Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Şubat 2018> Daha Fazla

Darwinizm’i ilmen yerle bir eden, İslam Birliği’nin muhakkak gerçekleşeceğini anlatan, İsa Mesih ve Mehdi’yi şevkle bekleyen, kadınlara bu kadar değer veren, gelenekçi Ortodoks sistemin açmazını Kuran ile ortaya koyan, Kuran’dan asla taviz vermemeye özen gösteren, ücret karşılığı dinin tebliğ edilmeyeceğini anlatan, İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını müjdeleyen tek camia biziz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2018> Daha Fazla

Kaderde ne varsa o olacak inşaAllah. İmam Mehdi zuhur etmeden dünyada barış, huzur, sükûnet, olmayacak. Allah bir an önce Hz. Mehdi (a.s.)’ı ve Hz. İsa (a.s.)’ı, o güzel Peygamberi zahir etsin. Başka kurtuluş yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2018> Daha Fazla

Günümüzdeki münafıklar da geçmiş münafıklar da tam şeytanın insan haline girmiş şeklidir. Günümüzdeki münafıklar da var güçleriyle Hz. Mehdi’nin çıkışını, Hz. İsa’nın gelişini engellemeye çalışıyorlar ama bakın görürsünüz rezil kepaze olacaklar.
İnsanlar önümüzdeki yıllarda çok fazla harika ile karşılaşacaklar. Bu durum bu dönemde yaşayan gençler için çok büyük bir nimet. Hz. İsa ve Hz. Mehdi’yi görecekler, kutsal sandık bulunacak, kutsal emanetleri görecekler, Kabe’nin altındaki defineler ortaya çıkacak, Nemrut’un mezarı açılacak ve oradaki tüm gizli bilgiler ortaya çıkacak, Mısır’ın tüm sırları açıklanacak. Aklın ihtiyarı kalkmayacak ama 3-5-10 seneye çok harika olaylar olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah beni de kardeşlerimi de Hz. Mehdi’ye, İsa Mesih’e talebe etsin. Mübarek yüzlerini bir an önce görmeyi istiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2018> Daha Fazla

Kuran hakem kitaptır. İsevilik ve Musevilikteki yanlış olan konuları vurgular. İsevilerin üçleme inancının doğru olmadığını Kuran net olarak ifade eder. İsa Mesih’in ölmediğini ve çarmıha gerilmediğini de bildirir. Bununla birlikte kesin olarak bildirilen bir bilgi de İsa Mesih’in yeniden geleceğidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2017> Daha Fazla

Yılbaşı kutlamanın İslam’a göre hiçbir mahsuru yok. Yılın başını da kutlarsın, Hz. İsa’nın doğum gününü de kutlarsın. Ne güzel bir Peygamberin doğum gününü kutlamak. Yanlış olan alkol vs olmasıdır. Bunun dışında kutlama yapmak için her gün bir bahane olması güzelliktir. Her gün bayram olsun, her gün kutlama olsun. Hayata renk katan her şey nimettir. Yılbaşı kutlamasına direnmek cihad değildir. Saatlerce yılbaşı kutlamasına karşı çıkacaklarına bir cümle İslam Birliği’ni anlatsınlar. Noel Baba sembollerinin başına odun vurunca İslam adına çok büyük başarı elde ettiğini sanmak cehalettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2017> Daha Fazla

Bir kişinin Mehdilik iddia etmesi dinden çıkması demektir. Müslümanlar ittifakla bir şahsın etrafında birleştiğinde bu şahıs Allahualem Mehdi’nin öncüsüdür deriz. İsa Mesih’le birlikte namaz kıldıklarını gördüğümüzde, İslam ve İsevilik birleştiğinde ve İslam ahlakı dünyaya tam hakim olduğunda ise Allahualem bu kişi Mehdi deriz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2017> Daha Fazla

İran halkı nur gibi tertemiz Müslümandır. Bizim öz kardeşimizdir. Hayatları, devletleri her şeyleri güzel. Allah Devletlerini baki kılsın. Türkiye ile ittifakları mübarek olsun. Allah dostluğumuzu pekiştirsin, birliğimizi güçlendirsin. Rusya, Azerbaycan, Ermenistan tüm ülkelerle ittifak ederek bölgede muazzam bir İslam medeniyeti inşa edeceğiz inşaAllah. Biz ne Müslüman ne Hristiyan ve Musevi kanı aksın istemiyoruz, tek damla kan akmayan bir dünya istiyoruz. Allah Mehdi’nin etrafında toplanmayı, İsa Mesih’in mübarek talebeleriyle bir araya gelmeyi, İslam Birliği’nin bayrağı altında toplanmayı bir an önce nasip etsin inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2017> Daha Fazla

