Darwinizm Cehalet Ortamında Gelişir

Darwinizm, moleküler biyolojide, genetikte, paleontolojide, biyomatematikte yaşanan gelişmeler karşısında çaresiz kalmıştır.

Çeşitli bilim dalları tarafından ortaya konulan sayısız bulgu, evrimin hiçbir zaman gerçekleşmediğini çok açık ve kesin olarak göstermektedir.

Buna rağmen bazı insanlar, çocukları bile güldürecek saçmalıktaki evrimci iddialara inanmakta, Evrim Teorisine "Charles Darwin'den bile fazla" sahip çıkmaktadırlar. Hiçbir konuyu derinlemesine araştırmayan, son derece yüzeysel bilgilere sahip olan bu kişiler evrim teorisinin "yarı cahil" taraftarlarıdır.

Yarı cahil, Darwinizm'i körü körüne savunmakta, büyük bir yanılgı içinde olduğunun farkına varamamaktadır. ^

Bilimsel gelişmelerle tekrar tekrar gözler önüne serilen tek gerçek "Yaratılış Gerçeği"dir. Doğanın her yanına hakim olan bu büyük akıl, kusursuz düzen, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Yüce Allah'a aittir.

Darwinizm'in Yarı Cahil Taraftarları

Yarı cahil, cansız maddelerin biraraya gelerek canlılığı oluşturabilecekleri iddiasını son derece inandırıcı bulur. Oysa bu sayısız deneyle yalanlanmış olan bilim dışı bir iddiadır. En gelişmiş laboratuvarlarda dahi, cansız maddeleri biraraya getirerek tek bir hücre dahi yapılamamıştır. Doğada tesadüfen olabileceği iddia edilen olaylar, en son teknolojilere ve tüm çabalara rağmen laboratuvarlarda bile gerçekleştirilememektedir.

Yarı cahil, yüzü insanı andıran maymunsu bir varlığa ait bir illüstrasyon gördüğünde bunu insanın atalarına ait gerçek bir resim sanır. Gördüğünün, sadece bir ressamın hayal gücünü yansıttığını ve amacın kendisi gibi cahilleri aldatmak olduğunu akledemez.

Yarı cahil, bugün yaşamakta olan canlıların milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığını ortaya koyan "yaşayan fosiller"in Darwinizm'i yalanlayan somut deliller olduğunu bir türlü kavrayamaz. Günümüzden 400 milyon yıl öncesine kadar uzanan bir zaman diliminde "bugün de yaşamakta olan" binlerce canlıya ait fosiller bulunmuş ve bu fosiller canlıların evrim geçirmediklerini ortaya koymuştur.

Yarı cahil, canlılığın tesadüfen oluştuğuna, ardından zamanla evrim yoluyla çeşitlendiğine inanmıştır. Proteinler tesadüfler sonucu oluşur dendiğinde buna inanır, araştırmaz, sorgulamaz. Bir proteinin bile tesadüfen oluşabilmesi imkansızken, farklı farklı milyonlarca proteinden oluşan, içinde mucizevi makinalar ve DNA gibi dev bir bilgi bankası barındıran canlı hücresinin, dahası bu hücrelerden oluşan canlı varlıkların tesadüflerle meydana geldiğini iddia etmek tam manasıyla akıl dışıdır.

-       Tek bir proteinin oluşması için DNA gerekir
-       Protein olmadan DNA oluşamaz
-       DNA olmadan protein oluşamaz
-       Protein olmadan protein oluşamaz
-       Tek bir proteinin oluşması için 60 ayrı protein gerekir
-       Bu proteinlerin bir tanesi bile eksik olsa protein var olamaz
-       Ribozom olmadan protein oluşmaz
-       RNA olmadan da protein oluşmaz
-       ATP olmadan protein oluşmaz
-       ATP’yi üretecek mitokondri olmadan da protein oluşmaz.
-       Hücre çekirdeği olmadan protein oluşmaz
-       Sitoplazma olmadan da protein oluşmaz
-       Hücredeki organellerden bir tanesi eksik olsa protein oluşamaz
-       Hücredeki bütün organellerin var olması ve çalışması için de proteinler gereklidir
-       Bu organeller olmadan da hiçbir şekilde protein olmaz. 

