Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2018> Daha Fazla

Bediüzzaman’ın muazzam bir tefekkür gücü vardır. Gençlere Bediüzzaman’ı çok iyi tanıtmak gerekir. 2-3 sayfa bile okusalar oradaki ruhu ve derin düşünme gücünü hemen anlarlar ve kendileri de tefekkür etme imkanına sahip olurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mayıs 2018> Daha Fazla

Her gencin Risale-i Nur’dan en az 3-5 sayfa okuması gerekir. Gençlere çok güzel bir ruh zenginliği ve ufku katar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2018> Daha Fazla

Bediüzzaman metafizik bir insan. Aklı, zekası, hafızası olağanüstü maşaAllah. Çok zor bir dönemde hizmet etti. Allah ondan gani gani razı olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2018> Daha Fazla

Risale-i Nur önemli bir kitaptır. Gençler okusalar çok istifade eder, çok bereketlenirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2017> Daha Fazla

2023’ten 2071’lere kadar Türkiye’de olumluya tırmanış devam edecek. 2071’den sonra ilerleme biraz durulacak ve 2082’ye kadar da o şekilde devam edecek. Tayyip Hocamız da 2023 ve 2071 yıllarına dikkat çekiyor. Bu tarihler Mehdiyet’in tarihleri, Bediüzzaman’ın işaret ettiği tarihler. 2023’ler münafıkane zihniyetin de tamamen etkisiz hale geleceği tarihlerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2017> Daha Fazla

Çantacı Necmi Ağabey’e Allah sağlık sıhhat versin. Dünya tatlısı çok değerli bir insan. Allah kalbine iyilik, güzellik versin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman’ın 12 vekilinden biri olan Sungur Ağabey, Adnan Oktar’a: “Ne mutlu sana, mazi de müstakbel de seni alkışlıyor” demişti. Sungur Ağabey: “Sen (Adnan Oktar) küfre karşı sedd-i Zülkarneyn oldun, seni aşıp bize gelemiyorlar.” Sungur Ağabey: "Daha önce biz biraz geri duruyorduk, risalelerden başka kitaplarla ilgilenmiyorduk. Fakat neşriyat (yayınlar) aleminde Harun Yahya'nın (Adnan Oktar) eserlerinin elmas hükmünde olduğunu gördük maşaAllah."

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Salih müminler için hapishane velayette bir kapıdır. Veli olmak için bir yoldur. Bediüzzaman da hapishaneye girerek velayetin kapısından geçmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Kuran’ın zırh gibi icazı kendini koruyacaktır diyor. Kuran’ı ve Kuran Müslümanlığını bir yandan Kuran anlaşılmaz diyenler bir yandan Kuran yeterli değil diyenlerle kuşatmaya çalışmışlar. Ama Allah’ın izniyle bu kuşatmayı ilimle irfanla ortadan kaldırıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Risale-i Nur’un asıl özelliği samimi imanın ruhunu vermesidir. İnsanın dar düşünme ufkunu kırarak, derin düşünmeyle Allah’ın sanatını anlatan bir eserdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Dönemin gelenekçi Ortodoks hocaları Bediüzzaman’a tavır almışlardır. Üstadımız’ın Kuran talebesi olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden Üstadımız’a karşı tutum almışlardır.
Bediüzzaman ile Atatürk modern İslam ve Kuran’ın yeterliliği konusunda ittifak halindedirler. Atatürk, Bediüzzaman’a çok kıymet vermiş ve Diyanet İşleri Reisi yapmak istemiştir. Bediüzzaman da Atatürk’e saygı ve hürmetle davranmıştır. Üstadımız, batınında Atatürk’e karşı değildi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri kendisinden sonra Hz. Mehdi’nin geleceğinden gayet emin ve bu konuda müthiş çok detay vermiştir. Hz. Mehdi’nin Hicri 1400’de geleceğini net olarak söylemiştir. Üstadımız yüzlerce sayfa Mehdiyeti anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2017> Daha Fazla

Mehmet Fırıncı Ağabey çok tevazulu gerçek bir Nur talebesidir. Bediüzzaman'ın güzel eğitimini almış kıymetli bir insandır.
Tayyip Hocam'ın Bediüzzaman'a olan sevgisi ve hürmeti çok güzel. Alimlerin kıymetini bileni bu millet her zaman baş tacı yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2017> Daha Fazla

