Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2016> Daha Fazla

İman zaafiyeti olduğunda cehennem gibi bir hayat yaşanıyor. Görgüsü az, nezaketi, kalitesi olmayan, Allah sevgisini bilmeyenlerin hayatı korkunç.
İnsanların bir kısmı sevgiyi hiç bilmiyor, hep tartışmacı ve aksi bir üslup kullanıyorlar. Üslupları da bedenleri de temiz olmuyor.
Mehdiyete ve mazlum Müslümanlara tavır alan bazı kişiler İngiliz derin devletinin ismini dahi zikredemiyorlar.
İngiliz derin devletini deşifre edip üstüne gidince o zaman geri çekilir, darmadağın olur, geri adım atılması durumunda ise azgınlaşır. İngiliz derin devleti Osmanlı’yı paramparça etti, çok küçük bir toprak parçası kaldı elimizde, bunu bilip de gündeme getirmemek olmaz.
İnsanların savaşsız, kavgasız, mutlu yaşamaları en kolay olandır. İslam Birliği'nin oluşması da kolay. İnsanlar bunları boş yere zor görüyor. Bütün mesele sevginin yaşanmasında. Sevgisizlikle, ukalalıkla, büyüklük yarışıyla İslam Birliği oluşmaz. Samimi sevgiyle her şey kolay olur.
İngiliz derin devletinin fikir sistemi darmadağın olacak. Deccaliyet fikren yok olmaya mahkumdur. Bu, Allah'ın vaadidir. (Enbiya Suresi, 18: Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. )
İnsanların çoğu milyonlarca zombinin içinde yaşadığını fark etmiyorlar. Kavga ettikleri insanların bir nevi zombi olduğunu bilmiyorlar. İnsan görünümlü, ruhunu şeytanın ele geçirdiği zombiler dünyanın dört bir yanında belaya sebep oluyorlar. Bu, imtihanın özel bir parçasıdır.
Hayret verici olaylardan biri de Müslümanların çoğunun yüzyıllardan beri münafıklar konusunda ilgisiz davranmış olmalarıdır. Kuran'da münafıklar hakkında binden fazla ayet var buna rağmen Müslümanların çoğu münafıkları Peygamber devrinde yaşayıp geçmiş kişiler diye düşünmüşlerdir.
Münafık pisboğazdır. Allah'ın nimetlerine şükretmez, hep nankörlük içindedir ve hep daha fazlasını ister. (Bakara Suresi, 61: Siz (ise şöyle) demiştiniz: "Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın." (O zaman Musa:) "Hayırlı olanı, şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır'a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır" demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi.)
Münafık şeytanın kışkırtmasıyla sürekli fitne halindedir. Bir türlü sakinleşmez. Tam sakinleşti denilir bir delilik daha yapar.
Münafık tüm Müslümanlara musallat olmak isteyen bir beladır. Züppece ve alçakça Müslümanlara musallat olur.
Münafık bir nevi yaşayan ölüdür. Bedenini şeytan kullanır. Ayette "ölüm baygınlığı çökmüş gibi bakarlar" ifadesi de buna işaret etmektedir.
Münafığın en bariz alametlerinden birisi Allah'ın anıldığı ortamdan mutlaka kaçmasıdır. Münafığa her yerde Allah'ın hükmünü anlatmak önemli.
Münafığın hedefi müminleri ibadetten uzaklaştırmaktır. Deli enerjisiyle mümine öyle musallat olur ki Allah'ı anamayacak hale getirmek ister.
Münafıkta akıl almaz bir deli enerjisi vardır. Münafıklar sürekli umulmadık, delice taleplerle ortaya çıkarlar ve kargaşa oluşturmak isterler.
Münafıklar hayret edici şekilde birbirlerini bulur, tanır ve korurlar. Farklı ülkelerde dahi olsalar birbirlerine bir şekilde ulaşırlar.
Münafıkların yancıları nitelikli münafıklara hayasız bir şekilde hayranlık duyarlar, onları gözlerinde büyütürler.
Mümin için evi mescid hükmündedir, münafık ise evleri adeta zindan gibi görür. Bu yüzden sürekli yer değiştirmek ister.
Müslümanlar münafıklar konusu üzerinde durduklarında ve münafık zihniyetini deşifre ettiklerinde İslam ahlakının hakimiyeti çok hızlı gelişir.
Münafıklar insi şeytandır ve bu insi şeytanların zayıf kişilikli, akılsız çok fazla yancısı vardır. İngiliz derin devleti hepsini kullanır.
Şeytanın müthiş bir kandırma gücü vardır. Münafıkta da bu kandırma gücü görülür. Münafık ruhu ve aklı zayıf olanları etki altına alır.
Şeytan çok züppe ve çakaldır. Münafığın züppe ve çakallığının sebebi de şeytanın ruhunu esir almış olmasıdır.
Müslüman halim selim, aklı başında, munis olur. Münafık ise hayret edilecek şekilde şeytani bir varlıktır. Münafıkta şeytani hareketlilik, uyanıklık, züppelik ve deli cesareti vardır. Şeytan münafığın ruhunu esir alıp bedenini makina gibi kullanır.
Bazı insanlar geçim kaygısına kapıldık diyorlar, zulüm altında ezilen Müslümanları unutup gaflete kapılıyorlar. Bu ağır vicdansızlıktır. Geçim kaygısına kapılıp gaflete kapılanlar ölümle birlikte her şeyi geride bırakacaklarını unutuyor, adeta gaflet yarışına giriyorlar.
Dünyanın bir çok yerinde Müslümanların zihni felç edilmiş durumda. Müslümanlar adeta kitle hipnozuyla bir nevi sersemleştiriliyorlar.
Anlamsız boş sözlerle insanın beynini meşgul edecek, iç dünyasını felç edecek her türlü boş işten kaçınmak gerekir. Bunlar şeytanın oyunudur.
Halep'te herkes açken, Rohingya'da Müslümanlar yakılırken, Irak, Suriye kan gölü halindeyken Müslümanın rehavete kapılması çok çirkin olur.
Mümin beyni uyuyan olmayacak, hep canlı ve dinamik olacak. Baygın ruh hali mümine yakışmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2016> Daha Fazla

Müminler tek bir ümmettir ve birbirlerine çok güzel uyum sağlarlar. İman ehli olanların Kuran'a uyduktan sonra aralarında sorun çıkmaz.
Şeytan itaatsizlik, çatışma ve anarşi ister. Mutlaka bir kargaşa çıkarmak ister. (Araf Suresi, 12-13: (Allah) Dedi: "Sana emrettiğimde, seni secde etmekten alıkoyan neydi?" (İblis) Dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın." (Allah:) "Öyleyse oradan in, orda büyüklenmen senin (hakkın) olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen, küçük düşenlerdensin."
Komünist felsefede sürekli çelişki ve çatışma düşüncesi vardır. Aynısı münafıklarda da vardır, durduk yere çatışma meydana getirirler.
Müslümanların üzerindeki nur ve temizlik imanın açık delilidir, tecellisidir.
Museviler bir Allah'a iman eden, sanata, kaliteye, nezakete önem veren, binlerce yıldır Hz. Musa'ya sadakat gösteren güzel insanlardır. Müslümanlarla Musevilerin arasının bozulmasını isteyen şeytandır. Düşünmeden körü körüne Musevi düşmanlığı yapmak Kuran'a uygun değil.
Atatürk deccaliyete karşı mücadele etmiş bir nevi Mehdi'dir. Atatürk'ü bunca zaman halka yanlış tanıttılar. Atatürk modern bir dindardı.
Abdülhamit döneminden beri İngiliz derin devleti hakkında kimse konuşamıyordu. Bizim gündeme getirmemizden sonra herkes konunun önemini gördü.
Aydınlarımız ve yazarlarımızın İngiliz derin devleti konusu üzerine gitmeleri çok güzel. Rusya ve Türkiye açıkça tavır alınca bu konu biter. İngiliz derin devleti deşifre edildiğinde fikren etkisiz hale gelir. Yakın gelecekte hep birlikte bunu göreceğiz inşaAllah.
Mehdi hiçbir siyasi faaliyete karışmaz. Sadece sevgi öğretmenidir. İnsanları sosyal adalet, sevgi, barış için teşvik edecektir.
Kardeşlerimiz sevgisiz insanlarla karşılaştıklarında kızmasınlar. Hakarete hakaretle karşılık verilmez. Israrla sevgiyle karşılık verilmeli.
Allah'a duamız Mahmut Efendi Hazretlerinin ömrünün uzun olması ve çok rahat, huzurlu yaşamasıdır.
Tayyip Hocam'a bu kadar karşı olmalarının sebebi İngiliz derin devletine boyun eğmemesi ve kendileri gibi entel özentisi olmamasıdır.
İslam Birliği'nin içinde Hristiyanlar, Museviler, dinsizler herkes yer alacak. Hepsi güven ve huzur içinde yaşayacaklar.
İslam aleminin parçalanmışlığından istifade edip çoluk çocuk Müslümanları eziyorlar. İslam alemi bir manevi lider etrafında birleşmeli. Müslümanların manevi bir lideri olsa, bu lider etrafında birleşmiş olsalar radikalizm diye de terör diye de bir sorun kalmaz. Barış olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2016> Daha Fazla

İran, Türkiye ve Rusya ittifak halinde hareket etse Irak ve Suriye'deki savaş hemen son bulur.
Sabırla yaklaşıp her seferinde sakinlikle, güzellikle cevap vermek sevgisiz insanların direncinin kırılmasını sağlar. Şefkatle yaklaşmak şart.
Sevgisiz tiplere genelde hiç kimse insan gibi muamele yapmıyor. Bu yüzden iyice nefret doluyorlar. Her seferinde ayetle, güzellikle anlatılmalı. Sevgisiz insana öfkeyle yaklaşmak doğru olmaz. Sevgisizleri deccaliyete hizmet etsin diye özel yetiştiriyorlar, bunları hep iyiliğe çekmeli.
Münafık cinayete eğilimlidir. İngiliz derin devletinin kullandığı casuslarda da cinayet eğilimi vardır, paylaşımlarından da bu görülür.
Münafıklar Peygamberimiz ve İslam aleyhine kurdukları Dırar Mescidinde her türlü fitneyi, cinayeti, ahlaksızlığı planlıyorlardı.
Münafık ruhu alınmış, bedeni şeytanın eline geçmiş makina gibidir. Şeytani zekasıyla yoğun Müslüman taklidi yaparak dikkat dağıtmak ister.
Münafık şüpheci olduğu ve şeytanın yönlendirmesi altında olduğu için sürekli kargaşa ve anarşi ruhu içinde yaşar, yarım saat sakin durmaz.
Münafık, şeytanın yönettiği etten, kemikten bir robot gibidir. Her yaptığı bir pislik, bir fitne içindir. Münafığın bedeni şeytanın kontrolünde bir makina gibi olduğu için robot gibi sürekli delilik, densizlik ve münasebetsizlik yapar.
Münafıklar görünüşte etkileyici görünümde olabilirler ama içi boş kütük gibidirler, yani şeytanın ruhlarını ele geçirdiği varlıklardır. (Münafikun Suresi, 4: Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. (Oysa) Sanki onlar (sütun gibi) dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler. (Bu dayanıksızlıklarından dolayı da) Her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar, bu yüzden onlardan kaçınıp-sakının. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar.)
Peygamberimiz yangında hayatını kaybedenlerin de şehit hükmünde olduğunu bildirmiştir: “Suda boğulan, yangında ölen, DUVAR VE ENKAZ ALTINDA KALARAK ÖLEN, ŞEHİTTİR.” (İbni Asakir)
İngiliz derin devletiyle münafıklar arasındaki bağlantı tamamen menfaate dayanıyor, münafıklar kendilerini zengin gösterdikleri için İngiliz derin devleti bunlardan faydalanmaya başlıyor. Zengin olmadıklarını anladıklarında ise fuhuş için kullanıyorlar.
Münafıklar bir eylem yaptığında bu Müslümanlar için şer olmaz, tam tersine hayır olur. Müslümanlar çok büyük sevap alırlar.
Kuran'da münafıklıkla ilgili binin üzerinde ayet olmasına rağmen bugüne kadar İslam dünyasında en az üzerinde durulan konu olmuştur.
Peygamberimiz döneminde münafıklar Peygamberimiz'in hanımlarına yaklaşarak bilgi almaya, fitne çıkarmaya ve hainlik yapmaya çalışıyorlardı.
Bir kişiye eleştiri yaptığımda o kişinin kurtulması, içinde bulunduğu yanlışı düzeltmesi için yapıyorum. Müslümanlara kızgınlığım olmaz.
Rumilik İngiliz derin devletinin dinidir. Kuran'sız, İslam'sız bir din anlayışı savunduğu için Rumiliği destekliyorlar.
İsa Mesih'i sevenlerle Mehdiyeti sevenler ittifak ederek kanunla, ilimle, irfanla İngiliz derin devletini tam anlamıyla çökertecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Kasım 2016> Daha Fazla

Halep'te oluk oluk kan akması deccaliyetin, münafıklığın dünyaya yaşattığı acılardan biridir.
Münafık çok müsriftir, israfla Müslümanları ezmek ister. Müslümanların malını, mülkünü harcamak ister.
Münafık boğazına çok düşkündür. Hayvani bir içgüdüyle yemek yer. Normal bir insan gibi yaşamaz.
Münafıkta sürekli bir anarşi kaynaması vardır, rahat duramaz, sakin normal yaşayamaz. Bomboş odada bile olsa fitne için bir konu bulur.
Münafık çok huysuz, dengesiz, saldırgandır. Sürekli sıkıntı içindedir. Kendini ferahlatmak için gezmek ister, ama bir türlü ferahlayamaz. Münafık sıkıntıyı üstüne yüklenip gezdirir. Münafık sıkıntı ve azap hamalıdır. Nereye giderse sıkıntısı da onunla birlikte gider.
Münafıklar kendilerinin inkara sapmaları gibi Müslümanların da sapmasını, Darwinist, Rumi olmalarını isterler.
Bir mikro münafık vardır bir de makro münafık vardır. Mikro münafık halk içindedir, niteliksizdir, alçaklıkları küçük küçüktür. Makro münafıklar ise derin devletlerle işbirliği içinde çok büyük eylemler yapar, kitle katliamlarına sebep olurlar. Mikro münafıkların zararı küçük küçüktür, eylemleri küçük çaplıdır. Makro münafıklar çok geniş çaplı tahribata ve zarara sebep olurlar. Alçaklığa alıştıkları için mikro deccaller sürekli makro decallere hizmet ederler. Derin devletler bu mikropları detaylı kullanmak ister.
Münafıklarla ilgili neredeyse tüm ayetlerde büyüklenmeye dikkat çekilir. Münafık doğruyu anladığı halde alçaklıkta haysiyetsizce direnir.
Münafık çok saldırgandır. Müslümanlara karşı çok öfkelidir. Müslümanların dindarlığına tahammül edemez. (Hac Suresi, 72: Onlara karşı apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, sen o inkar edenlerin yüzlerindeki 'red ve inkarı' tanıyabilirsin. Neredeyse, kendilerine karşı ayetlerimizi okuyanın üzerine çullanıverecekler. De ki: "Size, bundan daha kötü olanını haber vereyim mi? Ateş... Allah, onu inkar edenlere va'detmiş bulunmaktadır; ne kötü bir duraktır.")
Münafıklar doğruya her davet edildiklerinde bu daveti duymak istemezler, bir şekilde Kuran ayetlerini dinlemekten kaçarlar. (Nuh Suresi, 7: "Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip-direttiler.')
Münafık Allah'ın adının anıldığı ortamlardan, münafık ayetlerinin anlatıldığı ortamlardan kaçmaya çalışır. Münafık Kuran okunurken ya gürültü çıkararak ya da başka bir olay yaparak Kuran'ı dinlemek ve münafık ayetlerini duymak istemez.
Münafık Müslümanları aldatmaya çalıştığı için hep yanlış bilgilendirme yapar. Münafık bir şeye siyah diyorsa o beyazdır.
Münafık sürekli kargaşa ve huzursuzluk olsun ister, bir şekilde Müslümanlara rahatsızlık vermeye uğraşır. Şeytanın ilhamıyla Müslümanları sürekli meşgul etmek münafıkların en önemli özelliğidir. Tüm İslam alemini fitneleriyle meşgul ediyorlar.
İngiliz derin devleti münafık zekasına sahiptir. Münafık adam öldürür üzerine kapanır ağlar. İngiliz derin devleti de darbeyi organize edip ondan sonra "vah vah size darbe mi yapıldı, Türkiye'yi destekliyoruz" diyor.
Batı'da ne kadar İslam düşmanı varsa hepsi Rumiliği savunuyor. Rumiliği kendilerince İslam'ı etkisizleştirmek için yayıyorlar.
Rumilik ile Anadolu'da bilinen Mevlevilik aynı şey değildir. İngiliz derin devleti Rumiliği dinsiz bir akım olduğu için savunmaktadır.
Osmanlı döneminde de İngiliz hayranı paşalar İngiliz derin devletine güvenip Osmanlı’yı savaşa sokup sürekli toprak kaybına sebep oluyorlardı.
İngiliz derin devletinin siyaseti hep aynı taktiği izler: Türkiye'den yanaymış gibi görünür ama hep Türkiye aleyhine çalışma yapar. 15 Temmuz’da İngiliz derin devleti Türkiye'yi işgal planı yapıyordu. Darbenin başarısız olduğunu anladıklarına Hükümeti destekliyor göründüler.
Abdülhamit'i adeta esir alanın, Osmanlı'yı yıkanın İngiliz derin devleti olduğunu bildikleri halde bazıları hala onlara yancılık yapıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2016> Daha Fazla

