Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2018> Daha Fazla

Her nimet Allah korkusuyla kazanılır. Sevgi, akıl, güzellik her şey Allah korkusuyla oluşur. İnsanlar Allah’tan korktuklarında neler kazanacaklarını bilmiyorlar. Oysa her şeyin temelinde Allah korkusu vardır. Allah korkusu insanı dehşete düşüren bir korku değildir. Allah’ın sevgisini kaybetme korkusudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2018> Daha Fazla

Sevgiyi yaşayabilmek için önce derin bir akılla Allah’a hayran olmak, Allah’a derin sevgiden kaynaklanan derin bir tutku ve derin bir Allah korkusu gerekiyor. O zaman insan kendisini de sever, insanları da sever.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2018> Daha Fazla

Suriye’de Müslümanlar öldürülüyor diyoruz “benim nişanım var” diyor. Irak’ta Müslümanlar öldürülüyor diyoruz “benim çek senetler” diyor. Denizlerde insanlar boğuluyor diyoruz, “tamam da benim okulum var” diyor. Allah korkusu olmadığında böyle duyarsız ve facia bir durum oluşuyor.
İçinde iman yoksa, Allah sevgisi Allah korkusu yoksa bir insan Miami’ye de gitse orası ona cehennem gibi gelir. Ama imanlıysa bir gecekondunun küçük bir bahçesi bile ona müthiş haz verir. İnsanın içinde cennet varsa, Allah’ın büyüklüğünü kavradıysa bulunduğu her yerde büyük zevk alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2018> Daha Fazla

İnsanların bir kısmında Allah korkusu zayıf oluyor. Allah’a karşı mahcup olma korkusunun çok şiddetli olması gerekir. İmanlı bir insanın Allah’a karşı mahcup olmaktan korkmaması diye bir konu olamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2018> Daha Fazla

Kadın benim için dünyanın en muhteşem varlığı, en güzel varlıktır. Kadınlara özen önemlidir. İmanlarının çok güçlü olmasını sağlamak gerekir. Kadın imanla gerçek kadın oluyor, imanlı Allah’tan korkan kadın derinlik alabiliyor. Kadın Allah’tan korktuğunda sarsılmaz bir sevgiyle bağlanan, derin düşünen, derin gören muazzam bir varlık oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Nisan 2018> Daha Fazla

Kadın erkek ilişkilerinde “ciddi düşünüyorum” ifadesi çoğunlukla şirketleşme planı yapma anlamına geliyor. Bir şirket sözleşmesi yapılıyor gibi düşünüyorlar. Kendisine bakacak mı, eve iyi para getirecek mi, ütüsünü yemeğini yapacak mı, bunları gözden geçiriyorlar. Asıl olan Allah korkusudur. Allah’tan korkmayan insana güvenilmez. Allah korkusunu ve sevgisini aramadan, maaşı nasıl, arabası var mı, evi var mı, aile çevresi nasıl diye bir arayış içinde olursan Allah rahatlık vermez. Erkeklerin çoğu kadınlara et kemik gözüyle bakıyor. İlk acizliğini gördüğünde soğumaya başlıyor. Hasta olduğunda bırakıyor. Kadınların çoğu da erkeklere gelecek garantisi gözüyle bakıyor. Böyle bir anlayış olduğunda gerçek sevgi, güven, dostluk oluşmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2018> Daha Fazla

Allah korkusu aklı keskinleştirir. Allah’ın büyüklüğünü anlamaktaki akıl kapalılığını ortadan kaldırır. Mükemmel, yüksek ahlakın özü de Allah korkusudur. Biraz düşünen bir insan her türlü güzelliğin kökeninin Allah korkusu olduğunu görür. Allah korkusu olmadığında büyük tahribat olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Nisan 2018> Daha Fazla

İnsanlara en büyük yardım çok imanlı olup onlara örnek olmaktır. Bir topluma en büyük nimet orada çok imanlı bir insanın bulunmasıdır. O insanlara avuç avuç altın dağıtsan böyle bir kıymeti olmaz. Samimi, Allah’ı candan seven, Allah’tan çok korkan bir insanın olduğu toplumda bereket ve güzellik olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Nisan 2018> Daha Fazla

Allah ile sürekli bağlantıda olmak, imanın güçlü olması, Allah’ı çok sevmek, Allah korkusunun gerçek anlamda tecelli etmesi bir insanın en çok isteyeceği şeylerdir. Bir insan bu güzellikleri istediğinde Allah mutlaka o duaya icabet eder.
Kadın yüksek ahlakı, Allah sevgisini Allah korkusunu bilen insanı beğenir. Kadın akıldan, tutkudan, derinlikten etkilenir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2018> Daha Fazla

Dünyanın varlık amacı sevgidir. Allah korkusu da sevgiyi kazanmamız içindir. Allah bizim sevgiyi yaşamamızı istiyor. Allah kullarının acı çekmesini istemez, sadece sevgi ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2018> Daha Fazla

Allah’ı çok seversek Allah’ın bize olan ilhamını hemen görür, anlarız. Allah ayette “Eğer Benden korkarsanız size iyiyi kötüden ayırt edecek anlayış veririm” diyor. Allah’ı çok seven insanın üzerinde şeytanın bir etkisi olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2018> Daha Fazla

Bir insan tüm hayatını Allah’a adadıysa, hayatın tüm yönlerinden kendini çekip sadece Allah için yaşıyorsa bu o kişinin takvasının delilidir. Ama buna rağmen Müslümanda yine de hep Allah korkusu ve cehennemden sakınma olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2018> Daha Fazla

Ölüm müminin ahlakını düzeltmesi için bir ibret vesilesidir. Ölümün varlığı insanlar için çok büyük nimettir. Ölüm ve yaşlanma insanların kendilerini düzeltmesi için şarttır, bunlar olmasa dünya çok acımasız olurdu. İnsanlar Allah’tan korkarak dengeli oluyor. Allah korkusu olmadığında insanların dengeli ve tutarlı olması, ahlakını güzelleştirmesi, kendini geliştirmesi mümkün olmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2018> Daha Fazla

