Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2018> Daha Fazla

İnsanların çoğu samimi sevgiyi bilmiyor. Dinden uzak olunca, Allah anılmayınca samimi sevgi olmuyor. Hem Darwinist materyalist sistem hem de bağnazlık sevgiyi iki yandan öldürüyor. Sevginin yeniden canlandırılması ancak Mehdiyetle mümkündür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2018> Daha Fazla

Bazı insanların bilinç altında din için acı çekmek gerekir, gülmemek, eğlenmemek gerekir, yoksa cennete gidemezsin mantığı vardır. Buna göre “din içinden çıkılmayacak şekilde zor olmalı ki dinde iyi yol alabilesin” mantığı hakimdir. Bu binlerce yıllık eski bir düşüncedir. Oysa İslam dinleri hep cennet özgürlüğünü getirir. Hz. İbrahim’in getirdiği din de Hz. Süleyman’ın getirdiği din de Peygamberimiz (sav)’in getirdiği din de hep cennet ruhu, cennet özgürlüğü, cennet güzelliği, cennet kalitesi, cennet neşesi getirir. Münafık sistemler de cehennem açmazı, cehennem nimetsizliği, cehennem azabı getirir. Peygamberimiz (sav) Kuran ile birlikte alabildiğine özgürlüğü tanıdı ve insanlara anlattı. Allah, insanların kalbinde istedikleri özgürlüğü Kuran ile helal kıldı. İnsanların üzerindeki baskıları kaldırdı. Kuran ile birlikte peş peşe özgürlük emirleri geliyor. Allah insanların üzerindeki ağır zincirleri kaldırıyor. Özgürlük arttıkça münafıklar hem bu özgürlüğü çok kıskanıyorlar hem de halka karşı kendilerinin avantaj elde ettiklerini düşünüyorlar. “Biz daha muhafazakarız, onlar (Peygamber ve sahabe) ise dini daha kolay yaşıyor, dinimizi değiştiriyorlar” diye insanları etkilemeye çalışıyorlar. Münafıkların tüm konuları Peygamber’in dini nasıl yaşadığına dair kendilerince eleştiriler oluyor. Peygamber’e haşa güvenmediklerini her sözleriyle belirtiyorlar. Allah’ın Peygambere bildirdiği her özgürlük hükmünü şüpheyle karşılıyorlar. Bu alçak ve hain zihniyette olanlar Peygamberimiz (sav)’in vefatından sonra güçlendiler ve Ortodoks İslam anlayışının temelini oluşturdular. Kadının aşağılanması, kadının şeytan gibi olduğu, kadının dövülmesi gerektiği gibi dehşet verici yorumları İslam gibi dine eklediler. Sonra gelen Müslümanlar da bilmeden bunları sanki Allah’ın hükmüymüş gibi sahiplendiler. O günden bu vakte kadar gelen bu yanlışı Kuran’da anlatılan gerçek Müslümanlığı anlatarak düzelteceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Şubat 2018> Daha Fazla

Bağnazlığın oluşturduğu tahribatı, gençlerin dinden uzak durmasına sebep olan anlayışı biz ortadan kaldırdık. Şimdi gençler rahat rahat huzur içinde dine yaklaşabiliyorlar. Suriye’yi, Irak’ı, Afganistan’ı o kadar rahat ezmelerinin sebebi o ülkelerdeki kalitesizlik ve bağnazlık hakimiyeti idi. Benzerini Türkiye’de de yapmak istiyorlardı. Allah’ın izniyle biz bu fitneyi ortadan kaldırdık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2018> Daha Fazla

Atatürk, Türk milletine Allah’ın bir lütfu. Atatürk olmasaydı Türkiye’de böyle aydın bir yapı olmazdı, çoktan dağılıp parçalanırdık, asimile olurduk. Atatürk mükemmel bir gençliğin oluşmasına vesile oldu. Milli bir ordu kurdu, milli bir meclis kurudu. İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatipler vesilesiyle bağnazların oluşturduğu dağınık İslam anlayışını derli toplu, Kuran’a uygun hale getirdi. Kendisi de çok klas, kaliteli, mükemmel bir insandı. Yıkılmak üzere olan bir devleti modern bir ülke yaptı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2018> Daha Fazla

Bağnazlık şeytanın bir oyunudur, şeytanın dinidir. İslam Kuran’ın dinidir. İslam dini arı ve tertemiz nur gibi dindir. Bağnazlık ise süt ile zehrin karışması gibidir. İslam dini görgü, neşe, kalite, sevinç, mutluluk, sevgi ve huzur dinidir.
Samimiyetin tek amacı sevgidir. Güzel gördüğümüz her şeyin amacı sevgidir. Şeytan bunu öldürmeye çabalıyor. Darwinist kesimde de ortodoks kesimde de sevgiyi ortadan kaldırma isteği var. Tüm gücümüzle buna karşı ilimle irfanla engel oluyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2018> Daha Fazla

Gençler özgür olmak istiyor. Muhafazakar bilinen ailelerin çocukları da neşeli, özgür, rahat yaşamak istiyor. Bu özgürlük talebi Kuran’a uygun. Kullarının özgür yaşamasını isteyen Allah’tır. Bağnaz zihniyete sahip insan Türkiye’de çok azdır, ama kendilerini amansız güç zannederler. Oysa etkileri çok zayıftır. Yerde kum tanesi bulsalar Everest tepesi diyerek sunarlar, halkın aklıyla adeta alay ederler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2018> Daha Fazla

Atatürk bağnazlık anlayışının yerine, mükemmel bir Müslümanlık anlayışını Türkiye’ye getirdi. İlahiyat fakültelerini açtırdı, Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurdu, Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran tefsir ettirdi, halka onbinlerce yüzbinlerce Kuran meali dağıttırdı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2017> Daha Fazla

Dini yaşanmaz hale getiren şeytandır. Şeytanın iddiası insanların Allah’ın kıymetini bilmeyeceğidir. Bu iddiasını gerçekleştirebilmek için insanları dinden uzaklaştırmanın her yolunu deniyor. Darwinizm’le saldırdı, ilmen çökerttik. İngiliz Rumiliği ile saldırdı, gereken ilmi cevabı verdik. Bağnazlıkla saldırdı, Kuran ile geçersizliğini ispat ettik. Şeytanın bu oyunlarına karşı bu yüzyılda Müslümanlar zafer kazanacak. Bu yüzyılda şeytanın yenilmesine tüm dünya şahit olacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Aralık 2017> Daha Fazla

Şeytanın kadınlara kinli olmasının sebebi istemediği her şeyin kadında olmasıdır. Şefkat sabır tutku aşk sanat. Şeytan bunların hepsine şiddetle karşıdır. Bu yüzden kadını baskısı altına almak için elinden geleni yapar. Sol ideoloji içinde de sağ düşünce içinde de kadının haşa ikinci sınıf varlık olarak görülmesi şeytanın organize bir hareketidir. Sol rejimlerde kadın mekanikleşmiştir, ruhunu kaybetmiştir. Kadın erkekleştirilerek çökertilir. Bağnaz yapıda ise kadın tamamen ezilerek, aşağılanarak, insan yerine konulmayarak tamamen felç edilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Aralık 2017> Daha Fazla

Darwin kadınlar için "gelişimini tamamlamamış hayvandır" diyor. Gelenekçi ortodoks sistem de kadınlar için "insanla hayvan arası bir varlıktır" diyor. Kadın buçuktur, yarım varlıktır diyor. Kadın aleyhtarı sistem muazzam çalışmış. Uydurma hadislere dayanan bu izahları bazı Müslüman kadınlara da kabul ettirmişler. Oysa ki Peygamberimiz (sav) kadınları canı gibi sever, mübarek ve kutsal birer varlık olarak görür. Gelenekçi ortodoks birtakım şahısların kadınlara yönelik hadis diye öne sürdükleri bu tarz uydurma sözler o devrin münafıklarının Peygamberimiz (sav)'e yönelik iftiralarından ibarettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Kasım 2017> Daha Fazla

Kadını korumak, ona sevinç vermek, onun iyiliğini güzelliğini muhafaza altına almak bir zevktir. Delikanlılar kabadayı ruhlu olup kadınlara en iyi şekilde sahip çıksınlar. Genç kızları yalnız bırakmak yakışık almaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2017> Daha Fazla

Şeytan bağnazlıkla öyle bir kilitleme sistemi meydana getirmiş ki, “Dinden kaçtığın için kolaylık istiyorsun” diyor. Bu iddiayla ortaya çıkıldığında da iyi niyetli insanlar zorluk olmasını dinin şartı sanıyorlar. Peki o zorluğu uygulayabilir misin diyoruz, onu da uygulayamıyorlar. Oysa dinin kolay olduğunu bildiren Allah. Allah insanlara zorluk istemez.
Bağnazlık aslında koyu dindarlık adına belki de iyi niyetle yapılan ama için için insanların dinden nefret etmesine sebep olan şeytanın bir oyunudur. İyi niyetli insanlar Allah için her türlü zorluğa razı olacağı için şeytan büyük bir oyun kurarak insanları kuşatmış. Bağnazlık dinini yaşamaları durumunda insanları nefes alamayacak duruma getirmiş, insanların akın akın dinden kaçmasına sebep olmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Kasım 2017> Daha Fazla

Bir yanda Darwinist materyalist, insanın hiçbir amacı olmadığını söyleyen soğuk dünya. Diğer yanda sevgiyi, nezaketi, kaliteyi bilmeyen, her şeyi ölümle cezalandıran bağnazlık. Gençler bu iki felaketin altında kaldıkları için yaşama heyecanlarını kaybetmişlerdi ve boşvermişlik içine girmişlerdi. İlimle irfanla bu iki felaketi de ortadan kaldırıyoruz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Batı İslam’a değil bağnazlığa karşı. Sanat, sevgi, dostluk, merhamet olmayan bir sistemi dünyada hiç kimse kabul etmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ekim 2017> Daha Fazla

İslam dini cennet dinidir. Allah bizim mutlu, neşeli, güzel yaşamamızı ister. Bağnaz anlayış ise dini cehennem dinine çevirmeye çalışıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2017> Daha Fazla

Gelenekçi İslam anlayışı, İslam’ı çökertmek için şeytanın ortaya koyduğu bir modeldir. Afganistan, Irak, Libya, Suriye ardı ardına bu sistem yüzünden parçalandı. Kuran İslamı’nın nurunu ve aydınlığını anlatarak şeytanın bu oyununu bozduk. Tüm dünya Kuran İslamı’nın ne kadar hayat dolu, berrak, kaliteli ve güzel olduğunu gördü.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

İslam’ın indirilmesinin sebebi bağnazlığı fikren ortadan kaldırmaktır. Peygamberimiz’in vefatının ardından bağnazlığı İslam’ın içine dahil etmek istediler. Ama bağnazlığa dinsizlikle karşılık verilmez, o zaman bağnazlık daha da gelişir. Bağnazlığa karşı Kuran’ın bütünüyle ilmen mücadele edilir. Kuran’a ekleme ve çıkarma yapmadan tam anlatılırsa bağnazlık ortadan kaldırılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2017> Daha Fazla

Allah Hristiyanlara ve Musevilere şefkatle yaklaşın diyor. Bağnazlıkta ise Kitap Ehli potansiyel düşman görülüyor. Bu, Kuran'a uygun değil.
Gelenekçi ortodoks İslam anlayışında da Darwinizm'de de kadınların eksik, yarım, haşa gelişmemiş bir tür hayvan olduğu inancı vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2017> Daha Fazla

Bağnazlar ve anlatımları insanların kitle halinde dinden uzaklaşmasına sebep oluyor. İngiliz derin devleti bu sistemi bu yüzden destekliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2017> Daha Fazla

Bağnaz sistem yenilmeye mahkumdur. Ama Kuran Müslümanlığını ezebilmeleri asla mümkün değildir. İngiliz derin devleti de bunu bildiği için Müslümanları tüm gücüyle Kuran Müslümanlığından uzak tutmaya çalışıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2017> Daha Fazla

Bağnazlık insanların kendi kendilerine kurallar çıkarıp kendilerini boş yere ezme sistemidir. Bu sistemde kimse düşünmeden kural yığınına uyar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Eylül 2017> Daha Fazla

Atatürk bağnazlığa karşıydı ama asla halkın ezilmesine izin vermedi. Bağnazlığa karşılık adı altında insanları ezmek, hakaret etmek Atatürk'ün tavrı değildir. Bu yanlış tutum dine karşı olan sevgisizlerin üslubudur. Atatürk Kuran'ı tercüme ettirdi, İmam Hatipleri açtı ve halkı eğiterek onlara şefkatle yaklaşarak modern İslam anlayışının zeminde gelişmesini sağladı.
Gelenekçi ortodoks sistem kadınları insan olarak görmüyor "buçuk" diyor. Bu, kadın ne derse onun aksini yapın diyen bir anlayış. Cehennemin %90'ını kadınlar dolduracak diyen bu anlayışta kadının özgür ve rahat yaşayabileceği bir ortam değil yoğun kadın nefreti oluyor. Diğer yandan da kadınların evlilikteki rolünün "köpek gibi" olduğunu söyleyen Darwinizm var. Kadınları adeta cendereye almışlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2017> Daha Fazla

