üzerinde ağır bir baskı kuruyor.
Her zaman akılcı üslup esas olmalıdır. Üst perdeden bir üslup sadece kızdırıcı olur, netice vermez.
Mümine eleştiri yaparken bu eleştirinin Kuran'a uygun olması gerekir Eleştiri yapanlar da hangi ayete uygun değil diye delil göstermeli.
Süfyaniyet, deccaliyet, Mehdiyet hepsi kaderdedir. Hiçbirinin önüne geçilmesi, engellenmesi mümkün olmaz.
Ahir zamanın münafıkları en şedid münafıklardır. Müminleri de en takva müminlerdir. Birbirlerine tam bir zıtlık içindedirler.
Münafık kendisine her türlü imkan sağlansın, konforu korunsun ister. Kendi menfaatiyle çatışan durum olursa hainliğini ortaya çıkarır. Kısacık dünya hayatına aldanan adeta hayvan gibi sadece menfaatini kollayan münafıklar karaktersizce yaşar, karaktersizce ölürler.
Münafıklar İslam'ın kendilerine faydalı olan kısımlarını kullanıp çıkarlarına uygun olmayan kısımlarını ise kabul etmezler.
Bir çok İslam ülkesinin bazı yöneticileri, etkili isimleri İngiltere'de eğitim görüyor, İngiliz derin devletinin etkisi altına giriyorlar. Bu yüzden neredeyse hiçbir İslam ülkesinde İngiliz derin devletinin planlarından hiç bahsedilmiyor Oysa Müslüman cesurca gerçeği söylemeli. Neredeyse her İslam ülkesinde eğitim sistemi Darwinizme teslim edilmiş durumda.
Allah'ın sanatını anlamak, hakkıyla takdir etmek ve sürekli akılda tutmak önemlidir. Aksinde neden ilmen mücadele içinde olduğunu unutan şuursuz bir Müslüman modeli oluşur Allah korusun. Derin iman olmadığında sevgiyle, akılla mücadele eden şuur da oluşmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2016> Daha Fazla

Önce Chatham House’da yapılan görüşmeler şeffaflaştırılsın. Üst Akıl denilen İngiliz derin devletinin şeffaflığı sağlansın. Türkiye hakkındaki gizli planları açığa kavuşturulsun. Bunları gündeme dahi getiremezken İngiliz derin devletinin oyunu etkisinde kalarak tarikat ve cemaatleri hedef almak vicdani değildir.
Mezheplerin ve tarikaların kalkması Mehdi'nin açık zuhur ettiği dönemde olacaktır. İslam tek din olarak yaşanacaktır.
Tayyip Hocam'ın şehit ailelerine ve gazilere sahip çıkması çok güzel. Hepsine çok özen göstermek, sık sık ziyaret etmek lazım. Gazilerimize ve şehit ailelerine tüm ulaşım, sağlık ücretsiz olsun. Onları yalnız bırakmak çok vicdansızlık olur, hep gündemde olsunlar.
Müslümanlar aleyhine yapılan her hareket Müslümanları yüceltir, o tuzakları kuranları ise alçaltır.
Allah Türkiye'yi Mehdiyetin bereketiyle kurtarıyor. Deccaliyet ve avanesinin tüm oyunlarını Mehdiyet bozuyor.
Mehdi kadınlara tıpkı Peygamberimiz gibi değer verecek, onları çok sevecek, koruyup kollayacak, özgürlüklerini garanti altına alacak.
Hadislerde Mehdi döneminde bir kadının Şam'a hiç korku duymadan tek başına seyahat edebileceği bildirilmiştir. Mehdi döneminde her kadın özgür olacak, korunup kollanacak, hiçbirinin gelecek korkusu olmayacak, aile baskısı, eş baskısı olmayacak. Kadınlar her konuda her yönden rahat edecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2016> Daha Fazla

Allah deccaliyeti Mehdiyet karşısında baştan yenilmiş olarak yaratmıştır.
Mehdi denildiğinde kafalarında farklı bir şey canlandırıyor olabilirler, Mehdi siyasete asla karışmaz, siyaset tüm kurumlarıyla işlemeye devam eder. Mehdi sadece sevgi, kardeşlik, dostluk üzerinde duracaktır.
İkinci darbe girişimi tehlikesine karşı neler yapılabileceğinin tedbirleri çok hızlı şekilde alınmalıdır. Bir yandan tüm hukuki ve asayiş tedbirlerinin alınması gerekir, bir yandan da sanat, kalite ve özgürlüklerin çok genişletilmesi gerekir.
Gerçek sevginin olabilmesi için insanın karşısındakinin samimiyetini görmesi gerekir. Samimiyeti gören kadın tutkuyla sever.
Üst akıl İngiliz derin devleti içinde yapılanmış olan deccaliyettir. Deccaliyet İngiliz derin devletini de kullanmaktadır.
Deccaliyetin nasıl bir yapı olduğunu iyi anlamak gerekir. Deccaliyet uygun bulduğu bir çok farklı grubu kullanan dev bir yapıdır.
İnsanların çoğu kadınların kıymetini bilmiyorlar. Kadınlar ince düşünmeyi bilen dünyanın süsü olan harika varlıklardır.
