Yerli Evrimciler Neden Suskun?

Aylardır Tekrarladığımız Çağrılara Rağmen Tek Bir Delil Ortaya Koyamadılar! Yerli Evrimciler Neden Suskun?

Madem Deliliniz Yok, Neden Yıllardır Milletimize Hayalleri Gerçek Gibi Tanıttınız?

Halen pek çok merkezde devam eden fosil sergilerinde, evrim teorisinin geçersizliğini ortaya koyan yüzlerce yaşayan fosil halkımıza sunulmaktadır. Evrimciler ise kendi delillerini açıklama cesaretini bir türlü gösterememektedir. Yerli evrimcilere, kendi iddialarına destek olacak 3-5 tane ara fosil varsa bunları Türkiye'nin en bilinen merkezlerinde, örneğin İstanbul Taksim'de veya Ankara Ulus'ta sergilemeleri çağrısında bulunmuştuk. Ancak birçok defa bu çağrıyı tekrarlamamıza rağmen evrimciler, varolduğunu iddia ettikleri dellilerden bir tanesini bile ortaya koyamamışlardır.

Darwin'in, Türlerin Kökeni isimli kitabını yazdığı 1859'dan 2006'ya kadar basında yayınlanan resimlerin hiçbiri ara fosil değildir. Basında uzun yıllardır yer alan bu resimler, ya soyu tükenmiş, ara canlı özelliği göstermeyen, tam teşekkül etmiş canlılara ya da Piltdown Adamı, Nebraska Adamı gibi sahte fosillere ait resimlerdir. Darwinizm ile ilgili gördüğünüz fosil resimleri, moral propaganda amacıyla üretilir ve sahte fosillere ya da ara fosil olmayan türü tükenmiş tam canlılara aittir.

Ara fosil olmadığı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla evrimcilerin olmayan bir şeyi ortaya koymalarına zaten olanak yoktu. Evrimcilere yapılan çağrıların nedeni, gerçeklerin halkımız önünde açığa çıkması idi. Nitekim evrimcilerden ses çıkmadı ve halkımız buna açıkça şahit oldu.^

Evrimcilere soruyoruz: Madem delil konusunda bu kadar çıkmazdaydınız neden yıllardır Türk Milleti'ne bu teoriyi gerçekmiş gibi anlattınız? Madem ispat edemiyorsunuz neden çoktan ispatlanmış gibi savundunuz?Türk Milleti'ni aşağı ırklardan gören bir teoriyi neden halka benimsetmeye çalıştınız? Halkımız yıllarca evrimci hayallerle kandırılmak istenmiştir. Ancak bu aldatmacanın maskesi artık düşmüştür...

Evrimcilerin bugüne kadar yaptıkları tek şey, hiçbir gerçekliği olmayan kafataslarını tekrar tekrar sıralamak, sahteliği çoktan belgelenmiş fosiller üzerinde spekülasyonlar yapmaktır. Herbiri soyu tükenmiş maymun türleri olan Australopithecuslar, insan ve orangutan parçaları birbirine monte edilerek oluşturulan Piltdown Adamı, insanın sözde evrimine bir delil diye tanıtılan aslında bir yaban domuzuna ait olan Nebraska Adamı fosili (tek bir dişten ibarettir) tarihe geçmiş evrimci aldatmacalarındandır. Ara fosil olmadığını evrimciler de bilmesine rağmen, soyu tükenmiş canlılar ara fosil diye yutturulmaya çalışılmış, evrimle hiçbir ilgisi bulunmayan fosiller yıllarca evrim delili gibi sunulmuştur. Sadece insan hakkında değil, evrim teorisinin diğer tüm temel konularında durum bu şekildedir. Ortada deliller değil, sahtekarlıklar ve hayal mahsulü gerçek dışı senaryolar vardır. Uzun yıllar, "en temel deliller" olarak tanıtılan fosillerin geçersizliği de artık anlaşılmıştır. Örneğin kuşlarla sürüngenler arasındaki hayali geçişi temsil ettiği iddia edilen Archaeopteryx fosilinin aslında soyu tükenmiş bir kuşa ait olduğu, sudan karaya hayali evrime delil gösterilen Coelacanth isimli fosilin halen derin sularda yaşamakta olan bir balığa ait olduğu ortaya çıkmıştır. Son dönemde, denizlerden karalara hayali geçiş senaryolarına malzeme yapılan Tiktalik adlı fosil de nesli tükenmiş bir canlıya aittir ve evrim ile hiçbir ilgisi yoktur.