Ahir zamanda yaratılmış olmak çok büyük nimettir. Hem Mehdi’yi hem İsa’yı göreceğimiz dönemdeyiz. Deccaliyetle ilmi mücadeleyi bizzat görüyoruz. Mehdiyetin tüm alametlerini gördük. Peygamberimizin ahir zaman mucizelerinin gerçekleştiğini gördük. Peygamberi çok seviyoruz diyenlerin Peygamberimizin mucizelerini örtbas etmeye çalıştıklarını gördük. Tebliğ için haberleşme ve teknolojinin müthiş ileri olduğu bir dönemi gördük.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Aralık 2017> Daha Fazla

Ruhu güçsüz olan kişilerde Deccal'in hipnoz gücü baskın geliyor. Deccal karşısındaki kişileri bu şekilde manyetik etki altına alıyor, onları kontrol edebilmeye başlıyor. Zamanla da bu kişiler robotlaşıp, Deccal'in bütün emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirmeye başlıyorlar. Deccal adamlarına "şurayı bombala, burada karışıklık çıkar" dediğinde hemen yapıyorlar. Ama baskın karakterli, güçlü ruha sahip, aurası güçlü olan kişilere Deccal'in bir etkisi olamıyor. Mesela Hz. İsa (as)'ın aurası çok güçlü, o yüzden Deccal'in hiçbir etkisi olmuyor. Hz. Mehdi (as)'ın da aurası güçlü olduğu için Deccal zarar veremiyor. Mehdi talebelerinin de aurası yüksek oluyor. Allah'ın onları Zer aleminde yaratması, auraları güçlü olacak şekilde. Bu yüzden Deccal Mehdi (as)'ın 313 talebesine de kesinlikle etki edemiyor. Ama şeytan ve Deccal münafıkları çok hızlı etki altına alabiliyor, ruhları, karakterleri ve kişilikleri çok zayıf ve güçsüz olduğu için. Papa'nın bugün şeytanla ilgili yaptığı açıklamalar Deccal'in bu etkisinden haberdar olduğunun bir delili.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Aralık 2017> Daha Fazla

Hadislerde Hz. İsa (as)’ın Arap bir kızla evleneceği bildirilmektedir. Hz. İsa (as) ahir zamanda olduğumuzu çok iyi biliyor. Bir kısım Hıristiyanların teslis inancının yanlışlığını yani kendisinin İlah olmadığını vurgulamak için özel olarak evleniyor. Hz. İsa (as)’ın ikince kere dünyada geldiğinde çocuk sahibi olmasının hikmetlerinden biri yine İlah olmadığını vurgulamak istemesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Aralık 2017> Daha Fazla

Allah ve Resulü’nün vaad ettiğinin gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz. Mehdi hayatta. İsa Mesih hayatta. Allah’ın izniyle 2022’ler gibi, büyük olaylar yaşadıktan sonra, her şeyin çok netleştiğini hep birlikte göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafık kıyametten ve kıyamet alametlerinden asla bahsetmez. Mehdiyet en çekindiği konudur. Münafıklara müjde olsun Hz. Mehdi’yi de görecekler, Hz. İsa’yı da görecekler. Bu onlar için en büyük iç acısı olacaktır.
Münafık İslam ahlakının hakim olacağından bahsetmez. Müslümanların bir manevi önderi olmasını asla kabul etmez. Ulu’l emre itaatin farz olduğunu duymak istemez. Mehdiyetten, İsa Mesih’in gelişinden asla bahsetmez. Mehdiyetin başarılı olduğu konulardan şiddetle kaçınır, çünkü Mehdiyete destek olmak istemez. Mehdiyet İttihadı İslam’ı savunduğu için münafık aksini savunur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2017> Daha Fazla

Yakın bir gelecekte inşaAllah İslam alemi birleşecek, Türklük alemi birleşecek. Ardından da Hristiyanlık ve Musevilik alemi birleşecek. Sonra da inşaAllah İslam ahlakı tüm yeryüzüne hakim olacak. Bizlerin görevi de bütün gücümüzle Hz. Mehdi (as)’a ve İsa Mesih’e yardımcı olmak. İsa Mesih’e yardımcı olmanın vakti de artık hemen hemen geldi. Bediüzzaman Hazretlerinin da belirttiği gibi, İsa Mesih’in mücadelesi şu an ‘gizli galibane’dir. Mehdiyette ise bu mücadele ‘açık ve sarih şekilde galibane’dir. İşte İsa Mesih’in bu gizli galibane mücadelesi de, Allah’ın izniyle yakında açık galibaneye çevrilecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2017> Daha Fazla

Ya Rabbi bir an önce Mehdi’ni gönder, Ya Rabbi bir an önce İsa Mesih’i zahir et. İslam Birliği’ni görelim. Müslümanların kurtuluşunu, tüm dünyaya kardeşin barışın hakim olduğunu görelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2017> Daha Fazla