Türkiye'nin Güneydoğusunu ayırmak, İstanbul'u ve İzmir'i ayrı bölgeler yapmak, Anadolu'da küçük bir alan bırakmak ve cemaatleri kaldırıp Rumi felsefeyi yerleştirmek İngiliz derin devletinin çok eski bir planıdır.
Münafık zaman zaman şeytanla bağlantıya geçen mahluktur. Öyle anlarda bakışları iyice anlamsızlaşır insani görünümden çıkar. Kuran'da münafıkların hain bakışlarına dikkat çekilmesinin anlamı da budur. Münafık iblis gibi bakarken kendisinin fark edildiğini anlamaz.
Türkiye'yi kasıp kavuran asıl tehlike münafıklıktır. Münafık karakterine çok dikkat etmek lazım.
Mehdilik yok diyenler dikkatlice olaylara baksınlar, herkes Mehdiyeti konuşuyor. 2019'larda 2020'lerde daha net anlayacaklar.
İsteseler de istemeseler de herkes Mehdiyete hizmet eder. Allah'ın takdir ettiği kaderin önünde kimse duramaz.
Laik eğitim olması için hem Darwinizmin hem de Darwinizmin geçersiziliğini anlatan Yaratılış gerçeğinin aynı anda eğitime dahil edilmesi gerekir.
İdarecilerin çok şefkatli ve merhametli olmaları, idare edilenlerin de Allah ile bağlarının çok güçlü olması gerekir. Allah’tan uzaklaşılan bir ortamda Allah bir bereketsizlik, uğursuzluk ve zulüm ortamı meydana getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletine yandaşlık yapanların ukalıkları, halka tepeden bakmaları, özenti olmaları, çok kitap okur gibi görünmeleri, homoseksüelliği savunmaları, kendilerini en önemli sanmaları, yarı İngilizce konuşarak havalı olduklarını sanmaları ortak yönleridir.
Deccaliyete karşı Allah'ın gösterdiği çözüm gerçek Mehdiyettir. Allah'ın gösterdiği çözümü anlamazdan gelene Allah başarı nasip etmez.
Sahte mehdiyete karşı mücadele ancak gerçek Mehdiyetle mümkün olur. Gerçek Mehdiyeti anlatmadan ve kabul etmeden bir başarı kazanılmaz.
Mehdiyete en çok karşı olanlar bile dünyanın Mehdiyetle şekillendiğini gördü.
Peygamberimiz ‘deccal önce iyilik iddiasıyla çıkar sonra alimlik iddiasında bulunur en son da haşa ilahlık iddia eder’ diyor.
Üst akıl deccaliyettir. Deccaliyeti etkisiz hale getirecek güç Mehdiyettir.
Bir iktidarın güçlü olması için aydınının çok olması, sevgiyi, sanatı, kaliteyi hayat felsefesi haline getirmesi lazım. Aksi uzun vadede ülkeye zarar verir. Bazı yerlerde sağ hükümetler sadece ekonomik kalkınmaya öncelik veriyor oysa hayatın özü sevgi, sanat ve kalitedir. Kalite anlayışı geliştiğinde darbe ve kalkışma zihniyeti gelişemiyor.
Müslüman aydın, modern, her düşünceden insana saygı gösteren, şefkatle yaklaşan, herkesle dost olan bir tavır içinde olmalı.
Tüm ülkeleri karşısına alan, Kitap Ehlini adeta düşman gören, yetişmiş aydını olmayan bir yapı oluşursa Allah bu yapıya başarı vermez.
Allah Kitap Ehli'ne karşı toptan bir nefret duyulmasını söylemiyor, tam tersine Kitap Ehli'ne şefkatle dostane yaklaşmayı söylüyor.
Başbuğ Türkeş'in yetiştirdiği insanlarda müthiş bir devlet terbiyesi, devlete derin bir saygı vardır. Başbuğ onları nefis yetiştirdi. Rahmetli Başbuğ'un talebeleri kalkışma karşısında vatan savunmasında hayati görev üstlendiler.
Süfyanlar deccaller hepsi Mehdiyete hizmet ederler, isteseler de istemeseler de. Allah Türkiye'yi yavaş yavaş Mehdiyet ruhuyla sarıyor.
Türkiye'yi parçalama hayali kuranlar boşuna heveslenmesinler. Geldiklerinde hak ettikleri kanuni karşılamayı görürler.
Şehitlerimizin makamına gıpta ediyoruz, ne büyük şerefe kavuştular. Allah ailelerine hayırlı uzun ömür nasip etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2016> Daha Fazla

Şu anda dünyada metafizik mücadele var, deccaliyet ile Mehdiyet arasında büyük ilmi mücadele yaşanıyor. İnsanlar bunu 2020'lerde anlayacak.
Deccaliyet tüm ülkelerde nasıl etkili oluyorsa Türkiye'de de öyle etkili olur sandı. Allah'ın Mehdiyeti özel koruduğunu hiç düşünemedi. Deccaliyetin en büyük akılsızlığı Allah'a karşı mücadele ettiğini ve yenilmeye mahkum olduğunu anlayamamasıdır.
