Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2018> Daha Fazla

Sanatçılara sahip çıkılması çok hayati bir konu. Sanatçıların hepsine mutlaka devlet madalyası ve düzenli maaş sağlanması gerekir. Sanatçı çalışıp kazanma mecburiyetinde olmamalı. Hayatları garanti altında olmalı. Sanatçı bir yere geldiği zaman ondan ücret alınmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2018> Daha Fazla

Sanat ve özgürlük hayatın iki ışığıdır. Sanatçıları desteklemek bir nevi ibadettir. Özgürlüklerin üzerinde durulması tüm kara bulutları dağıtır. Özellikle kadınlara ve gençlere özgürlük hayatidir. Baskıcı hiçbiri anlayışı kabullenmemek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2018> Daha Fazla

Sanatçıya değer vermemek o kişinin görgü eksikliğini, sevgisizliğini ve insaniyetsizliğini gösterir. Sanat kutsaldır. Birinin sanatçı insana saygısı yoksa, o kişi insani özelliklerini kaybetmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Nisan 2018> Daha Fazla

Yüksek kaliteyi hedefleyen bir anlayış olması lazım. Avrupa üstü bir medeniyet, sanat ve kalite anlayışı olması önemli. Neden herkes çocuğunu Müslüman ülkelere değil de Avrupa’ya okumaya gönderiyor? Çünkü Avrupa’daki kalite, sanat ve medeniyet anlayışına herkes hayran. Türkiye için de hedef bu olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Nisan 2018> Daha Fazla

Sokak sanatçılarının desteklenmesi önemlidir. Sanatçılık azim gerektiren zor bir meslek. Özellikle gençler sokakta sanat yapmak istediklerinde onlara imkan sağlamak, alan oluşturmak ve takdir etmek gerekir. Bir sokak sanatçısını takdir etmeden geçmek ağır vicdansızlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2018> Daha Fazla

Gereksiz yere büyük bir kitlenin desteğini kaybetmemek için sanat, kültür ve kaliteden yana olduğunu Ak Parti’nin sık sık vurgulaması faydalı olur. Kadın özgürlüğüne önem veren, kadınların kıyafetine, neşesine, hayatına karışmayan bir anlayışın hakim olduğunu vurgulamak ve güçlendirmek önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2018> Daha Fazla

Sanat, modernlik, kadın özgürlüğü, kaliteye öncelik verilen bir anlayış olduğunda sahil kesimlerinden oy alamamak diye bir şey söz konusu olmaz. Müziğe, sanata, eğlenceye bakış açısında esaslı olumlu bir değişiklik olması çok güzel bir etki yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2018> Daha Fazla

Sanat ve kalitenin artmasını Türkiye’nin bir numaralı konusu haline getirelim. Tüm Ortadoğu’da sanat ve kaliteden uzak olmanın felaketi yaşanıyor. Türkiye’de sanat ve kalitenin şaha kalktığı bir ortam olması gerekir. Tayyip Hocam bu konuda çok güzel atılımlar yapıyor maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2018> Daha Fazla

Okulun amacı sevgiyi öğrenmektir. Her okul merhametin, dostluğun, arkadaşlığın, sanatın, kalitenin kalesi olmalıdır. Gençlerin çoğu niçin okula gittiğini bile bilmiyor. Sevgi için eğitim aldıklarını bir ömür boyu bilmeden yaşıyorlar. Korkunun, tedirginliğin ortadan kaldırılması için okullardaki sevgi ve merhamet eğitimi çok hayatidir.
Sanat olmayan yerde hayat olmaz. Afganistan, Irak, Suriye gibi ülkelerin ölümüne sebep olan sanat olmamasıdır. Sanat, Allah sevgisinin en güzel tecellilerinden biridir. İmanın, Allah sevgisinin olduğu yerde sanat hayat bulur. Sanatı öldürdüğünde hayat da ölür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2018> Daha Fazla

Kaliteli ve estetik olmayan hiçbir şeye müsaade edilmeyecek bir sistem oluşturulmalı. Bunun için bir an önce Kalite, Sanat ve Estetik Bakanlığı kurulsa çok faydalı olur. Kalitesiz, sanat değeri olmayan, tarihi dokuyu bozan hiçbir şeye izin verilmemesi gerekir. Böyle bir denetleme olursa kalitesizliğin engellenmesi açısından çok iyi olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2018> Daha Fazla

Yeni sanatçılar çıkmıyor olmasını milli bir felaket olarak görmek lazım. Sürekli yeni sanatçılar yetişiyor olması gerekir. Sanatçı sayısının bir an önce en yüksek sayıya çıkması önemlidir. Çok kaliteli, çok fazla sanatçımız olursa deccaliyetin oyununu bozmuş oluruz. Resimde, müzikte, mimaride her alanda sanatçı sayısı artmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2018> Daha Fazla

Kalite çok hayati bir konudur. Kültür ve sanat olur ama kalite olmazsa çok büyük eksiklik olur. Kaliteyi ön plana almak lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2018> Daha Fazla

Kaliteli ülkeler yıkılmıyor. Kadın özgürlüğünün olduğu ülkeler, sanat ve güzelliğin geliştiği ülkeler yıkılmıyor. Nerede sanat ve estetik yok edildiyse, kadınlar baskı altına alındıysa o ülkeler –Allah esirgesin- yıkılıyor. Tayyip Hocam’ın kültür ve sanatın önemi üzerine yaptığı konuşma bu yüzden çok önemli ve hayati.
Mimarinin mutlaka sanat eseri değeri taşıması lazım. Sadece işlevsellik düşünülerek bina yapılmaz. Bir binaya bakıldığında insanda önce hayranlık uyandırması gerekir. İşlevselliğe dayalı mimari şehri sadece çirkinleştiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2018> Daha Fazla

İngiliz derin devleti bir ülkeyi yıkmak ya da parçalamak istediğinde önce o ülkede sanatın, bilimin, kültürün olmadığı, zevksiz, kirli, kavgacı, sevgiyi ve nezaketi bilmeyen insanlardan oluşan bir ortam meydana getiriyor. O zaman bu ülkeleri yıkmak çok kolay oluyor. “Bakın İslam’ı yaşayan bu ülkeler böyle bir felaketin içine sürükleniyor, bu ülkeleri yıkıp yeniden kuralım” diyorlar. Suriye’de ve Irak’ta hep aynı taktiği uyguladılar. Şimdi de Türkiye’ye aynı şeyi uygulamak istiyorlar. Sanatın, güzelliğin, kadın özgürlüğünün, neşenin, bilimin olmadığı, insanların yaşama sevincinin kalmadığı, içine kapalı bir ülke oluşturmak istiyorlar. Biz buna ilimle irfanla müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Kuran’ın aydınlık, modern, kaliteli, nezih, sevgi ve hayat dolu ruhunu yaşantımızla gösteriyoruz ve tüm Türkiye’ye, dünyaya bu güzel Kuran ahlakının hakim olmasını istiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2018> Daha Fazla

Türkiye aydın ve modern devlet. Hayatlarında sanat, kalite, neşe, sevinç olmayan ve adeta ölü gibi yaşayanlar milletimizin de ölü gibi yaşamasını istiyorlar. Milletimiz onlar gibi olmayacak. Aydın, modern, dindar, kaliteli bir ülke olarak büyüyüp güçleneceğiz inşaAllah.
Müzik, eğlence, dekolte, sanat karşıtlığı özellikle sahil kesimlerinin Ak Parti’den uzaklaşmasına sebep oluyor. Tayyip Hocam moderndir, Başbakanımız modern ve aydındır. Ak Parti insanların yaşam tarzlarına saygılıdır, ama bazı çevrelerin üslupları Ak Parti aleyhine oluyor. Bunu insanları Ak Parti’den uzaklaştırmak için özel olarak yapıyor olabilirler. Müzik, dans, kadın özgürlüğü, fikir özgürlüğü, neşe, sanat, bilim Kuran ahlakına göre helaldir. Allah insanların özgür yaşamasını ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2018> Daha Fazla

Bazıları monoton hayat istiyor. Gençler neşeli olsun, hayat dolu olsun istemiyor. Neşeden, sevinçten hoşlanmıyor. Hayatı grileştirmek, ölü hale getirmek, çekilmez hale getirmek istiyorlar. Bunlar sanata, kadın hürriyetine, özgürlüğe, sevecenliğe, dostluğa, arkadaşlığa her şeye karşılar. Herkes kendileri gibi olsun istiyorlar. Güleni azarladığı eğleneni mutsuz ettiği bir hayattan yanalar. Kendileri mutsuz oldukları için insanları da kendileri gibi yapmak istiyorlar. Tek kelime sevgiden, dostluktan, neşeden, sanattan bahsetmiyorlar. Dostluğu, arkadaşlığı bilmedikleri için herkese karşı oluyorlar. Böyle kişiler Ak Parti’yi de baskıcı, yasakçı, özgürlük karşıtı bir parti gibi göstermek istiyor, Ak Parti ve Tayyip Hocam’a da tuzak kuruyorlar. Tayyip Hocam özgürlük isteyen, gençlerin neşesinden yana olan, modern dindardır. Ama bu kişiler Ak Parti’yi güzelliğe, neşeye, sanata, bilime karşı gibi gösteriyorlar ve bu yüzden sahil kesimlerinde Ak Parti’nin oy kaybetmesine sebep oluyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ocak 2018> Daha Fazla