Bağnazlık sadece Müslümanlarda değil, Hristiyanlık, Musevilik, Budistlik ve hemen her ideolojide var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2017> Daha Fazla

Müslümanlığın doğru yaşandığı yerde kalite, sanat, güzellik, neşe, sevinç vardır. Gelenekçi sistemde ise kalitesizlik hakimdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2017> Daha Fazla

Resmi, heykeli, müziği, bilimi yasaklayan gelenekçi ortodoks İslam anlayışının meydana getirdiği tahribatı ortadan kaldırmak öncelikli olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bağnaz sistemde cehennem ehlinin %90'ının kadınlar olduğuna inanıldığı için kadına bakış açısı en baştan çok yanlış oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bağnaz zihniyet yüzünden birçok insan dinden uzak duruyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2017> Daha Fazla

Atatürk kıyamete kadar kalbimizde olacak. Modern İslam kıyamete kadar geçerli. Bağnazların Atatürk karşıtlığı hastalıklarından bir tanesi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2017> Daha Fazla

İnsanlar bir yandan gelenekçi ortodoks sistemin diğer yandan Darwinist materyalist düşüncenin karanlığında boğuluyor.
Atatürk Kuran Müslümanlığını esas almış, bağnazlığa karşı da mücadele etmiştir. Bu tavrı son derece doğrudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığını savunan gençlerin sayısının çığ gibi büyümesi bağnazlığın tüm kalelerinin parçalanmış olduğunun delilidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bağnazlık çocukların akıl yapısını de beden yapılarını da bozuyor. Çocuklara Kuran'ın yeterliliği mutlaka anlatılmalı.
Aleviler Kuran Müslümanıdır, anti yobazdır, sevgi insanıdır. Alevilerin kıymetini bilmeyenleri kardeşlerimiz hiç dikkate almasınlar.
Gelenekçi ortodoks sistem olduğunda insan beyni gelişmiyor. Muhakeme ve yargı bozulması oluyor, sanat gücü de kalmıyor. Bu sistemin özelliklerinden biri yasak ilan ettikleri şeyleri kendilerinin uygulamasıdır. Şirk sisteminde samimiyet yoktur. Şirk sisteminde yaşayanların hemen her anlarında münasebetsizlik olur, insanlara karşı kaba, katı ve acımasızdırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2017> Daha Fazla

Atatürk'ün özelliği put yıkıcı olmasıdır. Bağnazlığın tüm putlarını yıktı. Atatürk Kuran'ın özünde olan özgürlüğü, sahabe ahlakını savunan biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bağnazlık Allah'ın dini dışında Allah'ın istemediği şirk dini demektir. Bağnazlığın kapkaranlık dünyasını Kuran'ın nuru ortadan kaldırır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Temmuz 2017> Daha Fazla

Gençlerin kalpleri Kuran ve Mehdiyet ışığıyla pırıl pırıl maşaAllah, bağnazlıktan uzak Kuran Müslümanlığına uyan bir nesil yetişiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bağnaz sistemde cehennem ehlinin %90'ının kadınlar olduğuna inanıldığı için kadına bakış açısı en baştan çok yanlış oluyor.
Bağnazlığa karşı ama Kuran Müslümanlığını seven ve benimseyen bir nesil yetişiyor, bu çok güzel bir nimet oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kadını potansiyel suç işleyecek ve işletecek varlık gibi görüp baskı altına almaya çalışmak gelenekçi ortodoks sistemin en korkunç yönüdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bazıları bağnazlık elden gidiyor diye ağlıyorlar. İslam elden gidiyor diyorlar. Hayır, İslam değil bağnazlık gidiyor. Kuran İslamı geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2017> Daha Fazla

Toplu taşıma araçlarında kadınlara özel alan olması kadın özgürlüğünü kısıtlayan değil tam tersine kadına değer veren bir uygulamadır. Eğer kadınlara burayı kullanabilirsiniz başka yeri kullanamazsınız denilirse bu yanlış olur ama istediğiniz yeri kullanın ama burası sırf kadınlara özel denilmesi kadına verilen bir ayrıcalıktır ve güzel bir uygulamadır. Türkiye'de bağnazlık asla hakim olmaz endişe etmesinler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2017> Daha Fazla

Bağnazlık gençlerin canını çok yakıyor. İnsanların hayatına, nasıl yaşadığına karışmak, baskı yapmak İslam'da yoktur.
Her görüşten insana saygı duymak gerekir. Her insan inancına göre özgür yaşamalıdır. Bağnazlık ise sevecen yaklaşmayı bilmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2017> Daha Fazla

Yeni nesil bağnazlığın etkisinde değil. Aydın modern dindarlığı seviyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks İslam anlayışının en büyük tahribatlarından biri insanları dinden uzaklaştırmak oluyor.
Türkiye'nin yalnızlaştırılmasını engellemek için en güzel çözüm bağnaz zihniyetin oluşturduğu tahribatın ortadan kaldırılması ve modern İslam anlayışının dünyaya gösterilmesidir. O zaman Batı'daki Türkiye karşıtlığı hızla sona erer.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Haziran 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks zihniyet Türkiye'nin üzerinden tam kalkarsa tüm İslam alemi kurtulur ve aydınlanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2017> Daha Fazla

İslam'a karşı "İngiliz kültürü ve İngiliz Müslümanlığı'nın" dayatılması İslam aleminin çok dikkatli olması gereken bir konu. Çözüm Kuran'dır. İngiliz derin devleti bağnazlığa karşı İslam dışı İslam anlayışını dayatıyor. İngiliz hayranlığına dayalı İslam anlayışı çözüm değil felaket.
Hurafelere dayalı bağnaz İslam anlayışında dehşet, şiddet var. Kuran'da sevgi, kardeşlik ve barış var. Hurafelerin ortadan kaldırılması şart.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mayıs 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks sistemde kadına güven, saygı ve sevgi yoktur. Kadına potansiyel her suçu işleyecek gözüyle bakar, nefes aldırmazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mayıs 2017> Daha Fazla

Yeni nesil aklı başında, makul, dindar ama bağnazlığa karşılar. Bu güzel bir tutum.
Gelenekçi ortodoks kardeşlerimiz suni kurallarla adeta kendilerini öldürmüş durumdalar. Dinsizliğin kendilerini ezmelerini kolaylaştırmışlar. Sanat, bilim, kalite olmayınca baştan yenik duruma düşüyorlar ve ezilmeleri çok kolaylaşıyor. Kadının özgür olmayacağına müzik, sanat, heykel olmaması gerektiğine o kadar kendilerini inandırmışlar ki güzellik görünce tavır koyuyorlar. Gelenekçi sistem kendilerinin de uymadığı binlerce kural koymuştur ve Allah'ın cennet güzelliği olarak övdüğü tüm güzelliklere karşı çıkar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2017> Daha Fazla

Batı kendince bölgede bağnazlığa karşı, kadın haklarını savunan, modern yapının PKK olduğu kanaatinde ve bu yüzden PKK'yı destekliyor. Bu kanaat doğru olmadığı halde PKK Batı için Müslümanlara karşı etkili bir silah. Türkiye kadın haklarının, kalitenin, sanatın merkezi olursa adamların PKK'yı desteklemek için ellerindeki bu bahane ortadan kaldırılmış olur.
İngiliz derin devleti Darwinizmi ve bağnaz İslam anlayışını iki güçlü silah olarak kullanıyor. Bu iki silahı da ellerinden ilimle almak şart.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Gençlerin büyük çoğunluğunda Kuran Müslümanlığı ruhu var. Bağnaz, sevgisiz, samimiyetsiz zihniyete ise haklı olarak tepki duyuyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2017> Daha Fazla

Bağnazlık İslam'ı içten çökertmek için şeytanın planladığı bir sistem. Derin düşünmeyi, yaratıcı gücü yok ediyor ve insanları uyuşturuyor. Bağnaz sistemin insanları boğmasına izin vermeyelim. Kuran'ın neşeli, özgür, sıcak, sevecen, güzel ruhuyla dünyayı cennete çevirelim.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mayıs 2017> Daha Fazla

Bağnaz zihniyete sahip olanların bir çoğu samimi olarak inançlarının doğru olduğuna inanıyorlar. Kızmadan, sabırla doğruyu anlatmak lazım.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti gelenekçi bağnaz sistemi tüm gücüyle destekliyor, çünkü bu sistemin İslam'ı içten çökerteceğini biliyorlar. Hurafe dolu bir İslam anlayışı oluşturduklarında herkes İslam'dan uzak duruyor, amaçlarına çok kolay ulaşıyorlar. Bu oyunu biz bozuyoruz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2017> Daha Fazla

Bir yandan Darwinist eğitim bir yandan gelenekçi ortodoks baskı gençlerin neşesinin kaçmasına sebep oldu. İkisine karşı da ilmi tedbir almak gerek.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2017> Daha Fazla

Bağnaz, sevgisiz, kalitesiz, her şeye düşman, insanların neşesini elinden alacak bir zihniyetin Türkiye'yi karartmasına asla müsaade etmeyiz. Türkiye'yi pırıl pırıl aydın bir gelecek bekliyor. Sanat, güzellik, bilim, kalite düşmanları boş yere heveslenmesinler.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2017> Daha Fazla

Bağnazlık İslam'ı içten çökertmek için özel olarak kullandıkları bir model. Bağnazlık karşıtı Müslümanları gördüklerinde oyunları bozuluyor. Hayat dolu, neşeli, bakımlı, cazibeli, akıllı, görgülü, kaliteli Müslümanlar olduğunu gördüğünde tüm dünya İslam'a koşarak gelir. Bu yüzden bizim anlattığımız Kuran İslamı, İslamiyete karşı olanların çok ağırına gidiyor Tüm sistemlerini temelden ilimle yıkmış oluyoruz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2017> Daha Fazla

Türkiye'yi Irak ve Suriye'den beter edecek felsefi bir tehlike bağnazlığın içinde yatıyor. O yüzden bu konunun üzerinde çok duruyoruz.
Dünyanın her yerinde bir çok insanın tebliğ yapamadığı ortamda İslam'ı anlatıyoruz. Darwinist felsefenin dünyayı boğmasına engel oluyoruz. Anti Darwinist ilmi çalışmamız imanlı nesil yetişmesine vesile oluyor. Bağnaz bazı çevreler onları nasıl bir beladan koruduğumuzu anlamıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mart 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks sistemi savunanlar anlattıkları hayatı kendileri de yaşamıyorlar. Yaşanması mümkün olmayan bir hayat anlatıyorlar.
Müziğe, heykele, resme, dekolteye, güzelliğe karşı o kadar şartlanmışlar ki bir türlü nimetleri kabullenemiyorlar. Mekkeli müşrikler de böyleydi. Eğlenceyi, bakımlı olmayı, özgürlüğü kendilerine hak görüyor ama kadınların da hakkı olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar.
Bağnazlık yüzünden insanlar İslam'ı yaşayınca hayatın tüm neşesini ve güzelliklerini kaybedeceklerini sanıyorlar. Oysa Kuran İslamı yaşandığında dünyanın tüm güzellikleri insanın hayatında olur. İnsanlar gerçek sevinç ve mutluluğu bulur.
Eğer İslam Kuran'da anlatıldığı gibi yaşansa dünya cennete döner. Bağnazların anlattığı hiçbir şey Kuran'da yok. Bağnazlığın mantığı devam ederse Allah korusun insanlar tamamen İslam'dan uzaklaşır. Bu tehlikenin tek çözümü Kuran İslamı'dır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2017> Daha Fazla

Bağnaz sistemin anlattığı dünya dehşet verici, bu anlatılanların Kuran'a dayalı İslam anlayışıyla hiçbir bağlantısı yok.
Avrupa'nın İslam karşıtlığının temelinde bağnazlığın sevgisiz, sanatsız, tahammülsüz, görgüsü zayıf zihniyeti var. Elbette Avrupa'nın ırkçı ve Müslüman karşıtı tutumu çok yanlış. Ancak bağnazların da müzikten, heykelden, sanattan nefret eden tutumu Avrupa'daki bu mantığın zemin bulmasını sağlıyor. Kadının dövülmesi gerektiğini söyleyen, annesinin diz kapağını tahrik edici bulan, dekolte kadın gördüğünde hayvani tepkiler veren zihniyetten Batı'nın rahatsız olması haksız değil. Bu kültür bozukluğunun düzelmesi şart.
Bazı bağnaz mantıktaki kişiler Hristiyan ya da Musevi olmayı suç gibi görüyorlar ama bu hatayı biz ilimle, doğrusunu anlatarak düzelteceğiz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mart 2017> Daha Fazla

Bağnaz anlayış hayatı zehir ediyor. Anlattıkları hayatın İslam ile ilgisi yok ama çoğu insanın İslam'a karşı olmalarına sebep oluyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mart 2017> Daha Fazla