Mehmet Fırıncı Ağabey Üstadımız Bediüzzaman'ın bizlere kıymetli bir emaneti. Allah kendisine hayırlı uzun ömür nasip etsin.
Seyyid Salih Özcan Ağabey Bediüzzaman Hazretlerinin mutlak vekillerinden biriydi. Kendisine hürmetsizlik edilmesini asla kabul etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2017> Daha Fazla

Atatürk ve Bediüzzaman birbirlerine karşı değildi. Atatürk, Bediüzzaman'a kıymetli bir alim olarak değer verirdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2017> Daha Fazla

Gençlerin hemen hepsi açıkça ifade etmeseler bile zihinlerinde Kuran Müslümanlığını kabul etmiş durumdalar. Bu etkiyi Bediüzzaman çok güzel anlatıyor: “Perdeleri kapalı bir salona toplanmış ve gece olduğuna inanan insanlara bir gencin perdeyi hafifçe aralayıp Güneş'i göstermesi gündüz olduğunu anlamaları için yeterli olur” diyor. Biz de inşaAllah o perdeyi açıp hakikati gösterdik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2017> Daha Fazla

Ahir zamanın tüm mühim olayları İstanbul'da yaşanacaktır. Hadisler de Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını söylüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri halis bir Kuran talebesiydi, kendi talebelerine de yalnızca Kuran talebesi olmayı vasiyet etti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2017> Daha Fazla

Şeyh Mehmet Efendi Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen çok güvenilir, asil, dürüst, nurlu, mübarek bir insan, Allah ömrüne bereket katsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman'ın söylediği 9 düşman taifesi deccaliyetin 9 ayrı koludur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Said Nursi yaz ayında kış gibi büyük bir olay olacağını bunun da Mehdiyetin alametlerinden biri olduğunu söylüyor. Şeyh Nazım Hazretleri de yıllar önce yaptığı bir konuşmasında İstanbul'da şiddetli dolu yağacağını, bunun ahir zaman alameti olduğunu anlatıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman'ın anlatımlarına göre Hz. Mehdi şu an görev başında. Mehdiyet devri Hicri 1400'ler yani içinde bulunduğumuz dönemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Hz. Mehdi'yi coşkuyla beklemiştir. Mehdiyete karşı tavır alanlarda ise bitkinlik ve yeis oluşuyor. Hz. Mehdi'yi bekleyenler Mehdiyet bereketiyle müthiş şevkli ve azimli oluyorlar. Mehdiyete karşı olanlarda ise bir bıkkınlık ve bitkinlik oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri, "Mehdi (as) siyasetten uzak duracaktır" demiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını, Hicri 1400'lerde görev başında olacağını ve deccaliyeti tam susturacağını bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2017> Daha Fazla

Hiçbir imani çalışma yapmayan, hiçbir insanın imanına vesile olmayan kişilerin Bediüzzaman gibi muhterem bir insana söz söylemesi olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman, kendisi için yaşamayan samimi insan konusunda en güzel örneklerden biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği tarihten, çıkacağı yere kadar çok fazla detay bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

Bazı çevreler Bediüzzaman'ı çok yanlış tanıyorlar. Atatürk, Bediüzzaman'ın kıymetini bilir ve çok hürmet gösterirdi. O da Atatürk'ü severdi . Atatürk de Bediüzzaman da Mehdi öncüsü olan mübarek insanlardır.
Said Nursi Hazretleri dünyayı yöneten manevi meclisin bir mebusudur. Çok kıymetli değerli bir insandır. Bediüzzaman kendi asrının en modern Müslümanıdır. Başarıyla modern sahabe anlayışını savunan bir insandır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2017> Daha Fazla

Risale-i Nur okuyan kişi samimiyetin ruhunu hisseder. 3-5 sayfa dahi okusa bambaşka bir ruh hali kazanmış olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kıyametin yakın olduğu doğru. Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği 2120 tarihi de hadislere göre doğru ve diğer inançlarla da uyumlu.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman çok dürüst bir insandır. Risale-i Nur'a da o dürüstlük ve candanlık ruhu içinde bakmak gerekir.
Bediüzzaman ile Atatürk iyi arkadaştılar. Aralarındaki konuyu ledün ilmiyle değerlendirmek gerekir. Atatürk, Bediüzzaman'ın değerini bilirdi. Atatürk sahabe dönemi İslamı'nı ve Kuran'ın yeterliliğini savunan, Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş kaliteli bir delikanlıdır. İmam Hatip Liselerini, İlahiyat Fakültelerini kuran, on binlerce Kuran'ı Anadolu'ya dağıttıran, Elmalılı Tefsirini yayınlatan Atatürk'tür.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Nisan 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman da Kuran ayetlerine dayanarak İsa Mesih'in bedeniyle ve ruhuyla bir zat olarak geleceğini anlatmıştır. Hadislerin ve büyük İslam alimlerinin izahlarına göre şu an Mehdi ve İsa Mesih'in gelmesi için son yüzyıl. Bu yüzyılda hepsini göreceğiz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2017> Daha Fazla