Bazıları bizi kendi korkunç dünyalarına çekmek istiyorlar. İnsanları dehşet verici dünyalarına çağırmasınlar. Onların dünyasında bereket yok görgü yok kültür yok bilim yok sanat yok güzellik yok. Türkiye böyle dehşet verici bir dünyanın içine girmeyecek. Sizin sevgisizliğiniz sizin sanat karşıtlığınız sizin güzellik karşıtlığınız Türkiye’ye asla hakim olmayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2018> Daha Fazla

Sanat Allah’ın güzelliğini, ihtişamını görme yeteneğidir ve insanın ruhunu güzelleştiren bir nimettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2018> Daha Fazla

Kadınların sabırları, vefaları, temizlikleri, kalite ve sanat anlayışları çok yüksek. Kadınlar hem ahlak olarak hem güzellik olarak çok büyük bir nimettir. Kadın güzelliğinin ortadan kaldırılması şeytanın, dünyayı cehenneme çevirmek için, oynadığı bir oyundur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2018> Daha Fazla

Müzik yapan insanlara, sanatçılara değer vermemek kabalıktır. Ne güzel sokakta Allah sana bir müzik sunuyor. Nasıl bağlık bahçelik gördüğünde bir güzellik nimet görüyorsan, müzisyen gördüğünde de Allah’ın güzel bir nimeti olduğunu bileceksin. Müzisyenlerin sanatını takdir etmeden, hatta bakmadan geçmek ağır bir vicdansızlıktır. Sanatçıya güzellik sunmak vicdani bir sorumluluktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2017> Daha Fazla

İslam’ın sanat, sevgi, dostluk, güzellik, kalite dini olduğunu tüm dünyaya göstermeyi Allah bize nasip etti, Allah’a hamd olsun.
Müslüman kalitesini, sanat zevkini, neşesini hayatıyla gösterir. Kaliteden bahsedip görgüden uzak, sanat bilmeyen bir hayat İslam değildir. İslam’ın en iyi şekilde anlatılması yaşanarak gösterilmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2017> Daha Fazla

Şeytanın en hoşlanmadığı şeylerden biri sanat, kadınlar ve sevinçtir. Hem faşist hem komünist ideolojilere sevgisizliği, sanatsızlığı, donuk ve neşesiz bir hayatı öğretir. Aynı şekilde gelenekçi Ortodoks sistemde de sanat karşıtlığı şeytanın telkiniyle hakimdir. Mehdiyet devri ise sanatın en yüksek noktada yaşanacağı bir dönem olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2017> Daha Fazla

Eskiden İslam’ı anlatan kitaplar tek tip, kalitesiz kağıda basılırdı. Kitaplarda sanatı kullanmak, İslam’ı anlatırken sanatı öne çıkarmak bize nasip oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2017> Daha Fazla

Müslüman olunca hayata küsmeyeceğini insanlara göstermek önemlidir. Tebliğde güzelliğin, sanatın, neşenin yeri önemlidir. Bir insan tebliğ yapan Müslümana bakarak hayatında ne güzellikler olacağını görmeli. Müslüman olduğunda hayatında müzik, neşe, sanat, güzellik olacağını gören her insan İslam’ı kabul eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2017> Daha Fazla

Kaliteyi aramak bir insanın ruhundaki güzelliği gösterir. Kalite doğrudan Allah ile bağlantı kurulduğunda oluşur. Mesela komünistler kalite üstünde durur ama komünist ülkelerde sanat ve kalitede muazzam bir çökme olur. Gelenekçi İslam anlayışının olduğu ülkelerde de sanat ve kalite çökmesi oluyor. Kuran Müslümanlığı tam uygulandığında müthiş bir kalite ve sanat gelişir.
Tayyip Hocam’ın son dönemde konuşmalarında kalite, sevgi ve sanata vurgu yapması çok güzel oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2017> Daha Fazla

Ziyafet bir sanat sergisidir. Sadece yemek değildir. Hürmet, kalite ve sevgi gösterisidir. Ziyafeti bir sanat şöleni olarak değerlendirmek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2017> Daha Fazla

Genç müzisyenler için sokaklarda sanatlarını rahat icra edebilecekleri ortamlar sağlanmalı. Belediyeler müzisyenler için alttan ısıtmalı, rahat edebilecekleri özel yerler ayırırsa çok güzel olur. Sokak sanatçıları ülkenin neşesi ve sevincidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2017> Daha Fazla

Sanat icra edildiğinde durup bakmamak, dinlememek çok büyük bir nezaketsizliktir. O sanatı icra eden kişi bir güzellik sunuyor. İnsanları mutlu etmek için sanatını ortaya koyuyor. Sırf küstahlık, züppelik, ukalalık olsun diye kibirden kaynaklanan bir tavırla sanatçıyı muhatap almamak bir ahlaksızlıktır. Sanatçıya karşı kabalık terbiyesizliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Müzikte, mimaride, resimde, heykelde gerçek anlamda sanatçı artık çıkmıyor. Bu, çok vahim bir durumdur. Sevgiyi sanatı öldürmeye azmetmiş deccalin hamlesidir. Dünya Mehdiyetin çıkışını bekliyor. İnsanlara sanatı, sevgiyi, muhabbeti, gülmeyi unutturdular. Mehdiyet bu belayı ortadan kaldıracak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2017> Daha Fazla

Hz. Süleyman sanattan çok zevk alan, sanatı çok güzel icra eden bir insandır. Neşeli, candan, tevazuludur. En güzel heykeller, duvar süslemeleri, binalar onun devrinde yapılmıştır.
Niye tiyatroya ilgi yok sorusu yerine neden kaliteli tiyatro oyunları yok diye sormak gerekir. Sanatın çökmesi ahir zamanın felaketlerinden biridir. Sevgi ortadan kalktığı için sanat da yok oluyor. İmanla, Allah aşkıyla, Kuran Müslümanlığıyla manevi bir uyanış olacak ve o zaman sanat şüyu bulacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti kolay ezeceğini düşündüğü için gelenekçi İslam anlayışını savunuyor. Gelenekçi İslam anlayışı olduğunda bilim, sanat, kalite, akılcılık olmadığı için insanlar kolay yönlendirilebilen ve hemen ezilen nitelikte oluyor. Bu da İngiliz derin devletinin işine geliyor. Türkiye’de modern Kuran Müslümanlığını anlatarak bu oyunlarını tamamen bozduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2017> Daha Fazla

Bir güzelliği takdir etmek bir terbiyedir, nezakettir, sevgiyi ifade etme sanatıdır. Bir tablo olduğunda ustasını överiz. Güzel bir heykel gördüğümüzde ustasını övmezsek o zaman her şey çok yavan olur. Sanatçı övgü ve takdirle mutlu olur. En güzel sanatçı ve usta Allah’tır. Bir sanat eseri gördüğümüzde hem Allah’ı hem de Allah’ın vesile ettiği sanatçıyı takdir etmeliyiz.
Sanat dünyanın her yerine hakim olmalı. Güzellik, doğruluk, makullük dünyanın her yerinde olmalı.
Deccaliyetin bu yüzyılda kullandığı en etkili silahlardan biri zenginlik ve güçtür. Müslümanların da buna Hz. Süleyman gibi zenginlik ve ihtişamla karşılık vermesi gerekir. İnsanların bir kısmı zayıf, güçsüz, ezilmeye müsait gördüğü kişiyi dinlemez. Ama karşısındaki kişinin aklını, gücünü, dirayetini, kalitesini, sanat anlayışını, temizliğini, sevgisini, zenginliğini gördüğünde o kişi doğal olarak karşısındakine saygı duyar ve sözünü dinlemesi gerektiğine kanaat getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Batı İslam’a değil bağnazlığa karşı. Sanat, sevgi, dostluk, merhamet olmayan bir sistemi dünyada hiç kimse kabul etmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

Deccal İslam’ı dehşet, vahşet, kan dini gibi göstermek istiyor. Bunu göstermek için kullanacağı akılsız insanlar da buluyor. Deccaliyetin bu oyununa ilimle irfanla müsaade etmeyeceğiz. İslam’ın aydınlık, güzellik, neşe, sevinç, kalite, sanat olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2017> Daha Fazla

Bizim merhamet, sevgi, dostluk anlayışımız Kuran’a dayalı olduğu ve bu konuda kararlı olduğumuz için insanların İslam’a karşı tepkilerine set oluyor. Bizim hayatımız İslamofobi’ye karşı kesin cevap. İslam’da sanat yoktur diyorlar, tablolarımızı gösteriyoruz. İslam’da kalite yoktur diyorlar, evlerimizi görüyorlar. İslam’da neşe yoktur diyorlar, bizim yayınlarımızı görüyorlar. İslam’da kadına baskı vardır diyorlar, bizim arkadaşlarımızın özgürlüğünü görüyorlar. Varlığımızla İslamofobi’yi set olan en önemli fikri güç olduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ekim 2017> Daha Fazla