Fil Suresi’nde kuşların fil ordularını yerle bir etmesi az bir topluluğun İngiliz derin devletini fikren yıkmasına işaret etmektedir.
Münafık sayı, para, imkan yönünden daha güçlü olmasına rağmen her zaman yenilmeye mahkumdur. Firavun, Nemrud hepsi yenilmiştir.
Münafık Allah'a güvenip tevekkül etmediği için hayvani bir içgüdüyle malı sürekli yığıp biriktirir. Ve çok israf eder.
Münafıklık konusu hallolmadan Müslümanların kurtuluşu mümkün değil. İngiliz derin devletine uşaklık yapan yüzbinlerce münafık var.
Münafık cehennemin en derin katmanından dünyaya gelmiş bir varlıktır. Bir nevi cesettir. Kuran ayetlerinden asla etkilenmez.
Rusya, Amerika ve Türkiye İngiliz derin devletinin oyunlarını açıkça ifade etse, 300 yıllık bu yapı bir anda hemen çöker.
Münafık zekasıyla aklı yenemez. Münafıkla Müslümanların mücadelesi akıl ile zekanın mücadelesidir. Bu mücadelede Müslümanlar galip gelir.
Münafık şeytanla bağlantıda denildiğinde insanlar flu anlatım sanıyorlar. Oysa münafık içinde şeytan olan insan görünümlü varlıktır. Münafık şeytana inanmaz, içinde şeytan olduğunun farkında da değildir. Allah aklını alıp zekasını yükselttiği için kendisini anlayamaz.
Münafık şeytanla bağlantı halinde olduğu için bedeni ve ruhu sürekli sıkıntı içindedir. O sıkıntıdan boğulacak hale gelir.
Münafık Allah'ın sınırlarını kabul etmez, delice bir özgürlük anlayışı vardır. Her şeye isyan eder, her şeye karşı gelir, çok ahlaksızdır.
Münafık kendini çok büyük görür, ama Allah her defasında münafığı müthiş aşağılar. Bu Allah'ın bir mucizesidir.
Münafık sıkıntıyı gezdiren kamyon gibidir. Sıkıntıdan kurtulmak için sürekli gezmek ister ama sıkıntısı da onunla birlikte gezer.
Münafık sürekli talep halindedir. İstekleri bir türlü bitmez. Doyumsuz mal hırsı vardır.
Münafık aslında insan değildir. Şeytanın insan şekline girmiş bir halidir. İnsanlar onun insan suretinde şeytan olduğunu pek anlamazlar.
Münafık deli zırvası tarzında aralıksız yalan söyler. Yalanları çok delicedir. Hayasız ve utanmaz olduğu için yalan söylemekten utanmaz.
İngiliz derin devleti kullandığı münafık ajanları işi bittikten sonra mutlaka öldürür, ortadan kaldırır.
Münafık selam der ama kalbi kin ve nefretle doludur. Müslümanların malını hayvani bir düşünceyle yağmalamak ister. (Münafıkların kendilerini ele veren alametleri vardır: Selamları lanettir. YEMEKLERİ GASP VE YAĞMADIR. Ganimetleri hile ile kazançtır. Mescitlere aralıklı yaklaşırlar. Camide kılınan namazın sonuna ancak yetişebilirler. Kibirlidirler. Ne sevilirler ne de severler. GECE ODUN GİBİ SESSİZ, GÜNDÜZ GÜRÜLTÜCÜDÜRLER. (İmam Ahmed ve Bezzar/Cem’ul Fevaid, H No.8110)
Münafık görünmeyen yerde abdest almaz, namaz kılmaz. Allah'ın anıldığı ortamlarda bulunmak istemez. Dini sadece gösteriş için yaşar.
Münafıklar Müslümanlara zarar vereceklerini düşündükleri yapılarla ittifak ederek ahmak kafalarınca Müslümanları korkutmaya çalışırlar. (Ali İmran Suresi, 173: Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir.)
Münafıkların da yancıları vardır. Onlar da münafıklara haber taşırlar. Gizlice ittifak kurmuş durumdadırlar. Bu yancılar Allah'a değil münafığa sadıktırlar.
Münafık İslam'a faydalı olmayı asla istemez. O pis ruhu sürekli acı içinde kıvranır ama pislikten bir türlü vazgeçmez.
Münafıkta kilitlemeci karakter vardır. Peygamberin her söylediğinin aleyhine bir tevil yaparak Müslümanları kilitlemeye çalışır.
Şu anda Müslümanların başındaki en büyük bela münafıklar. Mısır'da, Pakistan'da, Irak'ta münafıklar yüzünden Müslümanlar eziliyorlar.
Münafıkla akılcı mücadele Müslümanın en önemli vasıflarındandır. Münafıklığa karşı başarılı olan küfre karşı da başarılı olur.
Hz. Musa döneminde münafıklar Firavun'un zulmünden kurtulduklarına şükredeceklerine Mısır sistemindeki hayatı talep etmişlerdir. (Bakara Suresi,61: Siz (ise şöyle) demiştiniz: "Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın." (O zaman Musa:) "Hayırlı olanı, şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır'a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır" demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi.)
Münafık küfre hayrandır ama küfrün yanına gitmez. Müslümanların içinde verem mikrobu gibi baş belası olmaya çalışır.
Münafık illa alçaklık yapmak istediği için tüm ömrü gerilim, pislik, yalakalık içinde geçer. Münafıkların sonları da hep feci olmuştur.
Münafık her şeyin gizlisinden zevk alır. Meşru, rahat, huzurlu yaşamaktansa alçaklık, hainlik ister. Münafıkta köprü altı çakalı karakteri vardır.
Allah Müslümanlara münafıkların ani baskınlarına ve saldırılarına karşı hep teyakkuzda ve dikkatli olmaları gerektiğini bildirmiştir. Çünkü münafıklar en küçük bir imkanı dahi Müslümanların aleyhine kullanmaya kalkar, bu amaçla sürekli Müslümanları gözetlerler.
Allah münafıkları akıllları kapanmış olarak yaratmıştır. Kobay hayvan yavrusu gibi bir kutunun içinde döner dolaşır, sürekli rezil kepaze olurlar.
Münafık her dönemde derin devletle birlikte plan yapar, gece Müslümanlar aleyhine tuzaklar kurar ve hainliklerini eyleme koyar. (Neml Suresi, 49: Kendi aralarında Allah adına and içerek, dediler ki: "Gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim, sonra velisine: Ailesinin yok oluşuna biz şahid olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz, diyelim.)
Münafıklar Hz Musa'nın, Hz. Lut'un başına bela olmuş, Peygamberimiz'den sonra Ali'yi, Hasan'ı, Ömer'i şehit etmişlerdir. Münafıklar çok hain ve alçaktırlar.
Münafıklar Müslümanların rahat bulunduğu anlardan faydalanmak ister, bu sebeple ani baskın yöntemleri kullanır. Münafık kendince Müslümanları gafil avlamak ister bu yüzden ani girişler yapar. Peygamberimiz devrinde münafıklar evlere arkalarından giriyorlardı. Münafık gizlice ve ani girişlerle Müslümanların aleyhine elde edeceği ve kendine menfaat sağlayacağı bir şey var mı bunu görmek ister.
Deccaliyet hep intikam duygusuyla hareket eder. Hadislerde yanında ateş bulunduğuna dikkat çekilir. Yangınlar çıkarmak deccaliyet eylemidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafıklar çocuklardan bile nefret ederler. Suda boğulan mülteci çocuklara dahi sahte hesaplarında kin kusacak kadar ahlaksızdırlar.
Trump sürekli Allah’tan bahsederse Amerika'ya bereket, güzellik, bolluk gelir, Amerikan rüyası tekrar canlanır, böyle devam etsin.
Allah kalplere güzel bir sevgi veriyorsa bu, iman nimeti olarak Allah tarafından yaratılır.
“IŞİD’e Türkiye silah verdi iddiası” çok samimiyetsiz bir iftira, bu asılsız iddianın hiçbir gerekçesi, açıklaması ve mantığı yok. IŞİD'in silahları ve mermileri hep yabancı menşelidir, tek bir tane bile Türk malı silahları yok, olmayan birşeyi söyleyip iftira atıyorlar.
Münafık Kuran ayetlerine inanmaz dolayısıyla münafıklık konusundan münafıklar hiç etkilenmez çünkü haysiyetsiz, şerefsizdir, aşağılıktırlar.
Münafıklar sahte hesaplarında sürekli kendilerini överler.
Koskoca İslam alemi bir avuç münafığın elinde esir durumda, bu yüzden de münafıklarla ilmi mücadele çok önemli.
Münafığın internette bir kendi gerçek hesabı vardır bir de dinsizliğini, alçaklığını, kinini ortaya koyduğu çok sayıda sahte hesabı vardır. Münafık kendi hesabında kerhen İslamiyeti destekler, çok kurnaz ve kahpece bir stil uygular ama asıl münafığın sahte hesapları çok önemlidir. Münafık azgınlığını, kahpeliğini, İslam'a ve Müslümanlara olan kinini sahte hesaplarında kusar ve ahmakça bunun fark edilmediğini zanneder.
"Münafık interneti hangi taktiklerle kullanır?" bunun çok iyi öğretilmesi gerekir. Münafığın internetteki stili nedir bu da iyi incelenmeli. Münafıklar gizli hesap sistemleri oluştururlar, internette ve telefonda yakalanmamak için çok sayıda yöntem geliştirirler.
Birçok filmde sözde "kaderi durduran, insanı öldüren ya da dirilten, insan üstü, İlah benzeri varlıklar var" imajı oluşturmaya çalışıyorlar. Birçok filmde İngiliz derin devletinin yönlendirmesiyle yoğun olarak Allah’sızlık propagandası yapılıyor ama yapanlar bunu fark etmiyorlar.
Münafıkların ahir zamandaki önemli silahı televizyon, radyo, internettir. Özellikle film sektöründeki bazı kişiler deccaliyetin kontrolündeler. Şu anda filmlerde yoğun olarak homoseksüellik propagandası yapılıyor ki bu deccaliyetin teşvikiyle oldu.
Münafıklar garip resimleri sosyal medyada propaganda için kullanarak mesajlaşırlar, münafıkların resimlerle mesajlaştıkları bilinmiyordu. Münafıklar ayrıca Rumilik sözleriyle, rakamlarla da kendi aralarında gizlice anlaşırlar.
Münafıklar kendi aralarında klan gibidirler, bir tanesi bulunursa diğerlerini tespit etmek de mümkün oluyor. Münafık klanı gece-gündüz müslümanlara düşmanlık yapmak için çalışır.
Münafık hakkında iyi eğitim verilmesi gerekiyor çünkü münafık insanların hiç ummadıkları yerde müslümanların karşısına çıkar ve güçlerini kırar.
Münafıklar, Roma Devletine de Resullah (sav) hakkında bilgi aktarıyorlardı, günümüzde de İngiliz derin devletine haber aktarıyorlar.
Deccaliyetin şu an dünyada hakim olan sosyal, askeri ve siyasi dökümünün iyi yapılması ve deşifre edilmesi çok önemli.
Darwinizm’i ve İngiliz derin devletini biz deşifre ettikten sonra tarihimizde ilk defa aydınlar, İngiliz derin devletine toplu tavır aldılar.
Dünya tarihi boyunca Darwinizm gibi bütün dünyayı kaplayan bilimsel görünümlü dinsizlik ilk defa ahir zamanda oldu. Darwinizm deccaliyetin dinidir. Asrımızdaki deccaliyetin çapını ve münafıkların deccaliyetin emrinde olduğunu iyi anlatmak gerekiyor.
Ahir zamanın münafıkları en aşağılık olanlarıdır ve günümüzdeki münafıklar dünya derin devletleriyle işbirliği içindedirler.
Müslümanların büyük bölümü zikir yapıyorlar, sohbet ediyorlar ama münafık tehlikesine hiç dikkat çekmiyorlar.
Nasıl ki hırsız alenen yakalanır ama arsızlık yapar ve kabul etmez münafıklar da aynı şekilde akıl almaz hayasız ve kaşar oluyorlar.
Münafık çok masum, temiz, kaliteli insan görüntüsü verip, bukalemun gibi her şekle girebilir, isterse çok saygılı, nezih gibi davranabilir. Oysa münafık son derece haysiyetsiz, arsız ve karaktersizdir.
Münafığın en önemli silahı kulağının kesik olması, haysiyetsiz olmasıdır. Tam cemiyet mikrobudur, çok karaktersizdir, sinsidir.
Müminlerin mutluluğu için münafıkların tespiti ve onlara aman verilmemesi çok hayati bir konudur.
Nasıl ki bakteri kendini vücuda dost gibi gösterir, hücreler de onu tanıyamaz ve ona dokunmazlar bakteri gelişir işte münafık da böyledir.
Münafık kusursuz bir insan gibi maske takar. Kendini efendi gibi gösterir ve Müslümanların arasında böylece rahat yaşar.
Müminler kendi huzurlu dünyalarında yaşayacaklar ama münafıkların kahpe olduklarını unutmayacaklar.
Müslümanlar iyi niyetle, güzellikle, şevkle Allah için çalışırken münafıklar da kahpeliklerini ve kötülüklerini sürdürürler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafık aksi ve tartışmacıdır. Müslümanlar ne yapsa ne söylese aksini yapar, aksini söyler.
Münafık anlatılanlardan öğüt almaz. Öğüt verildiğinde kaçar. “Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar? Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler; Arslandan korkup-kaçmışlar.” (Müddesir Suresi, 49-51)
Münafık kendi milletine hainlik yapmayı, kendi milletini zor durumda bırakmayı, casusluk yapmayı kendince bir üstünlük zanneder.
Münafığın temel vasıflarından biri Allah'ın hükmünü dinlemek istememesidir. Allah anıldığında Müslümanların yanından kaçar.
Münafık hastalık derecesinde kendini aşırı beğenir. Irkı, şehri, bilgisi her şeyiyle sükse yapmaya çalışır. Oysa hepsinin sahibi Allah'tır.
Münafıkları anlatmaya İslam ahlakı hakim oluncaya kadar devam edeceğiz. Münafıklar İslam'ın hakimiyetini engelleyen şeytan ordusudur.
Münafığın hem üslubu berbattır hem de bakışları anlamsız, boş, küt, ruhsuzdur.
Münafık kitap yüklü eşek gibidir. Boş, hiçbir anlamı olmayan bilgilerle kendini donatıp etrafa sükse yapmak ister.
Allah'ın anılması ve münafık alametlerinin anlatılması münafıkları müthiş darlandırır. Münafık Allah'ın anıldığı ortamda bulunmak istemez.
Münafık ahlaksız olduğu için ruhu sürekli sıkıntı içindedir. Bu sıkıntıyı gidermeleri için de müminlerden sürekli menfaat talep eder.
Münafıklar fizik olarak da ruh olarak da pistirler. İnsanların görmediği yerlerde iğrençlik derecesinde pistirler.
Münafık kendisini dindar gösterir, asıl dünyası ise kinder, nefret dolu ve pislik içindedir. Sahte hesaplarında bu iğrençlikleri görülür.
Münafık çok tartışmacı ve kavgacıdır. Basit bir konuyu bile şirretliğe döker. Ruhu dinmez bir sıkıntı, kavga ruhu ve anarşi içindedir.
Münafık küfrü güçlü gördüğü için onlara karşı çok eziktir. Müslümanlara karşı ise öfke doludur. Münafık kalbinde küfrün hakimiyetine inanır.
Ahir zamanda ekonomik krizler olacağı hem hadislerde hem de Tevrat ve İncil'de haber verilmiştir.
Chatham House PKK'yı terörist olarak görmüyor, tam tersine destekliyor. Siyasetçilerin Chatham House'le içiçe olması çok yanlış olur.
İngiliz derin devleti İslam ülkelerindeki gençleri fuhuş batağına sürükleyip kendilerine bağlanmaya mecbur ediyorlar. Asya'da bir çok devlete İngiliz derin devleti hakim. Rohingyalı Müslümanlar'ın böyle ezilmesinin temelinde de bu var.
Allah ekonomik krizleri insanların küfürden uzaklaşması, gafletten çıkması ve Kendisi'ne yaklaşması için yarattığını bildirmiştir.
Hz. Yusuf, Hz. Musa devri de dahil her dönemde ekonomik sıkıntı ve krizler olmuştur. Ekonomik krizler insanların Allah'a yaklaşmasına vesile olur.
Türkiye İran, Çin ve Rusya ile ticaretini güçlendirirse çok faydalı olur. Ekonomik sıkıntı geçici oluşabilir ama Türkiye asla devrilmez.
Bizim gündeme getirmemizden sonra Rus basını Trump, Putin ve Tayyip Hocam'ın ittifak etmesi gerektiğini yazdı. Bu ittifak güzel olur.
İngiliz derin devleti kontrolü altına alamadıklarını hedef alıyor. Trump ve Tayyip Hocam'ı bu yüzden ezmeye çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar.
"İnancımıza göre insanlık, ilk insan ve ilk Peygamber olan Hz Âdem ile Hz Havva’dan doğup çoğalarak bugünkü 7,5 milyarlık nüfusuna ulaştı". Tayyip Hocam'ın bu konuşması çok güzel olmuş. Evrimle Kuran'ı bağdaştırmaya çalışanlara ve Darwinistlere güzel bir cevap vermiş.
Tayyip Hocam'a destek olmak siyasi bir tutum değildir. Deccaliyetin ezmeye çalıştığı bir Müslümanı korumak tüm Müslümanlara farzdır. Dünyayı inşaAllah deccaliyete ilmen fikren dar edeceğiz. Tayyip Hocam deccaliyete karşı baş eğmeyen bir delikanlı, asla yalnız bırakmayız.
İngiliz derin devletinin deccaliyet olduğunu açıkça ifade etmek ve oyunlarını deşifre etmek tarihe şerefle geçmeye vesile olur inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2016> Daha Fazla

İman ehlinin interneti en etkili şekilde kullanması çok önemlidir. İnternet insanlara gerçek bilgiyi ulaştırmak için Allah'ın verdiği bir nimettir.
Mümin vaktini çok iyi değerlendirmeli. Çalışkanlık, şevk ve gayretini ortaya koyarak insanlara örnek alacakları tavır gösterebilir.
Münafıkların sosyal medya sayfaları karaktersizliklerini izlemek açısından çok önemlidir. İmani yazılar olduğunda hemen bunları kaldırırlar.
İnterneti Müslümanları ezmek için kullanmak istiyorlardı, tam tersine Müslümanlar küfrün ve münafıkların sistemini internetle yıkıyorlar.
Münafıklar kendileri gibi karaktersizlerle birlikte yaşamak isterler bu yüzden görünürde fikir klüpleri gibi olan yerler oluştururlar. İlk bakışta fikir klübü gibi görünen yerlerde fitne, fesat, kavga, çatışma planlarlar. O yüzden münafıklar bu tip yapılara mutlaka dahil olurlar.
Münafıklar her türlü tekniği ve teknolojiyi sadece pislik ve fitne için kullanırlar. Ama neticede bu imkanlar hep Müslümanların lehine döner.
Münafıklar sürekli yakalanma korkusu içindedirler. Müslümanların aleyhinde gizli faaliyet yaptıkları için sürekli köstebek gibi gizlenerek yaşarlar.
Münafığın gerçek yüzü sahte hesaplarında görülür. Gerçek hesaplarında dini paylaşım yaparken sahte hesaplarında her türlü ahlaksızlığı yapar. Münafığın en büyük ahmaklığı yaptığının gizli kalacağını sanmasıdır. Oysa Allah her anına şahittir.
Münafıklar İngiliz derin devleti elemanlarını Müslümanlara tanıtırken bu tipleri dindar gibi gösterirler. Oysa hepsi İslam karşıtı adamlardır.
İngiliz derin devleti elemanları olan münafıklara internette kullanabilecekleri çok fazla teknik gösterip öğretir. Münafıklar ahir zaman teknolojisini, akıllı telefonları ve interneti İslam'ın lehine değil sadece fitne ve pislik çıkarmak için kullanırlar.
Allah ekonomik krizleri ve sıkıntıları insanların Kendisi’ne yaklaşması için özel olarak yarattığını haber vermiştir.
PKK'yı kuran İngiliz derin devletidir. Öcalan'ın kendisi de bu gerçeği ifade etmektedir.
İngiliz derin devleti neredeyse tüm Ortadoğu devletlerini avucunun içine almış durumda. Hatta bir çok devlet yöneticisi İngiliz vatandaşı.
PKK'nın 40 yıl ömrü vardı ve bu artık bitti. Önümüzdeki yıl bu gerçeği daha iyi görecekler.
Homoseksüelliği destekleyen ve komünist zihniyete sahip olan Obama Amerika'yı içten çökertti. Şimdi Trump eski dindar Amerika'yı inşa edebilir.
Trump Müslümanlardan değil, bağnazlıktan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Müslümanlarla Trump'ın arasını açmaya çalışıyorlar. İngiliz derin devleti ve uzantıları Trump'ı diledikleri gibi yönlendiremeyeceklerini düşündüklerinden Müslümanlarla arasını açmak istiyorlar.
Trump kendisi ve ailesi aleyhindeki tutumları hiç kaale almasın. Allah bir diyerek İncil'e ve İsa Mesih'e gönülden bağlansın.
Mehdiyet yok demek Deccaliyetin insanlara bir oyunudur. Deccaliyet dikkatin kendisinden dağılması için Mehdiyet yok propagandası yapmakta, bazıları da bilerek veya bilmeyerek bundan etkilenmektedir. İnsanların çoğu İngiliz derin devletinin deccaliyet, çözümünün de Mehdiyet olduğunu bilmiyor. Mehdiyetin bereketiyle korunduğunu fark etmiyor.
İngiliz derin devleti konusunda yaptığımız yayınlar tüm aydınlarımızın bu konuda dikkatinin açılmasına vesile oldu. Aydınlarımız, yazarlarımız sürekli İngiliz derin devletinin oyunlarını gündeme getirirse bu fitneyi hep birlikte ilimle bitirmiş oluruz.
En önemli olan samimiyettir. Allah samimi kulların kurtulacağını bildirmiştir.
Suriye ile Türkiye arasında mutlaka doğrudan görüşmeler olması gerekir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yanadır.
Dünyada tek bir derin güç vardır o da İngiliz derin devletidir. Diğer tüm kurum ve kuruluşlar İngiliz derin devletinin etkisi altındadır.
Suriyelilerin kendi vatanında kan, barut, ateş var, denizde boğulmayı göze alarak evlerinden çıkan bu insanlara gitsinler demek vicdansızlıktır.
İngiliz derin devletinin muhasarasının olduğu şöyle bir dönemde Tayyip Hocam'a destek olmak Türkiye'nin bekası için hayatidir.
Türkiye'ye bu kadar baskı olduğu bir dönemde Tayyip Hocam'ı yalnız bırakmaya kalkmak çok büyük vicdansızlık olur. Tayyip Hocam sistemin acımasızlığını anlamış, tüm gücüyle karşı koyuyor, böyle büyük bir mücadelede milletimiz hep onun yanında olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2016> Daha Fazla

Allah Kuran'da Ehl-i Kitap'a karşı sevgiyle, şefkatle ve merhametle yaklaşmak gerektiğini bildirmiştir.
Mehdiyetin alametlerini gördükleri ve Mehdiyetin hak olduğunu anladıkları için bazıları büyük panik yaşıyorlar. Ama Mehdiyeti engelleyemezler.
Peygamberimiz'in Mehdi ile ilgili anlattığı hadisler tam anlamıyla gerçekleşmiş, şüphesiz bir gerçeğe, gerçek habere dönüşmüştür. Peygamberin söylediği bir olayın aynısıyla çıkması demek akıl, bilim ve mantığın tam anlamıyla tezahür etmesi demektir.
Allah tek bir hücreden konuşan, duyan, koklayan, muhakemesi olan, sevmeyi bilen, hisseden bir insan meydana getiriyor. Müthiş bir mucize. Dışarıda ses ve müzik yok, sadece titreşim var. Sadece insan beyni içinde müziği müzik olarak algılıyor.
Münafık ayet söylerken kendince Müslümanlar aleyhine bir konuşma yaptığını zanneder. Ahmak olduğu için kendi aleyhine olduğunu anlayamaz.
Mehdiyete dair yüzlerce alametin kusursuz ve düzgün olarak çıkması hayranlık uyandırıcı bir durum.
İman lezzetli, kolay, akılcı, fıtrata uygun. Münafıklık çok zor ve belalı, sürekli aşağılanma ve pislik var. Buna rağmen münafık oluyorlar.
Tayyip Hocam, Trump, Putin ve İran bir araya gelirse İslam Birliği çok kolay sağlanır ve Mehdiyet ruhu tüm dünyaya hemen hakim olur.
Mehdiyet şiddet ve kan kabul etmeyen her inançtan insanı kucaklayan, tüm devletlerin lehine olan güçlü bir sevgi hareketidir.
Mehdiyet muazzam bir toplumsal heyecan ve canlanma ruhu meydana getirir. Aksinde manevi koma kıyamete kadar devam eder Allah korusun.
İslam alemi şu anda adeta manevi bir koma içinde. Bu komadan çıkış sadece Mehdiyetle mümkündür. Bu gerçeği değerlendirip gündeme getirsinler.
Mehdiyet gerçek, doğru, net delilleri olan çok güçlü bir hareket. Peygamberimiz döneminden beri zemini oya gibi işlenmiş bir sistem. İslam alimleri bir araya gelip güzel, akılcı bir sunumla halkın heyecanını doruğa çıkararak Mehdiyeti vurgularsa İslam alemi kurtuluşa erer.
Toplumun içine girdiği manevi ölüm ve can çekişme ancak Mehdiyet ruhuyla ortadan kalkar. Canlanma Mehdiyet heyecanıyla olur.
Mehdiyet İslam aleminin ruhunda olan köklü bir heyecan zeminidir. Alametler de oluştuğu için Mehdiyet üzerinde durmak İslam alemine can verir.
Münafık mal bulduğunda bu daha çok azgınlaşmasına, karaktersizleşmesine sebep olur. Malı olmadığında da yalan söyleyerek kendini zengin göstermeye çalışır.
Münafık gösterişe ve zenginliğe çok meraklıdır. Çok yalancı olduğu için zengin olmadığı halde kendisini çok zengin göstermeye çalışır. Münafık özellikle bir kişiyi dolandırmayı planlıyorsa o kişiye kendisini özellikle zengin gösterir.
Allah Kuran'da homoseksüelliğin çirkin, haram olduğunu bildirmiştir. Müslüman Allah'ın hükmünü anlatmakla yükümlüdür, biz de bunu anlatırız.
İslam ülkeleri arasında vize olması hiç kabul edilecek bir şey değil. Annesini, babasını, kardeşini ziyarete gelenden vize sorulmaz. Müslüman alemi olarak biz bir aileyiz, aile içinde mayınlı sınırlar, engeller, vizeler olmayacağına göre Müslümanlar arasında da olmaz.
İslam Birliği'nde idealimiz ülkeler arasında mayınlı sınırların, duvarların kalkması, tüm Müslümanların bir sevgi lideri etrafında birleşmesidir.
Türkiye'nin asıl vurgusu her zaman İslam Birliği olmalıdır. Yani İslam aleminin birleşerek savaşların, acıların bitmesi, sevginin gelmesi.
Türkiye'nin hedefi toprak genişletmek değil, tüm İslam aleminin birleşmesi, tüm dünyaya sevginin, kardeşliğin gelmesi, savaşların bitmesidir.
İnsanların çoğu İngiliz derin devletinin nasıl karanlık yapı olduğunu yeni anlıyorlar. Biz ısrarla üzerinde durdukça daha iyi anlıyorlar.
Trump'a yönelik olabilecek suikast girişimlerine karşı tüm gerekli tedbirlerin alınması önemlidir. Bunu ciddi bir tehlike olarak görsünler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Kasım 2016> Daha Fazla

Tecessüs etmek yani casusluk yapmak ve Müslümanların gıyabında olumsuz konuşmalar yapmak münafıkların vasfıdır.
Münafık çok akılsız olduğu için Allah'a haşa oyun oynayacağını zanneder. Oysa Allah'ın tuzağı daha çetindir.
Münafığın evlilik anlayışının bile talan mantığında olması ne kadar aşağılık olduğunu gösterir.
Münafık olmak dünyanın en ızdıraplı, en alçak, en pis mesleğidir. Ama münafık bilerek ve isteyerek o alçakça dünyada köpek gibi yaşar.
Sosyal medya hesapları münafıkların küfre nasıl karaktersizce yancılık yaptıklarını ve Müslümanlara da nasıl öfke duyduklarını gösterir. Münafıklar çok fazla sahte hesap kullanırlar, bu sahte hesaplarında alçaklıkları, haysiyetsizlikleri çok daha detaylı görülür.
Münafıklar halkın anlayamadığı şifrelerle konuşmaya çok meraklıdırlar. Bunu kendilerince bir sükse ve üstünlük olarak görürler.
Münafık Mehdiyeti kabul etmez ama Mehdiliği kendi menfaatine uygun şekilde kullanmak ister.
Münafık kendinin en temiz, en dürüst, en çalışkan, en mükemmel Müslüman olduğu iddiasındadır ama en azılı din düşmanından daha azgındır.
Münafık sanatla ahlaksızlık yapmaya çalışır. Homoseksüel tabloları beğenir, ateist kitapları over, öne çıkarır.
Münafık sürekli muhalefet ruhundadır. Peygamberimiz ne dese kendi düşük aklıyla haşa Resulullah'a muhalefet eder.
Münafık nadir yıkanır ve kimsenin fark edemeyeceğini düşündüğü zaman abdest almaz, namaz kılmaz.
Münafık şeytanın ilkasıyla boş konuşur. Boş konuşmalarla Müslümanların güzel hizmetlerini sekteye uğratmak ister.
Münafık Müslüman olduğu için kendince bunun bedelini Müslümanlara ödetmek ister. Münafıklar Müslüman olmalarını minnet konusu edinirler. “Müslüman oldular diye sana minnet etmektedirler. De ki: "Müslümanlığınızı bana karşı minnet (konusu) etmeyin. Tam tersine, sizi imana yönelttiği için Allah size minnet etmektedir. Eğer doğru sözlüler iseniz (bunu böyle kabullenmeniz gerekir.)" Hucurat Suresi, 17
Münafık gözlerini Müslümanlara eziyet etmek için kullanır. İstediğinde ağlar, istediğinde ahmak görünümü verir, istediğinde nefret bakışı olur.
Münafıkları çok pistir. Adeta hayvani pislikle mescitlere gelirler. Bu yüzden Allah ayet indirip mescidin temiz tutulmasına dikkat çekmiştir. Münafık pis olup Müslümanların yaşadığı yerleri de kirletmekten şeytani bir zevk alır. Münafığın bu şeytani zevki ahirette azaba dönüşecek.
Münafıklarda ağlamak çok önemli bir silahtır. Hazreti Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u şehit etmeye çalışıp ağlayarak bunu örtbas etmek istemişlerdir.
Münafık kendi düşük aklınca Peygamberin zaafını bulup kullanmaya çalışır. Samiri de haince Hz Musa'nın dinini unuttuğunu iddia etmiştir.
Münafık doğrudan Peygambere sorsa hemen cevabı verilecek konuları Peygamberin gıyabında konuşur ki çevresindeki insanlara şüphe verebilsin.
Münafığın aceleci olmasının sebebi yaşadığı iç sıkıntısının şiddetindendir. Mümin aceleye karşı sabırlıdır. Münafık sabırsızdır, hep acı çeker.
Münafıkta kesintisiz bir iç sıkıntısı vardır, sürekli dolaşıp gezmesinin sebebi de yaşadığı iç sıkıntısıdır. Ateş gibi sıkıntı azabı vardır. Münafık sıkıntıyı geride bırakmak için sürekli gezer, dolaşır ama sıkıntı onu bırakmaz. Nereye gitse Allah onu sıkıntıyla boğar.
Peygamberimiz döneminde münafık kadınlar Peygamberimiz'e eziyet vermek ve ayrılırken yüksek mehir almak için onunla evlenmek istiyorlardı. Münafık maddi imkan sağlamak için evlilik ister. Zengin birini bulur, onunla evlenir sonra nafaka adı altında o kişiyi soymak ister. Münafıkların evliliklerinde amaç karşıdaki kişinin malını gasp edebilmektir. Bu gaspın her detayını ince ince hesaplarlar.
Münafık ısrarlı olarak hayret edilecek şekilde asi, kontrol edilemez ve psikopattır. Ailesinin başına da bela olur, sürekli sorun çıkarır.
Münafıklar aralarındaki konuşmalarında sonsuz sadakatten bahsederler ama sonsuzluğa inanmazlar. Bu yüzden 10, 20, 30 yıl diye tarih de verirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafık haşa Allah'a din öğretmeye yeltenir. Allah'ın Kuran'da bildirdiği dini değil kendi kafasındaki dini uygular. Bu devirde içinde homoseksüellik, Darwinizm, küfür olan Rumiliği din gibi sunmaları da münafıkların ahlaksızlıklarından biridir.
Münafık hep suratını asar, çünkü Müslüman olmaktan rahatsızdır. Sürekli eğlendirilmek, gezdirilmek ister, böylece Müslümanların vaktini alır.
Tüm Ermeni halkını birden suçlayan üslup kullanmak doğru değil. Ermeni kardeşlerimizle aramızı açacak konuşmalardan kaçınmak lazım. Ermenilerle Türklerin arasını açmak için uğraşan koronun şefi İngiliz derin devletidir. Bu oyuna düşmek çok yanlış olur.
Mümin çok ince düşünür, Allah'tan korkar ve titizdir. Münafık Allah'tan korkmadığı için bir nevi çakal arsızlığı içindedir. Müslüman Allah'tan korktuğu için çok itinalı ve özenlidir. Münafık ise adeta hayvan kabalığındadır. Müslüman bu pervasızlığı hiç anlayamaz.
Münafıklık İslam aleminin en az üzerinde durduğu, Kuran'da ise en çok üzerinde durulan konudur.
Münafıklık konusunda atalete kapılmak çok büyük hata olur. Ömrümüzün sonuna kadar en ehemmiyetli konu olarak üzerinde duracağız.
Münafıklar fiziksel olarak pistirler. Müslümanların bulunduğu ortamı da kirletmeye çalışırlar, sokağın kirini, pisliğini içeri taşırlar. Münafıkların pisliği çok tehlikelidir, akıl hastalığı derecesinde pistirler. Münafıkların dış görünüşleri entel, modern gibi olabilir ama aslında çok ahlaksızdırlar, kirli ve iğrençlik derecesinde pistirler. Allah temiz elbiseyle mescitlerde bulunmayı emretmiştir. Sokağın kiri mescitlerin içine taşınmaz.
Münafıkların Peygambere eziyet etmek için uyguladıkları yöntemlerden biri de Peygamberle yalnız konuşup O'na sıkıntı vermeye çalışmaktır.
Münafıklar kendilerince Peygamberimiz'i Müslümanların gözünde küçük düşürmek, Müslümanlar aleyhinde ortam oluşturmak için gizli konuşma yaparlar.
Münafık hep Peygamberimiz'in gıyabında konuşur. Ahlaksızdır, Peygamber aleyhinde sürekli oyun oynar.
Münafıklık Kuran'da çok kapsamlı anlatılmıştır. Ancak İslam aleminde münafıklık konusu üzerinde yeterince durulmamıştır.
Münafık sürekli tereddüt içindedir, küfür mü Müslüman mı karar veremez. Müslümanlardan, Kuran'dan yana olmaz.
Münafıklar Kuran'ın hükmünü değiştirmek ister, insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışırlar. Dünya hayatını ahirete tercih ederler.
Binlerce mültecinin boğulması, çocukların kaybolması neredeyse kimseyi ilgilendirmiyor ama homoseksüelleri korumayı çok önemli görüyorlar. Kayıp mülteci çocuklara ne olduğu, başlarına neler geldiği çok önemli bir konu. Ama hiç gündeme bile getirilmiyor.
Avrupa'da kaybolan binlerce Suriyeli mülteci çocuk homoseksüel çiftlere veriliyor ve bu çocuklar akıl almaz bir ahlaksızlığa mahkum ediliyor.
Mümin malı ve mülkü Allah yolunda mücadele etmek için, Allah'ın rızasını aramak için ister. Aksinde o mal kişiye bela olur.
Ahir zaman öyle şiddetli bir devir ki haram hükümler sanki Allah'ın hükmüymüş gibi Allah'ın ismi anılarak yapılıyor. Homoseksüellik haram ama adam nikah kıyıyor, Allah'ın adını anarak ilişki kuruyor. Şarap haram ama şarap içip Allah'a şükrediyorlar. İşte tüm bu sapkınlıklar ahir zamanın ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor. Bu, küfrün dine karşı geliştirdiği gizli alay sistemidir.
Allah müminlerin zorluklarla, çileyle mücadele etmelerini ve Kendisi'ni asla bırakmamalarını istiyor. Mümin Sevgilisi olan Allah'ı asla bırakmaz.
Şehitler oldukları yerin konumunu tam olarak bilmeden o alemde yaşıyorlar. Ölmediklerini biliyorlar ancak nasıl bir boyut tam anlamıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2016> Daha Fazla