İsa Mesih’in çıkış alametlerinin hepsinin gerçekleşmiş olması, İsa Mesih’in yeryüzüne inişi kadar harika ve mucizevi bir olaydır. Peygamberimiz 1000 tane haber vermiş ve bu haberin 1000 tanesinin de doğru olarak çıktığını görüyoruz. 1000 tane haber doğru olduğuna göre 1001. de doğrudur. İsa Mesih’in zuhuru haktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi’nin kim olduğunu zaman gösterecek. İslam ahlakı dünyaya hakim olduğunda, İslam birliği oluştuğunda, Müslümanların önderi olan ve Hz. İsa ile birlikte namaz kılan kişiyi gördüğümüzde, “Allahualem bu kişi Mehdi” diyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2017> Daha Fazla

Fakirlik, işsizlik ve ekonomik krizler Mehdi çıkıncaya kadar bitmez. Fakirlik Mehdi ve İsa Mesih döneminde metafizik olarak Allah tarafından özel durdurulacak. Bunun dışında her dönemde her zaman imtihanın gereği olarak fakirlik ve yokluk olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi ve İsa Mesih’in vefatından sonra dünyada bozulma çok şiddetli olacak. Sanat, güzellik, teknoloji her şey geri gidecek. O dönemde sadece vahşet, saldırganlık, anarşi, gasp, ahlaksızlık hakimiyeti olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

İsa Mesih çok çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Peygamber nuru ve heybeti müthiş etkileyicidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi’nin, Seyyidina İsa Mesih’in kokusunu alıyoruz. İnşaAllah yakında aleni zuhurlarını da görürüz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi de İsa Mesih de hayattadır. Mehdi’nin gelmesi ayrı, zahir olması ayrıdır. Mehdi zahir olduğunda terör, savaşlar, çatışmalar anında durur. Mehdi’nin zahir olduğunu, Kudüs’te İsa Mesih ve Mehdi’nin birlikte namaz kıldığını göreceğiz. Ezan sesleri, çan sesleri ve şofarlar yeri göğü inletecek. Bu andan sonra dünyanın hiçbir yerinde savaştan, kavgadan, terörden bahsedilmeyecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2017> Daha Fazla

İnsan haklı, doğru olan bir konuda iyi tekzif olarak dua ederse istediği mutlaka gerçekleşir. İsa Mesih bu konuda çok güzel bir örnek. İçten, samimi, keskin bir dikkatle ve çok candan isteyerek dua ediyor, Allah onun duasını kabul ediyor. Dünya hakimiyeti de Mehdi’nin duasıdır. Allah o duaya icabet edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2017> Daha Fazla

Hızır Hz. Mehdi’nin yardımcısıdır. İsa Mesih de Hz. Mehdi’nin yardımcısıdır. Mehdi’ye kıyasla Hızır’ın hayatı çok daha kolaydır. Hızır’ın elindeki imkanların, bedeni ve fiziki yeteneklerinin normal bir insanla kıyası mümkün değildir. Allah’tan vahiy alıyor olması da Hızır için müthiş bir kolaylıktır. -Doğrusunu ALLAH bilir - İmtihanın asıl yeri dünya olduğu için Mehdi’nin imtihanı Hızır’a kıyasla çok daha zorludur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

İsa Mesih’in gelişinin asıl amacı Hristiyanlığın hüsnü hatmidir. Allah o güzel dinin içinde şirk kalmasını istemiyor. İseviliğin de Müslümanlığın da şirkle bitmesini istemiyor Allah. Museviliği, Hristiyanlığı ve Müslümanlığı gerçek haline getirip dünyaya hakim edip dünyanın ömrünü bitirmek istiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2017> Daha Fazla

Önümüzdeki yıllarda çatışmaların, şiddetli olayların daha da arttığını göreceğiz. Ama sonunda hem İsa Mesih hem de Mehdi aleni zuhur edecek inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah’ın izniyle 2020’lerde İsa Mesih ve Mehdiyetin nuru dünyayı kaplayacak.
Kuran’da Hz. İsa’nın gelişi çok net anlatılıyor. Allah, İsa Mesih’in yeniden geleceğini ve İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını bildiriyor. Mezhep imamlarının hepsi İsa Mesih’in gelişi konusunda ittifak etmiştir.
İsa Mesih’in gelişi için Peygamberimiz’in söylediği 100’e yakın alamet gerçekleşti. İsa Mesih’in doğumunda görülen Betlehem Yıldızı da 2000 yıl sonra yeniden görüldü.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'i görmek tüm dünyayı çok heyecanlandıracaktır. 2000 yıl sonra insanlar Peygamber heybetini tekrar görecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav), İsa Mesih'in Hz. Mehdi'nin veziri olarak geleceğini bildirmiştir. İsa Mesih Hz. Mehdi'ye yardım edeceğine zer aleminde söz vermiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'i çakı gibi yakışıklı bir delikanlı olarak inşaAllah göreceğiz. İleri yaşta olmasına rağmen çok dinç ve zinde olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2017> Daha Fazla

