Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2018> Daha Fazla

Allah yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah’ın oluncaya ilmen kadar mücadele edin diye bildiriyor (Enfal Suresi, 39). Homoseksüellik, Darwinizm, materyalizm, komünizm, PKK ve diğer terör örgütleri, her türlü sapıklık… Bunların hepsi fitnedir. Eğer bu fitnelerle ilimle, irfanla var gücümüzle mücadele edersek Allah onun bereketini getirir, İslam’ı hakim kılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2018> Daha Fazla

Fikirle gelen komünizm fikirle gider. Fikirle gelen Allah’sızlık fikirle gider ve fikirle iman yerleşir. Aksi durumda PKK ile mücadelede kesin netice elde etmek pek mümkün olmaz.
Darwinist eğitim kaldırılsa PKK sorunu o anda biter. Silahlı çatışmayla 40 yıldır uğraşılıyor. Bilimsel mücadele yapılmış olsa 6 ayda konu biter. Komünizmin temeli Allah inancının olmamasıdır. Kürt gençleri ise dindardır. Gençleri komünist teröre iten temel sebebi ortadan kaldırmak önemlidir. Pozitivist eğitim denilen Darwinist eğitim olduğunda gençlerde din iman çok zayıflıyor. PKK da o zaman gençleri terör için çok kolay ikna ediyor. “Bak bilime göre sen bir hayvandın, ilkel komünal toplum vardı, herkes eşitti, her şey ortaktı, doğanın kanunu buydu. İnanmıyorsan bak devletin okullarında bile bilim olarak bu anlatılıyor.” diyor. Öldürmeyi de bilimsel gibi gösteriyor, “yolda böceğe basıp öldürmüyor musun, bakteriye tendürdiyot basmıyor musun, insan da bir tür hayvan, öldürmen doğanın gereği” diye eğitim veriyor. Adam gençleri makarayla sarmış sen o makarayı sadece çözeceksin, bunun için de karşı eğitim vereceksin. Karşı eğitim vermeyip tam tersine komünist terörün kaynaklarına ulaşmasını sağlayan eğitim verirsen, gençleri Darwinist yetiştirirsen o zaman PKK’ya Allah korusun zemin hazırlamış olursun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2018> Daha Fazla

PKK’nın dini Darwinizm’dir. Ama bir çok çevre kendisi de Darwinist olduğu için PKK’nın bu batıl dininden bahsedemiyor. PKK’nın Marksist, Leninist, komünist olmasına sebep olan Darwinizm’dir. Darwinizm antik dönemlerden gelen putperest bir dindir. PKK da bu batıl dine sahiptir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2018> Daha Fazla

Darwinizm eşittir komünizm. Darwinizmin pençesine düşen birinin komünizme kapılmaması mucizedir. Bu tehlikeye rağmen Darwinizm devlet eliyle öğretiliyor. Bu çok vahim bir durum. Darwinist eğitim alan biri, sokaktaki bir kediden, köpekten, bir bakteriden farkı olmadığını düşünüyor. Bir bakteri öldüğünde ne oluyorsa, kendisinin ölümünde de öyle olacağına inanıyor. Dünyaya bakış açısı tamamen bu çarpık mantık üzerine kurulu oluyor. Kişi kainattaki muazzam sistemi Darwinist felsefenin dayanak noktası olan diyalektik felsefeyle açıklamaya başlıyor. Zamanla da Allah'ı, dini, ahireti tamamen reddetmiş oluyor. Devletin Darwinist eğitimi derhal durdurması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ocak 2018> Daha Fazla

Amerikan halkına PKK’nın ideolojisini ve yapısını iyi anlatmak gerekir. Amerikan halkının büyük çoğunlığu PKK’nın komünist, dinsiz, ateist bir örgüt olduğunu bilmiyor. Halka ulaşıp bu gerçeği kapsamlı anlatmak önemlidir. Türkiye bir an önce Suriye, Rusya, İran ile ittifak edip PKK’ya karşı bu ülkelerle ortak hareket etmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2017> Daha Fazla

Terörü bitirmenin yolu Darwinist eğitimi durdurmaktır. İnsanlara Allah’ın yaratmadığı, tesadüflerin ürünü olduğu anlatılınca materyalizm ve komünizm çığ gibi gelişiyor. Komünizmi kabul eden PKK’nın ideolojisini kabul etmiş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2017> Daha Fazla

Kaliteyi aramak bir insanın ruhundaki güzelliği gösterir. Kalite doğrudan Allah ile bağlantı kurulduğunda oluşur. Mesela komünistler kalite üstünde durur ama komünist ülkelerde sanat ve kalitede muazzam bir çökme olur. Gelenekçi İslam anlayışının olduğu ülkelerde de sanat ve kalite çökmesi oluyor. Kuran Müslümanlığı tam uygulandığında müthiş bir kalite ve sanat gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Kasım 2017> Daha Fazla

PKK’nın ideolojisiyle, komünizmle ilmi mücadele yapmak şart. Darwinist felsefe anlatılıyor, diyalektik felsefe anlatılıyor. Buna karşı eğitim de gerekiyor. Eğitimle PKK’lı olan biri, eğitimle PKK’lı olmaktan kurtulur. Asıl mesele bilimsel mücadeledir. PKK’lılar namazın, İslam’ın gereksizliğini, Allah’ın -haşa- olmadığını anlatıyorlar. Biz karşı eğitim verirsek, bu insanları PKK’nın elinden kurtarırız. Devlet büyüklerimiz bunu söylemekten kaçınmasınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

Darwinist materyalist eğitime son verilmesi gerekiyor. Darwinizm PKK’nın temel inancı. PKK, gençleri komünist ideolojiye çekerken önce Darwinizmi, materyalizmi anlatıyor. Sizi Allah yaratmadı, atalarınız komün yaşayan varlıklardı, biz de bu döneme döneceğiz diyerek gençleri eğitiyor. Buna verilecek cevap karşı eğitimdir. Bir adam durup dururken PKK’lı olmuyor. PKK ilmi eğitim veriyor, fikren ikna ediyor. Buna karşı bilimsel çalışma, karşı eğitim yapılmazsa terörün bitmesi söz konusu olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2017> Daha Fazla

Komünist sistem hakim olduğunda insanların ruhu mekanikleşiyor, sanat, bilim ortadan kalkıyor, insanların yaşam sevinçleri bitiyor. Komünizmin sosyal adalet kavramı ise Marks'ın Tevrat'tan aldığı bir modeldir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2017> Daha Fazla

Başbuğ Türkeş tarihi önemi olan bir Türk büyüğüdür. 1980 öncesinde komünizme karşı mücadele onun vesilesiyle kazanıldı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bazı kardeşlerimiz komünizmin sosyal adalet yönünü düşünerek sahipleniyorlar ancak komünizmde sosyal adalet baskıyla, zorla, diktatörlükle oluşturulmaya çalışılır ve aile, din, namus kavramları yoktur. Bu yönleriyle komünizm hiçbir insanın isteyeceği bir model değildir. Sosyal adalet, savaşların bitmesi, barışın hakim olması ve kardeşlik isteyen herkes Mehdiyeti savunmalıdır. Çünkü Mehdiyet tüm bunları kamil anlamda gerçekleştirir. Komünizm proletarya diktatörlüğüyle insanlara dehşeti yaşatırken Mehdiyet sevgiyle sosyal adaleti hakim kılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2017> Daha Fazla

Komünizmde din, aile, ahlak ve devlet yoktur. Komünal toplum anlayışı vardır. Zor ve dehşet sistemidir, baskıya dayanır. Komünizm zor ve şiddetle sosyal adaleti sağlamak iddiasındadır ve bu yüzden acımasızdır. İslam da ise sevgiyle sosyal adalet sağlanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2017> Daha Fazla

Komünist sistem sosyal adaleti baskıyla sağlamaya çalışır. Kuran ahlakına göre sosyal adalet sevgiyle, imanla ve şefkatle sağlanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

Komünizmde din, ahlak, devlet, aile yoktur. Mutluluk yoktur. Acımasızlık ve sevgisizlik hakimiyeti vardır.
Komünizmin olduğu ortamda hayat anlamsız hale gelir, insanlar robotlaşır, neşe ve sevinç ortadan kalkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2017> Daha Fazla

Komünist felsefe Darwinizm zemini üzerinde gelişir. Darwinizm ortadan kaldırıldığında komünizm, komünist terör hiçbiri kalmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2017> Daha Fazla

Teröre karşı en büyük vuruş komünizmin beyni olan Darwinizm'in dağıtılmasıdır, geçersizliğinin öğretilmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2017> Daha Fazla

PKK'nın hedefinin sadece Güneydoğu olduğunu zannediyorlar, oysa komünist ideoloji tüm bölgeyi yutmayı amaçlayan bir harekettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2017> Daha Fazla

Darwinizm'in komünizmin temeli olduğunu komünist liderlerin kendisi anlatıyor. Darwinist propaganda yapan bilerek veya bilmeyerek komünizme zemin hazırlamış olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2017> Daha Fazla

En hayati put Darwinizm'dir. Komünizm, faşizm, terör ve şiddet Darwinizm üzerine inşa edilmiştir. Darwinizm bitince bunlar da biter.
Darwinist eğitim akın akın komünist yetişmesine sebep oluyor. Okullarda tesadüf anlatılıyor. Komünizmin felsefi temeli gençlere öğretiliyor. Önemli olan bataklığı kurutmaktır, sivrisineklerle mücadele etmek değil. Darwinist eğitim terörist komünist üreten bir bataklıktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Atatürk komünizmin her görüldüğü yerde fikren ezilmesi gerektiğini söylüyor. Bu yerine getirilmesi gereken çok önemli bir tespittir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mayıs 2017> Daha Fazla

Biz komünizmin sosyal adalet düşüncesine karşı değiliz; dinsiz, acımasız, kan döken karanlık ruhuna karşıyız.
Komünist arkadaşların barış ve sosyal adalet idealleri güzel ancak bu adalet gönüllü kardeşlik bağı içinde olur, dayatmayla olmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Nisan 2017> Daha Fazla

Komünizm iman zaafiyetinden kaynaklanıyor. Dağa çıkmayı engellemenin kesin yolu komünizmin dayanak noktası olan Darwinizmin kaldırılmasıdır.
Allah'ın açıkça inkar edildiği, insanlara "Allah yaratmadı" diye eğitim verildiği müddetçe belalar, acılar eksik olmaz. "Atalarımız mikrop" diyen bir zihniyetle gençler yetiştirilirse bu gençlerin şiddete, komünizme, teröre sürüklenmesi çok kolaylaşır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2017> Daha Fazla

Barışçıl, demokrat olan komünistlere saygımız var, ancak şiddeti savunan ve uygulayanları milletçe kabul etmeyiz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2017> Daha Fazla

Faşizmin de komünizmin de kurucusu İngiliz derin devletidir. Dolayısıyla Nazizm'i kurup besleyen de İngiliz derin devletidir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2017> Daha Fazla

Paleontoloji bilimdir, Darwinizm ise hurafedir. Fosiller derslerde anlatılırsa Darwinizm biter. Darwinizmi ispatlayacak tek bir delil yoktur. Darwinizm bilim değildir, demagoji ile Darwinizmi kabul ettiremezler. Darwinizm komünizmin temeli olan bir hurafedir, batıl bir inançtır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2017> Daha Fazla

İnsanların çoğu Darwinizm'in oluşturduğu felaketin farkında değil. Faşizmin, komünizmin, tüm savaşların temelinde Darwinizm var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2017> Daha Fazla

Obama da yakın çevresi de komünist eğilimliydi. Obama'nın yaptığı tahribatı Trump'ın düzeltmesini temenni ediyoruz. Trump anti komünist anti Darwinist bir insan. Rusya, Türkiye, İran, Çin ve tüm Türki devletler Trump'a destek olsunlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Aralık 2016> Daha Fazla

Rahmetli Başbuğ'un mekanı cennet olsun. Emek emek çok vatansever, kaliteli, mukaddesatçı bir gençlik yetiştirdi. Ülkücü gençliğin fedakar gayretleri olmasa 12 Eylül öncesinde komünizm Türkiye'ye hakim olabilirdi. Ülkücüler komünizme karşı set oldular. 12 Eylül öncesi ülkücü gençliğin çektiği çileyi gençlerin çoğu bilmiyor. Onların yaşadıkları bir destandır, hiç unutmamak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2016> Daha Fazla

Türkiye'nin sınırında sürekli terörist üreten komünist, Stalinist yapılanma var. Bu yapının asıl fikrinin ortadan kaldırılması lazım. YPG/PKK'nın fikri zemini ortadan kaldırılmadığı müddetçe terör son bulmaz. PKK/YPG ve diğer terör örgütleri için adam bulmak sıkıntısı olmuyor. Adamların inancının ortadan kaldırılması gerekiyor ki sistem bitsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2016> Daha Fazla

Komünist felsefede sürekli çelişki ve çatışma düşüncesi vardır. Aynısı münafıklarda da vardır, durduk yere çatışma meydana getirirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2016> Daha Fazla

Komünizm kadınların neşesini ve güzelliğini elinden alan bir sistemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Kasım 2016> Daha Fazla

PKK ideolojisinin sözde bilimsel olduğunu, aile, din, ahlak olmadığı düzene dönmek için verdikleri mücadelenin bilimsel olduğunu iddia ediyor. Darwinizm de bunu anlatıyor. Okul kitaplarında anlatılan Darwinist tarihle PKK'nın anlattığının farkı yok. Tek yanlı Darwinist eğitim bitmeli. Bu yüzden Devletin mutlaka Darwinizm, komünizm ve materyalizme karşı bilimsel bir hesaplaşma içinde olması gerekiyor .