İslam'ı savunuyor gibi görünüp Müslümanlara yakışıksız dil kullanmak çirkin. Kendileri İslam'a uygun yaşamayanlar Müslümanları eleştiriyorlar.
Fikir hırsızlığı münafıkların özelliğidir. Samiri de Musa'nın bilgisini kendi fikri gibi sunmuş ve halkı böyle etkilemiştir.
Zülkarneyn kıssasında geçen "sapasağlam iktidar" ifadesi Nur Suresi'nin 55. ayetinde de geçer. Mehdiyetin dünya hakimiyetini anlatmaktadır.
Deccaliyet dini alabildiğine zorlaştırır. Mehdi ise dini alabildiğine kolaylaştırır. Bu kolaylaştırma Allah'ın müminlere bir nimetidir.
Mehdiyetin ana vasıflarından biri insanları güzellikle doğruya davet etmesi ve dini Kuran'da olduğu gibi kolaylaştırmasıdır.
Tüm gücün sahibi Allah'tır. İslam ahlakını dünyaya hakim kılacak olan Allah'tır. Allah Mehdi'yi hakimiyet için bir sebep olarak kullanır.
Zülkarneyn kıssasında da baştan sona Mehdiyet ve İslam ahlakının dünya hakimiyeti anlatılmaktadır.
Hz. Hızır'ın tabi olduğu şeriat başka olduğu için yaptığı faaliyetlerin hikmeti bir insanın ilk bakışta kavrayıp anlayabileceği gibi olmaz.
Hızır ve Musa kıssasında geçen duvarın onarılıp inşa edilmesi, Hızır'ın duvarcı ustası olduğunu göstermektedir.
Dünyada insanların çoğunun bilemeyeceği derin bir imtihan sırrı vardır. Acılar, sıkıntılar, savaşlar bu sırrın hikmetiyle meydana gelir.
Hz. Hızır'ın tabi olduğu şeriat ayrıdır. Hızır'ın ilmini kavramaya herkesin manevi gücü yetmez.
Hızır kıssasında geçen " Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı" ifadesi, şeytanın Hz. Musa üzerinde yaptığı baskıya işarettir.
Musa'nın yardımcısıyla gittiği yerin iki denizin birleştiği yer olması, suyun akıntısından ve kayalıktan bahsedilmesi İstanbul'a işarettir
Ahir zamanda Mehdiyetin ilmi mücadelesi uzun bir mücadeledir. Hızır kıssasında geçen "uzun zamanlar geçireceğim" buna işarettir.
Hazreti Hızır bir çok tarihi eserde balık olarak sembolleştirilmiştir. Hazreti Musa'nın Hızır ile buluşması İstanbul'da gerçekleşmiştir.
Hızır kıssasında ifade edilen "iki denizin birleştiği yer" ifadesi İstanbul'a işaret etmektedir. Hızır kıssasında Mehdiyet anlatılır.
Trump'ın iktidara gelmesi dindarları rahatsız etmez. Müslüman, Musevi ve Hristiyanlar durumdan memnun, homoseksüeller ve dinsizler rahatsız.
Avrupa Birliği’nin İngiliz derin devletinin kışkırtmasıyla Türkiye'ye bu derece adaletsiz tutum sergilemesi çok rahatsız edici. Türkiye NATO içinde kalarak Şangay Beşlisi içinde de yer alabilir. Bu da bir yol olarak düşünülebilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafık alçakça ve karaktersizce sürekli bahane üretir ve İslam'a hizmet etmekten, hayırlı, güzel bir iş yapmaktan kahpece sürekli kaçar.
Münafık fitne çıkarmak, hainlik yapmak konusunda çok yeteneklidir. ‘İslam'a hizmet et’ denildiğinde ise ‘nasıl yapacağımı bilemiyorum’ diye yalan söyler.
Münafık bir iyilik yapıyor gibi göründüğünde mutlaka arkasında pislik vardır. İngiliz derin devleti de hep iyilik adına yaklaşıp fitne çıkarır.
Münafık hayvani bir meraka sahiptir. Derin devletin sırlarını öğrenmeye de meraklıdır. Münafıklar derin devlete sürekli bilgi akışı sağlarlar.
Münafıklar genelde beş parasız tiplerdir ama kendilerini zengin göstererek İngiliz derin devletine şirin görünmeye çalışırlar.
Münafık karakterlilerin geçim yollarından biri İslam ve Müslümanlar aleyhine yazılar yazmak, kitaplar yayınlamak ve belirli bir konuma gelmeye çalışmaktır.
İngiliz derin devleti münafıkları kafalarken kullandığı en temel cümlelerden biri "sen bizim ailedensin" ifadesidir.
Münafık karakterlilerin yazılarını inceleyin, hepsinin yazılarının çalıntı olduğunu görürsünüz. Münafık çok seri yalan söyler, çok sahtekardır.
Münafık çok üç kağıtçıdır ve aynı zamanda bilgi ve fikir hırsızıdır. Kendisinin asla akledemeyeceği fikirleri kendi fikriymiş gibi anlatır.
Ahiretin zevklerinden biri de İsa Mesih'in, Hz. Musa'nın, Hz. Yusuf'un, Peygamberimiz'in ve tüm velilerin hayatlarını yeniden izleyecek olmamızdır.
İngiliz derin devletinin savunduğu Rumi felsefesinde Allah'tan korkmayı haşa aşağı gören mantık vardır. Bu yüzden Rumiliğe sahip çıkıyorlar.
Müthiş kompleks canlılığın tesadüf eseri oluştuğunu söylemek tarihin en büyük mantık bozukluğudur. Buna nasıl inandıklarını araştırmak gerekir.
Ekonomik krizler Allah'ın imtihan için özel olarak yarattığı durumlardır. Ekonomik darlık oluşmayınca bir çok insan şımarıp zulme sapabiliyor.
Trump homoseksüelliğe, Darwinizme karşı olduğu ve İngiliz derin devletinin zihniyetinde olmadığı için bu kadar üzerine gidiyorlar.
Bazı çevreler Trump ailesine iftira atarak netice almaya çalışıyorlar. Bu bilindik bir stildir, Trump ve ailesi bunları hiç kaale almasın.
İngiliz derin devleti için ekonominin bozulması, kıtlık oluşturulması, savaşın barış diye gösterilmesi çok önemli konulardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafıkları tebliğ, İslam, zor durumdaki Müslümanlar hiç ilgilendirmez. Hiçbir zorluğa girmezler. Müslümanlar ise her koşulda mücadele ederler.
Mümin her konuda huzurludur, mümin kardeşlerine huzur verir. Münafık ise takva Müslümanlardan uzak durur ve hep zarar vermek ister.
Münafık ne sever ne sevilir, yüzünde odun gibi anlamsız, küt ifade vardır. Sürekli yaygara yaparak Allah'ın anılmasına engel olmaya çalışır.
Münafık yağmacı karakterlidir. Müslümanların mallarını çalmak, yağmalamak, onlara zarar vermek ister.
Münafık gözlerini ve ağlamayı Müslümanlara karşı bir nevi silah olarak kullanır. İstediğinde ağlar, istediğinde ağlamayı durdurur.
Münafık boş konuşmalarla sürekli Müslümanların vaktini alır. Konuşmaları hep münasebetsiz ve akılsızcadır.
Müminin vasıflarına bakarak bu vasıfların tersinden münafıkların ahlaksızlığını anlarız. Mümin cesur, sabırlı, dikkatli, akıllı ve alimdir. Münafık ise korkak, Allah'tan korkmayan, aceleci, sürekli sıkıntılı, dikkati kapalıdır. Münafığın sahip olduğu bilgi içi boş bilgidir.
Cehennemin farklı farklı azapları vardır. Cehennemde hayat monoton ve anlamsızdır, dar, kasvetli sokakları vardır. Cehennem ehline verilen en büyük azaplardan biri cennet ehlinin nimetlerini ve güzelliklerini görmeleridir. Ayrıca bedenlerine de verilen azap vardır.
Münafık Müslümanların en içine kadar girip bünyeye yerleşip hem Müslümanların imkanlarından faydalanır hem de hainlik yapar.
Münafık haşa Peygamberimizi ince düşünemeyen, Müslümanları sıcakta mücadeleye çıkaran insan gibi göstermek, kendini de akıllı göstermek ister.
Münafığın kalbi imanın güzelliğiyle ferahlamaz, bilakis canı yanar. Fitne çıkaramadığında içi çok bunalır, o zaman sürekli talepte bulunur.
Münafık kesintisiz olarak hainlik ve ahlaksızlık peşindedir. Küfür açıkça inkar ettiğini söyler, münafık ise alçak ve karaktersizdir.
En hayati konu münafık karakterini deşifre etmektir. Müslümanların karşısındaki en büyük engel münafık karakteridir.
Risalelerde Bediüzzaman, "Bir asır sonra gelecek zat" diyerek Mehdi'den bahsetmiştir, bazı kardeşlerimiz bunu gizlemeye çalışıyor.
Bediüzzaman kendisinden sonra gelecek olan Mehdi'nin hem hakim hem en büyük müçtehid hem de müceddid olacağını söylemiştir. Bediüzzaman "Hiçbir cihette, o ileride gelecek olan acip şahıs yani Mehdi gibi olamam" demiştir.
Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde Deccaliyet tam hakimdi ama Hz. Mehdi devrinde Deccal yok olacak.
Bazı konularda kızmak yerine doğruyu ısrarla anlatmak ve insanları motive etmek gerekir.
Türkiye'nin yapması gereken tüm komşularıyla iyi geçinmektir. İran, Yunanistan, İsrail ve Suriye ile sınırları, pasaportu vizeyi kaldıralım.
Muhalefetin güçlü olmasından tedirgin olmaya gerek yok. Çünkü güçlü muhalefet demokrasinin en önemli delillerindendir.
Budistler "Buda dönecek" diyor ama hiç kimse bu konuyla ilgilenmiyor. Mehdi söz konusu olunca "Mehdi çıkmayacak" diye günlerce yazıyorlar.
Bazılarının "Mehdi gelmeyecek" diye ısrar etmeleri Hz. Mehdi'nin çıkacağını açıkça gösteren delillerdendir.
Sünni eserlerin tamamında, Şia'nın tamamında, Risalelerde Mehdi konusu var, bunu gizlemeleri mümkün değil. Mehdiyet durdurulamaz.
Museviler, Hristiyanlar, Evanjelikler hep Hz. Mehdi (as)'ın gelişini bekliyorlar, bütün sahih hadis kitaplarında Mehdiyet konusu yer alıyor.
"Mehdi gelmeyecek" diye iddia edenler birkaç yıl daha beklesinler, kendileri Mehdiyetin gerçek olduğunu görecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2016> Daha Fazla

Kız arkadaşlarımın güzelliği, neşesi, iffeti ve bana olan derin sevgileri bir çok insanın haset etmesine sebep oluyor. Sevgiye haset edilmez Kıskanmak insanı çirkinleştirir. Kıskanan insanın bedeni, aklı, hücreleri çöker ve çok çirkinleşir.
Hadiste kıyametin kopmasına bir gün kalsa dahi Mehdi'nin mutlaka çıkacağı bildirilmiştir. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağı Musevi kaynaklarında da haber verilmiştir.
Münafıkların en yücelttikleri şeylerden biri İngiliz derin devletinin casusu olmaktır. Bu, kahpelik, alçaklık, pisliktir.
Münafığın zekası şeytani olduğu için çok akılsızdır ve ahmaktır. Allah şeytanın akılsız hilelerinin çok zayıf olduğunu bildirmiştir. Münafığın pis bir cesareti ve arsızlığı vardır, ama çok akılsızdır. Hilelerini bozmak mümin için kolaydır.
İngiliz derin devletinin oyunlarını iyi deşifre ettiğimiz için aydınlarımız da şu an tehlikenin boyutunu gördü ve konuyu gündemde tutuyor.
Eskiden Amerikan gençliği çok dindar, titiz, bakımlı, neşeli, dinamikti. Amerika'nın yine böyle olması için dua ediyoruz.
Trump'ı dünya barışı için tehlike gibi gösteriyorlar. Bu, iki yüzlü bir üslup. Tam tersine Trump dünya barışına katkıda bulunabilecek biridir.
Mümin sahip olduğu tüm malı ve mülkü Allah yolunda kullanır. Münafık ise dünya hırsı içindedir ve malını yığıp biriktirir, asla harcamaz.
Münafık karakterinde dünyevi bir doyumsuzluk vardır. Hep her şeyin daha fazlasını ister, müthiş bir dünya hırsı vardır.
Münafıkların kendi aralarındaki yazışmalarında çok yoğun sevgi sözcükleri vardır ama hepsi sahtedir, sonunda birbirlerine düşerler.
Münafık Allah'ın adını anmak istemez, çok sıkılır ama boş konuşma olduğunda saatlerce konuşur, yazar, adeta bunlarla hayat bulur.
Fitne, ahlaksızlık, hainlik söz konusu olduğunda aşırı yetenekli olan münafıklar İslam'a hizmet olunca beceriksiz ve bilgisiz olduklarını söylerler.
Münafık Müslümanların gücünü kırmak ve mücadeleden kaçmak için sağlığını bahane olarak kullanır.
Trump eleştiriye açık bir insan. Hatalı, yanlış sözleri olduğunda düzeltiyor. Trump'ın aleyhinde oyun yapılmasına fikren müsaade etmeyiz.
Tayyip Hocam, Putin ve Trump ittifak ederlerse dünyayı sapıklığa, belaya, savaşa sürükleyen züppeleri fikren tam etkisiz hale getirirler.
Homoseksüel destekçisi, sapkın, ahlaksız bir hayat olsun isteyenler Trump'a karşı çıkıyorlar. Trump'a tuzak kurmalarına müsaade etmeyiz.
Trump'ın zenginliği, ailesinde güzel insanlar olması, enerjisi homoseksüel destekçisi züppelerin ağırına gidiyor. Kendilerince alay ediyorlar.
Trump homoseksüelliğe, sapıklığa karşı olduğu için züppe özentiler ondan nefret ediyorlar. Boş yere Trump'ı devirme hayali kurmasınlar.
Münafık, ben Müslümanın, dindarım diye ortaya çıkar ama Müslümanlarla dostluk kurmaz. Takva Müslümanları dost olarak görmez.
Mümin Allah, Resulü ve müminleri sırdaş ve dost edinir. Münafık ise deccaliyeti ve ekibini sırdaş edinir.
Münafıklar Müslümanlar aleyhine faaliyet yapamadıklarında adeta delirirler. Sürekli casusluk arayışı içindedirler, bu yüzden devlet adamlarına, önemli kişilere yakın olmaya çalışırlar. Dost gibi görünürler ama İngiliz derin devleti için çalışırlar. 15 Temmuz'da da bunu gördük.
Münafıklar derin devletleri sırdaş edinirler. Müslümanlar hakkında önemsiz de olsa her bilgiyi mutlaka İngiliz derin devletine aktarırlar.
İngiliz derin devleti kullanacağı insanları önce sır tutmaya alıştırır. Bunun için "en derin sırdaşım sen olacaksın" diye kafalama yapar.
Münafıklar ve derin devlet mensupları sonsuza kadar birbirlerine sadık olacaklarını vaad ediyorlar, oysa münafık sabırsız ve sadakatsizdir.
Münafık yalan söylerken hiç utanmaz. Yalanları kepazelik derecesinde akılsızdır ve yalanının ortaya çıkmayacağını zanneder.
Münafıkların önemli özelliklerinden biri de kendilerini çok zengin göstermeye çalışmalarıdır. Akıl almaz ezik, akılsız ve kompleksliler.
Kadınların dekolte giymesine, hayatına karışmak eğitim ve görgü eksikliğinden, saygıyı ve hürmeti bilmemekten kaynaklanıyor.
Ortaya konulan her fosil canlıların evrim geçirmediğini gösteriyor. Fosiller Darwinizm'in bittiğinin en somut ispatıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafık İslam'a nasıl hizmet edeceğini bilmediğini söyler. Bu, ahlaksızca bir yalandır. Münafıklık ve fitne olduğunda her şeyi çok iyi bilir.
Münafık hainlik ve ahlaksızlık yapamadığında adeta bunalıma girer. Kahpelik ve pislik yapamadığında içi yanar, müthiş sıkılır.
Türkiye'de bilinen Mevlana ile Avrupa'da bilinen ve tanıtılan Mevlana arasında büyük fark var. Batı’da nerede ateist, homoseksüel, Darwinist, İslam düşmanı insan varsa Rumiliği savunuyor. Bu Rumilik felsefesi, Anadolu'daki Mevlana anlayışından çok ayrı bir şey. Rumilik felsefesinde kendisini haşa İlah gibi görüyor, homoseksüelliği yakışıksız bir üslupla anlatıyor, Müslümanlık dışı bir din öğretiyor.
Münafıklar seri olarak yalan söyler, kendilerini çok zengin gibi gösterirler. İngiliz derin devleti bu tiplerin hasta ruhunu bildiği için bu yönden yaklaşır ve karşılıklı kafalama başlar. İngiliz derin devleti münafığı casus olarak kullanacağı için münafıkların yalanına inanıyor gibi görülür. Oysa münafıklar çok çabuk tespit edilen çok aptalca yalanlar söylerler.
İngiliz derin devleti en çok Pakistan, Ürdün, Hindistan gibi ülkelerde münafık karakterlileri özel olarak arayıp bulur ve bunları kullanır.
Peygamberimiz döneminde de münafıklar mücadele etmeyi bilmediklerini söyleyerek Peygamberimiz'le savaşa çıkmamış, yalnız bırakmışlardı. (“Münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara: "Gelin, Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın" denildiğinde, "Biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik" dediler. O gün onlar, imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah, onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir.” Ali İmran Suresi, 167)
Ahir zamanda İngiliz derin devleti münafık karakterlilere haberleşmek için özel sistemler öğretir bunların hepsi sonra başlarına belaya döner.
Müslüman anahtarı ve tüm imkanlarını hayır ve İslam'a hizmet için kullanır, münafık ise mutlaka şer, fitne ve pislik için kullanır.
Fitne ve küfri konularda muazzam yeteneği olan münafık konu İslam'a hizmet olduğunda bilgisiz olduğunu ima eder, bu vicdansızlığındandır.
Samiri de kendini tüm Müslümanlardan üstün görüyor, "Ben onların görmediklerini gördüm" diyordu. Bu tam münafık kibir ve akılsızlığıdır.
Karun kıssasında geçen anahtar ifadesi aynı zamanda münafıkların Müslümanlar aleyhindeki faaliyetini remz eder. Anahtarları, hırsla yığdığı malları İslam hayrına kullanmamak, Müslümanlara yararı engellemek için kullanıyordu, münafıklar da böyledir.
Münafığın fitne çıkarmak için tüm yolları kapandığında tamamen yalnız kalır. Zaten kendisi de küfrü ve fitneciliğiyle yalnız kalmak ister.
Münafık şeytanın insan şekline girmiş halidir. Fitne, Müslümanların aleyhine faaliyet yapmakta şeytani yeteneği vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti 2023'de fikren yerle bir olacak inşaAllah. Tüm dünya bunun gerçekleştiğini görecek.
Münafıklar ve yancıları birbirlerine sonsuzluğa kadar birlikte olacağız diyorlar ama Allah'a iman etmeyenin sonsuzluk inancı olmaz.
Münafıklar çaktırmadan propaganda yaptıklarını, insanların bilinçaltına etki ettiklerini düşündükleri için kendilerini çok akıllı sanıyorlar. Tabloları, kitapları, şiirleri kullanarak insanları karamsar ve karanlık bir dünyanın içine çekiyor, iğrenç bir hayatı telkin ediyorlar. Münafıklar bütün akılsızlıklarına rağmen kendilerini çok akıllı sanıyorlar ama iblislerle içiçe aşağılık bir dünyada yaşıyorlar.
Münafığın gizli özelliklerinden biri de iğrençlik derecesinde pis olmasıdır.
İslam'a hizmet gerektiğinde münafık kendisini çok beceriksiz ve bilgisiz gösterir, ama şeytani bir iş ve fitne olduğunda aşırı beceriklidir.
Münafıklar Resulullah'ın yanından hiç ayrılmıyordu. Bunun sebebi sevgileri değil, hainlik yapabilmek, küfre bilgi aktarabilmekti.
Münafık sürekli aşağılanır, gizlilik içerisinde sinsilik içerisinde sürekli belayla içiçe yaşar. Böyle yaşamayı kabul etmesi ibretliktir.
Deccal iyilik iddiasıyla ortaya çıkar sonra Peygamberlik ve İlahlık iddia eder. Ahir zamanda kadınların da olduğu 30'a yakın deccal çıkacak.
Münafıklar köpek gibi sürekli kaçarak yaşarlar. İslam'dan, Allah'ın ayetlerinden, Müslümanlardan kaçarak zillet içinde yaşarlar. Münafık bir avuç menfaat, bir tabak yemek için Allah'a, Kuran'a, Müslümanlara ihanet eder ve herkes tarafından aşağılanır. Münafıklar İngiliz derin devletine yaranmak için her türlü zorluğa katlanır, İslam için çileye girmezler. Sonra da aşağılanıp kenara atılırlar.
Münafıklar İngiliz derin devletinin oluşturduğu deccaliyete şirin görünüp menfaat sağlayacaklarını zannederler, ama hep belalarını bulurlar.
Münafıkların yöntemlerinden biri kahpece işaretler verip din karşıtlarına kendilerini bir nevi pazarlamaktır. Örneğin zihniyetlerini göstermek için İslam düşmanı bir kitapla fotoğraf çektirir, bunu yayınlar, Müslümanlara karşı olanları öven paylaşımlar yapar, dikkat çekmemek için bir parça dinden İslam'dan da bahseder ama İslam'ın faydasına olan hayati konulardan asla bahsetmezler.
Münafıklar Allah'ı inkar ederler ama birbirlerine sonsuza kadar sadık kalacaklarına söz verirler. Yalancıdırlar.
İngiliz derin devleti münafık zihniyetli hem kadın hem erkek homoseksüelleri ahlaksızca kullanıyor işi bitince de bir kenara atıyor. Önce gençlere yaklaşıp homoseksüelliğe yönlendiriyorlar. Kadınları adeta erkekleştiriyorlar. Sonra bu kişileri karanlık işlerde kullanıyorlar.
Münafıkların sosyal medya hesapları ayna gibidir. Menfaatlerine uygun konuları anlatır, İslam'ın hayrına olan hiçbir konuyu anlatmazlar.
Münafık bir yandan ahlaksızlık yapar bir yandan da tüm yapıp ettiklerine rağmen cennete gideceğini zanneder, affedileceğinden emindir.
Mehdiyetin 2023'de İslam'ın zaferi beklentisi varsa, Deccaliyetin de 2023 beklentisi var. Münafıklara moral vermek için bunu kullanıyorlar.
Münafıklarda sonsuza kadar yaşama tutkusu vardır. Münafık ahirete inanmaz. Ahirete gitse dahi affedileceği ve cennette olacağı kanaati vardır.
Müslüman olduğunu iddia eden biri İslam'ın lehine olan hiçbir çalışma yapmıyor ve bundan özenle kaçınıyorsa o insanda bir hastalık vardır.
Münafık sosyal medya hesaplarında sadece kendi menfaatine olan paylaşımlar yapar, Müslümanlar için önemli olan konulara hiç değinmez. Sorulsa “Müslümanım, Müslümanlar aleyhine olanlara karşıyım, Darwinizme karşıyım” der ama sosyal medyada bu yönde hiç açıklama yapmaz.
Derin devlet münafıkları özenle buluyor ve bir araya getiriyor. İslam aleminin başına bela etmek için kullanıyor.
Münafık asi olmasını, fitne çıkarmasını, kendince Müslümanlardan farklı olmasını üstünlük zanneder. Oysa hem dünyada hem ahirette aşağılanır.
Şehadet alemi çok kaliteli bir yer, şehitler ibadetlerini orada da titizlikle yerine getiriyorlar. Şehadet aleminde üzüntü yoktur, şehitler hep sevinç içindedirler. Şehadet aleminde negatif güç tamamen kaldırılmıştır ama oradaki hayat dünyadakine benzerdir.
Tayyip Hocam, Trump ve Putin üçlü bir kuvvet olarak güzelliklere vesile olacaklar.
Obama döneminde Amerika akıl almaz tahribata uğradı, maddi ve manevi çöküntü meydana geldi.
Dünya Mehdiyete göre dizayn ediliyor. İngiliz derin devleti de Mehdiyete göre şekillenecek ve yenilecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletinden bahsedenlerin çok açık ve net konuşması önemlidir. Deşifre olmak derin devletlerin tüm oyunlarını bozar.
Ahlaksızlık ve oyun yapamamak münafığı içten içe yakar. Yaptığı her ahlaksızlığın ortaya çıkması ve deşifre edilmesi onu adeta manen yakar.
Münafığı en delirten konulardan biri ahlaksızlıklarının bir bir deşifre edilmesidir. Akılsız olduğu için fark edilmediği kanaatindedir.
Münafık kendi keyfinin derdindedir. Müslümanların dünya genelinde acı çekiyor olması, İslam'ın tebliğ edilmesi onları asla ilgilendirmez.
Münafığın düsturu hainlik olduğu için, münafık sevgiyi dahi hainlik için kullanır. Seviyorum derken asıl amacı hainlik yapmaktır.
Münafığın zekasına karşı müminin aklı vardır. Müminin aklı karşısında münafığın tüm ömrü aşağılanarak geçer.
Münafık için hainlik yapmak adeta nefes almak gibidir. 10 dakika bile ahlaksızlık yapmadan duramaz.
Mısır'ın, Pakistan'ın, Filistin'in, Suriye'nin, Irak'ın çektiği acıların hepsinin kökeninde münafıklar vardır.
Münafık gözü dönmüş şekilde nefret doludur. Tek amacı Müslümanları rahatsız etmek, kendince İslam'a zarar vermektir.
İslam aleminin ve Müslümanların en hayati meselesi münafıklarla ilmi mücadeledir. Küfür açık ve nettir ama münafık kahpe ve alçaktır.
Münafık çok arsız olur. Yalancı ve sahtekar olduğunu herkes bilir, kendisi de kendisinin adi olduğunu bilir. Buna rağmen dürüstlük iddia eder.
Münafıklara fitne çıkarmayın denildiğinde biz ıslah etmeye çalışıyoruz derler.
Münafıklar hep kendilerinin dürüst olduğu iddiasıyla ortaya çıkarlar, kendilerine adeta hayrandırlar. Ama çok ahlaksız ve akılsızdırlar.
Münafık Allah'ın anılmasını istemez. İslam'a hizmet edilmesini istemez. İslam'a hizmet olduğunda bunu durdurmaya çalışır.
Münafıklar için münafıklardan oluşan yakın çevre çok önemli olur, onların kendilerini kurtaracağını zannederler.
Münafıklar İngiliz derin devletini, deccaliyeti kendisine veli ediniyor. Münafık sonsuzluğa inanmaz ama derin devletinin sonsuzluk vereceğine inanır. (“Kimine hidayet verdi, kimi de sapıklığı hak etti. Çünkü bunlar, Allah'ı bırakıp şeytanları veli edinmişlerdi. Ve gerçekten onları doğru yolda saymaktadırlar. Araf Suresi, 30)
Şeytanlar münafıklara gizli çağrılarda bulunarak onları Müslümanlar aleyhinde yönlendirmek isterler. (“…Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli-çağrılarda bulunurlar. Onlarla itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriklersiniz.” Enam Suresi, 121)
Münafıklar bir nevi insi şeytandır. Münafık şeytani bir zekayla hareket edip derin devletin gücüne dayandığı için kendisini çok güçlü zanneder. Oysa münafıklar Müslümanlar karşısında baştan yenilgiye uğramış, aşağılık ve fikren ezilmiş, mağlup olmuş tiplerdir.
Bediüzzaman Risale-i Nur'da Mehdi'nin geliş vaktinin Hicri 1400'ler yani bu yüzyıl olduğunu açıkça söylemiştir. Nur talebeleri bunu anlatmalı.
Mehdi'nin yaptığı tebliğ insanların kalplerinin en derinliklerine işleyecek, samimi imana vesile olacaktır inşaAllah.
Mike Pence'in Amerika'nın Allah'ın emrinde bir ulus olacağını ifade etmesi ve Amerikan rüyasını gündeme getirmesi çok güzel bir açıklama. Kapanan kiliseleri açarak başlayabilirler. Sinagog, Mescid, Kilise kapatılması normal karşılanmamalı. İbadethanelerin açılması bereket getirir.
Trump zenciler, göçmenler ve Müslümanlar hakkında sürekli olumlu açıklamalar yaparsa çok güzel olur.
Deccaliyet cahil, kendini yetiştirememiş, özenti ruhu içinde olan ama kendini akıllı sanan insanları daha kolay etkileyecektir.
İngiliz derin devletinin yönlendirmesiyle ateistler, homoseksüeller arasındaki en yaygın din Rumiliktir. Bu Anadolu'da bilinen Mevlevilik değildir.
İngiliz derin devleti internet, akılı telefon gibi bu yüzyılın teknolojilerini münafıkların gizli yazışmaları için çok etkili kullanıyor. Münafıkların birbirleriyle haberleşmeleri için özel hazırlanmış gizli yazışma programları oluyor, bunları kullanarak bilgi aktarıyorlar.
Tarih boyunca tüm münafıklar kendi zekalarının üstünlüğüyle ortaya çıkıyor. Zekalarının övülmesi adeta cinnet geçirmelerine sebep oluyor. Deccaliyet de münafıkların övgüye olan bu zaafını bildiği için, bunu çok iyi kullanıyor "sen müthiş zekisin" diye istediğini yaptırıyor.
İngiliz derin devletinin PKK'yı kullanmaktaki sebebi de PKK'nın kahpe, alçak ve istedikleri gibi yönlendirilebilir olduğunu bilmeleridir.
İngiliz derin devleti yancıları birbirlerinden nefret ettikleri, aşağılık gördükleri halde birbirlerine sürekli sevgi mesajları gönderiyorlar. Bunlarda akılsızca bir ırk üstünlüğü iddiası oluyor. Kendilerince en İngiliz olanı en üstün görüyorlar. İngiliz görünmek için yarışıyorlar. İngiliz derin devleti de münafıkları tam tespit ediyor, aşağılık ve karaktersiz olduklarını bildiği için onları kullanmakta çok kararlı oluyor.
İngiliz derin devleti genç kızları ve delikanlıları fuhuşu kullanarak istihbarat ve bilgi almak gibi karanlık işler için kullanıyorlar, sonra da bu kişileri ortadan kaldırıyorlar ve intihar etti diyorlar. Çoğu zaman önemli makamlardaki kişileri de intihar süsü vererek öldürüyorlar ama bunlar basında neredeyse hiç haber bile olmuyor.
Pakistan'da, Hindistan'da bir çok ezik karakterli insan sadece övgü ve vaade aldanarak İngiliz derin devletine hizmet eder konuma geliyor.
Allah'ın izniyle 2023'lerde İslam ahlakının hakim olacağını, Müslümanların güçlü olacağını hadislerden biliyoruz. Deccaliyetin de 2023 planı var, onlar da kendi taraftarlarına 2023'lerde hakim olacaklarını vaad ediyor. Taraftarları akılsızca buna inanıyorlar. Deccaliyet yancılarını vaadlerle ve içi boş övgülerle kendi yanında tutuyor. Münafıklar da aptalca bu vaadlere aldanıp yancılık yapıyorlar.
Tüm süsleri, tüm eşyaları, tüm güzellikleri yapan Allah'tır. Sanatçıyı, insanı vesile eder, ama asıl yapan Allah'tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Kasım 2016> Daha Fazla

