Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) Bu Yüzyılda Gelecek

KİTABI İNDİRİN

Download (DOC)
Download (PDF)
Kitabı satın alın
Yorumlar

KİTABIN BÖLÜMLERİ

< <
19 / total: 37

Bölüm 2
Hadis-i Şeriflerde Hz. Mehdi (as)'ın Özellikleri (16/20)

Hz. Mehdi (as) Döneminde Kan Akıtılmayacak, İslam Ahlakı İlmi Çalışmalarla Tüm Dünyaya Hakim Olacaktır

Hz. Mehdi (as) Kan Akıtmayacaktır

İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi, Hz. Mehdi (as)'ın çevresinde toplanırlar. DAHA ÖNCE ZULÜMLE DOLU OLAN DÜNYAYI, O ADALETLE DOLDURUR. ADALETİ O DENLİ OLUR Kİ, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. DÜNYA, ADETA ASR-I SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

Hz. Mehdi (as), Peygamber (sas)'in yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, KAN DA AKITILMAYACAKTIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)

(Hz. Mehdi (as)) Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR.(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)

Ona (Hz. Mehdi (as)'a) biat edenler, (Kabe civarındaki) rükun ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, ASLA KAN DÖKMEZLER.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

KAP SU İLE DOLDUĞU GİBİ YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. (Sahih-i Müslim, 1/136)

... Cenab-ı Hak İslam'ı nasıl bizimle başlatmışsa onunla (Hz. Mehdi (as)) ile sona erdirecektir. Nasıl, bizimle onlar aralarındaki şirk ve adavetten (husumet ve düşmanlıktan) kurtulmuş ve kalplerine ülfet (dostluk) ve muhabbet (sevgi) yerleşmişse, Hz. Mehdi (as) gelişi ile yine öyle olacaktır. (Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 20)

Hz. Mehdi (as)'ın Silahı İmandır, Sevgidir

Hz. Mehdi (as) ve talebeleri dinsizliğin beynini, yani fikir sistemini Kuran'la, bilimle, fenle, akılla, imanla yenecekler. İnançta, fikirde galibiyet oluşacak ve batıl düşünce, dalalet, Darwinist, materyalist, ateist düşünce yok olup gidecek, inşaAllah.

Hz. Amr b. Avf'dan (r.a.) rivayet edilmiştir:
Rumlara ait Konstantiniyye tesbihle ve tekbirle Müslümanlarca fethedilmedikçe kıyamet kopmaz. (Ramuz-el-Ehadis, s. 478)

İmam Müslüm'in Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber (sas) birgün sahabelerine hitaben: ... Bu mücahitler o beldeye gelip konakladıkları zaman silahla harp etmezler, ok da atmazlar. La ilahe illallahu ekber diyerek tekbir getirirler. Bu tekbir üzerine şehrin iki tarafındaki surlardan biri düşer. Sonra ikinci defa tekbir getirirler. Akabinde şehrin öbür tarafı da düşer. Sonra üçüncü kez tekbir getirecekler. Bunun üzerine İslam ordusu için surlardan gedikler açılacak, onlar da hemen buralardan şehre girerek fethedecekler. (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 445-446)

Bu şehre gelindiğinde, Müslümanlar savaş yapmayacaklar. Sadece tekbir getirdiklerinde şehrin deniz tarafı düşecek, tekrar tekbir getirdiklerinde diğer tarafı düşecek. 3. kez tekbir getirdiklerinde de şehrin tamamı ellerine geçecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)

Hz. Mehdi (as) ve talebeleri Allah'ı anarak İstanbul'u ve dünyanın birçok şehrini manen, fikren, kültürel yönden fethedecek, manen Darwinizmi ve materyalizmi manen öldüreceklerdir. Kuran'daki bu ayette de Cenab-ı Allah fikren öldürmeye dikkat çekmektedir:

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. ... (Enbiya Suresi, 18)

Hz. Mehdi (as) İslam Ahlakını İlmi Çalışmalarla Hakim Edecektir

Hadislerde bildirildiği gibi Hz. Mehdi (as) döneminde hiç kimsenin burnu kanamayacak, hiç kimse zarar görmeyecek, hatta uyuyan kişi dahi uyandırılmayacaktır. Bu da Hz. Mehdi (as)'ın fikri bir mücadele yürüteceğini göstermektedir. Hz. Mehdi (as), fikren din ahlakına uygun olmayan akım ve sistemleri susturacak, yaptığı ilmi çalışmalarla İslam ahlakını hakim edecektir.