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2016> Daha Fazla

Komünizmle, Stalinizmle ideolojik, felsefi hesaplaşma yapılmadıktan sonra PKK terörü varlığını devam ettirir, hatta gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2016> Daha Fazla

Komünizmde sosyal adalet baskı ve zorla sağlanmaya çalışılır. İslam'da her şey güzellikle, sevgiyle ve isteyerek yapılır, eşitlik tam oluşur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2016> Daha Fazla

Abdülhamit döneminde Bediüzzaman için komünist kadar tehlikeli diyen sözde alimler olmuş, ancak bunlar Darwinist propagandaya ses çıkarmamıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2016> Daha Fazla

Gladyo kendisini komünizm karşıtı gibi göstererek Ortadoğu ülkelerinde faaliyet yapıyordu. Oysa komünistleri de Gladyo örgütlüyordu. Gladyo'nun elemanları genelde hep profesyonel katillerden oluşur. Cinayete alıştırdıkları insanları eleman olarak kullanırlar. Gladyo çok sayıda kadın ajan ve eleman da kullanır. Bu kadınlar çok farklı görünümlerde de olabilir, kapalı da olabilir dekolte de.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2016> Daha Fazla

Komünist Stalinist düşünceye karşı, “Gelin, annenizin çorbasını için” diyerek mücadele olmaz. Mücadele, bu ideolojilerin geçersizliğini bilimsel olarak anlatarak olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Haziran 2016> Daha Fazla

Komünizmin kökeni Darwinizm’dir. Bütün Marksist liderlerin hepsi bu konuda ittifak halindeler. Darwinizm olmayınca komünizm de olmaz.
Komünist terörle en etkili mücadele, tek yanlı Darwinist eğitimin ortadan kaldırılması ve iman hakikatlerinin anlatılmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mayıs 2016> Daha Fazla

Komünizm berbat bir sistemdir. Allahsız, Kitapsız, maneviyatsız, ruhsuz, çok çirkin ve acımasız bir sistemdir. Stalinist, terörist, komünist anlayış, cinayetin, kanın, ıstırabın, acının, zevksizliğin, pisliğin, rezilliğin, sapıklığın oluk gibi aktığı bir sistemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2016> Daha Fazla

Obama'nın PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye destek olması Amerikan tarihinde görülmemiş bir rezalet. Hiçbir Amerikan başkanı komünist Stalinistleri desteklememiştir. Hiçbir başkanı teröristleri desteklememiştir. Bir gariplik var. Obama dürüst olsun, komünistse ben komünistim desin. Stalinist komünist olduğunu açıklasın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2016> Daha Fazla

Komünizme hayat veren Darwinizm’dir, yani şah damarıdır. O koptu mu komünizm biter. Onun için hükümetten bu konuda istirham ediyoruz, devletin kanallarında Darwinist propaganda durdurulsun. Ortaokul, lise, üniversitelerde Darwinist propaganda durdurulsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2016> Daha Fazla

Gençlerimizin büyük bölümü donanımlı değil. Darwinist düşünceyle, Marksist, Leninist, Stalinist düşünceyle mücadele edecek bilgiye sahip değiller. Türkiye’de Darwinist eğitimin durdurulması PKK’ya büyük darbe olur. Okullara ‘milli şuur’ dersi konularak Marksist, Leninist düşüncenin yanlışlığı gençlere anlatılsın.
PKK geceli gündüzlü eğiterek binlerce kişiyi Marksist yapıyor. Biz de karşı eğitimle Marksist, Leninist, Stalinist düşüncenin yanlışlığını anlatalım. Gençlerimize, bu tip ideolojik anlatımlarla karşılaştıklarında nasıl cevap vereceklerini öğretelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2016> Daha Fazla

Bütün gençliğin milli yetiştirilmesi gerekiyor. Milli şuur dersi diye bir ders konması lazım. Haftada üç saat milli şuur dersi. İngiliz derin devleti, PKK, Darwinizm, komünizm yani Türkiye'yi yıkmaya yönelik her türlü ideoloji ve faaliyet o derste anlatılması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2016> Daha Fazla

PYD, PKK’nın ad değiştirmiş şeklidir. Stalinist, komünist, Türkiye’nin bölünmesini isteyen alçak kahpe bir yapılanmadır ve doğrudan Öcalan’a ve Kandil’e bağlıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Nisan 2015> Daha Fazla

PKK sürekli yalan söyler. Yalan komünist propagandada çok hayati bir konudur. Komünist yalanı en berbat yalanlardandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Şubat 2015> Daha Fazla

Komünist kötü olmaz; kan dökerse kötü olur. Dinsiz de kötü olmaz; zulmederse kötü olur. Yoksa o onun fikri, biz ona saygı duyarız. Yani insanlara azap veriyorsa, can yakıyorsa o zaman kötü olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2015> Daha Fazla

Sol zaten kavruk bir sistem demektir, yani hareket etmeyen, mevcut sistemi de durduran, dumura uğratan, boğan bir sistem demektir. Böyle bir sistem ne Avrupa’da ne dünyada gitmez. Sol öldü dünyada.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2014> Daha Fazla

Devlet Şeş TV’yi davul zurna havasına ayırmasın da, komünizmin geçersizliğini anlatacağımız, Darwinizm’in geçersizliğini anlatacağımız, Stalinizm’in korkunçluğunu anlatacağımız programların yayınlandığı bir kanala çevirsin. Bu çok hayati.
Bizim ev ev, sokak sokak Güneydoğu’da anti-komünist, anti materyalist propaganda yapmamız mümkün değil ama Şeş TV’yle bu çok rahat yapılabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2014> Daha Fazla

Deccaliyet, İslam dinini komünistleştirdiği Müslümanlarla ortadan kaldırmayı düşünüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2014> Daha Fazla

Komünist düşüncede fikir felç oluyor. Adam başka türlü düşünemez, düşünse de söyleyemez hale getiriliyor. Böyle bir düşüncede yaratıcılık ortadan kalkıyor artık. Ne fizikte, ne kimyada, ne sanatta, ne bilim dalında hiçbir gelişme olmuyor.
Modern düşünce modern İslam anlayışıdır. Sevgi, merhamet, barış, esenlik, güzellik, nezaket, terbiye, saygı, hürmet, kalite, teknolojinin en gelişmişi, sanatın en gelişmişi İslam’da var. Her fikre hürmet, her kişiye saygı var. Ne güzel. Komünizmde kendi fikrinin dışında herkesi öldürmek, dehşet saçmak, asmak-kesmek var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2014> Daha Fazla

Amerika’nın, Türkiye’nin radyoları, televizyonları imkan olarak bize sunulmuş olsa komünizmin, terörün, anarşinin geçersizliğini gayet güzel bütün bölge halkına anlatırız. Her yer süt liman olur. Herkes birbirine sarılır. Konu da biter.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2014> Daha Fazla

Komünist olmak suç değil de terörist, anarşist, azgın olman suç. Yoksa fikir düzeyinde kalsa komünist ol, başka fikirlerden ol, bizi ilgilendirmez. Ateist de olabilirsin, komünist de olabilirsin ama şiddet ve dehşeti uygulama kalkıyorsan karşında oluruz. Müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2014> Daha Fazla

PKK az bir kuvvetle Güneydoğu’yu alabileceğini düşünüyor ki komünizmin özelliği budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2014> Daha Fazla

Komünistlikte zaten aile yok. Çocuk devletindir. Darwinist-materyalist eğitime son verilmedikten sonra, komünizmin yanlışlığı anlatılmadıktan sonra, milli bilinç gençlerimize çok güçlü şekilde ders olarak okutulmadıktan sonra bu belalar yağmaya devam eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2014> Daha Fazla

Özerklik demek bölünme demektir. Güneydoğu’da komünist bir Kürdistan kurdurmayız. Komünist, Stalinist bir idareye müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2014> Daha Fazla

Sen zannediyorsun ki Kürtleri birleştirecekler, sonunda mutlu olacaklar. Böyle bir şey olmaz. En büyük Kürt katliamını yapmayı düşünüyorlar. Komünist Kürdistan ne demek bölgede? Bütün Avrupa’nın, Amerika’nın hedefi olacak o zaman. Hallaç pamuğu gibi atarlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2014> Daha Fazla

PKK hareketi çok hırslı, çok acımasız bir hareket. Halk ılımlı, sakin, sade bir yönetim olacak zannediyor, öyle bir şey yok. Yani kurt kapanına insanların rahatça kapılmaları için, kapanın rahat çalışması için şu an çok ılımlı yaklaşıyorlar ama komünist yönetim kurulduktan sonra acımasız, keskin yönünü PKK ortaya çıkartır.
PKK siyasi yönden yönetimi ele geçirdiğinde, yani komünist yönetim, proletarya diktatörlüğü kurulduğunda Müslümanların iflahlarını keserler. Bir tane cami bırakmazlar, bir tane mescit bırakmazlar. Dini eserler, dini kitaplar hiçbir şey bırakmazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2014> Daha Fazla

Türkiye özel inayet altındadır. Komünist devlet kurdurmayız, Türkiye’yi böldürmeyiz. Bunu unutacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mart 2014> Daha Fazla

Dehşetle, şiddetle komünizmi insanlara kabul ettirmeye kalkmak olacak iş değil. İnsanlar gururlu, haysiyetli, akıllı varlıklardır. Dehşetle, korkuyla bir fikri kabul etmek çok ağırlarına gider.
Sağın en geliştiği dönemler, solun saldırdığı dönemlerdir. Yani sol komünist terör örgütleri saldırdığı dönemlerde sağ kısa sürede toparlanır, merkezde birleşir ve ittifak ederler.
Dehşetle, şiddetle fikir anlatılmaz. Onu yapınca komünizmin dehşet verici yönü bir kere daha ortaya çıkmış oluyor. Yapacaksan fikirle yap, konuşarak yap. Dergi bas, kitap bas, broşür hazırla, konferans yap. Yahut fert fert gidip anlatabilirsin. Ama dehşetle, şiddetle övünülecek bir şey yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2013> Daha Fazla

Komünizm zamk gibidir, yapışır. Adam vazgeçse o, onu bırakmaz, vakumlar. Yani bir örümcek ağı gibidir. Yapıştığında o ağ herkesi, her yerde çeker. Komünizmin özelliği budur. Yani o komünist çeteden çıkmak, kolay mesele değildir. Çıkarsa öldürürler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2013> Daha Fazla