İsa Mesih yeniden gelip vefat ettikten sonra Peygamberimiz (sav)'in mezarının yanında kendisi için ayrılan yere defnedilecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2017> Daha Fazla

İsa Mesih çok tevazulu, çok güzel ahlaklı bir insandır. İkinci gelişinde de ilkinde olduğu gibi bir çok yeri gezecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2017> Daha Fazla

Allah Kuran'da İsa Mesih'in ikinci kez dünyaya gelişinde kendisine inanmayacak kimse kalmayacağını bildiriyor. Bu ayet Mehdiyeti ve İslam hakimiyetini anlatır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2017> Daha Fazla

İmam Mehdi ve Seyyidina İsa Mesih zahir olmadan dünyada özlediğimiz huzur, güven, rahatlık tam olmayacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2017> Daha Fazla

Hz. Hızır kıyamete kadar görevli olacaktır. Hz. Mehdi ve İsa Mesih devrinde de görevde olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2017> Daha Fazla

Allah'ın izniyle 5-10 yıl içinde Hz. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz. Hadislerin işareti açık olarak bu yönde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinin tamamı aynı zamanda İsa Mesih'in çıkış alametleridir. Hz. Mehdi ile İsa Mesih aynı dönemde gelecekler. Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinin tamamı gerçekleştiği için İsa Mesih'in de dünyada olduğunu düşünüyoruz.
İsa Mesih'in rahatça faaliyet yapması için gerekli zemini hazırlayacak olan Hz. Mehdi'dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2017> Daha Fazla

İsa Mesih Allah'ın kuludur. Çok tevazulu, güzel ahlaklı, güzel yüzlü, keskin bakışlı, samimi bir mümindir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2017> Daha Fazla

Birbiriyle karşılaştığında selam dahi vermeyen insanlar İsa Mesih ve Hz. Mehdi (as) ile sevgiyi öğrenecekler, dünyaya dostluk hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2017> Daha Fazla

İsa Mesih ve Hz. Mehdi'yi inşaAllah yakın zamanda göreceğiz. Dünyaya adalet, sevgi ve dostluğun hakim olduğuna şahit olacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2017> Daha Fazla

Hadislerde Hz. İsa'nın geliş alameti olarak bildirilen 100'den fazla alamet gerçekleşti. İnşaAllah Hz. İsa'yı yakında göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'in yeniden dünyaya geleceğini ve Onun devrinde İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını Allah Kuran'da bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

"Mehdi gelmeyecek" diye kendilerince olay çıkartanlar boşuna uğraşıyorlar. İstedikleri tedbiri de alsalar Hz. Mehdi çıkacak, İsa Mesih de çıkacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2017> Daha Fazla

Gelecek inşaAllah çok güzel olacak. Allah’ın izniyle Hz. Mehdi'yi, İsa Mesih'i göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2017> Daha Fazla

Hayatımın hiçbir döneminde Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Ama Mehdiyet bir gerçek. İsa Mesih'in gelişi de bir gerçek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2017> Daha Fazla

Allah Hz. İsa'nın ölmediğini ve öldürülmediğini bildirmiş, diri olarak Allah Katı’na alındığını ve yeniden yeryüzüne geleceğini söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Haziran 2017> Daha Fazla

Gelecek çok güzel, çok parlak. Çünkü Allah'ın vaadi var. Hz. Mehdi ve İsa Mesih'i göreceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2017> Daha Fazla

Hz. İsa (as) Allah'ın Hayy isminin bir tecellisidir.
Hz. İsa ve Hz. Mehdi geldi ama son ana kadar belli olmayacaktır, Allah onu bir plan dahilinde gizli tutacak, en sonunda ortaya çıkacaktır. Hz. Mehdi'nin vefatından sonra İsa Mesih tebliğ faaliyetine devam edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'i gördüğümüzde modern, yakışıklı bir delikanlı olarak göreceğiz. Yaşı ileri olmasına rağmen çok genç, dinç ve atletik olacaktır. İsa Mesih, Hz. Mehdi'nin vefatından kısa bir süre sonra vefat edecek. Ondan sonra toplumda çok hızlı bir bozulma başlayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Haziran 2017> Daha Fazla

Terör, şiddet ve tüm acılar inşaAllah Hz. Mehdi ve İsa Mesih'in açık zuhuruyla ortadan kalkacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Haziran 2017> Daha Fazla