Kadınlar için sevmek ve sevilmek bilinçaltlarına işlemiş çok güçlü bir duygudur. Ama kadınlarda erkeklere oranla gelecek korkusu daha fazladır. Bu yüzden kadınlar bazen vicdanlarıyla değil mantıklarıyla hareket ederler. O zaman da kaybetmeye başlarlar. Yine de genelde kadınlar sanatçı ruhludur, güzellikleri çok iyi görürler. Sabırlıdırlar, vefa hissi yüksektir. Sevdiğine sadakatle bağlanırlar. Erkekler ise daha genel düşünürler, sanatçı yönleri biraz daha azdır. Kadınların ise detay ve ince düşünmede teknik üstünlüğü vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığı’na deccaliyet diş geçiremez. Kuran Müslümanlığı yaşandığında deccaliyetin sonu gelmiş demektir. Çünkü Kuran Müslümanlığında sanatın, kalitenin, görgünün, zevkin, nezaketin, neşenin ve her şeyin en güzeli hakimdir. Kuran Müslümanlığı kesin bir zafer ve üstünlük demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2017> Daha Fazla

İyi taklit yeteneği olan sanatçıların desteklenmesi, sanatlarının takdir edilmesi çok önemlidir. Sanatçı yalnız bırakılmamalı.
İnsanların çoğu İslam'ı acımasız, zevksiz, sanatsız, bilimsiz bir din sanıyor. Bu yüzden kendilerini İslam'dan uzak tutmuşlar. Kuran'da anlatılan İslam'ın sevginin, güzelliğin, kalitenin, sanatın, bilimin dini olduğunu tüm dünyaya gösterdik.
Acımasız, sevgisiz, sanatı, bilimi, güzelliği yok eden şirk sistemi şeytanidir. Bu şeytani sistem Kuran'ın nuruyla ortadan kaldırılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2017> Daha Fazla

Sevgi, kardeşlik, muhabbetin tüm dünyaya hakim olmasını istiyoruz. Israrla bu hayati konuların üzerinde duracağız. Sevgi, dostluk, muhabbet, neşe, barış, kalite, sanat isteyen herkes Mehdiyet taraftarıdır. Dünya Mehdiyet özlemi içinde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2017> Daha Fazla

Sanatçıların teşviki için ayrım yapılmadan her sanat dalının beğenilmesi ve sanat eserlerinin takdir edilmesi daha güzel olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2017> Daha Fazla

Hükümetimizin tüm sanatçıları esaslı şekilde koruyup koruması, hep gündemde tutması gerekir. Sanat sürekli gündemde olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Eylül 2017> Daha Fazla

İslam'ı öyle bir tanıttılar ki Müslüman deyince akıllarına sanat, bilim ve güzellik karşıtlığı geliyor. Bu, İslam değildir şirk dinidir. Kuran Müslümanlığında sanatın en güzeli, bilim, kalite, modernlik, aydınlık, güzellik, neşe ve özgürlük vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2017> Daha Fazla

Sanatın donması faciadır. Yeni eser üretilememesinin bir felaket olarak görülmesi ve sanatçıların çok iyi desteklenmesi gerekir.
Türkiye'nin en temel hayati ihtiyaçlarından biri kalitenin artması, sanatın ve bilimin değer görmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2017> Daha Fazla

Kadının özgür olduğu, sanatın, bilimin, neşenin olduğu Kuran Müslümanlığı gerçek İslam'dır. Bunu tüm dünya severek ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2017> Daha Fazla

Müslümanlığın doğru yaşandığı yerde kalite, sanat, güzellik, neşe, sevinç vardır. Gelenekçi sistemde ise kalitesizlik hakimdir.
Kuran İslamı yaşanmadığında her yerden çökme başlıyor. Sanatın, bilimin çökmesi bu gerçeğin somut ispatıdır. Gelenekçi İslam anlayışının sebep olduğu kalitesizlik oturma, kalkma, konuşma her şeyde acı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu model hayat getirmez. Hayat Kuran İslamıyla can bulur. Dünyaya hakim olacak olan Kuran Müslümanlığıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks İslam anlayışında kaliteli bir hayat cehennem özelliği gibi görülür. Bu zihniyetle bilim, sanat, teknoloji gelişemez. Neşe, güzellik, iyilik, saadet, dostluk, kalite, sanat, gerçek İslam'ın yaşanmasıyla hakim olacaktır. Bu güzel günlere az kaldı inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2017> Daha Fazla

Sanatın, bilimin, kalitenin, güzelliğin en üst seviyesi Türkiye'de olsa kimse Avrupa'ya gitmek istemez. Herkes Türkiye'ye gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ağustos 2017> Daha Fazla

Estetiği, sanatı, kaliteyi, kardeş olmayı, hayvanları bitkileri sevmeyi, dostluğu yaşamayı isteyenlerin sayısı çok. Sevgisizler ise bir avuç. Sevginin özlemi içinde olan gençler bir avuç nefret dolu insana değer vermesinler. Yakında dünyaya iyilerin istediği güzellik hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2017> Daha Fazla

İnsanlar Batı'nın kalitesine, insana değer verilmesine, sanatına, temizliğine özeniyor. İslam ülkelerinde olması gereken bu güzelliklerin hepsi Batı'da var. Şeytan, Kuran'dan uzaklaştırarak Ortadoğu halklarını bir karanlığın içinde boğdu. O karanlığı biz kaldırıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2017> Daha Fazla

Ak Parti'nin öncelikli konusu kadınların özgürlüğü, sanat ve kalite olmalı. Kadın haklarının ve sanatın en yüksek noktaya çıkarılması hayati.
Sanatçıların neredeyse hiçbirinin adı bile duyulmuyor. Türkiye'yi renklendiren, güzelleştiren tüm sanatçıların hep gündem olması şart.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks İslam anlayışı sanatı ve bilimi öldürüyor, kadınları baskı altına alıyor, her şeyi nötr hale getirip ruhu mahvediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bilim ve sanat Hz. Mehdi devrinde en yüksek seviyeye çıkacak.
Sevginin, kalitenin, sanatın, merhametin ön planda olduğu bir eğitim politikası olmalıdır. Hükümetimiz de bunu sağlamak için gayret ediyor.
Dünya barışının sağlanması için tek bir akılda birleşmek gerekir. O da Mehdiyettir. Mehdiyet sanat, güzellik, sevgi, kardeşlik, akıl demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kadını kadın yapan sanatçı ruhtur. Kadın bakışını, yürüyüşünü, sesini, duruşunu sanatçı ruhuyla güzelleştirdiğinde çok etkileyici olur.
Muhabbeti, selamlaşmayı, sosyal adaleti, sanatı, kaliteyi, sevgiyi isteyen herkesin bu talebi bir nevi duadır. Hz. Mehdi'nin çıkışı dualara icabettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2017> Daha Fazla

Sanat sevgidir. Güzellik, sanat ve sevgi iç içedir. Bir bütündür. Sevgiyi teşvik eden her şey sanatı da teşvik eder.
Sevginin, tutkunun, güzelliğin, estetiğin, sanatın hakim olduğu bir Türkiye'de herkes mutlu olur.
Sokak sanatçıları sokakların süsüdür. Onları teşvik etmek gerekirken sanatlarına engel olmak çok büyük ayıp olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2017> Daha Fazla

Sanatçılara gereken değeri vermemek çok mühim bir eksikliktir. Sanatçıların korunmaması, adlarının anılmaması çok acı bir durumdur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2017> Daha Fazla

El sanatlarının unutulmaması için mutlaka vakıf ve devlet desteği gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2017> Daha Fazla

Sanatsız hayat olmaz. Sanatın tüm alanlarında muazzam bir canlılık olması gerekir. Hükümetimizin bu konuyu öncelikli görmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2017> Daha Fazla

Çingene kardeşlerimiz çok tatlı, çok yetenekli insanlar. Allah onlara çok güzel bir sanat yeteneği bahşetmiş. Hepsine iyi sahip çıkmak lazım.
Gelenekçi ortodoks sistem olduğunda insan beyni gelişmiyor. Muhakeme ve yargı bozulması oluyor, sanat gücü de kalmıyor. Bu sistemin özelliklerinden biri yasak ilan ettikleri şeyleri kendilerinin uygulamasıdır. Şirk sisteminde samimiyet yoktur. Şirk sisteminde yaşayanların hemen her anlarında münasebetsizlik olur, insanlara karşı kaba, katı ve acımasızdırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2017> Daha Fazla