Allah sevgisini ve Allah korkusunu bilmeyen bir insanın güzellikleri fark edebilmesi, kadınlara değer verebilmesi mümkün değildir. Böyle bir insana sevgiyi anlatmak, gözü görmeyen birine sütü anlatmak gibidir. Tam kavraması mümkün olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2018> Daha Fazla

Allah korkusu can yakıcı bir korku değildir. Allah’ı darıltmaktan, Allah’ın sevgisini kaybetmekten, Allah’ın dostluğunu kaybetmekten korkarsın. Allah seni sevdikten sonra nerede olursan ol cennette gibi yaşarsın. Allah korkusunun tek amacı derin imanı, derin sevgiyi ve tutkuyu elde etmektir. Allah, Allah korkusunu kulları rahatsız olsun diye yaratmadı. Kulları aşık karakterini kazansınlar diye yarattı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mart 2018> Daha Fazla

Mümin cehennem korkusuyla ibadet etmez. Müminin ibadeti Allah sevgisinden kaynaklanır. Cehennemin varlığının amacı da Allah sevgisini, Allah korkusunu, helale harama titizliği, sevginin kalitesini ve derinliğini meydana getirir. Dolayısıyla mümin Allah’ı çok sevdiği için Allah’a ibadet etmiş olur. Mümin için cehennemin ateşinden ziyade Allah’ın ona darılması çok acıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2018> Daha Fazla

Allah korkusu Allah’ın sevgisini kaybetmekten korkmaktır. Allah korkusu insanı perişan eden, mutluluğunu bozan, dengesizleştiren bir duygu değildir. Allah korkusu insanın sevgi gücünü, kalitesini kat kat artıran, beynini aklını berraklaştıran, onu disipline eden, azmini sağlam tutan bir güzelliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2018> Daha Fazla

Allah korkusu, Allah’ın sevgisini kaybetmek endişesidir. Bu, sevginin ve aklın temeli olan bir korkudur. Allah korkusuyla sevgi pekişir. Mümin Allah’tan gelen her şeye daima razıdır ve zevkle karşılar. Müminin duyduğu korku azap korkusu değil, bu kadar çok seven ve nimet veren Allah’ın sevgisini kaybetme ihtimalidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2018> Daha Fazla

Her türlü sorunun temelden ortadan kaldırılması için Darwinist materyalist eğitimin kaldırılması lazım. Kendisinin bir tür hayvan olduğuna inanarak yetişen biri her türlü kötülüğü, hayasızlığı, ahlaksızlığı göze alır. Kötülük olduğunda elbette hukuki cezasının verilmesi gerekir. Ancak önemli olan kötülüğün olmamasını sağlayabilmektir. Bu da eğitimle sağlanabilir. Allah sevgisi, Allah korkusu, dünyadan geçmek, bencillikten kurtulmak, sevgi, şefkat, hayvanlara bitkilere her şeye merhamet öğretilirse o insan hiçbir suç işlemez, hiçbir ahlaksızlığa meyletmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2018> Daha Fazla

Gerçekten Allah’tan korkan, Allah’ın büyüklüğünü, yüceliğini tam kavrayan bir insanın Kuran’ı eksik yaşaması mümkün değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah korkusunun oluşması için insanın önce Allah’ın sanatını anlaması gerekir. Aya, yıldıza, evrene, böceklere, çiçeklere bakıp düşünmek gerekir. Ama insanların çoğu bunlarla ilgili bilgi edinme imkanına sahip değildir. Bu yüzden Allah’ı sevenlerin bu bilgileri insanlara hazır sunması önemlidir. Ben bunun için kitaplarımda insanlara bu bilgileri ulaştırıyorum ve insanlar akın akın Allah’a yöneliyor, elhamdülillah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah korkusu, Allah’a karşı mahcup olma, Allah’a karşı kötü bir insan konumuna düşme ihtimalinden duyulan acıdır. Allah’a saygının temelidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah Müslümanlara sevginin bütün yaşama zeminini sunmuştur. Küfürde de sevginin bütün yaşama zeminini ellerinden alıyor Allah. Sevginin yaşanması için gerekli çok şart vardır. En başta kişinin Allah’ı çok sevmesi, Allah’tan çok korkması gerekir. Egoist olmaması, samimi, vefalı, temiz, affedici olması gerekir. Bu tarz onlarca şart gerçek sevginin oluşması ve yaşanması için zaruridir. Bu şartlardan tek birinin eksikliğinde dahi sevgide ciddi bir sarsıntı oluşur. Küfürde ise bu şartların hemen hepsinde eksiklik olduğu için, küfürde sevgi ölü doğar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2017> Daha Fazla

Kardeşlerimiz mutlaka Allah’ı sevenlerle birlikte olmaya özen göstersinler. 2-3 kişi de olsa Allah’ı sevenleri tercih etsinler. Çevrelerinde böyle insanlar yoksa Allah’ı sevecek, Allah’tan korkacak insanlar yetiştirsinler. Birlikte güzel Allah’ı anarlar, birlikte güzel sevgiyi dostluğu yaşarlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2017> Daha Fazla

Erkeklerin bir çoğu egoist olduğu için, kadınlarla arkadaşlıklarında sadece kendi egoist amaçlarına hizmet edilmesini istiyorlar. Kadınlar da naif varlıklar olduğu için çok olumsuz etkileniyorlar. Arkadaş olunacak insanın mutlaka Allah sevgisi ve Allah korkusu olan, egoistlikten kurtulmuş biri olması şart. Egoist olan birinin sevgiyi yaşaması mümkün değil. O sadece kendisini düşünür ve egoist olan mutlaka gaddarlık yapar. Kendi çıkarıyla çatıştığında mutlaka saldırganlaşır. Sevgi, egoistliğin bencilliğin olmadığı bir diyardır. Bencillik ve egoistlik gibi iğrenç bir sistemin üzerine sevgi oturmaz. Dolayısıyla bencil bir insanla bir genç kız asla arkadaşlık etmemeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2017> Daha Fazla