Mehdi (as) Cebrail, Mikail ve İsrafil tarafından üç cepheden korunur ve 3000 melek de Mehdi'yi her muhalefet edene karşı korurlar.
Şu anda Deccaliyetle Mehdiyetin akıl almaz bir çatışması var. Deccalin tek güç yetiremeyeceği kişi Mehdi (as) dır.
Mehdi (as) Allah’tan korkan, kan akıtmayan, aczini bilen, Allah’ın mazlum bir kuludur. Hz. Mehdi (as) siyasete asla karışmaz, sevgi insanıdır, sevgiyi, merhameti, dostluğu, uzlaşmayı anlatır.
Kimse Mehdiyeti durduramaz çünkü Allah’ın murad ettiği durdurulamaz.
Mehdiyet zamanında silah ve mühimmat tamamen ortadan kaldırılacaktır. Silaha yatırılan para sanayiye, kalkınmaya gidecektir.
Başkanlık sistemi darbe girişimleri için de müsait zemin oluşturabilir bu çok riskli olur. Bu yüzden muhalefetin, her görüşten insanın varlığı önemli.
Askerlerin çoğu darbecilere karşı ne yapılması gerektiğini bilmiyorlar, askerin bu konuda eğitilmesi gerekir.
İttihad-ı İslam'ın oluşması için Putin'le özel görüşme yapılabilir. İran-Türkiye-Rusya Pakistan birleşirse ilk etapta bu yeterli olur.
Tayyip Hocamın Putin'e iyi sahip çıkmasında, Putin'le süratle işbirliği yoluna gidilmesinde fayda var.
Tayyip Hocam'dan ricamız Putin’le çok iyi ittifak edilmesi, ekonomik işbirliği de önemli ama en önemlisi hemen askeri ittifak yapılması.
Bediüzzaman kendisi çok güzel faaliyetlerde bulunmuş ayrıca kendisinden 100 yıl sonra gelecek olan Hz. Mehdi'yi de eserlerinde müjdelemiştir.
Kahtani hadislere göre zalim bir kimsedir ve geniş bir bilgi ağının olduğu da yine hadislerden anlaşılmaktadır. Peygamberimiz (sav) “Kahtani’nin kulağı deliktir” diyerek kendisine her yerden istihbarat aktığına işaret etmiştir.
Kendilerince Mehdiyet'e karşı olanların tuzaklarını Allah boşa çıkarıyor ve yine Allah için Mehdiyete hizmet etmelerini sağlıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2016> Daha Fazla

Kahtani hem Mehdi’den önce gelen şahıs anlamındadır hem de kaht bela uğursuzluk anlamındadır. Bela getiren anlamına da gelir Kahtan savaş ve ayaklanma dolayısıyla felaket, kıtlık, bela anlamı taşır.
İngiliz derin devleti Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana kendilerince Türkiye'yi dizayn etme kafasından hiç vazgeçmemişti buna dikkat edilmeli.
Geçmişteki darbeler çok düşük rütbeli subaylarla da yapılmıştı. Darbenin felsefesini bilmeyenler bu tehlikeyi tam anlamamış olabilirler. Darbeci zihniyette olanlar bir kerede vazgeçmezler. İnatçı yapıda olur, intikam almak isterler. O yüzden rehavete kapılmak doğru olmaz. Bu sebeple Mehdiyet ruhu yani birlik beraberlik ruhuyla kenetlenmek çok önemlidir.
İngiliz derin devleti oyun ile düzen ile meseleyi halledip, Türkiye'yi böleceğini zannediyor. Boşuna umutlanmasınlar.
Mehdiyet metafizik bir güçtür, Deccal'in Mehdiyeti yenemeyeceği hadislerde bildirilmiştir.
Mehdiyete karşı olmak demek, İngiliz derin devletinin hakimiyetini bilmeden de olsa kabul etmek demektir.
İngiliz derin devleti yenilgiyi kabul etmez o yüzden pes etmek, gevşekliğe düşmek olmaz.
Şehitlerimizin hepsi cennet kuzusu, yeni mekanlarında çok rahat edecekler.
Tayyip Hocamın gereksiz yere vaktini almak, bu mücadele ortamında onu yalnız bırakmak olmaz, milletçe kendisine destek olalım.
Vatanın bölünme tehlikesi söz konusuyken egoist, bencil olmak, kendi derdine düşmek, dünyayı yaşamaya çalışmak yakışık almaz.
İmam Sadık şöyle buyurdu: İki köprü engellendiğinde işte bu Ehli Beytten Kaim Mehdimizin zuhur zamanıdır. (Melaim vel Fiten, İbni Tavus, 181)
Sahte Mehdi hareketlerine karşı Mehdi karşıtlığı ile mücadele olmaz. Sahte Mehdilere karşı gerçek Mehdiyetle mücadele etmek gerekir.
İsteyen eleştiri yöneltebilir ama meşru hükümeti darbe ile yıkmaya kalkmak rezilliktir.
