Darbe tehlikesini ortadan kaldırmanın kesin yolu modernlik ve kadın özgürlüğünün tam yaşanmasıdır.

15 Temmuz Darbe Girişimi