Yerli Evrimcilerin Fosil Paniği

Modern bilim,1859 yılında Charles Darwin'in ilkel denecek kadar yetersiz teknik olanaklar ve yoğun bir hayal gücüyle ortaya attığı teorisini çürütmüştür.

Darwin'den çok sonra ortaya çıkan moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, biyomatematik, moleküler genetik gibi çok sayıda bilim dalı, canlılığın tesadüfen meydana gelemeyeceğini ve canlıların birbirlerinden evrimleşmelerinin söz konusu olmadığını ortaya koymuştur.

Bilim, yaşamın kökeninde astronomik ölçüde bilgi bulunduğunu, DNA'nın adeta harf harf yazılmış ciltler dolusu ansiklopediye benzediğini, hücrenin "moleküler makinalar"dan meydana geldiğini keşfetmiştir. Bunların tesadüflerle ve yavaş yavaş gelişerek meydana gelemeyeceği ispat edilmiştir.^

Darwin'in bir evrim mekanizması olarak tanıttığı 'doğal seleksiyon' kavramının, evrim iddialarıyla hiçbir ilgisi olmadığı, evrimleştirme gibi bir etkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Uzun yıllar denizden karaya geçiş hikayesi için delil olarak gösterilen Coelecanth isimli canlının günümüzde de yaşamakta olan normal bir balık olduğu görülmüş, kuşların atası olarak tanıtılan Archæopteryx'in bir ara canlı olmayıp, soyu tükenmiş bir kuş olduğu ispat edilmiştir. İnsanın atası olarak gösterilen bir avuç kafatasının ve kemik parçalarının gerçekte "ya soyu tükenmiş maymunlara ya da normal insanlara" ait olduğu kanıtlanmıştır. Canlıların başka canlılara dönüşmesi için temel mekanizma olarak tanıtılan mutasyonların canlılar üzerindeki net etkisinin "tahrip veya ölüm" olduğu; değil evrimleştirmek, sağlam canlıları bile yok edici bir fonksiyonu olduğu anlaşılmıştır.

Burada sayılanlar gibi daha pek çok bilimsel gerçek sebebiyle evrim teorisi çökmüştür.

Bugüne kadar yaklaşık 100 milyon fosil bulunmuş, bunların tamamının nesli tükenmiş veya bugün de yaşamakta olan canlılara ait olduğu anlaşılmıştır. Yeryüzünde hiçbir zaman evrim sözkonusu olmadığı için ara canlılar da varolmamıştır. Evrimin geçersiz olduğunu ispat eden yüzlerce fosil halen ülkemizdeki pek çok merkezde halkımızın dikkatine sunulmaktadır.

Çeşitli Kişi ve Kuruluşların Özel Koleksiyonlarından Derlenen Fosil Sergileri, Canlıların Milyonlarca Yıldır Değişmediklerini Gösteriyor.

 • Rahmi Koç Müzesi'nde, Şişli Belediyesi'ne ait "Bilim Merkezi"nde ve daha pek çok seçkin mekan ve merkezde düzenlenen fosil sergilerine halkımız büyük ilgi göstermektedir. Bu durum Darwinist-materyalist çevrelerde adeta bir panik havasının hakim olmasına neden olmuştur.

 • Özel koleksiyonlarını halkımıza açan ve gönüllü olarak halkımızı aydınlatmaya devam eden kişi ve kuruluşların sayısı her geçen gün artmakta, ülkemizin her yanında halkımız, canlılığın gerçek tarihine şahit olmaktadır.

 • Her biri kayıt altında olan ve uzman kuruluşlar tarafından incelenip yaş ölçüm testleri gerçekleştirilmiş olan fosillerin tamamı orijinaldir ve sertifikalarıyla birlikte sergilenmektedir. Sergileri gezen yerli yabancı yüzlerce bilim adamı fosillerin gerçek olduğuna bizzat tanıklık etmişlerdir.