Sokak sanatçıları bir ülkenin milli değerleridir. Sokak, sanatın asıl yeridir. Sokak sanatçıların çalışmalarının hakkını vermek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah sevgisi olmadan sanat olmaz. Sanat, marifet ve ittifak Mehdiyet'in ruhudur. Her yerin sanatla güzelleştiğini göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sanat ve kalite anlayışının zayıf olması manevi felaket. Sanat ve Kalite Bakanlığı kurulursa ilk adım olarak zevksiz eserlere izin verilmez. Binalar, heykeller her şey sanat ve kalite yönüyle değerlendirilir, kalitesiz olanlara izin verilmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sokakta sanat olması o ülkenin neşesi, kalitesi, sevinci, bayramıdır. Sokak sanatçılarına tüm kardeşlerimiz destek olsun.
İnsan bir şekilde yemek bulur yaşar, ama insan gibi sevgiyle, aşkın güzelliği içinde, sanat, estetiğin olduğu ortamda yaşamak mühimdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Temmuz 2017> Daha Fazla

İyilik, güzellik, temizlik, neşe, sanat, kalite isteyen tüm gençlerle ittifak halindeyiz. Gelenekçi ortodoks sistemde kalite arayışı yoktur.
İnsanların çoğu işlevselliği esas alıyor. Giyim zevki, kalite, sanat, güzellik arayışı neredeyse hiç olmuyor. Bu vahim bir durumdur. Çoğu insan arasında güzelliği öldürme anlayışı gelişmiş durumda. Güzelliği isteyeni ve bakımlı olanı suçlu gibi görüyorlar, öte yandan güzelliği takdir edecek, beğenecek kimseleri de olmuyor. O zaman gelişmek, iyi olmak, güzelleşmek için hiç çaba göstermiyorlar. İyilik, güzellik, sanat, neşe, sevgi, klaslık hayatlarından çıktığında ise boğucu, şizoid, bencil ve içine kapalı bir yapı gelişiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2017> Daha Fazla

Gençlerin talebi hep sanat, güzellik, kalite, temizlik. Bu talepleri Kuran Müslümanlığına olan sevgilerini gösteriyor.
Kadınlar özgür olduğunda, güzellik, neşe, sanat baskı altına alınmadığında İslam ahlakı dünyaya çok hızla hakim olur.
Turist sayısının artması için kalitenin, sanatın, özgürlüğün artması temel şarttır. Özgürlüğün ve sanatın olmadığı yere kimse gitmek istemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sanatçı kolay yetişmez. Sanatçı nimet, zenginlik ve güzelliktir. Sanatçıların değerinin iyi bilinmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kardeşlerimiz biraz sabretsinler, her şey güzel olacak. Türkiye sanatın, kalitenin, güzelliğin, neşenin merkezi haline gelecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2017> Daha Fazla

Turizm sanat ve kalitenin artmasıyla gelişir. İnsanlar hep güzellik arar.
Tayyip Hocam'dan istirham ediyoruz; kaliteyi, sanatı mutlaka ön plana alalım, bir an önce Kalite Sanat Bakanlığı olsun. Kalitesiz heykel mi hiç heykel olmaması mı, hiç heykel olmaması daha iyi. Kalite Sanat Bakanlığı olursa kaliteyi denetlemek kolay olur.
Batı'nın Türkiye karşıtlığının temelinde Türkiye'de sanat ve kaliteye önem verilmediğini görmeleri var. Türkiye'nin mutlaka kalitenin, sanatın, güzelliğin önünü açması gerekir. Eğer kalite ve sanatta gelişme olursa Türkiye karşıtlığı biter.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sanatı sevmeyen sevgiyi sevmez, sevgiyi sevmeyen Allah'ı sevmez. Sanat da sevgi de Allah içindir. Allah sanatı, sevgiyi sever.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sanat yoksa, kalite yoksa güzellik yoktur, güzellik yoksa hayatın anlamı yok olur. Bu felaket gençleri haklı olarak çok rahatsız ediyor.
Külliye'de müzik resitalleri düzenlenmesi, opera, tiyatro etkinlikleri olması çok güzel olur. Sanata önem vermek hayati bir konudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kadın güzelliği dünyayı cennete çevirir. Resim, müzik, heykel, şiir, sanat ve edebiyatın bir çok dalı kadın güzelliği üzerine kuruludur.
Eğlence, müzik, güzel kadınların Müslümanların hayatında var olduğunu görmek bazılarının çok ağırlarına gidiyor. Sanat, güzellik, neşe olmadığında dini geriletmeleri çok kolay oluyordu. İslam'ın tüm bu özgürlükleri sağladığını göstermemiz dini hayattan çıkarmak isteyenlere müthiş şok oldu. Bu yüzden panik şekilde feryat ediyorlar. İstedikleri kadar feryat etsinler tüm dünya neşe içinde dindar güzel yaşayacak. Özellikle kendileri dindar olmadıkları halde kadınların dekoltesine, dansına, neşesine karışanlar çok büyük bir samimiyetsizlik yapıyorlar.
Darwinist eğitim ve gerçek din ahlakından uzaklaşılması sanatın gerilemesine sebep oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sanatın olmadığı ortamda bilim olmaz, bilim yoksa gelişme olmaz ve arkasından çöküş gelir. Sanatı, bilimi destekleyen Kuran ahlakıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bilim ve teknolojinin ilerlemesi için gelenekçi ortodoks sistemin tamamen kalkması, kalite ve sanatın da ön plana alınması şarttır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin kalite ve sanat alanında atılım yapması şart. Buna karşı hem Darwinist eğitimi hem gelenekçi ortodoks sistemi kaldırmak lazım. Halk Darwinist felsefeyle gelenekçi ortodoks sistem arasında kalıyor, eziliyor. Bu ortamda bilim, sanat gelişmiyor. Acil eğitim tedbiri olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Temmuz 2017> Daha Fazla

Hayat kalitesi sanatla, güzelliğe olan eğilimle, kadınlara özgürlük tanımakla, gelenekçi ortodoks sistemin tahribatını durdurmakla sağlanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2017> Daha Fazla

Gençlerin ruhunda hep sanat, estetik ve güzellik var. Güzel söz duymak, güzel ortam görmek istiyorlar. Sanatın teşvik edilmesi güzelliğin teşviğidir.
Sanatın her dalını önemli görüyorum ve tüm sanatçılarımızın emeğini takdir ediyorum. Tüm sanatçıları sevmek, hepsine değer vermek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Haziran 2017> Daha Fazla

Sokakta sanat yapanlara saygı, hürmet önemlidir. Verdikleri emeği takdir etmek, onlara ilgi göstermek güzel bir vicdandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Haziran 2017> Daha Fazla

Sanatta dev atılım Mehdiyetle olacaktır. Çünkü o dönemde manevi bir devrim olacak, insanlar Allah aşkıyla yaşayacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2017> Daha Fazla

Sanatçıların taltif edilmesi sanat güçlerini artırır. Sanatçıyı unutmak milli bir felakettir. Sanatçılara ömür boyu sahip çıkılması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2017> Daha Fazla

Sokak sanatçılarına hak ettikleri değerin verilmesi önemlidir. Sokakta icra edilen müzik gerçekten nefis oluyor, gereği gibi takdir edilmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2017> Daha Fazla

Sevgiyi yasaklayan, kadınların özgürlüğünü, neşesini baskı altına alan bir sistemde sanat da gelişmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Haziran 2017> Daha Fazla

Avrupa'da sanat, kalite ve temizliği gördükleri için akın akın Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Türkiye sanatın ve kalitenin merkezi olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2017> Daha Fazla

Yapılan binaların sanat değeri olması şart. Sadece işlevsel, sadece barınma amaçlı bina inşa edilmesi bir nevi manevi felakettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Haziran 2017> Daha Fazla

Kalite, sevgiyle olur. Sevgi sanatı, sanat kaliteyi getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2017> Daha Fazla

Özgürlük yaratıcı gücü ve telif gücünü geliştirir. Türkiye'de sanatın gelişmemesinin sebebi toplumsal baskıdır.
Darwinist materyalist eğitim insanları hayatlarının amaçsız olduğuna inandırıyor. O zaman sadece hayatta kalmak için yaşıyorlar, sanat, sevgi, güzellik, kardeşlik özlemi içinde olmuyorlar. Darwinist eğitim insanların yaşam neşelerini ve şevklerini ellerinden alıyor.
En muhteşem gerçek sanatçı Allah'tır. Allah sanatıyla dünyayı güzelleştirir, ruhumuzu da sanatla yaratmış bize sevmeyi öğretmiştir.
Müzik helal dans helal resim heykel helal. Boş yere insanların üzerinde baskı kuruyorlar. İnsanların sevinç içinde çok rahat yaşaması lazım. Kendi koydukları gereksiz kurallarla hayatı cehenneme çeviriyorlar. Sevgi, güzellik, sanat, müzik, neşe yoksa hayat cehennem olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2017> Daha Fazla

Arif Şentürk, gerçek bir sanatçı, böyle değerli insanlar çok az kaldı, değerleri bilinmiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mayıs 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks kardeşlerimiz suni kurallarla adeta kendilerini öldürmüş durumdalar. Dinsizliğin kendilerini ezmelerini kolaylaştırmışlar. Sanat, bilim, kalite olmayınca baştan yenik duruma düşüyorlar ve ezilmeleri çok kolaylaşıyor. Kadının özgür olmayacağına müzik, sanat, heykel olmaması gerektiğine o kadar kendilerini inandırmışlar ki güzellik görünce tavır koyuyorlar. Gelenekçi sistem kendilerinin de uymadığı binlerce kural koymuştur ve Allah'ın cennet güzelliği olarak övdüğü tüm güzelliklere karşı çıkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2017> Daha Fazla