Kendilerince Türkiye aleyhtarı konuşan kişiler genelde ezik tipler oluyor ve kendilerini yurtdışında birilerine beğendirmeye çalışıyorlar. Bazılarının ortak özelliği Allah'tan, Peygamberden bahsetmemeleri, Rumilikten bahsedip, Darwinist olmaları. Bu kişilere doğrusu anlatılmalı.
Halkımız demagojiden, ilmi seviyesi olmayan, boş konuşmalardan çok sıkılır, dikkat çekmek için bazıları boşa bu yöntemi kullanıyorlar.
"Halka karşı Kahtani'nin sert ve merhametsiz davranacağı" hadislerde bildirilmiştir.
Meşru hükümetin darbeye karşı desteklenmesi gerekir ki bu demokratlık göstergesidir, böyle bir ortamda muhalif bir üslup kullanmak olmaz.
Deccal, Süfyan, Kahtani, Mehdi bu şahıslarla ilgili hadisler tahakkuk etmeden tanınmazlar.
Suriye'yi parçalamaya çalışanlar Türkiye’yi de parçalamak için atağa geçebilirler. Suriye'de bir an önce bir teknokrat hükümet kurulmalı.
Suriye İngiliz derin devletinin müdahale ettiği bir ülke, İngiliz derin devleti Suriye’nin parçalanmasını istiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2016> Daha Fazla

Allah Nur Suresi'nin 55. ayetinde İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını vaad etmiştir. Allah vaadinden dönmez.
Mehdi projeyle, planla olunmaz. Allah kaderde kimi Mehdi olarak yaratmışsa o kişi Mehdi'dir.
İngiliz derin devletini ilimle irfanla bu derece deşifre edip fikren ezmeseydik ülkemizi bölmek gibi her türlü melaneti yapacaklardı. Ama milletimizin imanlı gençleri ve aslanlarıyla hep birlikte bu oyunu bozduk. İleride bunun kitabı yazılacak. Hainleri, suret-i haktan görünüp alçaklık yapanları ileride herkes öğrenecek.
Mehdi kan durduran kişidir. Kanın akmasını, savaşları, çatışmaları, masumların katledilmesini durduran insandır.
Türkiye'nin İsrail'le ilişkisinin de düzelmesi için çok önemli çalışmalar yaptık. Barış için dostluk için zemin oluşturduk.
Hayati konularda sosyal zemin oluşturmak, kamuoyuna olumlu telkinler yapmak çok önemlidir. Allah'a şükür Allah çalışmalarımızı vesile ediyor.
En gergin dönemlerde dahi Türkiye uçak krizi için özür dilesin, Rusya ile dost olalım dedik. Pravda'da konuyu anlatan yazılarım yayınlandı.
Rusya ile Türkiye'nin ortak savunma paktı oluşturması çok güzel. İran ve Azerbaycan da bu ittifaka katılırsa bölge için çok güzel olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bir insan sadece Allah'ın rızasını istese bazı şeylerden mahrum kaldığını düşünse dahi dünyanın en mutlu, sevgiyi en güzel yaşayan insanı olur.
Münafıkların ahlaksızlığıyla Peygamberimizin ahlakının güzelliği arasındaki zıtlık pisliğin içinde elmasın parlaması gibidir.
Münafıklar kendilerince Peygamberimiz'e zarar vermek için nefret dolu bakıyorlar, rahatsız etmeye çalışıyorlardı. Münafıkların Peygamberimiz'in yanında olmalarının sebebi aleyhine kullanabilecekleri bilgi bulabilmek, fitne oluşturabilmekti. Sinsice Peygamber'i izliyor, Peygamber'den Müslümanların aleyhine bilgi alabilmek istiyorlardı. Sürekli gözleyen bakışlarında pislik vardı.
Münafıklar ve kafirler, Allah'ın müminlerin manevi makamını yüceltmekte kullandığı iki taifedir.
İttihadı İslam'a, Kuran'ın yeterliliğine, İsa Mesih'e, Mehdiyete tavır alan Allah'a tavır almış olur. Allah bunun karşılığını verir.
Kudüs, Mekke, Medine mübarek beldelerdir. İsimlerini duymak dahi iç açar. Kudüs'te inşaAllah Hz Süleyman'ın mescidini yeniden yapacağız. Her yerini meyve bahçeleriyle donatacağız, her yeri tertemiz mis gibi olacak. İnşaAllah susuzluk sorunu bitecek, Kudüs'ten ırmak geçecek.
Silahsız insana kurşun yağdırmak, tankın altında ezmek alçaklıktır. Darbeci katillerin sadist ve zalim olduklarını tüm dünya gördü.
Darbeyle hükümeti değiştirmeye kalkmak, millete dayatma yapmak, katliam listeleri hazırlamak nerede kabul edilir? İslam'da zorlama yoktur. Darbeyle gelirsin ama tüm millet senden içten içe nefret eder. İslam'ın ruhunda sevgiyle insanların gönlünü kazanmak vardır, zor yoktur.
Modern olmak, kaliteyi aramak, sanat ve estetiği ön planda tutmak esas olursa Türkiye çok güçlü olur. Sanat özgürlük kalite ve kadın haklarının olduğu, kadınların özgürce yaşadığı ülkelerde darbe zihniyeti gelişmiyor.