Evrimciler, Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren bilimsellik görünümü altındaki sayısız yalanla halkımızı aldatmışlardır. Ancak bilimin geliştiği, internetin yaygınlaştığı günümüzde bunların kolları kanatları kırılmış durumdadır. Evrim teorisi can çekişmektedir ve artık son nefesini vermek üzeredir. Özellikle Türkiye'de tam anlamıyla felç olmuştur. Batı'da bugüne kadar evrimcilerle ilmi mücadele eden olmaması, onların meydanı boş bulup toplumları kandırmasına olanak sağlamıştır. Ama artık durum değişmiş, Türkiye'deki etkili ve kararlı mücadele batılı bilim adamlarına da örnek olmuş ve orada da yoğun bir faaliyet başlamıştır.

İnsanı, tesadüflerle hayvanlardan türemiş sıradan bir canlı olarak tanıtan Darwinizm'i temel alan, komünizm ve faşizm gibi ideolojiler sebebiyle, 20. yüzyılda dünya, adeta kan gölüne dönmüştür. Milyonlarca insanın canına malolmuş bir teoriye arka çıkmak ise imani ve ahlaki değerlerle bağdaşmamaktadır.

Darwınizm, Milyonlarca İnsanın Canına Mal Olan Bir Teoridir

Komünist ve faşist liderlerin Darwinizm'e olan bağlılıklarını ifade ettikleri sözleri incelendiğinde, Darwinizm ile savaş ve terör arasındaki bağlantı daha iyi anlaşılmaktadır.

Hitler ve Mussolini Katliamlarını Darwinizm'e Dayandırdı

55 milyon insanın ölümünden sorumlu tutulan Adolf Hitler sapkın teorilerini geliştirirken Darwin'in "yaşam mücadelesi" fikrinden ilham almıştır.

Hitler de, aynı Darwin gibi, diğer ırkları maymunlarla aynı statüye koyuyor ve şöyle diyordu:

"Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın, geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz". (Carl Cohen (ed). Communism, Fascism and Democracy. Random House Publishing, New York, 1967. s. 408-409)

Hitler, 1933'deki ünlü Nürnberg mitinginde ise, "yüksek ırkın düşük ırkları idare ettiğini, bunun doğada görülen bir hak olduğunu ve tek mantıklı hak olduğunu" ileri sürmüştür. Darwinizmin üstün ırk fikrine şiddetle bağlanan Naziler, Alman ırkının üstün olduğunu gösterebilmek için kafatası ölçümlerine girişmişlerdir.

Ünlü evrimci Sir Arthur Keith, Hitler'in Darwinist girişimlerini şöyle yorumlamıştır:

"Alman Führer'i bir evrimciydi. Almanya'nın tecrübesini, evrim teorisine uygun hale getirmek için bilinçli olarak çalıştı." (Sir Arthur Keith, Evolution and Ethics, 1947, s. 246)

Hitler'in en büyük müttefiki olan diktatör Benito Mussolini de evrim teorisinden ilham almıştır. Mussolini 1935'te giriştiği Etiyopya'nın işgalini Darwin'in ırkçı görüşlerine ve yaşam mücadelesi kavramına dayandırmıştır.

Mussolini'nin Darwinizm'e olan ideolojik bağlılığını, bir dönem editörlüğünü yaptığı La Lotta di Classe (Sınıf Çatışması) adlı haftalık dergide de görmek mümkündür. Derginin ilk sayısının kapağında Marx ve Darwin'in büyük birer resmi yer alıyordu. Giriş yazısını kaleme alan Mussolini, bu iki materyalist ideologtan, "geçmiş yüzyılın en büyük iki düşünürü" diye söz etmiş, Darwin'in teorisine övgüler yağdırmıştı. (Dennis Mack Smith, Mussolini, s.18)

Marks ve Engels de Koyu Birer Darwınistti

Darwinizm, komünizm için de çok büyük bir önem taşıyordu. Marx 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı mektubunda Darwin'in kitabını kastederek şöyle demişti:

"Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap, işte budur." (Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology and the Social Scene, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959, s. 85-87)

Marx, 16 Ocak 1861 tarihli bir mektubunda ise aynı konuya şöyle değinmişti:

"Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor." (Stephen Jay Gould, Ever Since Darwin, W. W. Norton & Company, New York 1992, s. 26 )

Marx, Darwin'e olan sempatisini ise en tanınmış kitabı Das Kapital'i, Darwin'e ithaf ederek göstermişti. Marx, kitabının Almanca baskısının kapağına el yazısıyla şöyle yazmıştı:

"Charles Darwin'e, gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan" (Friedrich Engels, Socialism: Utopian and Scientific, Foreign Languages Press, Peking 1975, s. 67)

Engels ise, Darwin'e olan hayranlığını şöyle ifade etmişti:

"Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır." (Gertrude Himmelfarb, Darwin and the Darwinian Revolution, London: Chatto & Windus, 1959, s. 348-9)

Charles Darwin'in (solda) insanın var oluşu ve tabiat olayları hakkındaki çarpık fikirlerini ideolojilerinin temeli olarak gören Marx, Lenin gibi komünizmin önde gelen isimleri ve Hitler, Mussolini gibi faşist liderler 20. yüzyılda milyonlarca insanın ölmesine, dünyanın pek çok bölgesinin teröre bulanmasına sebep olmuşlardır.

