Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2018> Daha Fazla

İnsanların bir kısmı tevekkülü yanlış biliyor. Fonda kaval sesi olur, yaşlı bir amca “evladım tevekkül etmelisin” diye anlatır. Çaresizliğin sonucunda meydana gelen boyun eğmiş umutsuz bekleyişe tevekkül diyorlar. Öyle değil. Tevekkül, an an senin ve her şeyin Allah’ın kontrolünde olduğunu bilmektir. Kader bilimsel bir konudur. Zaman yok. Zaman beynin algı biçimi. Bu, kaderin somut teknik bir gerçek olduğunun ispatıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2018> Daha Fazla

Sevdiğimiz insanla kaderimizde olduğu için karşılaşırız. İnsanın hayatının hiçbir anında tesadüf yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2018> Daha Fazla

İnsanların bir kısmı Allah büyük der ama anlamını düşünmez. Bir işi olur “Allah büyük” der ama Allah’ın büyüklüğü hakkında düşünmez. Mesela insan atomun yapısını düşünse Allah’ın büyüklüğünü anlaması için bir yol olur. Allah’ın büyüklüğünü anladıktan sonra da Allah’ı hiç bırakmamak ve Allah’a tam tevekkül etmek gerekir. Tevekkül ise Allah’ın kader kanunu tam bilmektir. Tevekkül deyince yaşlı bir amca olur başına ne gelirse boynu bükük durur zannedenler oluyor. Böyle değil. Tevekkül Allah’ın kader kanununu düşünmek ve tam yaşamaktır. Kader de Allah’ın sonsuz aklının mükemmel uygulamasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2018> Daha Fazla

İnsanların bir kısmı Allah büyük der ama anlamını düşünmez. Bir işi olur “Allah büyük” der ama Allah’ın büyüklüğü hakkında düşünmez. Mesela insan atomun yapısını düşünse Allah’ın büyüklüğünü anlaması için bir yol olur. Allah’ın büyüklüğünü anladıktan sonra da Allah’ı hiç bırakmamak ve Allah’a tam tevekkül etmek gerekir. Tevekkül ise Allah’ın kader kanununu tam bilmektir. Tevekkül deyince yaşlı bir amca olur başına ne gelirse boynu bükük durur zannedenler oluyor. Böyle değil. Tevekkül Allah’ın kader kanunu düşünmek ve tam yaşamaktır. Kader de Allah’ın sonsuz aklının mükemmel uygulamasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2018> Daha Fazla

Biz sadece samimi olmakla sorumluyuz. Bir gemide yolculuk eder gibiyiz. Gemide ne yaparsak yapalım gemi gider. Kader hiçbir şekilde değişmez. Allah’ın takdir ettiği şekilde akar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2018> Daha Fazla

Biz bir kadere tabiyiz, bir filmin içindeyiz. Bu film değişmez. Bu filmin değişmezliğini anlamaya Allah’a teslimiyet denir. Her soru kaderdeki sorudur, her cevap kaderdeki cevaptır. Filmi yüz kere başa alıp yeniden izlesen yine aynı şey yaşanır, kader değişmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah’ın yarattığı kader kusursuz güzeldir. İnce ince tam insanın kaldırabileceği gibi yaratılmıştır. Allah her insanın kaderini, her imtihanı kaldırabileceği şekilde yaratmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2018> Daha Fazla

Her işi evirip çeviren Allah’tır. Her ne olursa Allah yaptırır, biz müstakil varlıklar değiliz. Bir münafık saldırısı varsa, o Allah’ın kontrolündedir, bir küfür saldırısı varsa onu Allah yaratır ya da İngiliz Derin devletinin uyuyan hücreleri uyanıyorsa onları Allah uyandırıyordur. Bizim yapacağımız akıllı davranıp, Allah’a tevekkül etmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2018> Daha Fazla

İnsanın kendisinin belirlediğini zannettiği her şeyi kaderde Allah belirlemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2017> Daha Fazla

Tevekkülü artırmanın yolu Allah’ı hiç unutmamaktır. Allah’ı düşünmenin iki yönü vardır. Bir avam düşünme şekli vardır, yemeğini yer Allah’a hamd eder, televizyonda Suriye’deki olayları izler ama hiç etkilenmez. Onu sadece kızın düğünü, ertesi gün ödeyeceği çekler senetler ilgilendirir. Milli Piyango’dan bilet alır, “Allah affeder” der geçer. Okullarda Darwinizmin materyalizmin öğretilmesini çok normal karşılıyor ama 5 vakit namazını da kılıyor. Bir de Allah’ın varlığının muhteşem bir güç olarak dünyaya hakim olduğunu görüp, hayranlık içinde kalıp Allah’ı dikkatlice takip etmek vardır. Bunda Allah’la keskin bir dikkatle bağlantı vardır. Allah’ın istediği de budur. Normal aklın normal neticesi budur. Allah ile akıllı bir bağ kurulduğunda insan çok rahat yaşar. Yorucu olan ahlaksızlıktır, adamlık dinidir. Çünkü bunların çok fazla gereksiz kuralları vardır. Cahiliyenin kuralları, gelenekleri, örfleri bir insanın takatinin çok üstündedir. Dünya hayatıyla boğuşma da devreye girince bir çok insanın hayat yaşanmaz hale gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2017> Daha Fazla

Allah ayette, “her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır” diye bildiriyor. Zorluk dinin güzelliğinin bir bölümüdür, zorluğu yendiğimizde güzelliğe ulaşırız. Aslında hayat ve din zorluk gibi görünen kolaylıklardan oluşur. Eğer insan kaderi yaşadığını bilirse, Allah’a tam teslim olursa hiçbir zorluk yaşamaz. Şirk koşar, “bu insan şunu yapıyor” der ve insanları putlaştırırsa hayat onun için çok ızdıraplı olur. Bu ızdıraptan kurtulmanın yolu kadere teslim olup kendini bırakmaktır. Kader suları yara yara ilerleyen bir gemi gibidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Aralık 2017> Daha Fazla