Sanat, güzellik, estetik aramadan kıyafetin, evin, mobilyanın sadece işlevsel olmasına önem vermek çok büyük bir eksikliktir, kalite yokluğudur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kültür ve sanat hayatın güzelliğidir. İnsanın ruhundaki cennet özlemidir. Sanat, kalite ve sevgi yoksa hayatın anlamı kalmaz.
Sanat, kültür ve kalite eksikliği Türkiye'nin en önemli sorunlarından biridir. Kültürün ve sanatın gelişmesi ancak kaliteyle olur. Kalite müminin cennet özleminden kaynaklanır. Sanat ve kalite iman aşkıyla gelişir.
Batı kendince bölgede bağnazlığa karşı, kadın haklarını savunan, modern yapının PKK olduğu kanaatinde ve bu yüzden PKK'yı destekliyor. Bu kanaat doğru olmadığı halde PKK Batı için Müslümanlara karşı etkili bir silah. Türkiye kadın haklarının, kalitenin, sanatın merkezi olursa adamların PKK'yı desteklemek için ellerindeki bu bahane ortadan kaldırılmış olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin yapacağı en güzel şey kadın özgürlüğüne, sanata, kaliteye öncelik verdiğini, demokrasiyi sonuna kadar savunduğunu göstermesidir.
Bir sanatçının unutulması çok acı bir durumdur. Sanatçının hayattayken de vefatından sonra da hep hürmetle anılması, değerinin bilinmesi şart.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2017> Daha Fazla

Her evin önü çiçekli, bakımlı olmalı. Evler, kıyafetler ve hatta insanların hayatlarının tamamı sadece işlevsel oluyor. Tek amaç hayatta kalmak oluyor. Sanat, güzellik, estetik, kalite isteyen ve özleyen bir hayat olmadığında hayatın neşesi ve zevki de olmuyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2017> Daha Fazla

Zevksizlik ürkütücü bir şeydir. Sanat ve Kalite Bakanlığı kurulup çok sıkı denetim getirilmeli ki zevksizliğe hiç müsaade edilmesin. Sanatı, güzelliği ortadan kaldırıp sadece temel ihtiyaçları karşılayıp yaşamak kültürü yerleşince dünya adeta cehenneme dönüyor.
Türkiye dünya sanatının merkezi olsun. Büyük sergiler açılsın, sanat yarışmaları olsun, resitaller düzenlensin. Sanatın kaybolması felakettir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2017> Daha Fazla

Beğenmek beğenilmek insanları ilgilendirmiyor hale gelmişse insanların yaşama sevinci kalmamış demektir. Sanatın, güzelliğin teşviki önemlidir.
Özgürlük, sanat, kadın hakları yerleştiğinde dünya İslam'a ve Türkiye'ye yöneleceği için İngiliz derin devleti bu açılımı engellemek istiyor.
Sanat kalktığında sevgi de kalkıyor. Sevgi kalkınca güzellik ve merhamet de kalkıyor, yerine acımasız, bencil, kalitesiz bir hayat yayılıyor.
İmanı tebliğde güzellik, sanat ve kalite çok önemlidir. Hz. Süleyman'ın sarayının ihtişamı tebliğde çok olumlu etki yapıyordu.
Kadın haklarını Avrupa'dan daha ileriye taşıyan, sanatı, bilimi destekleyen bir Türkiye'yi kimse karşısına almaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Türkiye ultramodern olsa, kaliteye, sanata, kadın haklarına en üst değeri verse Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı ve PKK desteği sona erer.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2017> Daha Fazla

Müzik ve sanat aşkla, sevgiyle yapıldığında çok güzel oluyor. Resmi, soğuk, kuralcı bir tavır olduğunda ruhta etki oluşturmuyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2017> Daha Fazla

Eğer Türkiye kadın haklarını, sanatı, bilimi, kaliteyi ön plana alır Avrupa'dan daha ileri medeniyeti savunursa PKK'yı da kimse desteklemez.
Eğer Türkiye modern, sanata, kaliteye önem veren bir çizgide olursa Avrupa da Türkiye'yi savunur ve destekler.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2017> Daha Fazla

Türkiye sanatın ve kalitenin kalesi olsun. Gerçek Avrupa Türkiye olsun. Herkes koşarak Türkiye'ye gelmek istesin. Her yerde meyve bahçeleri, salkım çiçekler, heykeller, havuzlar ve kalite olsun. Türkiye'yi gerçek Avrupa yapalım. Bunu elde etmek gayet kolay.
Cennette kadehler, en şık sofralar, en güzel müzik, en nefis sanat var. Bu güzelliklerin hepsi dünyada da Müslümanlar için nimettir. Resmi, heykeli, müziği, bilimi, zenginliği, ihtişamı, neşeyi Müslümanlar sahiplenmeli. Bu nimetleri terk etmelerine dinen hiçbir gerek yok.
Türkiye çok modern olmak zorunda. Hem dindarları çok iyi koruyan hem de ultra modern, alabildiğine özgürlük sağlayan ülke olacağız. Tayyip Hocam modern sağın lideridir. Hem dindarları koruyup kolluyor, hem de modern bir anlayışa sahip. Türkiye'yi daha da modernleştireceğiz. Milletimiz sanata, güzelliğe, kaliteye, modernliğe, dekolteye karşı olan bir avuç insanın zihniyetiyle değil aydın bir anlayışla yaşamak istiyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2017> Daha Fazla

Bağnaz, sevgisiz, kalitesiz, her şeye düşman, insanların neşesini elinden alacak bir zihniyetin Türkiye'yi karartmasına asla müsaade etmeyiz. Türkiye'yi pırıl pırıl aydın bir gelecek bekliyor. Sanat, güzellik, bilim, kalite düşmanları boş yere heveslenmesinler.
Tayyip Hocam'ın modern Türkiye'yi hedeflemesi, kaliteyi, sanatı, güzelliği ön plana alması çok güzel olur. Bazı tepkiler onu hiç yıldırmasın.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2017> Daha Fazla

İnsanlar kalite ve özgürlük istiyorlar. Kadınların, sanatın, hayatın özgür olduğunu halka göstermek çok önemlidir. Sahil kesimleri, büyükşehirler "bizim özgürlüğümüzü bize hissettirin" diyorlar. Hükümetimiz bunun gereğini yapacak, özgürlüğü güçlendirecektir.
Ortadoğu ve Doğu'nun genel özelliği kalite eksikliği. Milletçe bunu değiştirelim. Türkiye kalitenin, sanatın kalesi olsun. Türkiye kalitenin kalesi olabilir mi diyorlar, olur. Ya Allah bismillah deyip başlamak gerekir. Sonrası akın akın gelir inşaAllah.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2017> Daha Fazla

Sanatın en güzelini Türkiye'nin elde etmesi gerekir. Resimde, heykelde, müzikte dünyaya öncü olalım. Resitaller verilsin, operalar olsun.
Sert ve gerilim üslubundan kaçınılacak, sanata, kaliteye önem verilecek, dekolte giyen de başörtülü olan da korunacak o zaman çok iyi olur.
Kuran Müslümanlığı sanatın, kalitenin, bilimin, güzelliğin, neşenin, özgürlüğün, demokrasinin, vicdanın en üst seviyede yaşanması demektir.
Dekolteye saygı, sanata teşvik, güzelliği ön plana almak ve kaliteyi yükseltmek Hükümetin önceliği olmalı. Büyükşehirlere ulaşmanın yolu bu.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2017> Daha Fazla

Tayyip Hocam yiğittir, moderndir. Hükümetimiz de aydın. Hükümetimiz sanata ve kaliteye öncelik verir, kadınlara öncelik tanınırsa sahil kesimlerden rahat oy alınır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Nisan 2017> Daha Fazla

Hayat kaliteli ve modern olursa gelenekçi kardeşlerimiz de daha rahat yaşarlar, daha huzurlu olurlar. Sanatsız hayat, ruhu ve heyecanı öldürür. Gelenekçi kardeşlerimiz modernlikle dinin uyuşmadığını sandıkları için boş yere acı çekiyorlar. Modernlik ve din içiçedir.
Sanat kaybolursa kalite yok olur. O zaman insanların heyacanı, yaşama coşkusu ortadan kalkar. Bu ortamdan kimse mutlu olmaz.
Peygamberimiz kendi devrinin en modern insanıydı. Modernlik, sanat ve kalite hayatın çok önemli unsurlarıdır.
Özellikle sanat ve kalite çok önemlidir. Sanat, güzellik karşıtlığı ve dekolte karşıtlığı oluştuğunda bu insanları rahatsız eder.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2017> Daha Fazla