Komünizmin, Lenin, Stalin, Troçki, Mao gibi önde gelen liderlerinin tamamı Darwin'den övgüyle söz etmişler ve yaşam felsefelerini Darwinizm üzerine kurmuşlardır.

Teröre Kalıcı Çözüm İçin Öncelikle Darwinizm'in Durdurulması Gerekir


Darwinizm'in telkinleriyle, insanın "doğada tesadüfen var olmuş bir çeşit hayvan" gibi algılanması toplumlara tam anlamıyla yıkım getirmiştir. 20. yüzyılda savaşların, katliamların ve terör olaylarının tarihte görülmemiş düzeye çıkmasında Darwinizm'in büyük etkisi olmuştur. Tarihçiler, geçtiğimiz yüzyılda komünist rejimlerin, 120 milyon insanın ölümünden sorumlu olduğunu bildirmektedirler.

Ülkemizde 30 bin cana mal olan terör de, Marksist-Leninist ideoloji kaynaklıdır. Bu ideolojilerin ve takipçilerininin neden oldukları terörün önünün kesilmesi için her şeyden önce toplum, Darwinist telkinlerden arındırılmalıdır.

Türk Düşmanlığının Temeli Darwinizm'dir

Charles Darwin'in önemli fakat az bilinen bir özelliği, Avrupalı beyaz ırkları diğer insan ırklarına göre çok daha "ileri" sayan koyu bir ırkçı olmasıdır. Darwin, insanların maymun benzeri canlılardan evrimleştiğini öne sürerken, insan ırklarının, evrimin çeşitli basamaklarında yer aldıklarını, Avrupalı ırkların "ileri" ırklar olduğunu savunmuş, diğer pek çok ırkı ise,"maymunsu özellikler taşıdıkları" iddiasını öne sürerek aşağılamıştır. Darwin, "aşağı ırklar" olarak tanımladıklarının arasında, Yüce Türk Milleti'ni de saymıştır. W. Graham'a yazdığı 3 Temmuz 1881 tarihli mektubunda, bu ırkçı düşüncesini şöyle ifade etmiştir: "Avrupalı ırklar olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde TÜRK BARBARLIĞINA karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, BU TÜR AŞAĞI IRKLARIN çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini (yokedileceğini) görüyorum." (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt 1, New York: D. Appleton and Company, 1888, ss. 285-286) Darwin'in bu tür izahlarının, Avrupa'da uzun süredir devam etmekte olan Türk düşmanlığının temeli olduğu bilinen bir gerçektir.

Harun Yahya'nın Eserleri, Batılı Bilim Dergileri ve Gazetelerce Evrim Teorisine En Güçlü Cevap Olarak Tanıtılmaktadır

Harun Yahya'nın eserleri, dünya çapında büyük yankı uyandırmıştır. Örneğin, Amerikan Bilim Eğitimi Ulusal Merkezi (National Center for Science Education) tarafından yayınlanan Reports Dergisi, Kasım-Aralık 1999 tarihli sayısının kapağını, Harun Yahya'nın "Evrim Aldatmacası" kitabının resmine ve derginin 30 sayfasını Harun Yahya'nın evrim teorisini çökerten ve yaratılışı ortaya koyan çalışmalarına ayırmıştır.

22 Nisan 2000 tarihli New Scientist dergisi ise, "Burning Darwin" başlıklı bir makalede, dünyada evrim teorisine karşı yürütülen entelektüel kampanyada yazar Harun Yahya'nın eserlerinin önemli bir yeri olduğunu vurgulamış ve "Harun Yahya uluslararası bir kahraman. Kitapları İslam Dünyası'nın her yanına yayılmış durumda." görüşüne yer vermiştir.

Ünlü bilim dergisi Science'ın, 18 Mayıs 2001 tarihli ve "Yaratılışçılık Asya ve Avrupa'nın Birleştiği Yerde Kök Salıyor" (Creationism Takes Root Where Europe, Asia Meet) başlıklı bir makalesinde ise; Harun Yahya'nın kitaplarının pek çok yerde ders kitaplarından bile daha etkili olduğu belirtilmiştir.