Bu sistem, bir arada çalışmak zorunda olan iç içe bir sistemdir. Biri olmadan diğeri olamaz. Tek bir parçası var olsa bile, sistemin diğer parçaları olmadan bu parça hiçbir işe yaramaz.
Kısacası,  
BİR PROTEİNİN VAR OLMASI İÇİN HÜCRENİN TAMAMI GEREKİR.Hücre, bugün incelediğimiz ve çok az bir kısmını anlayabildiğimiz mükemmel kompleks yapısı ile var olmadığı sürece, TEK BİR TANE BİLE PROTEİN MEYDANA GELEMEZ.

Yarı cahil, evrim teorisi ile ilgili ne görse inanmaya şartlanmıştır. Örneğin dinozor yumurtasından kuş çıktığı (!) veya bir dinozorun koşarken birdenbire kanatlandığı (!) gibi hayret verici iddialara bile tereddütsüz inanır.

Yarı cahil, bir canlının nasıl olup da başka bir canlıya dönüşebileceği konusuna hiç kafa yormaz. Oysa bu çok hayati bir konudur. Evrimciler, canlıların mutasyonlarla birbirlerine dönüştüğünü iddia eder. Oysa mutasyon, radyasyon gibi dış etkenlerle genlerin yapısının değişmesi demektir. Mutasyonların faydalı olabileceğini ispat etmek için onbinlerce deney yapılmış, ancak hepsinde ortaya sakatlıklar, ölümler ve işlevsiz vücut yapıları çıkmıştır.

Bugüne kadar yaklaşık 100 milyon fosil bulunmuş, bunların tamamının nesli tükenmiş veya bugün de yaşamakta olan canlılara ait olduğu anlaşılmıştır. Yeryüzünde hiçbir zaman evrim sözkonusu olmadığı için ara canlılar da varolmamıştır. Dolayısıyla böyle canlılara ait ara fosiller de fosil tabakalarında yer almaz. Yarı cahil, evrimcilerden 3-5 ara fosil sergilemelerini talep etmeyi bile akledemez. Oysa bunu istese, görecektir ki, evrimciler tek bir ara fosil bile ortaya koyamayacaklardır.

Harun Yahya'nın "Yaratılış Gerçeği"ni Gözler Önüne Seren Son Eseri: 7 Cilt ve 5600 Sayfadan Oluşan Dev Boyutlu Ansiklopedinin Birinci Cildi Çıktı!

Harun Yahya'nın "YARATILIŞ ATLASI" isimli bu kitabı, 28x38 cm ebadı, baskı tekniği ve içeriği açısından dünyada tek..

Evrim Teorisini yalanlayan yüzlerce fosile yer verilen 764 sayfalık bu dev boyutlu kitapta, teorinin çöküşü hakkında en doyurucu bilgileri bulabilirsiniz.

Eser, kapağındaki orijinal hologram görüntülerle, parlak kuşe kağıdıyla, yüzlerce yeni renkli resim, fotoğraf ve belgeyle benzersiz bir görünüme sahip.

Ayrıca "Evrimin Fosillere Yenilişi" isimli VCD belgesel bu dev eserler ile birlikte...

Darwinistlere Acı Haber: Evrim Teorisi Kendi Ülkesinde Boğuluyor!

İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Guardian'da 15 Ağustos 2006 tarihinde yer alan "Bu Duruma Nasıl Geldik?" başlıklı haberde, İngiliz öğrencilerin yüzde 30'unun evrime inanmadığı hayret dolu bir üslupla vurgulanmış, bu oranın geçmişte çok düşük olduğu belirtilerek, "Evrim ortadan kalkmak üzere" saptaması yapılmıştır.

Aynı gazetenin 3 Temmuz 2006 tarihli sayısında da Harun Yahya'nın eserleri övülmüş ve etkisinden bahsedilmiştir.

Evrim teorisinin beşiği olan İngiltere'de yaşanan bu çöküşün sebeplerinden biri hiç şüphesiz Harun Yahya'nın eserlerine olan yoğun ilgidir.