Stresin olmaması, tevekkülün tam olması için anı yaşamak önemlidir. Geçmişi ve geleceği dert etmeden, kendisini tamamen Allah’a bırakacak mümin. Müminin yaptığı her iş Allah’a adanmış olmalıdır. Allah’ın rızasını amaçlamamak hayatı cehenneme çevirmek demektir. Allah’ın sevgisini bir yerden çıkarırsan oraya kabus, korku, dehşet ve acı gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2017> Daha Fazla

Her şeyin kaderle olması büyük nimettir. Allah esirgesin başı boşluk olsa dehşet verici olurdu. Kaderin nimet olduğunu çok iyi değerlendirmek gerekir. Kaderde her şey sağlam, iyi ve hayırla yaratılıyor. Kadere tabi olunca müthiş bir konfor olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2017> Daha Fazla

Tevekkül olduğunda insanın canını yakan her şey ortadan kalkar. Tevekkül dünya cennetidir. Tevekkülü tam elde eden insan ferahlığı elde etmiş demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafığın yaptığı her rezillik kaderinde bellidir. Nerede ne yazacak, hangi cümleleri kuracak, Müslümanlara karşı hangi atakları yapacak, cehennemde yeri nerede olacak hepsi belli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2017> Daha Fazla

Sürekli öfkeli bir insanın tevekkülü çok zayıftır, şirk batağına düşmüştür. Sürekli öfkeli olmak ciddi bir sinir zayıflığıdır ve önemli konudur. Eğer insan sürekli gergin ve sinirliyle, insanları eşyaları olayları putlaştırmış demektir. O da onu gerilime sokmuştur. Sinirin kökeni Allah’ı unutmaktır. Her şeyi Allah’ın yarattığına kani olan Allah’a kendini tam bırakan çok huzurlu yaşar. Tüm hastalıkların rahatsızlıkların kökeninde Allah’a tevekkül edememek vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2017> Daha Fazla

Olumsuzlukları gören kişiler genellikle Allah’ın sanatını ve tevekkül etmeyi bilmezler. Her ters gibi görünen olayın hayırlı olduğunu bir çok insan bilmez. Allah Müslümana şer yaratmaz. Müminsen hepsi hayırlıdır. Yemek döküldü yiyemedim diyor, belki zehirlenecektin. Geç kaldım otobüsü yakalayamadım diyor, kim bilir Allah nelerden koruyor. Mümin için hiçbir işte şer yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2017> Daha Fazla

İnsanlar iman zaafiyeti ya da imansızlıktan dolayı isyankar bir ruha bürünürler. İman eksikliği olduğunda dünyanın başıboş olduğunu düşünür ve her insanı potansiyel tehlike olarak görürler. Her an bir hastalık, bir bela, bir saldırı olacağı korkusuyla dehşet ve korku içinde yaşarlar. Onun getirdiği stresle de saldırgan olurlar. En ufak bir öfkede can havliyle saldırgan ve şüpheli tavırlar sergilerler. Bu durum tevekkülsüzlüğün insanda nasıl bir tahribata sebep olduğunu gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2017> Daha Fazla

İnsanın kaderi bir video kaset gibidir, o kasetin dışına çıkamaz. Kaderimi değiştirdim dediğinde de kaderinde olanı yaşıyordur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah’ın insanı darda bırakmasının sebebi Allah’ın insanı Kendisine yaklaştırmak istemesidir. Darlık anı da insanın bu darlıktan kurtulmak için ettiği dua da kaderde birlikte yaratılmıştır. İnsanın iyiye, doğruya, güzele ulaşması için bir vesiledir.
Hastalığa sabretmek, Allah’a tevekkül etmek mümin için önemli bir cennet vesilesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2017> Daha Fazla

İnsan kendisine baskı yapmaz, kendini bırakırsa, kaderi vicdanıyla bağlantılı olur. İnsanlar vicdanlarına direndikleri için hayatlarında sorun oluyor. Vicdana uyan samimi yaşar. İnsanın ruhunda vicdan denen güce işine gelmese de uyması gerekir. O zaman en samimi insan olur.
Her şeyi kafaya takmak ve büyütmek insana çok zarar verir. İnsanlara tevekkülü hatırlatmak, küçük olayları önemli görmesine gerek olmadığını hatırlatmak güzel bir ibadettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2017> Daha Fazla

Kontrolsüz hiçbir şey olmaz. Her şey kaderde yaşanıp bitmiştir. Küfür ve münafıklar yenilmiş, Müslümanlar zafer kazanmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2017> Daha Fazla

Bir kaderin içinde olduğunu fark edemeyen, her şeyi kendi yaptığını zanneden insan hep gerginlik içinde yaşar. Bir kasetin içinde yaşadığını unuttuğu için, Allah’ın an an her şeyi yarattığını düşünmediği için canı yanıyor. Nefsini, kendi aklını ve cismini putlaştıran, her şeye kendisinin hakim olduğunu zanneden insan şirk içine düşmüştür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2017> Daha Fazla

Ruh sahibi olan dünyada mutlaka eğitimden geçer. Allah’a tevekkül edip, tüm imtihanların hayrını hikmetini görmek gerekir. Hastalıklar, zorluklar bu imtihanın önemli bir parçasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah’ın yarattığı dışında hiçbir şey olmaz. Her an kaderde takdir edilmiş. “Şu insan bana aksilik yaptı” diyor ve üzülüyor. Bu şirk olur. “Allah bana sabretmem için gösteriyor” deyip hepsini yaratanın Allah olduğunu bilirsen kazanırsın. İnsan şirke düşmediğinde dev bir manevi güç kazanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2017> Daha Fazla