Amerika'dan yayın yapan www.pitch.com adlı internet sitesindeki bir haberde, "bu kitaplar oldukça iyi kalite kağıda basılmış, renkli resimlerle dolu ve her yerdeler... Batı Dünyası'nda bulabileceğiniz her türlü bilimsel yayınla rekabet ediyorlar." görüşüne yer verilmiştir. Aynı haberde görüşüne yer verilen ünlü evrimci Profesör Ümit Sayın ise, "artık Yaratılışçılara karşı bir savaş yok. Savaşı onlar kazandılar, 1998'de Türkiye Bilimler Akademisi'nden altı profesörü yaratılışçılara karşı konuşmaları için motive etmiştim. Artık, bugün bir kişiyi bile motive etmek imkansız" açıklamasını yapmıştır. Haberin devamında ise; Türkiye'den, evrim teorisini savunanların neredeyse tamamen yenilgiye uğradığı bir ülke olarak bahsedilmiştir.

Son olarak ise 3 Temmuz 2006 tarihli ünlü İngiliz gazetesi The Guardian'da Harun Yahya'nın eserlerinin öneminden bahsedilmiştir. Haberde şu ifadelere yer verilmiştir: "Son yıllarda direk yaratılışı ve türlerin değişmezliğini savunan oldukça kaliteli literatürler ve DVD'ler İngiltere ve Avrupa'daki birçok Müslüman toplulukta oldukça popüler hale geldi. Her yere yayılan materyaller büyük ölçüde Türkiye'den Harun Yahya adı altında oldukça üretken eserler yazan Türk filozofu Adnan Oktar'a ait. Harun Yahya'nın kitapları, websiteleri ve DVD'lerinin hepsi özellikle etkileyici bir şekilde tasarlanmış ve profesyonelce sunulmuş... Yedi yıl kadar önce ilk kez bir Harun Yahya eseriyle karşılaşmıştım: Evrim Aldatmacası. Eğitimsiz gözlerime çok aydınlatıcı gelmişti. Renkli illüstrasyonlarla dolu, açık ve net bir düzyazı olarak konuşma üslubunda yazılmış, bir sürü alıntılar ve seçkin bilim adamlarının yazılarına göndermelerle doluydu. Darwin'in doğal seleksiyon yoluyla evrim teorisinin tüm dünya çapında Allah'a inancı baltalamaya çalışan materyalistler tarafından işlenen bir sahtekarlık olarak ifşa edildiğini gözler önüne seriyor gibiydi. Tarafsız bir şekilde incelendiğinde, fosil kayıtlarında var olan deliller sürekli olarak canlıların bir bütün olarak, eksiksiz yaratıldığını gösteriyordu. Aşamalı olarak kendilerinden sonra gelen türlere evrimleşen türlere dair hiçbir kanıt yoktu."

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Harun Yahya (Adnan Oktar)'ın bugüne kadar 57 ayrı dile çevrilen, yaklaşık 250 kitabı bulunmaktadır. 30 bin resmin yer aldığı toplam 45 bin sayfadan oluşan bu kitaplar, bugüne kadar 8 milyon kişi tarafından satın alınmış, bir o kadar kitap da çeşitli gazete ve dergiler tarafından okuyucularına hediye edilmiştir. Yazarın eserlerinden faydalanılarak bugüne kadar 180 belgesel film hazırlanmıştır. Bu belgesel filmler de kitaplar gibi yabancı dillere çevrilmiş ve halen 20 ülkedeki 100 ayrı TV kanalında gösterilmektedir. Bugüne kadar 13 milyon VCD belgesel dünyanın pek çok ülkesinde milyonlarca izleyiciyle buluşmuştur. Hazırlanan sohbet programları, sesli anlatımlar 20 ayrı ülkede pek çok radyo kanalında yayınlanmaktadır.

40 ayrı dilde 200'den fazla internet sitesi bulunmakta olup bu siteleri her ay 140 ayrı ülkeden 4.5 milyona yakın kişi ziyaret etmektedir. Sitelerden ayda yaklaşık 540 bin belgesel film, 200 bin kitap, 100 bin sesli anlatım ve 7 bin interaktif anlatım ziyaretçiler tarafından bilgisayarlarına indirilmektedir.