Rumi felsefe bir nevi gizli dinsizlik gibidir: Mesnevi'yi Kuran'dan üstün görür, şarap helal der, Allah'ın haram kıldığı homoseksüelliği meşru görür. Bu felsefe İngiliz derin devleti tarafından İslam'a karşı savunulmaktadır. Bir çok kişi bu yönünü bilmez. Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda yer alan bazı bölümler Rumi felsefesinin temelidir. Bunlar sonradan eklenmiş de olabilir.
Ağaçlar baharda gelin gibi süsleniyor. Hepsinin gayreti çok şeker. Çiçekler ayrı güzel, vitamini lezzetiyle meyveleri ayrı nimet. Her meyve de içinde hediyesiyle birlikte çekirdeğiyle geliyor. Çekirdek içinde özel kılıf ve ambalajla ağaca dair her bilgi oluyor.
İnsan aklı gaflete çok açık. Tek bir saç telinde o insanın aynısı var, o insana dair tüm bilgiler var. Ama gafletle bakan düşünemiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ağustos 2016> Daha Fazla

Münafık derin devletlere karşı çok saygılı ve yancı üslup kullanırlar çünkü onların güç sahibi olduğuna inanır. Müslümana karşı ise kahpedir.
Münafığın içinde sürekli fırtınalar kopar, ağzından kini taşar. Kalbinde taşıdığı öfke ve kin ise daha büyüktür.
Münafık zihniyet tuzak kurdu, ama tuzakları ters döndü. Bir gecede tüm millet kurşunla kaynatılmış binalar gibi saf tuttu, kardeş oldu
Münafıkları da kurdukları tuzakları da yaratan Allah'tır, o tuzakları başlarına geçiren de Allah'tır.
Münafığın varlığı müminin dikkatinin, aklının artmasına vesile olur, meskenetten kurtulur. Münafık mümine canlılık vesilesidir.
Münafık bir çok konuda görev almak ister ama amacı İslam'a hizmet değildir karışıklık ve huzursuzluk çıkarmaktır.
Münafık kendi içinde çökerken Müslümana adrenalin etkisi yapar. Müslümana canlılık, aktivite ve güç verir.
Darbe girişiminin arkasında münafık bir sistem var. O yüzden münafık karakterini çok iyi tanımak lazım.
Atatürk deccaliyet zıttıdır, deccalleri fikren etkisiz hale getirmiştir.
Türkiye çarşaflı hanımlar için de başörtülü hanımlar için de dekolte hanımlar için de cennet gibi olacak. Hepsi çok özgür olmalı.
Bir deccaliyet komitesi vardır bir de Hak komitesi vardır. Milletimiz ve siyasilerimiz askeriyle, polisiyle birlikte Hak komitesi oldu.
Milletimizin Hulusi Akar Paşamıza gösterdiği sevgi çok güzel. Allah onu nuruyla sarsın. Bizim Ordumuz tasavvuf dergahı gibi dergahtır.
Müslümanları değersiz göstermeye çalışmak, insanları küçük düşürmeye çalışarak kendini yüceltmeye çalışmak münafık ahlakıdır.
İnsanı görünümüyle yargılamak çok aşağılayıcı ve ahlaksız bir tavırdır. Bunu yapanlar sadece halkın nefretini kazanıyorlar.
Allah bir gecede ayrılıkları ortadan kaldırdı, kardeşliği öğretti. Bu, Mehdiyetin ana aşamalarından birisidir. Kardeşlik Mehdiyet ruhudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2016> Daha Fazla

Münafık her ortamda lağım gibi Müslümanlara nefretini ve kinini kusar. Sürekli müminlerin aleyhinde konuşmalar yapar. Ama münafığın asıl nefreti haşa Allah'a ve Peygamber'e karşıdır. Ama bunu hiçbir zaman açıkça ifade etmez.
Münafık manen bir hasta olduğuna göre tedavisinin de Kuran'la yapılması lazım. Tam nifaka bulaşmamışsa Kuran'ın ilacıyla tedavi olabilir. Mümin titiz bir doktor gibi Kuran'dan ayetlerle münafığın hangi konuda hastalığı varsa o konularda onu tedavi etmek için gayret eder.
Münafıkların sosyal medya hesapları aslında onların tüm karakterini ortaya döken bir bilgi arşivi gibidir. Hedefi, amacı, kendini nasıl yüceltmek istediği, Müslümanlara nasıl mesafeli olduğu, tüm ahlaksızlığı sosyal medya sayfasından anlaşılır.
Ukalalık, her şeye itiraz, terslik münafıkların temel özelliğidir. Müslümanlarda da halimlik, Allah'a boyun eğicilik, iç huzuru hakimdir
Münafık müthiş oyuncudur. Çirkef küstah bir üslupla konuşabildiği gibi istediğinde çok halim çok uyumlu bir üslupla da konuşabilir.
Şeytanda olduğu gibi münafık da mantıksız, ahmakça, zırvalama tarzında konuşur. Kendi akılsız mantığında kendini en üstün en kaliteli görür.