(Hz. Mehdi (as)'ın) Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

Hz. Mehdi (as)... gayet sükunet içinde yürüyecektir. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 173)

Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)'in yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163

Hz. Mehdi (as) Tüm Dünyayı Manen Fethedecektir

Ebu Basir şöyle diyor, İmam Cafer Sadık (as)'a "Ey Resulullah'ın evladı! Siz Ehl-i Beyt'in Kâimi kimdir?" diye sorduğumda şöyle cevap verdi: ... HZ. MEHDİ (as) DÜNYAYI FETHEDECEK, İsa b. Meryem (as) nazil olarak onun arkasında namaz kılacaktır. O ZAMAN YERYÜZÜ ALLAH'IN NURUYLA AYDINLANACAK, ALLAH'TAN  BAŞKASINA İBADET EDİLEN HER YER, ALLAH'A İBADET EDİLEN YERLER HALİNE GELECEK; MÜŞRİKLER İSTEMESE DE, DİN O GÜN SADECE ALLAH'IN DİNİ OLACAKTIR." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 146)

Hz. Peygamber (sav) Hz. Ali'ye (ra) şöyle buyurdu: "İlkleri sen ve SONLARI İSE ALLAH'IN TÜM DÜNYAYI FETHETMEYİ KENDİSİNE NASİP KILACAĞI HZ. MEHDİ (as)'DIR." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 378)

HZ. MEHDİ (as) DÜNYANIN DOĞU VE BATISINI FETHEDİP İSLAM'I (İslam ahlakını) DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA EGEMEN KILACAKTIR... Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki, herkes olduğu yerde onun sözlerini duyacak ve HZ. MEHDİ (as) İSLAM'A HAYAT VERECEKTİR... (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s. 12 İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367)

"Acele edenler helâk olur, (zuhur) (Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkışı) yakındır diyenler kurtulur, kalenin hisarları gibi yerde sabittir, HÜZÜNDEN SONRA MÜTHİŞ BİR FETİH GELECEKTİR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 229)

Hz. Mehdi (as) ve Talebeleri Dünyanın Dört Bir Yanında İslam Ahlakını Hakim Edeceklerdir

Banu Amin, Muhammed el-Bekir'den ayette geçen DOĞRULAR hakkında şöyle naklediyor: "BUNLAR DÜNYANIN DOĞUSUNU VE BATISINI FETHEDECEK OLAN AHİR ZAMANDAKİ HZ. MEHDİ (as)'IN ARKADAŞLARIDIR." (Şii Kuran Tefsircilerine Göre Kuran'da Mehdi, Ansariyan Yayınları, İran, sf:75, Ağustos 2008)

Mikdad b. Esved şöyle der:
Resulullah (sav)'in "Yeryüzünde İslam dininin girmediği toprak, çamurdan yapılmış bir ev ve (çölde) bir çadır kalmaz." buyurduğunu duydum. (Mecma-ul Beyan, Tevbe suresinin 33. ayetinin tefsirinde.)

Hz. Mehdi (as) Din Ahlakını Hakim Ettiğinde Peygamberimiz (sav)'in Son Peygamber Olduğunu Kabul Etmeyen Hiç Kimse Kalmayacaktır

İmam Bakır aleyhisselam'dan nakledilen başka bir hadiste şöyle geçer: BU GALEBE (GALİBİYET) VE ÜSTÜNLÜK AL-İ MUHAMMED'DEN OLAN HZ. MEHDİ (A.S.) KIYAM EDİNCE GERÇEKLEŞECEKTİR. ÖYLE Kİ, YERYÜZÜNDE HZ. MUHAMMED MUSTAFA'YI (ONUN PEYGAMBERLİĞİNİ) İKRAR ETMEYEN BİR KİMSE KALMAZ." (Tefsir-i Burhan, c. 2, s. 121.)

Hz. Mehdi (as)'ın, ''Üzerinde Allah'ın Adının Yazıldığı, Sarı - Beyaz Bayrakları'' Dünyanın Dört Bir Yanını Saracaktır

Şöyle rivayet edilmiştir: "Şu muhakkak ki ahir zamanda mağrib memleketinin en uzak mevkiinden Hz. Mehdi (as) denilen bir zat çıkacak. Ve ön tarafında kırk mil mesafe olarak yardım yürüyecek. HZ. MEHDİ (as)'IN BAYRAKLARI BEYAZ VE SARIDIR. İÇİNDE ÇİZGİLER BULUNUR. BAYRAKLARINDA ALLAH'IN İSM-İ AZAMI YAZILMIŞTIR. Onun bayrağı altındaki hiçbir birlik mağlup edilmez." (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Muhtasaru, (Tezkireti'l Kurtubi), s. 438)

Hadiste ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ı insanlara tanıtacak özelliklerden birinin, Hz. Mehdi (as)'ın kullanacağı "sarı beyaz bayrakları" olduğu haber verilmiştir. Ayrıca "bu bayrakların içinde çizgiler olacağı ve üzerinde de Allah'ın adının anıldığı yazılar olacağı" da belirtilmiştir.

Hadisin anlatımından, bu özelliklerin, Hz. Mehdi (as)'ın insanlara İslam ahlakını tebliğ ettiği kitaplara işaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu kitaplar beyaz sayfalardan oluşacak, sarı altın rengi süsleri olacak ve kitabın içinde de yazılar ve bu yazıları içine alan kenar çerçeveleri olarak kullanılan kenar çizgileri, resimler ve şekiller bulunacaktır. Ve Yüce Allah'ın adı kitabın her yerinde yazılı olacak; Allah'ın Büyüklüğü ve Yüceliği bu kitaplarda çok detaylı olarak anlatılacaktır. Ayrıca hadiste 'bayrak' benzetmesiyle anlatıldığı gibi, bu kitaplar adeta bir ordunun bayrakları, sancakları gibi, ulaştığı her yeri manen fethetmiş olmasının bir alameti olarak, Hz. Mehdi (as)'ın manen, kültürel açıdan ve bilgi yönünden fethettiği; yani ateistliği mağlup ettiği her yerde bulunacaktır.