Risale-i Nur külliyatında samimi Müslüman ruhu vardır. O kitapları okuyan o güzel ruhu alır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman İsa Mesih'in şahsı manevisi değil bizzat şahsının geleceğini anlatıyor.
Müslüman, Hristiyanlara toptan tavır almaz tam tersine dindar Hristiyanlarla kötülüklere karşı ittifak eder. Hristiyan düşmanlığı yanlıştır. Bediüzzaman da dindar İsevilerle Müslümanların ittifak etmesi gerektiğini söylüyor. Hristiyan-Müslüman çatışmasından kesinlikle kaçınmak lazım.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2017> Daha Fazla

Vefatının 57. seneyi devriyesinde, Bediüzzaman Üstadımıza Allah gani gani rahmet etsin.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman İsa Mesih'in şahsının yeniden yeryüzüne gelişinin kesin olduğunu anlatmıştır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2017> Daha Fazla

Allah Bediüzzaman'a çok fazla harika nasip etmiştir. Bediüzzaman Hazretleri çok mübarek, dürüst, samimi bir insandır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mart 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman en büyük hizmetin taklid-i imanı, tahkiki yani samimi imana çevirmek olduğunu söylemiştir. Esas mesele imanlı gençlik yetişmesidir.
Bediüzzaman Mehdi'nin 3 büyük vazifesi olacağını anlatmıştır. Bunlardan birincisi Darwinizm ve materyalizmi ilmen yok etmektir. Bediüzzaman Mehdi'nin ikinci vazifesinin ise İslam alemini Kuran'a döndürmek ve İttihad-ı İslam'ı sağlamak olduğunu anlatmıştır.
Bediüzzaman hayatı boyunca çok fazla çile çekti, ama hiçbir zaman şikayetçi olmadı.
Bediüzzaman ahir zaman hadislerinin yüzeysel düşünceyle anlaşılamayacağını, derin düşünmek ve samimi olmak gerektiğini söylüyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman'ın kitaplarını gençlerin mutlaka okuması lazım. O kitaplardaki ruh ve samimiyet nefistir, o coşkunun ruha etkisi muazzamdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman'la kimse boş yere uğraşmasın. Kendisi dünyaca çok sevilen bir alim, bizler de kendisini çok seviyoruz.
Bediüzzaman'ın insanların hidayetine vesile olan sıcak bir üslubu var. Din teknikeri olanlar ise sadece kalplerin katılaşmasına sebep oluyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman deccal taraftarlarının en önemli özelliğinin merhamet ve şefkati bilmemeleri olduğunu söylemiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2017> Daha Fazla

Bediüzzmanan Mehdi'nin birinci vazifesinin Darwinizmi ve materyalizmi yıkmak, ikinci görevinin İslam Birliği’ni oluşturmak olduğunu söylüyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2017> Daha Fazla

Nur talebelerinin en güzel yönlerinden biri Devlet'e sadık ve vatansever olmalarıdır. Bediüzzaman onları sadık olarak yetiştirdi.
Bediüzzaman'ın en çok üzerinde durduğu konulardan biri Mehdiyet. Üstadımız'ın üzerinde durduğu konuyu arka plana atmak bereketsizlik getirir. Bediüzzaman "Ben Mehdi'nin pişdar bir neferiyim, öncüsüyüm" diyor. Nur talebelerinin de açıkça bunu dile getirmeleri önemli, bereket getirir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Risale-i Nur'da Mehdi'nin Hicri 1400'de yani 1979'da göreve başlayacağını açık ve net olarak söylemiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ocak 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman mezhebe tabidir ama Mehdi'nin en büyük müçtehid, en büyük müceddid olacağını, tüm mezheplerin Mehdi'ye bağlanacağını söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2016> Daha Fazla