Bağnaz sistemin özelliği haşa Allah'ın dinini beğenmemek ve haşa Allah'a din öğretmektir. İslam, Kuran'da bildirilen dindir. (Hucurat Suresi, 16: De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah, göklerde ve yerde olanları bilir. Allah, herşeyi bilendir.")
Bağnaz sistemde her biri ayrı bir hüküm çıkarıyor. Biz bu şahısların kafasına değil Allah'ın sözüne güveniyoruz. Kuran'da olmayan hükümlerle ortaya çıktıkları için milyonlarca insanın İslam'ı yaşamasına engel oluyorlar. Bu çok büyük vebaldir.
Avrupa'da Türkiye ve İslam karşıtlığının gelişmesinin sebebi bağnazlıkla Müslümanların kuşatılmış olması. Buna karşı Kuran İslamı tam çözüm olacaktır.
Medeniyetlerin çatışması İngiliz derin devletinin planıdır. Bu plana fayda sağlayacak hiçbir oyuna düşmemek gerekir. Çünkü bu planın amacı Müslümanları toplu yok edebilmek için Hristiyanlarla Müslümanları savaştırabilmektir. Bunları Hristiyanlar da ilgilendirmiyor, kendileri dindar değiller. Hilal-Haçlı savaşı üslubunu Müslümanlar olarak biz hiçbir zaman kabul etmeyelim. Müslümanlar ile İseviler kardeştir diyelim, barış isteyelim. Müslümanları bağnazlığın içine mahkum edip bağnazlığı gerekçe göstererek dev savaşın içinde İsevileri ve Müslümanları yok etmek istiyorlar. Bu oyunu bozmanın yolu müziğe, sanata, heykele kaliteye önem veren bir Müslümanlık anlayışıyla Hristiyanlarla dost olup fitneyi kaldırmaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mart 2017> Daha Fazla

Allah abdesti bir ayette anlatıyor ve çok kolay. Bağnazlar ise abdest için 600 sayfa kitap yazıyorlar, üstelik her mezhebe göre de farklı. İnsanlar da buna bakıp ben abdest alıp namaz kılamam diyorlar. Kuran'ın dışındaki din anlayışı insanları İslam'dan soğutuyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mart 2017> Daha Fazla

Müslümanların bu derece ezilmesinin ana nedeni hurafeye dayalı bağnaz sistemdir. Kurtuluş çaresi ise Kuran İslamı'dır.
Hurafelere dayalı bağnaz sistemin dehşet verici bir hayat anlayışı var. Ya Kuran İslamı'nı kabul edecekler ya bu korkunç dünyayı. Mayosuyla gezen kız kardeşine, annesine gayri ahlaki gözle bakacağını, 3 yaşında çocuğun şortla gezemeyeceğini söyleyen zihniyet hurafe dinidir. İslamofobinin gelişmesine sebep olan annesini, babasını, çocuğu potansiyel cinsel tehlike olarak gören, kadın ve dekolte karşıtı bağnazlıktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mart 2017> Daha Fazla

Bağnazlar babasının kızına sevgi gösteremeyeceği, annenin oğlunun yanına çıkamayacağı dünyayı din gibi gösteriyorlar. Bu çok korkunç. Bu şirk dini. “Fotoğraf çektirmek, tablo asmak, müzik dinlemek, dans etmek, gülmek ben hepsini yaparım ama haram olduğunu biliyorum" diyorlar. Oysa bunlar haram değil, helal. Müslüman Allah'tan korkar ve haram konusunda titizdir. Haram olanı yapmaz. Bu mantıkta olanlar kendilerince Müslümanların elinden helal olan tüm nimetleri almak istiyorlar. Müzik, dans, sanat, kalite, bilim, güzellik, eğlence haram değildir. Ayrıca haram olduğunu düşünüp buna rağmen tüm bu eylemleri yapıp sonra da Müslümanlara akıl vermek çok büyük bir samimiyetsizliktir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2017> Daha Fazla

Dekolte karşıtı bağnaz sistem kadın nasıl dövülür, erkek çocuk annesinin dizine bakamaz, babası kızına sarılamaz sapkınlığı üzerine kurulu. Bağnazların anlattığı hurafelere dayalı sistemde fotoğraf çektirmek, müzik dinlemek, dans etmek haram, sakal kesen, içki içen öldürülüyor.
İslam sevgi, neşe ve huzur dinidir, insan fıtratına uygundur. İslam'ı neşeyi kaçıran, sanatı öldüren bir mantığa çevirenler bağnazlardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2017> Daha Fazla

Bağnazlıkta hemen hemen her konuda devreye şiddet, dehşet giriyor. Dünyanın kurtuluşu bizim anlattığımız akla, sevgiye dayalı Kuran İslam’ıdır.
Bağnaz zihniyetin kadına bakış açısı çok hastalıklı bir dünya anlayışının gelişmesine sebep oluyor. Bu, insanları İslam'dan uzaklaştırıyor. Bağnazlığın ortaya koyduğu dehşet dünyasından kurtulmak için Kuran'ın anlattığı gerçek İslam'a sarılmak dışında bir yol yok.
Bağnazların sisteminde sağlıklı hayat olması mümkün değil. Kadına gülmek yasak. Çocukların sevinmesi yasak. Korkunç bir dünya istiyorlar. Kuran'ın akılcı, sevgi dolu, merhametli, kaliteli, aydın, özgür dünyasından uzak tamamen hastalıklı bir dünya oluşturuyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2017> Daha Fazla

Peybamberimiz'in dönemini bazı bağnazların anlatımına veya hurafelere göre kafalarında canlandırıyorlar. Kuran'da anlatılan doğru olandır.
Bağnazlık İslam'a en büyük zararı veriyor. Bağnazlar İslam'la adeta bir mücadeleye girişmiş durumdalar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2017> Daha Fazla

Kadına şiddeti teşvik etmek büyük suç ve şiddetli bir vicdansızlıktır. Bağnaz sistemde korkunç bir kadın karşıtlığı ve düşmanlığı hakim. Haşa kadınlara aklı ve dini yarım demek bağnaz sistemin en korkunç yönlerinden biridir. Kadının varlığına dahi tahammül edemiyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Şubat 2017> Daha Fazla

Bağnazlık kadına dünyayı cehenneme çevirmek üzere kurulmuş bir sistem, kadını haşa yarım olarak görüyorlar.
Türkiye'nin %99'unda modern, aydın Müslüman görüşünün hakim olmasına biz vesile olduk. Bağnaz sistemin yaşanılmaz olduğunu herkes gördü.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2017> Daha Fazla

Darwinizmin geçersizliğinin gösterilmesi ve bağnaz din anlayışının ortadan kaldırılması deccaliyetin Türkiye üzerindeki pençesini kırdı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ve bağnaz İslam'ın kökeninde müteşabih ayetlere olmadık yorumlar yapmak vardır. Hüküm, muhkem ayetlerde yer alır.
Bağnazlar imaya dayanarak İslam'dan ayrı, apayrı bir din oluşturdular. Müslümanların elinden sanatı, bilimi, güzelliği aldılar. (Ali İmran Suresi, 7: Sana Kitab'ı indiren O'dur. Ondan, Kitab'ın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimiz'in Katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.)
Müziğin haram olduğuna dair Kuran ayeti yoktur. Bağnazlar ima ile hüküm çıkarmak isterler, oysa Kuran çok açıktır. Muhkem ayetler nettir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2017> Daha Fazla

Batı'nın YPG/PKK'yı desteklemesinin sebeplerinden biri de bölgede bağnazlığa karşı denge unsuru olacak modern bir yapı olduğunu sanmaları. Türkiye eğer çok modern olur, kadın haklarını, sanatı, bilimi güçlendirirse bu iddiayı öne sürenlerin tüm kozları ellerinden alınmış olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2017> Daha Fazla

Bağnazların sanattan, kaliteden, eğlenceden, güzellikten uzak yaşamları farkına varmasalar da Müslümanların ezilmesine sebep oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2017> Daha Fazla

İslam Birliği bağnazlığa dayalı olmayacak. Modern, kaliteli, aydın, sanata dayalı bir İslam anlayışı hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2017> Daha Fazla

Bağnaz sistemin en korkunç yönlerinden biri 4 ayrı mezhepte 4 farklı din oluşturulmuş olması. Birinin haram dediğine diğeri helal diyor. Kuran'a göre helaller ve haramlar bellidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2016> Daha Fazla

Trump Müslümanlardan değil, bağnazlıktan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Müslümanlarla Trump'ın arasını açmaya çalışıyorlar. İngiliz derin devleti ve uzantıları Trump'ı diledikleri gibi yönlendiremeyeceklerini düşündüklerinden Müslümanlarla arasını açmak istiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2016> Daha Fazla

İslam alemi birleşecek ama bazılarının düşündüğü tarzda asan, kesen sevgisiz İslam anlayışı asla hakim olmayacaktır. Bundan sonra sanatın, güzelliğin, bilimin, modernliğin, kalitenin hakim olduğu İslam anlayışı gelişecek ve güçlenecektir. Bağnazlık güçlenemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2016> Daha Fazla

Atatürk aklı başında, yiğit bir Osmanlı aslanıdır. Dindar bir insandır. Mücadelesi bağnazlığa karşı olmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2016> Daha Fazla

Tüm dünya modernlik, kalite, estetik ve sanat ister. Bağnazların dünyasında ise kalite, estetik, sanat, güzellik yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2016> Daha Fazla

Atatürk modernliğiyle, şıklığıyla, nezaketiyle, aydın dindarlığıyla millete örnek bir insandır. Atatürk'ün karşı olduğu bağnazlıktır.
Bağnazların kadına bakış açısı çok çirkin, kadın ne derse tersini yapın, gerekirse dövün diyen çok vahşi bir anlayışları var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2016> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks İslam anlayışı ve Darwinizm Osmanlı'nın çöküşünün temel iki unsurudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2016> Daha Fazla

Deccaliyeti etkisiz hale getirmenin yolu Müslümanların bir olmasıdır. Bağnazlık olursa mağlubiyet olur. Aydın demokrat bir zihinle özgürlükleri savunarak, kadınlara çok değer vererek, barışla kardeşlikle birbirimizi severek Deccaliyeti ilimle irfanla yerle bir edeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2016> Daha Fazla

Bağnazlığı anlatan çoğu kişi kendi çocuklarını dahi anlattıkları sistemi yaşamaya inandıramıyorlar, kendileri de anlattıklarını yaşamıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2016> Daha Fazla

Bağnazlık ve Kuran'dan uzaklaşma olmasaydı ne radikal örgütler olurdu ne de Afganistan, Irak, Suriye bu halde olurdu. Aksine her yer güzellik olurdu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2016> Daha Fazla

Bağnazlığın kol gezdiği bir dönemde Atatürk tam bir beyefendiydi, Avrupa kültürüne Osmanlı kültürünü de eklemişti, kaliteye bir örnekti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2016> Daha Fazla

Allah adına hüküm vermek, Allah adına yeni helaller haramlar oluşturmak şirktir, bu yüzden bağnazlar müşriktir.
Bağnaz zihniyet sanatı, güzelliği, müziği, kadınların özgür olmasını, bilimi, kaliteyi özetle güzel olan her şeyi yasaklayan bir zihniyettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2016> Daha Fazla

Cennet modelinde olmamız lazım. Allah, dünyayı cennete benzetmemizi istiyor. Yani insan gelenekçi Ortodoks inançla dünyayı Cehenneme benzetirse; gelenekçi Ortodoks inanç otomatik olarak cehennem görüntüsünü ortaya çıkarıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Temmuz 2016> Daha Fazla

Modern, aydın, kaliteli Türkiye üzerinde durulmalı. Bağnaz gelenekçi görünüm ızdıraba sebep olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mayıs 2016> Daha Fazla

Cenab-ı Allah hep böyle dikkati çekmeyen, insanların saldırdığı, insanların alçakça tuzak kurduğu, zulmetmeye çalıştığı, yalnız sanılan insanları başa geçiriyor. Ve onlara cennetini açıyor. Bu, Allah’ın kanunu. Hz. Mehdi (as) da insanların hiç ummadığı ve bağnazlar tarafından yanlış yolda gösterilen bir kişi olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2016> Daha Fazla

Allah İslam'ı bizim fıtratımıza uygun yaratmıştır. Bağnazlar İslam'ı değiştirmiş, başka bir din haline getirmişler. Şirk dini haline getirmişler. O gördükleri din İslam değil, bizim anlattığımız din İslam; çünkü tümüyle Kuran'a dayalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2016> Daha Fazla

Bağnazlıktan millet bıktı. Taşlayarak kadın öldürmeler, namaz kılmayanı kesmeler.. Korkunç bir İslam anlayışına karşı nur gibi aydınlık İslam anlayışını anlatıyoruz.
Gelenekçi, karanlık İslam anlayışına karşı İslam’ın aydınlık, modern yüzüyüz, iftihar tablosuyuz. Müslümanların rahatça, gönlü müsterih olarak örnek gösterebilecekleri bir topluluğuz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2016> Daha Fazla

İnsanlar bağnazlıkla yaşayamazlar. Nesilleri bağnaz yetiştirdiler. Modern, güzel yaşamak, sevinçli yaşamak, estetik içerisinde, kaliteli yaşamak onlara zor geliyor, garip geliyor, şaşırtıcı geliyor. Bunları aşacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2016> Daha Fazla