Allah beni de kardeşlerimizi de Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe etsin, Rabbimiz'i en derin aşkla sevmemizi nasip etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah hepimizi Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe etsin. İslam'ın sevgi hakimiyetini, nurlu hakimiyetini Allah bizlere göstersin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mayıs 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) İsa Mesih'in içlerinde kadınlar da olan 1400'e yakın talebesi olacağını haber vermiştir.
İsa Mesih geldiğinde Kuran'a tabi olacaktır. Tevrat ve İncil'in bozulmamış, Kuran'a uygun yönlerine de tabiiyeti devam edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

İsa Mesih çok tevazulu, çok kaliteli, çok efendi bir insandır. Keskin bir zekaya sahiptir. Allah'ı çok derin düşünen, dünya tatlısı bir delikanlıdır.
Ne Mehdi konusunda ne İsa Mesih konusunda aklın ihtiyarı alınmaz. Onların vefatının ardından akıl almaz bir çöküş ve dejenerasyon başlayacak.
Allah’ın izniyle İsa Mesih'i göreceğiz. O devirdeki elbisesi ve yanındaki eşyalarını da göreceğiz. İleri yaşta olmasına rağmen genç görünecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2017> Daha Fazla

Hiç bir mucize aklın ihtiyarını kaldıracak şekilde olmaz. Hz. İsa devrinde gökten sofra indirilmesi de oradakilerin makul göreceği şekilde oluyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Mehdi ve İsa Mesih'in hemen ardından çok hızlı bir bozulma başlayacak. Şu an doğan çocuklar hem Mehdi'yi hem bozulma dönemini göreceklerdir.
"Yetiş ya Mehdi, yetiş ya İsa Mesih" diyoruz. İmam Mehdi ve Hz. İsa zuhur etmeden bölgedeki kan bitmez. Mehdi'nin zuhuru kıyametin alametidir, kıyamet çok yakın.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mayıs 2017> Daha Fazla

İnsanlar Mehdi'yi gördüklerinde muhtemelen normal karşılayacaklardır. Hz. İsa ise çok şaşırtıcıdır, annesi babası olmayacak, göğe alındığı kıyafetiyle gelecek. O kıyafeti sonra göreceğiz. Neşeli, çok mütevazı, sevecen, modern, dinç bir delikanlı olarak kendisini göreceğiz. İsa Mesih yeşile bakan gri gözlüdür, bakışları çok keskin ve derindir. Bir kere okuduğu kitabı ezbere bilir. İncil, Tevrat ve Kuran'ı bilecek.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Nisan 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman da Kuran ayetlerine dayanarak İsa Mesih'in bedeniyle ve ruhuyla bir zat olarak geleceğini anlatmıştır. Hadislerin ve büyük İslam alimlerinin izahlarına göre şu an Mehdi ve İsa Mesih'in gelmesi için son yüzyıl. Bu yüzyılda hepsini göreceğiz.
İsa Mesih'in en önemli özelliği çok derin imanlı olmasıdır. Aklıyla düşünerek tahkiki imanı kazanmıştır.
Allah Kuran'da İsa Mesih'in ölmediğini ve öldürülmediğini açıkça bildirmiştir. İsa Mesih'i ahir zamanda yeniden göreceğiz inşaAllah.
Kuran'da hiçbir peygamber için "O kıyamet alametidir" denmiyor. Sadece İsa Mesih için bu ifade kullanılıyor. Hz.. İsa yeniden dünyaya gelecek.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2017> Daha Fazla

Kuran'da Hz. İsa'nın yeniden dünyaya geleceği çok açık bir şekilde anlatılır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2017> Daha Fazla

Deccal zulüm ve kan getirir. Hz. Mehdi ve Hz. İsa (as) zahir olduğunda zulüm de bitecek, aydınlık, sevinç dolu yepyeni bir hayat başlayacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman İsa Mesih'in şahsı manevisi değil bizzat şahsının geleceğini anlatıyor.
Yeni bahar İttihad-ı İslam olacaktır. Hz. Mehdi'nin çıkışı, İsa Mesih'in nüzulu Müslümanlar için gerçek bahardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'in ve Mehdi (as)'ın bir an önce zahir olmasını Allah'tan istiyoruz inşaAllah.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Nisan 2017> Daha Fazla

Allah beni de kardeşlerimizi de Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe yapsın, İslam ahlakının hakimiyetini bizlere göstersin.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2017> Daha Fazla

Yecüc ve Mecüc İsa Mesih ve Mehdi'den sonra ortaya çıkacak iki büyük terrorist, anarşist güçtür.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman İsa Mesih'in şahsının yeniden yeryüzüne gelişinin kesin olduğunu anlatmıştır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2017> Daha Fazla