Müziğin, dansın, güzelliğin Müslümanların elinde olması bazılarını çok kızdırıyor. Müslüman denildiğinde bakımsız olması gerekir diye inanmışlar. Sanat, güzellik kalite, cazibe Müslümanların elinde olduğunda İslam'ın çok rahat dünyaya hakim olacağını bildiklerinden engellemeye çalışıyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin modern olduğu, dekolte veya çarşaflı kadınların özgür olduğu, sanata değer verildiği görülürse tüm dünyanın üslubu değişir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2017> Daha Fazla

Avrupa'nın İslam karşıtlığının temelinde bağnazlığın sevgisiz, sanatsız, tahammülsüz, görgüsü zayıf zihniyeti var. Elbette Avrupa'nın ırkçı ve Müslüman karşıtı tutumu çok yanlış. Ancak bağnazların da müzikten, heykelden, sanattan nefret eden tutumu Avrupa'daki bu mantığın zemin bulmasını sağlıyor. Kadının dövülmesi gerektiğini söyleyen, annesinin diz kapağını tahrik edici bulan, dekolte kadın gördüğünde hayvani tepkiler veren zihniyetten Batı'nın rahatsız olması haksız değil. Bu kültür bozukluğunun düzelmesi şart.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2017> Daha Fazla

Mehdiyet sevgidir, dostluk kardeşliktir, kalitedir, sanattır, Allah'ın tüm güzelliklerinin tecellisidir. Durdurmaya kimsenin gücü yetmez.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mart 2017> Daha Fazla

Medeniyetlerin çatışması İngiliz derin devletinin planıdır. Bu plana fayda sağlayacak hiçbir oyuna düşmemek gerekir. Çünkü bu planın amacı Müslümanları toplu yok edebilmek için Hristiyanlarla Müslümanları savaştırabilmektir. Bunları Hristiyanlar da ilgilendirmiyor, kendileri dindar değiller. Hilal-Haçlı savaşı üslubunu Müslümanlar olarak biz hiçbir zaman kabul etmeyelim. Müslümanlar ile İseviler kardeştir diyelim, barış isteyelim. Müslümanları bağnazlığın içine mahkum edip bağnazlığı gerekçe göstererek dev savaşın içinde İsevileri ve Müslümanları yok etmek istiyorlar. Bu oyunu bozmanın yolu müziğe, sanata, heykele kaliteye önem veren bir Müslümanlık anlayışıyla Hristiyanlarla dost olup fitneyi kaldırmaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mart 2017> Daha Fazla

Hz. Süleyman'ın tebliğ yöntemi güzellik, sanat, zenginlik, estetik, kalite ve ihtişamdı. Mimaride, sanatta hep mükemmellik kullandı.
İslam özgürlük, neşe, sevinç, kalite, sanatta en yüksek nokta, her gün bayram olması, her yerde adalet, zenginlik, güvenlik olması demektir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2017> Daha Fazla

Türkiye kadınların alabildiğine özgür olduğu, dekoltenin de çarşafın da hür olduğu, sanatın, bilimin, güzelliğin yerleştiği bir ülke olsun.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mart 2017> Daha Fazla

Bağnazlar babasının kızına sevgi gösteremeyeceği, annenin oğlunun yanına çıkamayacağı dünyayı din gibi gösteriyorlar. Bu çok korkunç. Bu şirk dini. “Fotoğraf çektirmek, tablo asmak, müzik dinlemek, dans etmek, gülmek ben hepsini yaparım ama haram olduğunu biliyorum" diyorlar. Oysa bunlar haram değil, helal. Müslüman Allah'tan korkar ve haram konusunda titizdir. Haram olanı yapmaz. Bu mantıkta olanlar kendilerince Müslümanların elinden helal olan tüm nimetleri almak istiyorlar. Müzik, dans, sanat, kalite, bilim, güzellik, eğlence haram değildir. Ayrıca haram olduğunu düşünüp buna rağmen tüm bu eylemleri yapıp sonra da Müslümanlara akıl vermek çok büyük bir samimiyetsizliktir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2017> Daha Fazla

İslam sevgi, neşe ve huzur dinidir, insan fıtratına uygundur. İslam'ı neşeyi kaçıran, sanatı öldüren bir mantığa çevirenler bağnazlardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin modern olması, kadınların hür ve rahat olması, sanat ve estetiğe önem verilmesi çok önemli. Modern bir toplumda darbe olmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2017> Daha Fazla

Gerçek bilginin, sanat ve kalitenin ortaya çıkması önemli, bunlar olursa milli kültür de güçlenir. Gerçek sanat, bilim ve kalitenin ortaya çıkması için eğitimin Darwinizmin dayatmasından kurtulması gerekir. Bu sağlanırsa kültürde çökme olmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Şubat 2017> Daha Fazla

Kaliteyi ön plana alan bir siyaset teşvik edilsin. Kalite ve Sanat Bakanlığı'nın mutlaka kurulması gerekir.
Türkiye'de toplumu Suriye, Irak gibi kaliteden, eğlenceden, sanattan uzak bir yapıya çekmek isteyenler var. Bunlar sadece canlı kalmayı esas alıyor, bir tür organizma gibi yaşamak istiyorlar. Allah'ın bizden istediği hayat bu değil. Sevgi, coşku, güzellik, kalite, neşe şarttır.
Türkiye'yi Suriye veya Irak'a çevirmelerine izin vermeyiz. Gençler, kadınlar istediği gibi modern ve özgür olacak, sanat ve kalite hakim olacak.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2017> Daha Fazla

Gençlere din diye içine kapalı, sevgisiz model sunmuşlardı. Biz hem gençliklerini hem hayatın güzelliklerini yaşayacakları Kuran dinini gösterdik. Sevgisiz, sanatsız, neşesiz halleriyle İslam'ı mahvetmek üzereydiler. Kalitenin, neşenin, modernliğin dinle içiçe olduğunu gösterip bu oyunu bozduk.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2017> Daha Fazla

Türkiye'yi sanatla, estetikle, kaliteyle güzelleştirelim. Kimsenin korku ve gerilim içinde olmadığı bir Türkiye inşa edelim. Fikri, partisi ne olursa olsun herkes tanışıp görüşüp biraraya gelsin. Birlik olalım. Korkuları, endişeleri tamamen kaldıralım.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2017> Daha Fazla

Muasır medeniyet denildiğinde kast edilen Türkiye'yi bilimin, sanatın, kalitenin, güzelliğin hakim olduğu ülkelerin daha üzerine çıkarmaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin çok kaliteli olması lazım. Hitabetin, kıyafetlerin, evlerin, sokakların, her şeyin çok kaliteli olması hayatidir. Avrupa sanata, kaliteye önem verdiği için darbe diye bir risk dahi olmuyor. Her insan oraya gitmeye çalışıyor, çünkü sanat ve kaliteyi özlüyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Şubat 2017> Daha Fazla

Kalite maddi imkanla doğru orantılı değildir. Maddi imkan olmasa da kaliteli, güzel bir hayat yaşanır, sanattan zevk alınır. Örneğin betondan kule yapacağına, her yeri garip yeşile boyayacağına elindeki imkanla çok sanatlı ve kaliteli işler yapabilirsin. Kıyafette, binada, sokakta sanat, kalite olmadığında insanların yaşama gücü kırılıyor, içten içe bir kızgınlık oluşuyor, toplum bir nevi çürüyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2017> Daha Fazla

İslam güzel olan her şeydir. Sanat, kalite, nezaket, görgü, neşe, sevinç İslam'ın içindedir. İslam'ı güzellikle ayrı göstermek samimiyetsizlik.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2017> Daha Fazla

Çile ehli insanlar mükemmel sanatçı oluyorlar. Çingeneler de bu yüzden çok iyi sanatçılar. Çingene olmak şereftir, güzelliktir. Çingene, zenci denildiğinde hakaret olur diyenler yanlış düşünüyor. Çingene de zenci de güzelliktir. Hepimiz Hz. Adem'in evladıyız.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2017> Daha Fazla

Sanatçıların unutulması, değerlerinin bilinmemesi çok acı bir olaydır. Bir sanatçı asla unutulmaz, sürekli gündemde tutulmalıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2017> Daha Fazla

Bağnazların sanattan, kaliteden, eğlenceden, güzellikten uzak yaşamları farkına varmasalar da Müslümanların ezilmesine sebep oluyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2017> Daha Fazla

Kalitenin düşmesi, sanatın ortadan kalkması, neşenin kaybolması, kadın hakları olmaması darbeci zihniyet için gerekçedir. Bunlara önem verelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2017> Daha Fazla

Sanat ve estetik eksikliği kargaşaya, mutsuzluğa yol açar. Halkın mutlu olmaması, sanatçıların ve kadınların ezilmesi gerilime sebep olur.
İngiliz derin devleti sistemi kan ve şiddet üzerine kurulmuştur ama İngiliz terbiyesi, İngiliz nezaketi güzeldir, bunu dışlamak olmaz. Biz ingiliz centilmenliğini, Fransız nezaketini, İtalyan sanatının estetiğini ve güzelliğini örnek alalım, Rusya da alsın, İran da alsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2016> Daha Fazla

Türkiye için en hayati konulardan biri kalite ve sanattır. Mutlaka Kalite ve Sanat Bakanlığı kurulması, bu alanda atılım yapılması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Aralık 2016> Daha Fazla