Hadiste "onun bayrağı altındaki hiçbir birlik mağlup edilemez" sözleriyle de, Hz. Mehdi (as)'ın bu eserler ulaştığı her yerde mağlup edilemez bir etki bırakarak, İslam ahlakının yeryüzünde hakim kılınmasına vesile olacağına işaret edilmiştir.

Hz. Mehdi (as)'ın İmani Eserleri, Ahir Zamanda İnsanların Hidayetine Vesile Olacaktır

Ali b. Ebu Talib (as) şöyle buyuruyor: "Hz. Peygamber (sav) uzun bir vasiyetinde bana hitaben şöyle buyurdu:"Ya Ali! İman açısından  halkın en hayret verici olanları ve yakin açısından da en büyük insanlar, ahir zamanda gelecek olan kimselerdir. Onlar Peygamber'i görmemiş ve imam da (Hz. Mehdi (as) da) onlardan gizlidir. BUNUNLA BİRLİKTE ONLAR BEYAZ SAYFALARA NAKIŞ OLUNMUŞ SİYAH HATLAR VASITASIYLA (YAZILI BELGELERLE) İMAN EDERLER." (Men La Yehzuruhu'l Fakih, c. 1, s. 269)

Ahir zamanda, beyaz sayfalara siyah harflerle kitapların basılacağı ve Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin de, Hz. Mehdi (as)'ın öncülüğünde hazırlanacak olan bu eserleri okuyacakları haber verilmiştir. Bilindiği gibi Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri de, onun Hz. Mehdi (as) olduğundan emin olmayacaklar, ancak görülen alametlerden dolayı ona karşı bir hüsn-ü zan sahibi olacaklardır.

Hz. Mehdi (as), Allah'ın Varlığını, Yaratılışı, Kainatı, Kuran'ı, Ahir Zamanı Çok Güçlü Delillerle Anlatacaktır ve Kimse Ona Karşı Delil Getiremeyecektir

Hz. Mehdi (as), Allah'ın varlığını, kainatın ve Yaratılışın delillerini Kuran ayetleriyle açıklayacaktır. Ahir zaman olaylarını çok güçlü delillerle insanlara açıklayıp ispat edecek ve hiç kimse onun bu delillerine karşı koyamayacaktır.

Şeyh Tusi'nin Gaybet'i: "Hz. Mehdi (as)'ın hakimiyeti (otoritesi) Allah'ın tüm yarattıkları hakkındaki delillerindedir; bunlar öyle çoktur ki, onun (Hz. Mehdi (as)'ın) delilleri bütün insanlar üzerinde galip gelecek (etkili olacak, hakim olacak) ve kimsenin ona karşı getirecek bir gerekçesi (nedeni) olmayacaktır." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 70)

Hz. Mehdi (as) Darwinizm ve Materyalizmle Yaptığı Fikri Mücadelesinde İnsanlara Yaratılışın Kanıtlarını Gösterecek, Tebliğinde İse Kuran Ayetlerini ve Peygamberimiz (sav)'den Rivayet Edilen Sahih Hadisleri Delil Olarak Sunacaktır

Kaim (Hz. Mehdi (as)) daha sonra sizin içinizde gerçeklerle çıkacak; Size gerçekleri getirecek ve deliller ile hareket edecek... (El-Sahife El-Mehdiye'den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, s. 65, Al-Bihar 51: 131)

Hz. Mehdi (as) İnsanlara Yaratılış Gerçeğini Fosillerle İspat Edecektir

BİN YILDAN DAHA ESKİ İSKELET KEMİKLERİ, İMAM MEHDİ (as) İLE KONUŞACAKLAR. (Mikyaal al-Makaarem, c. 1, s. 223-224)

Hadiste verilen bilgi, Hz. Mehdi (as)'ın fosillerle ilgileneceğini, Yaratılış gerçeğini fosillerle ispat edeceğini, bu eski fosillerle inkarı ve dalaleti; dinsiz, materyalist ve Darwinist sistemi ortadan kaldıracağını göstermektedir.

Hz. Mehdi (as)'ın, materyalizmin ve Darwinizm'in geçersizliğini ispat ederken bin yıldan eski, yani milyonlarca yıllık fosilleri kullanacağı açıkça anlaşılmaktadır. Hadis, fosillerin adeta lisan-ı hal ile, "Hüccet Mehdi (as), biz Allah'tan bir deliliz; bizlerin evrim geçirmediğimizi, ilk yaratılıştan itibaren değişmeden aynısıyla kaldığımızı bizleri delil göstererek insanlara anlatabilirsin" diyeceklerine ve Hz. Mehdi (as)'ın da, yer altından çıkan fosiller yoluyla bu gerçeği resim, yazı, kitap, video film ve belgelerle insanlara anlatacağına işaret etmektedir.