Eğitilmeyen insanlarda vahşete karşı, yakıp yıkmaya karşı müthiş bir eğilim olur ve çok kolaydır yakıp yıkmak. İnkar çok kolaydır. Dinsiz olmak çok kolaydır. Ama dindar olmak, güzel ahlaklı olmak akıl irade gerektirir, sabır gerektirir, fedakarlık gerektirir, derinlik gerektirir. Kolay değildir. O yüzden komünist düşünce çok çabuk gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2013> Daha Fazla

Komünist düşüncede fikirlerin bölünmesi diye bir konu olmaz. Lidere kayıtsız şartsız itaat vardır. Ayrılık çıkaranı yaşatmazlar. Nitekim Fransa’da öldürülen PKK’lı kadın militan örneğinde de bunu gördük.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2013> Daha Fazla

İsteyen dini eleştirebilir, Allah'a inanmadığını söyleyebilir, dine inanmadığını söyleyebilir ama küfretmeyecek, hakaret etmeyecek. Ben komünizmi eleştiriyorum ama komünizme küfrettirmem, hakaret ettirmem.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2013> Daha Fazla

Anarşiye, teröre karşı olmak koyunluk değildir. Anarşiyi savunmak vahşiliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Eylül 2013> Daha Fazla

Komünistlerin büyük bir bölümü saftırlar. Yani duygusaldırlar, romantiktirler. Hep kendi aleyhlerinde çalışırlar. Hakikaten romanlardaki gibi, hayallerindeki gibi bir şey olacak zannederler ama hep sağa yarar yaptıkları. Hep sağ güçlenir. Yani Allah’ın neyi, ne şekle getireceğini tahmin edemezler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2013> Daha Fazla

Benim Kürt canlarım dindar olmadan yaşayamazlar. Onlara komünizm dehşeti yaşatmalarına müsaade etmeyiz.
Öcalan'ın komünizmin bittiğini ifade etmesi güzel bir çıkış.
Biz Güneydoğu’da komünist-Stalinist Kürt devletine müsaade etmeyiz. Ayrı bir toprak parçası gibi olmasına müsaade etmeyiz. Niye etmem? Çünkü oradakiler benim annelerim, bacılarım. Stalinistlerin, komünistlerin eline onları vermem. Hayatımız pahasına karşı çıkarız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2013> Daha Fazla

Komünizmin zihniyeti budur; sokaklar karışsın, insan ölsün, olay çıksın! Türkiye'de oynanan bu oyun, bu maya tutmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2013> Daha Fazla

Gelenekçi İslam anlayışına sahip gençlerin bir kısmı sola karşı ezik. Gelenekçi sağın bir kısmı da sola karşı hep ezik olmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2013> Daha Fazla

Yüksek kültür düzeyine sahip bir insanın komünist olması çok zordur. Komünistlere halim yaklaşarak, şefkatle yaklaşarak gerçekleri delilleriyle anlatmak lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2013> Daha Fazla

Bir kısım solun, anti demokratik mücadele şekilleri utanç verici.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2013> Daha Fazla

Darwinizmi, materyalizmi fikren yenmiş olmamız komünizmin gücünü kırdı Türkiye’de, materyalistlerin gücünü kırdı, kendine güvenlerini ortadan kaldırdı. Yoksa Marksist düşünce çok rahat Türkiye’ye hakim olurdu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2013> Daha Fazla

Asıl katliam, Kürt kardeşlerimize komünizmi dayatmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2013> Daha Fazla

Biz Güneydoğu'da komünist bir devlet oluşumuna izin vermeyiz. Bunu unutsunlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2013> Daha Fazla

Marksizm’in geçersiz olduğunu daha yeni anladı Abdullah Öcalan, bizim kitaplarımız sayesinde. Ve Güneydoğu halkı da bu konuda yanlış yönde olanlar, tamamen doğruları görüp yerlerini aldılar. Hep haktan, hakikatten yanalar şu an.
Abdullah Öcalan’ın 180 derece fikir değişikliğinin sebebi de yine biziz. Yoksa net komünist, Marksist, Leninist düşünceyi savunuyordu. Şu an ne diyor? “Bölgenin kurtuluşu İttihad-ı İslam’dır.” diyor. Bunu kim savunuyor? Biz savunuyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Temmuz 2013> Daha Fazla

Özgürlük dine yarar, din gelişir özgürlükte. Baskıda faşist ve komünist zihniyet gelişiyor. Baskıyı kaldır ferahlık olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Haziran 2013> Daha Fazla

Bölündüğünde mutlu olacağını zannedenler var. Felaket o zaman başlıyor; iflahınızı keserler, bir tane Kürt bırakmazlar. Bir kere Kürt’ü Türk’e, Türk’ü Kürt’e kırdıracaklar önce.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Haziran 2013> Daha Fazla

Bazı sağcı görünen komünistler de bir kargaşa ortamında Güneydoğu'nun bölünüp vatandan ayrılmasını istiyorlar.
Devletin şu an komünizme karşı herhangi bir faaliyeti yok, buna tedbir alınması lazım. Komünizme karşı bilimsel, kültürel hazırlık çok önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2013> Daha Fazla

İllegal komünist bir ayaklanma durumunda polisin yeterli olmadığı yerde gerekirse jandarma, gerekirse asker, gerekirse komando ortaya çıkar.
Milletimizde komünizme karşı amansız bir kararlılık olması gerekir.
Komünist tehlikenin hafife alınması vahim bir hata olur.
Devletin milletimizi olası bir komünist ayaklanmaya karşı eğitmesi, vatandaşı bilgilendirmesi, örgütlemesi çok önemli. Halka ani bir durumda ne yapacağının tek tek öğretilmesi gerekir.
Türkiye'de devlet halkı örgütlemiş olsa illegal komünist hareketler ortaya dahi çıkamazlar.
Türkiye komünist düşünce için uygun bir ülke değildir. Dünyadaki tek gerçek sağ Türkiye'dedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2013> Daha Fazla

Emperyalizm, komünizm zaten iç içe. Bunlar birbirinin kardeşi. Aile bunlar; faşist düşünce, komünist düşünce, vahşi kapitalizm. Babaları vahşi kapitalizmdir. Sağında oğlu komünizm, solunda oğlu faşizm.
Devletin provokasyonlara karşı halkı bilgilendiren bir birimi olması lazım.
Bediüzzaman Hicri 1506'lardan sonra üç büyük komünist ihtilal olacağını söylüyor ve tarihlerini veriyor.
Devletimiz komünist provalara her zaman hazırlıklı olsun.
Bizim milletimiz halimdir. Olayları sakince izledi. Kin kusanlar komünist illegal örgütlerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2013> Daha Fazla

Şu an dış güçlerden de Türkiye'ye muazzam bir baskı var. Anti Darwinist, anti materyalist ve anti komünist eğitim ve bilinçlendirme çok hayatidir.
Sosyal adaletin asıl sahibi Mehdiyettir. Marx, sosyal adaleti Tevrat'tan öğrenmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Haziran 2013> Daha Fazla

Biz komünizmin sosyal adalet düşüncesine karşı değiliz; dinsiz, acımasız, kan döken karanlık ruhuna karşıyız.
Komünizm halkı kabul etmez, onu yönlendirilmesi gereken bir topluluk olarak görür.
Mehdiyetin olduğu yerde komünist kalkışma ölü olarak doğar. Dolayısıyla Hz. Mehdi (as)’ın olduğu yerde ihtilal olmaz.
Bizim olduğumuz yerde, ülkücü gençlerin, Alperenlerin olduğu yerde, bu imanlı milletin olduğu yerde komünizme geçit olmaz.
Komünizm şu an dünyadaki en büyük tehlikedir. Suriye'de yaşananlar komünist vahşettir.
Komünizme göre haşa din bir afyondur. Komünistler devlet, aile gibi kurumların hiçbirini istemezler. Komünizmde çocuklar da devlete aittir.
Komünizme karşı yapılacak şey, anti komünist propagandadır.
Milletimizi komünist ayaklanmaya karşı eğitelim, halk bilinçlensin. Ani bir ayaklanma durumunda halk ne yapacağını bilmiyor. Komünist tehlikeyi anlamazlıktan gelmek olmaz.
Komünizmde kargaşa çıkarmak için bahane bulmak zor değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2013> Daha Fazla

Türkiye'de komünist tehlike vardır, buna karşı bilimsel karşı propaganda şarttır. Bu, suskunlukla geçiştirilemez. Komünist tehlikeye karşı gençliğin eğitilmemesi çok riskli olur. Milletimizi komünist tehlikeye karşı yıllardan beri uyarıyorum. Komünist ayaklanmaya karşı çok güçlü tedbir alınması şart.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2013> Daha Fazla

Devlete karşı komünistlerle el ele bir üslup doğru olmaz.
Bu olaylarla Allah milletimize komünist tehlikeyi gösteriyor.
Amerika'nın desteğini kabul etmeleri komünistler için tarihi ayıptır.
Amerikan derin devletinin komünistleri desteklemesi komünistler için utanç verici.
Dayatmayla komünizm olmaz. Bizim milletimiz komünizme karşı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2013> Daha Fazla

Hükümetimiz komünizme karşı çok duyarlı olmalı. Bilimsel olarak anti Darwinist-anti materyalist ve anti komünist faaliyet yapılmalı.
Milletimiz komünistleri dinlemez. Komünizm bayat bir felsefe.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Haziran 2013> Daha Fazla

Bazı komünistler Türkiye'nin özellikle fakir kalmasını istiyor olabilirler. Çünkü zengin bir ülkede komünizm gelişemez.
Bazıları bir ülkeye komünizm geldiğinde neler yaşanacağını tahayyül edemiyor. Komünizm gelse devletin demir pençesi insanların üzerinde olur. Sokaklar, hapishaneler, her yer cehenneme döner.
Güneydoğu'yu bölmek için sabırsızlananlar var, buna asla müsaade etmeyiz. Sağın bir kısmı da Güneydoğu'yu vermeye iştahlı görünüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2013> Daha Fazla

Biz komüniste değil, yakana yıkana karşıyız.
Milletimizin üzerinde nurdan bir zırh var. Komünizme geçit vermedi ve vermiyor, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Haziran 2013> Daha Fazla

Tabii ki uzlaşmayı savunacağız. Yaşanan olaylar en kötüsünden bir oyun. Böyle yalanlarla bizim milletimiz oyuna gelmez. Kanlı ihtilal isteyen bir kısım komünistler boşa uğraşıyorlar.
Bazıları istiyor ki kanallar kışkırtıcı yayınlar yapsın. Tv kanalları bir kısım komünist katillerin oyuncağı değildir. Kardeşi kardeşe kırdıracak bir konuya tv kanalları niye alet olsun? Tv kanalları sorumluluk bilinciyle hareket ediyor.
Komünistler halkımızı provoke edememenin acısı içinde. Çünkü onların bir kısmı oluk gibi kan akmasını isterler.
İhtilal- ayaklanma çok acımasızdır. Onun için, felakete çanak tutacak üsluplardan kaçınmak çok önemli.
Protesto eyleminde mahsur yok, ama hiç kimse komünist ayaklanmaya alet olmasın. Halktan göstericiler, sakın şiddet yanlılarını aralarına almasınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Haziran 2013> Daha Fazla

Halkımızın kendi halinde yaptığı protestolara bir sözümüz yok. Demokrat komünistlere de kimsenin bir sözü yok. Ama protesto gösterilerinde profesyonel ajanları aralarına sokmasınlar.
Halkı ayaklanmaya teşvik etmek, vatanı bölmeye çalışmak vatan hainliğidir ve çok büyük bir suçtur.
Marx, dinsiz bir mehdi olarak ortaya çıkmak istedi, haberi olmadan deccal oldu.
Halkı provoke eden olaylar istihbarat uzmanları tarafından yönlendirilir. Halk kendi kendine bir hareket başlatıp onu sürdüremez.
Toplumsal olayları çoğunlukla hep komünistler organize eder. Komünistlerin provokasyon konusunda müthiş tecrübesi vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Haziran 2013> Daha Fazla