Benim tek amacım Allah’ın rızasıdır. Allah’ın beni sevmesini istiyorum. Allah’ın beni sevmesi için yaşıyorum. Allah’ın beni sevmesi bana yeter, o zaman tüm kainatı doya doya sever, sevgiyi muazzam yaşarsın. Müslüman Allah beni sever mi diye şüphe duymaz, Allah mümini sever. Müslüman Allah’ın sevgisini kaybetmekten korkarak, saygı dolu bir korku içinde yaşar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2017> Daha Fazla

Kadın samimi olursa, Allah’tan gerçek anlamda korkup, Allah'ı gerçek anlamda severse, şuurlu bir imana sahip olursa çok güzel olur. Diğer türlü şeytanın etkisi üstüne çöker, alınganlık, gerilim, kıskançlık hepsi onu kaplar. Kadının kendisini iman gibi sağlam bir bağla Allah’a bağlaması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2017> Daha Fazla

Biz alelade bir varlık değiliz. Allah’ın ruhunu taşıyoruz. Allah’ın ruhunu taşıyan hiçbir şekilde cehenneme gitmez. Ama mümin olarak her zaman cehennemden korkacağız, cehennemin insanı olmaktan Allah’a sığınacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah korkusu olmadığında insanlarda kibir gelişir. Allah korkusu her türlü anormalliği ortadan kaldıran nimettir. Gurur, kibir, kıskançlık gibi hastalıkların tek ilacı Allah korkusudur. Bu hastalıklar insanı kaplarsa sevgi ortadan kalkar. Sevginin ve güzelliğin kaynağı Allah korkusudur.
Allah korkusu, Allah’a karşı mahcup olmaktan korkma duygusudur. Bu, sevgiyle Allah’a yakınlıkla müminde müthiş bir hazza dönüşür.
Allah korkusu, Allah’a karşı mahcup olmaktan çekinmektir. İnsan böyle bir konuma gelmekten çok utanır, çok ağır bir acı hisseder. Mümin Allah’a karşı mahcup olmaktan, O’nun değerini takdir edememekten korkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah korkusunun eksikliğinin sebebi o insanın ölü olmasından kaynaklanır. İnsan eğer ruh sahibiyse yaratılıştan Allah korkusunu bilecek şekilde yaratılır. Ruh sahibi bir insanın Allah’tan korkmaması mümkün değildir. Böyle bir durumda cinnet geçirir. Allah’tan korkan insan kaderde Müslüman olarak, ruh sahibi olarak yaratılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah korkusu saygıyı sağlar. Saygı olmadan sevgi olmaz. Allah korkusu ve Allah sevgisi iç içedir. Allah korkusunun içinde en yoğun duygu Allah’a karşı mahcup olmamak isteğidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2017> Daha Fazla

İnsan beyni samimiyeti gördüğünde hemen tanır. Kadın samimiyeti gördüğünde beyni, ruhu, bedeni açılır. Samimiyetsizlik gördüğünde ise o kişiyi müthiş itici görmeye başlar. O yüzden kadınlara karşı mutlaka samimi olmak gerekir. İkincisi de kadını putlaştırmamak, Allah’ın kulu olduğunu unutmamak önemlidir. Ve kadına her zaman koruyucu yaklaşmak, güven vermek, haysiyetini onurunu en güzel şekilde korumak gerekir. Bunun için de o kişinin akıllı, samimi ve Allah’tan korkan olması gerekir. O zaman Allah o kadının ruhunu sana açar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2017> Daha Fazla

İman zenginliği olmadığı durumda maddi zenginlik uğursuzluğa döner. Türkiye’nin en önemli ihtiyacı manevi atılımdır. Allah sevgisi, Allah korkusu, iman hakikatleri, Kuran mucizeleri, Darwinizm’in geçersizliğini anlatan bir eğitim sistemi olması şart.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah, Allah korkusunu yüksek derin sevgi için ister. Yüksek derin sevgiyi Allah’a sunduğumuzda tam kurtuluş oluşur. Allah’ı seven her şeyi kazanmış demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah’ın tek amacı sevgidir. Allah bütün kainatta, yaşantımızda hep sevgiyi amaçlar. İslam’dan, ibadetlerden, Allah korkusundan amaç da sevgidir. İncil’de de” Allah sevgidir” diye geçer.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2017> Daha Fazla

Mümin en çok Allah’ı gücendirmekten korkar. Mümini tek başına cehennemdeki azap değil Allah’a karşı mahcup olma ihtimali korkutur. Cehennemden korkmak da Allah rızasına uygun bir tavırdır. Cehennem korkusunu yanlış görmemek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

Sadece Allah’tan korkup “Ya Rabbi benden diğer korkuları kaldır sadece Sen’den korkayım” diye dua etmek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah korkusu dışındaki tüm korkular Müslüman’a haramdır. Müslüman’ın Allah’tan başkasından korkması şirktir, haram olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ekim 2017> Daha Fazla

Kadın cazibeyi aklıyla kazanır. İstediği kadar güzel olsun güzel bakamıyorsa, sesini güzel kullanamıyorsa hiçbir etkileyiciliği olmaz. Egoistse, bencilse itici hale gelir. Allah’ı çok seven, Allah’tan korkan, egoistlikten tamamen uzaklaşan kadın müthiş bir etkileme gücüne sahip olur.
Allah’tan korkmayan insana güzellik bir şey ifade etmez. Eğer insan egoistse hiçbir güzellikten zevk almaz. Egoist insan ne kendi mutlu olur ne diğer insanlara mutluluk verebilir. Egoistlik insanı ilkelleştirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2017> Daha Fazla

Ölümü düşünmek hayatidir. İnsana Allah sevgisini, Allah korkusunu ve bundan kaynaklanan delice tutkuyu, sevmeyi ve sevilmeyi kazandırır. Allah’ın dünyayı yaratmadaki amacı da insanın bu tutkuyu ve sevgiyi kazanmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