İslam alemini paramparça eden, Osmanlı’yı yok eden üst akıl İngiliz derin devletidir. Bedüzzaman da bunu eserlerinde anlatmıştır.
Bediüzzaman da deccaliyetin dünya hakimiyetine dikkat çekmiştir. Deccaliyeti yönetenin İngiliz derin devleti olduğu net ifade edilmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2016> Daha Fazla

Mehdi hayret uyandıracak bir şahıstır. Bediüzzaman Mehdi için "acip şahıs" demiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2016> Daha Fazla

Risalelerde Bediüzzaman, "Bir asır sonra gelecek zat" diyerek Mehdi'den bahsetmiştir, bazı kardeşlerimiz bunu gizlemeye çalışıyor.
Bediüzzaman kendisinden sonra gelecek olan Mehdi'nin hem hakim hem en büyük müçtehid hem de müceddid olacağını söylemiştir. Bediüzzaman "Hiçbir cihette, o ileride gelecek olan acip şahıs yani Mehdi gibi olamam" demiştir.
Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde Deccaliyet tam hakimdi ama Hz. Mehdi devrinde Deccal yok olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman Risale-i Nur'da Mehdi'nin geliş vaktinin Hicri 1400'ler yani bu yüzyıl olduğunu açıkça söylemiştir. Nur talebeleri bunu anlatmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman'ı İmam Rabbani'yi seviyoruz diyenler bu büyük zatların Mehdi gelecek dediklerini hiç anlatmıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman, Süleyman Hilmi Tunahan hep Mehdi'yi beklemişlerdir. Erbakan Hocamız da Mehdi'yi beklemiş kişilerdendir. İmam Rabbani Mehdi'yi Mektubat'ında çok detaylı delillerle anlatmıştır.
Bediüzzaman talebeleri tarafından Mehdi bilinmiştir ve Deccaliyeti ortadan kaldırmak için hareket eden, şevkli bir topluluk ortaya çıkmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2016> Daha Fazla

İmam Rabbani ve Bediüzzaman gibi zatlar milyonlarca insanın imanına vesile olmuşlardır. Bu yönleriyle bir nevi Mehdi'dirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2016> Daha Fazla

Abdülhamit döneminde Bediüzzaman akıl hastası olmakla itham edilmiş ve haksız yere akıl hastanesine kapatılmıştır.
Bediüzzaman Mehdiyeti tüm detaylarıyla anlatmış. Hz. Mehdi’nin Hicri 1400'de geleceğini müjdelemiş ve kendisinin Mehdi'ye zemin hazırladığını anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2016> Daha Fazla

Süleyman Hilmi Tunahan, Bediüzzaman, Şeyh Nazım gibi Mehdi'yi bekleyen alimler milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuştur. Mehdi'yi beklemeyenler ise şevksiz, durgun, monoton, hiç kimsenin hidayetine vesile olmayan bir tembellik içinde oluyorlar.
Mehdi'yi beklemek bereket getirir. Bediüzzaman Mehdi'yi beklerdi, müthiş hizmet yaptı. Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani hepsi şevkle Mehdi'yi beklediler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2016> Daha Fazla

Acı bir durumdur ancak Sağın karşıtları hep Sağ olmuştur. Abdülhamit döneminden beri gelen kötü bir gelenektir bu. Bediüzzaman'ın da karşısında hep Sağcılar olmuştur. Ama aslında bunlar Sağ görünen Sol'dur. Gülen örgütü de Sağ gösteren Sol'dur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman ahir zamanda deccal, insanların hırs ve ayrılığından faydalanıp tüm dünyayı ele geçirir diye anlatıyor. İngiliz derin devleti de bir avuç insanla, insanların hırsından faydalanıp tüm dünyayı karışıklığa, savaşa, çatışmaya sürükleyebiliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman Abdülhamit'e bir çok tavsiyede bulunmuş, ancak bu tavsiyelerinin çoğu dinlenmemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Eylül 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman İngiliz derin devletini çok iyi teşhis etmiş ve ne kadar tahrip edici bir yapı olduğunu detaylı anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman deccaliyet pek kuvvetli görüldüğü bir sırada hakiki İseviler ile Müslümanların ittifak edeceğini anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2016> Daha Fazla