Ahir zamanda dindar Hristiyanlarla Müslümanların ittifakı önemlidir. Allah'a iman edenler Deccaliyete karşı ortak hareket etmeli.
Münafık Allah'tan korkmaz, üzerinde müthiş bir büyüklük gururu vardır. Bu büyüklük gururu onu günaha sürükler.
Münafık Kuran anlatılmazsa, Kuran'ı dinletmezse kendisinin üstün geleceğine inanır. Münafıkta hastalık derecesinde üstünlük iddiası vardır.
Münafık Allah'ın anıldığı ortamdan kaçar, Allah'ın anılmasından adeta boğulur. (“Ve onların kalpleri üzerine, onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da sadece Rabbini "bir ve tek" (İlah olarak) andığın zaman, 'nefretle kaçar vaziyette' gerisin geriye giderler”, İsra Suresi, 46)
Münafıkların olması Müslümanların dikkatinin açılması ve ilmi mücadele şevkinin artması açısından çok faydalıdır.
Münafık hep boş işler peşindedir. Fitne çıkarsın, inkarcıları desteklesin, Müslümanları engellemeye çalışsın, hep böyle işlerle uğraşır.
Münafıklar Allah'ın anılmasına dayanamazlar. Allah'ın anılması müminin kalbine ferahlık, münafığın kalbine azaptır.
İngiliz derin devleti bir avuç münafığı kullanarak İslam alemini adeta esir etmiş durumda.
Münafıklık kolay teşhis edilen bir şey olmadığı için İslam aleminin başındaki en büyük bela. Bu yüzden sürekli anlatıyoruz.
Dünyada üretilen gıdanın %30'u tüketilmeden israf oluyor. Bu çok büyük bir vicdansızlıktır.
İsraf haramdır. Mümin israf etmekten şiddetle kaçınacak.
Münafıklarda delicesine bir mal yığma ve biriktirme hırsı vardır. Allah'a güvenmedikleri, tevekkül etmedikleri için mal hırsları vardır.
Allah malın yığıp biriktirilmesini değil sürekli harcanmasını istiyor. Malı yığıp biriktirmek bereketsizliğe, ekonomik krizlere sebep oluyor.
Eğer İngiliz derin devleti büyük oyun oynamazsa Trump Amerika'yı eski dindar haline çevirip Obama'nın tahribatını ortadan kaldırabilir.
İnsanların büyük kısmında gelecek korkusuyla mal biriktirme hırsı oluyor. Bu, tevekküle uygun olmayan, Allah'ın beğenmediği bir tavırdır.
1. Dünya savaşında bazı İngiliz kadın casusları fuhuş yaparak istihbari bilgi elde ediyorlardı.
İngiliz derin devletinin ajanları çok serinkanlı olurlar ve bakışları da donuktur, son derece de hayasızdırlar.
Trump İngiliz derin devletinin bir numaralı hedeflerinden gibi görünüyor, çok iyi korunması gerekir.
Tayyip Hocam iktidara geldiğinde İngiliz derin devleti adeta cinnet geçirdi çünkü onu kontrol edemeyeceklerini anladılar.
İngiliz derin devletinin yancıları bazı gençleri kandırıp, hizmet ettiriyor, ajanlık yaptırıyor ve sonrasında bir şekilde yok ediyorlar.
İngiliz derin devleti genç erkek ve kızları evlilik, makam, mevki gibi çeşitli vaatlerle kandırarak kullanıyor sonra da kötü yola düşürüyor.
Mehdi hikmet ilmine sahip olduğu için çilenin ve imtihanın sırrını görüyor ve derinlikte, sevgide öne geçiyor. Tevrat'ta Mehdi'nin çekeceği çileler çok detaylı anlatılır. Mehdi çok büyük çilelerden geçtiği için çok üstün ve kıymetlidir.
Din teknisyeni olduklarında çok bilgi sahibi oluyorlar ama acının, çilenin, imtihanın sırrını göremiyorlar ve Allah'tan uzaklaşıyorlar.
Allah gerçek sevgi ortaya çıksın diye çile ortamı yaratıyor. İnsanlar çok rahat etmek istiyor, ama gerçek sevgi çileyle ortaya çıkar. İyi, kaliteli insan olursun ama yüksek sevginin ortaya çıkması için çilelerden geçmen gerekir, yoksa iyi insan olmana rağmen geride kalırsın. Zorluklar ne kadar girift olursa o kadar derin ve yüksek sevgi kazanırsın ve sevgide öne geçersin.
Allah yüksek sevgiyi çok seviyor. Orta sevgiyi hiç kimse istemez. Allah en yüksek sevgiyle sevilir.
Allah çok sevilmek istiyor ama dünya tarihi boyunca insanların çoğu Allah'ı yeteri kadar coşkuyla sevmediler.
2080'lerden sonra nesilde ciddi bozulma olacaktır. Homoseksüellik daha da yaygınlaşacağı için soyun devamı azalacaktır.
Sanatın durması, dünyanın her yerinin çürümeye başlaması da kıyametin yakın olduğunun delillerindendir.
Ahir zamanda mücadele çetin olduğu için Allah ömürleri daha uzun yaratıyor. Mehdiyet nesline zaruret olduğu için ömür uzunluğu veriliyor.
Bilim Allah'ın ince sanatını görmek için son derece hayati. İnsan bilimle Allah'ın sanatının çok önemli detaylarını öğreniyor.
Sebepler Allah'ın muhteşem bir sanatıdır. Müziği beynin içinde doğrudan Allah yaratıyor. Ama arada binlerce sebep var gibi görünüyor. Sebep maddeden daha da kompleks yapısı olan çok daha ince akıl gerektiren bir şey. Allah'ın sebep sanatı muhteşem.
Tayyip Hocam'ın Trump'ı Türkiye'ye davet etmesi güzel olmuş. Trump ilk Türkiye'ye gelirse tüm Türk İslam aleminden destek alır.
Her devirde Mehdiyetle Deccaliyetin mücadelesi var. Mehdiyet küçük, etkili bir harekettir. Deccaliyet ise derin devlet şeklinde zulüm sistemi oluyor.
Hz Adem'den bu yana hep iki asıl güç fikren mücadele etmiş. Deccaliyet hep derin devlet yapılanması şeklinde olmuştur.
Amerika'nın arkasında bir derin güç vardır denildiğinde kast edilen bu güç İngiliz derin devletidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2016> Daha Fazla

İsa Mesih'i inşaAllah yakın gelecekte göreceğiz. İsa Mesih'in müthiş bir ezber kapasitesi vardır, bir kere okuduğunu unutmaz. İsa Mesih'in dikkati de çok güçlüdür. İman hakikatlerini çok kapsamlı olarak aklında tutabiliyor. İsa Mesih muhtemelen dindar bir topluluk içine gelecektir. İlk gördüklerinde çekinebilirler ama kısa sürede İsa Mesih olduğunu anlarlar.
Putin, Tayyip Hocam, Amerika'da yaşayan Müslümanlar ve Türkler Trump'ı desteklesinler. İngiliz derin devletine karşı Trump’ı yalnız bırakmasınlar.
Münafık ilmi mücadeleden kaçtığı için kendini çok akıllı zanneder. Müslümanı çileye talip olduğu için kendince akılsız olarak görür. Düşük aklınca kendisini koruduğunu zanneden münafık aslında o anda cehenneme sürükleniyordur ama farkında değildir.
Sıcakkanlı, neşeli, sevecen, dindar, şakacı Amerikan ruhunun yeniden Amerika'ya hakim olmasını istiyoruz. Amerika dindar olursa güçlü olur.
Eğitim sisteminde Allah'ı inkar eden tek yanlı Darwinist eğitim olması Allah korusun uğursuzluk getirir. Bu beladan kurtulmak gerekir. Darwinizm'in 150 yıllık safsatalarını değil bilimin gösterdiği doğruları anlatalım. Darwinizm yalanlarıyla gençlerin inancı bozulmasın.
İslam aleminde bugüne kadar münafıklığa pek önem verilmemiş. Oysa Müslümanlara en çok zararı münafıklar vermiştir. Münafıklar kendilerinin akıllı ve dürüst olduklarını telkin ederler, Müslümanların ise akıllı ve adil olmadığı iddiasındadırlar. Alçaktırlar. Münafık hiçbir zaman kendisinde hata ve yanlış aramaz. Hep yanlışlarını inkar eder. Alçakça, haince sadece Müslümanlara ithamda bulunur.
Züppelik, alaycılık, kincilik, laf sokmak, mimiklerle imada bulunmak çok çirkin ve küçük düşürücü tavırlardır. Müslümana asla yakışmaz.
Amerikan seçimleri İngiliz derin devletinin planlarına bir tokat oldu. İslam alemi de İngiliz derin devletine karşı Trump'ı desteklesin.
Amerikalılar Allah'ı sever, İsa Mesih'i severse Allah yollarını hep açar. Deccaliyet onlara hiçbir zarar veremez.
Terörün kökeni Darwinizm ve Sosyal Darwinizm'dir. Dünyanın her yerinde milyonlarca insanın kanını akıtan Darwinist terördür.
Avrupa'nın büyük kısmında koruyuculuğun olmadığı, şüpheciliğin ve bencilliğin hakim olduğu bir ahlak gelişmiş durumda. Bu onları mahvediyor.
Trump'ın Amerikan rüyasını gerçekleştirme ideali güzel. Bu, Amerika'nın yeniden dindar olması demektir.
Obama, Trump'la yaptığı görüşmede kendince değer vermediğini gösteren mimikler yaptıysa bu Obama'nın kendisini küçük düşürür. Her ne olursa olsun halkın seçtiği insana saygı duyulur. Saygısız, züppe, alaycı tavır ve üslup İngiliz derin devletinin ahlakıdır.
Trump'a oy verenleri anormal Clinton'a oy verenleri normal görmek saygıya uygun değildir. Hepsinin kararına saygı duymak gerekir.
Firavun'a Nemrut'a olduğu gibi masonlara da tebliğ yapılır. Ateist masonluğa eleştirimiz devam ediyor, İslam'a yönelmelerine vesile oluyoruz.
İngiliz derin devleti etkisindeki düşünce kuruluşlarına Trump itibar etmiyor, bu yüzden de Trump hedef alınıyor, suikaste karşı çok dikkatli olsun.
İngiliz derin devleti ne zaman istemedikleri bir seçim sonucu çıksa yaygara yapıyor ve olay çıkarıyorlar. Demokratik seçime saygı duyulmalı.
Trump'ın çok iyi korunması gerekir. İngiliz derin devleti büyük eylem girişiminde de bulunabilir. İngiliz derin devletinin talimatıyla Trump'a suikast girişimi olabilir.
PKK'nın doğuş sebebi Darwinist felsefedir, hükümet bu felsefeye karşı ideolojik mücadeleye girerse kazanır ve kayıplar da böylece durur.
En büyük felaket Darwinist eğitim verilmesi, evrimin yanlışlarının anlatılmaması ve gençlerin kafasının bu yanlış teoriyle doldurulmasıdır.
ABD'deki karşı ayaklanmaları İngiliz derin devleti organize ediyor ve bir şekilde Trump'ı devirmeyi düşünüyorlar gibi görünüyor. ABD'yi son dönemde ekonomik ve ahlaki yönden çökerten de İngiliz derin devletidir.
MaşaAllah yani Allah ne güzel yarattı demek, şirki paramparça eder.
Münafık kıyametin kopmamasını ister çünkü malının ve soyunun sonsuz olması tutkusu içindedir.
Şiddet şiddeti körükler. Kan daha çok kan akıtılmasına sebep olur. Radikalizme karşı mücadele ilimle, fikirle yapılmalı.
Mehdiyet projeyle, planla oluşmaz. Mehdiyet saf sevgiyle gönüllere sultanlık kurmaktır, harikalar şeklinde yayılan bir iman hakimiyetidir.
Televizyonlarda, gazetelerde bu kadar çok "Mehdi gelmeyecek denilmesi" de Mehdi'nin geliş alametlerinden biridir. “İnsanların ümitsiz olduğu ve “HİÇ MEHDİ FALAN YOKMUŞ” DEDİĞİ SIRADA ALLAH HZ. MEHDİ (A.S.)’Yİ GÖNDERİR.” (Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.55)
Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne ineceğini ve İsa Mesih geldiğinde İslam'ın dünyaya hakim olacağını Allah Kuran'da bildirmiştir.
İngiliz derin devletinin oyunlarını gündeme getirmemizin ardından yazarlarımız ve aydınlarımız da bu konuyu gündeme getirmeye başladı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2016> Daha Fazla

Samimi olmayan Müslümanlar İslam alemine büyük bela açtılar. Şeytan münafıkları ve İngiliz derin devletini ordusu olarak kullandı. Münafıklık hareketi ilimle, irfanla deşifre edildiğinde İslam aleminin üzerindeki bela da kalkmış olacak inşaAllah.
Komünizm kadınların neşesini ve güzelliğini elinden alan bir sistemdir.
Ürdün, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde vatanına ihanet edip İngiliz derin devletine yancılık yapanlar tam birer cemiyet mikrobudur.
Başkanlık sistemine eleştirimiz belediyelere geniş yetkiler verilerek bölünmeye zemin hazırlanması riskidir. Bu risk ortadan kaldırılmalı.
Osmanlı'nın başına gelen tüm olayların ardında İngiliz derin devleti vardır. Amerika'yı 2. Dünya Savaşı’na sokan da İngiliz derin devletidir.
Önümüzdeki yıllarda İngiliz derin devletine karşı büyük bir ilmi mücadele yaşanacak. 300 yıllık zulümlerinin sona erişini göreceğiz inşaAllah.
Trump'ın İngiliz derin devletine yandaşlık yapmayacağını anladıkları için her zamanki karalama yöntemleriyle Trump'ın üzerine gidiyorlar.
Devletimizin İngiliz derin devletinin oyunlarının farkında olduğu görülüyor. Derin devlete karşı ilmi mücadele kararlılıkla devam edecek.
İngiliz derin devletinin genel taktiği kendilerinden bahsedilirken dikkatin dağılmasını sağlamaktır. Bu yüzden hedefi şaşırtmamak önemlidir. İngiliz derin devletinin yandaşları iki yüzlü, çift kişilikli olmayı övüyor, gençleri dinsizliğe ve vatanlarına ihanete özendiriyorlar. İngiliz derin devleti her türlü ahlaksızlıkta münafıkları kullanıyor. Münafıklar gücü derin devletin yanında arıyorlar ama hepsi birlikte çökecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2016> Daha Fazla

Güldüren, neşe veren Allah'tır. Cennette de müminler, küfrün cehennemde içine düştükleri hali görüp güleceklerdir.
Soros zihniyeti kendi destekledikleri aday seçilmeyince ayaklanmalarla seçimleri geçersiz kılmaya çalışıyorlar.
İnkarcıların müminlere karşı gizli ve açık alaycı tavrı Allah'ın yarattığı özel durumlardan biridir. Alaycılıkla karşılaşmak Müslüman için imtihan unsurudur. Müslüman bununla karşılaştığında bilim adamının incelemesi gibi bunları ele alacak.
Trump'ın seçilmesini olumsuzluk gibi lanse etmek doğru değil. Trump Amerika'ya eski ruhunu kazandırmayı başarabilir. Obama sosyalistti, İngiliz derin devletinin etkisiyle dünyada büyük tahribatlara sebep oldu. Trump’ın seçilmesi bunların giderilmesi için bir fırsat olabilir. Amerika'nın daha büyük iç çatışmalara sürüklenmemesi için Trump'ın korunmasına özen gösterilmesi iyi olur.
Kadının kıymetini bilmemek çok büyük anormalliktir. Kadın dünyadaki en güzel varlık, en güzel nimetlerden biridir.
Doğayla içiçe olmak Allah'ın sanatını takdir etmek açısından da önemlidir. Şehri yaymak lazım. Her yer bina olması hoş değil.
Allah korkusu Allah sevgisi için vardır. Allah'ın dediğini yapmayan Allah'ı seviyor olamaz. İnsan sevdiğinin her dediğini zevkle yapar.
Sevgi olmazsa kainatın hiçbir anlamı kalmaz. Cennet de sevgiyle anlamlıdır.
Atatürk'ün asaleti, kalitesi, modernliği, aydınlığı, görgüsü, nezaketi muhteşemdi. Gerçek bir Osmanlı Paşası idi.
Atatürk zehirlenerek şehit edilmiştir. Bir çok insan tarafından yalnız bırakılmış ve İngiliz derin devletinin kahpe oyunuyla şehit edilmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Kasım 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Anglo Sakson ırkçılığı yaparak kendi ırkının sözde üstünlüğünü kabul ettirmiş, çok ülke de eziklikle bunu kabul etmiş. Dünyaya İngilizcenin aydın dili olarak hakim edilmesi de sistemli, sabırlı ve ırkçı bir çalışmanın neticesinde gerçekleşmiştir. Özellikle Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde büyük bir eziklikle kendini İngiliz gibi gösterme hırsı ve İngiliz hayranlığı hakimiyeti var.
Darwinist materyalist sistem bilimsel olarak yenilmediği müddetçe terör ve şiddet tam anlamıyla son bulmaz.
Aydın denince İngiliz derin devletinin oluşturduğu bir imaj var. İçeriği boş bilgilerle kendilerini halktan üstün görme anlayışları var. Bazı kişiler entel özentiliğini makbul bir şey sanıyorlardı. Oysa bu kişilerin bilgisi, kültürü çok yüzeysel oluyor, bir üstünlükleri de yok.
Rusya İngiliz derin devletine karşı açık tavır alıyor. Türkiye'de de siyasetçiler, aydınlar, yazarlar İngiliz derin devletini deşifre etmeli.
İngiliz derin devletinin yancıları da iyi İngilizce bildiklerini göstermeye çalışarak sükse yaptıklarını sanıyorlar, sadece küçük düşüyorlar. Böyle yancı tipler için Rumilerin, Darwinistlerin, homoseksüellerin desteğini almak çok önemli oluyor. Sadece birbirlerini destekleyip kendilerinin çok önemli kişiler olduğunu sanmaya başlıyorlar, oysa bilgisiz, boş, sıradan tipler oluyorlar. Böyle tiplerin yaranmacı ve yancı karakteri aslında İngiliz derin devletini de kızdırıyor ve onları daha çok aşağılıyorlar.
Münafığın şeytani özelliklerinden biri de Müslümanları oyalamak ve meşgul etmektir. Münafık Allah'tan uzak olduğu için sürekli içinde gerilim olur. Bu gerilimden kurtulmak için gezmek, dolaşmak ya da boş işlerle oyalanmak ve Müslümanları meşgul etmek ister.
Münafıklar İslam yolunda hizmet etmek yerine gezip dolaşarak İslam'dan ve içlerindeki sıkıntıdan uzaklaşabileceklerini zannederler. Oysa gezip dolaşmaları münafıkların iç acısını azaltmaz tam tersine dünyada ve cehennemde azaplarının katlanmasına vesile olur.
Müslümanlık en güzel hayat şeklidir. Ama insanların büyük bölümü İslam'ı gelenekçilerin anlattığı bir yarı cehennem gibi zannediyorlar. İslam'ın güzelliklerini bilmedikleri için İslam dünyaya hakim olmuyor. Ama artık yavaş yavaş insanlar bu gerçeği görüyorlar.
Ortadoğu'daki Baascı ve sosyalist hareketlerin ardında İngiliz derin devletinin bir örgütlenmesi olan Fabian Hareketi vardır.
Eski zihniyette olanların bazıları hiçbir şeye hayır gözüyle bakmayı, güzellikleri görmeyi ve tek kelime sevgiyi bilmiyorlar. Bunların ortak özellikleri kendilerini çok akıllı sanmaları ve her şeye sadece muhalif olmaları.
Trump'ın eski Amerika'ya duyduğu özlem samimi, sıcak Amerikan ahlakını canlandırırsa güzel olur. Amerikan halkının dindarlıkları güzeldir. Bu eski ahlaklarından uzaklaşmışlardı. Trump yapabilirse dindar Amerika'yı inşa etmeye çalışmalı. Dindarlık güzelliktir, berekettir. Amerikan halkının yeniden dindar olması onları yeniden berekete kavuşturur.
İngiliz derin devleti İngilizceyi bilinçli olarak dünyanın ortak dili haline getirmişler, kendilerince aydın dili yapmışlar. Dil hakimiyetiyle de etkili bir kontrol sistemi oluşturmuşlar. Her alanı kontrol etmişler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2016> Daha Fazla