Hz. Mehdi (as)'ın bir ismi de, "delil getiren" yani "Hüccet"tir. Hüccet Mehdi (as) ahir zamanda hüccet (delil) ile konuşacaktır. Allah ona bu imkanı verecek ve canlılara ait kemikler de Hz. Mehdi (as) için birer delil (hüccet) olacaktır. Hz. Mehdi (as) bu fosilleri, o devrin ateist, materyalist ve Darwinistlerine karşı, reddi mümkün olmayan kesin birer delil olarak kullanacak ve bu yolla Darwinistleri mağlup edip dinsiz materyalist sistemi tamamen ortadan kaldıracaktır.

Bediüzzaman Said Nursi de eserlerinde, Hz. Mehdi (as)'ın birinci vazifesinin, "maddiyyun ve tabiyyun taunu"nu, yani Allah'ı inkar üzerine kurulmuş materyalizm ve Darwinizm fikrini yerle bir ederek tam olarak etkisiz hale getirmek olacağını belirtmiştir:

Ve onun (Hz. Mehdi (as)'ın) üç büyük vazifesi olacak: Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutiyle (tesiriyle) ve MADDİYUN (materyalizm) VE TABİİYYUN (Darwinizm) TAUNU (salgınının), BEŞER İÇİNE İNTİŞAR ETMESİYLE (insanlar arasında yayılmasıyla), HERŞEYDEN EVVEL FELSEFEYİ VE MADDİYUN FİKRİNİ (Darwinist materyalist felsefeyi) TAM SUSTURACAK BİR TARZDA İMANI KURTARMAKTIR... (Emirdağ Lahikası, s. 259)

Hz. Mehdi (as), Tüm Dünyanın Hidayetine Vesile Olacaktır

Hz. Mehdi (as), HİDAYET MEŞALESİYLE ALEMDE DOLAŞIR VE SALİHLER GİBİ YAŞAR. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)

ALLAHPERESTLİK NEFSPERESTLİĞE ÇEVRİLDİKTEN SONRA HZ. MEHDİ (as) GELECEK VE NEFSPERESTLİĞİ ALLAHPERESTLİĞE ÇEVİRECEK; KURAN, GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERE UYDURULDUKTAN SONRA HZ. MEHDİ (as) GELİP GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ KURAN'A UYDURACAK... (Nehc-ül Belağa, Feyz'ül İslam baskısı, s. 424, 425)

Hz. Mehdi (as), İnsanların Kuran Ahlakını En Mükemmel Şekilde Yaşamalarına Vesile Olacaktır

İmam Muhammed Bakır (as) da buyurmuştur ki: "Kaimimiz (HZ. MEHDİ (as)) KIYAM EDİNCE kulların başına elini sürecek ve onların dağınık fikirlerini bir yere toplayacaktır. Onları bir hedefe doğru yöneltecek ve ONLARDA BEĞENİLMİŞ AHLAKI KEMAL HADDİNE ULAŞTIRACAKTIR." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 336)

Hz. Mehdi (as) Dünyanın Her Yerini Güneş Gibi Aydınlatacak, Onun Vesilesiyle Tüm "Gam ve Zulümler" Son Bulacaktır

HZ. MEHDİ (A.S.) BÜTÜN GAM VE ZULMETLERİ GİDERECEK GÜNEŞTİR. İhsanda bulunduğu zaman pek bereketli bir yağmurdur. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

Hz. Mehdi (as), İnsanların "Gerçek ve Derin Sevgiyi" Yaşamasına Vesile Olacaktır

Hz. Ali b. Ebi Talib (as) da şöyle buyuruyor: "Kâimimiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam edince İNSANLARIN KALBİNDEKİ DÜŞMANLIK VE İHTİLAF SEBEPLERİNİ KÖKTEN KAZIYACAKTIR. Böylece genel bir asayiş ve emniyet meydana gelecektir." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 336)

Ebu Said Peygamber'in (sav) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "...Daha sonra Allah Teala Ehl-i Beyti'mden birini (Hz. Mehdi (as)) zulümle dolan yeryüzünü adaletle doldurması için gönderecektir. GÖKYÜZÜ VE YERYÜZÜNÜN SAKİNLERİ ONDAN (HZ. MEHDİ (as)'DAN) RAZI OLACAKLAR..." (El-Beyan, s. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, s. 161, Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s. 177)

Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin... ONDAN YER VE GÖK EHLİ RAZIDIR... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)

ONUN (HZ. MEHDİ (as)) HİLAFETİNDEN (MANEVİ LİDERLİĞİNDEN) YER VE GÖK EHLİ, HATTA HAVADAKİ KUŞLAR BİLE RAZI OLACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

... O ZAMAN, YER VE GÖK EHLİ, BÜTÜN YABANİ HAYVANLAR, KUŞLAR, HATTA DENİZDEKİ BALIKLAR BİLE ONUN (Hz. Mehdi (as)'ın) HİLAFETİYLE (manevi liderliğiyle) SEVİNECEKLERDİR... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

Ebu Said Hudri Resulluh'dan rivayet ediyor: Hz. Mehdi (as)'ın izleyicileri ona sığınırlar, BAL ARILARININ KRALİÇE ARIYA SIĞINDIKLARI GİBİ (ONUN YANINDA GÜVEN VE HUZUR BULURLAR), o yeryüzünü adalet ve dürüstlükle dolduracaktır. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)