Her yer Allah ile güzel olur. Dünyanın en güzel yerine de gitsen Allah korusun Allah aşkı, Allah sevgisi ve Allah korkusu yoksa orası insana cehennem gibi olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2017> Daha Fazla

Zalim, Allah'tan korkmayan bir insanın ölümü, dışarıdan farklı görülse dahi, bir faciadır. Bu kişiler çok büyük acı çekerek ölürler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2017> Daha Fazla

Bir dostlukta Allah sevgisi ve Allah korkusu yoksa, gaddarlık, hainlik, vefasızlık arka arkaya gelir. Allah sevgisi ve Allah korkusu varsa sevgi ve sadakat ebediyete kitlenmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2017> Daha Fazla

Bir kadını güzel yapan, insancıl, nezaketli, sevgi dolu, imanlı, Allah'tan korkan, Allah'ı seven olması ve yüzünde iffet ışığının görülmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2017> Daha Fazla

İnsanların bir kısmı iman ettiklerini söylüyorlar ama Allah'tan korkmuyorlar. Allah korkusu hakim olsa asla şiddet ve savaş olmaz.
Mutluluğun formülü Allah'ı çok sevmek, Allah'tan çok korkmak, Allah'a derin imanla bağlanmak, Allah'a kendini teslim etmektir.
Dürüst, samimi olan ve vicdanına göre yaşayan insanın korkacağı bir şey olmaz. Yalnızca Allah'tan korkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2017> Daha Fazla

İnsan kendisine değer vermeyince karşısıdankine saygı duymayınca Allah sevgisi ve Allah korkusu olmayınca dünyanın dengesi kalmıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bir kadında beni en çok etkileyen şeyler akıl, tutku, temizlik, ruhundaki deli heyecan, Allah sevgisi ve Allah korkusudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2017> Daha Fazla

Aşk ve tutku bir çiçek gibidir, korumak zordur. Sabır, müşfiklik, şiddetli Allah korkusu ve Allah sevgisi, koruyup-kollama duygusu gerektirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Cehalet aslında ruhun bir bozukluğudur. Allah’ı tanımayan, Allah’ı sevmeyen, Allah’tan korkmayan insanların ruhlarındaki boşluktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

Ben yalnızca Allah'tan korkarım. Doğru bildiğim her konuyu rahat rahat anlatırım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bir kadın Allah'ı seviyor Allah'tan korkuyorsa, dürüstse, kendisi gibi davranıyorsa, vicdanlıysa insan mutlaka o kadının etkisi altında kalır.
Allah'ı seven, Allah'tan korkan insan sevdiğine kıyamaz. Onun moralini bozmaktan, tedirgin etmekten şiddetle kaçınır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2017> Daha Fazla

Mümin’e Kuran yeter. Mümin Kuran'la, Allah sevgisi ve Allah korkusuyla çok dengeli, güzel, kaliteli bir hayat yaşar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2017> Daha Fazla

Allah'ı coşkuyla sevene, Allah'a samimi olana, Allah'tan saygıyla korkana Allah en güzel sevgiyi yaşatır. O sevgi en sağlam temele sahiptir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2017> Daha Fazla

Allah samimi kullarını Kendi korkusu dışındaki tüm korkulardan korusun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2017> Daha Fazla

İnsan Allah'ın ruhuyla birlikte olduğunu bilmez, helala harama dikkat etmez, Allah korkusunu ve Allah sevgisini bilmezse her şeyi meta olarak görür.
Allah'tan korkmayan insan acımasız, vefasız, yalancı, düzen kuran, merhametsiz bir karakterde olur. Böyle insana güvenmek mümkün olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bir insan çok akıllı ise Allah'a aşık olur, Allah'a derin saygı duyar, Allah'tan aşk ile korkar, sevdiğini gücendirmek istemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2017> Daha Fazla

Gençlerin özgürlük, sevgi ve coşkuya ihtiyacı var. Bu da Allah sevgisi ve Allah korkusuyla olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bir çok insan sevgiyi bilmiyor ama Mehdiyet devrinde sevgi yüksek vicdanla, Allah korkusu ve Allah sevgisi ile tecelli edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah sevgisi ve Allah korkusu olmadığında insanlar adım adım kaliteden, temizlikten, görgüden uzaklaşıyor, hiçbir şeye özen göstermiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sevgi, merhamet, şefkat olmayınca saygı da olmuyor. Allah'ı seven, Allah'tan korkan insan hiçbir şekilde karşısındakine saygıyı kaybetmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah'ı sevmeyi Allah'tan korkmayı bilmeyenlerin bakışlarında sevgi, güzellik, şefkat, derinlik olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2017> Daha Fazla

Gerçek bir kalitenin, sevgi derinliğinin ve temizlik disiplininin yerleşmesi ancak imanla, Allah sevgisiyle ve Allah korkusuyla olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2017> Daha Fazla

İmanlı insana her gün güzeldir. Ama Allah'ı sevmeyen Allah'tan korkmayan insan için en güzel dediği gün de cehennemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah sevgisi, Allah korkusu öğretilmediğinde, insanlara sen tesadüfün ürünüsün denildiğinde suç işleme oranlarında azalma olmuyor.
İnsanların çoğu birbirine alaycı yaklaştıkları için samimi candan dostluk kurmaları mümkün olmuyor. Allah'ı seven, Allah'tan korkan, sabırlı, affedici, nezih insanlar çok olsa o zaman o insanların içinde herkes mutlu yaşar. Yalnızlığa mecbur kalmak manevi bir felakettir.
Allah korkusu ve Allah sevgisi olmadığında kadınlar üzerinde çok ciddi baskı oluyor, kimi toplumsal kurallar kadınları zor durumda bırakıyor. Kadınlar baskı yüzünden sevgiyi, tutkuyu, aşkıyı yaşayamıyorlar, acıyı, korkuyu, tedirginliği yaşıyorlar, huzurlu olamıyorlar. Kadınlar üzerindeki baskı Mehdiyet devrinde ortadan kalkacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2017> Daha Fazla