PKK’ya rağmen, İngiliz derin devletine rağmen, çok cahil insanlara, bağnazlara rağmen Mehdiyet büyük bir donanma gemisi gibi ilerlemeye devam ediyor ve kimse de durduramıyor.
Gelenekçi İslam anlayışında, kaliteli olmayı başaramadıklarından bu kalitesizliği savunmak için bu sefer bir lokma bir hırka felsefesini öne sürüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2016> Daha Fazla

Şeytan İslam’ı yıkmak için bağnazlığı kullanarak güçlü bir vuruş yapmış. Şeytanın etkisiyle namazı kılınamayacak, abdesti alınamayacak hale getirmişler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2016> Daha Fazla

Kadının şeytani varlık olduğu, güzel elbise verilmemesi gerektiği, dışarı çıkmasının yasak olduğu gibi hükümler bağnazlıkta var, İslam’da yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2016> Daha Fazla

İslam alemi mahvolmuş vaziyette fakat gelenekçi kesim bunu anlamıyor. Daha bağnaz olarak kurtulacağını zannediyor, battığı sistemi daha da geliştirerek kurtuluşa ereceğini düşünüyor. Daha tutucu, daha gelenekçi, daha korkunç bir görünüme girmek istiyorlar.
Kuran'da anlatılan dinle bağnazların savunduğu sistem arasında dağlar kadar fark var. İslam aleminin ivedilikle Kuran'a yönelmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2016> Daha Fazla

Bağnazlık bir parça önü açıldığında çorap söküğü gibi gider. Çok çok tehlikelidir. Devletin bu konuda çok kararlı bir politika izleyerek modern devlet yapısı, modern sanat anlayışı, modern düşünce, mutlaka bunları yayması lazım. Yani İslam’ın modern anlamda yaşanması gerekiyor. Modern anlamda nasıl? Sahabe dönemi gibi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2015> Daha Fazla

Allah dünyanın süslü olmasını, güzel olmasını istiyor. Dünyayı muhteşem süslüyor. Bağnazlar da karanlık olmasını istiyor. Allah'ın süsüne ellemeyin. Allah'ın süsünü dağıtmaya kalkmayın. Sizin Allah'ın süsünü en güzel şekilde göstermeniz gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mayıs 2015> Daha Fazla

Yobazlıkla İslam’ı bütün dünyada küçük düşürdüler. İslam güneşini söndürmek istiyorlar. Asma, kesme, dövme, kadınları aşağılama, kadınlara “buçuk” deme, müzik yok, resim yok, sanat yok, iyilik yok, güzellik yok, muhabbet yok, şu yok, bu yok. Deli misiniz siz? Cehennem özlemi içinde gibiler. İslam’da öyle bir şey yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mayıs 2015> Daha Fazla

Sen Kuran’a uyuyorsan müziğe haram diyemezsin, resme, heykele, gülmeye, eğlenmeye haram diyemezsin; ama bağnaz gelenekçi sistem içindeysen müzik haramdır, resim haramdır, heykel haramdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Nisan 2015> Daha Fazla

Şeytan dini zorlaştırıyor, insanlar bu şekilde dinden uzak kalıyorlar. İslam dinini şu an dünyada en korkunç din haline getirdiler. Hayatı öldüren, hayatın bütün estetik güzel yönlerini ortadan kaldıran, dehşeti emreden, kanı emreden, hayatı mahveden bir sistem olarak gösteriyorlar. Oysa Cenab-ı Allah Kuran’da, “Allah size zorluk dilemez, kolaylık diler” diyor. “Hz. İbrahim’in dini gibi kolaydır” diyor.
Bağnazlar Allah’ın Kitap’taki hükmünü yetersiz görüyorlar. Mesela namaz Kuran’da açıklanmış. Yetersiz görüyor ve namaza ilaveler yapıyor. Oruç, bakıyor Kuran’a, yetersiz görüyor. Oruca da ilaveler yapıyor. Her şeye ilave yapıyor. Ama menfaatiyle çatışırsa bu sefer çıkartma yapıyor. “Bu ayet nesh edildi, bu ayetin hükmü kaldırıldı” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2015> Daha Fazla

Bağnazlar insanlara hep ‘ayıp, günah’ diyerek hayatı cehenneme çevirmişler. Onun sonucunda içine kapalı, şizofren toplumlar meydana geliyor. İnsanlar hasta oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mart 2015> Daha Fazla

Müslüman abuk sabuk hurafelere inanmaz. Mantıksız, münasebetsiz şeylere inanmaz. Aklı başında bir Müslümanlık anlayışı vardır. Dine biz ne ilave yapabiliriz, ne çıkartma yapabiliriz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2015> Daha Fazla

Din, dünyanın bütün güzelliklerini içinde toplayan sistemdir. Dinde sevinç vardır, neşe vardır, eğlence vardır, müzik vardır. Hanımlar rahat gezer, isterse dekolte giyinir, isterse başını örter, kimse kimseye karışmaz. İsteyen kahkaha ile güler, isteyen dövme yaptırır, isteyen de peruk takar. Din böyle şeylere karışmaz. Din bizim vicdanlı, dürüst, akıllı, helale, harama dikkat eden olmamızı ister. Sevincin, neşenin diğer adıdır din.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2015> Daha Fazla

Bağnazın içi kapkara. Fitne fesat onu ne Mehdi (as)’a yaklaştırır, ne doğru yola yaklaştırır, sadece karanlığa yaklaştırıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2015> Daha Fazla

Gelenekçi Ortodoks İslam yaşanacak gibi değildir. Akıl almaz zordur. Müzik dinleyemezsin, resim göremezsin, gülemezsin, hanımlar temiz giyinemez, bakımlı, şık olamaz. Saçlarını boyayamaz, kaşını alamaz, kendini güzelleştiremez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2015> Daha Fazla

Her babanın, ananın kendine has bir din anlayışı oluyor toplumlarda. Gençlerin de kendine has din anlayışları oluyor. Onlar birbirleriyle çelişiyor. O onu beğenmiyor, o onu beğenmiyor. Halbuki herkes Kuran’a uymuş olsa ümmet olacaklar o zaman.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Şubat 2015> Daha Fazla

Eğlenirken Allah düşünülmez diye inanıyorlar. Mesela, düğüne gittiğinde, diskoteğe gittiğinde veyahut radyoda müzik çalıyorsa Allah’ı unutması gerektiğine inanıyor. Çok çok yanlış.
Din içerisinde hayatın bütün güzellikleri vardır; müzik, eğlence, neşe, sevinç, sevgi vardır. Din hayatın hepsini kapsar ve hepsini helal hale getirmiştir. Gayrimeşru, haram olan çok az konu vardır. Helallerin haddi hesabı yoktur.
Yas, Allah’a isyanın diğer adıdır. Allah bir şey yaratıyorsa bir hayır vardır. Müslüman yas tutmaz, Peygamberimiz (sav) yasaklamıştır. Şirktir, müşrik adetidir.
İslam’da yas yoktur. Eski Sümerlerde, Hititlerde, eski Mısır’da putperestlerden kalma bir adet olarak bu uygulanıyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Şubat 2015> Daha Fazla

Bağnazlar Müslümanların üstüne öyle ağır yük yüklediler ki, Müslümanları adeta delirttiler. Sağa dönemiyor, sola dönemiyor, gülme yasak, hanımların konuşması yasak. Allah senin gülmeni ister, neşeli olmanı ister. Niye canını yakıyorsun durduk yere? Kendi kendilerine yasaklar çıkartıyorlar. Gül, istediğin gibi gül, istediğin gibi gez, evine resim de as, heykel de bulundur, genç kızlar istedikleri gibi makyaj yapsınlar, bakımlı olsunlar; genç delikanlılar dans etsin, eğlensin. Kuran’a göre hepsi de helal.
Yobazların, bağnazların uydurma hurafeleri atıldı mı geriye sadece tertemiz, arı, duru İslam dini kalır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2015> Daha Fazla

Yobazlar kendilerince İslam’ı çirkin görürler. Neşe ve sevinç İslam'dır, İslami bir güzelliktir. Ama adam neşeyi ve sevinci çirkin görüyor. O da bir nevi küfür ruhu olmuş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2015> Daha Fazla

Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışında kadın mahvoluyor. Ne giyinebiliyor, ne süslenebiliyor, ne gülebiliyor, ne oturabiliyor, ne kalkabiliyor. Yemek yemesi bile suç. “Yemek fazla yedirirseniz azar. Başınıza bela olur.” diyor. “Güzel kıyafet giydirirseniz sokağa çıkmaya kalkar” diyor.
İslam’ı mezar dini gibi gösteriyorlar, dehşet dini gibi. Müslüman oldu mu zaten asar, keser, biçer, döver, söver, başka da bir şey yoktur gibi anlaşılıyor.
Adam kesmek, adam doğramak, insan başını kesip eliyle gezdirmek, kan revan içinde yerler, feryat figan, açlık, sefalet, estetiksiz çirkin görüntüler, kokuşmuşluk gelenekçi Ortodoks İslam’ın epey bir bölümünde yaşanan korkunçluklar.
Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışında her yer mezarlık, her yer azap yeri. Bir hırka, bir lokma, sürünmenin diğer adı. Acı, ızdırap bütün zemine oturmuş vaziyette. Gülmek yasak, neşeli olmak yasak, resim, müzik, televizyon yasak. Güzel olan ne varsa aklına gelen hepsi yasak. Kin, nefret serbest, öfke serbest.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2015> Daha Fazla

Yaşamak çok zor zaten, hayat çok zor, Allah öyle yaratmış. Bir de bunun üstüne bağnazlık gibi bir kambur getirirsen; işte gülmeyeceksin, sokağa çıkmayacaksın, telefonla konuşmayacaksın, mahvolur toplum, mutlu insan kalmaz. Dimağı da durur, beyni de durur, çalışamaz, bir şey de yapamaz, bir şey de üretemez, sanat gücü de kalmaz. Yani ‘gelenekçi Ortodoks İslam anlayışıyla’ bir yere varılmaz. Mahvolur insanlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2015> Daha Fazla

Bağnazlar kadını şeytan gibi görüyorlar; erkekleri batıran, aileleri çökerten, insanlara zarar veren, günah kaynağı gibi görüyorlar. Yani bir kadın nefreti bağnazlarda çok yoğundur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2015> Daha Fazla

Mehdiyet olmadan bu gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı, gelenekçi Ortodoks Şii anlayışı dünyayı mahveder söyleyeyim. Çok acı çekecekler, en sonunda anlayacaklar. Mehdi (as)’la bu bela biter, başka türlü bitmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2015> Daha Fazla

İslam her yere hâkimdir. Eğlencede de Allah’tan bahsedersin, düğünde de. Eğlence olan yerde Allah’tan bahsedilmez diye bir şey yok. Dinsizliği revaç bulduracak şekilde yaymaya çalışan bir mantığın eseri bu. Çünkü insanlar müziğe meraklı, eğlenceye de meraklı. “Müzik, eğlence olunca Allah’tan hiç bahsetmeyin. Susun” diyorlar. Dinsizlik işte bunun sonucu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2015> Daha Fazla

Bağnazlar “İslam mezar dinidir” diyor. Toprağın altında yaşarsın, karanlıkta yaşarsın. “Bunlarınkinde aydınlık var, ışık var, müzik var, resim var” diyor. Hayat var, dans var, böyle din olmaz diyor. Din ziftin altında yaşanır, işkenceyle yaşanır diyor. Kanın iltihabın içinde yaşarsın, buna din denir diyor. Bazı saftirikler de buna inanıyor. Şeytana bilmeden teslim oluyor. Bu oyunu kırıyoruz ve kıracağız.
Biz İslam’ın aydın yönünü gösterince bağnazlar karanlıktaki yarasaların bağrışması gibi var güçleriyle bağırıp bu güzelliği engellemeye çalışıyorlar kendi kafalarınca. İstediğiniz kadar çırpının, Mehdiyet çağında bunu engellemeniz mümkün değil.
Bağnazların hayatı kan ve irin ve korkunçluk doludur. Neşe yoktur, sevinç yoktur, hayat da yoktur. Kahpelik, kalleşlik vardır, oyun vardır, dedikodu vardır. Fitne fücur vardır, her türlü pislik vardır bağnazlıkta, gericilikte, yobazlıkta.
Bağnazlık çok korkunç ve karanlık bir hayat vadediyor. Biz bu belayı yırtıp, söküp atınca dinin; parlak, aydınlık, hür, neşeli, güzel yönü göründü.
Yobaz kafalara göre din; mezar dini, ölümün yaşandığı, karanlığın yaşandığı bir din. Dinsizlikte ise müzik var, resim var, eğlence var, dans var, hayat var. Dinde ne müzik var, ne hayat var, ne eğlence var. Diri diri mezara sokulmuş. Her şey haram, her şey yasak. Hayat yok! Adeta ziftin altında kalmış bir insanın yaşaması gibi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2014> Daha Fazla