Harun Yahya'nın eserlerinin ücretsiz olarak temin edildiği www.harunyahya.com sitesinden İngiltere'den ayda 100.000 eser indirilmektedir. 2002 Ekimi'nden bu yana İngiltere'de 45 ayrı konferans düzenlenerek Evrim Teorisinin çöküşü konusunda İngiliz halkı bilgilendirilmiştir. Konferansların yapıldığı yerler arasında Oxford, Londra, Sheffield Warwick, Loughborough, Birmingham, Bristol, Cambridge, Lancaster, Liverpool, Edinburgh, Brighton ve School of Economics gibi üniversiteler bulunmaktadır. İngiltere konferansları, Ağustos 2006 boyunca günlük ortalama 2.000 kişiye hitap edecek şekilde organize edilmiş ve şu günlerde de devam etmektedir. İngiltere'de Harun Yahya kitapları hemen her kitapçıda bulunmakta ve İngiliz halkının yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır.

Marksist-Leninist Bölücü Teröre Karşı Mücadele

Güneydoğu'da sürmekte olan terörü sadece "bölücü terör" olarak tanımlamak yanlıştır. Sürmekte olan, Marksist-Leninist bölücü terördür ve bu büyük fitnenin, ideolojik felsefi temelinde, insanı, tesadüflerin ürünü olan bir hayvan olarak tanıtan Darwinizm vardır. Darwinizm yok edildiğinde, evrimciliğe dayalı Marksist anlayış da çökecektir. Süregelen Marksist, komünist, bölücü hareketin önlenmesinin yolu sadece "iyi takip", "iyi yakalama", "iyi yargılama", "iyi infaz" değildir. Kesin çözüm, söz konusu ideoloji ile "iyi ilmi mücadele"dir. Sivrisinekten kurtulmanın yolu bataklığı kurutmaktır. Darwinizmin sahtekarlıklarının doğru bir şekilde gençliğe aktarılması, bilimdeki gelişmelerin detayları ile açıklanması, gerçek bilimsel düşüncenin gereğidir. Bu mücadelenin bel kemiğini oluşturan Darwinizm konusu halledildiğinde, bu Marksist-Leninist bölücü fitnenin gücü de yok olup çökecektir.

Türkiye'de Darwinizm'in Tükenişi Gazetelerde Ölüm İlanı Gibi Duyuruldu!

Harun Yahya'nın evrim teorisini çürüten eserleri, 1980'li yılların ortalarından bu yana ülkemizin her yerinde yaygınlaşmış, bu eserlerden yararlanılarak hazırlanan belgesel filmler, süreli yayınlar, makaleler, haberler ve sayısı 2000'i aşan konferanslarla halkımız, Evrim Aldatmacası konusunda bilinçlenmiştir. Öyle ki, ABD'deki Michigan State Üniversitesi'nin 34 ülkede yaptığı araştırmaya göre Türkiye, "evrim teorisinin geçersiz olduğunu düşünenlerin ezici çoğunluğa ulaştığı tek ülke" haline gelmiştir. Science dergisinde yer alan ve 1985-2004 yılları arasındaki dönemi kapsayan bu araştırma, Türkiye'de sürdürülen çalışmaların ne kadar etkili olduğunu ve Türk Milleti'nin diğer milletlerden farkını ortaya koyan bilimsel bir ispat niteliğindedir.

Bir kısım materyalist renkli basın, ümitsiz ve zavallıca bir gayretle Türk halkını kandırmak için var gücüyle uğraşsa da zeki Türk Milleti bu tür ucuz aldatmacalara sadece gülmektedir. Evrimi halkımıza benimsetmek için yurt dışından profesörler de getirseler, yaygaralar da koparsalar artık gerçekler gün gibi ortaya çıkmıştır. Türk halkı konu hakkında -hiçbir ülkede olmadığı kadar- bilgi sahibidir. İzlanda'da, İsveç'te veya bir başka Avrupa ülkesinde halk bilmediği, araştırmadığı ve tek yanlı sunulan Darwinist propagandanın etkisinde kaldığı için evrimci oyunlara kanabilmektedir. Ancak Türkiye'de Evrim Aldatmacasının bundan sonra geçit bulması -Allah'ın izniyle- imkansızdır.