 • Fosil sergilerine karşı çıkan ve yaygara koparmaya çalışan çevrelerden beklenen ise Evrim Teorisine delil niteliğinde olduğunu iddia ettikleri 3-5 tane ara fosili sergilemeleridir. Ancak bunu hiç bir zaman yapamazlar. Çünkü yeryüzü milyarlarca fosille doludur ve tek bir ara fosil bulunmuş değildir. Bulunan tüm fosiller canlıların ilk yaratıldıkları gibi hayatlarını sürdürdüklerini, evrim geçirmediklerini ispat etmektedir.


Rahmi Koç Müzesi'nde 24 Kasım -28 Aralık 2006 tarihleri arasında açık kalan sergiyi işadamlarından akademisyenlere çok çeşitli çevrelerden binlerce kişi ziyaret etmiştir.

Şişli Belediyesi Bilim Merkezi'nde 15-20 Mayıs 2006 tarihleri arasında açık kalan sergide, fosillerin yanısıra, canlılar hakkında geniş bilgiler içeren afişler ve ışıklı panolara da yer verildi. Sergiyi 5 gün boyunca 30 ayrı okuldan yüzlerce öğrenci, öğretmenleri nezaretinde ziyaret etti.

Evrim Teorisinin bir aldatmaca olduğunu anlamak için Harun Yahya'nın (Adnan Oktar) bu kitaplarını okumalısınız!

Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismiyle kaleme aldığı eserlerin sayısı yaklaşık 250'dir. Bu kitaplar 46.000 sayfa ve 31.500 resimden oluşmaktadır. Bu kitapların 7.000 sayfa ve 6.000 resimlik bölümü Evrim Teorisinin çöküşünü konu almaktadır.

 • Evrim Aldatmacası...
 • Tarihi Bir Yalan: Kabataş Devri...
 • Darwin'in Anlayamadığı Kambriyen...
 • Hayatın Gerçek Kökeni...
 • Bir Zamanlar Darwinizm...
 • Arageçiş Açmazı...
 • 20 Soruda Evrim Teorisinin Çöküşü...
 • Darwinizm'in İnsanlığa Getirdiği Belalar...
 • 40 Konuda Hücre...
 • Kuşların ve Uçuşun Kökeni...
 • Evrimcilerin İtirafları...
 • Darwinizm'in Karanlık Büyüsü...
 • 50 Maddede Evrim Teorisinin Çöküşü...
 • Kainattaki Kusursuz Tasarım Tesadüf Değil...
 • Darwin'in Varislerine...
 • Sosyal Silah Darwinizm...
 • Kuran Darwinizm'i Yalanlıyor...
 • Türlerin Evrimi Yanılgısı...
 • Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin Yanılgıları...
 • Darwin Yalan Söyledi!...
 • Darwinizm'in Kanlı İdeolojisi: Faşizm...
 • Evrimcilerin Yanılgıları...
 • Bir Tartışmanın Ardından...
 • Darwinizm'in Sonu...
 • Darwinizm Nasıl Bir Açmaz? (Evrimcilere Net Cevap-1)...
 • Darwinistlerin Beklediği Cevaplar (Evrimcilere Net Cevap-2)...
 • Darwin Bu Gerçekleri Bilmiyordu (Evrimcilere Net Cevap-3)...
 • Darwinistlerin Bilmek İstemedikleri Gerçekler (Evrimcilere Net Cevap-4)...
 • Evrim Açmazı-1...
 • Evrim Açmazı-2...
 • Darwin'in Türk Düşmanlığı...
 • Darwinizm Dini...
 • Evrimin Fosillere Yenilişi...
 • Darwinizm ile İlmi Mücdelenin Önemi...
 • Yaratılış Atlası...


Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismi ile hazırladığı tüm kitapları www.harunyahya.org, www.harunyahya.net ve www.harunyahya.com adreslerinden ücretsiz olarak okuyabilir veya Global Yayıncılık'ın 0212 4444441 no'lu telefonundan temin edebilirsiniz.

----------

Bu tam sayfa ilan
9 Ocak 2007 tarihinde Yeni Şafak
10 Ocak 2007 tarihinde Milli Gazete
11 Ocak 2007 tarihinde Türkiye
12 Ocak 2007 tarihinde Yeni Şafak
gazetelerinde yayınlanmıştır. 2008-03-25 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top