Bağnaz ayrıdır, Müslüman ayrıdır. Şirk koşan ayrıdır, şirk koşmayan Müslüman ayrıdır. Ben şirk koşanı eleştiriyorum. Farkında olmadan müşrik olanı eleştiriyorum. Bağnaz olanı eleştiriyorum. Müslüman Kuran’a uyana denir.
İslam dini dehşet dini gibi gösteriliyor. O yüzden bu antipati meydana geliyor. Diyorlar ki: “İslamofobi.” Dehşetefobi var, dehşetten korkuyor insanlar. Bir dehşet sisteminden bahsediyorsun sen, İslam diye tanıtıyorsun. Dehşetin adını İslam koymuşsun. İslam dininde şefkat, merhamet, sevgi sanat, estetik, bilim, güzellik her şey var.
Müslümanlar sanata, müziğe, kadınların dekolte giyinmesine karşı oldukları müddetçe Avrupa da artık bunlardan yaka silkiyor. Heykele, resme, müziğe, eğlenceye, kadınların gülmesine, sokağa çıkmasına, dekolte giyinmesine, erkeğin sakalını kesmesine karşılar ve cezaları da hep ölüm.
Türkiye’nin, modern ülke olduğunu iyice vurgulaması gerekiyor. Kadın haklarına son derece sahip çıkan, sanatı, güzelliği, estetiği, bilimi savunan demokratik bir ülke olduğumuzun iyice vurgulanması lazım. Bağnazlığa yatkın bir ülke görünümü oluştu. Onu tamamen ortadan kaldırmamız lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Kasım 2014> Daha Fazla

Bağnazların dilinde sevgi hiç yok, merhamet, şefkat, dostluk, arkadaşlık yok. Birlik-bütünlük düşüncesi yok. Bunlar hep Mehdi (as) karşıtı, İsa Mesih karşıtı. Komünizm karşısında, Darwinizm karşısında boyun eğmiş vaziyetteler. PKK’ya da teslim olmuşlar, acayip korkaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Kasım 2014> Daha Fazla

Bağnaza şeytan yardım ediyor. Hem kendi canı yanıyor hem etrafının canını yakıyor. Hem kendini çirkinleştiriyor, hem etrafını çirkinleştiriyor. Hem kendi kirleniyor hem etrafı kirletiyor. Şeytanın uşağı haline geliyor bağnaz. Çok tehlikeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2014> Daha Fazla

Bağnazlık tehlikesi bütün dünyayı ilgilendiren bir tehlikedir ama bağnazlıkla mücadele kabadayılıkla olmaz. Fikirle çok rahat netice alacağın bir durum var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2014> Daha Fazla

Türkiye’nin yüzde 99’u Atatürk’ün gösterdiği akılcı çizgidedir. Osmanlı’dan bu yana bu şekildedir. Türkler hiçbir zaman için yobazlığı kabul etmedi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ağustos 2014> Daha Fazla

Estetik, kalite bağnazda olmaz; anlamaz da zaten. Güzel bir tablo ona etki etmez; güzel bir heykel, güzel bir müzik etki etmez. Hepsi için değil de bir kısmı böyledir.
Bağnazlık sevgisizlikle iç içedir. Bağnazlıkta muhabbet yoktur, sevgi yoktur, merhamet yoktur. Hasetlik, kıskançlık vardır, öfke vardır, enaniyet ve kibir vardır, büyüklük hissi vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2014> Daha Fazla

Yobaza nefret gözüyle bakmak doğru değil. Yobaz zaman içinde hastalanmış bir insandır. Uzun zaman içerisinde birbirlerini de hastalıkla pekiştiren insanların bu hastalığı daha da geliştirdiğini görüyoruz. Onun için müşfik bir üslupla, şefkatli bir üslupla, akılcı yaklaşmak lazım.
Yobazlık insanlık tarihinin en büyük felaketidir. Faşizmden daha da beterdir. Komünizmde yine adama laf anlatabilirsin de, yobaza laf hiç anlatamazsın. Müthiş bir vahşettir yobazlık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2014> Daha Fazla

Bağnazlık öyle bir bela ki bütün İslam aleminin şu an çektiği belanın kökeninde bağnazlık var, Kuran’ı yanlış yorumlama var. Kırıp geçiriyorlar birbirlerini. Hep gelenekçi Ortodoks İslam anlayışından kaynaklanıyor. Böyle bir bela var dünyanın üstünde. Bizi bu beladan kurtaracak olan Mehdi (as)’dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Haziran 2014> Daha Fazla

Yobazda, bağnazda bir gün bir estetikten sevgiden bahseden bir yazı bulamazsınız, bir gün. Tek bir gün sevgiden bahsetmezler. Sevgi ağırlarına gider.
Yobaza bakın, Allah ondan nimeti çekip almıştır. Yobaz sürünen adamdır, fakirleri tenzih ediyorum. Mesela fakir olur bakımlı, temiz, güzel olur. Ama yobazlığından kaynaklanan nimet alınması yobazlarda nasıl görülüyor? Kirli ve itici olmalarıyla, çirkinlikleriyle görülüyor.
Estetiğin, güzelliğin sahipleri dünyaya hakim olur. Kadınları sevenler dünyaya hakim olur. Bağnazlıkla çok güzel netice alınır zannediyor. Bağnazlıkla hiçbir yere varamazsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mayıs 2014> Daha Fazla

Biz dindarlığı Türkiye’de yayıyoruz ama yobazlık olsun şeklinde düşünürlerse buna müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2014> Daha Fazla

Bağnazlığın, yobazlığın yükü çok ağırdır. Toplumu mahveder, insanları mahveder, ülkeler yıkılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2014> Daha Fazla

Bağnazlıkla İslamofobi’yi geliştirdiler. Yobazların marifeti bu. Mehdiyet olmasa İslam’ı yeryüzünden silmişti yobazlar. İslam’ın dünyada kalmasının sebebi Mehdiyet’tir. Türkiye’yi bölememelerinin nedeni de Mehdiyet’tir. Türkiye’yi de yerle bir edeceklerdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2014> Daha Fazla

Türk halkının ezici çoğunluğu Atatürkçü aydın, ilerici düşünceye sahip, özgürlükten hoşlanan, İslam’ı sahabe dönemi gibi anlayan, modern İslam’ı savunan insanlar. Bütün gençliğimiz modern. Dolayısıyla bağnaz, tutucu İslam anlayışını Türkiye’de uygulamak mümkün değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2014> Daha Fazla

Uydurma hadisten yeni bir din yapmışlar, ona İslam diyorlar. Halbuki Kuran’ın anlattığı dine İslam denilir. Uydurma hadisle oluşan dine İslam denmez. O şirk dinidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2014> Daha Fazla

Bölgedeki bu kavrukluğun, bu belanın nedeni taassuptur. Taassup mahvetti İslam alemini, son 300 yıldan beri çok şiddetli bir ızdırap devam ediyor. Mehdiyetle, bu ortadan kalkacaktır, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ocak 2014> Daha Fazla

Bağnazların getirdiği hurafeler karanlık belgeler, simsiyah, uydurma. Zan ve tahminle ortaya atılmış yalanlar. Öyle belge olmaz. Apaçık belge olması lazım. Apaçık belge nedir? Kuran.
Hurafelerle din yayılmaz. Din apaçık belgeyle yayılır. Hurafeci hocaların anlattığı din anlayışından İslam alemi cehenneme döndü. Hurafeler İslam alemini cehenneme çevirdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2014> Daha Fazla

Bağnazlığa karşı; sevgi dolu, muhabbet dolu, aşk dolu İslam anlayışı, özgürlüğü savunan İslam anlayışı. O zaman dünya rahat eder.
Bağnazlığın girdiği hiçbir ülke durulmaz. Bağnazlık deccaliyettir. Bağnazlık girdi mi mahvolur ortalık. Bir de bağnazlık uyuşturucu gibidir. Bir kenardan başladı mı artık o yavaş yavaş, yavaş yavaş toplumu sarar, belanın içine sokar. Onun için en başlangıcında bağnazlığa müsaade etmemek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2013> Daha Fazla

Bağnaz deli tiynetli oluyor, kendini de mahvedene kadar durmuyor.
Bağnazlar nereye gitseler münasebetsizlik ve kokuşmuşluk götürüyorlar.
Bağnazların yaptığı hatalar bütün İslam aleminin başına bela getiriyor.
Bağnazlar takva adına dini zorlaştırıp müşrik karakteri geliştiriyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2013> Daha Fazla

El-Kaide gibi örgütler vahşet hükümlerini, hurafelerin girdiği geleneksel İslami kaynaklardan alıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2013> Daha Fazla

Bağnazlar, yobazlar Müslümanları değersiz hale getirdi. Hatta birbirlerini de değersiz, basit görüyorlar. Birbirlerini öldürmeyi de normal görüyorlar. İnanılır gibi değil. Kalitesiz, görgüsüz, cahil, tipsiz, itici bir insan güruhu oluşturdular.
Bağnaz tedavi edilir, eğitilir; bağnazdan nefret etmeye gerek yok. Ona da yazık. Bağnaz birdenbire oluşmuyor; bağnaz eğitimin sonucunda oluşuyor.
Bölgede Müslümanları bağnazlığın batağına batırıp adeta kıyım makinesine attılar. Müslümanları dünyaya, öldürülmesi gereken varlıklar olarak gösterdiler. İnsanları, Müslüman öldürmenin caiz olduğuna inandırdılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2013> Daha Fazla

İslam bağnazlık şeklinde anlatılırsa dünyada hiçkimse kabul etmez. Ama gerçek İslam’ı komünistler dahi kabul eder.
Bağnazların anlattığı İslam’a kimse yanaşmaz. İslam eğer bağnazlık kokan, bağnazlığın hakim olduğu haliyle anlatılırsa dünyada müthiş bir İslam karşıtlığı olur. Ama Mehdiyet tarzında anlatılırsa dünyanın tamamı derhal kabul eder. Hatta komünistlerin de tamamı severek kabul eder. Çünkü özgürlük var, sevecenlik var, estetik var, güzellik var, demokrasi var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2013> Daha Fazla

Bağnazların anlattıkları din İslam dini değil, şiddet dini, nefret ve vahşet dini.
El Kaide, mantığını ehli sünnet kitaplardaki uydurma hükümlerden çıkarıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Eylül 2013> Daha Fazla

Müslümanların çoğu bağnazlığın vahşet yönünü görmezden geliyorlar.
Bağnaz zihniyet hayvanlara bile düşman. Kertenkele, kara köpek, güvercin birçok hayvan uğursuz ve öldürülmeli onların inancına göre.
İnsanların büyük kısmı, bağnazlığı tavizsiz Müslümanlık sanıyor.
Bağnazı, gerçek dindar zannediyor insanlar. Modern, müzik dinleyen, sanatla iç içe olan Müslümanı da dinden taviz vermiş olarak görüyorlar. Çok yanlış, Kuran’ı ölçü almaları gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Eylül 2013> Daha Fazla

Gelenekçi, bağnaz İslam anlayışını dünyanın hiçbir yeri kabul etmez. Avrupa da, Amerika da kabul etmez, Müslümanlar da kabul etmez. Zorla bağnazlığı dayatmanın alemi yok. Mehdiyet anlamında, sahabe anlamında İslam'ı bütün dünya kabul eder. Bizim tarif ettiğimiz, gösterdiğimiz İslam anlayışı bütün dünyaca kabul görür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Eylül 2013> Daha Fazla

Afganistan, Irak her gün bombalar patlıyor. Her gün kitle katliamları oluyor, yüzlerce binlerce Müslüman şehit ediliyor. Bu nedir bu? Bağnazlıktan kaynaklanıyor.
Bağnazlık tehlikesi var. Bütün İslam alemini sarmış vaziyette. İslam alemini mahvetmiş vaziyette. Mısır’da darbenin nedeni nedir? Bağnazlıktır. Suriye’de Müslümanların birbirini kırmasının nedeni nedir? Bağnazlıktır. Fas, Tunus, Cezayir’de Müslümanların acı çekmesinin nedeni nedir? Bağnazlıktır. Libya’daki acıların kökeni bağnazlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2013> Daha Fazla

Bağnaz zihniyet Müslümanlara hep felaket getirmiştir. Bağnazlara uymak çok tehlikelidir, kimse bağnazların peşinden gitmesin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2013> Daha Fazla

Bağnazlar da eninde sonunda yıkılırlar. Bağnazlıkla bir yere varılmaz. Kuran'a uyan, Kuran Müslümanlığı ile başarılı olunur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2013> Daha Fazla

Gelenekçi İslam anlayışı ancak Mehdiyetle ortadan kalkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2013> Daha Fazla

Bağnazlar uydurma hadislerle güya kendilerince Peygamberimiz (sav)'i küçük düşürmeye çalışıyorlar. Haşa.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2013> Daha Fazla

Bağnazlık korkunç, baskı korkunç, komünizm korkunç. Özgürlük güzel. Biz insanların neşesiyle mutlu oluruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2013> Daha Fazla

Bağnazların gizli dünyaları bambaşka oluyor. Bu samimiyetsizliği gördükleri için kendi çocukları bile bağnazlıktan tiksiniyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2013> Daha Fazla

