MP3 : Gelişmişlik kriteri insani değerler olursa ….