Tevekkülsüz ve şirk içinde yaşamak insanın mahvolması demektir. Allah gün içinde 2 saniye dahi unutulmaz. Allah’ı unutan insan kendini felaketin içine atmış demektir. Gün içindeki sıkıntıların, korkuların sebebi Allah’ın unutulmasıdır. Allah’ı hatırlayan ve anan insan mutlaka ferahlık duyar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Karşılaştığı olay ne kadar sarsıcı olursa olsun Müslüman tevekküllü olacak. Peygamberimiz (sav) zamanında Müslümanlar her yandan kuşatılıyorlar, çok tevekküllü davranıyorlar. Müslüman her zaman Allah’a güvenecek.
Münafığın da küfrün de yaptığı her saldırı kaderde belirlenmiştir. Kelimesi kelimesine kaderinde belirlenmiş olanı yaptığını anlayamayacak kadar ahmaktırlar. Kaderi anlamadığı için kendi yaptığını zanneder ve kendisine adeta aşıktır, kendisini haşa ilah gibi görür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2017> Daha Fazla

İnsanın yaşadığı her an, her olay kaderinde belirlenmiştir. İnsan daha kendisi var olmadan önce o olay yaşanmış ve bitmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2017> Daha Fazla

Hata yapmak dehşet verici değildir. Her hata kaderde yaratılmıştır ve insan o hataları yaparak doğruyu bulur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2017> Daha Fazla

Korku, ümitsizlik, yeis, kaygı, üzüntü Allah'a tevekkül edilmediğinde olur. Samimi imanda neşe ve mutluluk hakimdir.
Allah her şeyi sonsuz kısa zamanda en güzel surette yaratıp bitirdiğine göre Allah'ın yüce aklına güvenmek gerekir. Telaşa kapılmak akıl eksikliğini gösterir. Akılcı olan tevekkül etmektir.
Dua ve duanın gerçekleşmesi kaderde birlikte yaratılmıştır. Dua, Allah'a sevgimizi gösterdiğimiz bir ibadettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2017> Daha Fazla

Dikkat keskinliği ani bir duruma karşı hazırlıklı olmayı sağlar ve tevekkülün bir parçasıdır. Kaygıda ise tevekkül yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2017> Daha Fazla

Dünyanın tüm ömrü sonsuz kısa zaman içinde yaşanmış ve bitmiştir. Kader sonsuz uzun zamanın sonsuz kısa zaman içinde bitmiş olmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2017> Daha Fazla

Zorluğu acı olarak görmemek lazım. Allah'a tevekkülle zorlukların nimet yönünü görmek önemlidir. Zorluklar insanın ruhunu güzelleştirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2017> Daha Fazla

Müslüman geleceğe dair endişe taşımaz, Allah'a tevekkül eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2017> Daha Fazla

Tevekkül etmeyen, kaderi ve Allah'ın gücünü unutan, kendini putlaştıran insan gücünü kaybeder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2017> Daha Fazla

Her şeyi Allah yaratır. Ben kadere bağlanmış, ona göre hareket eden, Allah beni nereye götürürse teslimiyetle oraya giden bir insanım. Kadere teslim olan insan için yorucu hiçbir şey olmaz. Allah'a tam teslim olan hep hayırlı limanlara ve güzelliklere gider.
Dua da dua ettikten sonra gerçekleşen olay da kaderin parçasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2017> Daha Fazla

Zorluğu acı olarak görmemek lazım. Allah'a tevekkülle zorlukların nimet yönünü görmek önemlidir. Zorluklar insanın ruhunu güzelleştirir. Zorluklar sayesinde insan sevgiye daha açık hale gelir, derinlik kazanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2017> Daha Fazla

Mümin imtihan olduğunu biliyor olmasına rağmen zorluk anlarında heyecan duyabilir. Bu heyecana rağmen tevekkül eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kader Allah'ın istediği gibi ilerliyor, aksi olmaz, kaderin dışında bir görüntü oluşmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kadere teslimiyet güzelliktir, konfordur, berekettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kaderin bir film şeridi gibi aktığını bilen ve Allah'ın izlettiği o görüntüyü saygıyla izleyen çok huzurlu yaşar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2017> Daha Fazla

Öfke vücuda çok zararlıdır, öfke sonucu insanın kalp ritmi bozulabilir, tansiyonu yükselebilir, beyin kanaması olabilir. Öfkelenen kişi hem kendisine hem çevresine zarar verir. Müslüman tevekküllü olur, her şeyi Allah'ın yarattığını bilir ve huzurla hareket eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kader bir film şeridi gibi akar. İnsan samimi olmakla sorumludur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Öfkeyi komik ve küçük düşürücü görmek gerekir. İnsan öfkelenerek kendini küçük düşürmemeli. Öfkeyi yenmek şeytanı yenmektir. Öfkelenmemek ibadettir. Mümin tevekkülle, sabırla hareket ederek öfkeye kapılmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Tarihin evrimi diye bir şey yoktur. Hepimiz belirlenmiş bir kaderi izliyoruz. Tüm olaylar kader içerisinde yaratılmıştır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2017> Daha Fazla

Tevekkül ve sabır Allah'a olan aşkın en net delilidir. İyi gününde Allah'ı sevip zorluk olduğunda terk etmek çok büyük ahlaksızlıktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2017> Daha Fazla

Şans diye bir şey yoktur. Her olayı Allah yaratır. Kaderde olan gerçekleşir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2017> Daha Fazla

Kader sonsuz uzun zamanın, sonsuz kısa zaman içinde yaratılıp bitmiş olmasıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2017> Daha Fazla

Biz ehl-i tevekkül olarak Allah'ın yarattığı kadere teslim olmuş kullarız. Allah ne isterse o olur ve o hayır olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2016> Daha Fazla

Kaderde anlatılmış bitmiş konuları anlatıyoruz. Şu anda anlattığımız konuyu Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken anlatmıştık. Resulullah Kabe'de putları devirirken biz burada sohbet ediyorduk. Allah Katı’nda tek bir an vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Kasım 2016> Daha Fazla

İnsanların büyük kısmında gelecek korkusuyla mal biriktirme hırsı oluyor. Bu, tevekküle uygun olmayan, Allah'ın beğenmediği bir tavırdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2016> Daha Fazla