Bağnazlık sağda da, sol görüşte de yaygın. Bağnazların tepkisine karşılık teslimiyetçi bir mantık doğru olmaz. Pasifist politika çok tehlikelidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2013> Daha Fazla

Bağnazlar yüzünden temiz Müslümanlara da söz geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2013> Daha Fazla

Mehdiyete direnildikçe bağnazlık, şiddet ve terör gittikçe dünyayı sarar. Nefret yaygın olduğu için de, bölgede El Kaide tarzı yapılanmaların taraftar bulması, silah veya para bulması zor olmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2013> Daha Fazla

Bağnaz düşünce çok büyük bir tehlike ve çığ gibi de yayılıyor. ABD ve Avrupa bunu henüz anlamadılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2013> Daha Fazla

Bağnazlıkla olmaz. Kadına değer verilecek, müzik olacak, dans olacak, sanat-estetik olacak, demokrasinin tüm güzelliklerine kapı açılacak; gerçek İslam budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2013> Daha Fazla

Demokrasinin olmadığı, kadınların rahat yaşayamadığı, kadınların baskı altına alındığı bir sistemde mutluluk olmaz. Her şeyin yasak olduğu, her şeye ölüm cezasının geldiği bir sistem Müslümanlık değildir bu. Bu faşist bir kafa, acımasız, psikopat bir kafa bu, Müslümanlıkla alakası yok bunun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2013> Daha Fazla

Bağnazlık dini ortadan kaldıracak muazzam malzeme ortaya çıkaran bir sistem. Bizzat varlığı zaten dine karşı muazzam bir hareket oluyor. Yani bağnaz hiçbir şey yapmasa otursa, yürüse sokakta, yani 3-5 tane zırvalama yapsa, münasebetsiz konuşsa yetiyor. Yani müthiş bir dinsizlik propagandası yapmış oluyor
On bağnazın yaptığı dinsizlik propagandasını on bin ateist bir araya gelse yapamaz! Bakın, bağnazların üç beş eylemi Türkiye’yi nasıl sallıyor görüyorsunuz, bazen.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2013> Daha Fazla

Ronaldo bizim tarif ettiğimiz İslam anlayışına yani modern İslam anlayışına, sahabe İslam anlayışına koşa koşa gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2013> Daha Fazla

Yaşamak zordur, insan dünya hayatında zaten zorluk içinde imtihan oluyor. Bunun üzerine bir de bağnazlığı hiç kimse kabul etmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2013> Daha Fazla

Bağnazlar İttihad-ı İslam’ı istemez, Mehdiyeti istemez. Nasıl Müslüman bunlar? Bütün Müslümanları Müslüman bilmeyen Müslüman olur mu? Düşman olmadığı kimse yok, sevgisiz insanlar. Sevgi İslam’ın ruhunda, Kuran’ın ruhunda ana konudur.
Bağnazlık ayrı, İslam ayrıdır. Bağnazlık, İslam’ı yok etmek için şeytan tarafından ortaya çıkarılmış bir zulüm sistemidir. Müşrik kadınlar ve müşrik erkeklerden oluşan bir topluluktur. Kuran’a tabi olan “Kuran Müslümanı” gerçek Müslümandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2013> Daha Fazla

Bağnazlık, Allah’a savaş açmaktır. Allah’a savaş açan kaybeder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2013> Daha Fazla

Bağnaz bir İslam anlayışı olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesi böyle bir İslam anlayışını kabul etmez. Bağnazlıkla dünya huzur içinde olmaz, rahat yaşayamazsınız. Kuran İslam'lığı, Kuran'a uygun bir hayatla rahat edebilirsiniz.
Bağnazlık hiçbir yerde iktidar olmaz. Bağnazlıktan vazgeçecekler. Mehdiyet anlamında, Kuran anlamında, sevgi, şefkat, merhamet anlamında İslam anlayışını Allah her zaman koruyup kollar ve destekler.
Bağnazlığın ne olduğunu herkes ezberden biliyor. Bağnaz fikirleri dünyanın hiçbir yerinde kabul etmezler.
Muhafazakar gelenekçi sistem kitle psikolojisiyle kendini boğan kanserleşmiş bir yapıdır. Kitle olarak kendi kendini öldürür ve kendi kendini hasta eder.
Din aydın, aklı başında, samimi, ilerici, aşkla, muhabbetle hareket eden güzel insanların eline geçerse –ki zaten o aşamada- dünya kurtulur. Bağnazların elinden dinin bir an önce alınması lazım. Din iyi insanlarındır, bağnazların değildir. Bağnazlar dini kullanıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2013> Daha Fazla

İnsanlara bağnazlığın vahşi modelini İslam diye dayatmak zulümdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2013> Daha Fazla

Bağnazlar dünyada cehennemi yaşıyorlar. Buna rağmen dünyada bu kadar taraftar bulması çok şaşırtıcı. Ama çoğu yerde aslında mahalle baskısı yüzünden kabul görüyor.
Bağnazlıkla hiçbir yere varılmaz. Bağnaz zihniyet dünyanın her yerinde mağlup oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Haziran 2013> Daha Fazla

Ateist sayfalarda İslamiyet diye yer verilen bilgiler bağnazların münasebetsizlikleri.
Türkiye bağnazlar yüzünden Avrupa Birliğine istenmiyor. Devletin bağnazlığa karşı olanları desteklemesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2013> Daha Fazla

Allah Türk Milleti’ni bağnazlığa karşı bir ruhta yaratmış. Kabul etmiyorlar, ne güzel. Mesela birçok millet bağnazlığı hemen kabul etme eğiliminde ama bizim milletimiz kabul etmiyor. Bu çok şahane.
Geleneksel İslamcı anlayışın o bağnazlığı boğucu. Öyle bir sistemde yaşanmaz. Kadınların aşağılandığı, ikinci sınıf olarak görüldüğü, muazzam bir baskı sisteminin olduğu bir yöntem, bu din değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2013> Daha Fazla

Bağnazlık insanları Kuran'dan uzaklaştıran muazzam bir deccal hareketidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2013> Daha Fazla

İnsanlar bağnazlıkla iman etmez ama modernlikle iman eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2013> Daha Fazla

İslam’ı yanlış anlayıp, yanlış aktaranlar İslamiyet’e çok zarar veriyorlar. Müslümanlığı böyle vahşet dini olarak gösterdikleri için de İslam ülkelerinin çoğu komünist oldu sonradan. Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, Suriye, Ürdün hep komünist oldular.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2013> Daha Fazla

Şiddet yanlısı kişiler Müslüman’ı da öldürüyor, Hıristiyan’ı da öldürüyor, Musevi’yi de öldürüyor, herkese düşman. Allah bu kişileri Müslüman olarak addetmiyor, açıklamıyor. Bunlar müşrik. Pagan dinine mensup putperestler. Yani Kuran’ı esas kabul etmiyor.
Şiddet yanlısı kişilere Müslüman denmesi de yanlış. Dehşet sistemini savunan, şiddet sistemini savunanlar, onlar müşriktir. Yani Pagan dinine mensuptur. Müslüman bunu yapmaz. Müslüman Kuran’a uyar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2013> Daha Fazla

Bağnazlığa karşı dünya çapında tedbir alınması gerekir.
Bazı Müslüman bağnazlar hala şiddet ve kan dökmeden yana. Dünyanın her yerinde de bağnazlığa destek veriliyor; samimi, gerçek Müslümanlara da tuzaklar kuruluyor. Mehdiyete karşı tavır alınıyor. İşte Mehdiyetin güzelliği, bu zorluklar içinde başarılı olmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2013> Daha Fazla

Yobazlık komünizm gibi bir beladır. Korkunç ideolojilerden bir tanesi de yobazlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2013> Daha Fazla

Allah, “dinde zorlama yoktur” diyor. Bağnazlar kendilerince insanları zorlamak istiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2013> Daha Fazla

İnsanlarda akılalmaz hurafelere inanma eğilimi var. Bu çok şaşırtıcı. Bir kısmı da aslında inanmadığı halde, ısrarla kendini inanıyor gibi gösteriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mart 2013> Daha Fazla

Bağnazların kendi kültürü, kendi bilgisi, kendi imanı, aklı da karşısındaki insanın imanını güçlendirecek yahut imansız bir insanın imanına vesile olacak derecede olmuyor. Konuşma tarzları çok sathi oluyor. Genellikle imani konulara hemen hemen hiç girmiyorlar.
Bağnazlarda insanların iman etmesi için uğraşmak yok. Sadece adamı kötülemek var. Sadece nefretini, öfkesini söylüyor, o kadar.
Bağnazlar kendi aralarında özel, klasik sağın bazı stillerini geliştiriyorlar. Estetikten, pek değil hiç anlamıyorlar. Sanat, kalite olmuyor. Bunlardaki kıyafet anlayışı, mesela dış politika anlayışı, hepsi birbiriyle aynı. Tek bir bakış açısı var, ikinci bir bakış açısı olmuyor. Bakış açıları saplantı halinde oluyor.
Bağnazların imanları zayıf oluyor. İmana o kadar önem vermiyorlar. Romantik iman peşindeler, duygusal iman peşindeler. İman denmeyecek bir iman anlayışına sahipler. Yani yüksek, derin iman hedeflemiyorlar.
Bağnazlar Allah sevgisinden, derin imandan pek bahsetmezler. Yazdıkları yazılar da genelde öfke ve nefret içeriyor. Sevgiyi, şefkati anlatacak güçleri, yetenekleri olmuyor.
Bağnazların tek bir stili oluyor, o da çok kalitesiz oluyor. Giyimleri, yemekleri, yaşam şekilleri çok zevksiz oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2013> Daha Fazla

Hiçbir faaliyeti olmayan bağnazlar bizim dünya çapındaki hizmetlerimizi eleştiriyorlar.
Bizim hiçbir bağnazın desteğine ihtiyacımız yok, bunu bilsinler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2013> Daha Fazla

Bağnaz zihniyet yüzünden birçok insan dinden uzak duruyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2013> Daha Fazla

Birçok insan bağnazlığa yatkın. Bağnaz Müslüman olmasa o zaman İslam dünyaya yıldırım gibi hakim olur. Şimdi olacak olan o. Süratle hakim olacak, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2013> Daha Fazla

Uydurma hadislere dayalı bağnaz zihniyette demokrasi ve özgürlük yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2013> Daha Fazla

Şu an Mehdiyet, bağnaz ve acımasız din anlayışını kaldırmak için dünyada.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2013> Daha Fazla

Uydurma hadisler, Peygamberimiz (sav)’e iftiradır.
Bağnazların anlattıkları hurafeler, İslam dini değil, şirk dinidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Şubat 2013> Daha Fazla

Bağnaz zihniyet yüzünden bütün dünyada islamofobi meydana geldi.
Allah bağnaz zihniyete müsaade etmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2013> Daha Fazla

Nur gibi dinimiz varken hurafeye geçit vermeyiz. Boş yere kimse kabul ettirmeye çalışmasın.
Bağnazların anlattıkları hurafeler yüzünden Avrupa’da ve bütün dünyada islamofobi yayıldı.
Bağnazlar uydurma hadislerle, hurafelerle Kitap Ehline nefret besliyorlar.
Bağnazlar, ayet söylenmesine karşılık uydurma hadisle cevap veriyorlar.
Bağnazlar, haşa din adına hayatı zehir ediyorlar. Nur gibi dinimizi bambaşka gösteriyorlar.
Bağnazlık, din adına çok korkunç bir sistem gösteriyor. Hayatı güzelleştiren her şeyi yok ediyor. Bağnaz zihniyetin sunduğu kabus gibi hayatı kimse kabul etmez.
Bir avuç bağnazın yüzünden bütün dünyada islamofobi yayılıyor. Bağnaz inancın vahşet uygulamaları Avrupa’yı korkutuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2013> Daha Fazla

Bağnaz zihniyet uydurma hadisler kullanarak insanlara gülmeyi de yasaklıyor. Öyle bir şey yok. Müslüman içinden geldiği gibi rahatça güler, son derece neşelidir.
Türkiye’nin İslam alemine örnek olmasının sebebi bağnazlığa karşı olmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2013> Daha Fazla

Bağnaz düşünce gülmeyi bile yasaklar. İnsanın neşesini, gürbüzlüğünü yok eder. O kişiyi mahveder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ocak 2013> Daha Fazla

Bağnazların Kuran’a tahammülleri yoktur, Kuran’ı yeterli görmezler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2013> Daha Fazla

Müslümanlığı rahip hayatı gibi görmek istiyorlar. Rahipliğe çok özeniyorlar. Onlar gibi yaşamak istiyorlar. Olmaz. Müslümanlık neşe, sevinç, coşku, huşu, sevgi, merhamet ve güzel olan her şeydir.
Bağnaz zihniyete sahip bir kısım insanlar, Müslümanlığı katolik rahip hayatı gibi görmek istiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ocak 2013> Daha Fazla

Birçok bağnazın en büyük hedefi Mehdi (as)’ı durdurmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2013> Daha Fazla