Müslüman kadın denildiğinde Allah'ı çok seven, Allah'tan çok korkan özgür kişilikli, nezih, çiçek gibi tertemiz, asil bir varlık akla gelmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bazı insanların bilinçsiz olmalarının sebebi iman, Allah sevgisi ve Allah korkusu eksikliğidir. “Ben benim” deyip Allah'ın ve ruhunun varlığını fark eden bir insan bilinçli, şuurlu insan olmuş olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah korkusu ve Allah sevgisi hakim olduğunda tüm insanların sokakta güven ve huzur içinde yaşadığı bir dünya olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2017> Daha Fazla

Müslüman sadece Allah'tan korkar, ama her zaman temkinli ve dikkatli olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2017> Daha Fazla

Ben Allah'ı seviyorum, Allah'tan korkuyorum. Bazı insanların Allah'ı fark edememesine ve Allah'ı unutmasına çok şaşırıyorum.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2017> Daha Fazla

Alkol insanları bedenen ve ruhen çökertir. Alkol insana bir şey kazandırmaz. Mutluluk Allah sevgisiyle Allah korkusuyla kazanılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2017> Daha Fazla

Her belanın altında Allah sevgisi ve Allah korkusunun olmaması vardır. Allah'ı seven bir insanın anlaşmazlık, aksilik, kavga yaşaması imkansızdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Haziran 2017> Daha Fazla

Hayatın tadı imanla, Allah'ı aşkla sevdiğinde yaşanır. Allah aşkı, Allah korkusu olmadan hayatın rengi, güzelliği olmaz.
Dünya imanla güzeldir. Hayat Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla ve imanla anlam kazanır. Allah sevgisi olmadığında dünya cehennem gibidir.
İnsanlara derinlik, yaşam sevinci, muhakeme ve akıl gücü veren iman ve Allah aşkıdır. Allah korkusu olmadan bunların hiçbiri olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Haziran 2017> Daha Fazla

Mutsuzluğun asıl kökeni Allah korkusunun ve Allah sevgisinin eksikliğidir. Allah'ı çok seven bir insan mutsuzluk yaşamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah'tan korkmayan Allah'ı sevmeyen samimi olarak pişman olmaz. Mümin Allah'tan utanır. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkarak pişman olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mayıs 2017> Daha Fazla

Tüm iyiliklerin güzelliklerin başı Allah'ı çok sevmek ve Allah'tan çok korkmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mayıs 2017> Daha Fazla

Ekonominin kilitlenmesinin ve fakirliğin ana nedeni malı yığma tutkusudur. Allah sevgisi ve korkusuyla birlikte yığma tutkusu kalktığında zenginlik oluşur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

Gıybet haramdır. Allah korkusu ve Allah sevgisi olmadığında bazı kişiler büyük bir iştiyakla dedikodu yapıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2017> Daha Fazla

Samimiyetin tek yolu Allah'ı çok sevmek, Allah'tan korkmaktır. Küfür anlayışında samimiyet en büyük enayilik gibi görünüyor oysa tam tersidir. Samimi olduğunda ezileceğini zannediyor, oysa sabretse ve samimi olsa her insan hem dünyada hem ahirette çok güzel yaşar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2017> Daha Fazla

Mutluluk parayla olmaz. İnsan sarayda yaşar ama mutlu olamaz. Mutluluk imanla, Allah aşkıyla ve Allah korkusuyladır.
Sevginin ve neşenin kökeni imandır. Allah sevgisidir, Allah korkusudur. İmanlı insan cennet bahçesinde gibi olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2017> Daha Fazla

Engellilere saygı ve sevgi gösterebilmesi için kişinin Allah'ı sevmeyi bilmesi gerekir. Allah'ı sevmeyen Allah'tan korkmayan kimseyi sevemez.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2017> Daha Fazla

Arkadaşlarım Allah'ı çok seven Allah'tan korkan, sevgiyi merhameti bilen, görgülü, kaliteli insanlar. Bir çok insan arkadaşlığımızı kıskanıyor. Bizim arkadaşlığımızı kıskananlar kendi cehennem gibi dünyalarından öfkeyle bizi izliyorlar, biz kendi cennet gibi dünyamızda yaşıyoruz.
Müminler Allah'ın sevgisini kaybetmekten, Allah'ı gücendirmekten korkarlar. Böylece Allah'a sevgilerini pekiştirir, daha yakın olurlar.
Allah korkusu, sevdiğini gücendirmekten korkmaktır. Allah bizim en sevdiğimiz. Allah korusun O'nu gücendirdiğimizde dehşetli acı yaşarız.
Allah sevgisi ve Allah korkusuyla sevgisizlik ortadan kaldırılır. Allah'ı sevmeden insanların birbirlerini gerçekten sevmeleri mümkün değil.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2017> Daha Fazla

Tabular, Allah'tan korkulduğunda Allah samimi sevildiğinde yıkılır. Kuran insanları sıkan tüm tabuları, putları yıkıp insanı özgürleştirir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Sevgi için Allah'ı çok sevmek Allah'tan korkmak lazım. Ondan sonra sevginin kapısı açılır ve tutku derecesi gelişir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mart 2017> Daha Fazla

Birbirlerine güvenmeyen, saygısı olmayan insanların birbirlerini candan sevmesi mümkün değildir. Allah korkusu ve sevgisi olmayınca sık sık birbirlerini telefonla kontrol ediyor, “şu an nerdesin kimlesin” diyorlar, karşısındakinin söylediklerine inanmıyorlar. İman olmayınca güven ve sevgi olmuyor. Sevgiden anladıkları kavga etmek, birbirini itham etmek. Gün boyunca birbirleriyle didişiyorlar. Sevgi ve tutku müminlere has nimetlerdir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2017> Daha Fazla

İnsan Allah'ın yarattığı fıtrata direnirse bozulur. Allah sevgisi, Allah korkusu, samimiyet olmadığında beden hemen dengesizleşir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2017> Daha Fazla