Toplam 45.000 sayfa ve 30.000 resimden oluşan Harun Yahya Külliyatı içinde yer alan ve yaklaşık 6.000 sayfa ve 4.500 renkli resimden oluşan Evrim Aldatmacasını ifşa eden kitaplar, teorinin geçersizliğini ispat etmiş ve Darwinizm'e karşı kazanılan bu zafere -Allah'ın izniyle- vesile olmuştur.

Harun Yahya'nın Eserleri, Batılı Bilim Dergileri ve Gazetelerce Evrim Teorisine En Güçlü Cevap Olarak Tanıtılmaktadır

Harun Yahya'nın eserleri, dünya çapında büyük yankı uyandırmıştır. Örneğin, Amerikan Bilim Eğitimi Ulusal Merkezi (National Center for Science Education) tarafından yayınlanan Reports Dergisi, Kasım-Aralık 1999 tarihli sayısının kapağını, Harun Yahya'nın "Evrim Aldatmacası" kitabının resmine ve derginin 30 sayfasını Harun Yahya'nın evrim teorisini çökerten ve yaratılışı ortaya koyan çalışmalarına ayırmıştır.

22 Nisan 2000 tarihli New Scientist dergisi ise, "Burning Darwin" başlıklı bir makalede, dünyada evrim teorisine karşı yürütülen entelektüel kampanyada yazar Harun Yahya'nın eserlerinin önemli bir yeri olduğunu vurgulamış ve "Harun Yahya uluslararası bir kahraman. Kitapları İslam Dünyası'nın her yanına yayılmış durumda." görüşüne yer vermiştir.

Ünlü bilim dergisi Science'ın, 18 Mayıs 2001 tarihli ve "Yaratılışçılık Asya ve Avrupa'nın Birleştiği Yerde Kök Salıyor" (Creationism Takes Root Where Europe, Asia Meet) başlıklı bir makalesinde ise; Harun Yahya'nın kitaplarının pek çok yerde ders kitaplarından bile daha etkili olduğu belirtilmiştir.

Amerika'dan yayın yapan www.pitch.com adlı internet sitesindeki bir haberde, "bu kitaplar oldukça iyi kalite kağıda basılmış, renkli resimlerle dolu ve her yerdeler... Batı Dünyası'nda bulabileceğiniz her türlü bilimsel yayınla rekabet ediyorlar." görüşüne yer verilmiştir. Aynı haberde görüşüne yer verilen ünlü evrimci Profesör Ümit Sayın ise, "artık Yaratılışçılara karşı bir savaş yok. Savaşı onlar kazandılar, 1998'de Türkiye Bilimler Akademisi'nden altı profesörü yaratılışçılara karşı konuşmaları için motive etmiştim. Artık, bugün bir kişiyi bile motive etmek imkansız" açıklamasını yapmıştır. Haberin devamında ise; Türkiye'den, evrim teorisini savunanların neredeyse tamamen yenilgiye uğradığı bir ülke olarak bahsedilmiştir.

Son olarak ise 3 Temmuz 2006 tarihli ünlü İngiliz gazetesi The Guardian'da Harun Yahya'nın eserlerinin öneminden bahsedilmiştir. Haberde şu ifadelere yer verilmiştir: "Son yıllarda direk yaratılışı ve türlerin değişmezliğini savunan oldukça kaliteli literatürler ve DVD'ler İngiltere ve Avrupa'daki birçok Müslüman toplulukta oldukça popüler hale geldi. Her yere yayılan materyaller büyük ölçüde Türkiye'den Harun Yahya adı altında oldukça üretken eserler yazan Türk filozofu Adnan Oktar'a ait. Harun Yahya'nın kitapları, websiteleri ve DVD'lerinin hepsi özellikle etkileyici bir şekilde tasarlanmış ve profesyonelce sunulmuş... Yedi yıl kadar önce ilk kez bir Harun Yahya eseriyle karşılaşmıştım: Evrim Aldatmacası. Eğitimsiz gözlerime çok aydınlatıcı gelmişti. Renkli illüstrasyonlarla dolu, açık ve net bir düzyazı olarak konuşma üslubunda yazılmış, bir sürü alıntılar ve seçkin bilim adamlarının yazılarına göndermelerle doluydu. Darwin'in doğal seleksiyon yoluyla evrim teorisinin tüm dünya çapında Allah'a inancı baltalamaya çalışan materyalistler tarafından işlenen bir sahtekarlık olarak ifşa edildiğini gözler önüne seriyor gibiydi. Tarafsız bir şekilde incelendiğinde, fosil kayıtlarında var olan deliller sürekli olarak canlıların bir bütün olarak, eksiksiz yaratıldığını gösteriyordu. Aşamalı olarak kendilerinden sonra gelen türlere evrimleşen türlere dair hiçbir kanıt yoktu."