Münafık şartçı ve kilitlemecidir. Tartışma, cedel ve karışıklık çıkarmak amacındadır. Mutlaka engelleyici olur ve karışıklık çıkarır.
Mümin münafığın zehiridir. Müminin gücünü, kalitesini, neşesini, hakimiyetini görmek münafığın çok canını yakar, hayat ona zehir olur.
Her münafık atağı Müslümanları güçlendirir. Türkiye'deki münafık atağı da Türkiye'nin kat kat güçlenmesine, birlik kazanmasına vesile oldu.
Münafık bukalemun gibidir, bir anda bakışı iğrenç hale gelebilir. Dakikalarca iblis ruhuyla çirkin bakar sonra bir anda insancıl görünebilir.
Münafık sinsi, karanlık, oyuncu olduğu için onun oyunlarını yakalamak Müslüman için bir nevi akıl oyunudur. Satranç gibidir.
Münafık şeytaniyete karşı hayrandır, boyun eğicidir, nezaketli ve saygıdır. Alçaklığını ise Müslümanlara gösterir.
Münafık müminlere karşı kahpe, anarşist ve saldırgandır. Her hareketinde Müslümanlara kötülük vardır. Küfre karşı ise saygılı ve hürmetlidir.
Münafıklar sinsi, züppe ve asidirler. Ahlaksızlık yapmak için fırsat ararlar. Münafığın ruhu saygıyı kabul etmez, ruhu pislik gibi kaynar.
Vatan müdafaasında şehit olan bir insan için hiçe gitti denilmez. Bir insan ya cennete ya cehenneme gider. İslam'a göre hiçe gitme yoktur.
İsraf çok yaygın. Müslümanların mutlaka israftan kaçınması lazım. Bitiremeyeceği yemeği alıyor bırakıyor, ekmeği bırakıyor, bunlar hep israf. Her şeyde israftan kaçınmak gerekir. Kağıtta, suda, yemekte hiçbir şeyde mümin israf etmemeli.
Müslüman her zaman cennet güzelliğinde olacak. Kadın ve erkek hep şık, bakımlı, temiz, nezih olacak. Allah Araf Suresi 31. ayetinde “Ey Ademoğulları, her mescid yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez” diye bildiriyor.
İngiliz derin devletine hiç söz söyleyemeyenler mazlum insanların olduğu tarikatleri cemaatleri hedef alıyorlar, vicdanlı davranmıyorlar.
Korucularımız aslandır, yiğittir, delikanlıdır. Şehit olanlar cennet aslanı oluyor. Makamlarını tebrik ediyoruz.
Münafık köstebek gibi karanlık yuvasının içinde bir o noktaya bir bu noktaya kaçar. Mümin tek tek her bir noktasını ilimle kapar.
Mümin için münafığın oyunlarını yakalamak akıl jimnastiği gibidir. Münafığın her oyununu çözmek ve etkisiz hale getirmek müminin onurudur.
Münafık akılsız olduğu için anlaşılmadığını zanneder. Allah'ın her şeyi bilen olduğunu düşünemeyecek kadar akılsızdır.
Eskiden beri gizli yapılanmaların elemanları haberleşirken ya şiirler ya tablolar ya da bir heykeldeki sembolleri kullanırlar. Örneğin Osman Hamdi tablolarındaki efemine karakterler, mumlar, kadının kutsal bilinen makam olan mihrapta oturması, kadının ayağının altında haşa dağıtılmış Kuran sayfaları olması gibi semboller İngiliz derin devleti zihniyetinde olanlar için önemlidir. Bu, aynı zamanda insanların bilinç altına sürekli din aleyhtarı telkin vermek için kullanılan bir yöntemdir.
Exeter Üniversitesi’nde yetişen bazı kişiler İngiliz derin devletiyle bağlantılıdır. Bu üniversite derin devletin eğitim yerlerinden biridir.
PKKnın silahlı mücadeleyle bitmeyeceğini yıllardır anlatan benim. Ama kimse çözümün Darwinist materyalist tek yanlı eğitimin durması olduğunu söylemiyor. Ortaya koyabildikleri tek fikir PKK'nın silahla, baskıyla alan hakimiyeti kazandığı çözüm sürecine dönmek. Çözüm sürecinin nihai hedefi ise Güneydoğu'nun Marksist Leninist PKK'ya verilmesi, kurulacak komünist devletin başına Öcalan'ın getirilmesi. Buna müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ağustos 2016> Daha Fazla

Rusya, İran, Pakistan, Türkiye hemen birleşsin. Hemen askeri, siyasi, sosyal ittifak yapalım. Bunlar bizim kardeşlerimiz, canlarımız, komşularımız, bütünüz biriz. Hiç beklemeden hemen.
İngiliz derin devleti Türkiye’de yaşayan İngiliz vatandaşlarını kurtarmak bahanesiyle işgal planı yapıyor olabilir, çok dikkatli olunmalı.
Herkes Hz. Adem (as)’ın evlatları. Şehir şehre üstün olmaz, ülke ülkeye üstün olmaz. İnsan insana ancak takvayla üstün olabilir, bölgeyle olmaz.