Hz. Mehdi (as), İnsanların İmanına ve Allah'tan Çok Korkmalarına Vesile Olacaktır

Ebu'l Hicaf da Peygamberin (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. "... (HZ. MEHDİ (as)) KULLARIN KALBİNE ALLAH'A KULLUĞU YERLEŞTİRECEKTİR." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 74)

Hz. Mehdi (as), Kuran'ın Doğru Yolunu ve Peygamberimiz (sav)'in Sünnet-İ Seniyyesini İnsanlara Gösterecektir

Nechül Belağa'dan. İnananların Efendisi (sav) dedi ki: "Onlar yanlış yolları izleyerek ve yol gösterici gelenekleri terk ederek sağa ve sola gittiler... Ey insanlar, bu her vaadin gerçekleşeceği ve bilmediğiniz kişinin (HZ. MEHDİ (as)) GELİŞİNİN YAKLAŞTIĞI ZAMANDIR. Dikkat edin, o zaman aramızdan çıkmış olan (HZ. MEHDİ (as)), BU EN ZOR ZAMANLARDA AYDINLIK BİR IŞIKLA ONLARI AŞACAK..." (Kitab-ül Gaybet, Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen bu hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın gelişiyle birlikte insanlığın, onun Kuran'dan kaynaklanan nuru ve aklıyla aydınlanacağı; Hz. Mehdi (as)'ın Allah'ın doğru yolunu, Kuran'ın güzelliklerini ve Resulullah (sav)'in sünnet-i seniyyesini insanlara göstereceği bildirilmektedir.

(Peygamberimiz (sav)'den rivayet olunan bu hadisteki "AYDINLIK BİR IŞIKLA" şeklindeki ifade belki de Hz. Mehdi (as)'ın ve talebelerinin kullanacakları TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR EKRANINA da işaret etmektedir.)

Allah Hz. Mehdi (as)'ı Vesile Ederek, Asrı ve Tüm Dünyayı Etkileyecek Mükemmel Kitaplar Hazırlatacaktır

Ebu Basir şöyle der, İmam Muhammed Bakır veya İmam Caferi Sadık aleyhisselam'dan naklen: "ONA (HZ. MEHDİ (as)'A) İMAMETİ VEREN, ONA İLİM VE KİTAPLAR VERECEK VE ONU KENDİ BAŞINA BIRAKMAYACAK." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 387)

Hz. Mehdi (as)'ın sürekli olarak Cenab-ı Allah'ın kontrolünde olacağı;  Allah'ın Hz. Mehdi (as)'ı vesile ederek çok etkili, asrı ve bütün dünyayı etkileyecek mükemmel kitaplar hazırlatacağı hadisten anlaşılmaktadır.

Hz. Mehdi (as)'ın Vesilesiyle, Her Yer Allah'a İbadet Edilen Yerler Haline Gelecektir

Ebu Basir şöyle diyor: İmam Cafer Sadık (as)'a "Ey Resulullah'ın evladı! Siz Ehl-i Beyt'in Kâimi kimdir?" diye sorduğumda şöyle cevap verdi: ... Hz. Mehdi (as) dünyayı fethedecek, İsa b. Meryem (as) nazil olarak onun arkasında namaz kılacaktır. O ZAMAN YERYÜZÜ ALLAH'IN NURUYLA AYDINLANACAK, ALLAH'TAN BAŞKASINA İBADET EDİLEN HER YER, ALLAH'A İBADET EDİLEN YERLER HALİNE GELECEK; MÜŞRİKLER İSTEMESE DE, DİN O GÜN SADECE ALLAH'IN DİNİ OLACAKTIR." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 146)

Hz. Mehdi (as), Kuran'ı ve Hadisleri Çok İyi Anlayıp Açıklayacaktır

İkmal-i Din:
Muhammed İbn-i Sinan'dan, Emir İbn-i Şamir'den, Cebir'den, Ebu Cafir (as)'dan rivayet edilmiştir: "YÜCE ALLAH'IN KİTABI HAKKINDAKİ BİLGİSİ VE O'NUN ELÇİSİNİN (SAV) SÜNNETİ MEHDİMİZ (as)'IN KALBİNDE BİR BİTKİNİN EN GÜZEL ŞEKİLDE BÜYÜYÜP YETİŞMESİ GİBİ GELİŞİR."
(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 72)

Hz. Mehdi (as)'ın Kuran'ı ve hadisleri çok iyi anlayıp açıklayacağı Peygamberimiz (sav)'in hadisinde çok veciz bir şekilde haber verilmiştir.