Bir avuç komünistin yaptığı eylem; bahar değil, olsa olsa anlık bir dolu yağışıdır.
Ateist ve komünist vatandaşlara bu ülkede alabildiğine özgür ve rahat, güven içinde yaşayacakları iyi vurgulanmalı ve hissettirilmeli.
Komünistlerin bu eylemleri, sağa ikramdır. Bu tarz olaylarla hükümetin eli daha da güçlenir.
Ağaca sevgim var diyen, gencecik polisi komaya sokuyor. Birçok insanı yaraladılar. Ağaç sevgisi güzel ama önce insan sevgisinden başlanır. Ağaç için insan öldürülür mü? İnsan her şeyden azizdir.
Komünistler hiçbir zaman iktidar olamayacaklarını bilmenin hırçınlığı içindedirler.
Komünistlerin emriyle Hükümet istifa edecek değil. Hükümetin iktidarda kalmasına millet karar verir, bir avuç komünist değil.
Vahşi kapitalistlerin büyük bir kısmı egoisttir. Ama komünistlerin de şiddet yönü çok çirkin. Sosyal adalet şiddetle değil, merhametle uygulanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2013> Daha Fazla

Bölünme konusundaki tedirginlik normal, ona alınmak, sitem etmek olmaz. Milletimizde böyle bir teyakkuzun olması faydalı, onun zararı olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2013> Daha Fazla

Sosyalistler, Marksistler sosyal adalet inancını Tevrat’tan, Mesihiyetten, Mesih inancından, Mesih devrindeki sosyal adaletin ihtişamlı açıklamalardan, Mehdi döneminde oluşacak ekonomik adaletin güzelliğinden etkilenerek oradan almışlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2013> Daha Fazla

Stalinizm, Marksizm çökmüştür. İttihad-ı İslam en güzel yoldur. İttihad-ı İslam dışındaki tüm yollar açmazdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2013> Daha Fazla

Bilgisizlik komünizmi getirir. Bilgisizlik faşizmi getirir. Bilgisizlik vahşi kapitalizmi getirir. Kültürlü, bilgili bir adam o yollara girmez. Çünkü bilgiyi gördü mü Allah’ın sanatını görür. Allah’ın sanatını gördü mü Allah’a aşık olur. Allah’a aşık olan Allah’tan korkar, Allah’ı sever. Kuran’a tabi olur. Dünyanın en mükemmel, en iyi insanı olur, inşaAllah.
Aydın Türkiye demek komünizme, faşizme, vahşi kapitalizme kapalı Türkiye demektir. Aydın bir adam nasıl Darwinizme inansın? Aydın bir adam nasıl materyalizme inansın? Aydın bir adam nasıl komünist olsun?

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Nisan 2013> Daha Fazla

Biz ne kan revan içinde kalırız, ne kızılcık şerbeti içtik deriz. Bilakis milletimiz o kızılcık şerbetini vatanı bölmeye kalkanlara içirir.
Komünizm ancak ilmi mücadele ile yenilir. Dünyanın hiçbir yerinde komünizmi kuvvet yoluyla durduramadılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2013> Daha Fazla

PKK, fikri çalışmaya ağırlık veriyor. Karşı fikri çalışma olarak komünizme karşı sessiz kalınması çok şaşırtıcı. Halbuki anti Marksist çalışma yapılmadığı sürece PKK gelişir.
Komünist düşünce, Güneydoğu'ya kasten zehir olarak akıtıldı.
Darwinist- materyalist eğitimde komünizm gelişir ve millet mahvolur. Buna karşı okullarda din dersi konulması yeterli değildir. Devletin Darwinist- materyalist eğitimi durdurması gerekir.
Komünizmin yöntemi, çekici vurduktan sonra güç almak için geri çekmektir. Lenin’in sırf bu taktiği anlatan kitabı vardır. Ama bizim milletimiz de ordumuz da son derece uyanık ve dikkatlidir. Ne ABD ne de PKK Türkiye'nin gücünün farkında değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2013> Daha Fazla

Türkiye kıyamete kadar kürt kardeşlerimizle beraber olacaktır. Biz onları Marksist PKK'ya teslim etmeyiz. Bunu unutacaklar. Bizim için Güneydoğu'nun ırmağı, suyu vs. coğrafi zenginliklerinden önce kardeşlerimiz önemli ve değerlidir.
Üniversitelerde çıkan olaylar ortada. Komünizm tehlikesi yok diyenler daha yeni uyanıyorlar. Komünist tehlike var, hem de bütün şiddetiyle var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2013> Daha Fazla

Komünistlerin bir kısmı haşa kendini ilah gibi görür. Çok enaniyetlidirler. Onlarla birarada yaşamak zor ve sıkıcıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2013> Daha Fazla

Kardeşlerimiz komünistlere çok şefkatli olsunlar. Zaten bir felaketin içine düşmüşler, yani öyle acımasız davranmak, nefret etmek olmaz. Merhametle yaklaşmak lazım, şefkatle. Ve kurtulmaları için dua edip, sevecen bir üslupla İslam’ı, Kuran’ı sevmeleri için gayret etmek lazım.
Mehdi (as)’ın olduğu ortamda, İsa Mesih’in olduğu ortamda, Hızır (as)’ın kol gezdiği, bir gün Texas’a, bir gün Ankara’ya, bir gün Tahran’a, bir gün Tokyo’ya gittiği ortamda oturmuşlar komünist hikayeler anlatıyorlar. Hiçbir şey yapamazsınız. Bütün kudret Allah’ın elinde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Nisan 2013> Daha Fazla

Sol, bütün dünyada çok organizedir, girift bağlantıları vardır. Solun işine gelmeyen bir şey olduğunda hemen ittifak ederler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Nisan 2013> Daha Fazla

Komünist arkadaşlar gerçekten imansız olsalar dayanamazlar. İnsan imansız yapamaz, yerlerde sürünür, mahvolur, ölür.
Komünist arkadaşlar; ne güzel! Allah var. Sevinin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2013> Daha Fazla

Komünist tehlike yok diyenler, her gün olan olaylara baksınlar, bu tehlikenin dünyayı nasıl sardığını görsünler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Nisan 2013> Daha Fazla

Güneydoğu’da kürt meselesi yok, PKK meselesi var, komünist hırsı var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Nisan 2013> Daha Fazla

Komünizme karşı fikri mücadelede en hayati darbe Darwinizmin yıkılmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2013> Daha Fazla

PKK'nın asıl silahı, kafasındaki Marksist-komünist inancıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Nisan 2013> Daha Fazla

Güneydoğu'da üstelik komünist bir devlet kurmak! Bu Türk Milleti’nin İttihad-ı İslam sevdasına vurulmuş çok büyük bir darbe olur. Bütün bölgeyi mahvedecek bir yangının başlangıcı olur. Armagedon’un alt yapısı bu şekilde tamamlanmış olur. Hem milletimizi mahveder hem bölgeyi mahveder. Hatta İsrail'i bile mahvedecek bir belanın başlangıcı olur. Bir avuç evanjeliğin ideallerine hiç kimse hizmet etmesin. Etmeyecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2013> Daha Fazla

Devrimci bir genç düşünüyorum, Marksist bir genç. Ne istiyorsun? Sosyal adalet. En alası Mehdiyet’te, İttihad-ı İslam’da. Barış istiyorsun, Mehdiyet bunu anlatıyor. Her yönde eşitlik istiyorsun, yine Mehdiyet’te. Affetme, kardeşlik, mutluluk, sevinç, hepsi Mehdiyet’te. Ve Allah inancıyla dünya zevkli, güzel.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2013> Daha Fazla

Savaşsız Marksist düşünce olmaz. Marksizm,Marksist düşünce, bu ideoloji sonuna kadar kan dökme üzerine kuruludur. Kandan vazgeçtiğinde adamlar zaten kendini inkar etmiş olur. Öyle bir şey olmaz. Hiçbir şekilde kan dökmekten vazgeçmez Marksist düşünce.Marksist düşünce bilimle, akılla, sanatla ortadan kalkar.
Polisi, askeri vurmak Marksist-Leninist düşüncede ibadet gibidir.
Bir Marksist, hedefine ulaşmadan asla terörden vazgeçmez, silahını bırakmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2013> Daha Fazla

Dağ, ova hepsi ilimle, irfanla düzelir. Karşımızda aktif, canlı, kararlı siyasi bir ideoloji var. Buna karşı da aktif, siyasi ideolojiden çok daha üstün olan Kuran anlayışı, iman anlayışı hakim olmalı. Yaratılış düşüncesi, yaratılış inancı bilimsel olarak anlatılmalı. Darwinizmin, materyalizmin geçersizliği çok kapsamlı devlet tarafından halka izah edilmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2013> Daha Fazla

PKK'nın derdi Kürtlük-Türklük değil, onlar bölgenin komünist olmasını istiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2013> Daha Fazla

Dünyaya Marksist gözlükle bakanlar her şeyi o gözle değerlendiriyorlar ve asıl çözümü göremiyorlar. Çözüm, birlikte, bütünleşmededir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2013  > Daha Fazla

Teröre karşı en mükemmel silahlanma, bilimle olan silahlanmadır. En mükemmel vuruş bilimle yapılan vuruştur. Yani okullarda her yerde, terörün kökeni olan Marksizme ve Darwinizm hurafesine, karşı bilimsel cevap verilmesidir. Fikren yenme olmadıktan sonra tankla topla, silahla bir netice alınmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2013> Daha Fazla

Marksist olursa Türkiye, Allah vermesin, komünist olursa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Onun için hükümetin en öncelikli konusu Darwinizme ve materyalizme karşı ilmi mücadele olması lazım.
Vatan mefhumu iman eden insan içindir.Din imanlı gençlik içindir. Marksist, dini afyon olarak görüyor. Aile yine aynı şekilde dindar için geçerlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2013> Daha Fazla

PKK’nın komünist olmasının nedeni, Darwinist-materyalist olması. Komünizmin kökeni Darwinizm, materyalizm. Darwinizm-materyalizm gitti mi komünizm de gider.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ocak 2013> Daha Fazla

Solcu gençler Müslüman olsa, İslam'ı yaşasalar. Doğru olan o. Çünkü sol eğer sosyal adalet istiyorsa hayal edemeyecekleri sosyal adalet orada. Barış istiyorsa hayal edemeyecekleri, dünya kardeşliği istiyorlarsa en alası. Demokrasi, barış, adalet, zenginlik, güzellik, sanat, estetik, bilim, samimiyet, candanlık hepsi İslamiyet'te.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2013> Daha Fazla

Komünizmle; fikirle, bilimle, sanatla, sevgiyle, şefkatle ve merhametle mücadele edilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2013> Daha Fazla

İşin doğrusu; komünist PKK asla silah bırakmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2013> Daha Fazla

Komünist PKK’nın önce beynini ele geçirmek gerekir. Bu da bilimsel anlatımlarla, iknayla, telkinle olur.
Yaratılış Atlası’nı okuyan bir insanın beyni artık komünizmi reddeder.
Komünizm birçok yerde, korkuya dayalı olarak zincirleme yayılır. Yani birçok insan komünizmi korkudan kabul eder.
Marksizme karşı kültürel atak çok önemli. İlk yapılacak şey, Darwinizmin yıkılmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2013> Daha Fazla

Maneviyatıyla, onuruyla, şerefiyle Güneydoğu’daki kardeşlerimiz alnı dik, gururla yaşayacaklar, inşaAllah. Örgütlenmemiş milyonlar var, örgütlü bir avuç komünist adam hepsini huzursuz, rahatsız edebiliyor. Örgütlü olduğu için. Onun için Güneydoğu’daki kardeşlerimizin devletin desteğiyle örgütlü bir mücadele vermesi esas. O zaman hiçbir şey yapamazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2013> Daha Fazla

Komünistlerin bir ümmet bilinci vardır. Şu anki Müslümanlarda olmayan müthiş bir ümmet bilinci vardır. O avantajlarını kendilerince kullanıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ocak 2013> Daha Fazla

Maoculuk milletimizin bütün değerlerine zıt bir inançtır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2013> Daha Fazla

Komünist düşüncede tek çözüm; o kişiyi rencide etmeden fikirlerinin yanlış olduğunu ona anlatmaktır. Gururunu kırarak anlatırsan yine anlamaz. Zıtlaşır, inatlaşır. Gururunu kırmadan anlatacaksın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2013> Daha Fazla

İttihad-ı İslam’ın kurulmasıyla bu komünist çılgınlık bitecek.
Bir komünist ancak bilimsel anlatımlarla fikrinden vazgeçebilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2013> Daha Fazla