Bir ülke diğer ülkeden üstün olmaz. Bir şehir diğer şehirden üstün olmaz. Bir kasaba diğer kasabadan üstün olmaz. Bunlar ırkçı, aşağılık kompleksi içinde olan hasta ruhların iddialarıdır.
Bilgi Allah rızası için olacak. Bilgiyi fitne için, fücur için, nifak için, münafıklık yapmak için, zulüm için, Allah’a isyan için kullanırsa Allah intikam alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdi (as)'ın dışında İngiliz derin devletinin oluşturduğu deccaliyet sistemini yıkacak bir güç dünyada şu an mevcut değil. Deccaliyetin felsefesi olan Darwinizm’i inkar edemiyorlar ve Deccaliyetin felsefesi olduğundan haberleri bile yok. İftiharla seve seve öğrencilere öğretiyorlar ve alenen Allah inkar ediliyor.
Süfyan büyük bir âlim olacak, kendi öğrendiği bilgiyle delalete düşecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2016> Daha Fazla

İran ve Rusya ile ortak savunma anlaşması yapalım. Çok güçlü bir ittifak inşa edelim.
İç savaş çıkmaz bizde. Çünkü biz birlik halindeyiz. Kürt kardeşlerimizi biz canımız gibi seviyoruz. Onlar da Müslüman Türk kültürü içerisinde yetişmiş koçyiğitler. Onlar darbeye şiddetle karşı.
Türkiye’de bir iç savaş çıkmaz, Kürtler Aleviler ve tüm milletimiz bir bütündür, aynı kültür ve ruh içinde birleşmiştir.
Münafıklar tarih boyunca Müslümanları zehirleyerek şehit etmişlerdir. Cinayete eğilimlidirler, Müslümanların yakınında olup zarar verebilirler.
Dünyadaki dengenin sebebi, halen anarşinin kargaşanın olmasına rağmen meydana gelen dengenin sebebi yine Kuran’dır. Kuran’ın az yaşanmasından anarşi ve dengesizlik meydana geliyor. O denge şimdi düzelecek, Müslümanların lehine olacak.
Kuran olmasa dünya kitlevi cinnet geçirir, bütün dünya aklını oynatır, birbirlerini kırar geçirirler. Kuran sayesinde dünya ayakta duruyor. Hak din kalktı mı dünyanın aklı gider.
Kuran aklı ortaya çıkaran, mantıklı düşünmeyi sağlayan, normal Allah’ın beğeneceği insan modelini geliştiren, cennet terbiyesi veren, cennette normal yaşamayı sağlayacak olan hayat kılavuzudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2016> Daha Fazla

İslam alemi birleşerek deccaliyeti ortadan kaldırabilecek güce sahip. Önümüzdeki günlerde bu olacak ve deccaliyet tepelenecek. Mehdiyet ön plana çıkacak. İsa Mesih’le Mehdi (as)’ın birleşmesiyle muazzam bir medeniyet çağı yaşanacak.
İngiliz derin devleti deccaliyet olarak ortaya çıktı. Nemrut’tan ve Firavun’dan çok daha azgın bir yapılanma ve çok çok daha güçlü. Nemrut’un toplam iki yüz, üç yüz bin kişilik bir gücü vardı ama İngiliz derin devleti koskoca dünyaya hakim oldu.
İnsanlar deccalın çıkacağını ve bütün insanlardan nefret edeceğini pek tahmin etmiyorlar çünkü böyle anormal bir mahluk olmaz diye düşünüyorlar.
İslam alemi Amerikalı insanları İngiliz derin devletinin belasından kurtarabilir. Deccalı tepelemek için İslam alemi olarak birleşmemiz gerekiyor. Rusya’yla da ittifak etmemiz gerekiyor. İlk kurtaracağımız yer de Amerika olması lazım.
Münafıklar genellikle çok çirkef ve yaygaracıdırlar, böyle bağırıp, çağırıp, ağlayan, işte yerlere yatan, kepazelik çıkaran, iftira atan, yağmur gibi yalan söyleyen tam cemiyet mikrobudurlar, mikrop bile onlardan üstün olur. Çünkü mikrop öyle çirkeflik yapmaz.
Kaliteli ülkelerde, sanatın estetiğin olduğu ülkelerde, güzelliğin hakim olduğu ülkelerde ne ayaklanma ne darbe ne ordunun ne halkın ne polisin aklının ucundan bile geçmiyor. Tahayyül dahi edemiyorlar. Çünkü toplumun her kesimi memnun olmuş oluyor.
Ayaklanmaların ve darbelerin hep kökeninde toplumun çok bunalması yatıyor. Ama sanatın, estetiğin, kalitenin yüksek olduğu hiçbir toplumda darbe ve ayaklanma olmamış ve olmuyor.
Hiçbir dönemde kalitenin, sanatın ortadan kalkmasıyla bir devletin devam ettiği görülmemiş. Her devlet, her hükümet böyle bir sistemde yıkılıyor.
Sadece gelenekçi Ortodoks İslam’ı yaşamaya kalkarsan Türkiye geriler. Sanat kalmaz, estetik kalmaz, kültür kalite kalmaz, dünya cehennem gibi olur. O zaman buna dünya müsaade etmez. Yani Allah müsaade etmez, dünyayı üstüne musallat eder.