Resulullah'ın vefatıyla ümmet bir anda ruhunu kaybetmiş gibi oldu. İsa Mesih ve Mehdi'nin vefatının ardından da bozulma hızlı olacaktır.
Takvanın gelişmesinde, Allah'a yakınlıkta manevi liderlerin muazzam olumlu etkisi olur.
İslam'ı boş yere şiddet dini gibi göstermeye yeltenmesinler. İslam neşe, sevinç, kalite, sanat, barış, güzellik, nezaket, asalet dinidir. İslam en mükemmel hayatın adıdır. Güzel olan her şeyin adıdır. Kuran'la bu gerçeği tüm dünyaya gösterdik Gelenekçi İslam anlayışına sahip olan bir çok kişi o sistemin yanlışlığını, Kuran'ın hakim olması gerektiğini anladılar.
Osmanlı'yı yıkan, Ortadoğu'yu paramparça eden, kan gölüne çeviren İngiliz derin devletidir.
İngiliz derin devleti anlaşılmadan ne Ortadoğu ne PKK anlaşılır. Olayların arkasındaki güç Amerika değil İngiliz derin devletidir.
Kuran'da sadece meşru nefsi savunmaya yönelik hüküm vardır. Şiddete yönelik hiçbir hüküm yoktur.
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çok tehlikeli bir adım olur. Daha önce denendi nasıl felakete yol açtığı görüldü, yeni denemeye gerek yok.
PYD/YPG ile PKK'nın aynı olduğunu aylarca anlattık, gerekli uyarıları yaptık. Bazı çevreler YPG terör örgütü değilmiş gibi davranıyordu.
Müslümanın Müslümanı öldürmesini felaket olarak görmeyen İslam alemi, her yerde Müslümanların ezilmesine sebep oluyor.
Rusya ile Türkiye ittifak konusunda hiç ağır davranmasın, kaybedilecek vakit hiç yok, fitne büyük. Çok hızlı hareket edilmeli.
Allah öyle güzel bir imtihan ortamı yaratmış ki iyilerin asaleti kalitesi de kötülerin tüm adilik ve basitlikleri de tek tek görülüyor.
Derin devletlerin oyunlarının olması münafıkların, kafirlerin ahlaksızlığını görmek açısından gerekli. Olmasa münafıkların alçaklığı bilinmezdi.
2017'de çok büyük olaylar göreceğiz. Tarihin önemli bir döneminden geçeceğiz inşaAllah.
Bediüzzaman Türklerle Kürtlerin hiçbir zaman birbirinden ayrılmayacağını 100 yıl önce söylemiştir.
Kürtler bizim canımızdır. Kürt kardeşlerimizle dağlarda halay çekeceğiz oğlak çevireceğiz inşaAllah. PKK baskısından onları kurtaracağız.
İngiliz derin devleti ve uzantıları Tayyip Hocam'ı yalnız sanıyorlar. Bu millet Tayyip Hocam'ın saçının teline zarar gelmesine izin vermez.
PKK'yı kuran da yönlendiren de İngiliz derin devletidir. Öcalan kendisi de bunu itiraf etmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Kasım 2016> Daha Fazla

Tek etkili derin güç var o da İngiliz derin devletidir. Bunu anlamazdan gelmek değil tüm faaliyetlerini bir bir deşifre etmek gerekir.
Kanser hastasından para almak küçük düşürücü. Kanser hastalığına yakalanmak zaten zor bir imtihan. Bu yüzden ilacından da tedavisinden de para alınmamalıdır.
Tarihin akışı Mehdiyete göre belirlenmiştir. Mehdiyete karşı olan her hareket fikren ezilmeye mahkumdur.
Münafıklar birbirlerinden nefret ettikleri halde riyakarca ve haysiyetsizce birbirlerine sevgi taklidi yaparlar.
Münafıklık konusuna önem vermemek şeytana alan vermek olur. Münafık şeytanın askeridir ve en korktuğu şey deşifre olmaktır . Münafıklık konusu atalete gelmez, bugün anlatmayalım dersen verem mikrobu gibi hemen gelişmeye başlar.
Hz. İsa çamurdan kuş yapıyor kuş canlanıp uçuyor, Hz. Musa'nın asası bir anda yılana dönüşüyor. Kuran'da evrim var diyenler bu olayları açıklayamazlar.
PKK ideolojisinin sözde bilimsel olduğunu, aile, din, ahlak olmadığı düzene dönmek için verdikleri mücadelenin bilimsel olduğunu iddia ediyor. Darwinizm de bunu anlatıyor. Okul kitaplarında anlatılan Darwinist tarihle PKK'nın anlattığının farkı yok. Tek yanlı Darwinist eğitim bitmeli. Bu yüzden Devletin mutlaka Darwinizm, komünizm ve materyalizme karşı bilimsel bir hesaplaşma içinde olması gerekiyor .
Terörle mücadele etmenin en etkili yolu şiddetin bilimsel kökenine inmektir. Bu da Darwinizm'e ilmen cevap vermekle mümkün olur.
İngiliz derin devleti Mehdiyetin hak olduğunu gördüğü için Mehdiyetin çıkacağı yerlerde karışıklık meydana getirmeye çalışıyorlar.
İnsanların çoğu farkında olmasa dahi Mehdiyetin etkisine girecek ve barışa, sükunete ve sevgiye yönelecek. Kavgalar son bulacak.
Allah aklın ihtiyarını ortadan kaldıracak bir şey yapmaz. Çünkü o zaman imtihan olmaz. Harikalar da hiçbir zaman aklın ihtiyarını almaz.
İyilik Kuran'a uymakla mümkündür. Herkesin kendi kafasına göre bir iyilik anlayışı oluyor. Gerçek iyilik ise Kuran'a uymaktır.
Şirk, Allah'a saygıda kusur etmeye cürettir. Her şeyi Allah'ın yaptığını bildiği halde haşa Allah yapmamış gibi davranmak çok çirkindir. Şirk sevgiye saldırı olduğu için Allah istemiyor. Şirk çok büyük bir akılsızlıktır. Allah binbir güzellikle bitkileri meyveleri hayvanları yaratıyor, "yok bunlar tesadüfle oldu" diyorlar. Bu sevgiye çok büyük bir saldırıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman'ı İmam Rabbani'yi seviyoruz diyenler bu büyük zatların Mehdi gelecek dediklerini hiç anlatmıyorlar.
Deccaliyetin ağır yaraladığı Müslümanları şefkatle kurtarmak gerekiyor. Hiçbir Müslümanın ezilmesine razı olmayız, eleştirimiz hayır içindir.
Her geçen gün üst aklın İngiliz derin devleti olduğunu açıklayan aydınlarımızın sayısı artıyor. Bu vesile olduğumuz güzel bir gelişme.
Dünya kurulduğundan bu yana bu kadar güçlü bir deccaliyet olmamıştır. Böyle kapsamlı, organize deccaliyet hareketi ilk defa oluyor. Bu yüzden Allah ahir zamanda ilmen deccaliyeti dümdüz etmeleri için hem İmam Mehdi'yi hem İsa Mesih'i gönderiyor.
İnsan imtihanın gereği olarak zayıf yaratılmış. İmtihanın süresi de çok kısa ama buna rağmen insanların çoğu dünyaya hırsla bağlanıyor.
Müminde hüzün, ümitsizlik ve üzülme olmaz. Allah her şeyi hayırla yaratıyor.
Yerel yönetimlerin güçlendirildiği Başkanlık sistemi Öcalan'ın, İngiliz ve Amerikan derin devletinin isteğidir. Milletimiz bunu kabul etmez.
Mehdiyet karşıtlarının bu kadar panik olmasının sebebi Mehdiyetin hak olduğunu tüm delilleriyle görmüş olmalarıdır.
Deccaliyetin ruhunun dünyaya hakim olmasına ilimle, bilimle asla müsaade etmeyeceğiz.
Mehdiyet hadislerinde yer alan alametlerin hepsi gerçekleşti. Bu yüzden Mehdiyete karşı olanlar hiçbir şekilde alametleri anlatamıyorlar.
Şehitlerimizin olması asla bir kayıp değildir. Şehitlerimiz en güzel makama kavuşuyorlar. Vesile olanlar ise sonsuza kadar cehennemde olacaklardır.
PKK'nın tek bildiği kahpelik ve alçaklıktır. Aleni çatışmaya giremiyorlar, yürekleri yetmiyor. Tek bildikleri patlayıcı yerleştirip kaçmak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2016> Daha Fazla

Buhari ve Müslim'de İsa Mesih'in yeryüzüne ineceği ve Müslümanların manevi lideri arkasında namaz kılacağı anlatılır. İşte bu lider Mehdi'dir.
Dünyanın sonu için çok az vakti kaldı. Bu neslin Müslümanları tüm güçleriyle Allah'ı sevip Allah'a söz söyletmesinler. Rabbimiz'e muazzam bir şekilde sevgimizi sunalım, yüzyılların ayıbını hep birlikte ortadan kaldıralım.
Allah doyurucu bir sevgi istiyor. Çok sevilmek istiyor. Allah'ı haşa hiç sevmeyip yarattıklarını seveyim dersen Allah bunun karşılığını verir.
Sevdiklerini sana veren Allah. Allah'ı unutarak sevgi olmaz. Allah'a sevgisini kaybetmiş olanın yaşamasının bir anlamı kalmamıştır. Haşa senin için Allah'ın önemi yoksa senin Allah için neden önemin olsun? Allah'ı coşkuyla sevmeyene Allah çeşit çeşit bela yaşatır.
Gerçek sevgi saygıyla olan sevgidir. Allah saygıyla sevilmek istiyor. Sevgiyi Allah'ın yarattıklarına değil Allah'a yöneltmek gerekir.
Allah'ın anılması, hiç unutulmaması, çok sevilmesi, duayla bağlantıda olunması, Allah’ın emirlerinin yerine getirilmesi hayatidir.
Allah korkusu Allah'ı sevmek için vardır. Allah'ın asıl istediği sevilmek ve Kendisiyle bağlantı kurulmasıdır.
Sevgi olmayınca manzaranın, denizen, bahçenin hiçbir anlamı kalmaz. Sevgi oluşmayınca Allah insanlara türlü türlü belalar verir.
Allah Kendisi'nin sevilmemesine buğz eder. Kainatın yaratılış amacı sevgidir. Allah insanların hem birbirini hem Kendisi'ni sevmesini ister.
Kendilerince İslam'ı yok etmek ve Müslümanları ezmek için dini çok korkunç göstermişlerdi, Kuran ile bu oyunlarını bozduk.
Hep birlikte dünyayı en güzel hale getireceğiz, barışı, sevgiyi hakim edeceğiz inşaAllah.
Türkiye, İran ve Rusya ittifak ederse İngiliz derin devletinin etkisini tamamen ortadan kaldırabilirler. Akılcı ve dengeli davranmak önemli.
Başkanlık ve sistem değişikliği çok tehlikeli olur. Partili Cumhurbaşkanlığı'na geçiş yapılarak düzenleme yapılabilir.
Güçlü muhalefet olması gerekli ve şart. Ancak şu anda Tayyip Hocam'a yönelik şiddetli baskı var, kendisini yalnız bırakmayalım.
Tayyip Hocam İngiliz derin devletine boyun eğmediği için Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyorlar. Bu mücadelesinde kendisini yalnız bırakmayız.
Kadınlara hayatın cehenneme çevrildiği, erkeklerin daha rahat olduğu hayatta güzel olan hiçbir şeyin kalmadığı sistemi İslam diye sunuyorlar. Kalitenin, sanatın, güzelliğin, neşenin İslam'da olduğunu ayetlerle ortaya koyduk. İngiliz derin devletinin Müslümanları ezmek için oluşturduğu sistem temelden çökmüş oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2016> Daha Fazla

Türkiye'nin Irak topraklarında gözü yok, mesele kendi güvenliğidir. Irak kendi topraklarında PKK'ya müsaade etmeyeceğinin garantisini versin.
Türkiye'nin Avrupa'ya vereceği en güzel cevaplardan biri alabildiğine modern ve kaliteli olması, kadın haklarında çok ileri olmasıdır.
Devlete karşı küfrü, hakareti serbest bırakmak isteyen bazı kişiler var. Bunu hiçbir hukuk devleti kabul etmez.
Eskiden İslam dini haşa büyülü bir rüya dini gibi, neşeyi, sevinci, hayatı yok eden bir sistem gibi anlatılıyordu. Bu sistemi fikren yıktık.
Dini insanın fıtratına aykırı, haşa karışık ve ürkütücü gibi insanlara sunuyorlardı. Dinin akla, mantığa, fıtrata uygun olduğunu net anlattık. Dinin güzelliğini bizzat yaşadığımız hayatla tüm insanlara gösterdik. Hurafenin olmadığı, aklın mantığın hakim olduğu dini gösterdik. Dinin kolay olduğunu, sevginin dinde hakim olduğunu yaşayarak tüm insanlara gösterdik.
Türkiye'nin güçlü muhalefete ihtiyacı var. Demokrasinin işlemesi açısından muhalefet kıymetlidir. Ancak suç varsa gereği yapılır.
Hz. Süleyman'ın Mescidi’ni Allah'ın izniyle yeniden inşa edeceğiz. Hz. Süleyman'ın güzel hatırasını yeniden ihya edeceğiz.
Türkiye İran ve Rusya ile mutlaka ittifak etmelidir. Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması önemlidir.
Bazı kişiler kadınlara şiddeti çok kolay görüyor. Kadınlara karşı öfkeyi ortadan kaldırmak için devlet televizyon kanallarında eğitim programları yapmalı.
Türkiye hassas bir dönemden geçiyor. Devletin, vatanın ve milletin bekası için Tayyip Hocam'ı tüm milletin desteklemesi, koruması önemli.
Suç işlendiyse cezai karşılığı mutlaka olmalıdır. Suç yoksa da beraat olur. Bunda öfkelenecek bir şey yoktur. Devlet suça sessiz kalamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafıklarda yuva yıkmak çok yaygındır. Mala, mülke konabilmek için çeşit çeşit tuzakları vardır.
Allah'ın haber verdiği olayların hepsi gerçektir. Münafık bu azabı yaşayacağını hiç hesap etmiyor. Allah için ise hepsini yaratmak çok kolaydır.
Münafıkların ailesine ve yakınlarına ilgisi sadece kendi alçak çıkarları içindir. Aslında hiçbirini sevmez saygı duymaz, ahirette hepsini verirler.
Dünyadaki mal ve nimet ölümle birlikte geride kalacaktır. Baki olan Allah ve cennetidir.
Hiçbir münafık huzurlu yaşamaz. Yer değiştirmesinin sebebi sıkıntısıdır. Sürekli gezer, ama sıkıntısını bir türlü bastıramaz.
Allah malı, eşi, çocukları imtihanın parçası olarak yaratır. İnsanı koruyacak olan bunlar değil Allah'tır. İnsanın tüm dikkati Allah'ta olmalı.
Münafık Allah'ın azabını hiç düşünmez, azabın kendisine isabet edeceğine ihtimal vermez. Allah hem malını, hem çocuğunu belaya çevirir.
Münafıkla eşi arasındaki bağ tamamen maddiyata dayalıdır. Eşi malı kendi üzerine yaparsa yanında durur, yapmazsa durmaz.
Münafık Allah'a güvenmez. Eşine, çocuklarına güvenir Oysa eşinin ve çocuklarının da kalbi Allah'ın elindedir. Onlar da münafığı yalnız bırakır.
Münafık dünyaya bağlanmasını, mal ve çocuk hırsını çeşitli tevillerle örtmeye çalışır. Oysa ayetlerde tarif edilen tanıma birebir uymaktadır.
Münafık ahiretteki hayatını hiç düşünmez. Varsa yoksa dünyadaki hayatıdır. Münafık için mal, eş ve çocuklar günah vesilesi olur.
Gelecek korkusu bir çok insan için çok büyük imtihandır. Mümin hiçbir zaman gelecek korkusuna yenilmez. Peygamberler gelecek korkusuna hiç yenilmemiştir. Tüm toplumu karşılarına almışlardır. Buna rağmen hep sakin, rahat ve huzurludurlar.
Münafığın Allah'a imanı zayıf olduğu için gelecek korkusu büyüktür. Aile ve çocukla kurtulacağını zanneder, onlar da başına belaya dönüşür.
Müslüman tevekkülü olacak. Öfkeden kaçınacak. Öfke fiziksel olarak da sağlığa çok zarar verir.
Her şeyi Allah yaratır. Öfke çok yersiz. Küfrü ve münafıkları da yaratan Allah. Mümin itidalli ve sakin olur. Öfke şirk olur. Her şeyi Allah'ın yarattığını bilen insan öfkelenmez, itidallidir.
Müslüman çocuk sahibi olmayı Allah rızası için, İslam'a hizmet için ister. Dünya için, kendi geleceği için değil.
Münafık çocukla soyunun devam edip sonsuzluk kazanacağını düşünür. Müslüman ise çocuğu üremek için değil İslam'a hizmet için ister.
Münafıklarda hep gelecek korkusu vardır. Münafığın evlilik ve çocuk istemesinin sebebi de bencilce kendi menfaati, kendisine bakılması talebidir. Münafık için çocuk sadece kendine bakması kendi geleceğini koruması amaçlıdır. Çocuğun imanını, geleceğini hiç düşünmez.
Kürtler bizim canımız. Onlar Türkiye'nin medar-ı iftiharı. Ben bu güzel insanları Stalinist, dinsiz örgütün eline teslim etmem, etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2016> Daha Fazla

Mehdiyeti örtbas edebilmek için Resulullah'ın yüzlerce mucizesini gizliyorlar. İleride bu tavırlarından dolayı çok mahcup olacaklar.
Mehdi'nin başarısı ve zaferi Peygamberimiz'in başarısı ve zaferidir. Çünkü Mehdi, Peygamberimiz'in hem kumandanı, hem evladıdır.
Allah Kuran'da Müslümanların zorluk döneminde kurtarıcı istediklerini bildirmiştir. Kurtarıcı için dua etmek Allah'ın emridir.
Mısır, Fas, Tunus, Pakistan, Afganistan gibi bir çok ülkede münafıklar Müslümanların başına çok büyük bela oluyorlar.
Münafık her konuda hırsızdır, fikir hırsızlığı da yapar. Kendisini kendince akıllı, zeki göstermek için sürekli fikir hırsızlığı yapar. Münafık kendini olduğundan farklı göstermek gayretindedir. Bomboş bir adamdır ama dolu göstermeye çalışır, bu yüzden fikir hırsızlığı yapar. Münafık kendisine ait olmayan bir eşyayı kendisinin gibi gösterir, kendine ait olmayan bir fikri de kendisine aitmiş gibi gösterir.
Münafık yakalandıkça acı çeker. Akılsızlığının deşifre edilmesi münafığı adeta felç eder.
İngiliz Müslümanlığı denilen felsefede hem koyu Rumilik hem de Budizm propagandası oluyor, sırf akıl karıştırmak için yapıyorlar.
Münafıkların yöntemleri çok sinsidir. Bir kişiyi, bir eseri, bir kitabı övüyorsa mutlaka orada bir melanet vardır, hep çok dikkatli olmak gerekir.
Münafıkların verdiği bilinçaltı mesajlardan biri de dine karşı olan birinin kitabıyla fotoğraf çektirmektir. Bu şekilde gizli propaganda yapıyorlar. İlk bakışta kendi fotoğrafını yayınlıyormuş gibi görünüyor oysa aslında din karşıtı bir kitabın, eserin propagandasını yapmış oluyor.
İnsanların sevgi dünyasını karartmak, güzelliği köreltmek için "çirkin sanat" dedikleri kavramı kullanarak bilinçaltı kurgulaması yapıyorlar.
Komünizmle, Stalinizmle ideolojik, felsefi hesaplaşma yapılmadıktan sonra PKK terörü varlığını devam ettirir, hatta gelişir.
Münafık Müslümanların şeytanı teşhis etmekte kullandığı bir avcı köpeği gibidir. Onun kanalıyla tüm münafıkları ve zaaflarını öğrenmek mümkün.
İnternet Müslümanların İslam'a hizmet için münafıkların ise alçaklık için kullandığı bir araç oluyor. Sahte hesaplarla kahpelik yapıyorlar. Kendi hesaplarında milliyetçi, muhafazakar bir insan gibi görünürken sahte hesaplarında her türlü adilik, karaktersizlik, pislik oluyor. Kendi hesaplarında dindar, efendi bir üslup kullanırken sahte hesaplarında İslam, din düşmanı, vatan haini bir karakter gösteriyorlar. Münafık akılsız olduğundan sahte hesaplarının anlaşılmayacağını zannediyor oysa sahte hesaplardaki ortak karakterden hemen anlaşılıyor.
Müslümanların çoğu birbiriyle uğraşmaktan münafıkların oyunlarını ve karanlık karakterini fark edemiyorlar.
Müslümanların bir kısmının münafıklara karşı yeterli tecrübesi yok. Münafıklar aşırı sinsidir, bu yüzden bazı Müslümanlar olayı göremez.
Mehdiyete karşı çıkanlar hadislerde belirtilen alametleri tek tek saysınlar ve bunlar olmadı desinler, diyemezler çünkü hepsi oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2016> Daha Fazla

Rumilik, İngiliz derin devletinin İslam'dan çıkmak isteyen ama açıkça söyleyemeyenlere yol göstermek için kullandığı bir felsefedir.
Keçecizade Mehmet Fuat Paşa “İngilizlerle ters düşmektense bir kaç doğu vilayetinin gözden çıkarılması yeğdir” diyordu. "Verelim kurtulalım" mantığı o zamandan bugüne gelen bozuk bir zihniyettir. Vatanın tek karış toprağı verilmez.
Kut’ül Amare tarihimizin şanlı zaferlerinden biridir. İngiliz derin devleti bu zaferin unutulmasını istemiştir, biz sürekli gündemde tutacağız.
İslam alemi birleşecek ama bazılarının düşündüğü tarzda asan, kesen sevgisiz İslam anlayışı asla hakim olmayacaktır. Bundan sonra sanatın, güzelliğin, bilimin, modernliğin, kalitenin hakim olduğu İslam anlayışı gelişecek ve güçlenecektir. Bağnazlık güçlenemez.
Sanatı kullanarak insanlara şizofren, karanlık bir dünya sunup insanları intihara, karanlığa sevk edebiliyorlar. "Çirkin sanat" anlayışıyla insanların ruhunu karartan, içine kapalı, intihara eğilimli, güzelliği çirkine çeviren mantığı dünyaya yayıyorlar. İnsanların bilinçaltını bozmak için tablolarla, edebiyatla, belgesellerle karanlık, kasvetli, sevgisiz bir dünya empoze edilmeye çalışılıyor.
İngiliz Müslümanlığı diye bir model ortaya koydular. Bu Rumi, Darwinist, Allah'ı ve Kuran'ı inkar eden bir felsefedir.
Münafık Kuran okunduğunda, Allah anıldığında müthiş öfke duyar. Boş konular olduğunda ise hayvani bir sevince kapılır.
Münafığın çirkin mesleğini dünyanın her tarafında sürekli anlatmak münafıkların sebep olduğu fitneyi ortadan kaldırır.
Münafıklar Kuran okunduğu ortamda ya Kuran'ı dinlemezler ya da gürültü yaparak Kuran'ın dinlenmesine engel olmaya çalışırlar.
İnternet Müslümanlara Dabbet-ül Arz gibi hizmet ediyor ama münafıklar için de karanlık ruhlarını yaşayabildikleri bir alan oluyor. Münafıkların kirli ruhları çok iyi deşifre edilirse internet ve sosyal medyayı fitne için kullanmalarının da kapısı kapatılmış olur.
Münafık karakterli kişilerin gizli hesapları önemlidir. Bu gizli hesaplarla tüm dünyayı birbirine katıp fitne çıkarıyorlar, buna dikkat etmeli.
Münafık cemiyet mikrobudur. Nerede pislik, ahlaksızlık, fitne varsa onu savunur. Bunun için de internet ve sosyal medyayı kullanır.
Ahir zaman münafıkları internet, akıllı telefon gibi sistemleri çok kullanıyorlar. Sahte hesaplarla her türlü sapıklığı, fitneyi savunuyorlar. Münafıklar açık hesaplarından genelde propaganda yapmazlar. Fitne için gizli hesaplarını kullanırlar. Buna çok dikkat etmek gerekir.
Münafık alçaktır, kendisini Türk milletini savunuyor gibi gösterir ama bunu ırkçı bir üslupla milletin üzerine tepki çekmek için yapar. Firavun da kendi devrinin azılı ırkçılarından biriydi. İsrailoğullarını kendi ırkından aşağı görüyordu. Münafık ırkçılığı çok azgındır.
Irk milliyetçiliği deccaliyetin özelliğidir. Münafıklar ırkçıdır. Müslüman tüm insanları Adem'in evlatları olduğunu bilerek sevgi duyar.
Stalinist PKK’ya Güneydoğu'yu vermeyiz. Tek karış toprak için 83 milyonun tamamını şehit etmeleri lazım. Yeltenemeyecekleri işe kalkmasınlar.
Başbakanımız güvenilir bir insan. Başkanlık sistemi olmadığında bölünme olur sözünü bilimsel olarak halka açıklamasını istirham ediyoruz.
Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, İngiltere'nin ve PKK'nın istediği asıl yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, çünkü anlamı federasyon ve parçalanmadır.
Başkanlık sisteminin ileride federasyon ve eyalet sistemine yönelik düzenlenmeye tamamen kapalı olması gerekir, aksi büyük tehlike olur. Başkanlık sistemi federasyon getirmeyecek demek yeterli değildir. Alınan tedbirlerin ne olduğunu halka detaylı açıklanması gerekir. Örneğin belediyelerin yetkilerinin genişletilmesi konusu nasıl olacak, bu konunun açıklanması lazım. Yetki genişletme de federasyon demektir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman da İngiliz derin devletinin her türlü pisliği ve ahlaksızlığı himaye ettiğini anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2016> Daha Fazla