Abdülhamit döneminde Bediüzzaman için komünist kadar tehlikeli diyen sözde alimler olmuş, ancak bunlar Darwinist propagandaya ses çıkarmamıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Bediüzzaman'a hep karşı olmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman Mehdi geldiğinde ben mezarımdan seyredeceğim diyor. Açıkça Mehdi'nin kendisinden sonra geleceğini söylüyor.
Bediüzzaman Mehdi'nin şahsı manevi olarak değil, bizzat şahıs, bir kişi olarak geleceğini anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2016> Daha Fazla

Hadislere göre Mehdi hiçbir tarikata bağlı olmayacaktır. Bediüzzaman da Mehdi'nin en büyük müçtehid, müceddid, mürşid olacağını söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman, Mehdi'nin Darwinizmi ve materyalizmi fikren yıkacağını, bu çalışmada kendisine küçük bir grubun yardım edeceğini söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman ahir zaman hadislerinin vukuundan sonra yani gerçekleştikten sonra net olarak anlaşılacağını söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuştur. Risale-i Nur'u eleştirenlerin çoğu tek kişinin hidayetine dahi vesile olmamıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman kendisi çok güzel faaliyetlerde bulunmuş ayrıca kendisinden 100 yıl sonra gelecek olan Hz. Mehdi'yi de eserlerinde müjdelemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mart 2016> Daha Fazla

Biz Bediüzzaman'ı seviyoruz, niye seviyoruz? Fedakarlığından dolayı seviyoruz. Yoksa ne kalırdı ki geriye? Sungur Ağabeyi çile çektiği için seviyoruz. Bediüzzaman’ın talebesi olan diğer ağabeylerden de sevdiklerimiz oluyor ama çilelerine göre seviyoruz. Çilesi az olanı daha az seviyoruz. Çilesi çok olanı daha çok seviyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2015> Daha Fazla

Bediüzzaman Türkiye’de dini, dinin hakikatini geliştirdi, Atatürk de yobazlığı temizledi. Türkiye’nin şu an ki bu güzelliği, bu iki değerli şahsa amadedir, onlarındır. Bir; Atatürk, iki; Bediüzzaman. Birbirlerine zıt gibi görünmeleri o ledüni bir ilimdir. Onu herkes anlayamaz. O onun usulüdür, birbirine zıt gibi görünmesi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2014> Daha Fazla

Bediüzzaman, “Mekke’de, Medine’de olsam İstanbul’a gelirdim” diyor. “Türkiye, İstanbul İttihad-ı İslam’ın merkezidir.” diyor. Hep İstanbul eksenli bir politikası olmuştur Bediüzzaman’ın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman’ın talebelerinin mezarlarının olduğu yerlerin kamera sistemiyle kontrolünde fayda var. Ayrıca polis kulübesi konulması da iyi olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman, “Şark ancak din ile güçlenir” diyor. Felsefeyle güçlenen bir yer olmamış. Hep dinle oluyor. Hristiyanlar da öyle, Avrupa da hep din ile güçlenmişler. Musevilik de öyle, hep dinle güçlenmiş. Musevilerin dünyadaki gücünün tek sebebi Tevrat’tır.
İftira edildikçe Allah, Bediüzzaman’a sağlık sıhhat bahşetmiştir. Bediüzzaman hayatında hastaneye, doktora gitmiş bir insan değil. Gayet sağlıklıydı.
Allah yolunda olan insanlara çok fazla iftira atılır. Bediüzzaman'a da çok sayıda iftira atılmıştı. Risale-i Nur'da 90 ayrı iftira ve hakarete cevap vermiştir. 90 iftira, ahirette 90 bin sevap demektir, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2013> Daha Fazla

Şu anki makul Müslüman profilinin ana sebebi Bediüzzaman'dır. Modern İslam anlayışının, sahabe İslam anlayışının ana zeminini o hazırlamıştır.
Bediüzzaman Said Nursi Hocamız çok tatlı bir alim. Yani son 1000 yılın en büyük alimidir. Türkiye'de şöyle bir huzur varsa, İslam aleminde böyle akılcı İslam anlayışı varsa, anarşiye, teröre karşı olan Müslümanlar varsa o, Bediüzzaman sayesindedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri son 1300 yılın en büyük alimidir. Dünyanın en mükemmel insanlarından biridir. Ona söylenen her kötü söz sahibine aittir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mart 2013> Daha Fazla