Harun Yahya'nın, Evrim Teorisinin çöküşünü ortaya koyan eserleri toplam 6.000 sayfa ve 4.500 renkli resimden oluşmaktadır. Bu kitaplar aşağıda sıralanmıştır:

 • 20 SORUDA EVRİM TEORİSİNİN ÇÖKÜŞÜ...
 • 40 KONUDA HÜCRE...
 • 50 MADDEDE EVRİM TEORİSİNİN ÇÖKÜŞÜ...
 • AMERİKAN ULUSAL BİLİMLER AKADEMİSİ'NİN YANILGILARI...
 • ARAGEÇİŞ AÇMAZI...
 • BİR TARTIŞMANIN ARDINDAN...
 • BİR ZAMANLAR DARWİNİZM...
 • DARWİN BU GERÇEKLERİ BİLMİYORDU (EVRİMCİLERE NET CEVAP 3)...
 • DARWİN YALAN SÖYLEDİ!...
 • DARWİN'İN TÜRK DÜŞMANLIĞI...
 • DARWİN'İN ANLAYAMADIĞI KAMBRİYEN... HAYATIN GERÇEK KÖKENİ...
 • DARWİN'İN VARİSLERİNE...
 • DARWİNİSTLERİN BEKLEDİĞİ CEVAPLAR (EVRİMCİLERE NET CEVAP 2)...
 • DARWİNİSTLERİN BİLMEK İSTEMEDİKLERİ GERÇEKLER (EVRİMCİLERE NET CEVAP-4)...
 • DARWİNİZM DİNİ...
 • DARWİNİZM İLE İLMİ MÜCDELENİN ÖNEMİ...
 • DARWİNİZM KANLI İDEOLOJİSİ: FAŞİZM...
 • DARWİNİZM NASIL BİR AÇMAZ? (EVRİMCİLERE NET CEVAP 1)...
 • DARWİNİZM'İN İNSANLIĞA GETİRDİĞİ BELALAR...
 • DARWİNİZM'İN KARANLIK BÜYÜSÜ...
 • DARWİNİZM'İN SONU...
 • EVRİM AÇMAZI 1...
 • EVRİM AÇMAZI-2...
 • EVRİM ALDATMACASI...
 • EVRİMCİLERİN İTİRAFLARI...
 • EVRİMCİLERİN YANILGILARI...
 • EVRİMİN FOSİLLERE YENİLİŞİ...
 • KAİNATTAKİ KUSURSUZ TASARIM TESADÜF DEĞİL...
 • KURAN DARWINİZM'İ YALANLIYOR...
 • KUŞLARIN VE UÇUŞUN KÖKENİ...
 • SOSYAL SİLAH DARWINİZM...
 • TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ...
 • TÜRLERİN EVRİMİ YANILGISI...


Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismi ile kaleme aldığı toplamı 45.000 sayfa olan kitapları ve bunlardan yararlanılarak hazırlanan belgeselleri, www.harunyahya.org, www.harunyahya.net ve www.harunyahya.com adreslerinden ücretsiz olarak okuyabilir veya Global Yayıncılık'ın 0212 444 444 1 numaralı telefonundan temin edebilirsiniz.

--------------------

Bu tam sayfa ilan
22 Ağustos 2006 Salı Evet
23 Ağustos 2006 Çarşamba Önce Vatan
24 Ağustos 2006 Perşembe Milli Gazete
25 Ağustos 2006 Cuma Star
26 Agustos 2006 Cumartesi Yeni Şafak
27 Ağustos 2006 Pazar Türkiye
28 Ağustos 2006 Pazartesi Vakit
29 Ağustos 2006 Salı Bugün
30 Ağustos 2006 Çarşamba Tercüman
gazetelerinde yayınlanmıştır.

2007-01-19 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top