Allah'ın ipine sımsıkı bağlı olanlar arasındaki sevgi sonsuza kadar asla son bulmaz.
İsrail Mehdi bekliyor, Evanjelikler, Museviler hep Mehdi bekliyorlar ve dünya hakimi oluyorlar. Mehdiyet karşıtı ülkeler de eziliyorlar.
Zülkarneyn de de Talut da ücret istemeyen Mehdilerdir. Allah Yasin Suresi 21. ayette: “(Tebliğlerine karşılık) sizden ücret istemeyen kişilere tâbî olun. Ve onlar, mehdilerdir (hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir) diye buyurmuştur.
Mehdi karşıtları her devirde olmuştur, Deccale bilerek ya da bilmeyerek yardım etmişlerdir.
Peygamber varken Allah Melik göndermiştir, insanlar o Meliğe uymuştur. Talut ve Zülkarneyn Mehdi'dir yani kurtarıcıdır, Peygamber değildir.
Müslüman ilim, irfan, hidayet, güzellik verilenlerin yoluna iletilmek için dua eder, gazaba uğrayanların, sapmışlarınkine değil.
Özü kapsayan bilgi Zülkarneyn'de ve Hızır'da vardır. Zülkarneyn ilmi ledün'e de sahiptir.
Kuran'da Mehdiyet vardır. Zülkarneyn kıssasında açıkça Mehdi'den bahsedilir, Mehdiyet'e yani dünya hakimiyetine işaret vardır. Nur Suresi 55. ayetinde alenen Mehdiyet'ten bahsedilir, dünya hakimiyetine işaret vardır. Talut-Calut kıssasında da Mehdiyete işaret vardır. O devirde Peygamber var ama Talut Peygamber değil ve kumandanlık yapıyor yani kurtarıcı.
Bazıları, "Osmanlı'nın dağılması devam ediyor, bu bir süreç" diyorlar. Türkiye'ye bir müdahale yapılmasını asla kabul etmeyiz. Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara sırada" diyorlar, Türkleri de İç Anadolu'ya hapsetmek istiyorlar, buna izin vermeyiz.
Dünyada ince bir imtihan sistemi var, imtihan olmadan dünya bomboş olurdu, insan acıyla, zorlukla imtihan olarak eğitiliyor.
Rusya ile işbirliği olması gerektiğini ve ittifak yapılıp, Suriye'nin bütünlüğünün korunması gerektiğini başından beri anlatıyoruz. Hükümetin Rusya ile ittifaka gitmesi ve PYD ile mücadele yapılması çok güzel.
Türk-Rus ittifakı olur ancak bu, meydan okuma gibi değil de "Biz barış insanlarıyız, işbirliği yapıp herkesi koruruz" şeklinde olmalıdır. Türkiye ve Rusya ittifakı için, "İngiliz derin devletine, teröre, anarşiye, zalimlere birlikte ve sevgiyle karşı koyacağız " denmelidir.
Abdülhamit devrinden kalma içki ve sigara teşviki olmasa, Atatürk'e samimi sahip çıkan insanlar olsa Atatürk uzun yıllar yaşayabilirdi.
Atatürk müthiş zeki, dindar, görgülü ve çok efendi bir insandı. Osmanlı kültürünü çok güzel yaşıyordu, tertemiz giyinirdi, çok şıktı. Atatürk çok mübarek bir insandı, hasta iken bile çok bakımlı ve şıktı. Atatürk'ü çok yalnız bırakmışlar, yardımcı olmamışlar.
Temizlik çok önemli, insanın fıtratında vardır, Müslüman tahir olur, hanımların ve beylerin her zaman bakımlı olması gerekir.
Resulullah (sav) daha sağ iken Mehdi'yi kumandan olarak tayin etmiş ve Müslümanları onunla müjdelemiştir.
Her devirde Mehdi'nin, bir kurtarıcının gelmesini istemeyenler olmuştur ama Allah her seferinde bir Melik, bir kurtarıcı göndermiştir.
Mehdi'ye karşı olan bazı kişiler kendilerince bazı İslam alimlerini de Mehdi karşıtı gibi göstermeye çalışıyorlar, yanlış yapıyorlar.
Bediüzzaman, Süleyman Hilmi Tunahan hep Mehdi'yi beklemişlerdir. Erbakan Hocamız da Mehdi'yi beklemiş kişilerdendir. İmam Rabbani Mehdi'yi Mektubat'ında çok detaylı delillerle anlatmıştır.
Bediüzzaman talebeleri tarafından Mehdi bilinmiştir ve Deccaliyeti ortadan kaldırmak için hareket eden, şevkli bir topluluk ortaya çıkmıştır.
Müslüman aileyi Allah’ın rızasının en çoğunu aramak için edinir, Allah yolunda çalışmaktan kaçmak, Müslümanlardan uzak durmak için değil.
Münafıklar egoisttir, Müslümanlardan nefret ederler, birlikte yaşamak istemezler. Müslüman kadınları ve erkekleri de yalnızlaştırmak isterler.
Hz. Nuh (as) dürüst, efendi, temiz bir insandı ama karısı azılı bir münafıktı ve çok eziyet etmişti.
İman eden bir insan Allah rızası için evlenir, münafık ise yok olma iç güdüsünü ortadan kaldırmak için evlenir.
Yalnız kalma korkusu, sonsuzluk elde etme arzusu ile münafıklar evlilik kurumunu bir ızdırap haline çevirirler.
Aile münafıklar için adeta cehennem çekirdeği gibidir ama yine de ailenin kendilerini koruyacağını düşünürler.
Münafıklıkta daralmış bir egoizm vardır, önce kendisini, sonra menfaatleri için karısını, çocuklarını düşünür, buna güvenerek yaşar. Münafıklarda evlilik kurumu cinnet derecesindedir. Müminde aile bir mescid iken, münafıkta Dırar mescidi gibidir, felaketlerin kaynağıdır.
Mümin Allah’a güvenir, "Ailem beni kurtarır" demez, "Allah beni kurtarır" der, Allah için bütün Müslümanlara güvenir. Münafık sadece ailesine güvenir, bu yüzden evlilik müessesi onlar için delice bir içgüdü gibidir.
Münafık Allah’a güvenemez, ölümden, gelecekten korkar. Bunun için de ailesine güvenir, kocasının, ailesinin kendisini kurtaracağını düşünür.
Münafık bir erkek için karısı mal gibidir, onu sonsuz yaşamasını sağlayacağını düşündüğü silsilesini meydana getirecek bir araç olarak görür. Münafık kadın da kocasını sonsuz yaşamı için bir araç olarak görür, yiyecek ve para getiren bir araçtır kocası onun için, hiç değer vermez.
Münafıklarda aileyi kullanarak sonsuz hayat yaşama isteği vardır, "Ölürüm ama çocuklarıma malım kalır" der ve sonsuzluğa ulaştığını düşünür. Münafıklar için sadece kendi ailesi önemlidir. Resulullah (sav) "Müslümanların tümüne saldırı var" derken onlar “Benim ailem ne olacak" der.
Faşizmde milli egoizm vardır ve kendi ırkını esas alır, münafıklar da kendi çocuklarını, mallarını, ailesini esas görürler.
Kuran'a göre bütün Müslümanlar ailedir, münafıklarda ise sadece kendi ailesi vardır, münafıklık egoist bir yapılanmadır.
Münafık İslam topluluğunu esas almaz, onun için kendi ailesi esastır, İslam’da ise bütün Müslümanlar ailedir ve herkesi korumak esastır.
Münafık evlilik kurumunu önemli bir silah olarak görür, evlilik kurumu Müslüman için mutluluk kaynağıdır, münafık içinse bir kale gibidir.
Deccaliyetin istediği Mehdiyeti durdurmaktır, Mehdi'den bahsedilmemesidir.
4 Mezhep imamı hepsi Mehdi konusunda ittifak etmiştir. Şii imamların, Vahabi imamların ve ehli sünnet alimlerinin tamamı ittifak halindedir.
Büyük devletleri yönlendirmede İngiliz derin devleti zorlanır ama küçülttüğü ve başı olmayan devletleri kolaylıkla yönetir.
Federasyonu, bölünmeyi asla kabul etmeyiz. Türkiye'de böyle birşey mümkün değil, biz büyük Türkiye istiyoruz, küçülmüş Türkiye istemiyoruz.
Budistlerin lideri var, Musevilerin, masonların lideri var, büyük şirketlerin bile bir başı var, neden Müslümanların başı olmasın?
Mehdiyet zıtlığı, İngiliz derin devleti taraftarlığı nedeniyle bazıları Müslümanların bir başı olsun istemiyorlar.
Her topluluğun bir başı ve önderi olmuştur, ahirette de insanlar önderleriyle çağrılıyorlar.
İslam’a, Kuran’a yakışıksız sözler edenleri Allah yapayalnız bırakır, bazıları Allah’ın karşılık vereceğini, gücünü hiç düşünmüyorlar.
İman ve Kuran gözüyle bakmayan, ahiretten hiç bahsetmeyen insanlar bir süre sonra sadece acılardan bahseder hale gelirler. Bu tip insanlardan olmamak için Allah’a dua etmek, Allah’a teslim olmayı istemek gerekir. Sadece acılardan bahseden insanlar Allah’a sığınsınlar, yoksa Allah’tan bir bela olarak ruhları ızdırap içinde çöker, karanlık hale gelir.
Zorluğu bilmeyen kişi insanlığı, güzelliği bilmez, küt olur. Dünya cennet kursudur, insan dünyadaki zorluklarla eğitim alır.
Dertler olmasa birçok insan azgınlaşırdı, Allah bunu Kuran’da bildirmiştir. Biz zorluklarla imtihan oluruz ve güzel insan haline geliriz.
Biz bu dünyada imtihan oluyoruz, insan zorluklarla yücelir ve kaliteli, değerli hale gelir. Allah’ın eğitim için meydana getirdiği şartları bazıları felaket olarak alıyor, kıymetini anlamıyorlar. Acı ve sıkıntıları yani cennetin yolunu açan, insanın olgun, kaliteli hale gelmesini sağlayan her nimeti bazıları dert olarak görüyorlar.
Kuran'a uymayan insanı Allah yalnız bırakır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2016> Daha Fazla

Allah dini anlatmak karşılığında ücret isteyenlere değil ücret istemeyenlere uyun buyuruyor. Onlar Mehdilerdir diye bildiriyor.
İslam alemini paramparça olmaktan şirkten kurtaracak olan Mehdiyet'tir. Mehdiyet bunu Kuran ile yapacaktır. Mehdi Kuran talebesi olacaktır.
Allah elçilerinden dilediğine gaybı bildirir. Peygamberimiz (sav)'e de ahir zamana dair gayb haberlerini bildirmiştir.
İmam Azam, Ebu Hanife, İmam-ı Hanbel, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam Rabbani, İmam Suyuti ve tüm büyük alimler Mehdiyeti savunmuşlardır.
Kütüb-i Sitte’nin tamamında, sahih hadis kitaplarında, Diyanetin yayınladığı eserlerde Mehdi hadisleri haktır ve Mehdi’nin çıkış alametleri de gerçekleşmiştir.
Hutbelerde Mehdiyet'in ve deccaliyetin inkar edilmesi de Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Hz. Saab ibni Cessame (ra)’dan rivayet edildi: Deccal insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikce (unutulmadıkca) ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikce çıkmaz. (Ramuz el Hadis, sayfa. 485)
Kurtarıcı beklemek, Allah'tan bir kurtarıcı istemek Allah'ın Kuran'da bildirdiği bir hükümdür. Allah Nisa Suresi'nin 75. ayetinde, Müslümanların kurtarıcı göndermesi için Allah'a dua etmeleri gerektiğini bildirmektedir.
İngiliz derin devletinin Rusya'yı da köşeye sıkıştırmak istediklerinin farkındayız. Türkiye de Rusya da güçlenip büyüyecek inşaAllah.
Mehdiyet şu an Türkiye'yi sarmış durumda. Hutbelerde Mehdi gelmeyecek denilmesi Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Bu alamet gerçekleşti. “İnsanların ümitsiz olduğu ve HİÇ MEHDİ FALAN YOKMUŞ“ DEDİĞİ BİR SIRADA ALLAH MEHDİ'Yİ GÖNDERİR...” [Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55]
İmam Rabbani ve Bediüzzaman gibi zatlar milyonlarca insanın imanına vesile olmuşlardır. Bu yönleriyle bir nevi Mehdi'dirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2016> Daha Fazla

Münafık alametlerinden her müminin alacağı ibret vardır. Herkes bu alametler üzerine düşünecek ve kendini düzeltecek.
İngiliz derin devleti bilinçaltı kurgulama için filmleri, dizileri, romanları, tabloları kullanıyor. Homoseksüelliği, cinayeti teşvik ediyor.
Münafık gözle gördüğü güce tabi olur. Kendince İngiliz derin devletini çok güçlü görür. Münafık haktan değil güçten yana olur.
Sevgiyi, nezaketi, görgüyü, güzelliği, kaliteyi bilen kadınlar yeni bir sevgi medeniyeti oluşturuyorlar. İngiliz derin devleti sistemi çöktü.
Münafık Allah'ın her şeyi bildiğini anlayamaz. Bu yüzden ruhunda kontrolsüz bir vahşilik, dengesizlik ve saldırganlık vardır. Firavun devrinden beri derin devlet saldırgan, azgın, kontrolsüz münafıkları kullanmıştır. Göreve getirdikleri kişiler de bu nitelikte oluyor. İngiliz derin devletinin kullandığı kadınların bir çoğu hırçın, sert mizaçlı, erkeksi görünümlü, saldırgan, acımasız insanlardan seçiliyorlar. Bunun amacı kadınlara kendilerince böyle sevgisiz bir felsefeyi örnek göstermektir. Bu batıl anlayış şimdi çöküyor, bunların devri artık bitti.
Osmanlı'yı ekonomik olarak çökerten İngiliz derin devletidir. Abdülhamit döneminde vergileri toplayan dahi İngilizlerdir.
Türkiye Kurtuluş Savaşı’nda işgalcileri iman gücüyle söküp atmıştır. Ne silahı ne mühimmatı yeterliydi, iman gücüyle zafer kazanıldı.
Abdülaziz aydın ve modern bir insandı ve Osmanlı'nın aydınlanması için tüm gücüyle uğraştı.
Kadınların hürriyetini engellemek çok çirkindir. Genç kızlar, kadınlar istediği gibi giyinir, kendi giyimine kendisi karar verir.
Komünizmde sosyal adalet baskı ve zorla sağlanmaya çalışılır. İslam'da her şey güzellikle, sevgiyle ve isteyerek yapılır, eşitlik tam oluşur.
Türkiye'ye oynanan oyunların ardındaki asıl güç İngiliz derin devletidir. Bu yüzden asıl ilimle İngiliz derin devleti üzerine gitmek önemli.
Müslümanın iyi bir şeyi varsa aynı o iyi şeyden kardeşinin de sahip olmasını sağlar. Kendisinin hoşuna gitse bile önce mümin kardeşine verir.
Kuran tam yaşanmış olsa fakirlik, yokluk olmaz. Müslüman ihtiyaçtan arta kalanı Allah rızası için harcamakla sorumludur.
İslam'da velayet sistemi vardır. Mümin müminin velisidir. Mümin müminden annesi, babası, kardeşi, kendisi gibi sorumludur.
Kadınlar çok akıllı oldukları için karşılarındaki adamın samimiyetsizliğini, akıl zayıflığını hemen görüyorlar. Aklı zayıf bir insanın akıllı gibi davrandığını sanması, karşısındakini kandırdığını zannetmesi kadınları daha da kızdırıyor. Neredeyse sevecek kimseyi bulamıyorlar. Rol yapmadan, maske takmadan, oyun oynamadan yanında kendileri olabilecekleri kimseleri olmuyor. Ömür boyu yalnız sevgisiz yaşıyorlar.
İffet, akıl, görgü, derinlik, tutku ve sevgi kadını müthiş güzelleştirir. Bunların her biri kadının süsüdür. Kadınları en çok yıpratan sevgisizlik oluyor. Sevgisizlik adeta tüm hücrelerini öldürüyor.
Halkın üzerine tank süren, kurşun yağdıran ve bu alçaklığın emrini verenlerin hak ettikleri hukuki karşılığı mutlaka alması gerekir.
Allah geceyi, gündüzü, uykuyu, mevsimleri tek düzeliği kırmak için özel yaratıyor. Allah tek düzeliği sevmiyor.
İbadette huzur ve akıl vardır. Eğer insan namazda, abdestte, Kuran okurken, hayır yaparken yoruluyorsa şeytan onunla oyun oynuyor demektir. Allah ibadetlerin hepsini zevk alacağımız ve kolaylık içinde olacak şekilde yaratmıştır.
Manavlara yiyecekleri dizen, eczanelere ilaçları koyan, atomları insanlara hizmetçi kılan Allah'tır. Allah konforumuz için her şeyi varetmiş. Atomlar adeta 15 milyar yıllık pilot gibiler. 15 milyar yıldır müthiş bir akıl ve şuurla hiç bir yere çarpmadan sürekli hareket halindeler.
Zorluk içerisinde insan zihni o kadar çalışmaz, o yüzden Allah dini kolay yaratmış. İnsanların kolaylık içinde olmasını istiyor.
Gelenekçi Müslümanlık din illa zor olsun istiyor. Genelde bir saplantı hali hakim oluyor. Kuran'ın yeterli olduğunu anlamaları zor oluyor.
Dünyada imtihan için verilen süre de tam ideal. İslam kolaylık dinidir. Allah insanlardan zorluk istemiyor, Beni Sevin sizi Seveyim buyuruyor.
Allah'ı sürekli anmak ve düşünmek için çok detay bilgi şart değildir. Işığın her an yaratılması tek başına çok önemli nimettir.
Allah insanların zora girmelerini istemiyor. Sadece vicdanlı ve dürüst olmalarını istiyor. "Beni unutmayın Ben de sizi unutmayayım" diyor. Allah'ı unutmak çok büyük zulümdür. Allah sevilmek ve anılmak istiyor.
Hem iman için hem sevgi verdiği için Allah'a sürekli teşekkür ediyoruz. Allah'a bir kere teşekkür edilmez, teşekkür sürekli olur.
Allah'a hamd etmek, teşekkür çok önemlidir. Her an her şeyi yaratan Allah'tır. Sevgiyi de nimet olarak yaratan Allah'tır.
Allah'ın nimetleri sayısız, ama dikkatlice bakan insanlar nimetlerdeki muhteşemliği görüyorlar.
Bakterilerde virüslerde de muhteşem bir akıl var, insanların çoğunun baş edemeyeceği müthiş bir akıl.
Atomlar neredeyse 15 milyar yıldır dönüyor, kendine has bir hareketleri var. Hiç durmuyorlar. Ne mazotu ne başka kaynakları var. Ama müthiş hızlılar.
İnsanın kendisini her şeyde Allah'ın mührünü görmeye alıştırması lazım. Tek bir tavuk tüyündeki DNA bilgisinde muhteşem ilim var.
Türkiye'nin toprak ilhakı niyeti yok. Türkiye İslam aleminin, tüm dünyanın gönlünü kazanmayı isteyen bir ülkedir.
PKK İngiliz derin devletinin bir nevi paralı askeridir. Paralel yapı da kullandıkları yapıdır. Bataklığın merkezi İngiliz derin devletidir.
Bir çok faili meçhul cinayetin faili İngiliz derin devletidir, ancak her seferinde başka bir ara unsur kullanırlar.
Zorluk dönemlerinde Allah'tan bir yardımcı, kurtarıcı istemek Kuran'da Allah'ın bildirdiği bir ibadettir.
İmam Şafi, İmam Hanbel, İmam Hanefi, İmam Maliki ve tüm büyük alimler Mehdi'nin gelişinin hak olduğunu anlatmıştır.
Mehdiyete karşı olanlar bahsedilmezse Mehdi gelmez sanıyorlar. Tüm dünya; Museviler, Hristiyanlar, Şiiler, Aleviler, Sünniler Mehdiyi bekliyor.
Bazıları Mehdiyet'ten bahsedilmesi adeta yasaklansın diyor. Bu, Mehdi geldi demektir. 1400 yıldır hiç bu kadar Mehdiyete karşı olunmamıştı.
Çingenelerin neşesi ve sanat gücü çok güzel. Tevazuları, insan sevgileri de çok güzeldir, insanların bir çoğu onların kıymetini bilmiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2016> Daha Fazla

Gençleri basitliğe teşvik ediyorlar. Basit insanı dinsiz yapmak çok kolaydır, basitliğin tahribatı çok çetindir. Ruha çok olumsuz etki yapar.
İngiliz derin devleti kendi felsefesinde insanlar yetiştirmek ve cinayeti teşvik etmek için bazı roman, film ve tabloları kullanır. Biz ilmen üzerine gidene kadar İngiliz derin devleti özenle kendini gizliyor ve Müslümanları kendince aşağılayıp yönlendiriyordu. İngiliz derin devletinin propagandası halen devam ediyor ama biz ilmen üstüne gitmeye sürekli devam edeceğiz.
Deccaliyetin Mehdiyet'e karşı yaptığı her çalışma Mehdiyet’in gelişip güçlenmesine vesile olur.
Üst aklın İngiliz derin devleti olduğunu söylemekten kimse çekinmemeli. Müslüman yalnızca Allah'tan korkar. Doğru olan tabir üst akıl değil üst şeytandır.
Deccaliyet büyük bir panikle Mehdiyeti engellemeye çalışıyor. Boş yere çırpınıyorlar. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz inşaAllah.
Gülen Örgütü Mehdiyeti desteklemek için değil kendilerince Mehdiyeti engellemek için öne sürülmüş bir yapıdır. İngiliz derin devleti Gülen örgütünü Mehdiyeti ortadan kaldırmak için harekete geçirmiştir, bazılarının bunu anlayamaması şaşırtıcıdır.
Azerbaycan bizim canımız, ruhumuz. Türkiye ile Azerbaycan bütündür, iki devlet, bir millettir.
Abdülhamit döneminde Bediüzzaman akıl hastası olmakla itham edilmiş ve haksız yere akıl hastanesine kapatılmıştır.
Abdülaziz çok kıymetli bir zattı, ancak İngiliz derin devletinin etkisiyle hiç anlatılmadı. Biz bu mübarek zatı sürekli anlatacağız.
Bediüzzaman Mehdiyeti tüm detaylarıyla anlatmış. Hz. Mehdi’nin Hicri 1400'de geleceğini müjdelemiş ve kendisinin Mehdi'ye zemin hazırladığını anlatmıştır.
Eyalet sistemine, federasyona geçiş olmadıktan sonra, yerel yönetimler güçlendirilerek özerklik oluşturulmadıkça başkanlık rahatsız etmez. Türkiye'nin bölünmesine en ufak bir şekilde ihtimal oluşturacak bir sistemi milletçe istemiyoruz. Belediyelerin güçlendirilmesi bir şekilde özerkliğe ve bölünmeye dönüşebilir, buna karşı tüm hukuki tedbirler alındığından emin olunmalı. Anayasa'nın federasyon ve özerklik için referanduma tamamen kapalı olması gerekir, her detay düşünülüp tedbir alınmalıdır.
Şeyh Ahmet Yasin Hocamız Bursa'nın nurudur, hem seyyid hem şeriftir, dünya iyisi bir insandır. Allah hayırlı uzun ömür nasip etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ekim 2016> Daha Fazla

Tek başına hormon sistemi bir harika. Kemik, kas, organ her şey hormonun ne demek istediğini anlıyor ve tam olarak uyguluyor. Örneğin adrenalin hormonunu tüm organlar tanıyor, adrenalinin emrini hepsi tam uyguluyorlar. Gecikme, şaşırma, ne yapacağını bilmeme olmuyor.
Allah'ın sanatını hafızada rahatça kalabileceği gibi anlamak ve şaşırmak çok önemlidir. Allah'tan şaşırma gücü istemek lazım.
Türkiye'nin egoist bir milliyetçilik anlayışı yoktur. Bölgedeki tüm halklar bizim kardeşimizdir. Mühim olan gönülleri kazanmaktır.
Sokakta yapılan ikramı elle alıp yemek sağlık açısından son derece tehlikeli. Temizlik konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerekir.
Rumilik İngiliz derin devletinin dinidir ve bu yüzden dünya çapında desteklenip yayılmaktadır.
İngiliz derin devletinin kullandığı Rumilik halkımızın bildiği Anadolu Mevleviliği değildir. Dinsizliğin hakim olduğu apayrı bir felsefedir.
Türkiye ne Musul ne Kerkük ne de Suriye'de herhangi bir yeri ilhakı düşünmüyor. Biz sadece herkesle kardeş ve dost olmak istiyoruz.
Ülkece Suriye'de de Irak'ta da modern dindarlığın gelişmesine katkı verelim. Tüm bölge ülkeleri ittifak içinde olalım, dev birlik kuralım.
"Musul, Kerkük özerk olacak siz de Güneydoğu'yu özerkleştirin, sonra size bağlanacaklar" iddiası büyük aldatmacıdır. Türkiye bu oyuna gelmesin.
Türkiye, Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğünü savunsun. İnşaAllah İslam Birliği olduğunda aramızda hiçbir sınır kalmayacak.
Güvenlik, enerji kaynaklarının kullanımı, eğitim gibi konularda yerel yönetim yetkili olacaksa bunun anlamı bölünme demektir. Kabul etmeyiz.
Bir konuda eleştiri yaptığımızda o kişinin düzelmesini amaçlarız, yok olup ezilmesini istemeyiz.
Allah Firavun'u dahi doğru yola çağırmayı emrediyor. Biz herkesi cennete, doğruya davet etmekle sorumluyuz. Kimseye kinle yaklaşmayız.
Münafık Kuran'ın açık muhkem hükümlerine göre değil müteşabih ayetleri nefsine göre yorumlayarak hareket eder.
Ahir zaman teknolojisi münafıklar için geniş imkanlar sunuyor bu yüzden tarihin en azgın münafıkları da bu devirde ortaya çıkıyor.
Münafık için dünyada da ahirette de sürekli aşağılanma vardır.
Münafık kelime dolandırıcısıdır. Sürekli kelimeleri yerinden oynatır ve sözleriyle sahtekarlık yapar. Yalan imalatçısıdır.
15 Temmuz darbe girişimi de bir münafık saldırısıdır. Münafık azgınlığı ve saldırganlığı çok psikopattır.
Münafıklar Kuran ayetiyle Kuran'a karşı mücadele ederler. Hep bir büyüklük isteği içindedirler. Hatta haşa Allah olmak isterler.
Kadını erkekleştirmek erkekleri de kadınlaştırmak şeytanın ahlakıdır ve İngiliz derin devletinin de felsefesidir.
Münafığın en hassas noktası kendisinin zeki, güzel, büyük olduğu yönünde övülmesidir. İngiliz derin devleti bunları överek kolayca beslenip kullanır.
Münafıklar çocuklar için de büyük felakete dönüşüyor. Yetimlere, öksüzlere bela oluyorlar ve bu çocuklara çok büyük zulmediyorlar. Münafık saldırısında çocukların korunması çok önemli konudur, çok dikkatli olmak lazım. Çünkü münafıkların çocuklara zulmü büyük olur.
Dikkat edilirse Müslümanların karşısındaki asıl güç münafıklardır. O yüzden münafıklara karşı ilmi mücadele çok önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2016> Daha Fazla