Üstad Bediüzzaman’ı seveni canımdan daha çok severim. Üstad’a muhalif olanı da hiç sevmem. Onu sevemiyorsa zaten kalbi kararmıştır benim kanaatim.
İçişleri Bakanımızı Bediüzzaman'a hürmetinden dolayı tebrik ediyoruz. Üstadımız'a olan sevgisiyle gönülleri fethetti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri halis muhlis Kürt'tür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman'ın mezarı Isparta'dan alınıp, Van'a, Horhor Medresesi'nin olduğu yere nakledilsin. Hükümetimiz orada güzel türbe şeklinde bir mezar hazırlasın ve korumaya alsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2013> Daha Fazla

Bazı alimlere insanların bilmediği bilgiler ilhamla verilir, Bediüzzaman’da bunu ispatlı olarak görüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ocak 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman, “Mehdi (as) geldiğinde ben kabrimde olacağım” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman ömrünün sonuna kadar efeydi. Bir tek Allah’tan korkuyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Aralık 2012> Daha Fazla

Üstadımız Said Nursi Hazretleri Kürt’tür, Kürtlüğüyle biz iftihar ediyoruz. Mevlana Halid Hazretleri Kürt’tür, Kürtlüğüyle iftihar ediyoruz. Selahaddin Eyyubi Kürt’tü, Kürtlüğüyle iftihar ediyoruz. Ulemanın, büyük alimlerin, İslam alimlerinin büyük bölümü Kürt’türler. Kürtler çok mübarek insanlardır, mübarek bir topluluktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2012> Daha Fazla

Dünyanın her yerinden kardeşlerimiz, Mustafa Sungur Ağabeyimize ismiyle dua etsinler. Dualarında, Ağabeyimizin dilinin çözülmesini ve zatürre hastalığının iyileşmesini Rabbimizden istesinler.
Said Özdemir Ağabey bizim canımızdır, Üstadımızdan bir parçadır.

A9TV; 3 Kasım 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman, Mehdi (as) hayranıydı, Mehdi (as)’a zemin hazırlıyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman, mezhepler Mehdi (as) gelene kadar geçerlidir diyor. Şu an mezhepler geçerlidir ama Mehdi (as) zamanında mezhepler kalkacaktır. Mehdi (as) mezhebe tabi değildir, kendi içtihadına göre hareket edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2012> Daha Fazla

Kardeşlerimiz Said Ağabeyimize ve Sungur Ağabeyimize dua etsinler.
Bediüzzaman’ın talebeleri olan ağabeylerimiz bizim için sahabi gibidirler. Dünyanın asıl sahibi onlardır. Allah ağabeylerimizden hastalıkları defü ref etsin.
Ağabeylerimize şifa için yaptığımız her şey üzerimize farzdır. Onların sağlığı için her türlü sebebe sarılacağız inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2012> Daha Fazla

Said Özdemir Ağabeyimiz, Sungur Ağabeyimiz, bunlar veli insanlardır. Bediüzzaman’ın bizlere emaneti olan ağabeylerimizin ferah, sağlıklı yaşamalarını istiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman, bazı cahil alimler hurafelerle avam-ı müminin itikadını bozuyorlar diyor. Bediüzzaman’ın bahsettiği bu insanlar, akıl almaz hurafelerle insanların beynini uyuşturuyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2012> Daha Fazla

Mehdi (as)’ı Bediüzzaman kadar detaylı ve mükemmel anlatan alim yoktur. Mehdi (as) ile ilgili verdiği detaylar hayret vericidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri, gelmiş geçmiş en büyük alimdir. Üstadımız’a söz söylenmesi ona olan sevgimizi daha da artırır. Üstadımız dünyalar tatlısıdır, yiğittir, bir tanedir.
Bediüzzaman Said Nursi Resulullah (sav)’den sonra gelmiş geçmiş en büyük âlimdir. Her yönden ispat ederim. Üstad dünyalar tatlısıdır. Koç yiğittir. Yatıştırıcıdır, anarşi ve teröre karşı bir insandır, Türk Milleti’ne coşkun muhabbeti vardır.
Üstad’a laf söyleyenler üstada hiçbir zarar veremezler. Daha çok sevmemizi sağlarlar. Üstad bal, şeker, dünya tatlısıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman, deccaliyetin bazı alimleri korkutacağını söylüyor.
Bediüzzaman’ın Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin soyundan olduğu iddiası doğru değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri, Darwinizm’i ilmen ve fikren yıkmayı Hz. Mehdi (as)’a bırakmış, Hz. Mehdi (as)’ın her şeyden evvel Darwinizm’i yıkarak tam susturacağını söylemiştir.
Said Özdemir Ağabey, Bediüzzaman Hazretleri’nin ruhunu ve manevi güzelliğini taşıyan mübarek bir insandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman, Hz. Mehdi (as) dindar Hıristiyanlarla ittifak edecek diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2012> Daha Fazla

