PKK'nın başkanlık sistemini istemesinin sebepleri nelerdir?

Ayrılıkçı hareketlerin nihai hedefi bağımsızlık elde etmektir. Bu hareketler birçok ülkede merkezi otoriteye başkaldırı, baskı, uluslararası hukuka dayalı ayrılma talepleri, terör ve şiddet yöntemlerini kullanarak devletleri bölünmeye zorlamaktadır.

Ayrılıkçılar, eğer özerk/federatif bir yapıya sahip iseler, kendi bölgelerini rahatlıkla ayrılık referandumlarına sürüklemektedir.

“Üniter” yapıya sahip ülkelerde ise bölgesel bir ayrılık referandumunun yapılmasına ve bunun uluslararası kuruluşlar tarafından tanınmasına imkan yoktur.

Türkiye örneğinde olduğu gibi, bağımsızlık hedeflerine silahlı bir kalkışmayla ulaşamayacağı kanaatine varan bölücü unsurlar, kademe kademe işleyeceğini umdukları bazı planları devreye sokmaya başlamaktadır. Bu planlar çerçevesinde öncelikle yerel yönetimlerde yetki artırımı, merkezi otoriteden ayrılmanın çok önemli bir yolu olan özerklik veya ülkeyi komple federasyonlara ayıran süreçleri hedef edinirler. Tüm bu uğraşıların nedeni, federatif ve özerk yapılara sahip olan ülkelerde bölünme mekanizmasının çok rahat bir şekilde işlemesidir.

Özerk yapıya bir kez ulaşıldığında, merkezi yapının işleyişini kilitleyecek yöntemlere baş vurma, birliği zayıflatacak politikalar izleme, bağımsızlığa yol açacak hak taleplerinde bulunma ve ayrılık referandumuna gitme yöntemleri kolaylıkla hayata geçirilecektir. Yine aynı şekilde, dış ülkelerce desteklenecek bir bağımsızlık referandumuna gitmek de mümkün olacaktır.

Devletimizin Üniter Yapısı PKK’nın Bütün Bölünme Umutlarını Yok Etmektedir

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ne kendi geleceğini tayin hakkının, ne de ayrılık hakkının yeri vardır. Böyle bir anayasa çerçevesinde Türkiye’nin kendi isteği dışında yönetim yapısının ve sınırlarının değiştirilmesi imkansızdır. Uluslararası hukuk kuralları, Türkiye’de olduğu gibi üniter devletlerin bizzat kendisi razı olmadan böyle bir değişime izin vermemektedir.

PKK da, bu şartlar altında uluslararası arenada hiçbir hak talep edemeyeceğini çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla, bölücü terör örgütü, federatif yapıya ulaşmadan bir ayrılık referandumu hakkına sahip olamayacaktır. Bu nedenle de var gücüyle devletin üniter yapısını değiştirecek yeni siyasi rejimlerin kabulü için uğraşmaktadır.

Başkanlık Sistemiyle Ulaşılmak İstenen Otonomi ve Federasyon Hedefleri

Terör örgütü PKK, “Bağımsız Komünist Kürdistan” hayaline ulaşabilmek için ilk çıkış yolu olarak bir otonomi kazanabilmeyi hedeflemektedir. Bir diğer önemli hayalleri ise tüm ülkenin federatif bölgelere ayrılmasıdır. Bu hayallerinin hayata geçmesi için de Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmesini ısrarla dile getirmektedirler.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın ABD tipi federasyonlara dayalı bir başkanlık sistemini istediği 2013 yılında basına yansımıştır. Kamuoyunda “İmralı Zabıtları” olarak bilinen görüşmelerde Öcalan başkanlık sistemini istediğini şu sözlerle dile getirmektedir: “Başkanlık sistemi düşünülebilir... Yalnız Başkanlık ABD’deki gibi olmalı, devlet meclisi gibi bir senato. İkincisi, bir de halklar meclisi. Bunun adı demokratik meclis de olabilir. Bu da ABD’deki gibi temsilciler meclisi gibi olabilir...”  (1)

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, “Çözüm Süreci” boyunca defaten federatif sistemi istediklerini dile getirmiştir: “Bütün Türkiye için bölgesel yönetimleri önereceğiz. Bir tür özerklik bu... Seçimle işbaşına gelen ve yetkileri merkezle paylaşan bölge meclisleri bu...” (2)