Amerika modeli başkanlık demek eyalet sistemi, federasyon ve parçalanma demektir. Milletimiz böyle bir modeli asla kabul etmez.
Neredeyse hiç Resulullah'tan, Kuran'dan bahsetmeyenler sürekli Rumiliği anlatıyorlar. Rumilik felsefesi dinsizlik felsefesidir. Rumilik felsefesi olarak eleştirdiğimiz Anadolu'daki Mevlevilik değil İngiliz derin devletinin telkin ettiği Darwinist dinsiz Rumiliktir.
Halk başkanlık sisteminin içeriğini bilmiyor. Bilmediği halde başkanlık istiyor demek halka bir nevi hakarettir. Bilmediği şeye evet diyen vatanın menfaatini düşünmeden hareket ediyor demektir. Bizim milletimiz böyle değildir. Başkanlığı kabul etmez. 15 Temmuz'da halk başkanlık için sokağa çıkmadı. Vatan millet bölünmesin diye canını ortaya koydu. Bölünmeye gidecek bir şeyi kabul etmeyiz.
Onca savaşın içine bizzat katılmasına rağmen Peygamberimiz (sav)'i şehit edememeleri Allah'ın koruması ve mucizelerinden biridir.
Atatürk cebinde Kuran taşıyan, her akşam Kuran okutan, Kuran'ı Türkçe'ye tercüme ettiren samimi bir dindardır.
Atatürk aklı başında, yiğit bir Osmanlı aslanıdır. Dindar bir insandır. Mücadelesi bağnazlığa karşı olmuştur.
Bazılarının İngiliz derin devleti diye bir şey yok demeleri, İngiliz derin devletinin varlığının bir nevi imzasıdır.
İran da Şiiler de Vahabiler de bizim canımız. Hepsi bizim tertemiz Müslüman kardeşimiz.
Münafıklar için entel görünmek çok önemli oluyor. Kuran'dan, İslam'dan, Peygamberimiz'den hiç bahsetmezler ama sapkın kitapları önerirler.
Münafığın konuştuğu her kelimeyi, yazdığı her cümleyi Allah yaratır. Akılsız olduğu için bu gerçeğin farkında değildir.
Münafık Müslümanların içinde yaşar ve öğrendiği her bilgiyi en küçük detayına kadar İngiliz derin devletine aktarır. İngiliz derin devleti münafıkları beslemek için çok büyük paralar harcamaz, çok az bir yemle bu tipleri hayvan gibi beslerler.
Münafık literatüründe uzun sadakat sözleri vardır. Şeytani eylemini yapmak için 10, 20, 30 yıl dahi beklerler.
Münafıkların derin yapılara karşı şeytani bir sadakati vardır. Bir gün gelecek İngiliz derin devletine tam hizmet edecekler diye beklerler.
Münafıkları besleyenler "çok zekisin, çok bilgilisin, çok önemlisin" gibi suni övgülerle hayvan besler gibi münafıkları yıllarca beslerler.
Münafık için övülmek çok önemlidir. O yüzden münafıkları besleyenler ahırda hayvan besler gibi sürekli övgüyle bunları beslerler.
Münafık zekayı kendine mahsus bir mülk zanneder. Allah'ın yarattığını bilmez. Oysa münafığın kullandığı zeka, şeytani bir zekadır.
İngiliz derin devleti münafıkları yoğun kullanıyor. Çoğunlukla kilit noktalarda da bulundukları için derin devlet için avantaj oluyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2016> Daha Fazla

Şii milislerin Sünnilere dehşet ve baskı uygulamaları büyük çirkinlik. Şii ve Sünnilerin birbirini kırması İngiliz derin devletinin oyunudur. Şiiler ve Sünniler birbirlerine sarılsınlar “biz kardeşiz İngiliz derin devletinin oyununa gelmeyeceğiz” desinler, dost olsunlar.
Her konuda avantaj önce kadınlara verilmeli. Kadınların her konuda korunmaları, ayrıcalıklı olmaları gerekir.
İngiliz derin devleti Amerika ile Rusya'nın arasını bozmak için özel strateji uyguluyor. Amerika ile Rusya'nın ittifakla bunu bozması gerek.
Başkanlık sistemini halkın çoğu bilmiyor. Halkın içeriğini bilmediği bir şeyi kabul edeceğini söylemek halka saygıya uygun değildir.
Televizyon kanallarında bedavacı ruhu teşvik eden programlar gençlerin ruhunda çok büyük tahribat meydana getirebilir, kendilerine saygılarını kaybettirebilir. Bazı insanlar için bedavacılık kültürü, kimseye güvenmemek ve kimseyi sevmemek adeta bir din gibi oluyor. Bu batıl dinin tahribatı çok büyük olur.
Münafıklarda saldırgan ve hırçın bir karakter vardır, bu saldırgan ruh homoseksüellerin büyük kısmında da yaygındır.
Münafıklar ya IŞİD İslamı ya da İngiliz derin devletinin İslami anlayışı diye seçenek sunuyorlardı. Biz gerçek Kuran İslam'ını ortaya koyduk.
Münafık bir yandan Darwinizmi, Rumiliği, homoseksüelliği anlatırken bir yandan da modern İslam olduğunu iddia eder. Modern İslam bu değildir. Modern İslam Kuran'ın tam yaşandığı, Darwinizmin, Rumiliğin, homoseksüelliğin olmadığı kaliteli, aydınlık, dürüst Müslümanlıktır.
Münafık kendince Müslümanı Kuran'la etkilemeye çalışır. Bir ahlaksızlığı yakalandığında iftira ayetini söyleyerek kendince oyun yapar. Müslümanların bu yüzden çok dikkatli ve uyanık olması gerekir
İngiliz derin devleti yoğun olarak Darwinizmi, Rumi ve homoseksüel felsefeyi destekliyor. Tüm aydınlarımızın buna karşı dikkatli olması gerekir.
Müslümanlar her zor dönemde bir manevi lider, bir kurtarıcı beklemişlerdir. Bu, Kuran'ın hükmünün gereğidir.
Din hakkında espri olmaz. Müslüman ahireti düşünerek, vefat ederkenki halini düşünerek hareket etmekle yükümlüdür.
1400 yıldır ilk defa toplu halde bu kadar çok Mehdi gelmeyecek deniliyor. Bu da Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir.
Bazıları din teknisyeni oluyorlar, teknik olarak dini çok iyi biliyorlar ama maneviyat yönünde hiçbir güçleri olmuyor.
Resulullah'ın ahir zamanla ilgili verdiği bilgilerin birebir gerçekleşmesi çok büyük mucize. Özenle bu mucizeleri gizlemeye çalışıyorlar.
Mehdi’nin gelmeyeceğini iddia edenler Mehdiyet alametlerinin çıkmış olduğunu, Mehdiyetin hak olduğunu gördükleri için böyle panik oluyorlar. Saatlerce Mehdi gelmeyecek diye anlatacaklarına şu alametler hadiste var ama bu alametler gerçekleşmemiştir demeleri gerekir. Ancak bunu diyemiyorlar çünkü alametlerin hepsi gerçekleşti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2016> Daha Fazla

Ahir zaman ve Mehdiyeti bu kadar kapsamlı, doğru, bilimsel ispatlı olarak anlatan ilk defa bizleriz. Mehdiyet konusunu bilimsel verilerle, gazete haberleriyle delilli ve hiç inkar edilemeyecek şekilde çok detaylı anlattık.
İsa Mesih için Allah Kuran'da, "O kıyamet için bir alamettir" buyurmuştur. Bazıları halkı yanlış bilgilendirerek bu bilgiyi gizlemeye çalışıyorlar.
Kuran'da çok fazla sayıda gayb haberi vardır ve Allah dilediği kullarına gaybı bildirmiştir.
Mehdi'nin çıkışıyla ilgili hadislerin aynısıyla, art arda müthiş bir düzgünlükte gerçekleştiğini görüyoruz. Arka arkaya tahakkuk ettiği açık olan hadisler için "uydurma" denilmesinin hiçbir geçerliliği olmaz.
Hadislerde bildirilen çok sayıda kıyamet alameti, belgelerle ve fotoğraflarla ispat edilebilecek tarzda çıkmıştır yani hiçbir çelişki yoktur.
Abdülhamit döneminde Darwinist propaganda, kumar yaygınlaştırılarak milletin maneviyatı çökertilmiş ve sonrasında Osmanlı bölünmüştü.
Galata Kulesi ve Kız Kulesi İngiliz derin devleti için o devrin sembolü olarak kullanılıyor ve kutsal görülüyor. Bizler için de Galata ve Kız Kulesi gazi olduğu için kutsal olan beldelerimizdir.
Münafıklar çirkin bir sükse peşinde koşarken çok kısa bir süre sonra ölüp mezara gireceklerini unuturlar.
Münafığın en belirgin özelliklerinden biri, Kuran okunurken dayanamayıp o ortamdan hızla uzaklaşması ve Kuran'ı dinlemeye katlanamamasıdır. Münafık Kuran okunduğunda akıl almaz öfkelenir, ayetleri okuyan kişiye neredeyse saldıracak gibi olur.
Münafık Kuran'dan münafıklarla ilgili ayetler okunduğunda, üzerine alıp halini düzeltmek yerine küstahlaşır. Kuran'dan ayet okunduğunda, münafıklar kendine lakayıt bir görünüm vererek müstekbirce kaçarlar.
Münafıklar sinsi, kalleş ve kahpe bir anlayışa sahiptirler. Kuran ayetlerini kendilerince Müslümanları yenmek için kullanırlar. Münafık, Kuran'dan münafıklarla ilgili ayetleri okuyan Müslümanlara, iftira atmakla ilgili ayetlerle cevap verirler.
İngiliz derin devleti felsefesini savunan kadınların renk tercihleri, saç kesimleri hep birbirinin aynı oluyor. İngiliz derin devletine hizmet eden kadın casuslar homoseksüel karakterde oluyorlar.
Kapı ve filler İngiliz derin devleti mensupları ve yancılarının kendi aralarında kullandığı önemli sembollerdendir.
Peygamberimiz (sav)'in Dabıkla ilgili hadisinin de gerçekleşmesi bazı Mehdiyet karşıtı kişileri adeta paniğe sürükledi.
İngiliz derin devleti Türkiye'de darbeyi gerçekleştiremeyince paniğe kapıldı ve bunu Mehdiyet'in delili olarak gördüler. Her gün panik halinde "Mehdiyet gelmeyecek" diyenler Mehdi'yi de İsa Mesih'i de yakında görecekler.
Aşk Allah için yaşanır.
Homoseksüellik Kuran'a göre "lanetlenmiş bir fiildir, hayasızlıktır, utanmazlıktır." Böyle bir pisliğe "aşk" denmesi çok çirkin olur. Her Müslüman Kuran'a göre homoseksüelliğin iğrenç bir pislik ve haram olduğunu anlatmakla sorumludur.
Mehdiyetten İngiliz derin devleti, münafıklar ve ehli küffar çok tedirgin olmuş durumda.
Peygamberimiz (sav) "Mehdi zahir olduğunda Mehdi gelmeyecek söylemleri artar" diyor. Neredeyse her gün "Mehdi gelmeyecek" diyorlar. Mehdi gelmeyecekse bazıları neden bu kadar telaşlanıyorlar? Bu kadar telaşlanmaları, "Mehdi gelmeyecek" demeleri Mehdi’nin geleceğinin alametidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2016> Daha Fazla

Şarap ve fuhuş İncil ve Tevrat'a göre de haramdır. Abdülhamit döneminde gayri müslimler için içki vardı demek yanlış bir mantıktır.
İngiliz derin devleti 1. Dünya Savaşı’nda kendilerince Mehdiyeti engellemek için kutsal emanetleri İstanbul'dan Mekke'ye taşımak istemişlerdi.
Osmanlı'ya tütünü getiren dönemin İngilteresi'dir. Osmanlı'da geniş tütün arazileri oluşturulmuş, gençliğin sağlığı mahvedilmiştir.
Şeytanı tanımak için her mümin topluluğunun münafığa ihtiyacı vardır. Münafığın yaptığı pislikleri takip ederek şeytanın kirli mesleği görülür.
İngiliz derin devletinin kullandığı kadın elemanlar genelde kadın olmaktan nefret eden, saldırgan, kindar, homoseksüel eğilimli, hep cemiyet mikrobu niteliğinde tiplerdir.
Münafıklarda homoseksüelliğe mutlaka eğilim oluyor. Kadınlar erkek gibi oluyor. Karakterleri de sapkın, saldırgan, hırçın ve arsız oluyor.
Münafıklar ve derin devlet internet teknolojisini kendilerince iyi kullanıp gizli sembollerle haberleşiyorlar ve birbirlerini buluyorlar. Münafıkların ve derin devletin kullandığı gizli sembollerden biri de sanattır. Nimet olan sanatı haşa dinle alay etme şeklinde kullanırlar. Cinayetin, homoseksüelliğin, saldırganlığın övüldüğü tablolar, heykeller, şiirler, romanlar bu yapının kullandığı bilinçaltı kurgu sistemidir.
İngiliz derin devleti genç kızlardan ve delikanlılardan, homoseksüelliğe yatkın, insanlık düşmanı, sinsi çok insanı ajan olarak kullanıyor. Bunlar kendilerini zeki zanneden aslında karaktersiz, ruhsuz ve narsist oluyorlar.
Başkanlık modeli her ne şekilde olursa olsun neticesinde eyalet sistemi ve federasyon getirir, bu da parçalanma demektir. Üniter yapıya sahip olup başkanlığa geçen model yok. Başkanlık federasyonla bütün bir sistemdir. Başkanlık gelirse parçalanma da gelir.
İngiliz derin devleti federasyon ve Türkiye'yi parçalamayı 200 yıldır kafasına takmış durumda. Başkanlık için de bu yüzden dayatma yapıyorlar.
Deccaliyetin tüm direncine rağmen Mehdiyet adım adım gelişiyor ve manen hakim olacak inşaAllah.
İnsanların çoğu Mehdiyetin gerçekleşeceğini ummuyordu. Kendilerince hayali bir ihtimal gibi görüyorlardı. Alametlerin netliği gerçeği gösterdi.
Şehitlerin yaşadığı makam ayrı. Bir nevi rüya alemi gibi, şehitler yiyip içiyorlar, ibadet ediyorlar ama ölü değiller, diriler. Bediüzzaman şehitlerin yaşadığı alemin bu hayattan daha kaliteli ama buna benzer bir hayat olduğunu anlatmıştır. Şehitlerin olduğu makamda korku ve üzüntü yok.
İnsan vicdanını bir yerde kısarsa o vicdan başka bir yerde seni yakalar ve seni uyarır. Vicdan, Allah'ın insana müdahale sistemidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2016> Daha Fazla

Münafıkta sevgi olmaz. Seviyorum dediğinde mutlaka bir oyun veya tuzak vardır.
Münafık İslam'a hizmet etmekten çok sıkılır. Bu yüzden vaktini hep boş işlerle geçirmeye çalışır.
Peygamberimiz Mehdi'nin çıkış alametlerinin ardarda geleceğini söylemiştir. 1400 yıldır ilk defa tüm alametler aynı dönemde gerçekleşiyor.
Allah o kadar çok harika yaratıyor ki insan nereye baksa harikalık görüyor. En büyük harika ise insan beyninin içi. Beynin içinde gözsüz gören, kulaksız duyan biri var. Bu hakikatin iman dışında hiçbir açıklaması yok. Göz sıvı bir yapının içinde oradan ışık geçip ters olarak görüntü oluşuyor, çok düşük amperde elektriğe dönüşüp beyne gidiyor ve beyinde o düşük elektrik mükemmel renkli çok net bir görüntüye dönüşüyor ve gözü olmayan biri bu görüntüyü görüyor. Bu büyük bir harika.
Homoseksüellik Kuran'a, Tevrat'a ve İncil'e göre haram olan fiildir. Müslüman haram olan konunun çirkinliğini anlatmakla yükümlüdür.
Dabık hadisinde geçen 80 milletin askerinin bölgede toplanması ifadesi 1400 senedir ilk defa gerçekleşti.
İngiliz derin devleti Irak'ın ve Suriye'nin parçalanmasına kafayı takmış durumda, biz ise hepsinin toprak bütünlüğünü savunuyoruz.
İngiliz derin devleti göz göre göre Müslüman ülkeler arasında kışkırtıcılık yapıyor. Türkiye'yi Irak'ın, Suriye'nin ve İran'ın düşmanı konumuna getirmek istiyor. Üç ülkenin de halkları bizim dostumuz. Müslümanlar kardeştir.
İngiliz derin devleti Müslümanı Müslümana karşı kışkırtmak istiyor. İran da Irak da Türkiye'nin dostudur, kardeşidir.
IŞİD'in şiddeti yanlış ve kabul edilemez, ancak bunu temel İslami kaynaklarda yer alan bilgilere dayanarak yaptıklarını görmek gerekir ve bu bilgilerin yanlışlığının Kuran'a göre anlatılması gerekir. Mehdiyetin ilmi mücadelesiyle IŞİD şiddeti ortadan kalkacaktır.
Dabık konusundaki hadisler muteber hadis kitaplarında geçiyor ve bu hadislerde geçen olaylar birebir gerçekleşmiş olduğu için de bu hadislerin sahih olduğu görülüyor.
Derin devlet ruhunun merkezinde insanlara rahatsızlık vermek, acı çektirmek, zulmetmek vardır. Şeytani bir ruhtur bu.
Düşünce kuruluşlarının çoğuna düşünce empoze edilir, onlar bir fikir geliştirip savunmaz, empoze edileni savunurlar.
Derin devlet dünyayı hep huzursuz eder. Münafık da sürekli huzursuzluk arayışı içindedir. Derin devlet ruhuyla münafığın şeytani ruhu içiçedir.
Hırçınlık ve saldırganlık derin devletlerin özelliğidir. Münafıklar da hırçındır. Münafık derin devlet ahlaksızlığının küçük bir numunesidir.
Düşünce kuruluşuna üye olmak Batı'da çok sükseli bir şey olarak kabul ediliyor. Kendilerince dünyayı yönettiklerini sanıyorlar. Herhangi bir düşünce kuruluşuna üye olmak sükse ve çevre sağladığı için bazı insanlar bu yapıların ardındaki zihniyeti de kabulleniyor. Bunların büyük kısmı bir araya geldiklerinde halka tepeden bakan, homoseksüel şakalar yapan, Darwinizmi savunan üslup hakimiyeti oluyor. Bu kişilerin sosyal medyadaki beğenileri de kendilerini açığa çıkarıyor. Mesela şarap olan bir fotoğraf, homoseksüel şiir vs beğeniyorlar. Böylece Müslümanların yanındayken bu sapkınlıklara karşı olduklarını anlatırken, onlara aslında destekçi olduklarının işaretini veriyorlar.
Ruhsuz, derinliği olmayan, inceliği, tutkuyu, sevgiyi bilmeyen mekanik gençler yetişmeye başlaması derin devletlerin avantajına bir durum oluyor.
İmtihanın gereği olarak Allah'ın varlığının delilleri örtülü olduğu için bazı insanlarda iman zaafiyeti ve gaflet oluşuyor. Yoğun gaflet ve ülfet bazılarında iman zaafiyetine sebep oluyor. Müminin ülfet ve gaflete teslim olmaması gerekir, bunları yarıp geçmeli.
İngiliz derin devleti Osmanlı'yı yıkmasıyla, Ortadoğu'yu parçalamasıyla her alanda bulunmuş ama şeytani bir yapıyla kendini gizlemiş. Şimdi bu gizliliği Allah'ın izniyle ilimle, fikirle biz ortadan kaldırıyoruz.
İnsanların çoğunda güçlü bir hamiyet olmuyor, kolay siniyorlar. Bu yüzden İngiliz derin devleti ve felsefesi çok hızlı yayılıp güç kazanmış. Biz de olaylardaki garipliği yakın zamanda kapsamlı fark ettik. Fark ettiğimizden beri ısrarla üstüne gidiyoruz ve ilimle üzerine gitmeye devam edeceğiz.
Milletten kendini üstün gören, Allah'tan korkmayan züppe karakterli insanlar kimi zaman kendilerini aydın gibi göstermişler. Abdülhamit döneminden beri bir kişinin aydın olması için İngiltere'de okuması, Rumi, Darwinist olması gerekiyor gibi bir zihin gelişmiş. Makul aydın fikri gelişmemiş. Neredeyse kimse de çıkıp bu bir anormallik dememiş. Alenen Allah'ı inkar eden Darwinizm'i savunmak aydınlık zannedilmiş, kimse eleştirmemiş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2016> Daha Fazla

Münafık kendi milletinden nefret eder, ama kendisini milletini sever gibi göstermeye çalışır. Münafık kendini aşağılık ve ezik görür, derin devletin telkin ettiği ırkçılığı över.
Allah ahir zamanda sosyal medyayı münafıkların karanlık dünyasını tanımamız için özel yaratmış, sayfalarına bakan ahlaksızlıklarını anlar.
Allah Kuran'da münafıklığı çok kapsamlı anlatmış, biz de çok detaylı anlatacağız. Münafık her türlü fitneyi destekleyen zihniyete sahiptir.
Süleyman Hilmi Tunahan, Bediüzzaman, Şeyh Nazım gibi Mehdi'yi bekleyen alimler milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuştur. Mehdi'yi beklemeyenler ise şevksiz, durgun, monoton, hiç kimsenin hidayetine vesile olmayan bir tembellik içinde oluyorlar.
Dünyayı idare edenlerin çoğu Mehdi/Mesih beklentisi içindedir. Mehdi beklemek atalet değil tam tersine bereket getirir.
Mehdi'yi beklemek bereket getirir. Bediüzzaman Mehdi'yi beklerdi, müthiş hizmet yaptı. Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani hepsi şevkle Mehdi'yi beklediler.
Deccaliyetin etkisiyle iki tür Müslüman oluşturdurlar. Biri neşesiz, sevgisiz, iç dünyasında harama açık, dış dünyasında koyu taassupta boğulmuş. İkincisi ise özenti ruhu içinde haram olan homoseksüelliği savunan kişiliksiz. Her iki tür de Kuran'dan uzak sağlıksız birer yapıdır.
Deccaliyetin en çok çekindiği Mehdiyettir. Firavun döneminde Musevilerin tüm erkek çocuklarının şehit edilmesinin sebebi bu korkudur.
Münafık zihniyetliler deccaliyetin dinini resimlerle, romanlarla, heykellerle bir nevi yazıya dökerler. Bilinçaltına sürekli mesaj verirler.
Münafıklar çok haysiyetsizdir mesela Hz. Ali'yi şehit etmişlerdir ama bunu İslam'ı ve Peygamberi sevdiği için yaptığını iddia ederler. Çok alçaktırlar.
Münafık sadece kendini sever. Allah'ı sevdirmek, İslam'ı sevdirmek, Peygamberi sevdirmek, müminleri sevdirmek için hiçbir şey yapmaz.
Münafık bilinçaltı çalışma yapar. Şarap haram der ama şarap fabrikasının binasını beğenir, homoseksüelliğe karşıyım der böyle eserleri beğenir.
Deccaliyet asıl vurucu gücünü ve faaliyetini münafıkla yapar. O yüzden münafıklığın felsefesini iyi deşifre etmek çok önemlidir.
İngiliz derin devleti ve münafıklar aralarında sembollerle konuşurlar. Mesela Pakistan milliyetçisi gibi görünür ama kendi milletinden nefret eder.
Deccaliyet elden ele geçen bir bayrak gibidir. Firavun zamanında Mısır derin devletidir, bu devirde İngiliz derin devleti deccaliyet olmuştur.
Münafık demek şeytanın ve derin devletinin manevi askeri demektir. Dünyada şeytanın güçlerini şu anda İngiliz derin devleti yönetiyor.
Münafıklık İngiliz derin devletinin temel ahlak yapısının bozukluğunu gösteren çirkin felsefesidir.
Peygamberimiz'in Dabık'la ilgili bildirdiği olay da birebir gerçekleşiyor. Mehdiyet karşıtları bu alametleri gördükçe panik oluyorlar.
Mehdi gelmeyecek diyenlerde büyük panik var. Madem Mehdiyetin olmadığına inanıyorlar bu panik niye? Aslında Mehdiyetin hak olduğunu çok iyi biliyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2016> Daha Fazla