Bölünmeyi destekleyenlerin bir kısmı bazı entel komünistler.
PKK’ya “silahı bırak” değil, “o fikri bırak” demek gerekir. PKK’lıların silahları; kafalarındaki komünist, Marksist fikirlerdir. Komünist katil fikirleri kafalarında durduktan sonra silah bıraktırmanın faydası olmaz. Zaten PKK mümkün değil silah bırakmaz. Buna karşı yapılacak en güçlü faaliyet, Darwinist eğitime son vermektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2013> Daha Fazla

Beşar Esad’la Öcalan aynı kafadalar, ikisi de Stalinist.
Komünizm ile mücadele fikirle ve bilimle olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2012> Daha Fazla

Dünyanın her tarafında komünist gerilla hareketleri devam ediyor. Onun için belanın büyüklüğünü görmek çok önemli. Belanın asıl kaynağı da Darwinizm ve materyalizm.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2013> Daha Fazla

Komünist PKK, Güneydoğu’da Pol Pot Rejimi gibi bir rejim düşünüyor. Allah vermesin. Fakat bir kısım insanlar komünist bir idarenin getireceği belaları akledemiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2012> Daha Fazla

Komünist gençler bilimsel delillere saldırıyorlar. Karşı fikrin anlatılmasına tahammülleri yok. Halbuki fikrine güvenen insan, karşısındakini susturmaz. Demokrat olmaları gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2012> Daha Fazla

Komünizm sosyal adalet mantığını, inancını nereden almıştır? Mehdiyetten almıştır. Allah’sız Mehdi olarak ortaya çıkmıştır Karl Marks. Yani deccal olarak ortaya çıkmıştır. Ona karşı gerçek Mehdi, Allah aşığı Mehdi (as) zuhur etti.
Biz sosyalizmin yani komünizmin Allah’sız, Kitapsız, dinsiz, imansız yönünü eleştiriyoruz. Yoksa, sosyal adalet yönünü eleştirmiyoruz. Çünkü Mehdiyetin de yapacağı sosyal adalettir zaten.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2012> Daha Fazla

Devrim; çok kültürlü olursun, çok sevgi dolu olursun, klâs olursun, vicdanlı olursun bu bir devrimdir, bir güzelliktir bu. Can yakmak, ızdırap vermek, sıkıntı vermek, korku dolu bir ortam meydana getirmek devrim olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Kasım 2012> Daha Fazla

Eğitimle, sevgiyle, şefkatle Güneydoğudaki kardeşlerimizi PKK düşüncesine ve komünist düşünceye karşı uyarmak lazım. Mehdiyetin güzelliğini, kardeşliğin, birlikte olmanın güzelliğini anlatmak lazım. Bu da ikna edici, akılcı anlatımlarla olur. Demagojiyle olmaz.
Bilimsel ilmi mücadele yapılmadan komünizm kalkmaz. İlk yapılacak şey de devletin okul kitaplarından Darwinizmin, materyalizmin kaldırılmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2012> Daha Fazla

Komünizmle siyasetle başedilemez. Mutlaka bilimsel karşı mücadele yapılması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2012> Daha Fazla

Armegedon’un hedef kitlesi olarak görülüyor bazı evanjelikler tarafından Güneydoğu’daki can kardeşlerimiz. Önce bölgeyi bölüp parçalayıp, komünist yapıp sonra da büyük bir savaş çıkartıp kardeşlerimizin hepsini katletmeyi düşünüyorlar. Bu oyuna müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2012> Daha Fazla

Komünizm din, ahlak kabul etmez. Bunu yaparken de Darwinist-materyalist sistemi temel alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2012> Daha Fazla

Karl Marks Mehdi devrindeki soysal adaleti okuyup okuyup dinsiz Mehdilik yapmaya kalktı. Mehdi de dindar Mehdiliği uygulayacak işte. Mehdi olamayacağını anlayınca o zaman dinsiz Mehdi olayım bari dedi herhalde anladığım kadarıyla. Olmaz, Allah onu Mehdi hakimiyetinde verecek inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2012> Daha Fazla

Güneydoğu’da komünist felsefenin yayılmasına zamanında müdahale edilmesi lazım; zamanında ilmi, felsefi, akılcı, bilimsel, sevgiyle, şefkatle eğitim yapılması gerekiyor. İnatlaşmadan, samimi anlatımla İttihad-ı İslam’a çekerek, Türk İslam Birliği’nin güzelliğini anlatarak doğru yola çekmek lazım.
Komünist düşünce dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük felsefi dini hareketidir. En büyük sapkın felsefedir, en büyük deccal hareketidir.Bir milyar insan öldürdü komünizm, bir milyar. Bir milyar insanı da yaraladı. Şehirleri yerle bir etti. Nerenin sosyal adaleti? Nerenin barışı? Nerenin kardeşliği?

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2012> Daha Fazla

Anarşinin, terörün, Darwinist, materyalist düşüncenin iki zehirli meyvesi var. Nedir onlar? Azgınlık, saldırganlık, terör, anarşi ve Allah’ın varlığını, peygamberin varlığını inkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2012> Daha Fazla

Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan yönetmeye falan ihtiyacı yok örgütü. PKK Komünist Partisi, zaten her zaman lider bulur. Bilimle, felsefeyle fikrini öldüreceksin, inancını öldüreceksin, düşüncesini öldüreceksin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2012> Daha Fazla

Komünist yönetim istemiyoruz. Biz Türkiye’de hiçbir yerden toprak vermeyiz. Biz Kore’de bile komünizme müsaade etmedik. Asker gönderdik Kore’ye cansiperane mücadele verdik. Türkiye’de asla ve asla kabul etmeyiz. Boş yere uğraşmasın PKK.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2012> Daha Fazla

Şu an PKK Ye’cuc ve Me’cuctür. Faşizmle komünizm karışımı bir harekettir. Zaten her komünist hareketin içinde faşist bir ruh vardır. Her faşist hareketin içerisinde de bir komünist ruh vardır. Kuran’daki ifadeye dikkat ederseniz Ye’cuc ve Me’cuc birbirine çok benzerler, ikiz kardeş gibidirler.
Hitler, Mussolini faşistler Me’cucu, komünistlerde Yec’ücüdür gaddarlık ve acımasızlık yönünden.
Komünizme karşı fikri mücadelenin dışında hiçbir netice alınmaz. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük felsefi hareketidir komünizm. Dünya tarihinin en büyük deccal hareketidir. İlimle, irfanla, fen ve felsefeyle yenebilirsin.
Ye’cuc ve Me’cuc aslında hem komünizm hem faşizmdir ama Ye’cuc Me’cuc’ün komünist tohumları şu an Güneydoğu’dan bir tünel bulup hortladılar komünist hareket olarak. Yoksa Stalin, Lenin hareketi olarak yerle bir ettiler yeryüzünü.
Komünizm dünya tarihinin en büyük deccali hareketidir.
Tehlikenin farkına varmak çok önemli. Güneydoğu’da Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist ayaklanması var. Bu ayaklanmayı bütün dünya komünistleri destekliyor. Amerika da bizim Güneydoğu sınırlarımızı kabul etmiyor. Güneydoğu’nun bir şekilde bizden kopmasını istiyor.
Güneydoğu’daki Marksist propagandaya karşılık, anti Darwinist, anti Marksist bilimsel propaganda yapılması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

Bilimsel çalışma yapılırsa Marksizm ani bir düşüş yaşar. Ama Marksizmin geçersizliği, acımasızlığı anlatılmazsa bu taun adım adım ilerler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2012> Daha Fazla

Komünizmde sakin, iknaya dayalı bir yapı yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2012> Daha Fazla

PKK’ya bilimle, felsefe ile yaklaşmak gerekir. Bilimsel mücadele olmazsa komünizm gittikçe gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2012> Daha Fazla

Teröre tek çözüm fikri mücadeledir. Bunun dışında bir yol olmaz. Leninizm çok acımasız bir sistemdir. Şeytanın etkisinde gözü dönmüş bir yapılanmadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2012> Daha Fazla

Marksist, Leninist olduğunda adam öldürmek ibadettir, onların inancına göre. Yani Lenin’in sünnetidir. Yapılması gereken bir eylemdir. Yapmıyorsa Marksist olmaz zaten, Leninist olamaz.
Türkiye’nin güneydoğusunu bir komünist devletle tamamen bloke edip kapatmayı düşünüyorlar. Sözde “Büyük Kürdistan” tarzında bir devlet kurarak büyük bir yastık oluşturacaklar Türkiye ile Türklük âlemi arasında. İslam âlemi arasındaki bütün bağlantıyı koparacak bir proje düşünüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Eylül 2012> Daha Fazla

Komünist PKK’nın mürşidi, onların yol göstericileri Stalin ve Lenin’dir. Stalin’in ve Lenin’in kitapları onlar için din kitabı, fıkıh kitabı gibidir. İlmihalleri odur. Örgüt Lenin’in, Stalin’in sünnetini uygular. Stalin’in yazdığı fıkıh kitabına göre hareket eder. Devlet büyüklerinin ne dediği onları ilgilendirmez.
Komünizm öyle ikna edilecek, masaya oturtulup ricayla, minnetle hedefinden vazgeçecek bir sistem değildir. Komünizm şeytanın etkisindedir. Acımasız, kan dökücü bir yapıdır.
Devletimiz PKK’nın adını koysun; komünist bir örgüt olduğunu söylesin.
Marksizm bir dindir, terör bu dinin ibadetidir. PKK Stalin'in, Lenin'in sünnetine göre hareket eder.
PKK'nın elinden silahı ancak felsefesini çürüterek alabiliriz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Eylül 2012> Daha Fazla

Komünistin dünya çapında ideali vardır. Önce kendi bölgesini, şehrini komünist yapar. Arkadaşlarını komünist yapar, bütün bölgeyi komünist yapar. Sonra dünyayı komünist yapar. Komünizmin durması diye bir konu yoktur.
PKK’nın azgınlığı, Allahsız sistemden kaynaklanıyor. Büyük bir manevi hamle başlatalım. Bu belayı topluca, milletçe ortadan kaldıralım. İlmi, bilimsel, felsefi, çok güçlü bir atak gerekiyor. Bütün televizyonlar, bütün radyolar, bütün gazeteler, bütün basın yurtiçinde ve yurt dışında bu büyük kampanyaya katılsınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2012> Daha Fazla

Komünist hareket bir anda buhar olmuyor. Sadece zemin bulamayınca durur. Zemin bulduğunda yine gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2012> Daha Fazla

Terörün çözümü hakkında konuşurken hastalığın adının söylenmesi çok önemlidir. Hastalığın adı; Darwinizmden doğan Marksizmdir. Bunun söylenmesi lazım ki ona göre tedavi uygulansın

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2012> Daha Fazla

Sosyalist Enternasyonal 100 küsur ülkenin üye olduğu bir yapılanma. Bunların beyni de Marksist Leninist düşünce, Darwinist materyalist düşünce. Bunların beynine fikirle, düşünceyle, ilimle vurdun mu sırf PKK’yı değil bütün dünya komünistlerini akılla patlatmış olursun.
PKK’nın komünist ayaklanması hafife alınıyor. Sorun bu. Çok ciddi bir savaş var. Kan gövdeyi götürüyor. Kurtuluş Savaşı’ndan belki çok daha çaplı bir düşman saldırısı var. Çok sıkı tedbirler alınması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2012> Daha Fazla

Bir fikri, özellikle komünizmi şiddet kullanarak ortadan kaldırmak komünizmi besleyen bir şey olur. Fikirle karşısına çıkarsan psikolojik olarak en etkili vuruş yapılmış olur. Komünizme karşı psikolojik savaş, bilimsel savaş, felsefi savaş, ilimle, sevgiyle, akılla yapılmadıktan sonra netice alınmaz. Allah esirgesin.
Güneydoğu'da Kürt sorunu yok, komünist ayaklanma var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2012> Daha Fazla