Modern vatandaşları korumak, onları desteklemek, kaliteyi sanatı ön plana çıkartmak, Türkiye'yi en modern ülke haline getirmek hükümetin ana görevi olması lazım.
Gelenekçi Ortodoks görünümlü bir Türkiye bütün Avrupa'nın, bütün Amerika'nın hatta Rusya'nın, Çin'in hedefi haline gelir. Bütün dünya karşısına dikilir. Modern Türkiye'yi mutlaka inşa etmemiz gerekiyor. Sanatı, estetiği, kaliteyi ön plana çıkartmamız gerekiyor. Kalitenin bütün Türkiye'de hakim olması şart.
Darbe girişimini dine ve cemaatlere saldırı vesilesi olarak kullanmak isteyenlere karşı dikkatli olunmalı.
İngiliz derin devleti 100 yıl önce olduğu gibi şimdi de denizden saldırmayı düşünebilir, gemi saldırısına karşı halk bilgilendirilmeli ve önlemler alınmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2016> Daha Fazla

Münafığın bin bir türlü kepazeliği ahlaksızlığı ancak onların deşifre edilmesiyle ortadan kalkar.
Münafıklar güçten yanadırlar, haktan yana olmazlar. Kahpe ve kalleştir, fırsatçıdırlar, sinsidirler, casusluk yaparlar, Müslümanların dağılmasını isterler. İslam’a Kuran’a karşı kıskançtırlar. Kuran’ın yok olmasını isterler, İslam’ın yok olmasını kendilerinin yücelmesini isterler.
Münafıklar sinsi olurlar, gizli olurlar, Müslümanlardan nefret ederler, öldürme arzusu içindedirler, homoseksüel eğilimlidirler, hangi devirde olursa olsun o devrin derin devletine bağlı olurlar. Mesela Firavunsa firavun, Nemrutsa nemrut, şimdi İngiliz derin devletine bağlılar.
Bütün milletimiz münafıklığa karşı tavır alsın. Münafıklık büyük bir felaket.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2016> Daha Fazla

Dünyaperest münafıklar boş yere züppelik yapıp boş yere insanlara tepeden bakıyorlar. Boş yere de çırpınıyorlar. Zafer Müslümanların olacak. Şeytan hizbi kaybedecek.
İngiliz derin devleti tepmez devrilmez milyonlarca elemanı ve casusu olan bir sistem gibi görünüyordu. Hiçbir şey yapamıyorlar ve yapamayacaklar. Mehdi (as)’ın durdurulması mümkün değil. İsa Mesih’in zahir olmasının da durdurulması mümkün değil.
İslam gürül gürül hakim oluyor. Münafıklar münafıklık yaptıklarına bin pişman olacaklar. Çok büyük akılsızlık yapıyorlar. İslam adım adım her yere yayılıp oturuyor. Hiçbir kuvvet durduramaz.
Mehdi siyaset sahibi değildir. Mehdi manevi bir önderdir. Hiçbir şekilde siyasete karışmaz. Dünyanın sevgi öğretmenidir.
Kadınlarını ezen, kadınlarına saygı duymayan, kadınlarının özgürlüğünü yok eden, kaliteyi, sanatı yok eden her ülke helak oluyor. Buna çok dikkat etsinler.
Cennet modelinde olmamız lazım. Allah, dünyayı cennete benzetmemizi istiyor. Yani insan gelenekçi Ortodoks inançla dünyayı Cehenneme benzetirse; gelenekçi Ortodoks inanç otomatik olarak cehennem görüntüsünü ortaya çıkarıyor.
Kalitenin, sanatın hâkim olduğu hiçbir ülkede darbe olmuyor. Kalite, sanatın olmadığı her ülke helak oluyor ve perişan oluyor.
TRT’nin de yer altında ayrı gizli mahzenleri, gizli sığınağı olması lazım ve oradan yayın yapabilmesi lazım. Darbe tehlikesinde çelik kapılar otomatik kilitlenmesi lazım. Ve iki-üç ayrı yerden TRT’nin yayın yapabilmesi lazım.
Özel Harekât binası açık, alenen bir bina ve rahatça bombayla çökertilecek bir bina. Hâlbuki o binanın yeraltında en az iki misli tesisi olması lazım ve sığınağı da olması lazım.
Özel kuvvetler-MİT-TRT’nin yerin altında da sistemlerinin olması lazım. Çelik kapıyla üstle bağlantı hemen kesilmeli, TRT yayına devam etmeli.
Resulullah (sav)’i şehit etmeye kalktılar. Hz. Yusuf (as)’ı şehit etmeye kalktılar. Münafığın azgın bir niyeti nihai hedefi odur. Allah’ı anarak gelir. Hz. Ali (ra)’yı şehit eden münafık da Allah’ı anarak Hz. Ali (ra)’ı şehit etti. Bu münafıklar da öyle Allah’ı anarak mazlum kardeşlerimizi şehit ettiler.
Münafık Allah'ı anarak ortaya çıkar ama Müslümanların şehit edilmesini ister.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top