Hz. Mehdi (as) Döneminde İslam Ahlakı Özüne Dönecek, Tüm Mezhepler Ortadan Kalkacaktır

Hz. Mehdi (as) Döneminde İslam Dini Peygamberimiz (sav)'in Dönemindekiasıl Haliyle Yaşanacaktır

RESULULLAH'IN (S.A.A) HER YAPTIĞINI O DA (HZ. MEHDİ (as) DA) YAPACAKTIR; RESULULLAH (SAV) CAHİLİYET TEMELLERİNİ YIKTIĞI GİBİ O DA (HZ. MEHDİ (as) DA) ÖNCEKİ TEMELLERİ YIKACAKTIR. O (HZ. MEHDİ (A.S.)), İslam 'ı yeniden baştan alacaktır. (Mikyalu'l Mekarim, c.1, s.57)

Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde aynı Peygamberimiz (sav)'in yaptığı gibi o dönemin tüm ateist, inkarcı sistemlerini fikren mağlup edecek, bu sistemlerin tüm fikri alt yapılarının, öğretilerinin, felsefelerinin, batıl uygulamalarının ve inançlarının geçersizliğini insanlara gösterecektir. Ardından da İslam ahlakının Peygamberimiz (sav)'in dönemindeki gibi özüne tam uygun şekilde -tüm bidatlerden, gerçek dışı uygulamalardan arınmış haliyle- yaşanmasına vesile olacaktır.

Hz. Mehdi (as), Gerçek İslam Ahlakını Ortaya Çıkaracaktır

Hadislerde bildirildiğine göre Hz. Mehdi (as) ortaya çıktığında, İslam dinine sonradan dahil edilmiş tüm batıl inanış ve uygulamaları ortadan kaldıracaktır. "... insanlar arasında Peygamberin (sav) sünnet-i seniyyesiyle muamele edecek" rivayetinde bildirildiği gibi, Peygamber Efendimiz (sav)'in yoluna uyacak ve tıpkı onun dönemindeki gibi din ahlakının hak haliyle yaşanmasına vesile olacaktır.

Hz. Peygamber (sav) en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa, Hz. Mehdi (as) da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

... Dini, Peygamber (sav)'in zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak. Yeryüzünde mezhepleri kaldıracak. Halis hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak.
(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s.186-187)

Hz. Mehdi (as) hiçbir bidatı bırakmayacak.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Hz. Mehdi (as) kaldırmadık bidat bırakmayacaktır. Ahir zamanda aynı Peygamber (sav) gibi dinin icablarını yerine getirecektir."
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri,s. 163)

Bidat: Dinin aslında olmadığı halde, dine dahil edilen batıl adetler.

Hz. Mehdi (as) Zuhur Ettiğinde Tüm Tarikatlar Ona Biat Edeceklerdir. Çünkü Mehdi (as) Tüm İslam Aleminin Mürşididir

Hz. Mehdi (as) ahir zamanın en büyük mürşidi, velisi, kutbudur. İmam Rabbani Hazretleri'nin de, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de, tüm ehl-i sünnet alimlerinin, tüm mezhep imamlarının ve tüm tarikatların de mürşididir. Dolayısıyla Mahmut Hoca Efendi Hazretleri'nin de mürşidi Hz. Mehdi (as)'dır. Cübbeli Ahmet bir vaazında Hz. Mehdi (as)'ın gelmesi için Allah'a yalvararak dua ediyor, Hz. Mehdi (as)'ı görmek için Allah'a yalvarıyor.

Demek ki Hz. Mehdi (as) gelince Mahmut Hoca Efendi Hazretleri de, Cübbeli Ahmet de ve tüm diğer tarikatlar ve mensupları da Hz. Mehdi (as)'a tabi olacaklar, onun hilafetini kabul edeceklerdir. Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde gerçekleşecek olan bu biatı kabul etmeyen, aksini savunan bir cemaat bulunmamaktadır.

Hz. Mehdi (as) ahir zamanın en büyük mürşidi, en büyük velisi ve kutbu olduğundan o zuhur ettiğinde tüm tarikatlar onda toplanacaktır. Bunun bilincinde olan birçok tarikat lideri yüzlerce yıldır devam ettirdikleri; hilafet emanetini bir sonraki şahsa devretme adetini ahir zamana girilmesiyle birlikte bırakmışlardır. Mesela Ali Haydar Efendi de hilafeti Hz. Mehdi (as)'a bırakmıştır. Mahmut Hoca Efendi Hazretleri şu an Ali Haydar Efendi'nin Vekili'dir. Tüm tarikatlar Hz. Mehdi (as)'ın zuhur vakti olan hicri 1400 itibariyle onun zuhurunu ve doğal mürşitliğini beklemeye başlamışlardır.

Hz. Mehdi (as) Hiç Kimsenin, Hiç Bir Düşüncenin, Hiç Bir Tarikatın Etkisi Altında Olmayacaktır

... Arkasında İsa bin Meryem'in namaz kılacağı Kaim (Hz. Mehdi (as)) dışında biz Ehl-i Beyt'ten olan hepimizin boynunda zamanın tağutunun (Allah'ın hükmünü tanımayan her varlık, güç, şeytan) biatı olacağını (Hz. Mehdi (as) döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını) bilmiyor musunuz? Yüce Allah onun velâdetini (zuhurunu) gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. BÖYLECE O, ZUHUR ETTİĞİNDE KİMSENİN BİATI ONUN BOYNUNDA OLMAYACAKTIR... (Kemal'üd-Din, c. 1, s. 305)

Hasan bin Münzir'in Zürare'den naklettiğine göre İmam Caferi Sadık aleyhisselam sonunda şöyle buyurdu: "Vallahi sonunda sahibiniz (Hz. Mehdi (as)) mutlaka zuhur edecek ve BOYNUNDA HİÇKİMSENİN BİATI olmayacak. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.402)