Diyorlar ki, “Bağnazlıktan ne olur? Yobazlıktan ne olur?” İşte böyle olur. Yobazlık, bağnazlık ateizmi-dinsizliği getiriyor ve baş edemiyor şu an Suudi hükümeti dinsizlikle.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ocak 2013> Daha Fazla

Bazı bağnaz zihniyetteki insanlar, hayatı darlaştırıp Müslümanlığı yaşanamaz hale getiriyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2012> Daha Fazla

Bir kısım kardeşlerimiz sefaleti, perişanlığı Allah’ın istediğini zannediyorlar. Bu kafadan dolayı Allah dünyaya İslam’ın hâkimiyetini erteliyor, vazgeçmedikleri için.
Şu vakte kadar Allah dünyaya İslam’ı niye hâkim etmedi acaba diye düşünmüyorlar. Hz. Süleyman devrinde niye hâkim etti? Çünkü Hz. Süleyman çok neşeliydi, dışa dönüktü, sanata ve bilime çok önem veriyordu. Muhteşem bir sistem olunca Allah İslam’ı dünyaya hâkim ediyor. Allah sefaleti dünyaya hâkim etmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2012> Daha Fazla

Baskıcı, totaliter, bağnaz zihniyet samimiyetsiz ve geri bir toplum meydana getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2012> Daha Fazla

Bağnaz zihniyet, dinden soğutmak için ne yapıyor? Dini içinden çıkılmaz hale getiriyor. Çok kurnazca şeytanın bir oyunu. Çok kolayken din, içinden çıkılmaz hale getirince adamlar dinin yaşanamayacağını düşünüyor ve vazgeçiyorlar. Hâlbuki din son derece kolay.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2012> Daha Fazla

Eğlence, gayrimeşru veya haram değildir, helaldir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2012> Daha Fazla

Yobaz zihniyette sanat yok, bilim yok, estetik yok, müzik yok, güzellik yok, hürriyet yok, kadınların güzelliği yok, kadınların bakımı yok, çocukların güzelliği yok. Hiçbir şey yok. İslam böyle olmaz. Böyle bir İslam yok. Kuran’ın anlattığı İslam’ı yaşayalım. Bunun dışında bir şey kabul etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Kasım 2012> Daha Fazla

Taassupla din hâkim olmaz. Bana diyorlar ki, “Niye neşelisin? Niye müzik var? Niye resim var? Niye eğleniyorsun?” Başka türlü din hâkim olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2012> Daha Fazla

Yobazlarda saygısızlık olduğu için, münasebetsizlik olduğu için, sevgisizlik olduğu için çok çirkin zanlarda bulunurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2012> Daha Fazla

Sürünmek din değildir. Rezil yaşamak din değildir. Pis bir suratla gezmek, leş gibi kokmak, pejmürde evlerde yaşamak, pis yiyecekler yemek, soluk ışıklı evlerde oturmak…Müzik dinlememek, teknolojinin imkânlarından istifade etmemek, bilime karşı gelmek, sanata karşı gelmek, sanatı durdurmaya çalışmak, demokrasiyi durdurmak, özgürlüğü kaldırmak bunlar din değil, bunlar şeytani hareketler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2012> Daha Fazla

Şiddet uygulayarak dinin yaşanmasını sağlamaya çalışan yobazdır. Gerçek İslam anlayışında özgürlük vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2012> Daha Fazla

Artık dünya, bağnaz insanlarla muhatap olmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2012> Daha Fazla

Dinde zorlama olursa o dine girmezler. Dinimiz böyle bir emir taşımıyor. Şeytandan Allah’a sığınırım, “Dinde zorlama yoktur” diyor Allah. Şefkatle, sevgiyle yaklaşılacak. Allah’ın emri bu.
Yobazlar sadece insandan değil, güzel eşyadan bile nefret ederler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2012> Daha Fazla

Yobaz takımında kadınlar çok fitnecidir, pisliktir. Bakın gözlerine anlarsınız.
Yobazlar sevgiyi anlayamaz. Müşrikler bunu anlayamaz. Çünkü müşriklerde şeytani bir güç vardır; içlerinde nefret vardır, kin vardır. Nefretin, kinin dışında bir duygu hissetmedikleri için sevgiye de hayret ederler, şaşırırlar.
Yobazlar hep gizli konuşmalarında asıl alçaklığı yaparlar. Halkın içinde pek konuşmazlar. Orda çok temkinlidir yobaz takımı. Nefretini gizler. Çünkü menfaati var ya, gizler. Ancak gıyabında söyler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2012> Daha Fazla

Hıristiyan’ın da yobazı var, Musevi’nin de yobazı var, Müslüman’ın da yobazı var. Yobazlık çok büyük bir tehlikedir dünyada. AVRUPA’NIN DA KARŞI OLDUĞU YOBAZLIKTIR, GERÇEK İSLAM DEĞİLDİR.
Yobazla Müslüman’ın arasındaki ayrımı yapıp yobaza hem Müslümanların hem Avrupalıların hem Amerikalıların tavır alması ama Müslümanlığı da hem Avrupa’nın hem Müslümanların hem de herkesin desteklemesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2012> Daha Fazla

İslam alemi, yobazlığa karşı Mehdiyet safında yer almalıdır.
İslam ülkeleri hükümetlerinin, yobazlığa karşı olduklarını açıklamaları çok faydalı olur.
İnsanlar gerçek İslam'dan değil, yobazların İslam anlayışından çekiniyor. Çünkü yobazların anlattıkları model, insanlar için çok ürkütücü. Onun için, Avrupa da yobazlıktan çekinmekte haklı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2012> Daha Fazla

Bir yobaz için şiddet zaten din demektir, dinin bir gereği demektir. Önce yobaz kafası ortadan kalkması lazım. Yobaz kafasının ortadan kalkması için mezheplerin ortadan kalkması gerekiyor. O zaman Mehdiyet şart, Mehdiyet’in dışında hiçbir yol yok. Mehdi (as)’ın açıklamasının dışında hiçbir liderin açıklamasını İslam alemi kabul etmez.
İslam’ın, Hıristiyanlığın, Museviliğin; her dinin yobazı vardır.
Yobazlar, katliamı büyük bir cihat olarak görüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Siz dansı Müslümanların elinden alacaksınız, müziği alacaksınız, sanatı alacaksınız, bilimi alacaksınız. Müslümanları mezheplere ayıracaksınız, birbirleriyle çatıştıracaksınız.Ve Müslümanları boğduracaksınız, yok ettireceksiniz güya kendi yobaz kafanızca. Biz bu oyununuzu da bozduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2012> Daha Fazla

İslam aleminde yobaz tehlikesi çok büyük bir beladır. Yavaş yavaş bir yobaz nefreti bütün dünyayı sarmaya başladı. Onlar onlardan nefret ediyor, onlar da onlardan nefret ediyor. Bu ahmaklara karşı çözüm, bu nefret cahillerine çözüm, Mehdiyet ve İttihad-ı İslam’dır.
Yobazlığın riski budur. Yobazdan sıçrayan ateizmin içine kendini atıyor. Yani o bir belanın içinden başka bir belanın içerisine atlıyor. İşte onun için “Darwinizm, materyalizmin yerle bir edilmesi önemli” diyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2012> Daha Fazla

İnsanların yobazlık olarak Müslüman olmaları mümkün değil. Yapmazlar yani mümkün değil yanaşmazlar. Ama BİZİM ANLATTIĞIMIZ İSLAMİYET’İ YAŞAMAYACAK İNSAN DÜNYADA YOK. HERKES İSTER. ÇÜNKÜ İSLAM’IN ÖZÜNÜ VE GERÇEĞİNİ ANLATIYORUZ.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ağustos 2012> Daha Fazla

Suudi Arabistan'da dinsizlik daha hızlı yayılıyor. Çünkü insan fıtratına aykırı yaşıyorlar. Hanımlar tek gözle bakabiliyor. Bin bir türlü hurafe var.
Yanlış muhafazakarlık, yanlış tutuculuk anlayışı uygulanırsa din yayılmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2012> Daha Fazla

Yobaz takımı hep enaniyetli ve kibirli olurlar. Ehlisünnet uleması halim selim insanlardır. Fakat ehlisünneti kullanan azgın yobaz güruhu kendi görüşü dışındaki herkesi mahvetme eğilimindedir. Sevgisizlik işte insanları bu hale getiriyor. Sevgi olduğunda bu belaların hiçbiri olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2012> Daha Fazla

İnsanlar Allah’a sevgi adına dünyayı cehenneme çevirme eğilimindeler. Sen dünyayı cennete çevir, dünya güzel olsun, sevgi dolu olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Temmuz 2012> Daha Fazla

Komünist yobazlar ve kendilerine “Müslüman’ım” diyen Müslümanlıkla alakası olmayan yobazlar el ele verip bilimi, sanatı, güzelliği yok ettiler.
YOBAZLIK KALKIYOR. YOBAZLIK SON KERE TARİHİ GÖREVİNİ YAPIYOR. BİR DAHA YOBAZLIĞI TARİH KİTAPLARINDA OKUYACAKSINIZ.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2012> Daha Fazla

Yobazlar her yerde baş belası. Deccalin ikinci boynuzu bunlar. Dünyanın her yerinde fesat fücur. Bunların yüzünden İslam’ın hakimiyeti yüz yıl gecikti ama tabii Cenab-ı Allah vesile ediyor. İllaki Mehdi (as) olacak. Onun dışında müsaade etmiyor Cenab-ı Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2012> Daha Fazla

Yobazlıkla İslam arasında çok büyük bir fark var. YOBAZLIK DECCALİYET, İSLAM MEHDİYET’TİR. Mehdiyet’i deccaliyetle karıştırıyorlar. Deccal’ı Mehdi, Mehdi’yi deccal zannediyorlar.Onu düzelttik inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2012> Daha Fazla

Ehemmiyetli konuları Allah yobazlar kanalıyla bizlere anlatıyor. Bir sebep gerekiyor. Mühim bir konu oluyor, halkı milleti aydınlatmamız gerekiyor. Allah bir yobazı ortaya çıkarıyor. Bir yobaz bir şeye itiraz ediyor. Oradan anlıyoruz ki halk, milletimiz bu konuda aydınlatılması gerekiyor.
Yobazlardan paniğe kapılmak yersiz. Güçsüzdür, zavallıdır yobazlar. Onları o kadar kaile almaya gerek yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2012> Daha Fazla

Her dinde yobaz çok tehlikelidir. Musevi’de de yobaz tehlikeli, Müslüman’da da yobaz tehlikeli, Hıristiyan’da da yobaz tehlikeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mayıs 2012> Daha Fazla

İki türlü yobazlık var. Bir ateist yobazlık var, bir Müslüman gibi görünen yobazlık var. Bu MÜSLÜMAN GİBİ GÖRÜNEN YOBAZLIK ATEİST YOBAZLIKTAN DAHA DA AZILIDIR. HER İKİSİNE KARŞI DA FİKRİ, İLİMLE, BİLİMLE, AKILLA MÜCADELE GEREKİR.
Dünyayı biz böyle sürünelim, ızdırap çekelim diye Allah yaratmıyor. Dünyada insanlar cehennem azabı çeksinler, cehennem ortamı olsun, sanat olmasın, bilim olmasın, güzellik olmasın diye yaratmıyor.
Allah, İslam'ın doğru uygulanmaması durumunda kader içerisinde hep yıkmış. Mesela Osmanlı’nın son döneminde doğru uygulanmadığı için İslam, Allah yıktı. ALLAH GERİCİLİĞİ, TAASSUBU HELAK ETMEYLE CEZALANDIRIYOR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2012> Daha Fazla

Daha iri yobaz olan, daha küçük olan yobazı boğacak güçte oluyor. Boğmak istiyor. Birbirlerine de düşmanlar. Nefret ediyorlar birbirlerinden. Acayip bir rekabet var aralarında.
Yobazlar, kendilerinin yüz misli daha azılı bir yobaz bekliyorlar. Yani haşa Hz. Mehdi (a.s.) olarak. Halbuki zaten HZ. MEHDİ (A.S.) YOBAZLIĞI YIKMAYA GELİYOR. İnsan gibi, Müslüman gibi yaşayacağın sistemi getiriyor. Vesile oluyor Hz. Mehdi (a.s.).

  Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2012> Daha Fazla

MÜŞRİKLER ANTİ-MEHDİDİR. MEHDİ KABUL ETMEZ MÜŞRİKLER. Onların hepsi kendini ilah gibi görürler haşa. Onlar dükalıklar şeklinde, krallıklar şeklinde ayrı ayrı yaşarlar. Yani üstlerinde bir güç kabul etmezler. Dolayısıyla Hz. Mehdi (a.s.)’ı asla kabul etmezler. Hz. İsa Mesih’i de kabul etmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2012> Daha Fazla

İslam ahlakını ortadan kaldırmak için yobazlardan daha güçlü bir akım yok.

A9 TV, 2 Mayıs 2012> Daha Fazla

Detay yüzünden koskoca dünyayı dinsizlerin eline verdi yobazlar. Detaylara girmeseler dünya Müslüman olacaktı.
Çok korkak ve aşağılıktır yobazlar. Yalakadırlar, duruma göre şekil, şekle göre de vaziyet alırlar.
Yobaz hayatı öldürür, neşeyi öldürür.
Yobazlık böyle çığ gibidir, katlamalı gelişir ve dikkat ederseniz yobazlar hep delidir.