Kadın Allah'tan korkan, dengeli, makul, derin düşünebilen erkeği sever. Kadınlar dünyanın en güzel varlıkları, kıymetlerinin bilinmemesine hayret ediyorum.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2017> Daha Fazla

Herkesten nefret eden, Allah sevgisi ve Allah korkusu olmayan, sevgisizlik içinde boğulmuş insanları sabırla eğiteceğiz. Eğitim şart.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2017> Daha Fazla

Sevmek ve sevgiyi samimi yaşamak için Allah korkusu gerekir. Allah korkusu olmadan candan sevgi olmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Şubat 2017> Daha Fazla

Tutku çok güzel bir nimettir. Tutku için çok candan bir Allah sevgisi çok samimi bir Allah korkusu ve derin bir iman gerekir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2017> Daha Fazla

Tevrat'ta Mehdi'nin Allah'tan çok korktuğu ve cendere gibi çok zor imtihanlarla karşı karşıya kalacağı anlatılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2017> Daha Fazla

Sevgi için derin samimiyet, derin Allah korkusu gerekir. Allah sevginin şartlarını Kuran’da belirtmiştir, bunlar olmadığında sistem çöker. Sevginin oluşması için samimiyet olacak ama bazılarının her hareketi poz oluyor, elleri, bakışları, yürüyüşleri pozdan ibaret oluyor. Sistem samimiyetsizliğin üzerine kurulu olduğu için tutku olmuyor. Tutku özel bir güç gerektirir, taklidinin yapılması kadını çok kızdırır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2017> Daha Fazla

TV yayınlarında genellikle saatlerce uzun uzun hikmetsiz konuşmalar yapılıyor. Çözüm gösteren konuşmalar neredeyse hiç olmuyor. Mesela saatlerce kadınların kıyafetine karışılmamalı, eğitim şart diyorlar. Ama eğitimin nasıl olması gerektiğini söylemiyorlar. Kuran'ın yeterliliğini, Allah sevgisi ve Allah korkusunu anlatmak gerekir. Mevcut Darwinist eğitimle baskıcı, şiddeti savunan insanlar yetişiyor. Bu kişilerin zihniyetini destekleyenler de var. Bunlara karşı çözüm Kuran ruhudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2016> Daha Fazla

Münafık şuurlu olarak Allah'tan korkmaz, bu da onun manen ölü olduğu anlamına geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2016> Daha Fazla

Allah korkusu Allah sevgisi için vardır. Allah'ın dediğini yapmayan Allah'ı seviyor olamaz. İnsan sevdiğinin her dediğini zevkle yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2016> Daha Fazla

Allah korkusu Allah'ı sevmek için vardır. Allah'ın asıl istediği sevilmek ve Kendisiyle bağlantı kurulmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2016> Daha Fazla

Üst aklın İngiliz derin devleti olduğunu söylemekten kimse çekinmemeli. Müslüman yalnızca Allah'tan korkar. Doğru olan tabir üst akıl değil üst şeytandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2016> Daha Fazla

Milletten kendini üstün gören, Allah'tan korkmayan züppe karakterli insanlar kimi zaman kendilerini aydın gibi göstermişler. Abdülhamit döneminden beri bir kişinin aydın olması için İngiltere'de okuması, Rumi, Darwinist olması gerekiyor gibi bir zihin gelişmiş. Makul aydın fikri gelişmemiş. Neredeyse kimse de çıkıp bu bir anormallik dememiş. Alenen Allah'ı inkar eden Darwinizm'i savunmak aydınlık zannedilmiş, kimse eleştirmemiş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2016> Daha Fazla

Tutkuyla sevmek için karşıdaki şahsın Allah'ı her şeyden çok sevmesi, her zaman Allah'tan yana olması, Allah'tan çok korkması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Eylül 2016> Daha Fazla

Benim ve arkadaşlarımın şiarı dürüstlük, samimiyet, Allah'tan korkmak, Allah'ı çok sevmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2016> Daha Fazla

Müslüman Allah'ın ruhuyla, Allah sevgisi ve Allah korkusuyla sever ve sonucunda da güzel ahlak, sevgi, tutku ruhuna yerleşir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2016> Daha Fazla

Derin iman ve gerçek sevgide bencillikten eser kalmaz. Sevginin olabilmesi için saygı, değer vermek, Allah sevgisi ve korkusu olması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2016> Daha Fazla

Estetik, sanat, güzellik ve ihtişam Allah korkusu ve sevgisiyle oluşur. Allah'ı çok seven güzellik için çok özenli olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Temmuz 2016> Daha Fazla

İslam’ın sevgisi merhameti öncü olacak, modernlik, kalite, sanat, demokrasi, laiklik, güzellik, Allah korkusu, Allah sevgisi, bütün dinlere saygı her yere hakim olacak, Türkiye de öncü olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2016> Daha Fazla

Sadece sağlıklı beslenme ve spor insanı sağlıklı yapmaz; iman ve Allah korkusu da olacak. Hem maddi hem manevi tedbir alınması lazım. Allah korkusu yoksa, Allah sevgisi yoksa istediği kadar yesin içsin, hiçbir şey olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mart 2016> Daha Fazla

Mümin muttaki bir insanın Allah sevgisi, Allah korkusu yüzünde heyecan şeklinde kendini belli eder, görülür, hissedilir. Ama ruhu çökmüş, içi çökmüş, kafası çökmüş bir insanda bunu görmek mümkün değildir. Çünkü Allah’la bağını kopardığı için gafildir. Gafil olduğu için de heyecanı yok olmuştur.
Mümin cihat yani cehd etme şevkiyle heyecanlıdır. Bir insanın kalbinde eğer bir atalet varsa, gaflet varsa bitkin ve lakayt olur. İçine kapalıdır. Çünkü onu din ilgilendirmiyordur. Allah korkusu ilgilendirmiyordur. Allah sevgisi ilgilendirmiyordur. Onun yüzüne yansıyacak bir heyecanı olmaz.
Peygamberimiz (sav)’in bakışları çok keskindi. Niye? Çünkü kalbi sürekli Allah’la beraberdi. Allah’tan korkuyordu. Ama müşrikler bön bön bakıyorlardı. Çünkü onlar mide peşinde olan adamlar. Hayvan gibi, hayvanlardan da aşağılar. Tabii ki bakışlarında da hayvan görüntüsü oluyor.
Allah korkusu, Allah sevgisi anlamsız bir bakışı engeller. Allah korkusu olan bir insanın boş boş bakmasının hiçbir açıklaması olmaz. Allah’tan korkuyorsa mutlaka bakışları zeki ve keskin olur, dikkatli olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Şubat 2016> Daha Fazla