Şii, Sünni ayrımı çok yanlış. Birbirini ezerek bir diğerine üstün olmaya çalışmak olmaz. Üstünlük sadece takva iledir.
Bombaya, silaha para vermeyi zor görmüyorlar. Mültecilere yardım etmek gerektiğinde büyük vicdansızlıkla bu kişilere bakmak çok zor diyorlar.
Demokratik zemini iyi geliştirmek, neşeli, dışa dönük toplum yetiştirmek, kaliteye, sanata önem vermek darbe zihniyetini ortadan kaldırır.
Allah insanları özgür düşünüp yaşayacakları şekilde yaratmış. Şirk olunca şizofren ruh gelişiyor. Kuşkucu, içine kapalı, korku içinde yaşayan, kimseyi sevemeyen, sanattan anlamayan ruh şirkin getirdiği beladır. Müslüman neşeli, kaliteli, modern, aydın, hayat dolu olur.
Gelenekçi İslam anlayışı gülmekten, müzikten, sanattan, resimden, neşeden, hatta yemek yemekten dahi ürken garip ruhlu nesil yetiştiriyor. Böyle tipler birbirlerinden de bir süre sonra nefret ediyorlar. Yüz binlerce Müslüman şehit ediliyor, İslam aleminde neredeyse çıt çıkmıyor.
Bazı kesimlerde gelenekçi, içine kapalı, katı bir gençlik yetiştirdiler. Bunların sahip olduğu sağlıksız ruh ve aşağılık kompleksi nedeniyle İngiliz derin devletinin rahatça yönlendirebileceği insanlar ortaya çıktı. Edepli adı altında neşeden, temizlikten, sanattan uzak duran, telif gücü olmayan, donuk, mask yüze sahip bir grup yetişti. Bu sebeple sağın yeteri kadar sanatçısı, bilim adamı olmadı. Bir yanda ezik, içine kapalı insanlar diğer yanda aşağılık kompleksi içinde entelliğe özenen kişiliği zayıf insanlar meydana geldi. Bu durum İslam aleminde bir nevi şizofreni oluşturdu. Irak'ta Suriye'de bir çok yerde Müslümanlar bu yüzden eziliyor. Buna karşı Müslümanların Kuran'ı esas alması ve akılcı Müslümanların şuurlu davranıp ittifakla İngiliz derin devletinin oyununu bozmaları gerekiyor.
Kimileri Türk milletini homoseksüellikle içiçe yaşamaya alıştıracaklarını sanıyorlar kendilerince, böyle birşey asla olmayacak.
İngiliz derin devletinin etkisi 300 yıldan beri fark edilmemiş, çok sinsi bir yapıydı, ilk biz deşifre ettik.
Özgürce Başkanlık sistemini ve diğer konuları eleştirmemiz Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu ve fikir özgürlüğünün varlığını gösterir.
İngiliz derin devletine karşı olduğu için bazıları da Atatürk'ten hoşlanmıyorlar, Atatürk hakkında olumsuz yazılar yazıyorlar.
Irk üstünlüğü iddiası İngiliz derin devleti tarafından bazı tiplere empoze edilmiş, çok aşağılık bir sistemdir.
Türkiye'deki İngiliz derin devletinin ajanları Türk milletinden nefret ediyor, İngilizler gibi yemek, içmek, onlar gibi yaşamak istiyorlar. Türk olduğunu bile söylemek istemeyen bazıları kendilerine İngilizce isim takıp, Anglo Sakson ırkı diye İngilizlere hayranlık duyuyorlar.
Sultan Abdülaziz'in darbe ile indirilmesinde Yenikapı Mevlevihane'si devredeydi, İngiliz işgali sırasında da yine burası devredeydi.
II. Abdülhamit'i tahta geçirmek için İngilizlerle içiçe olan Mevlevi Şeyhi çalışma yapmıştır. Abdülhamit sarayda bu şeyhe Mesnevi okutmuştur. II. Abdülhamit Yıldız Sarayı’nda Rumilik dersi verdirmiştir.
Kuran'a göre homoseksüellik iğrenç bir fiildir. Bazıları bunu dile getirmekten çekiniyorlar.
Marksist eğitim almış, koyu Rumi, Darwinist ve homoseksüel destekçisi kişileri İngiliz derin devleti kullanır.
Türkiye'nin son darbe teşebbüsünden kurtulması Mehdiyetin bereketidir, Mehdiyetin harikalığıdır. Deccaliyet hareketini Mehdiyet durdurdu.
İngiliz derin devletinin garip yapısı tüm dünyayı sarmış, bütün detaylarıyla bunu ilk deşifre eden biz olduk.
Suriye sorununa çözüm bulmak için Türkiye'ye gelmek isteyen Suriyeli milletvekillerinin vize işlemlerinin kolaylaştırılması gerekir.
Rumi felsefe sağ gibi görünen ama aslında dini dışlayan tam bir sol felsefedir. Gülen örgütü de sağcı biliniyor ama aslında koyu sol zihniyete sahip bir harekettir. Solun içinde bu kadar rahat yapılanmasının sebebi budur.
Türkiye'yi hedef alan asıl güç İngiliz derin devletidir. Bu yüzden asıl ilmi mücadele İngiliz derin devletine karşı olmalıdır.
İngiliz derin devletinin desteklediği kişilerden oluşan yapılanmalara karşı çok dikkatli olmak lazım.
Resulullah (sav) 'Dabık'a inerler' diye hadiste bildiriyor, böyle bir olay ilk defa yaşandı. Dabık'a gidenler 70-80 milletten oluşuyor.
Sünni-Şii ayrımı olmadan herkesi nur gibi Müslüman kabul edip, aynı titizlikle Şii ve Sünnilere sahip çıkmamız, korumamız gerekir.
Resulullah (sav) Mehdi'nin damla kan akıtmayacağını, uyuyan kişiyi uyandırmayacağını söylüyor. Mehdi kan dökecek diyenler hadise uygun konuşmuyor.
Mehdi sevgi, merhamet, barış, kardeşlik insanıdır. Bazı sözde alimler Mehdi'yi şiddet insanı gibi göstermeye çalışıyor.
Şii, Sünni kavgasını kışkırtmak büyük vebaldir. Asıl sorun, grubun Şii veya Sünni olması değil sevgisizlik, merhametsizlik, acımasızlıktır.
Peygamberimiz döneminde münafıklar kendilerine aşırı özen gösterilmesini istiyor ama Peygamberimiz'e aynı özeni, saygıyı göstermiyorlardı.
Peygamberimiz hem Suriye hem Irak'ta savaş yaşanacağını, fitnelerin biri sakinleşirken diğerinin başlayacağını haber vermiştir. Ahir zamanda Suriye ve Irak'ta yaşanacak büyük savaşa çok uluslu koalisyonun katılacağı hem hadiste hem Tevrat'ta bildirilmiştir.
Hadiste Dabık'a inecek 70-80 milletten bahsediliyor. Koalisyon ülkelerinin içinde mesela Fransız ordusunda farklı milletler de bulunuyor. Dabık'a inilmesiyle ilgili hadis tam tahakkuk etmiş oldu. Bölgede yaşanacak denilen büyük savaş ise zaten şu anda yaşanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin Rumiliği desteklemesinin sebebi İslam'a karşı bir felsefe olarak bu akımı güçlendirmektir.
İngiliz derin devleti Mehdiyetin manen ilimle, irfanla üzerlerine çökmesinin sonuçlarını yaşıyor. 15 Temmuz'da da yenildiler.
Kardeş olması gereken Müslümanlar Şii, Sünni diye ayrılınca bölünme arkasından felaket getiriyor. Bu ayrılık bir an önce kalkmalı.
Kuran'ı doğru tefsir etmek ve Kuran'a tam uymak için Arapça bilmek şart değildir. Arapça şart olsa milyonlarca Arap en iyisi olurdu. Önemli olan samimi ve derin imandır. Bu da iman hakikatleriyle, kalp ve aklın imanıyla mümkündür.
Abdülaziz değerli ve büyük bir insandır. Hanlar hanıdır. Cennet mekandır. Gerçek bir Osmanlı beyefendisi ve Kuran Müslümanıdır.
Iraklı Şii birliklerin Sünnilere zulmetmesi büyük vicdansızlıktır. Şii Sünni kardeştir, birbirleriyle karşılaştıklarında sarılmaları gerekir. Şii ve Sünniler bir araya gelsinler, ‘İngiliz derin devletinin oyununa gelmeyelim, biz kardeşiz’ desinler. Bir kalemde fitneyi bozsunlar.
Dünyanın ömrü 7 bin yıl denildiğinde Peygamberimiz döneminde kullanılan bir takvim kast ediliyor. Büyük bir olayı esas alan takvim olabilir. Dünyanın ömrü 7 bin yıl denildiğinde kast edilen insanlığın yaratılışının 7 bin yıl önce olduğu değildir. Bir takvime göre tarih veriliyor.
Kardeş olan Müslümanları Şii, Sünni diye ayırıp birbirine karşı hale getirirsen Allah belayı kaldırmaz. Müslümanların kardeşliği farzdır.
Münafık robot gibidir, haysiyetsizdir ama yüzünde en ufak bir utanma hissi oluşmaz. Ruhu iptal olmuş, şeytanlaşmıştır.
Benim hiçbir zaman Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Hocalık, alimlik iddiam da yok.
Deccaliyetin özelliği korkak olmasıdır. Adı söylendiğinde korkar ve kaçar. Bu yüzden İngiliz derin devletinin adının açıkça söylenmesi önemlidir.
Münafık sorulduğunda Allah'ı sevdiğini söyler ama Allah'ın anılmasını hiç istemez. Allah'ın anıldığı tüm ortamlardan kaçar.
Lut kavmine homoseksüelliği öğreten şeytandır. Homoseksüelliğin felsefesi şeytanın felsefesidir. Münafık da aynı felsefeye sahiptir.
Münafık vatanı, milleti sever gibi görünür ama vatanından ve milletinden adeta nefret eder, çok alçaktır.
Münafık insana bulaşmak isteyen bir pislik gibidir. Bir iyilik ister o iyilik yapıldığında mutlaka başka bir sorun çıkarır.
Bazılarının Deccaliyeti, Mehdiyeti inkar etmelerinin sebebi Müslümanların manevi kuvvetini kırmak amaçlıdır. İslam Birliği de olmayacak deyip Müslümanları iyice umutsuzluğa sürüklemek ve Müslümanların fikri mücadele gücünü kırmak istiyorlar.
Dabık hadislerde geçen Melhame-i Kübra’nın yapılacağı yer IŞİD'in merkeze çekilmesi ve IŞİD'in Batıyla daha büyük bir savaşı için hazırlıktır.
Münafık şeytani bir zekaya sahip olduğu için oyuncu ve alaycıdır. Cehennemde küfürden çok aşağı makamdadır.
Münafık çok alaycıdır, gösterişe meraklıdır, deli gibi yalan söyler. Çok alçak ve karaktersizdir.
Münafıklara karşı çok akılcı olmak ve münafıkların şeytani zekalarını görüp çok akılcı karşı fikri mücadele yapmak gerekir.
Münafıkların sosyal medya hesapları nerede ahlaksız, İslam karşıtı konu ve insan varsa onlarla içiçedir. Bu yönüyle Müslümana yol gösterir. Münafıkların sosyal medya hesapları Müslümanlara hangi saldırıların yapılacağını, hangi çevrelerin Müslümanlara karşı olacağını gösterir.
Münafıkların Müslümanları çekmek istediği şeytani mecra Müslümana neyin tehlike olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir.
Münafık her Müslüman camiaya sızabilir. Müslümanların çok dikkatli olması gerekir. Münafık Müslümanı oyalamak, şeytani mecraya çekmek ister.
Münafıklar çok haysiyetsiz, pislik, cemiyet mikrobu, Müslümana yapışan kene gibi mahluklardır. Çok kalleştirler.
PKK'ya özerklik verilmesi Chatham House toplantılarında planlanan İngiliz derin devleti siyasetidir. Bunu milletçe asla kabul etmeyiz.
Başkanlık sistemi ileride başa geçecek başka birinin yapacağı küçük bir değişiklikle federasyona dönüşebilir. Bu riske hiç girmemek gerekir.
Başkanlık sisteminin federasyon getirmesi kaçınılmaz durum. Üniter yapı olacak ama yerel yönetim güçlendirilecek demek federasyon demektir. Partili Cumhurbaşkanlığı olur, millet istediğiniz kadar yetki verir. Ama başkanlık sistemi olmaz, çünkü kaçınılmaz olarak parçalanma getirir.
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi PKK'nın alan hakimiyeti kazanmasına sebep oldu. Aynı hataya bir daha düşülmemesi gerekir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi Öcalan'ın istediği bir şey. Bunun amacı ismi konulmamış bir ayrı hükümet oluşturulması, federasyon olmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2016> Daha Fazla

Başkanlık sisteminde eyalet olmayacak ama yerel yönetim güçlendirilecek demek federasyonun kaçınılmaz hale gelmesidir bu çok tehlikeli. Sözde federasyona kapalı ama yerel yönetimleri güçlendirerek federasyona açık bir yapı oluşturmak Türkiye için çok çok tehlikeli olur.
Tecavüz, saldırı vs gibi olaylarda genç kızlar hiç üzüntüye kapılmasınlar. Bu onların şerefine zarar vermez, daha çok şefkat görürler.
Deccaliyet kendisini gizlemek için Mehdiyeti örtbas etmeye çalışıyor. Deccaliyetin köşeye sıkıştığı açıkça görülüyor.
Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz. Alametlerin tamamı aynısıyla çıktı. Bu, geri dönüşü olan bir konu değildir.
Dabbe Mehdiyete hizmet eden sistemdir. Bilgisayar, televizyon, internet sistemlerinin Mehdiyete hizmetidir.
İlimle, irfanla, kanunla, hukukla İngiliz derin devletinin tüm oyunlarını bozacağız, tamamen etkisiz hale getireceğiz inşaAllah.
Mehdiyete karşı olmanın anlamlarından biri deccaliyeti gizlemektir. O zaman deccaliyet zulümlerine devam edecek imkan kazanıyor.
İngiliz derin devleti Müslümanları ezmeye alışmışlar, karşılarına fikren güçlü Müslümanlar çıkınca büyük şok yaşadılar.
İngiliz derin devleti İslam alemiyle uğraşmaktan vazgeçene kadar ilmi, fikri mücadelemiz son bulmaz. Fitneden tamamen vazgeçecekler.
Acı bir durumdur ancak Sağın karşıtları hep Sağ olmuştur. Abdülhamit döneminden beri gelen kötü bir gelenektir bu. Bediüzzaman'ın da karşısında hep Sağcılar olmuştur. Ama aslında bunlar Sağ görünen Sol'dur. Gülen örgütü de Sağ gösteren Sol'dur.
Hadiste Mehdi'nin alametlerinin tesbih taneleri gibi ardı ardına gerçekleşeceği söylenmiştir. 1400'ün başından beri alametler sıralı olarak gerçekleşiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ekim 2016> Daha Fazla

Mehdi bu devirde gelmeyecek diyenler Suyuti Hazretlerinin ümmetin ömrüyle ilgili naklettiği hadisleri özenle saklıyorlar. Bu hadisleri anlatmaları lazım. Suyuti Hazretlerinin ümmetin ömrüyle ilgili aktardığı hadisler Mehdi'nin bu yüzyılda geldiğinin açık delilidir.
Peygamberimiz Mehdi'nin çıkışını haber veren 600'den fazla alamet anlatıyor, bunların hepsi Hicri 1400'den bugüne kadar tek tek gerçekleşti.
Suyuti Hazretleri dünyanın ömrüyle ilgili sahih hadisler aktarıyor. Hadislere göre dünyanın ömrü 7000 yıldır, bunun 5600'ü geçmiştir. 7000’den 5600 çıkınca 1400 kalır. Hadislerin haber verdiği tüm bilgilerden şu anda Mehdiyet devrinde olduğumuzu açıkça görüyoruz.
Münafıkların pis mesleklerini çok kapsamlı anlattığımız için oyunlarının hepsini ilimle irfanla baştan bozduk.
Dünya çapında Rumiliğin yayılması İngiliz derin devletinin özel çalışmasıyla gerçekleşmiştir. Rumilik İngiliz derin devletinin felsefesidir.
Hadiste geçen Mehdi'yle birlikte olacak Melekler herkesin açıkça göreceği şekilde değildir. Meleklerin açıkça görülmesi kıyamette olacaktır.
Güzel imtihanla imtihan olan insanlara yakın olmak kalp açıcıdır. Şehit ailelerine yakın olmak, yardım etmek kalp ferahlığı sağlar.
Hem şehit ailelerine hem de gazilere ve ailelerine çok iyi sahip çıkmak lazım. Onlar her beldenin güzelliğidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2016> Daha Fazla

Dünyayı gurur, kibir kaplamış durumda. Herkes, her ülke kendisinin büyük olduğu iddiasında. Oysa büyük olan yalnızca Allah'tır.
Mehdiyet olmadığında gurur Müslümanlar arasında aşılamaz bir engel haline geliyor. Mehdiyet sevgiyle tüm sorunları çözecektir.
Sevgi hakim olsa karşılıklı şüphe ve kuşku olmaz, ülkeler arasında da sorun olmaz. Irak ve Türkiye arasında da sorun gelişmez.
İran ile Barzani'nin arasının bozuk olması doğru olmaz. İran, Barzani ve Türkiye bölgede dostane bir ittifak kurabilir.
Münafığın hareketleri beklenilen normal insani tavırlar değildir. Hiç umulmayan küt ve kaba tavırlarla hareket eder.
İngiliz derin devleti kendisini Müslümanlardan daha uyanık ve akıllı zannediyor. Öyle olmadığını ilimle, irfanla bunlara göstermek gerek.
Türkiye, İran ve Rusya'nın mutlaka ittifak içinde hareket etmeli. Bu, bölgeye güç, barış ve huzur getirir.
Türkiye, İran, Pakistan, Rusya ve tüm İslam ülkelerinin mutlaka birleşmesi, ittifak etmesi lazım.
İslam Birliği'ni kendilerince zor görüyorlar. Oysa Müslümanlar kardeştir, bir olmaları, bir araya gelmeleri çok kolaydır.
Amerika ne PYD'ye silah verilmesi konusunda ne Gülen'in iadesi konusunda Türkiye'yi dinlemez. Türkiye'yi dinlemesi için güç görmesi gerekir. Bu güç de İslam Birliği ile oluşur. İslam Birliği'nin caydırıcı ve manevi gücü olmadıkça diğerleri kendi bildiğini yapmaya devam eder.
Allah dinin ücret karşılığında anlatılmaması gerektiğini söylüyor ve dini ücret karşılığı anlatmayanlara uyun diye bildiriyor.
İngiliz derin devletinin de casuslarıyla özel bir konuşma üslubu var. Tek adam, tek kadın figürü bu özel dilde kullanılan sembollerdendir.
İngiliz derin devletinin kullandığı sembollerden biri de fildir. İnternet yazışmalarında bir çok yerde fil sembolünü haberleşmek için kullanırlar.
İngiliz derin devletinin gizliliğini ortadan kaldırırsak dünyadaki tüm belalar son bulur. Herkes fitnenin kaynağını açıkça söylesin.
Münafıklık İslam aleminin başındaki en büyük belalardan biridir. Bir çok cemaat ve camia için ciddi bela oluyorlar.
Mehdi insanlara baskı yapan biri değildir. Sevgisizliği, acımasızlığı ortadan kaldıran insanları iyiliğe çağıran manevi bir önderdir.
Allah'ın delilleri hem gizli hem açıktır. Ehli gaflet perdenin gerisinde kalır göremez. Müminler ise Allah'ın sanatını tüm haşmetiyle görür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2016> Daha Fazla

Samimi Allah'ı sevenler birbirlerini çok iyi korusunlar. İngiliz derin devletinin oyunlarına karşı samimi Allah'ı sevenler müttefiktir.
Müminle küfrün sevgi anlayışı arasında çok büyük fark vardır. Müminin sevgisi yiğitliğe, samimiyete, Allah aşkına, fedakarlığa dayalıdır.
Allah tutkuyu samimi olan ve Allah'ı derin bir aşkla sevenlere mucizevi bir nimet olarak yaşatır.
Kendi için değil sevdikleri için yaşayan, bencil olmayan, derin düşünen, temiz, dürüst, vicdanlı, koruyucu olan insana Allah aşk ruhu verir.
Tutkuyla sevmek için karşıdaki şahsın Allah'ı her şeyden çok sevmesi, her zaman Allah'tan yana olması, Allah'tan çok korkması lazım.
İngiliz derin devleti ahtapot gibi İslam alemini sarmış. İslam'dan kendilerince kurtulmaya çalışan bir zihniyetleri var. Ortak yönleri: Darwinizm'i savunmaları, Mehdiyete, İslam Birliği’ne karşı olmaları. İyilikten yana olanlar birlik içinde olup İngiliz derin devletine karşı akılcı fikri mücadele yapmalı.
Atatürk İngiliz derin devletine karşı çok cesurdu. İmkansızlıklar içinde İngiliz derin devletinin tüm baskısına karşı direndi, zafer kazandı.
İngiliz derin devleti sadece Anglo Sakson ırkını değerli görür. Musevilerden de nefret ederler.
Osmanlı'da İngiliz masonluğu çok etkindi. Abdülhamit döneminde de Anglo Sakson yani İngiliz masonluğu çok güçlü faaliyet yapmıştır.
15 Temmuz ehli imanın zafer bayramıdır. Şehitlerimizin olması da bir şereftir. Dünya milletimizin yiğitliğini bir daha gördü.
Mümin manevi önder olanların yolunda gitmek için dua eder "Fatiha Suresi 5-6. ayetlerde Allah müminlerin “Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna" diye dua ettiklerini bildirmiştir.
Allah her devirde insanlara hidayete yönelten önderler, yani insanların imanına vesile olacak manevi liderler göndereceğini bildirmiştir.
Din olması için samimiyet olması lazım. Bunun için de dinsizliğin felsefesi olan Darwinizm'e karşı ilmen cevap vermek gerekir.
Allah Kuran'da Müslümanların zor zamanlarında bir veli istemek için dua ettiklerini bildirmiştir. Manevi lider istemek Kuran'ın emridir.
Mehdi'nin vazifesi Allah'a ve Kuran'a davettir. Mehdiyetin bu güzel görevinden rahatsız olmak hiçbir Müslümana yakışmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2016> Daha Fazla

Eleştirdiğimiz Rumilik, Anadolu'da bilinen Mevlevilik değildir. Darwinizm'i, homoseksüelliği, şarabı meşru gören sapkın bir felsefedir.
Yakınma üslubu Müslümana yakışmaz. Müslüman deccaliyetten yakınmaz. İlimle, irfanla, kanunla, hukukla gereken cevabı verir.
Türkçesini bildiği halde yabancı sözcükler kullanarak konuşmak asil bir insanın üslubu değildir. Bu üsluptan ruhen zayıf olan etkilenir. Asil olmayanlar yabancı sözcükler kullandıklarında kendileri gibi zayıf olanlara sükse yaptıklarını düşünürler. Oysa bu sükse konusu değildir.
Ortodoks Müslümanların katı ve yanlış yönlerini düzeltmek baskıyla olmaz. Bu insanlara şefkatle yaklaşmak, yol gösterici olmak gerekir.
Türkçesini bildiği halde yabancı sözcükler kullanarak konuşmak asil bir insanın üslubu değildir. Bu üsluptan ruhen zayıf olan etkilenir.
Kaht kelimesinin anlamı bela, yokluk, kıtlıktır. Kahtani de Mehdi'den önce çıkıp kan akıtacak kişilerden biridir.
Kadınlara şiddet hem Türkiye'de hem dünyada yaygın. Bu şiddet Mehdiyetle tamamen son bulacaktır.
Irkına, şehrine göre insanlara üstünlük vermeyi düşünmek ahlaksızlık olur. Hiçbir şehrin bir diğer şehre üstünlüğü olmaz. Her şehrin iyisi de kötüsü de vardır. Her şehrin mümini de münafığı da vardır. Bir şehri diğerine üstünmüş gibi göstermek ahlaksızlıktır.
Devlet kendisini korumakta hukuki olarak haklıdır ancak oluşabilecek sosyal patlamalara karşı da tedbir alınarak hareket etmek önemlidir.
Kennedy derin devletin nasıl işlediğini anlattığı ve eleştirdiği konuşmalarından sonra katledilmiştir.
Deccaliyet deşifre edilince gücünü kaybeder ve çöker. Fitnelerin ve oyunlarından arkasındaki gücün İngiliz derin devleti olduğu söylenmelidir.
Dünya siyasetini tek merkezden yönlendiren, her konuda ortak hareket ettiren bir merkez var. İşte bu merkez İngiliz derin devletidir.
Tek merkezden Müslümanlara yönelik planlı bir saldırı var, bu merkezin adını net söylemek gerekir. Bu merkez İngiliz derin devletidir.
Üst aklın İngiliz derin devleti olduğunu açıkça söylemek gerekir. Deşifre etmek bütün oyunlarını bozar.
1884'de Abdülhamit döneminde ilk resmi genelev Zürefa Sokak’ta açılmıştır. Bir süre sonra Galata’daki genelev sayısı 100'ü bulmuştur.
Abdülhamit döneminde Niğde’nin Fertek kasabasında Fertek Rakısı üretilmeye başlandı. Ayrıca Boğaziçi, Ruh, Âlem, Deniz Kızı gibi rakılar da vardı.
Abdülhamit döneminde İstanbul’da Bomonti Kardeşler bira imalathanesi kurdu. 2.Bomonti birahanesinde yılda 7 milyon litre bira üretiliyordu.
İlk rakı fabrikası Abdülhamit döneminde padişahın başmabeyincisi Sarıcazade Ragıp Paşa’nın Çorlu’daki Umurca Çiftliği’nde kurulmuştur.
Abdülhamit dönemi Osmanlı'nın 340 milyon litre şarap ihraç ettiği bir dönemdir. Aynı dönemde tütün üretim ve tüketimi de çok yoğundu.
Abdülhamit döneminde Osmanlı'nın her yerine Darwinizm yayılmış, genelevler ve birahaneler açılmış, geniş toprak kaybı olmuştur.
Her insanın hataları olabilir, Putin'in de yanlış uygulamaları oluyor ama özünde iyi bir insan. Türkiye ile Rusya'nın ittifak etmesi lazım.
Tüm siyasilerimizin mutlaka İngiliz derin devletinin adından bahsetmeleri gerekir. Fitnenin başından bahsetmek tüm oyunlarını bozar.
Münafıkların en belirgin vasıflarından biri de özenti, ukala üslup kullanmalarıdır. Kendilerince halkın bilmediği konulardan bahsederek ya da yabancı kelimeler kullanarak kendilerini diğerlerinden üstün göstermeye çalışırlar. Oysa aklı zayıf, basit, sıradan insanlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2016> Daha Fazla

Türkiye, İran'a hep dost gözüyle sevgi ve şefkatle bakmalı. Bu dostluk bereket getirir. Türkiye, Suriye'nin bölünmesine kesin olarak karşı olsun. Bu konuda Türkiye İran ve Rusya ile ortak hareket edebilir.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top