Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) Bu Yüzyılda Gelecek

KİTABI İNDİRİN

Download (DOC)
Download (PDF)
Kitabı satın alın
Yorumlar

KİTABIN BÖLÜMLERİ

< <
8 / total: 37

Bölüm 2
Hadis-i Şeriflerde Hz. Mehdi (as)'ın Özellikleri (05/20)

Hz. Mehdi (as)'ın Çıkış Alametleri (3/3)

29) Kuş ve Domuz Gribi Hz. Mehdi (as)'ın Zuhur Alametlerindendir

Peygamber Efendimiz (sav) bundan 1400 yıl önce, ahir zamanda insanların arasında iki salgın hastalığın yayılacağını bildirmiştir. Ayrıca Peygamberimiz (sav)'in bu hastalıklar hakkında verdiği detay bilgiler, bunları daha kolay tespit edebilmemizi mümkün kılmaktadır. Söz konusu hastalıklar, ahir zaman alametlerinin yoğun olarak yaşandığı son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkan; her ikisi de ölümcül ve salgın hastalıklar olan kuş ve domuz gripleridir. (Doğrusunu Allah bilir.) Bu konudaki bazı hadisler şu şekildedir:

"Altı şey kıyametten önce olur: ... Sonra çok ölen olur. Sizin içinizde koyunların burunlarından akan ve aniden öldüren hastalık gibi ölümcül iki hastalık yaygınlaşacaktır." (Sahih–i Buhari, cizye (2/278 fethul bari))

"İnsanlar, şiddetli bir korku üzerinde olmadıkça, Hz. Mehdi (as) zuhur etmez. Ondan önce zelzeleler, fitneler, insanların başına gelen belalar ve taun (veba) hastalığı zuhur edecektir... İşte o vakit (Hz. Mehdi (as)) zuhur edecektir. Ona yetişene ve onun yardımcılarından olanlara müjdeler olsun. Ona (Hz. Mehdi (as)'a) muhalefet edenlere ve emrine karşı gelenlere yazıklar olsun." (Fera idu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam el-Mehdi el-Muhtazar)

domuz gribi

1. Milli Gazete, 04.05.2009

2. Yeni Şafak, 27.04.2009

AH1N1 domuz gribi ile AH5N1 kuş gribi virüsleri, bu hayvanların solunum yollarındaki hücrelerin alıcılarına yerleşir. Hem kuşlar hem de domuzların milyonlarca yıldır var olan canlılar olmalarına rağmen, Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği gibi bu zamanda salgın hastalıklara sebep olması ahir zamanda yaşadığımıza bir başka delilidir. Söz konusu durum, tam da Hz. Mehdi (as)'ın zuhur döneminde, Allah'ın emriyle insanlar arasında yayılmıştır.

kuş gribi

1. Vakit, 30.04.2009
2. Star, 21.02.2005

3. Sabah 27.01.2004
4. Vatan 24.02.2005

30) Ahir Zamanın Önemli Bir Alameti de Yıldırım Çarpmalarının Çoğalmasıdır

KIYAMETİN YAKLAŞTIĞI SIRADA YILDIRIMLAR O KADAR ÇOĞALACAK Kİ, insanlar (birbirlerine şöyle) diyecekler: "DÜN KİME YILDIRIM İSABET ETTİ?" ONLAR DA (ŞÖYLE) CEVAP VERECEKLER: "DÜN FALAN VE FİLAN (KİMSELERİ) YILDIRIM ÇARPTI." (El-Hakim, Müstedrek, 4/444) (Ramuz el ehadis, sf. 256/13)

Evlerinizi depremler yıkacak, HAYVANLARINIZI YILDIRIMLAR YAKIP KÖMÜRE ÇEVİRECEKTİR. (Nuaym bin Hammad; Geleceğin Tarihi 4, s. 69)

Yıldırım düşmelerinin neden olduğu olaylar arasında en dikkat çekenlerden biri 1998 yılında Kongo'da futbol sahasına düşen yıldırımın, sahada maç yapan 11 futbolcunun ölümüne neden olduğu olaydır. Yine benzer şekilde 2001 yılında Meksika'da futbol sahasına düşen yıldırım nedeniyle de 6 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu olaylar dışında dünyada yıldırımların neden olduğu olaylar hala pek çok insanın hayatını kaybetmesine, hayvanların ve malların telef olmasına neden olmaktadır.

yıldırım düşmesi

1. Bugün, 14.08.2009
2. Milliyet, 26.10.2008
3. Bugün, 06.09.2009

4. Milli Gazete, 01.07.2009
5. Türkiye, 07.08.2009

31) Bağdat'ın Alevlerle Yok Edilmesi

Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir...
(Risaletül Huruc ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177, Kayıt 854)

Bağdat alev alev

1. Yeni Şafak, 22.03.2003
2. Türkiye, 21.03.2003
3. Habertürk 22.03.2003

4. Zaman, 22.03.2003
5. Tercüman, 21.03.2003

32) Irak Ordusunun Çölde Kaybolması

"Hz. Mehdi (as)'ın beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, samadan bir sayha, Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir." (Nuaym Bin Hammad)

...Şam'dan ayrı bir ordu da ona karşı gönderilecek ama bu ordu çölde yere batacaktır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 22)

Ancak bu ordu çöle girdiğinde, Zulhüleyfe denilen yerde öylesine toprağa gömülecektir ki, onların üstte olanları alttakileri, altta olanların üsttekileri kıyamete kadar göremeyeceklerdir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 21)

Saddam cuntası kayıp

1. Vatan, 11.04.2003
2. Yeni Şafak, 11.04.2003

3. Hürriyet, 11.04.2003
4. Türkiye, 13.08.2003

 

Bağdat, Irak

1. Vatan, 11.04.2003
2. Sabah, 10.04.2003
3. Vakit, 10.04.2003 

33) Iraklıların Parasının Kalmaması

"Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak." (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 sf. 45 El Muttaki)

Iraklılar şimdi ellerinde para olsa bile, bu parayla birşey satın almakta zorlanıyorlar.