Hristiyan - Müslüman kardeşliğini meydana getirecek olan İsa Mesih ve Hz. Mehdi (as)'dır. Her ikisinin de şu anda dünyada olduklarına inanıyoruz.
Her şey zamanla daha güzel olacak, biz İsa Mesih'in dünyada olduğuna ve çok yakında onu göreceğimize inanıyoruz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2017> Daha Fazla

İslam alemi, Museviler ve Hristiyanlar Hz. Mehdi'nin ve İsa Mesih'in gelişinin bu yüzyıl olduğunu ittifakla kabul ediyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mart 2017> Daha Fazla

Allah İsa Mesih dışında hiçbir Peygamber için kıyamet alameti demiyor. Bu İsa Mesih'in gelişinin delillerinden biridir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz inşaAllah. Tüm dünya tüm toplumlar bu iki mübarek zatı bekliyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2017> Daha Fazla

Mehdiyet Hz. Adem'e, Hz. İbrahim'e, Hz. İdris'e verilen sahifelerde Hz. Musa'ya, Hz. Davut'a, Hz. İsa'ya indirilen kitaplarda var. Bu Mehdiyetin hak olduğunun ispatıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2017> Daha Fazla

Kuran'da Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne geleceği çok açık anlatılmıştır. İsa Mesih için "O bir kıyamet alametidir" diye bildirilmiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2017> Daha Fazla

Annesi babası olan bir kişi Hz. İsa olamaz. İsa Mesih'in dünyada hiçbir akrabası olmayacaktır, Aramice bilecektir, o devirden eşyaları olacaktır. İsa Mesih Kuran, Tevrat ve İncil'i ezberden bilecektir. Bir kere okuduğu bir şeyi unutmaz. Yüzünde çok keskin ve akıllı bir ifade vardır. İsa Mesih'in altın rengine bakan kestane rengi saçları, yeşile bakan gri rengi gözleri, atletik bir vücut yapısı olacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2017> Daha Fazla

İsa Mesih talebelerine çekecekleri sıkıntılar karşısında tevekküllü olmalarını "ne yapacağız" diye endişe etmemelerini öğretmiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2017> Daha Fazla

Allah zalimler tarafından ezilen mazlumları Mehdisi'yle İsa Mesih'le kurtarsın. İsa Mesih ve Mehdi'yi bir an önce zahir etsin.
İsa Mesih'i, Hz. Mehdi'yi, Tabut-u Sekine'yi ve içinde saklanan tüm kutsal emanetleri göreceğiz inşaAllah. Hepsi birer harikadır.
Karmaşık günler, çalkantılı olaylar yaşanacak. Güzel bir imtihanla imtihan olup eğitileceğiz. Sonunda İsa Mesih ve Mehdi'yi göreceğiz inşaAllah.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2017> Daha Fazla

İncil'de Hz. İsa'nın haşa Allah'ın oğlu olmadığını ifade eden, uyuduğunu, yemek yediğini, insan olduğunu vurgulayan bir çok açıklama vardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2017> Daha Fazla

İslam dünyaya son kez hakim olacağı, İsa Mesih ve Mehdi zahir olacağı için dünya çok büyük olaylarla bu buluşmaya hazırlanıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2017> Daha Fazla

Hz. İsa çamurdan kuş benzeri bir şey yapıyor, üflediğinde canlı uçan bir kuş oluyor. Evrimle yaratılış olmadığının açık bir delilidir bu.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'in de vefatından sonra hızlı bir geri gidiş oluyor ve küfrün en azgınlaştığı dehşet verici günler yaşanıyor ve kıyametle bitiyor.
Mehdi'nin vefatından sonra Müslümanların lideri İsa Mesih olacaktır. Mehdi hayattayken İsa Mesih O'nun veziri olacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'e ve Mehdiyete karşı olmak daima bereketsizlik getirir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2017> Daha Fazla

İsa Mesih uzuna yakın orta boyludur, atletik bir yapısı vardır. Yüzü duru ve pırıl pırıldır. Ağzı, burnu kusursuz güzelliktedir.
Hadislere göre İsa Mesih keskin bakışlıdır, gözleri yeşile yakın ela rengidir, altın rengine bakan kestane rengi saçlıdır.
Deccaliyete karşı hiçbir devlet tek başına başarılı olamaz. Deccaliyetin kesin yenilgisi Mehdiyet ve İsa Mesih vesilesiyle olur. Deccaliyet Mehdiyet ve İsa Mesih'e hiçbir şekilde güç yetiremez. Bu metafizik bir durumdur. Mehdiyet karşısında kesin yenilecektir.
İsa Mesih'i inşaAllah hep birlikte göreceğiz. Bu nesil Peygamber görmekle şereflenecek. Asıl ilmi mücadeleyi Mehdi yapacaktır. Hristiyanların İslam'a tam dönüşü ise İsa Mesih vesilesiyle olacaktır. İsa Mesih'i görür görmez yüzündeki heybetinden insanlar hemen bir Peygamber gördüklerini anlarlar. Peygamber heybeti çok heyecan vericidir. Peygamberlerin heybeti insanlarda çok etkileyici bir hal oluşturduğu için Peygamberler çok şaka yapar, insanlardaki heyecanı kırarlardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2017> Daha Fazla