Sungur Ağabeyimizin iyileşmesi mucizedir. Allah bir harika meydana getirdi. Bu, aynı zamanda Bediüzzaman’ın bir kerametidir. Kardeşlerimiz Sungur Ağabeyimize dua etmeye devam etsinler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2012> Daha Fazla

Sungur Ağabeyimiz’e dualar iyi geldi, maşaAllah. Allah sağlık sıhhat versin, ömrünü uzatsın mübarek Ağabeyimiz’in, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2012> Daha Fazla

Sungur Ağabey, hepimize ait olan mübarek bir insan ve Bediüzzaman’ın bizlere emanetidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Eylül 2012> Daha Fazla

Allah, Sungur Ağabeyimiz’in canını bağışlasın, ömrüne ömür katsın. Dua ediyoruz Rabbimiz’e; Sungur Ağabeyimiz’e biraz daha ömür vermesini istiyoruz. Kardeşlerimiz de dua etsinler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman’ı Mehdi gibi gösterme projesinin arkasında İttihad-ı İslam’ı engelleme projesi var. Çünkü Bediüzzaman’ı Mehdi olarak gösterirse “İşte bak, Mehdi’niz geldi, İslam da hakim olmadı” diyecekler. Amaç bu.
Bazı kimseler Bediüzzaman Hazretleri’ni Mehdi ilan ederek, güya Mehdiyet’i yok etmek, ortadan kaldırmak istiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman,Mehdi (as)’ın çıkışını,Cenab-ı Allah’ın gadab-ı İlahi’sini durduracak bir güzellik olarak söylüyor. Onun için dünyanın her yerinde Mehdiyetin gündem olması lazım. İttihad-ı İslam’ın gündem olması lazım.
Bütün dünyada kurnazca bir anti Mehdi hareket var. Mesela Bediüzzaman’ı alelacele seyyid göstermenin amacı Mehdiyeti ortadan kaldırmaktır.Bediüzzaman vefat etmiş bir insan. Ona Mehdi demenin bir mahsuru yok onlar için. Çünkü onların sistemini değiştiremez artık Bediüzzaman.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri'nin, Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin soyundan geldiği iddiası doğru değil. Bediüzzaman seyyid olmadığını zaten kendisi söylüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri, yemin ederek “İttihad-ı İslam'ı göreceksiniz” demiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman İttihad-ı İslam’ın tohumunu ekmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2012> Daha Fazla

“Bediüzzaman’sız Nurculuk, Kuran’sız İslamiyet” böyle bir şeye müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2012> Daha Fazla

Nur talebeleri birçok cemaate güzel örnek olmuştur. İşin doğrusu hepsi Bediüzzaman’a hayran olmuşlardır ve her biri ayrı bir şekilde Bediüzzaman olarak ortaya çıkmışlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2012> Daha Fazla

Bediüzzaman, Mehdi’yle ilgili hiçbir alimin, hiçbir Ehli Sünnet, Şii veya Sünni alimin vermediği müthiş detaylar vermiş. Bediüzzaman metafizik bir şahıs. Hz. Hızır’la görüşen bir insan. Cinlerle görüşen bir insan. Sünuhat tarzında ilham alan bir insan.

A9 TV, 10 Mayıs 2012> Daha Fazla

Modernliği, modern İslam anlayışını Türkiye’ye, İslam alemine ilk getiren Bediüzzaman Said Nursi’dir. Mehdiyet’in kapısını açmıştır.

8 Temmuz 2011; A9 TV, Kaçkar TV> Daha Fazla

BEDİÜZZAMAN'I EZDİREN DECCALİYETTİR. Peki Bediüzzaman sözde ezildi, kayba mı uğradı? Cennet seyyidi oldu, inşaAllah. Bakın yüreklerimizde. EĞER O, ACIYI O KADAR ÇEKMESEYDİ BU KADAR SEVİLMEZDİ. ALLAH ONA VELİLİK MAKAMI DA VERMEYEBİLİRDİ. Ve onca kerametin sahibi oldu o çektiği acıdan dolayı, ızdıraptan dolayı. Her gün keramet görüyordu, her gün, inşaAllah.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top