Irak'ın yeni para birimi

1. Milli Gazete, 17.04.2003
2. Iraklılar şimdi ellerinde para olsa bile, bu parayla birşey satın almakta zorlanıyorlar. (Hürriyet, 16.04.2003)
3. Vatan, 10.04.2003
4. Vatan,12.10.2003
5. Tercüman, 15.04.2003
6. Milli Gazete, 24.09.2003

34) Irak ve Şam'a Ambargo Uygulanması

Ebu Nadre (R.A.) dedi ki; Cabir (R.A.)'ın yanında idik, şöyle dedi: "Öyle bir zaman yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz (kile), bir dirhem sevk olunmayacak".
Dedik ki: "Bu kimden dolayı olur?" Dedi ki: "Acemler (Arab'ın gayrısı) bunu men' ederler." Sonra dedi: "Şam ahalisine bir dinar, bir müdy (kile) sevk olunmayacak". "Bu kimden dolayı olur" dedik. "Rumlar'dan dolayı" dedi.
(Sahih Muslim, 6961)

Suriye'ye ambargo tehdidi

1. Milli Gazete 08.04.2003
2. Milli Gazete, 16.05.2003
3. Yeni Şafak, 14.09.2003

4. Zaman, 02.06.2001
5. Yeni Şafak, 12.05.2004
6. Milliyet, 09.04.2003

35) Irak'ın Yeniden Yapılanması

...Ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır."
(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 sf. 254, El Muttaki)

Irak'ın yeniden inşası

1. Önce Vatan, 18.04.2003
2. Ortadoğu, 19.04.2003

36) Şam'da Fitneler Olması

Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe, diğer bir taraftan alevlenir.
Gökten çağırıcı bir melek "Hz. Mehdi (as) emirinizdir. Hz. Mehdi (as) Halifenizdir (manevi liderinizdir)." demedikçe de fitneler bitmez. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi... s. 63)

Powell Suriye ve İran'ı tehdit etti

1. HaberTürk, 11.04.2003
2. Milliyet, 29.03.2003
3. Tercüman, 13.05.2004
4. 05.04.2003 Yeni Şafak

37) Masum Çocukların Öldürülmesi

... Muhammed ümmetinden masum bir çocuk öldürüldüğünde, gökten bir melek 'hak onda (Hz. Mehdi (as)'de) ve onun yanında olandadır' diye haykırır. (Sabban isafur Ragibin s.154)

2. Körfez Savaşı Bağdat cephesi

1. Hürriyet, 3.04.2003
2. Yeniçağ, 26.09.2003
3. Türkiye, 23.03.2003

38) Irak Halkının Şam'a, Kuzeye Kaçması

... Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. (işte o zaman) Masum ve temiz Irak halkı Şam'a kaçar. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, sf. 210)

Irak'tan göç

1. Sabah, 20.03.2003
2. Zaman, 05.03.2003
3. Milli Gazete, 19.03.2003
4. Habertürk, 19.03.2003
5. Sabah, 19.03.2003

39) Şam'da, Irak'ta ve Arabistan'da Kargaşalar Olması

"Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ...Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, sığınabileceği bir mekan bulamayacaktır. Bu belalar Şam'ın etrafında dolanacak, Irak'ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır. İslam ümmeti orada belalara karşı bozkırlarda savaşacaklar. Hiçbir kimse, onların haline acıyıp; vah! vah! bile demeyecek. Onlar belayı bir taraftan defetmeye çalışırlarken, diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır."
(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 s. 38-39 El Muttaki)

... belalar Şam'ın etrafında dolanacak,
Sıra Şam'da
 

2. Milli Gazete, 17.04.2003

 

... Irak'ın üzerine çökecek.
Sıra Şam'da
 

2. Hürriyet, 11.04.2003

 

... Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır.
Sıra Şam'da

1. Vakit, 21.04.2003

40) Fırat ile Dicle Arasında Büyük Çatışmalar Olması

Orada büyük bir savaş olacak. Kadınlar esir edilecek, erkekler ise, koyun kesilir gibi boğazlanacak."
(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 s. 38 El Muttaki)

Irak, önce işkence sonra katliam

1. Ortadoğu, 11.04.2003
2. Milliyet, 10.04.2003

41) Irak Halkının Üç Fırkaya Ayrılması

Resulullah (sav)'in bildirdiğine göre, Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın.
(Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

Küfe halkı üç kısma ayrılacak: Bir kısmı, Süfyani'nin ordusuna katılacak... Bir kısmı onlarla savaşacak... Bir kısmı da yağmacılara katılacak...
(En-Necmu's Sakıb Fi Beyanı Enne'l Mehdi Min Evladı Ali B.Ebi Talib)

Bir kısmı çapulculara katılır
Musul, Erbil yağmalama

1. Milliyet, 12.04.2003
2. Vakit, 10.04.2003

4. Milliyet, 10.04.2003
3. Yeni Şafak, 12.04.2003

 

8 / total 37
Harun Yahya'nın Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) Bu Yüzyılda Gelecek kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top