Şeytan müslümanların elinden müziği, sanatı, bilimi, güzelliği almıştı. Kuran'da helal olan tüm bu güzellikleri yeniden Müslümanlara kazandırdık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Aralık 2016> Daha Fazla

İnsanlarımızın bir kısmına kalite, sanat ve güzelliğin cennet nimeti olduğu öğretilmedi, bu konuda bilgisiz kaldılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Kasım 2016> Daha Fazla

Sanatın durması, dünyanın her yerinin çürümeye başlaması da kıyametin yakın olduğunun delillerindendir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2016> Daha Fazla

Kadınlara hayatın cehenneme çevrildiği, erkeklerin daha rahat olduğu hayatta güzel olan hiçbir şeyin kalmadığı sistemi İslam diye sunuyorlar. Kalitenin, sanatın, güzelliğin, neşenin İslam'da olduğunu ayetlerle ortaya koyduk. İngiliz derin devletinin Müslümanları ezmek için oluşturduğu sistem temelden çökmüş oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2016> Daha Fazla

İnsanların sevgi dünyasını karartmak, güzelliği köreltmek için "çirkin sanat" dedikleri kavramı kullanarak bilinçaltı kurgulaması yapıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2016> Daha Fazla

İslam alemi birleşecek ama bazılarının düşündüğü tarzda asan, kesen sevgisiz İslam anlayışı asla hakim olmayacaktır. Bundan sonra sanatın, güzelliğin, bilimin, modernliğin, kalitenin hakim olduğu İslam anlayışı gelişecek ve güçlenecektir. Bağnazlık güçlenemez.
Sanatı kullanarak insanlara şizofren, karanlık bir dünya sunup insanları intihara, karanlığa sevk edebiliyorlar. "Çirkin sanat" anlayışıyla insanların ruhunu karartan, içine kapalı, intihara eğilimli, güzelliği çirkine çeviren mantığı dünyaya yayıyorlar. İnsanların bilinçaltını bozmak için tablolarla, edebiyatla, belgesellerle karanlık, kasvetli, sevgisiz bir dünya empoze edilmeye çalışılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2016> Daha Fazla

Münafıklar ve derin devlet internet teknolojisini kendilerince iyi kullanıp gizli sembollerle haberleşiyorlar ve birbirlerini buluyorlar. Münafıkların ve derin devletin kullandığı gizli sembollerden biri de sanattır. Nimet olan sanatı haşa dinle alay etme şeklinde kullanırlar. Cinayetin, homoseksüelliğin, saldırganlığın övüldüğü tablolar, heykeller, şiirler, romanlar bu yapının kullandığı bilinçaltı kurgu sistemidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2016> Daha Fazla

Demokratik zemini iyi geliştirmek, neşeli, dışa dönük toplum yetiştirmek, kaliteye, sanata önem vermek darbe zihniyetini ortadan kaldırır.
Allah insanları özgür düşünüp yaşayacakları şekilde yaratmış. Şirk olunca şizofren ruh gelişiyor. Kuşkucu, içine kapalı, korku içinde yaşayan, kimseyi sevemeyen, sanattan anlamayan ruh şirkin getirdiği beladır. Müslüman neşeli, kaliteli, modern, aydın, hayat dolu olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2016> Daha Fazla

Tüm dünya modernlik, kalite, estetik ve sanat ister. Bağnazların dünyasında ise kalite, estetik, sanat, güzellik yoktur.
Mehdiyetin siyaset hırsı yoktur. Mehdiyetin ana görevlerinden biri dünyada adaleti, sevgi, şefkat, sanat ve kaliteyi yaymasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2016> Daha Fazla

Neredeyse hiç sanatçı kalmaması çok büyük bir felaket olarak görülmeli. Bu, insanların dile getirmediği en vahim durumlardan biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2016> Daha Fazla

Müslümanları öyle bir cendereye almışlar ki, dinde olmayan kurallarla adeta zihinlerini donduruyorlar. Müzik, sanat, gülmek, neşeli olmak, hayat dolu olmak potansiyel suç olarak gösterildiği ve kendilerini de potansiyel suçlu gördükleri için her yerde ezik oluyorlar. Kuran'a tam uyan Müslümanlar aydın, kaliteli, özgüvenli ve çok akıllıdır. Ezikliği hiçbir Müslüman asla kabul etmemeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2016> Daha Fazla

İslam Birliği dünya cennetidir. Barışın, kardeşliğin, sevginin olduğu, savaşın kavganın olmadığı, sanat, güzelliğin her yere hakim olduğu sistemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2016> Daha Fazla

Deccaliyetin yaptığı en büyük tahribatlardan biri hiç yeni sanatçı çıkmaması. Çünkü deccaliyet neşeyi, güzelliği, huzuru öldürür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bağnaz zihniyet sanatı, güzelliği, müziği, kadınların özgür olmasını, bilimi, kaliteyi özetle güzel olan her şeyi yasaklayan bir zihniyettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ağustos 2016> Daha Fazla

Kadın özgürlüğünü geliştirmek, sanata ve sanatçıya destek olmak, kaliteyi arttırmak darbe zihniyetini tamamen ortadan kaldırır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2016> Daha Fazla

İkinci darbe girişimi tehlikesine karşı neler yapılabileceğinin tedbirleri çok hızlı şekilde alınmalıdır. Bir yandan tüm hukuki ve asayiş tedbirlerinin alınması gerekir, bir yandan da sanat, kalite ve özgürlüklerin çok genişletilmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bir iktidarın güçlü olması için aydınının çok olması, sevgiyi, sanatı, kaliteyi hayat felsefesi haline getirmesi lazım. Aksi uzun vadede ülkeye zarar verir. Bazı yerlerde sağ hükümetler sadece ekonomik kalkınmaya öncelik veriyor oysa hayatın özü sevgi, sanat ve kalitedir. Kalite anlayışı geliştiğinde darbe ve kalkışma zihniyeti gelişemiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2016> Daha Fazla

Modern olmak, kaliteyi aramak, sanat ve estetiği ön planda tutmak esas olursa Türkiye çok güçlü olur. Sanat özgürlük kalite ve kadın haklarının olduğu, kadınların özgürce yaşadığı ülkelerde darbe zihniyeti gelişmiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2016> Daha Fazla

Kaliteli ülkelerde, sanatın estetiğin olduğu ülkelerde, güzelliğin hakim olduğu ülkelerde ne ayaklanma ne darbe ne ordunun ne halkın ne polisin aklının ucundan bile geçmiyor. Tahayyül dahi edemiyorlar. Çünkü toplumun her kesimi memnun olmuş oluyor.
Ayaklanmaların ve darbelerin hep kökeninde toplumun çok bunalması yatıyor. Ama sanatın, estetiğin, kalitenin yüksek olduğu hiçbir toplumda darbe ve ayaklanma olmamış ve olmuyor.
Hiçbir dönemde kalitenin, sanatın ortadan kalkmasıyla bir devletin devam ettiği görülmemiş. Her devlet, her hükümet böyle bir sistemde yıkılıyor.
Sadece gelenekçi Ortodoks İslam’ı yaşamaya kalkarsan Türkiye geriler. Sanat kalmaz, estetik kalmaz, kültür kalite kalmaz, dünya cehennem gibi olur. O zaman buna dünya müsaade etmez. Yani Allah müsaade etmez, dünyayı üstüne musallat eder.
Modern vatandaşları korumak, onları desteklemek, kaliteyi sanatı ön plana çıkartmak, Türkiye'yi en modern ülke haline getirmek hükümetin ana görevi olması lazım.
Gelenekçi Ortodoks görünümlü bir Türkiye bütün Avrupa'nın, bütün Amerika'nın hatta Rusya'nın, Çin'in hedefi haline gelir. Bütün dünya karşısına dikilir. Modern Türkiye'yi mutlaka inşa etmemiz gerekiyor. Sanatı, estetiği, kaliteyi ön plana çıkartmamız gerekiyor. Kalitenin bütün Türkiye'de hakim olması şart.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2016> Daha Fazla

Kadınlarını ezen, kadınlarına saygı duymayan, kadınlarının özgürlüğünü yok eden, kaliteyi, sanatı yok eden her ülke helak oluyor. Buna çok dikkat etsinler.
Kalitenin, sanatın hâkim olduğu hiçbir ülkede darbe olmuyor. Kalite, sanatın olmadığı her ülke helak oluyor ve perişan oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2016> Daha Fazla

Deccalın en çekindiği şey kalitedir, sanattır, güzelliktir, sevgidir. Deccalın zehridir bunlar. Zehir etkisi yapar. Sevgi, kalite, güzellik, sanat, estetik. Onun için hükümetin bu konulara çok önem vermesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2016> Daha Fazla

Kalite ve sanat bakanlığı kurulsun. Her şeyde kaliteyi esas alalım. İnsan kalitesini esas alalım; davranış kalitesini, karakter kalitesini. Her konuda sanayide, teknolojide, bilimde, edebiyatta, sanatta kaliteyi esas alalım. Dünyanın bütün devletleri bize hayran olur, kendileri bizimle birleşmek isterler o zaman.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mayıs 2015> Daha Fazla