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı Cezaevi’nde görüşen HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, başkanlık sistemine büyük destek verdiklerini şu sözleriyle ifade etmiştir, "Biz bu sistemin devam edemeyeceğini 2000'li yılların başından beri söylüyoruz. Bir türlü dinleyen olmadı. Bu konuyu anlamaları ve dinlemeleri de sevindirici bir olay. Benim için kimin başkan olup olmaması önemli değil. Bizim için, bu halkın bütün değerleri için, bütün farklılıkları için, o sistemin içeriği önemli." (3) Leyla Zana’nın burada asıl dile getirmek istediği şey ne başkanlık sistemidir, ne de farklı bir demokratik sistemin hayata geçmesidir. Burada asıl hayal edilen husus, Türkiye’nin başkanlık sistemiyle geçeceği düşünülen federatif sistemdir.

Nitekim, HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, başkanlığın federasyon sistemi ile mümkün olacağını söylediği bir konuşma yaparak istedikleri asıl konuyu dile getirmiştir. Kaplan, "Dünyada gelişmiş demokrasilerde başkanlık sistemleri, federasyon yönetimlerinde geçerli oluyor. Amerika federasyon, İngiltere federasyon... Almanya, Belçika, İspanya... Hepsinde eyaletler var. Hatta Fransa'da Korsika Özerk Bölgesi var." sözleriyle, kendileri için asıl önemli olanın federatif bir yapıya geçiş olduğunu dile getirmiştir. (4)

Leyla Zana, 2011 yılında Almanya’da katıldığı bir konferans sırasında Kürt haber sitesi Rudaw’a verdiği röportajda da federal bir yapıya sahip olup ayrılık referandumuna gitmek istediklerini dile getirmiştir. Zana, kendilerine artık otonominin bile yetmeyeceğini şöyle belirtmiştir: “Türkiye’deki Kürtlerden bazıları otonomi istiyor. Peki  kaçı bunu istiyor? Bununla ilgili de tartışma olmalı. Başta otonomi istiyorduk ama artık Türkiye’deki Kürtler bunun yeterli olduğuna inanmıyor. Türkiye, Almanya’daki gibi federal bir sistem kurabilir. Ankara federal konularda, Kürtler ise bölgesel konularda karar verebilir. Kürtler referanduma gitmeli ve tüm dünya bu referandumun sonucunu kabul etmeli.” (5)

Ayrılıkçı Terör Örgütü PKK’nın Konfederalizm Tuzağı

PKK ve HDP’nin gerçekte tam olarak ne istediğini anlamak için bölücübaşı Öcalan’ın 2004 yılında yazdığı “Bir Halkı Savunmak” kitabına bakmak yeterli olacaktır. (6) Öcalan bu kitabında, konfederal bir Kürt devletinden bahsetmektedir. Abdullah Öcalan, şu an dile getirilen federatif devlet sistemini de bir ara geçiş olarak düşünmektedir. Bağımsız Komünist Kürdistan’dan önce kurulmasını istediği sistem aslında “Demokratik Konfederalizm” adını verdiği sistemdir. (7) (8)

PKK terör örgütünün sözde anayasası olarak lanse ettiği KCK sözleşmesinin ikinci maddesinde bu konfederatif oluşum şöyle tanımlanmaktadır: "Koma Civakên Kürdistan (KCK) demokratik, toplumcu-konfederal bir sistemdir... Halk toplulukları iradesini komün, ocak, meclis ve kongreler ile ortaya koyar...” (9)

Konfederal birlikte, bağımsız farklı devletlerin birliği söz konusudur. Konfederasyon devlet topluluklarının ana özelliği, üye devletlerin istedikleri zaman birlikten ayrılıp bağımsızlığını ilan edebilmesidir. Öcalan, kitaplarında açıkça “Konfederal Kürdistan” hedefini ortaya koymaktadır. Günümüzde de HDP mitinglerinde, sözde konfederal Kürdistan’ı simgeleyen bez parçaları dalgalandırılmaktadır. (10) HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, 2014 yılında Londra’da Birleşik Krallık Parlamentosu’nda yaptığı bir konuşmasında hedeflerinin demokratik konfederalizm olduğunu dile getirmiştir. (11)

HDP ve PKK, federal bir yapının ardından konfederal bir yapının hayalini kurmaktadır. Öcalan, ülkeyi bölecek olan federal yapının başkanlık sistemiyle geleceğini düşünmekte, bunu da konfederalizme geçişte bir ara yol olarak görmektedir. Konfederalizm ise, bölünmenin/parçalanmanın en net adıdır.