Müslüman tevekkülü olacak. Öfkeden kaçınacak. Öfke fiziksel olarak da sağlığa çok zarar verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2016> Daha Fazla

Münafıklar ve deccaliyet çok detaycıdır. Allah onları detayın içerisinde helak ediyor, detayın içinde boğuyor. Müslüman çok sadedir. Çünkü her şeyi Allah’a bırakmıştır. Gayet akılcı yaklaşır, tevekkülle yaklaşır. İşleri de hep rast gider hep hayra nail olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2016> Daha Fazla

Her olayı Allah yaptığına göre Dost’un yaptığı her şeyde hayır vardır. Dost’un yaptığı hiçbir şeye üzüntü duyulmaz.
Allah “hüzünlenme” diyor. Tavsiye zannediyorlar, farz hükümdür. “Korkma” farz hüküm, muhkem hükümdür. Açık emir, “Korkma”. Onun için Müslüman; hüzünlenmek, üzülmek bundan kaçınacak. Haramdır bunlar, mütevekkil bir Müslüman’ın yapacağı bir şey değil.
Tevekkül etmemek nedir? Şirktir. Acı neden oluyor? Şirk koştuğu için Allah tarafından ona ceza. Peşin ceza.
Allah’a tevekkül edilmediğinde korku ve hüzün şirkin cezası olarak insana verilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2016> Daha Fazla

Sabrı tahammüle çevirmemek lazım, öbür türlü sabır eziyet olur. Sabır Allah’a tevekkülle, hoşnutluk içinde ‘Allah yaratıyorsa hayır vardır’ deyip sıkıntı, ıstırap çekmeden beklemektir. Öbür türlü tahammül olur ki o zordur, Allah vermesin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2016> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) ölen birisinin arkasından yas tutmayı haram kılmıştır. Tevekkül etmemek, Allah'ın yaptığına rıza göstermemek haramdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2016> Daha Fazla

Çekingen, ürkek olmak Müslüman’ın yiğitliğine yakışmaz. Kaderde ne varsa o olur. Kaderden kaçmayla bir şey değişmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2016> Daha Fazla

Yas tutmak eski Sümerlerin, Akadların, Hititlilerin, putperest kavimlerin, eski Mısır’ın uygulamasıdır, Kuran’da mebzul miktarda ayetle ve hadislerle yasaklanmıştır. Allah’a tevekküle zıt bir tavırdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Şubat 2016> Daha Fazla

Üzülme, ağlama, bağırma çağırma olmamasına tevekkül denir. Mütevekkil insan demek, olaylar karşısında sarsılmayan, üzülmeyen, ağlamayan, dağılmış bir reaksiyon göstermeyen insan demektir. Tevekkül ayetlerinin hepsi aynı zamanda yası ortadan kaldıran ayetlerdir.
Mümin akılla hareket eder. Üzülmesi beklenen bir şeyde tevekkül eder, Allah’a güvenir, neşe içinde olur. Tevekkül zaten bu tip olaylarda yanlış reaksiyon gösterilmemesine denir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2016> Daha Fazla

Hüzün Allah’a isyanın diğer adıdır. Haramdır. Hüzün demek Allah’ın yaptığını beğenmemek demektir. Allah’ın yaptığından rahatsız olup buna karşı gösterilen protestoya hüzün denir. Allah’ın takdir ettiği kaderi beğenmiyorsa adam ağlar. Hüzünlenir, kızar, rahatsız olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2016> Daha Fazla

Müslüman Allah’a olan imanından, tevekkülünden dolayı her zaman neşelidir. Cihat alanında da neşelidir, şehit olurken de neşelidir. Sevincinden, neşesinden bir şey kaybetmez. Ancak imanı zayıf insanın eli ayağı boşalır, ümitsizliğe kapılır, panik olur, mutsuzdur, ağlar, korku içinde yaşar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2015> Daha Fazla

Eğer müminler iyi akıllarını kullanırlarsa, iyi tevekkül ederlerse, Allah'ı tam severlerse dünyada da onlar için korku ve üzüntü yoktur. Hiçbir zaman için korku duymazlar. Hiçbir zaman için de sıkıntı yaşamazlar. Ama Allah Kendi istediği gibi sevilmesi şartıyla. Allah’a Kendi istediği gibi tevekkül edilmesi şartıyla.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2015> Daha Fazla

Allah, “Telaş etmeyin. Tevekküllü olun. Bana bırakın. Ölürken de çok rahat öleceksiniz” diyor. “Ama telaş ederseniz, tevekkül etmezseniz canınız yanar” diyor Allah.
Allah, tevekkülle güzel bir dünya meydana getiriyor. Tevekkülde Allah’a karşı dürüst, samimi olmak gerekiyor. Dürüst olunmadığında Allah insanın canını yakmaya başlıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2015> Daha Fazla

İstediği şey şer oluyor onun için, haberi yok. Israrla onun olmasını istiyor. Halbuki şer o. Allah ona nasip etmiyorsa onda hayır var. Nasip etmediğinde deliriyor. Sana nasip olduğunda başın belaya girecek. Allah seni koruyor.
Üniversite imtihanını kazanamıyor, aklı atıyor. Kazansan belki orada gidip öleceksin. Belki delireceksin, belki aklını kaybedeceksin, sağlığını kaybedeceksin. Allah sana bir iyilik yapıyor. Buna teslim olman lazım.
Elinden bir şeyler çıkıyorsa bir hayır vardır. Sen burada sonsuz yaşamaya gelmedin ki. Elinden ufacık bir şey çıkıyor, bayağı dert ediyor. Çıksa ne olur? Sen gözünde büyütüyorsun, akılcı baktığında hiçbir şey yok.
Tevekkülsüzlüğün faydası nedir? Sadece acı çekmiş olacak, boş yere kendini küçük düşürmüş olacak. Allah karşısında mahcup olacak. Kendini ezecek ve akla uygun olmayan, mantığa uygun olmayan anormal bir şey yapmış olacak.
Şirk konusunu ve tevekkül konusunu insanlık tam anlasa, tam inansa, tam kalbine oturtmuş olsa hayatta hiçbir şeyden telaşa kapılmaz.
Kader değişmez. Kadere karşı direnmenin adı aslında şirk; gücün, kuvvetin Allah’ın dışında bazı varlıklarda olduğuna inanmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2015> Daha Fazla

