Hz. Musa'nın asası ve Hz. Süleyman'ın yüzüğü Mehdi'de olacaktır

... MUSA’NIN ASASI VE SÜLEYMAN’IN YÜZÜĞÜ ONDADIR. ...Allah dilediği zamana kadar onu gözden uzak tutar. Daha sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur.

(Bihar-ul Envar, c. 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 19)


Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışının en önemli alametlerinden biri, "Ahit Sandığının bulunması" olacaktır. Sandık, gerek kutsal metinlere gerekse tarihi kayıtlara göre Antakya’dadır. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bu Ahit Sandığı'nı, Hz. Mehdi'nin bulacağı haber verilmiştir.
Kuran'ın Talut kıssasında da Ahit Sandığı hakkında bilgi verilmiştir:
 

"Peygamberleri, onlara dedi: "O'NUN HÜKÜMDARLIĞININ BELGESİ, SİZE TABUT'UN (SANDIĞIN) GELMESİDİR. ONDA Rabbiniz'den 'bir güven duygusu ve huzur' ile MUSA AİLESİNDEN VE HARUN AİLESİNDEN ARTAKALANLAR VAR; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır." (Bakara Suresi, 248)


Ayette geçen "tabut" sözcüğü, “sandık” anlamına gelmektedir. Bu sandık, Talut'un hükümdarlığının alameti içerisinde kutsal emanetlerin bulunduğu Ahit Sandığı'dır. Bahsi geçen Ahit Sandığı yani Tabut'un içinde, üstünde ittifak edilen rivayetlere göre, Hz. Musa'nin asası ile Tevrat levhaları ve Hz.Harun'un asası ile sarığı gibi kutsal emanetler bulunmaktadır.
Kuran'da bildirildiği üzere, Ahit Sandığı Talut'un hükümdarlığının simgesi olduğu gibi, rivayetlere göre Hz. Mehdi'nin de İslam ahlakını tüm dünyada yerleşik kılarak Müslümanların manevi liderliğin üstlenmesinin simgesi olacaktır. Peygamberimiz (sav)'in “Hz. Mehdi'nin bu kutsal emanetlerin bulunduğu ahit sandığını bulacağına” ilişkin hadisleri şöyledir:


"Ona Hz. Mehdi denilmesinin nedeni, gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. ANTAKYA DENİLEN BİR YERDEN TABUT'U (KUTSAL EMANETLER SANDIĞINI) ORTAYA ÇIKARACAKTIR."

(Suyuti, el- Havi li'l Feteva, II. 82)"O, kimsenin bilmediği bir duruma kılavuzlandığı için kendisine "Hz. Mehdi" denilmiştir. O, TABUT-U SEKİNE'Yİ  ANTAKYA MAĞARASINDAN ÇIKARIR."

(Naim bin Hammad, Kitab-ül Fiten)“O (HZ. MEHDİ), TABUT-U SEKİNEYİ DE ANTAKYA MAĞARASINDAN ÇIKARIR."

(Naim bin Hammad, Kitab-ül Fiten)"HZ. MEHDİ, TABUTU SEKİNE'Yİ ANTAKYA MAĞARASINDAN ÇIKARACAKTIR."

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 54)

2008-12-30 16:06:26

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top