Bununla birlikte, federal yapıdan konfederal yapıya tarihte sadece Yugoslavya geçmiş, o da hemen dağılarak ayrılmıştır. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti bilindiği üzere büyük bir iç savaş sonucunda 7 ayrı parçaya bölünmüştür. 2003 yılında Sırbistan ve Karadağ adı altında konfedere bir devlet haline dönüşmüş ancak 2006 yılında bu iki üyenin yollarını ayırmasıyla bu birlik de dağılmıştır.

PKK süslü terim ve kelimeler kullanarak ilk başta bir bölünme, ardından da bir parçalanma sürecini hayata geçirmeye çalışmaktadır.

Çözüm ve Sonuç

Türkiye’de, Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist kalkışmasını yapan bölücü terör örgütü PKK, “üniter” yapı içinde hiçbir şey yapamayacağının farkındadır. Bu yüzden var gücüyle bu sistemi değiştirmeye gayret etmektedir.

Eğer bir özerkliğe, eyalet sistemine, kanton, federasyon veya bir konfederasyona kapı açılırsa, bu sürecin hızla parçalanmaya doğru ilerleyeceği açıktır. Devletimizin “üniter” yapısının bozularak eyalet sistemine geçilmesi gibi bir girişim, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmesine sebebiyet verecektir. Bu yüzden yapılması gereken şey, bu tuzağa asla düşülmemesidir.

PKK, en klasik manada bir mafya yapılanması ve yine klasik bir komünist terör örgütüdür. Bu yapı, Stalinist bir diktatörlük hedeflemektedir. PKK’nın Türkiye’yi parçalama yönünde derin dünya devletinden aldığı muazzam destek de göz önüne alınırsa, yapılması gereken başlıca şey “üniter” devlet yapısının asla bozulmaması ve bu yöndeki kirli girişimlere alsa müsaade edilmemesidir.

1. İşte İmralı görüşmesinin tutanaklarının tam metni!   http://t24.com.tr/haber/iste-imralidaki-gorusmenin-tutanaklari/224711
2. Demirtaş: İleride Özerklik ve Federasyon Olabilir http://www.aktifhaber.com/demirtas-ileride-ozerklik-ve-federasyon-olabilir-774005h.htm
3. Leyla Zana'dan Erdoğan'a başkanlık desteği http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/03/26/leyla-zanadan-erdogana-baskanlik-destegi
4. Hasip Kaplan: Başkanlık federasyonlarda olur http://t24.com.tr/haber/hasip-kaplan-baskanlik-federasyonlarda-olur,287617
5. Otonomi yetmez http://www.milliyet.com.tr/d/t.aspx?ID=1481215
6. Abdullah Öcalan - Demokratik Konfederalizm http://www.wikisosyalizm.org/Abdullah_%C3%96calan_-_Demokratik_Konfederalizm
7. Terör örgütü PKK'nın yeni taktiği: Demokratik Konfederalizm http://www.zaman.com.tr/gundem_teror-orgutu-pkknin-yeni-taktigi-demokratik-konfederalizm_154892.html
8. Demokratik Konfederalizm http://www.pkkonline.net/tr/index.php?sys=article&artID=555#.VRST4A1CL8M.twitter
9. Terörden devlete KCK!  ... http://www.aksiyon.com.tr/guncel/terorden-devlete-kck_525835
10. Mitingte PKK ve konfederalizm bayrağı http://www.internethaber.com/mitingte-pkk-ve-konfederalizm-bayragi-foto-galerisi-9132-p6.htm
11. HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü: PKK hiçbir zaman terör listesinde olmayı hak etmedi http://www.telgraf.co.uk/ertugrul-kurkcu-pkk-hicbir-zaman-teror-listesinde-olmayi-hak-etmedi.html

2015-03-28 01:53:58

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top