Tevekkülün sırrını yakalayan, onu bulan, ona sarılan, dünyanın en büyük nimetine, en büyük ferahlığa sarılmıştır.
Kaderi bilmediğinde sürüneceksin, acı çekeceksin. Ama kaderi bilirsen sana Allah bereket veriyor, nimet veriyor. İbadet oluyor. Çünkü her an tevekkül etmek, her an namaz kılmak gibidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Kasım 2014> Daha Fazla

Tarihi Allah yönlendirir ve tarihin yönlendirilmesinde görevli kullar vardır dünyada, gizli kullar vardır. Gizli kullar tarihin yönlenmesinde Allah tarafından ilhamla yönlendirilir.
İnsanlar başına bir bela geldiğinde aleyhime geldi diye düşünmeyecek. Mutlaka onda bir hayır oluyor. Allah Kendi’ne çevirmek için yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2014> Daha Fazla

Cenab-ı Allah’ın planına insanlar uyacak. Uymadığında Cenab-ı Allah kan, ızdırap, acıyı insanların üzerinden almıyor ve daha da artırıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Temmuz 2014> Daha Fazla

Allah ne istiyorsa o yerine gelir. Allah’a karşı direnmenin sonu felakettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2014> Daha Fazla

Hileli düzeni Müslüman görecek, sıkıntıya düşmeyecek. Çünkü onu yaratan da Allah. Müslüman sakin olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2014> Daha Fazla

Cenab-ı Allah bir detay yarattığında, bir hikmet yarattığında, “Biz O’nun ilmine muttali olamayabiliriz. Ama O bizim her şeyimizi bilir. Biz O’na teslim olmuşuz” diyecek mümin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2014> Daha Fazla

Allah’la bağlantının hiç kesilmemesi lazım. Allah’la bağlantı kesilirse insan tevekkülünü kaybeder. Tevekkülünü kaybedince de çok sinirli, gergin ve huzursuz olabilir. Tevekkül bir saniye bile unutulmaması gereken dünyadaki en büyük nimetlerdendir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2014> Daha Fazla

Her şeye ağlayın mantığı çok çok anormal. Bu, Mekke müşriklerinde olan, daha eski devirlerde Sümer müşriklerinde olan bir sistemdir. Çok samimiyetsizce Allah’a karşı güven olmadığını gösteren bir hareket. Allah’ın yaratmadığını düşünüyorsa bir insan ağlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2014> Daha Fazla

Yas mantığı kökünden yanlış. Müslüman’da öyle bir şey olmaz. Dünyaya gönderen Allah, Katına alan da Allah. Kadere teslimiyet, Allah’ın hayrına, güzelliğine, bereketine itimat etmek yakışan, doğru olan olur. Öbürü yakışmaz.
Cenab-ı Allah canını aldığına göre, onu hayırla dünyaya getirmiş, hayırla da Katına almış. Ağlamanın anlamı yok. Rabbimizin kaderine rıza göstermek, onda hayır görmek müminin vasfı olması lazım.
Cennet sevinç yurdu ve sonsuz mutluluk, sonsuz güzellik. Her şeyin en iyisinin olduğu bir yurda vefat eden bir vildanı uğurluyorsan yas düşüncesi yanlış olur. Allah'ın yaptığını beğenmedim, ben daha iyisini biliyorum anlamına gelir. Haşa. O Allah'a şirk koşmak olur

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2014> Daha Fazla

Allah’a tevekkül dünyadaki en büyük lükstür. Saray seni mutlu etmez. Allah’a tevekkül seni mutlu eder. Tevekkül ettin mi, insan zayıf çünkü, her türlü ızdırap kalkar. Allah nimet olarak yaratmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2014> Daha Fazla

Allah’tan her zaman mükemmel tevekkül istemek lazım. ‘Yarabbi, bana Sana mükemmel tevekkül eden kul olmayı nasip et’ diye Müslüman bu nimeti sürekli isteyecek. Çünkü çok büyük bir nimet.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2014> Daha Fazla

Allah’a tevekkül edeceksin. Allah’a tevekkül etmezsen her şey sana ızdırap verir, her şeyden sıkılırsın. Her şey seni korkutur, her şey üstüne gelir. Dünyanın bütün olayları senin üstüne gelir. Göğün yüksekliklerinde kalbin sıkışıyor gibi olursun ayetin ifadesiyle. Allah’a teslim ol kalbin ferahlasın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2014> Daha Fazla

Her zaman her şeyde hayır olduğunu hiçbir şekilde unutmamak lazım. Cenab-ı Allah dünyayı atıl tutmaz; devamlı hareketlendirir, canlandırır. Hep atak vardır, hep heyecan vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2014> Daha Fazla

Her şeyde bir hayır var. Mehdiyetin bir aşamasındayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2013> Daha Fazla

Ne münafıkların ne de materyalistlerin Allah'ın dilemesi dışında bir güçleri yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2013> Daha Fazla

Cenab-ı Allah, iyi insanlar için dünyayı şekilden şekile sokuyor, dizayn ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2013> Daha Fazla

Allah'ın güzel bir planı var, o plan her an işliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Eylül 2013> Daha Fazla

Mehdiyet daha dünya kurulmadan önce vardı ve kıyamete kadar da geçerlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2013> Daha Fazla

Allah dünyayı dizayn ediyor. Suriye’yi hazırlıyor, Irak’ı hazırlıyor, İsrail’i hazırlıyor, Türkiye’yi hazırlıyor, her yeri hazırlıyor. Bütün dünya misafirlerin, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın gelişi için hazırlık halinde, bayram hazırlığı gibi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2013> Daha Fazla