“Komünist Enternasyonal” Sosyalist Enternasyonalin asıl ismi budur, Komünist Enternasyonaldir ve komünist ülkeler üye oluyorlar. Komünist görüşte yani Marksist, Leninist, Darwinist, materyalist ülkeler üye oluyorlar. Dolayısıyla da PKK’yı destekliyor bu adamlar.
Sosyalist Enternasyonal PKK’yı alenen destekliyor. PKK’yı tam anlamıyla askeri yönden de, eğitim yönünden de destekleyen ülkeler bu Sosyalist Enternasyonalin içerisindeler.
Sosyalist Enternasyonalin asıl ismi komünist enternasyonaldir.
Sosyalist Enternasyonalin tehlikesine en başında dikkat çektik.
Sosyalist Enternasyonal PKK’yı alenen destekliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2012> Daha Fazla

Komünist arkadaşlar hurafeye karşı olsunlar ama bilime açık olsunlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2012> Daha Fazla

Komünist arkadaşlar milyonlarca fosille baş edemezler.
Komünizm, Allah’ı inkar üzerine kurulu bir sistemdir.
Sosyalist Enternasyonal, PKK’yı desteklemekten vazgeçsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2012> Daha Fazla

Komünizmin asıl ve tek nedeni, Darwinizm’dir.
Komünistlerin hiç fosil sergisi açtığını gördünüz mü? Açamaz. Çünkü açtığında biter. HİÇBİR KOMÜNİST FOSİLDEN BAHSEDEMEZ. BAHSETTİĞİNDE ÇÖKER.
Komünistlere bir bilgi vereyim: KADERLERİNDE YENİLME VAR. Yenilecekler. Yenildiler de yani bunu fiilen görecekler. DARWİNİZM KALKACAK, MATERYALİZM KALKACAK.
Sosyalist Enternasyonal demek komünist enternasyonal demektir. Yani komünist kelimesinin kibar ismidir sosyalist.
Sosyalist Enternasyonal üyelerinin çok büyük bir bölümü PKK’yı vargüçleriyle destekler, hayranlar ayrıca. Bu, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.
O Marksizmi anlatıyorsa sen de anti Marksist eğitim ver. O Darwinizmi anlatıyorsa anti Darwinist eğitim ver. O materyalizmi anlatıyorsa anti materyalist eğitim ver. Bu yaptığımız çalışma zaten komünizmi çökertecek çalışma.
Sosyalist Enternasyonal denen bu komünist enternasyonalin hemen hemen tamamına yakını, %90’ı diyebilirim, PKK’yı destekliyor. Bu durumda terör gelişiyor.
PKK’ya yapılacak en etkili vuruş; anti Darwinist, anti komünist anlatımdır.
Tüm komünistler gizli veya açık PKK’yı destekliyor.
Komünistlerin panikleri, güçsüzlüklerini ortaya koyuyor.
Komünistler yenilecekler, kader böyle.
Sosyalist Enternasyonalin büyük bölümü PKK’yı destekliyor.
Komünistler fosillerden korkar hale geldiler.
Komünistlerde, yenilmenin paniği var.
Yapılması gereken, komünizm ile ilmi mücadeledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Eylül 2012> Daha Fazla

Marksist, Leninist düşünceye fikren karşılık vermezsen, fikri karşı propaganda yapmazsan Marksizm, Leninizm gelişiyor. Marksist, Leninist propagandaya mutlaka bilimsel karşılık verilmesi lazım. Cevap verilmesi lazım. Anti Darwinist, anti materyalist bilimsel karşılık verilmesi gerekir.
PKK’lılar ne yapıyor? Askerlere, polise suikast yapıyor. Kim söylüyor? Lenin söylüyor. Uygulayan kim? PKK. Marksist, Leninist, Stalinist düşünceyi uyguluyor.
Stalinizm’i bilmeyenler, Leninizm’i bilmeyenler PKK’nın da ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2012> Daha Fazla

Komünizmin zavallı çöküşünü, Darwinizmin, materyalizmin zavallı çöküşünü görüyoruz. Nasıl feryatlar içerisinde Pompei’nin çöküşü, onun gibi. Yağmur gibi başlarına taş yağıyor, fosil yağıyor. Taşların altında kaldılar.
Komünistler yaratılışı ispat eden fosilleri gördükçe feryat ediyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2012> Daha Fazla

Komünistlerin fosillerden paniğe kapılmaları, yenildiklerini gösteriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2012> Daha Fazla

ŞİDDET VE TERÖR KOMÜNİZMİN TEK SİLAHIDIR. Dolayısıyla komünist düşünce de Darwinizmin, materyalizmin üstüne kurulduğu için, Darwinizmi altından çektin mi bütün sistem çöküyor.
PKK. Bu örgüte bakarsın, nedir bunun özelliği? Komünist örgüt. Çözüm nedir? Bunla fikri mücadele yapacaksın.
Şiddet ve terör komünizmin tek silahıdır.
Komünizmin şiddet kullanmaktan başka yöntemi yoktur.
Komünistlerin fosillerin sergilenmesinden dolayı paniğe kapılmaları, yenildiklerinin alametidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2012> Daha Fazla

Terör örgütü diyalektik felsefeye inanıyor. Devlet,anti diyalektik felsefe anlatımı yapması gerekiyor. Terör örgütü Darwinizme inanıyor. Anti Darwinist çalışma yapılması gerekiyor. Terör örgütü materyalist. Anti materyalist çalışma yapılması gerekiyor.
Tehlike büyük, milleti pasifize edecek bir üslup yanlış olur.
Hürriyet Gazetesi her gün marksizmi eleştirsin.
Güneydoğu'da komünist ayaklanma olduğu doğru.
Güneydoğu'yu komünist tehlikenin sardığı açık.
Fikir olmadan komünizmin, PKK’nın yıkılması mümkün değil.
Sol kesim artık ideolojik yönden yıkıldıklarını biliyorlar.
Komünistler, dinler de evrim geçirdi diye sapkın anlatımlar yapıyor.
Devlet, diyalektik felsefeyi resmi olarak anlatmaktan vazgeçmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2012> Daha Fazla

Komünizmde bereket olmuyor. Allah bir pislik, bir rezillik olarak Müslümanların başına belayı getirmiş oluyor o zaman. Komünistlikten medet umarsa insan, böyle mahvolur. İslam’a, saf İslam’a dayanmaları gerekiyor ve Allah’a güvenmeleri lazım.
GÜNEYDOĞU'DA KOMÜNİST BİR BASKI OLDUĞU DOĞRU.
DEVLET DİYALEKTİK FELSEFEYİ RESMİ OLARAK SAVUNMAKTAN VAZGEÇMELİ.
KOMÜNİZMDE BİR BEREKET OLMAZ.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Eylül 2012> Daha Fazla

Komünizm adı üstünde enternasyonal bir görüştür. Dolayısıyla bütün dünyanın komünistleri birbirlerini desteklerler. Kendi başlarına hareket etmedikleri için kıyıdan, köşeden birisinin sözüyle de tavırlarını değiştirmezler.
Komünistler dünya çapında bir örgütlenmedir. Dolayısıyla kendi başlarına hareket etmezler. Toplu bir harekettir. Allah,“Küfür tek millettir” diyor.
Komünistle anlaşma olmaz. Komünist kendi bildiğini okur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2012> Daha Fazla

Sosyalist enternasyonalin temel inancı ne? Darwinizm, materyalizm. Dini odur. Diyalektik felsefeyi savunur, Marksist düşünceyi savunur. PKK neyi savunuyor? Marksizmi savunuyor, diyalektik felsefeyi savunuyor; Darwinist ve materyalist.
Diyalektik felsefe savunulduğu müddetçe, Marksist felsefe diyalektiğin üstüne oturduğu için, dünyayı sarmaya devam edecektir.
İslam âlemini komünistlik teslim almış. Daha yeni yeni yakalarını kurtarıyorlar. Bu Arap baharı denen olay o. Yani komünist işgalden yeni yeni yakalarını kurtarıyorlar. Suriye’de de halk komünist işgale karşı direniyor şuan.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ağustos 2012> Daha Fazla

Mehdiyet; komünizmi dünyada bırakmayacak, kökünden kazıyacaktır.
Komünistler demokrasi kabul etmezler, seçim kabul etmezler, dayatmacılardır.
Komünist terörün kazınması ancak Mehdiyet’le olacaktır. Mehdiyet devrine kadar polisiye olacaktır. Başka türlü bir yöntemle pek olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2012> Daha Fazla

Marksizm’in kökenidir diyalektik felsefe. Hastalık kökünden düzeltilmesi gerekiyor. Darwinizm, materyalizm hastalığının tedavi edilmesi gerekiyor.
Dünyada iki blok var; bir komünist blok var, birde antikomünist blok var. Antikomünist blokla komünist bloğun çatışması var şu an.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2012> Daha Fazla

İslam dini yüce bir yapıdır, yüce bir güzelliktir. Komünizm ne istiyor? Din ortadan kalksın istiyor. Dini düşman olarak görüyor. Dini afyon olarak görüyor. Din ahlakını kabul etmiyor. Dini kabul etmiyor. Aileyi kabul etmiyor. Komün hayatını savunuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2012> Daha Fazla

Sırf komünistleri titretmeye ülkücü gençlik bile yeter. Sırf Karadeniz otuz kere yeter. Münasebetsiz, cahil adamlara karşı Allah güçlü bir millet yaratmış elhamdülillah.
Biz Kürt annelerimizi, bacılarımızı komünistlere teslim etmeyiz. Komünistlere bir karış toprağımızı vermeyiz. Bunu unutacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ağustos 2012> Daha Fazla

Küfür tek millettir, Allah söylüyor. Ve millet olduğu için de tek millet olarak karşımızda mücadele veriyor. Komünistler dünyanın neresinde olursa olsun birbirlerini desteklerler.
Biz kan ağlamıyoruz; şeytan kan ağlar. Komünistler kan ağlıyorlar. Onlar zaten onu söylüyorlar,“Kan denizinin ufkundan, kızıl bir güneş doğacak” diyorlar. Müslüman kan ağlamaz. Müslüman Allah sevgisiyle ağlar, Allah korkusuyla ağlar, Allah’a olan coşkusundan, muhabbetinden ağlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2012> Daha Fazla

Darwinist, materyalist bir insan Allah’ı inkar ediyorsa zaten komünist olmuş oluyor. Yani diyalektik felsefeyi kabul ediyorsa, doğanın diyalektiğini, canlıların diyalektiğini, tarihin diyalektiğini kabul ediyorsa zaten Marksist, komünist olmuş oluyor.
Biz Türkiye’de ikinci kurtuluş savaşını veriyoruz. Çok dikkatli olmak durumundayız. PKK da diğer komünist örgütler de Türkiye’yi bölme konusunda ve Türkiye’yi böldükten sonra parçalayıp tamamını yutma konusunda kararlı görünüyorlar. Biz de onlara bunun imkânsızlığını anlatacağız. Anlatmaya devam ediyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2012> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav)’i anlatırken komünist söylem, Peygamberimiz (sav)’in konumunun anlaşılmasında etkili olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2012> Daha Fazla

Sosyal adalet istiyorsunuz, alası İslam’da var, Mehdiyet’te var.
Marksizm ve Leninizm’in kökeninde şiddet vardır, gurur var.
Bu vatan bizim. Vatanın komünist olmasına müsaade etmeyiz. Vatanın elimizden gitmesine müsaade etmeyiz. Dinin, imanın hepsinin elimizden gitmesine müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2012> Daha Fazla

KOMÜNİST DEMEK, PKK’LI DEMEK; ÖLMEYE VE ÖLDÜRMEYE AZMETMİŞ ADAM DEMEKTİR. Ya öldürür ya ölür. Üçüncü bir yol yoktur PKK’lı için.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ağustos 2012> Daha Fazla