İbrahim bin Ömer-i Yemâni der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu: "Kâim (Hz. Mehdi (as)) kıyam ettiğinde (ortaya çıktığında), BOYNUNDA HİÇ KİMSENİN BİATI OLMADAN ZUHUR EDECEKTİR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 218-219)

Hz. Mehdi (as) Hiçbir Tarikata Bağlı Olmayacak, Zuhur Etmesiyle Tarikatların Tümü Ona Biat Edecektir

Peygamberimiz (sav) hadis-i şerifinde Hz. Mehdi (as)'ın doğumunun gizli olacağını yani kendisinin evde doğacağını bildirmiştir. Ayrıca Hz. Mehdi (as) uzun bir dönem insanların gözünden uzak bir şekilde evinde yaşayacak, insanların arasına çıkmayacaktır. Hz. Mehdi (as) hiçbir tarikata mensup olmayacak yani zuhur ettiğinde ne Nakşibendi, ne Kadiri ne de başka bir tarikatle bağlantısı olmayacaktır. Aksine tarikatlerin tamamı ona bağlanacak ve Hz. Mehdi (as) bütün tarikatlerin üstünde olacaktır. Ayrıca Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın uzun ömürlü olacağını ve kendisi daha yaşlı olmasına rağmen Allah'ın onu 40 yaşından daha genç görünümlü olarak zuhur ettireceğini de bildirmiştir.

Ebu Said'den: Hasan b. Ali aleyhi's-selâm ... şöyle buyurdu: "... YÜCE ALLAH ONUN VELADETİNİ (DOĞUMUNU) GİZLEYECEK VE ŞAHSINI SAKLAYACAKTIR. BÖYLECE O, ZUHUR ETTİĞİNDE KİMSENİN BİATI ONUN BOYNUNDA OLMAYACAKTIR... ONUN GAYBETİNDE ALLAH ONUN ÖMRÜNÜ UZATACAK, SONRA KENDİ KUDRETİ İLE ONU KIRK YAŞINDAN DAHA GENÇ GÖRÜNÜMLÜ OLARAK AŞİKÂR EDECEKTİR ve bu, Allah'ın her şeye kadir olduğunun bilinmesi içindir." (Kemal-ud Din, c. 1, s. 315)

Hz. Mehdi (as) İnsanların Ahlakının Mükemmel Hale Gelmesine, İnsanların Samimi Olmalarına Vesile Olacaktır

İmam Mehdi (as)'ın lütfu ile insanların idrakı mükemmelleştirilecek ve ahlakları bütünlüğe erişecektir. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, s. 328 & 336)

(Hz. Mehdi (as)  döneminde) Kalpler ihtiyaçsızlık ve kendine yeterlilikle dolacaktır. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, s. 337; İküd'dürer, Sayfa 169; Musnad)

(Hz. Mehdi (as)  döneminde) Fiyaka ve gösteriş sona erecek ve güvenilirlik mutat hale gelecektir. (İküd'dürer, s. 159)

(Hz. Mehdi (as) döneminde) Yaşlılar gençlere karşı yardımsever ve şefkatli iken gençler yaşlılara karşı saygılı olacaktır. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, s. 385)

(Hz. Mehdi (as) döneminde) Yalan ve iftira ortadan kalkacaktır. (Misbaah al-Zaaer, s. 217-219

(Hz. Mehdi (as) döneminde) gerçek dostuk olacaktır ve bu öyle bir boyutta olacaktır ki inananlardan biri diğerinin servetini onun iznini almaksızın alacak ve diğeri bunu umursamayacaktır. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, s. 372)

Hz. Mehdi (as), İnkarcı Cereyanları ve Bidatleri İslam Dininden Uzaklaştıracak, İnsanları Allah'a İmana Davet Edecektir

Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor: "HER ZAMANDA ÜMMETİM İÇİN EHL-İ BEYT'İMDEN BİR ADİL VARDIR. ONLAR, SAPITANLARIN TAHRİFLERİNİ, BATIL EHLİNİN BATILINI, CAHİLLERİN YORUMUNU BU DİNDEN UZAKLAŞTIRIRLAR, duyun ki doğrusu sizin imamlarınız sizi Allah'a götüren elçilerdir, öyleyse iyi bakın ki sizin elçileriniz kimlerdir."
(Savaik'ul Muhrika, İbn-i Hacer, s. 148, Muhammediyye mat. Ve s. 90, Meymeniye mat. Mısır. / Yenabi'ul Mevedde, Kunduzi Hanefi, s. 226, 326, 327, Haydariye mat. S. 191, 271, 273 ve 297, İstanbul. / Zehair'ül Ukba, Muhibbiddin Taberi Şafii, s.17.)