Allah Müslüman için her şeyi hayırla yaratıyor. Allah'ın bizi bize bırakmaması çok güzel, elhamdülillah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2013> Daha Fazla

Amerika’yı ayrı bir güç zannediyorlar, Rusya’yı ayrı bir güç zannediyorlar. Bütün güç Allah’ın. Atoma, elektrona her şeye hakim olan Allah’tır. Sonsuzluğa hâkim olan Allah’tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2013> Daha Fazla

Olaylara salt siyaset gözüyle değil, iman gözüyle bakılması gerekir. Bütün derin devletlere, insanlara ve olaylara hakim olan Allah'tır. Olayların ledüni yönlerini iyi görmek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2013> Daha Fazla

Kaderde, tarih sadece Mehdiyetin galip olacağı şekilde dizayn edilmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2013> Daha Fazla

Mehdiyet’in dışında her yöne kapalı yaratıldı Türk Milleti’nin kaderi. Türk Milleti’nin kaderi sadece Mehdiyet’e açıktır. Boş yere uğraşırlar, boş yere debelenirler. İkinci bir ihtimal yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2013> Daha Fazla

Rabbimizin dediğinin dışında bir şey olmaz. Hâşâ, Allah’la kimse savaşamaz. Kaderi kimse durduramaz. Kadere boyun eğsinler, bıraksınlar Allah’a kendilerini. Güven Allah’a, dayan Allah’a.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kader tesadüfler sonucu akmaz. Kader Allah’ın planladığı şekilde, Allah’ın yarattığı şekilde akar. Dolayısıyla başıboş giden bir tren, nereden uçacağı belli olmayan bir şey, böyle bir yapı yok. Bu trenin nereye gideceği belli, hangi istasyonlara uğrayacağı belli. Peygamberimiz (sav) açıklamış ve hep oralardan geçiyor, başka yerden geçemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mart 2013> Daha Fazla

Yobazlar saldırıyor diye, deccaliyet saldırıyor diye Müslüman hüzne kapılmayacak. Hileli düzen kurulurken o düzenin kurulmasını Allah sağlıyor. Allah yaratıyor. Nasıl? Hikmetle.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2013> Daha Fazla

Bir yere bir tayin varsa tayini Allah yapar. Kader ne ise o olur. Her şeyi dizayn eden, yönlendiren, tayin eden, getiren, götüren hepsi Allah’tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2013> Daha Fazla

Allah her şeyi hayırla bitirir. Eleştireni de Allah yaratıyor, eleştiren de kendinden eleştirmiyor. O da gerekir, o da bir güvencedir, güzelliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2013> Daha Fazla

Müslüman hiçbir şey için “eyvah” demez. Sürekli Allah tarafından izlendiğini bilir. Tevekküllüdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Aralık 2012> Daha Fazla

Küfür öyle özgür değildir. Münafık özgür değildir. Adam zannediyor ki özgür. Özgür değil. Münafık uçsuz bucaksız özgür olduğunu zannediyor. Halbuki milim milimine bellidir onun ne yapacağı. Kaderdekini yapabilir, başka bir şey yapamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2012> Daha Fazla

Biz her olayda hayır görüyoruz. Neşe ve sevinç Müslümanın vasfıdır. Aciz, ağlamacı kafa Müslümana yakışmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2012> Daha Fazla

Kader ince ince planlanmış, rahat etsinler. Aksi hiçbir şey yok kaderin içerisinde. Her şey hayırla, bereketle yaratılmış. Her şey güzellikle yaratılmış. Hep güzellik göreceğiz inşaAllah.
Kader güzel, kader hayırlı, kader bereketli. Milletimizin kaderi güzel. Ahir zamanın kaderi güzel. Mehdiyetin kaderi güzel. İsa Mesih’in kaderi güzel. Güzel bir kader üzerine hareket ediyoruz, yürüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2012> Daha Fazla

Kader insana hâkimdir, Allah’ın dilemesiyle. Allah hâkimdir.

A9TV; 26 Ekim 2012> Daha Fazla

Kuran’ın önemli anlatımlarından bir tanesi de her şeyde hayır olmasıdır. Her şeyde bir hayır vardır. Mutlaka bir hayırla yaratılır. Hayırla yaratılmayan hiçbir şey yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2012> Daha Fazla

İnsan daha yaratılmadan, imtihanının gereği olarak alay edilme, baskı, hapis hepsi önceden hazır edilir. Vakti geldikçe Allah onu gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2012> Daha Fazla

Nazar diye bir şey yoktur, her şey Allah’ın kontrolündedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2012> Daha Fazla

Allah’ın yarattığı kadarını öğrenebiliriz. Kaderde bize verdiği bilgi kadarını öğrenebiliriz. Kaderin dışındaki bir bilgiye asla ulaşamayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2012> Daha Fazla

Biz mekânlıyız ve zamanlıyız. Allah zamansız ve mekânsız. Bize an içinde zaman yaratıyor. O anın içindeki zamanı görerek olaylar sanki peş peşe oluyormuş gibi görüyoruz. Hâlbuki çoktan olup bitti. Hepsi bitti.

  Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2012> Daha Fazla

Kaderde olanlar oluyor. Kaderin dışında bir şey olmaz. Kader derken; tek bir an içerisinde Allah bütün olayları yapıp bitirdi. Biz o anı zaman olarak görüyoruz. Sonsuz kısa zaman olan anı, Allah bize zaman olarak gösteriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2012> Daha Fazla

Kaderde Türk-İslam Birliği var. Kaderde milletimizin Mehdi (as)’ı görmesi var. Kaderde insanların Mehdi (as)’a karşı çırpınması var, çıkmasın diye uğraşması var.
Kaderin değişmesi mümkün değildir, imkânsızdır. Yani hiçbir güç değiştiremez Allah’ın izniyle. Demiri bükebilirsin, çeliği kırabilirsin, dağı delebilirsin ama kaderi değiştiremezsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ağustos 2012> Daha Fazla