Allah korkusu olmadığında aşk olmaz, güzel ahlak olmaz, hayat olmaz. Allah korkusu en büyük nimettir, bütün güzellikler onun arkasına gizlenmiştir.
Güzel olan her şeyin temelinde Allah korkusu vardır. Allah korkusu olmadığında bambaşka, hiç kimsenin mutlu olmayacağı bir sistem ortaya çıkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2015> Daha Fazla

Her ahlaksızlık, her zulüm, her cinayet Allah’tan korkmayanların yaptığı olaylardır. Komünistler, Darwinistler, materyalistler yani Allah’a inanmayanlar Allah’tan korkmaz. Onların içinden çıkar. Mesela yobazlar da Allah’tan korkmadıkları için ahlaksızlık yapıyorlar.
Her Allah’tan korkmayan ahlaksızlık yapacak diye bir şey yok. Ama hep ahlaksızlar Allah’tan korkmayanların içinden çıkmıştır. Bu çok önemli. Allah’tan korkan zaten yapamaz, imkansız. Her tecavüz olayı, her ahlaksızlık olayı hep Allah’tan korkmayanlardan çıkmıştır. Bunu bilecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2015> Daha Fazla

Allah korkusu sevginin başıdır. Allah’tan korkmayan sevgiyi bilmiyor. Tutkunun, aşkın, sevginin kökeni Allah korkusudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2014> Daha Fazla

Allah korkusu olmadan sevgi olmuyor. Allah korkusu olmazsa egoist olursun, bencil olursun. ''Çok seviyorum'' diyor, bencilsin, egoistsin, merhametli değilsin, cömert değilsin. Nasıl seveceksin? Gitti sevgi işte, yaktın gitti. Allah korkusu sevginin temel bütün ihtiyaçlarını sağlıyor.
Allah korkusunun da amacı sevgidir. Cenab-ı Allah, ''Benden korkun'' diyor. Orada Cenab-ı Allah'ın amacı Kendisinin sevilmesidir. Nihai amaç orada saf korku değildir. Allah'ın istediği, korkunun meydana getireceği sevgidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2013> Daha Fazla

Allah'tan bahsederken saygıda asla kusur edilmez, derin bir saygı gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2013> Daha Fazla

Sadece “Ben Allah’ı seviyorum” demek yeterli değil, Allah korkusu çok önemlidir. Allah'tan korkmayan kibirli, gururlu oluyor. Allah korkusu olduğunda ise insanda mükemmel ahlak oluşuyor. Enaniyet olmuyor o insanda. Sevecen ve dürüst oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mayıs 2013> Daha Fazla

İnsanlara korkuyu tattırmamak lazım. Bir tek Allah korkusunun bırakılması lazım. Bütün korkular haramdır. Bir tek Allah korkusu helaldir ve farzdır. Onun dışında bütün korkular haramdır, helal değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2013> Daha Fazla

Eğer bir sistem düşünüyorsan, bir iyilik yapmak istiyorsan onun kökeninde mutlaka Allah korkusu ve Allah’ın rızası olması gerekiyor. Öbür türlü, kendiniz de çökersiniz, cehennemin dibine gidersiniz diyor Allah ayetinde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2013> Daha Fazla

Allah, nuru ve heybeti kendisinden korkana verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2013> Daha Fazla

Aşkla Allah’tan korkuyoruz. Yani dünya korkusu gibi değil Allah korkusu. Allah aşkına dayanan bir korkudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2012> Daha Fazla

Müminler cennete gidecekler, kafirler cehenneme gidecekler ama hiç kimse kendinden emin olmayacak. Ne cehenneme gideceğinden emin olacak, ne cennete gideceğinden emin olacak. Ümit ve korku arasında olacak. Allah öyle istiyor. O zaman insan mükemmel oluyor, çok titiz oluyor, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2012> Daha Fazla

Allah’tan korkan sevgi dolu olur, merhametli olur, şefkatli olur, akil olur, adil olur, adaletli olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2012> Daha Fazla

Allah korkusu ayrı bir güzelliktir. Derin aklın güzelliğidir. Akıl oradan kaynaklanır. Basiret, feraset Allah korkusundan kaynaklanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2012> Daha Fazla

Sırf Allah’ı sevme ile değil Allah’tan korkma ile Allah sevgisinin beraber olması gerekiyor. Sadece sevdiğinde Allah esirgesin aşağı yukarı her türlü melaneti işleyebilir insan ama Allah korkusunda müthiş bir titizlik meydana geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Temmuz 2012> Daha Fazla

Derin sevgide Allah korkusu olur. Hakiki sevgide. “Ben Allah’ı seviyorum ama Allah’tan korkmuyorum” diyorsa Allah’a karşı sevgisi hiç yok demektir. Yalan söylüyor demektir.
“Allah’tan hakkıyla korkana dünya hakimiyeti veririm” diyor Allah. Allah’ı sevene demiyor, Allah’tan hakkıyla korkana. Çünkü ALLAH’TAN KORKMADAN SEVİYORSA ZATEN SEVMİYORDUR. ALLAH’TAN KORKUYORSA ZATEN KORKUNUN NEDENİ SEVGİDİR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Temmuz 2012> Daha Fazla