Sanatçılar ön plana çıkarılmalı. Onların sevgisi, onların muhabbeti topluma çok olumlu etki yapar. Sanatçıların özel bir nezaketi oluyor, özel bir ruh kalitesi oluyor. Bu yönde topluma çok güzel örnek olabilirler.
Sevgi, güzellik, sanat hayatın amacıdır. Bunlar yoksa, sen niye köprü yapıyorsun, niye tüp geçit yapıyorsun karadan, denizden? Bunların hepsi boş hale gelir. Sevginin olması için, sevgiyi besleyen sanat ve estetiğe çok önem verilmesi gerekir.
Sanatçı sevgi öğretmenidir, güzellik öğretmenidir. Sanatçılara kapıyı sonuna kadar açmak lazım. Sanat ve Estetik Bakanlığı hemen kurulması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mayıs 2015> Daha Fazla

Sanatçıların kıymeti bilinmezse sanat zamanla kaybolur. O zaman dünya kararır. Dünyanın güzelliği yok edilmiş olur. Sanatçı demek dünyayı güzelleştiren insan demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2015> Daha Fazla

Sanatı çirkin görürsen, müziği, resmi, heykeli, mimariyi hor görürsen, sanatçıyı ezmeye kalkarsan, resim olan evden kaçmaya kalkarsan, “köpek şeytandır gördüğünde kovala” dersen, o zaman o ülke gelişmez. Avrupa'nın gelişmesinin nedeni sanata, bilime açık olması.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ocak 2015> Daha Fazla

Her yerde sanat olması lazım, sanatçıların korunması lazım. Kalite-Sanat Bakanlığı kurulup kalitenin, sanatın bütün güzelliklerinin milletimize sunulması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2014> Daha Fazla

Sanatçıya çok iyi sahip çıkmak lazım. Sanatçı kolay yetişmiyor. Sanatçı insanlara güzellik sunmaya çalışan, güzel insan demektir. Sanatçının derdi, günü güzelliktir. Onlara da o zaman güzel tavır göstermek, güzel korumak, güzel sahip çıkmak lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2013> Daha Fazla

Devletimiz bir düzenleme yapsın, sanatçıların hepsi hastanelerde ücretsiz tedavi olsunlar. Sanatçılarımızın sağlıklı ve uzun ömürlü olması için gayret edelim.
Arif Şentürk gibi sanatçılar bir daha gelmez. Devletimizin böyle büyük sanatçılara madalya vermesi çok güzel olur. Bir de devletimiz onlara iyi bir maaş bağlarsa içimiz çok rahat eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2013> Daha Fazla

İnsan sanatla mutlu olur. Güzel giyinen insanları gördüğünde mutlu olur, güzel evler gördüğünde mutlu olur. İnsanlar güzellik arar; müzikte olsun, resimde olsun, heykelde olsun her şeyde içini açacak güzellikler arar. Onları gördüğünde insan mutlu olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2013> Daha Fazla

Sağın sanatı yok, mehdiyetin sanatı var. Sağın şefkati eksik; mehdiyetin şefkati daha güçlü, çok çok güçlüdür. Solun da merhameti, şefkati yok, sevgisi yok yani komünizmin. Ama mehdiyette var. Her ikisinin de sanat anlayışı güdük, kavruk ve ölü, küt. Mehdiyetin sanat anlayışı çok zengin, güçlü, diri ve çağlar üstü, boyut üstü.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2013> Daha Fazla

Avrupa'da sanat öldü, mezardakilerin sanatını görüyoruz şu an. Yaşayan sanat yok. Biz Türkiye olarak canlı, diri sanat uygulamasına geçelim. Sanat merkezi olsun Türkiye, İstanbul-Ankara’yı sanat merkezi yapalım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2013> Daha Fazla

Ultra modern Müslümanlık, sanata-estetiğe müthiş bir eğilim ve bilimi en üst seviyeye çıkartmaktır. Üslup güzelliğidir. En güzel tavrı, en güzel görünümü kısacası her şeyin en güzelini hedeflemektir. Vicdanımıza tam uyduğumuzda ultra modern Müslüman oluruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2013> Daha Fazla

Dünya zaten bitti, son inşaAllah. Ne sanatçı kaldı, ne sevgi kaldı insanlarda, ne muhabbet kaldı. Mehdiyetle bir elektroşok gibi bu ölü dünya dirilecek son kere, son kere dirilecek. O da 2080’lere kadar, o kadar. Ondan sonra yine bozuluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2013> Daha Fazla

Gerçek sanatçı sevgi insanıdır, mutevazıdır, üslubu çok nezihtir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2013> Daha Fazla

Devletimizin Ferdi Tayfur gibi değerli, büyük sanatçıları çok iyi koruması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2013> Daha Fazla

Bir avuç sanatçımız var, onlar milletimizin süsü. Değerlerini iyi bilmek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2013> Daha Fazla

Mehdiyet devrinde sanatçılar ortaya çıkacak. Mimarlar, mühendisler, bilim adamları büyük bir coşkuyla ortaya çıkacaklar, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2013> Daha Fazla

Yeni sanatçılar Mehdiyet devrinde bütün ihtişamlarıyla ortaya çıkacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2013> Daha Fazla

Gerçek sanatçılar teker teker vefat ediyor. Bunun bir ahir zaman özelliği olduğunu Peygamberimiz (sav) hadisinde bildiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2013> Daha Fazla

Bir Müslüm Gürses, bir Orhan Gencebay, Sibel Can gibi sanatçılar bir daha gelmez. Son nesil sanatçılara çok çok iyi sahip çıkmak lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Aralık 2012> Daha Fazla

Sanatçılara herkesin destek olması lazım, herkesin şefkatle yaklaşması lazım. Sanatçı bütün dünyaya aittir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2012> Daha Fazla

Sanatçıya her görüldüğü yerde saygı gösterilmesi lazım. Lokantaya gittiğinde lokantada, sokakta, her yerde hürmetkar davranılması lazım. Laubalilik, münasebetsizlik olmaz sanatçıya. Değerini bilmiyorsan sanatçıyı etkisiz hale getirmeye kalkıyorsun demektir. Onun için hem devletimizin hem de halkımızın sahip çıkması lazım sanatçılara.
Yobaz mantığıyla sanatı dışlıyorlardı, biz sanata sahip çıktık. Neşeli, dışa dönük, sevecen, halktan olan insanlarla iç içe olan Müslüman anlayışını ortaya koyduk, maşaAllah.
Şafak Sezer hem çok hürmetkar, kaliteli bir insan hem de çok yetenekli, değerli bir sanatçı. Üslubu ve kişiliği güzel. İsmail Baki de öyle. Böyle yetenekli mizah sanatçılarına çok iyi sahip çıkılması lazım. Sanatçılara çok hürmetkar davranılması, hak ettikleri saygının kendilerine her yerde gösterilmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2012> Daha Fazla

Devletimizin mizah sanatçılarına destek sağlaması, sanatçılarımızı koruması bizlere huzur verir, neşe verir.
İsmail Baki, şakalarıyla insanlara güzellik ve neşe sunuyor.

A9TV; 25 Ekim 2012> Daha Fazla

Devletimizin büyük sanatçılarımıza maaş vermesi çok güzel olur. Öyle değerli insanların geçim sorunlarının olmaması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Angelina Jolie iyi niyetle, hayır ve güzellik olsun diye gayret ediyor. Onu mahcup edecek sözler çok ayıp ve çirkin olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2012> Daha Fazla

Angelina Jolie'nin bir özelliği de Mesih hayranı olmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Temmuz 2012> Daha Fazla

Değerli sanatçılar hep çileyle yoğrulmuş insanlar. ACI ÇEKMEYEN BİR İNSANIN SANATÇI OLMASI ÇOK ZOR. Çocukluklarında çok şiddetli azap, ızdırap çekmiş, fakir, zor şartlarda yaşamış insanlar neşenin, sevincin kıymetini iyi bilen insanlardır. Sanat yönleri de o yüzden çok çok güçlü oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2012> Daha Fazla

Özellikle sanatçıların İslam’a yatkınlıkları çok daha yüksektir ama yobaz kafasıyla yanaşırsan zarar verirsin. Samimi, Müslüman’ca bir ruhla, akılcı bir mantıkla yaklaşırsan, yobazlığın çirkinliğini kenara itip, İslam’ın nurunu ortaya çıkarırsan Allah çok güzel vesileler meydana getirir.

2 Mart 2011; Samsun Aks ve TV Kayseri> Daha Fazla

Sanatçılık Allah aşkından gelir. Deli aşık olunur. Allah aşkıyla yanarak sanatçı olunur. Yani Allah aşkından kaynaklanır. Sanatçı, Kuran’ın ruhunda olanı uygulamış olur. Kuran zaten sanatı ister bizden, güzelliği ister, estetiği ister.

> Daha Fazla

Allah, Kuran’da bilimi ve sanatı teşvik eder. Bilim ve sanat Müslümanın ayrılmaz bir yönüdür.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top