Peygamberimiz (sav) hadis-i şerifinde her asırda seyyidler arasından adaletle hükmeden bir kişi bulunacağını bildirmiştir. Bu kişiler kendi asırlarında hakim olan batıl cereyan ne ise onunla fikri mücadele içinde olacaklar ve insanları din ahlakını yaşamaya davet edeceklerdir. O dönemde toplumlar üzerinde etkili olan batıl din (materyalizm, ateizm, putperestlik, Darwinizm) hangisi ise onunla veya hepsi birarada ise hepsi ile fikri mücadele yapacaklardır. Hicri 1400'de bu fikri mücadeleyi yapacak ve insanları hak yola davet edecek seyyid, Hz. Mehdi (as) olacaktır. Hz. Mehdi (as) hem Darwinizm ve materyalizm putunu fikren yerle bir edecek hem de bazı yobaz kişilerin dine dahil ettikleri her türlü batıl izahı dinden uzaklaştırarak, dinin Peygamberimiz (sav) dönemindeki gibi yaşanmasını sağlayacaktır. Üstad Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (as)'ın bu fikri mücadelesini şu şekilde açıklamaktadır:

Birincisi: ...Fen ve felsefenin tasallutiyle (tesiriyle) ve MADİYYUN (MADDECİLİK) VE TABİYYUN (TABİATÇİLİK İNANCININ) BEŞER İÇİNDE İNTİSAR ETMESİYLE (YAYILMASIYLA) HER ŞEYDEN EVVEL FELSEFEYİ VE MADDİYUN FİKRİNİ (MADDECİ DÜŞÜNCEYİ) TAM SUSTURACAK BİR TARZDA İMANI KURTARMAKTIR." (Emirdağ Lahikası, mektup sf. 337)

Hz. Mehdi (as) birinci vazifesi olarak maddiyun yani materyalizm, tabiyyun yani Darwinizm ile fikri bir mücadele yapacak ve bu iki inkarcı akımı tam olarak fikren geçersiz hale getirerek, insanların Allah'a kesin olarak iman etmesine vesile olacaktır.

Hz. Mehdi (as) İslam Dinindeki Bidatleri Temizleyecek, İnsanları Kuran'a Ve Peygamberimiz (sav)'in Sünnet-i Seniyyesine Yönlendirecektir

İNSANLAR KURAN'I KENDİ NEFİSLERİNE GÖRE YORUMLADIKLARI ZAMAN HZ. MEHDİ (A.S.) ONLARIN DÜŞÜNCELERİNİ KURAN'A DOĞRU YÖNLENDİRİP ONU KURAN'IN GERÇEKLERİNİN HİZMETİNE SUNACAK. SONRA SİZE KİTAB VE SÜNNETİN NASIL UNUTULDUĞUNU GÖSTERECEK VE ONUN CANLI ANLAMLARINI İHYA EDECEK.
(Nehcü'l Belağa, hutbe 134)

Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiği ahir zamanda bazı insanlar Kuran'ı kendi nefislerine, kendi çıkarlarına göre yorumlayacaklar, insanları da bu yorumlara çekmeye çalışacaklardır. Hz. Mehdi (as) ise insanlara Kuran ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklayacaktır. İnsanların Kuran ayetlerinden, Peygamberimiz (s.a.v)'in sünnetinden manen çok uzaklaştıkları bu dönemde onlara ayetlerin gerçek anlamlarını açıklayacaktır.

Hz. Mehdi (as) Peygamber Efendimiz (sav)'in Sünnetine Uyacak, İslam Dinine Sonradan Eklenmiş Olan Hurafeleri Temizleyip, Dinimizi Peygamberimiz (sav)'in Döneminde Yaşanan Asıl Haline Döndürecektir

Abdullah bin Atâ der ki: İmam Ebu Cafer-i Bakır aleyhisselam'a şöyle arzettim: "BİZE KAİM ALEYHİSSELAM'DAN (HZ. MEHDİ (as)'DAN) HABER VER..." BUYURDU Kİ: "RESULULLAH'IN (SAV) YOLUNU İZLEYECEK; ÖNCEKİ ŞEYLERİ İPTAL EDİP YENİ ŞEYLERLE GELECEK." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 216)

Hz. Mehdi (as), İnsanların Her Konuda Kuran Ahlakına Göre Düşünüp Hareket Etmelerini Sağlayacaktır; Yani Onları: En Doğru, İsabetli, Makul, Mantıklı, Tutarlı ve Akıllı Şekilde Davranmaya Teşvik Edecektir

İmam Muhammed Bakır (as) da buyurmuştur ki: "Kaimimiz (HZ. MEHDİ (as)) KIYAM EDİNCE KULLARIN BAŞINA ELİNİ SÜRECEK VE ONLARIN DAĞINIK FİKİRLERİNİ BİR YERE TOPLAYACAKTIR. ONLARI BİR HEDEFE DOĞRU YÖNELTECEK ve onlarda beğenilmiş ahlakı kemal haddine (mükemmelik seviyesine) ulaştıracaktır. (Bihur-ul Envar, c. 52, s. 336)

Hz. İmam Bâkır (as) şöyle buyuruyor: "Kâim'imiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam edince ALLAH KULLARININ BAŞINA MERHAMET ELİNİ SÜRECEK, DİKKATLERİNİ TOPLAYACAK VE AKILLARINI KAMİL KILACAKTIR." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 328)

 

19 / total 37
Harun Yahya'nın Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) Bu Yüzyılda Gelecek kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top