Sırf Müslümanların da gücü yetmez komünizme, çok azılı bir sistemdir. Ancak Hıristiyanlarla ittifak ederek, İsa Mesih’in duası, Mehdi (as)’ın gayretleriyle netice alınacaktır inşaAllah.
Komünizm deccaliyet dini olduğu için onun da mistik yönleri vardır.
Komünizmin en hassas yeri, kalbi Darwinizm’dir. Yani komünizmi yıkmak istiyorsan Darwinizmi yıkacaksın. Darwinizmin de en hassas yeri fosiller ve proteinlerdir, proteinlerin yapısıdır.
Bak, dünyanın sonu da komünizmle bitiyor. Kıyametin koptuğu zamanda komünizmin en azgın dönemi olacak.
Dünya tarihinin en büyük fitnesidir komünizm. Gelmiş geçmiş en büyük fitnedir. Kıyametin kopma zamanında da yine dünya komünist olacak, komünist hâkimiyeti olacak.
Komünizm öyle hiçe sayacağımız gibi bir konu değildir. Komünizmin tehlikesine karşı bütün peygamberler Hz. Adem (as)’ den itibaren uyarmışlar.
Komünizmde demokratlık diye bir konu olmaz. Komünist diktatörlük vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2012> Daha Fazla

Sosyal Darwinizmi ve Darwinizmi felsefe olarak var gücünle desteklersen diyalektik felsefeyi her yönüyle kabul etmiş oluyorsun. Diyalektik felsefeyi sen savunuyorsan o zaman tarihin diyalektiğini de kabul etmek durumundasın. Tarihin diyalektiğini kabul ediyorsan Marksist, komünist olursun. Stalinist, Leninist olursun.
Komünizm, komünist düşünce, Marksist düşünce DÜNYANIN EN ŞERLİ FELSEFESİDİR, GELMİŞ GEÇMİŞ DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK DECCAL HAREKETİDİR.
Komünizme karşı milletçe yekvücut olmak lazım. Öbür türlü bu canavar Allah esirgesin yavaş yavaş yutar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2012> Daha Fazla

Bir süre sonra Hıristiyanlıkla Müslümanlık el ele hareket edecek. Komünizm şaşırtıcı şekilde dünyada kuvvet buluyor, güç buluyor. Bunun ortadan kalkmasının ancak Hıristiyanlarla Müslümanların ittifakıyla mümkün olduğunu bütün dünya görmüş olacak.
Komünistler en azından en başta kalben vazgeçebilir komünistliklerinden. Kendini hissettirmeyebilir. Gizli tutar başlangıçta. Gizlice iman eder. Gizlice haktan yana, İslam’dan yana olur.
Bütün komünistler Mehdiyeti desteklesin. PKK aklını başına alsın, Mehdiyeti desteklesin. Bütün dünyanın kurtuluşu budur. Bunun dışında bir kurtuluş yoktur. Ve zaten ikinci bir yola Allah müsaade etmez. Kader böyle.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2012> Daha Fazla

Marksizm dünyanın en büyük, en gelişmiş felsefesidir. DÜNYA TARİHİNDE MARKSİST FELSEFENİN ÜZERİNE FELSEFE YOKTUR. GELMİŞ GEÇMİŞ HZ. ADEM (A.S.)’DAN BU YANA DÜNYA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK FESAT FELSEFESİDİR.
Doğu’daki kardeşlerimizi komünistlerin eline vermek çok büyük bir ızdıraptır. Çok büyük bir acıdır. Onları o belanın içerisinden kurtaralım.
Leninizm’de devletin bütün odakları düşman odağı olarak görülür ve bombalayarak, terörle, şiddetle oradan kaldırılması hedeflenir. PKK’lılar da bunu yapıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2012> Daha Fazla

Marksist olarak ortaya çıkmaya gerek yok ki. Niye illa Marksist olmanız gerekiyor? SOSYAL ADALETİ İSTİYORSANIZ MEHDİ YANLISI OLUN. Sosyal adaletin en mükemmelini yapacaksınız o zaman. Niye komünist olmaya gerek var?
Komünistlerin şirretliğinden çekinmek çok yanlış. İstediği kadar yaygara yapsın. Yaygara yapması önemli değil ki. O zaman komünizme karşı mücadele olmaz. Hiçbir şey demezsen, hiçbir şey anlatmazsan komünizm gelişir. Komünizmin özelliği o, propagandayla gelişiyor.
Komünistse nedir çözümü? Diyalektik felsefenin geçersizliğinin anlatılması, Darwinist, materyalist sistemin bilimle ortadan kaldırılması gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2012> Daha Fazla

Bir kısım aklı zayıf adamlar, Kürt kardeşlerimizi orada küçük bir toprak parçası içerisinde, dağlık arazide, dünyayla bağlantılarını keserek, komünist militanları haline getirip mahvetmeyi düşünüyorlar. Buna müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2012> Daha Fazla

Dünyada adaletin sağlanması, barışın sağlanması Mehdiyet’in özüdür. Zaten Karl Marx da Mehdiyet’ten almıştır bu görüşlerini. Yani Tevrat’taki Mehdiyet’i ve Peygamberimiz (sav)’in anlattığı Mehdiyet’i geniş çapta incelemiş, onu dinsiz Mehdiyet’e çevirmeye çalışmıştır. Dinsiz Mehdiyet’in ismi deccaliyettir. Onun karşısına da Allah taraftarı Mehdiyet çıkıyor.
Komünizm’in neyinden biz rahatsızız? Allah’ı inkârından, dini inkârından, aileyi inkârından, ahlakı inkârından rahatsızız. Yaratılışı inkârından rahatsızız. Yoksa komünizmin sosyal adalet yönünden biz rahatsız değiliz. Sosyal adalet yönünü beğeniyoruz. Şiddet yönünü beğenmiyoruz, dehşet yönünü beğenmiyoruz, terör yönünü beğenmiyoruz.
Komünistler Güneydoğu’yu bir laboratuvar gibi görüyorlar. Yani bütün komünistler, dünya komünistleri için, nasıl Che’nin mücadeleleri onlar için heyecan vericiyse, Güneydoğu’da da PKK komünistlerinin yaptığı faaliyetler dünya komünistleri için çok heyecan verici. Yani komünizmin bir uygulaması olarak görüyorlar.
Komünizm çığ gibidir. Yani özellikle cahil çevrelerde, cahil insanlar içerisinde, bilgisi eksik insanlar içerisinde, fakir insanlar içerisinde çok çabuk yayılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2012> Daha Fazla

Bu vatan bizim, bu millet bizim. Ne PKK’ya ne de komünistlere meydanı boş bırakmayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2012> Daha Fazla

Güneydoğu’da CUMHURİYET TARİHİNİN DEĞİL, BÖLGE TARİHİNİN EN BÜYÜK KOMÜNİST KALKIŞMASI VAR.
PKK’lıların Güneydoğu’da kurmak istedikleri devlet büyük Komünist Kızıl Kürdistan’dır. Milyonlarca şehide sebep olsa da bu durumu asla kabul etmeyiz. Ama millet olarak tamamımız yok olursak her yer onların olsun. Onun dışında müsaade etmeyiz.
Dünya komünizmine karşı, onları ciğerinden vuracak, beyninden vuracak olan çalışma, bilimsel çalışmadır. Mehdiyetin yöntemi de budur. Anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist, anti-Leninist bilimsel çalışma. Bu onları kavurur, felç eder. Bütün güçlerini kırar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ağustos 2012> Daha Fazla

Komünizmi yerle bir edecek bilgiye sahibiz, donanıma sahibiz. Marksist düşünceyi, Darwinist düşünceyi yerle bir edecek her türlü delili anlatıyoruz. Bunun dünya çapında anlatılması durumunda dehşetli bir panik meydana gelir bütün dünyada, komünist panik. Ve konu kökünden hallolur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2012> Daha Fazla

Komünist PKK hareketinin Mehdiyet’le çözüleceğini bildikleri için de Mehdiyeti ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2012> Daha Fazla

Komünist, Stalinist adamın silah bırakması diye bir şey yoktur. İki ileri, bir geri taktiği vardır. Dinlenmek için, kuvvet toplamak için, yeni atakta esaslı bir vuruş yapmak için böyle bir yöntemi Stalinistler, komünistler uygularlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2012> Daha Fazla

KANSIZ MARKSİZM OLMAZ, KANSIZ LENİNİZM OLMAZ. Kan, şiddet ve terör Leninizm’le, Marksizm’le iç içedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Temmuz 2012> Daha Fazla

KOMÜNİSTİN VEYAHUT ATEİSTİN KORKUSUNUN NEDENİ, İMAN ETME KORKUSUDUR. İMAN EDECEĞİNE DAİR SAĞLAM DELİLLE KARŞILAŞIRSA DEHŞETE KAPILIR. Çünkü o kendine bir hayat kurmuş. Allah’ı inkar etmiş. Ona göre her türlü haramı işliyor, her türlü kendine göre yapmaması gereken şeyleri yapıyor. Ve gönlü de rahat. Çünkü Allah’ın olmadığına emin, haşa. Ahiretin olmayacağına, hesap vermeyeceğine emin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Temmuz 2012> Daha Fazla

MARKSİST, KOMÜNİST SİSTEM DÜNYADAKİ EN ŞEDİT SİSTEMDİR. En fazla kan döken, en fazla silahlı güce sahip olan ve insanların da başını en fazla belaya sokan sistemdir. Dünya tarihi böyle dinsizlik hareketiyle karşılaşmamıştır.
Marksist-Leninist felsefeye, diyalektik felsefeye inanıyorlar ve dünyanın en modern felsefesi olduğuna inanıyorlar. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük dinidir. En büyük ümmet topluluğu bu dindedir dünyada.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2012> Daha Fazla

Marksizm bir dindir. Komünist düşünce bir dindir. Komünistler bir ümmettir. Birbirlerini her yerde korur kollarlar. Adamların inancını ortadan kaldırmadıktan sonra bu adamların yenilmesi mümkün değildir. Önce fikrini yeneceksin. Fikrini yenince zaten konu biter.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2012> Daha Fazla

Komünizme karşı en etkili şey moral faaliyettir. Gerilla veyahut o tip kanunsuz faaliyetlerde, en etkili yöntem psikolojik, ilmi, kültürel karşı ataktır. Yani ilmi çalışmadır. Kültürel karşı faaliyet yapmazsan, felsefi cevabını vermezsen adam haklı olduğuna inanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2012> Daha Fazla

Teröre karşı, herkesin işinde gücünde olması değil de topyekûn milli bir uyanış hareketinin olması gerekiyor. Her yönden, her fikirde olan insanın birleşmesi gerekiyor. Devletin antikomünist, anti materyalist, anti Leninist bilimsel çok kapsamlı çalışma yapması gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2012> Daha Fazla

Nasıl yobazlığı fikren yenmek çok önemliyse, nasıl yanlış bir düşünceyi fikren yenmek önemliyse komünizmi de fikren yenmek çok önemlidir.
Komünist yapı, dünya tarihinin en büyük dini yapılanmasıdır komünist inanç. Hatta kıyamete yakın yine komünistler bütün dünyaya hâkim olup komünal devleti kuracaklar. Dünya komününü oluşturacaklar. Yani DÜNYA TARİHİNDE GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK DECCAL HAREKETİDİR KOMÜNİZM.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Haziran 2012> Daha Fazla

Komünizmde lider sorunu yoktur. Birini alırsın, başkası olur. “Eninde sonunda biz onu çıkarırız zaten” diyor adamlar. Biz de diyoruz ki; Marksist, Leninist düşünce fikren yenildiğinde felç olur, ölür. Sen onu yenemediğinde azgınlaşır, saldırganlaşır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Haziran 2012> Daha Fazla

Türk milletine büyük bir saldırı var, Türkiye büyük bir işgale doğru gidiyor, büyük bir bölünme projesi var. Avrupa’dan da destekçisi var, komünist ülkelerden de destekçisi var. İkinci büyük Kurtuluş mücadelesi veriliyor. Hatta o şartlardan daha da ağır. Bunun uyanıklığı, bunun milli heyecanı, bunun milli teyakkuzu olması gerekiyor.
Silah ve komünistlik iç içedir. Marksist Leninist olup da, Stalinist olup da, silahtan uzak kalmak diye bir şey olmaz. Yani BİR MARKSİST, LENİNİST, STALİNİST İÇİN SİLAH, ETLE KEMİK GİBİDİR. Birbirinden ayrılmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2012> Daha Fazla

Ben sana fetvayı veriyorum; Türk İslam Birliği, İttihad-ı İslam. Nur gibi fetva, işte bu kadar. KOMÜNİZME ADIM ATTIRMAYIZ, BİR KARIŞ DA TOPRAK VERMEYİZ. BU FETVANIN ALTINA 70 MİLYON VATANDAŞIMIZ İMZA ATAR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2012> Daha Fazla