Deccalden, İsa Mesih ve Mehdi'nin zuhurundan bahsedilmemesi de Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Peygamberimiz bunu bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2017> Daha Fazla

Mehdi'nin ve İsa Mesih'in zuhurundan önce çok büyük olaylar olacak, hiçbir kardeşimiz fütur getirmesin, sarsılmasın, sonu hayır olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2017> Daha Fazla

Hz. İsa ile Hz. Mehdi fiziki olarak birbirlerine benzeyeceklerdir. Mehdi bir çok Peygambere benzeyen özellikler taşıyacaktır. Mehdi aynı zamanda Hızır meşreplidir. Nuh gibi uzun ömürlü olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2017> Daha Fazla

İslam alemi birleşmeden, İttihadı İslam olmadan, Mehdi ve İsa Mesih zahir olmadan Deccaliyetin fikren ölümü diye bir şey olmaz. Hiçbir ülke tek başına Deccaliyete karşı koyamaz. Mutlaka ittifak etmek, birlik olmak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2017> Daha Fazla

İslam alemindeki kargaşanın tek çözümü Mehdiyet'tir. Seyyidina İsa Mesih ve Mehdiyet dışında hiçbir çözüm yoktur.
Müslümanların, yılbaşının veya Hz İsa'nın doğumunun kutlanmasına bir karşıtlığı olamaz. Hz. İsa'nın doğumu Müslümanlar için de sevinç vesilesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2016> Daha Fazla

Hz. İsa (as) çillidir, gri gözlüdür, çok keskin bakışlı, çok sevgi doludur. Sakin mizaçlı bir insandır, herkese karşı çok şefkatli, çok nezihtir. Hz. İsa (as) düşünme gücü çok fazla olan bir peygamberdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2016> Daha Fazla

Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumuna sevinip kutluyorlar, Müslümanların bundan rahatsız olacağı bir şey olamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Aralık 2016> Daha Fazla

Deccal Mehdi ve İsa Mesih'e karşı atağa geçer ama her seferinde başarısızlığa uğrar.
İngiliz derin devletinin güç yetiremeyeceği sistem Hızır, Mehdi ve İsa Mesih'dir. Bu zatlar metafizik olarak galip yaratılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Aralık 2016> Daha Fazla

Mehdiyetin durdurulması mümkün değildir. Kaderde Mehdi, İsa Mesih geldi, görevlerini yaptı ve gittiler. Kimse kadere engel olamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Aralık 2016> Daha Fazla

Müslümanların yapması gereken İttihadı İslam için, Mehdi ve İsa Mesih'e bir an önce kavuşmak için dua etmek. Diğer Müslümanlarla kavga değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2016> Daha Fazla

İsa Mesih'in balçıktan yaptığı kuşun o anda canlı olup uçması evrimle yaratılış var diyenlere kesin bir cevaptır.
Müslümanların eziyet görmemesini isteyen İttihad-ı İslam'ı istemeli, Mehdi ve İsa Mesih'in gelişi için dua etmelidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2016> Daha Fazla

Allah'ın Hayy ismi Hz. İsa’da çok tecelli eder. Çamurdan kuş benzeri bir şey yapıyor Allah'ın dilemesiyle canlı kuş haline geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2016> Daha Fazla

İsa Mesih'i sevenlerle Mehdiyeti sevenler ittifak ederek kanunla, ilimle, irfanla İngiliz derin devletini tam anlamıyla çökertecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2016> Daha Fazla

Trump kendisi ve ailesi aleyhindeki tutumları hiç kaale almasın. Allah bir diyerek İncil'e ve İsa Mesih'e gönülden bağlansın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2016> Daha Fazla

İsa Mesih'i inşaAllah yakın gelecekte göreceğiz. İsa Mesih'in müthiş bir ezber kapasitesi vardır, bir kere okuduğunu unutmaz. İsa Mesih'in dikkati de çok güçlüdür. İman hakikatlerini çok kapsamlı olarak aklında tutabiliyor. İsa Mesih muhtemelen dindar bir topluluk içine gelecektir. İlk gördüklerinde çekinebilirler ama kısa sürede İsa Mesih olduğunu anlarlar.
Amerikalılar Allah'ı sever, İsa Mesih'i severse Allah yollarını hep açar. Deccaliyet onlara hiçbir zarar veremez.
Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne ineceğini ve İsa Mesih geldiğinde İslam'ın dünyaya hakim olacağını Allah Kuran'da bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2016> Daha Fazla