Allah’a karşı mücadele planı hazırlıyor, İslam’a ve Kuran’a karşı mücadele planı hazırlıyor. Daha dedesinin dedesi doğmadan o toplantıyı Allah Katında yapmış, Allah ona yaratmış. O da kendi yaptığını zannediyor, acayip kurnaz olduğu kanaatinde. Halbuki CD gibi o; ne varsa o görülüyor, başka bir şey yok.
Gizli plan yapıyor gece yarısı. Hâlbuki daha babasından doğmadan Allah o planı ona yaptırmış, haberi yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2012> Daha Fazla

Tek bir an olunca anın içersinde Allah’ın dilemesiyle gezersin. Peygamberimiz (sav) de zamanın içinde gezdiği için Mehdi (as)’ı görmüş. Mesela Hz. Hızır (as) da gezer zamanın içinde, alışmış. Hz. Musa (as)’ı da gezdiriyor ama aklın ihtiyarının kalkmaması için yekaza halinde.
Mehdi (as) şu an faaliyet yapıyor ama şu an Peygamberimiz (sav) de sahabelerle sohbet ediyor. Hz. Musa (as) da talebeleriyle denizden geçiyor şu an. Hz. İbrahim (as) de şu an o buzağıyı kızartıp misafirleriyle yemek yiyor. Hz. Adem (as) daha şu an Cennet’ten indirildi. Zaman tek çünkü tek bir an var Allah Katında.
Allah Katında zaman olmadığı ve tek bir an olduğu için Peygamberimiz (sav) zaman zaman, zamanın içinde, Allah tarafından bir rüya âleminde gezdiriliyor. Uyku ile uyanıklık arasında, zamanın dışına çıkarılıyor. Mehdi (as) ’ı görüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2012> Daha Fazla

Birinci Dünya Savaşı çıkması gerekiyordu çünkü kader öyleydi. Onlar kaderi oluşturmuş oldular. İkinci Dünya Savaşı çıkması gerekiyordu, kader öyleydi. Kaderi oluşturmuş oldular.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Temmuz 2012> Daha Fazla

Müslüman silahına, aşiretine, arkadaşlarına, parasına değil; Allah’a güvenecek.
Tevekküllü insanlar acayip sağlıklı, sıhhatli, neşeli olurlar. Hiçbir derdi olmaz. Bedeni hastalıkları olmuyor pek öyle insanların.
Bir insanın tevekkül etmemesi için deli olması lazım. Tevekkül en büyük lükstür, en büyük rahatlıktır. EN GÜÇLÜ SİNİR İLACININ YAPMAYACAĞI ETKİYİ TEVEKKÜL YAPAR. EN GÜÇLÜ ANTİ DEPRESANLARIN YAPMAYACAĞI ETKİYİ TEVEKKÜL YAPAR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2012> Daha Fazla

Bütün güç Allah'ındır. Bir tane külli irade vardır, hakim irade, Allah'ın iradesi vardır. Tamamına hakimdir. Kaderin tamamı Allah'a aittir. Hepsi bir Kitapta yazılıdır. Tek bir an vardır. Tek bir an içinde Allah her şeyi yapıp bitirmiştir.
Külli irade, cüzzi irade diye bir şey yok. Bir tane irade vardır. Onu da Allah yaratır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2012> Daha Fazla

Darwin ne kadar söyleyecekse, Marks ne kadar söyleyecekse hepsi hazırdır Allah Katında. Mesela MARKS’IN KAPİTAL’İ DAHA O DOĞMADAN, DAHA ONUN BABASI DOĞMADAN HAZIRDI AMA ALLAH ONA KENDİ YAZMIŞ GİBİ GÖSTERİR. Beyninde öyle görür o.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2012> Daha Fazla

Firavun’u, Nemrut’u, Darwin’i Stalin’i, Lenin’i hepsini yaratan Allah’tır. Her komünist faaliyeti, her dinsiz imansızın yaptığı faaliyeti Allah kaderde onlar daha doğmadan yaratmıştır. Dolayısıyla Allah’ın dediğinin dışına çıkamazlar.
Darwinistler, materyalistler, komünistler kendilerince Allah’ı acze düşürmek için –hâşâ- çaba harcıyorlar. Hiçbir etkisi olmaz. Çünkü kaderde onları yaratan da Allah. Onların İslam aleyhinde faaliyetlerini yaratan da Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2012> Daha Fazla

Tevekkül ediyor da adam mesela parasına tevekkül ediyor, arkadaşlarına tevekkül ediyor, bedeni kuvvetine tevekkül ediyor, silahına tevekkül ediyor, aşiretine tevekkül ediyor. Öyle olmaz. TEK GÜÇ ALLAH’TIR. TEK TEVEKKÜL EDİLECEK ALLAH’TIR. Mütevekkil, vekil tutmak. Güvenmek. Yani Allah’a teslim olmak, Allah’a bırakmak.
ALLAH’A TEVEKKÜL EDEN EN BÜYÜK LÜKSÜ YAŞAR. DÜNYADAKİ EN BÜYÜK LÜKS, EN BÜYÜK KONFOR ALLAH’A TEVEKKÜL ETMEKTİR. Yani Allah’a tevekkülün üstüne bir ferahlık veren, mutluluk veren bir olay yoktur. İman ve Allah’a tevekkül ama hakkıyla tevekkül.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2012> Daha Fazla

MAŞAALLAH, İNŞAALLAH ZİKRİNİ DÜNYANIN ATOMLARI SÜREKLİ HİSSEDER. Kader o zaman sürekli dünya hakimiyetine doğru kayıyor. Kaderin gıdası 'maşaAllah, inşaAllah'. Kader sever maşaAllah inşaAllah'ı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2012> Daha Fazla

“Allah bilir, siz bilmezsiniz” diyor Allah ayette. İnsan kendi kafasına göre “böyle olmasaydı keşke” diyor. Değil, öyle olursa güzel. Sen sonsuz hayatı amaçlamıyor musun? Allah’ın rızasını amaçlamıyor musun? İşte güzel olan o.
Aslında insanlar kaderi tam bilseler çok rahat ederler. Tam kamil anlamda bilseler acayip bir konfordur. Kaderi Allah en güzel şekilde yaratıyor. İnsanlar bazen beğenmiyor gibi oluyor ama halbuki onun için en güzeli o, en doğrusu o.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mayıs 2012> Daha Fazla