Bu millet bizim. Kürt kardeşlerimiz bizim. Oradaki bütün Kürt vatandaşlarımız bizim evlatlarımız. Hepsi Bediüzzaman’ın evlatları, Selahattin Eyyübi’nin evlatları ve onların hepsi bizim. Bize ait insanlar. Biz de onların kardeşleriyiz, onlarda bizim kardeşlerimiz. Bin küsur sene sonra bizi bizden ayırmaya çalışıyorlar komünist yöntemlerle. Asla başaramayacaklar.
Güneydoğu’da on binlerce komünist var. Her yerde örgütlü vaziyette adamlar. Dolayısıyla karşılarına ideolojiyle çıkılması lazım. İdeoloji nedir? Anti-materyalist, anti-Darwinist düşünce. Ve Kuran mucizeleri anlatarak, Kuran hakikatlerini anlatarak yapılacak mücadeledir. Bu da ancak Mehdiyet’le olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Haziran 2012> Daha Fazla

Her Marksist, her Leninist genel kültüre çok önem verir. Ve propaganda yaparken zaten onunla karşısındaki insanı büyüler, etkiler. Gece gündüz kitap okuyor adamlar. O zaman biz de ne yapacağız? Gençlerimizi her türlü felsefeye karşı eğiteceğiz, bilgilendireceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2012> Daha Fazla

Komünistler, dünyadaki bütün bu ideolojiye iman edenlerle ittifak halindeler ve kararlı bir şekilde kendi dinlerini hakim kılmak için uğraşıyorlar. Ona karşı hak din İslam'la, iman hakikatleriyle ve bilimle, bilimin gerçekleriyle Darwinizmi, materyalizmi darmakeşan edecek şekilde bir mücadele yapılması gerekiyor.
Komünistlerin ideolojisi var. İman ettiği bir dini var adamın, hedefi var. O din etrafında toplanmış adamlar ve ümmet haline gelmişler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2012> Daha Fazla

Komünizm aileye karşıdır. Aile diye bir şey yoktur komünizmde. “Komün toplumu nasıldı, hayvanlar nasıl, her hayvan her hayvanla ilişkiye giriyordu” diyor. Dolayısıyla “çocuk da annesiyle ilişkiye girebilir”, “kızıyla babası ilişkiye girebilir” diyor. Komün toplum budur. Ama şu an bir komünist için bu bir hakarettir, demek ki sen dine inanıyorsun, dini yaşıyorsun. Din sayesinde disiplinli yaşayabiliyorsun.
Komünistler, komünal toplumu hedefliyorlar. Komünal toplum olsa anne-bacı filan hiçbir şey kalmamış olur. Teyze hala diye hiçbir şey kalmıyor, herkes herkesle oluyor. Allah esirgesin. Komün o. Din iman olmuyor, namus da olmuyor, aile de olmuyor.
Hemen hemen her komünist dini yaşıyor. Çünkü evleniyorlar. Din kökenlidir evlenmek. Mesela namus kavramı var. Fedakarlık, şu bu birçok şeyi dinden öğreniyorlar. Yoksa çok egoist ve vahşi olurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mayıs 2012> Daha Fazla

Eğer PKK şiddetten vazgeçerse PKK diye bir örgüt yoktur zaten. Yani Marksist, Leninist düşünceyi bıraktı demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mayıs 2012> Daha Fazla

İslam’ın gerçeğini biz savununca, Kuran’ın gerçeğini savununca, komünist ideolojiyi belinden vurunca komünistler en tehlikeli kişi olarak beni görüyorlar.
YOBAZLIK KOMÜNİZMİN GELİŞMESİ İÇİN MUAZZAM BENZİN ETKİSİ YAPAN BİR YAPIDIR. Kadın düşmanı, hürriyet düşmanı, bilim düşmanı, sanat düşmanı yobazlar. Komünist bunu aldığında dine karşı muazzam avantajlı oluyor.
Niye komünistler beni hedef haline getiriyorlar? Komünist gençlerin tek konusu benim. Can damarından yakalıyorum, Darwinizm’den yakalıyorum. O yüzden bu kadar panikler. Benim anlatımım bilimsel ve doğru, akılcı, ikna edici olduğu için.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mayıs 2012> Daha Fazla

Birçok ülkede komünistler yobaz takımını destekliyor ki pislik yapsınlar, insanlar Müslümanlardan nefret etsin, Müslümanlara karşı bir Armagedon savaşı bir an önce başlasın. Bu kafadalar.
KENDİNİ ÖLDÜRMEK, İNSANLARI ÖLDÜRMEK, DEHŞET VE ŞİDDET; KOMÜNİST VE LENİNİST DÜZENİN, ŞEYTANIN BİR AYİNİDİR. Şeytan’ın onlara bir emridir. Onlar da onu yerine getiriyorlar. Fikri mücadele yapılmazsa devam ederler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2012> Daha Fazla

Güçten anlar komünizm. Çünkü komünizm güçle iktidara geleceğini düşünüyor. Karşısına sen amansız bir güç dikersen, konu biter. Amansız güç nedir? Türk İslam Birliği’dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2012> Daha Fazla

Bölünmeye götürecek her şeyin kapısını kapatmak lazım. Çünkü karşımızda bir komünist örgüt var. Bu komünist örgütün ekmeğine yağ sürecek hiçbir şey yapamayız.

A9 TV, 1 Mayıs 2012> Daha Fazla

KOMÜNİST REJİM MUTLAKA ŞİDDETLE GELİR İKTİDARA. BARIŞÇIL YOLDAN KOMÜNİZM YOKTUR. Bu bir gerçek. Onun için akılcı, bilimsel karşıt bir çalışma yapılması lazım.
Sevgisizlik komünistleri perişan ediyor.
KOMÜNİSTLERİN, DECCALDAN YAKAYI KURTARIP HZ. MEHDİ (A.S.) SAFINA GEÇMELERİ LAZIM. Sahte Mehdi deccala uyuyorlar. Gerçek Mehdi’ye uymaları lazım. O zaman huzur içinde o ideallerine kavuşmuş olurlar. Hem sonsuz yaşamanın sevincini yaşarlar, hem sevgiyi kazanmış olurlar.
Komünizmde şefkat yok, merhamet yok. Şefkat, merhamet olmayınca sevgi olur mu? Sevgi de yok. Sevgi olmayınca zaten insanlıktan çıkıyorlar Allah esirgesin. Onun için MADEM BİLİNÇALTINIZDA İYİ, GÜZEL BİR DÜŞÜNCE VAR, BUNUN TAMAMI İSLAM’DA, MÜSLÜMANLIKTA.
Komünizmde merhamet var mı? Yok. Ne diyor Lenin? “Sakın ha sakın merhamet etmeyin, eğer merhamet ederseniz Leninist olamazsınız” diyor. Allah da merhameti farz kılmış.
Komünizmde; barıştan bahsediyorsun, kan denizi var. Sosyal adaletten bahsediyorsun, proletarya diktatörlüğü var. Diktatörlüğün sahipleri çok zengin yaşıyorlar, halk sürünüyordu. Halk hep fakir oldu. Çin’de de, Rusya’da da halk süründü. Ama İslam’da bu gerçek anlamda uygulanıyor. Ve İSLAM’DA, KOMÜNİZMDE OLMAYAN BİR ŞEY OLUYOR: SEVGİ OLUYOR, MERHAMET OLUYOR.
Komünistler ne diyor? “Kan denizinin ufkundan kızıl bir güneş doğacak” diyor. Kan denizinden bahsediyorsun sen. Nerede kardeşlik, sevgi? İnsan kanından deniz olacak diyorsun. Halbuki İslam’da, Mehdiyet’te damla kan yok.
Diyorlar ki, işte “dünya kardeş” olsun. Tamam da komünizm kardeşlik mi getirir sana? Sel gibi kan getirir.
Acayip bir gurur, müthiş bir enaniyet oluyor komünistlerin bir kısmında. Onu aşabilmeleri lazım, gerçekçi olmaları lazım.
Komünistlerin iyi bir yönü idealisttirler. Kendilerini o davaya adayandırlar. Eğer bir komünist Müslüman hale gelirse ama o kişiliği ile mükemmel hizmet eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2012> Daha Fazla

Hiçbir ülkede demokratik yolla komünizm iktidara gelmez. Komünizm ancak şiddetle meydana gelir. Komünizm barış kabul etmez, böyle bir şey olmaz.

A9 TV, 8 Nisan 2012> Daha Fazla

Komünistler için yobaz, eğlencedir. Bilim ve akılla karşı çıkan, onun için çok büyük bir bela, felakettir. Onun için bizden dehşete kapılıyor komünistler.

> Daha Fazla

Komünistler, komünist bir yapılanma için Kürt kardeşlerimizi geçici kullanıyorlar. Komünizmde aile, din, devlet, millet kavramı yoktur.
Hz. Mehdi (a.s.) döneminde, Darwinizm ve materyalizmin yıkılışı gibi yobazlık, gericilik de ortadan kalkacak. Mehdiyet gericiliği öylesine ezecek ki, bir daha ortaya çıkamayacak. Ama Mehdi döneminden komünizm hortlayacak zaten kıyamet onların üzerine kopacak. Şu anki komünizm değil, daha kokuşmuş, kan dökücü bir hali meydana gelecek.

23 Temmuz 2011; A9 TV> Daha Fazla

Durağanlık komünizmde yoktur, komünist düşüncede sürekli devrim düşüncesi vardır. Ve KOMÜNİST DÜŞÜNCEDE KANSIZ BİR DÜNYA YOKTUR, mutlaka kan vardır, mutlaka terör vardır, mutlaka anarşi vardır. Sükunetli bir dünyayı komünizm kabul etmez.
Komünist düşüncede savaş hiçbir şekilde bitmez, diyalektik düşüncede savaş hiçbir şekilde bitmez. Sürekli çelişki vardır, sürekli zıtların mücadelesi vardır ve proletarya diktatörlüğüne kadar kan akmaya devam eder.

14 Temmuz 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

Marksist-Leninist düşünceye giren bir insan, komünist olan bir insan ŞEYTANIN ETKİSİNE GİRER VE ŞEYTANİ BİR GÜÇ KAZANIR, ŞEYTANİ BİR MORAL KAZANIR VE ŞEYTANİ BİR KARARLILIK KAZANIR. Marksist-Leninist sistem, tam anlamıyla şeytani bir sistemdir.

13 Temmuz 2011; A9 TV, TV Kayseri ve Samsun Aks TV> Daha Fazla

MARKSİST, LENİNİST DÜŞÜNCEDE PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜNÜN OLMASI İÇİN ŞİDDET MECBUREN VARDIR, KAN DÖKMEK MECBUREN VARDIR. Bu anlayışta şiddet olmuyor, kan dökülmüyorsa o kişi komünist değildir.

8 Temmuz 2011; A9 TV, Kaçkar TV> Daha Fazla

KOMÜNİST DÜŞÜNCE EZİLMEDEN SAĞ İKTİDAR OLAMAZ. Sağa nefes aldırmaz komünist düşünce, çünkü bu ideoloji moral güçle ayakta duruyor. Bediüzzaman, komünizmin moral gücünü yıkmıştır o dönemde. Moralleri kalmadı, kavruldu adamlar. Bayağı kasılıp kaldılar.

1 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

Komünizm çok hassastır fikre karşı. En hassas damarıdır. Fikirle mücadele ettin mi biter.
Komünizm'in özelliğidir; üstüne gittikçe daha gelişir, kan döktükçe daha gelişir, yani saldırdıkça daha gelişir komünizm. Ama FİKİRLE KARŞI KOYDUĞUNDA TUZUN SUDA ERİDİĞİ GİBİ ERİR.

20 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

BİR KOMÜNİST AĞIZ DEĞİŞTİREMEZ. Marksist, Leninist ise, ömrü boyunca Marksist, Leninist kalmaya niyetliyse, yalnızca Marksizm’i, Leninizm’i uygular. Dolayısıyla daima şiddeti savunur, kan dökmeyi savunur.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top