A9 TV, 1 Mayıs 2012> Daha Fazla

Yobaz deli gibi bir şey, gibi değil deli yani. Zaten yobaz inanmaz, yani imansızdır yobaz. Niye yobaz oldukları da belli değil; mucizedir. Kendilerince uydurdukları hükümlere inanmadıkları halde, bizzat uygulamadıkları halde, tavsiye edip uygulamaya çalışıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2012> Daha Fazla

Yobaz hem acımasızdır, hem de Allah adına hareket ettiği için karşısındaki insanın konuşacağı bir şey kalmıyor. O yönden çok tehlikelidir.
Din çok güzel, İslamiyet çok güzel. Yobazlığa müsaade yok.
Yobaz dinsizdir, bu çok büyük bir tehlike. Bütün yobazlar dinsizdirler. Psikopat, manyak, şeytanın insan şeklidir yobazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2012> Daha Fazla

YOBAZLIĞA KARŞI OLMAK ALLAH'IN EMRİDİR. Yobazlık çok korkunç bir illettir, beladır.
Müşriklerin en ağırına giden şey dinin hafifliyor olması, tahfif olmasıydı.
Yobazlar tahfifattan çok rahatsız olurlar. Hz. Mehdi (as)’ın da özelliği tahfifat yapmasıdır. Hadislerde Hz. Mehdi (as)’ın ana görevlerinden birinin bu olduğunu görürüz. Yobazların da karşı gelmesinin sebebi odur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2012> Daha Fazla

“Sarığı yoksa Müslüman değildir. Sakalı yoksa Müslüman değildir.” Yok. Sarığı da olmasa, sakalı da olmasa halis muhlis Müslüman’dır. Başörtüsü olmasa da halis muhlis Müslüman’dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Nisan 2012> Daha Fazla

Sevgisiz, sanata ve bilime karşı olan, şefkatten uzak, olgun olmayan, Allah’ın verdiği değerlerin ve güzelliklerin kıymetini bilmeyen, ince düşünemeyen, nezaketsiz, ham, kaba softalara yobaz denir.
Sorun yobazlardır. Yobazları geri çekersek, İslam’ın sıcak ruhunu insanlara gösterirsek, konu biter.

A9 TV, 9 Nisan 2012> Daha Fazla

İslam alemi hep yobazdan çeker, hep katı kafalıdan çeker.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2012> Daha Fazla

Sevgi bilmez yobaz, hayvan gibidir. Hayvandan da aşağıdır. Hayvan dersen iltifat etmiş olursun yobaza. Hayvandan da aşağı mahluktur. Ama buna rağmen yobaza acımak durumundayız. Yine şefkatle kurtarmaya çalışacağız. Onun için de İttihad-ı İslam şart.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2012> Daha Fazla

Yobazlar, deccali Mehdi (as) zannediyorlar, Mehdi (as)’ı da deccal zannediyorlar. Deccal kan döker. Deccal şiddet kullanır. Deccal merhametsizdir. Deccal yobazlığı ister. Deccal hurafeyi ister. Mehdiyet ise asrı-saadeti ister, sevgiyi, merhameti, şefkati ister. Damla kan akıtılmasına müsade etmez.
Yobaz, etraftakilerin tümü yobaz olunca o çıkar sisteminin içinde çıkarının kopmaması için kendini o da hurafeci yobaz olarak göstertir kendisini, aslında inanmaz.
Yobazlar Allah’ın hükmünden utanç duyuyorlar. Allah’ın hükmünü beğenmeyen adam dinsizdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2012> Daha Fazla

Dinsizlerin faaliyetlerinden dolayı değil, dikkat edin sadece yobazların faaliyetinden dolayı dinsiz olmuştur toplum.
Yobazın Hz. Mehdi (as)’a karşı çıkmasının nedeni; Hz. Mehdi (as)’ın anti-yobaz olmasıdır. Onun sistemini, onun hurafeleri ortadan kaldırdığından dolayı karşı çıkıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2012> Daha Fazla

Yobazlık dini kendi içinde boğup, yok etmeyi düşünen, şeytani bir düşünce. Gereksiz detaylara girerek, özü kaybetmiş oluyorlar.
Dünya çapında bir Müslüman katliamı için kamuoyu hazırlıyorlar şu an. Deccaliyet bu kamuoyunu hazırlamakla meşgul. Yani bol bol yobaz üretiyorlar, yobazları destekliyorlar. Buna karşı var gücümüzle ilmi mücadelede bulunacağız.

> Daha Fazla

Mehdi, yobaz karşıtıdır. Yobazın hurafelerini ortadan kaldıracaktır. İşte bu yüzden yobazlar Mehdi'ye karşı olacaklar.
Yobazların yaptığı tahribat içinde ateistler rahat ilerleyebilirler. Yoksa tek başına ateizmin pek bir gücü olmazdı.
Yobazlarda ağlama edebiyatı vardır. Gözyaşı bir oyun ve taktiktir. İnsanları sahtekarca etkilemek için kullanırlar.
Yobazlar, yobazlığın ilimle elini ayağını kırdığı için Mehdi (as)’a karşı olacaklar.
Yobazlar Peygamberimiz (sav)’den gizlice nefret ederler.
Yobazların nefret ettiği; kafir, zındık olarak gördüğü kitleye hitap ediyorum ben. Benim muhatabım % 90'ı temsil eden halktır.
Bizim hem dindar olup hem nimetleri en güzel şekilde yaşadığımızı görünce dinsiz ve yobazlar, korkunç bir hayat yaşadıklarını anladılar.
Yobazlık, takva adı altında ahlaksızlık yarışıdır.
Anlattığımız İslam modeli bazı insanların ciğerine oturdu. Bu insanlar istemese de İslam her yere girecek.
Yalan, münafıkların ve yobazların gıdasıdır. YALANCI YOBAZ ALİMLERE UYULURSA ÇÖKÜNTÜ BAŞLAR.
Yobaz hocalara ve alimlere uydu mu çöküntü başlıyor. Bazı insanlar bir avuç yobazın elinde oradan oraya savrulmuş oluyorlar.
Bombalamayı ve kesmeyi ibadet olarak görenler var. Ben bunlara karşı mücadele veriyorum.
İslam adı altında yobazlığı sunarlarsa bunu kimse istemez. YOBAZLIĞIN HAKİM OLMASINI KABUL ETMEYEN ALLAH'TIR. Allah bizden Asr-ı Saadet Müslümanlığını istiyor.
Yobazların kadınlara baskısı Mehdiyet döneminde ortadan kalkacak. Halk bilmiyor ama YOBAZLIĞIN KÖKENİ DİNSİZLİKTİR. YOBAZLIĞIN ORTADAN KALKMASINI İSTEYEN, KURAN'A SARILMALIDIR.
Yobazların ve bağnazların “Kitap Ehli’ni asıp keseceğiz” fitnesine sakın yaklaşmasın kardeşlerimiz. Onları bu çarpık mantığa teşvik eden deccaliyettir. KİLİSELER HAVRALAR ALLAH’IN KORUMASINDADIR, bu Kuran ayeti. MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ; MUSEVİ VE HIRİSTİYANLARA YAPILAN ZULMÜ, ONLARA ŞEFKATLE YAKLAŞARAK TELAFİ ETSİNLER.
İslam'ın sevgisini, neşesini insanlara gösterelim. Hz. Mehdi (a.s.) devrinde yobazlık dirilmemek üzere yok edilecek.
YOBAZLAR ASLINDA DİNSİZDİRLER. Hep Allahsız, Kitapsız, dinsiz, imansızdırlar. Ama halka kendilerini çok dindar göstermeye çalışırlar. Yobazlara karşı olanlar akılsız bir yöntemle dine saldırıyorlar. Daha beterini yapıyorsun sen. YOBAZLIĞA KARŞI İSLAM’A, KURAN’A SARILSANA. HÜRRİYET VE GÜZELLİK İSTİYORSAN güzelliğin kaynağına, yani KURAN’A SARILSANA.
Tek Allah'a teslim olmak insan için kurtuluştur. Yobazlarda tevil çok gelişmiştir, dil eğip bükerler. YOBAZLARDA TEVİL, ŞEYTANİ BİR YÖNTEMDİR. Buna hiçbir şekilde kanmamak gerekir.
Yobazlığın karşısında herkesten önce biz varız. Biz Asr-ı Saadet Müslümanlığını istiyoruz. Asr-ı Saadet Müslümanlığını isteyene Allah zafer verir.
İslam’da her şey mantıklıdır, her şey tutarlıdır. Deli saçması şeyler, hurafeler İslam’da yoktur. Bunları gördüğünüzde şeytan musallat olmuştur. Bunu bilin.
Yobazların gerçi güçleri az ama kokularından rahatsız olduk. O YÜZDEN YOBAZLIĞI ORTADAN KALDIRACAĞIZ. DARWİNİZMİ DE, KOMÜNİZMİ DE YOK EDECEĞİZ.
İslam’ı, açlıktan sürünmek leş gibi kıyafetle gezmek gibi göstermeye çalışıyorlar. Osmanlı’yı yıkan zihniyeti buraya getirmeye çalışıyorlar. Hem Darwinizm’i hem de yobazlığı ön plana çıkararak bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunun için de nerede üçkağıtçı bir yobaz varsa onu ön plana çıkarıyorlar. Onun da etrafında bir münafık halkası vardır. BİZ ELLERİNİ İLİMLE BİLİMLE KIRACAĞIZ, ALLAH KIRIYOR ZATEN ELLERİNİ. ASLA BÖLÜNMEYE DAĞILMAYA MÜSAADE ETMEYİZ.
Yobazlığın dünyayı ne hale getirdiğini görmüyorlar mı, bütün dünyadaki bu perişanlığın sebebi yobazlık değil mi? Mikropla mikrobu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Yobazlık, yobazlıkla ortadan kalkmaz. Onu ortadan kaldıracak olan tentürdiyottur. Gürül gürül bir gençlik ortaya çıkacak. Bu zehirlenmemiş gençlik, Türk İslam Birliği’ni kuracak. Tüm beyinler, mikroplardan arınacak.
Bağnazlık ve gericilik sinsi bir tehlikedir gericiliğe karşı mücadele ise Kuran'la olur.
Bazı kesimlerin gericiliğe çok ihtiyacı vardır. Gerici olmayınca İslam’ın gerçeklerine karşı tavır almaları mümkün olmaz. İslamın hakikatlerine karşı tavır alıyorlardı. Fakat İslam’ın hakikatlerini gürül gürül anlatınca bir şey yapamadılar. Berrak bir İslam anlayışı üniversitelerde, okullarda her yerde gelişiyor. Hurafeleri tamamen temizleyince, Kuran’la, gerçeklerle, doğrularla, bilgiyle iddialarının tümünü ortadan kaldırınca, kullanabilecekleri bir şey kalmayınca apışıp kaldılar.

27 Mart 2012, A9 TV> Daha Fazla

Yobaz düşünce deccaliyetin iki boynuzundan biri. Yobazlığa karşı akılcı bir eğitim politikası izlenmesi gerekiyor. Gerçek İslam’ı, Peygamberimiz (sav)’in anlattığı İslam’ı, sahabe İslam’ını yaşamak çok önemli.
Yobaz Müslüman oluşması çok büyük tehlikedir. Deccal yetiştirmek değil de, gerçek mümin yetiştirmek çok önemli.

30 Mart 2011; A9 TV, Samsun Aks TV ve TV Kayseri> Daha Fazla

Yobazlık tarihe, bir daha dirilmeyecek şekilde gömülecektir. MEHDİYET, ANTİ YOBAZ HAREKETTİR.

30 Ocak 2011; Kanal Avrupa ve Çay TV> Daha Fazla

ALLAH BAĞNAZLIK ŞEKLİNDE BİR İSLAM BİRLİĞİ İSTEMİYOR. Yani eğer böyle bir şey mümkün olsaydı yüz yıl evvel olurdu. Allah onu kabul etmiyor. İşte bu yüzden Allah onun yolunu sürekli tıkamıştır, yüz yıldan beri sürekli tıkamıştır, kapatmıştır. İslam Birliği bu yüzyılda gerçekleşecektir

6 Temmuz 2011, A9 TV, Gaziantep Olay, TV Kayseri ve Samsun Aks TV> Daha Fazla

Allah “… iyi niyetli, rahat, güzel yaşayın. Size sonsuza kadar daha da güzelini vereceğim” diyor. “Şükredin” diyor. DİN BUDUR; SEVGİDİR, MUHABBETTİR. Eziyet, ızdırap, yasaklar; sağa döndün yasak, sola döndün yasak; böyle bir şey yok dinde.
YOBAZ TAKIMI, DİNİ -HAŞA- AZAP ÇEŞMESİ HALİNE GETİRİYORLAR. Ne kadar acı ve ızdırap varsa, ne kadar yasak varsa, ne kadar insanın hürriyetini kısıtlayan şey varsa hepsini din adına ortaya koyuyorlar.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top