Batın gözüyle bakarsak; kaderin dışında insan hiçbir şey düşünemiyor. Mesela kafasındaki perdeler açılıyor. “Derin düşündüm, ben bu hale geldim” diyor ama derin düşüneceği saat belli, vakit bellidir. Onun dışında derin düşünemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2012> Daha Fazla

İnsanların Allah’a teslim olmamasına ait görüntüler çok mucizedir, iman hakikatidir. Sırf karıncanın hayatını incelemek, sırf saati incelemek değil; İNSANLARIN DÜNYAYA MEYLETMESİNİ İNCELEMEK LAZIM. BU, ÇOK BÜYÜK BİR İMAN HAKİKATİDİR.
“Bedeninizi, sesinizi, bakışınızı, saçınızı, yemeğinizi, evinizi, bakımınızı, elbisenizi, her şeyinizi, her yerinizi güzelleştireceğim” diyor Allah. “Güzel yaşayacaksınız, güzel konuşacaksınız, güzel yiyip içeceksiniz, güzel öleceksiniz, Karşıma güzel geleceksiniz, cennette de Ben sizi güzelleştireceğim” diyor Allah. Sadece Allah’a teslim olmakla oluyor bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2012> Daha Fazla

Allah güç vermese Firavun adım atamaz. Allah ne diyorsa onu yapar. Kaderinde ne varsa onu yapıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Nisan 2012> Daha Fazla

Allah an içinde bütün kainatı yaratmış, bitirmiştir. Sonsuz uzun zamanı, sonsuz kısa zaman olan an içinde yapıp bitirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2012> Daha Fazla

ALLAH’IN GÜCÜNE GÜVENMEK İBADETTİR, RAHMETİNE GÜVENMEK İBADETTİR. MERHAMETİNE GÜVENMEK İBADETTİR. Allah’ın ince detaylı düşüncesine inanmak ibadettir. Haşa Allah’ı bunları düşünemez diye düşünürse bir insan, bu ahlaksızlık olur.
Her yerde keyif içinde olacaksın eğer Allah’a güveniyorsan, eğer seviyorsan. Allah’ın aklına güven sen. Hücrenin kromozomunu Allah bildiğine göre, yarattığına göre en ince detaylarına kadar onları da güzel yaratmış.

> Daha Fazla

Bedenimiz, ruhumuz, kaderimiz HER ŞEYİMİZ ALLAH'A AİT.
Küfre düşmemek için, bir şey yaparken inşaAllah dersin. Her şeyi yapan Allah'tır.
Sıkıntıyı tarif için Allah, “göğe yükseliyormuş gibi olursun diyor. Ama ALLAH’A KALPTEN TESLİM OLURSAN BİR SÜKUN BULURSUN KALBİNDE.
MÜSLÜMAN TAM ANLAMIYLA ALLAH'A TESLİM OLACAK. Müslüman, “bedenim de ruhum da Allah'a ait” diyecek.
Allah'a samimi teslim olanlarda ferahlık ve güzellik olur. Allah her şeyi bir amaçla yaratmıştır. Tevekkül Allah'ın dünyada verdiği en önemli nimetlerdendir. Tevekkül etmeyen insanda psikolojik rahatsızlık başlar. ALLAH'A TEVEKKÜL EDENİN DÜNYASI GÜZEL OLUR.
Şu an konuşturan, bütün konuşmaları ve her şeyi yaratan Allah’tır. Her şeyi Allah yarattığına ve her şey hayırla yaratıldığına göre üzülmek ve sıkıntı haram olur.
Üzüntü ve sıkıntı, -Haşa- “olayları ben meydana getiriyorum” anlamına gelir. “Ben de bundan sıkılıyorum” demek olur. İşte o zaman şirk koşuyorsun. HÜZNÜN VE SIKINTININ KÖKENİNDE ŞİRK VARDIR. İnsanları şirk koşuyordur, Allah’ın tecellisi olarak görmüyordur. HER ŞEYİ VE TÜM GÖRÜNTÜYÜ ALLAH’IN YARATTIĞINI BİLDİĞİNDE, KİME VE NEYE ÜZÜLEBİLİRSİN O ZAMAN?
Müslüman’ın kalbi hep müsterih olacak, ÜZÜNTÜ HARAMDIR. HERŞEYİ ALLAH'IN YARATTIĞINI BİLEN ASLA ÜZÜLMEZ.
“Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler” diyor Allah. Allah, insanların genel olarak böyle bir belanın içinde olduğunu söylüyor. Oysa, HİÇBİR ŞEYİ İNSAN KENDİ İRADESİYLE YAPAMAZ. ANCAK ALLAH DİLERSE YAPAR.
Cüzi iradeyi de külli iradeyi de Allah yaratır. Bunu kabul etmeyenler, illaki kendilerine bir ilahlık verecekler (Allah’ı tenzih ederiz). Oysa insan acizlerin acizidir. Herşeyin yaratıcısı Allah’tır. Aklı olan, vicdanı olan bu konunun içindeki harikuladeliği düşünüp bulabilir.
Çaresiz, korkan, üzülen Müslüman olmaz. Müslüman, Resulullah (s.a.v.) gibi olacak.
Üzülmek haramdır, Müslüman dinç kafalı olmalı. Üzülmek ancak Allah’a tevekkülsüzlükte olur. Orada yaşanan olayı Allah yapıyor, karşıdaki insan değil. Ve Allah o olayı mutlaka hayırla meydana getiriyor. En umulmadık olay denilen şeyi de Allah yaratır.
Allah’a iman ve tevekkül dünyadaki en büyük lükstür. İnsan tevekkülü unuttuğunda dünya üzerine çöker. Tevekkül ettiğinde ise bütün dünya onun hizmetine girer.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top