Harun Yahya'nın eserleri kaynak alınarak hazırlanan dergiler bugüne kadar 6 milyonluk tiraja ulaşmıştır. Harun Yahya'nın 5.000'den fazla makalesi pek çok ülkede, dergilerde, gazetelerde ve internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Yazarın evrim teorisinin çöküşünü ortaya koyan ve toplamı 6 bin sayfayı aşan kitaplarından yararlanılarak "Evrim Teorisinin Çöküşü ve Yaratılış Gerçeği" başlığıyla ülkemizde ve yurt dışında konferanslar düzenlenmektedir. Türkiye'de 2000'den fazla konferans düzenlenmiştir. Yurt dışında ise, -dünyanın en tanınmış üniversiteleri de dahil olmak üzere- Avusturalya'dan Kanada'ya, İngiltere'den Malezya'ya kadar pek çok konferans düzenlenmiş ve bu konferanslara 1 milyonun üzerinde katılım olmuştur.

"Şüphesiz 'izzet ve gücün' tümü Allah'ındır. O, işitendir, bilendir." (Yunus Suresi, 65)

"Dediler ki: Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın." (Bakara Suresi, 32)

Evrim teorisi'nin geçersizliğini ispat eden ve toplam Harun Yahya'nin Kitapları bugüne kadar onlarca ayrı dile çevrilmiş olup dünyanın her yerinde milyonlarca okuyucuya hitap etmektedir. Evrim teorisinin çöküşünü konu alan kitaplar bazı ülkelerde resmi okul müfredatlarına girmiştir. Yoğun ilgi gören bu kitaplar, evrimciler tarafından "cevap verilemez" nitelik taşımaktadır.

TARİHİ BİR YALAN: KABATAŞ DEVRİ...
EVRİM ALDATMACASI...
HAYATIN GERÇEK KÖKENİ...
DARWIN'İN TÜRK DÜŞMANLIĞI...
BİR ZAMANLAR DARWINİZM...
DARWINİZM DİNİ...
EVRİM AÇMAZI 1-2...
DARWIN'İN VARİSLERİNE...
ARAGEÇİŞ AÇMAZI...
20 SORUDA EVRİM TEORİSİNİN ÇÖKÜŞÜ...
40 KONUDA HÜCRE...
DARWINİZM'İN İNSANLIĞA GETİRDİĞİ BELALAR...
KUŞLARIN VE UÇUŞUN KÖKENİ...
EVRİMCİLERİN İTİRAFLARI...
DARWINİZM'İN KARANLIK BÜYÜSÜ...
DARWINİZM'İN SONU...
50 MADDEDE EVRİM TEORİSİNİN ÇÖKÜŞÜ...
KAİNATTAKİ KUSURSUZ TASARIM TESADÜF DEĞİL...
SOSYAL SİLAH DARWINİZM...
KURAN DARWINİZM'İ YALANLIYOR...
TÜRLERİN EVRİMİ YANILGISI...
AMERİKANULUSALBİLİMLER AKADEMİSİ'NİNYANILGILARI...
DARWIN YALAN SÖYLEDİ!...
DARWINİZM'İN KANLI İDEOLOJİSİ: FAŞİZM...
EVRİMCİLERİN YANILGILARI...
BİR TARTIŞMANIN ARDINDAN...
EVRİMİN FOSİLLERE YENİLİŞİ...
DARWIN'İN ANLAYAMADIĞI KAMBRİYEN...
DARWINİZM İLE İLMİ MÜCADELENİN ÖNEMİ...
DARWINİZM NASI
BİR AÇMAZ? (EVRİMCİLERE NET CEVAP .1.)...
DARWINİSTLERİN BEKLEDİĞİ CEVAPLAR (EVRİMCİLERE NET CEVAP .2.)...
DARWIN BU GERÇEKLERİ BİLMİYORDU (EVRİMCİLERE NET CEVAP .3.)...
DARWINİSTLERİN BİLMEK İSTEMEDİKLERİ GERÇEKLER (EVRİMCİLERE NET CEVAP .4.)

Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismi ile hazırladığı tüm kitapları www.harunyahya.org, www.harunyahya.net ve www.harunyahya.com adreslerinden ücretsiz olarak okuyabilir veya Global Yayıncılık'ın 0212 4444441 no'lu telefonundan temin edebilirsiniz.

--------------------

Bu tam sayfa ilan
17 Temmuz 2006 Pazartesi Önce Vatan,
18 Temmuz 2006 Salı Milli Gazete,
19 Temmuz 2006 Çarşamba Vakit,
20 Temmuz 2006 Perşembe Tercüman,
21 Temmuz 2006 Cuma Bugün,
22 Temmuz 2006 Cumartesi Türkiye ve
23 Temmuz 2006 Pazar günü Yeni Şafak gazetelerinde yayınlanmıştır. 2008-02-23 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top