AKLIN, GÜZELLİĞİN, TUTKUNUN KÖKENİDİR ALLAH KORKUSU. Allah korkusu gitti mi ahlak da gider, aklın da gider. Mutlaka Allah’tan korkmak gerekiyor.
Allah’tan korkulmayınca ahlak bozuluyor. Diyorlar ki, “Sevsek de biz güzellik olsa.” Yok, akıl almaz zulüm yaparsın sevgiyle. İllaki Allah korkusu gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2012> Daha Fazla

ALLAH KORKUSUNDA BİR DERİNLİK VARDIR, AŞK KORKUSUDUR O. Başka bir korkudur. Mesela silahın veyahut bombanın insanlarda meydana getirdiği ürkme ve korkmaya benzemez o.
Cehennem korkusu olmazsa, Allah korkusu olmazsa dünyanın bütün nizamı bozulur.
Bir yaşlı insana bakmak çok zordur. Allah sevgisi ile bakmak istemez adam, zor gelir ama Allah korkusu ile hem fedakarlık yapar, hem parasını harcar, hem gerekirse canını verir. Mesela SIRF ALLAH SEVGİSİ İLE CANINI VERMEK İSTEMEYEBİLİR AMA ALLAH KORKUSU İLE CANINI VERİR.
“Allah korkusuna ne gerek var? Allah'ı ben çocuk kalbimle çocuk gibi sevmek istiyorum” dersen bazı çocuklarda olduğu gibi çocuksu tavır gösterirsin.
ALLAH KORKUSU HİKMETİN DE, AKLIN DA BAŞIDIR. Yani Allah korkusu olmadığında insanın aklı yok olur, aklı gider. Onun için Allah korkusu çok büyük bir nimettir.
Sevgi, şefkat, merhamet, iyilik, güzellik, aklın hep kökeninde Allah korkusu vardır. Allah korkusu olmadığında, akıl almaz zulüm yapabilir insanlar. “Ben Allah’ı seviyorum” der. Anormal her şeyi yapabilir ama ALLAH KORKUSU GÜZEL AHLAKIN, GÜZEL DAVRANIŞIN TEMELİDİR.
SIRF ALLAH SEVGİSİ OLURSA, ALLAH SEVGİSİNİ YAŞAYACAKLARI ORTAM OLMAZ. ALLAH KORKUSU OLMADIĞINDA, DİNSİZLİK DÜNYAYA HAKİM OLUR.
ALLAH KORKUSU AŞIĞI GÜCENDİRMEMEDİR. Ben Allah aşığıyım, aşkla sevdiğim Allah'ı gücendirmek istemiyorum. O'nun gücenmesi bana ızdırap verir, Allah'ın gücenmesi acı verir.
ALLAH KORKUSU ŞİDDETLİ SEVGİDEN KAYNAKLANAN BİR KORKUDUR. Yani bir insanın bombadan korkması veyahut bir şeyden korkması gibi bir korku değildir. AŞIĞINI, AŞIK OLDUĞU ALLAH'I GÜCENDİRMEMEDEN KAYNAKLANAN BİR KORKU.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2012> Daha Fazla

Allah’tan korkulmazsa insanın elinde avucunda akıl kırıntısı kalmaz.
Allah korkusu olmaması sevginin, şefkatin, aklın bütün derinliğini yok etmiş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2012> Daha Fazla

ALLAH’TAN KORKAN KADIN ÇOK GÜZEL OLUR. Çok munis, yumuşak başlı, şeker, dünya tatlısı olur. Öbür türlü üstünde bir melanet olur, kir olur; Allah esirgesin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2012> Daha Fazla

Meleklerle ilgili karikatürler yapıyorlar, işte ahiretle ilgili karikatürler. Başının üstünde kuşlar uçuyor, havalarda bulutlarda adamlar uçuyor. Cehennem zebanileri insanları kovalıyor. Bütün karikatür dergilerinde vardır. BUNLAR ALLAH KORKUSUNU AZALTMAYA YÖNELİK PROPAGANDADA KULLANILAN GİZLİ YÖNTEMLERDİR. ALLAH SEVGİSİNİ AZALTMADA KULLANILAN GİZLİ YÖNTEMLERDİR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2012> Daha Fazla

Allah ayette “Ancak Allah’tan içi titreyerek korkanlara ayetlerimi işittirebilirsin” diyor. Önce Allah’a içi titreyecek derecede inanması gerekiyor, ondan sonra ayeti okuyacaksın. Darwinist- materyalist yetiştirdikten sonra ayeti okursan adam etkilenmez, Allah’ın dilemesi dışında.

6 Temmuz 2011, A9 TV, Gaziantep Olay, TV Kayseri ve Samsun Aks TV> Daha Fazla

ALLAH’TAN KORKMAK; SİLAHTAN VEYA BAŞKA BİR ŞEYDEN KORKMAK GİBİ DEĞİLDİR. ALLAH’TAN KORKMAK; ZEVKLİ, GÜZEL BİR KORKMADIR, ASİL BİR KORKMADIR. Allah’ın sevgisini ve rızasını kaybetmekten çekinmektir.

> Daha Fazla

Allah'ı unutanı, Allah perişan eder. Allah'tan korkan ise, mutlu ve rahattır.
Hiçbir Müslüman ölümden korkmaz, yalnızca Allah'tan korkar.
ALLAH’TAN KORKTUKTAN VE SAKINDIKTAN SONRA RAHATLIK VARDIR. Tam anlamıyla Allah’a teslim olmak gerekir. “Bana yediren, içiren, beni konuşturan Allah’tır. Bedenim, ruhum Allah’ındır” diyecek ve hiçbir şeye sahip çıkmayacak. İşte en büyük rahatlık ve huzur budur.
Allah'tan korkanlar Kuran okurken heyecan hissederler. Kalp yumuşayıp yatıştığında mülayemet gelir insana.
Müslümanın Allah’tan korkma sebebi ölüm korkusu değildir. Müslüman, Allah’ı darıltmaktan Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkar. Allah korkusu budur.
Allah korkusu, Allah’ı darıltmaktan korkmaktır, cehennem azabından daha büyük bir acıdır bu.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top