Resulullah'ın vefatıyla ümmet bir anda ruhunu kaybetmiş gibi oldu. İsa Mesih ve Mehdi'nin vefatının ardından da bozulma hızlı olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Kasım 2016> Daha Fazla

Hz. İsa çamurdan kuş yapıyor kuş canlanıp uçuyor, Hz. Musa'nın asası bir anda yılana dönüşüyor. Kuran'da evrim var diyenler bu olayları açıklayamazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2016> Daha Fazla

Dünya kurulduğundan bu yana bu kadar güçlü bir deccaliyet olmamıştır. Böyle kapsamlı, organize deccaliyet hareketi ilk defa oluyor. Bu yüzden Allah ahir zamanda ilmen deccaliyeti dümdüz etmeleri için hem İmam Mehdi'yi hem İsa Mesih'i gönderiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2016> Daha Fazla

Buhari ve Müslim'de İsa Mesih'in yeryüzüne ineceği ve Müslümanların manevi lideri arkasında namaz kılacağı anlatılır. İşte bu lider Mehdi'dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2016> Daha Fazla

Deccaliyet büyük bir panikle Mehdiyeti engellemeye çalışıyor. Boş yere çırpınıyorlar. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2016> Daha Fazla

İsa Mesih için Allah Kuran'da, "O kıyamet için bir alamettir" buyurmuştur. Bazıları halkı yanlış bilgilendirerek bu bilgiyi gizlemeye çalışıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2016> Daha Fazla

Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz. Alametlerin tamamı aynısıyla çıktı. Bu, geri dönüşü olan bir konu değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2016> Daha Fazla

İsa Mesih’in dünyaya tekrar inişi, Hz. Mehdi’nın çıkışı, Yecüc ve Mecüc’ün varlığı Kıyamet alametlerindendir.
Allah Kuran'da, Ehl-i Kitaptan herkesi Hz. İsa’ya iman ettireceğini söylüyor. Bu ayetteki hüküm de açık. Hz. İsa Mesih tekrar dünyaya gelecek.
Allah İsa Mesih için “Kıyamet için bir alamettir” diyor, sadece onun için bunu söylüyor. Bu ayetteki hüküm açık. İsa Mesih tekrar dünyaya gelecek.
Allah Nur Suresi’nin 55. ayetinde Müslümanları dünyaya hakim edeceğini vaat ediyor. Bu ayet tahakkuk edecek. Nur Suresi’nin 55. ayetinde Allah’ın vaat ettiği İslam ahlakının dünya hakimiyeti Hz. Mehdi ve İsa Mesih (as) vesilesiyle gerçekleşecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2016> Daha Fazla

Hz. İsa Tevrat, İncil ve Kuran'ı ezbere bilecektir. Allah Hz. İsa'ya müthiş bir hafıza gücü vermiştir.
Allah Hz. İsa'yı hepimize çok sevdiriyor. Güzel ahlakını, temizliğini, yakışlılığını, aklını, fedakarlığını çok seviyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah her pozitif gücün karşısında bir negatif güç kurar. Derin devletler peygamberlerin çıktığı dönemlerin negatif gücüdür. Şimdi de Mehdi ve Mesih devrinde olduğumuz için İngiliz derin devletinin karşı güç olarak çıktığını görüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Eylül 2016> Daha Fazla

Kuran'da Hıristiyanların yanlış olan inançları düzeltilmiştir. Örneğin teslisin yanlış olduğu bildirilmiştir. İsa Mesih'in dönüşü ise Kuran ayetleriyle teyit edilmiştir. Hz. İsa asılmamış, öldürülmemiş, diri olarak Allah Katı’na alınmıştır ve yeniden gelecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2016> Daha Fazla

Hz İsa geldiği vakit, kendisinin seçkin talebeleri imanın nuru ile onu tanıyacaklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah bizlere Seyyidina İsa Mesih'i, Mehdi'yi görmeyi nasip etsin. Allah bizi bu güzel insanlara talebe yapsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin en karşı olduğu konu Mesihiyet ve Mehdiyet'tir. Irak'ın, Suriye'nin paramparça edilmesinin sebebi de budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdi gelmeyecek diyenler boşuna gayret ediyorlar. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz, deccaliyet ilmen yerle bir olacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdi İsa Mesih'i imanın nuruyla tanır. Gördüğünde "Sen İsa mısın?" demez, hemen gider boynuna sarılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2016> Daha Fazla

Ahir zaman alametleri, Mehdi, İsa Mesih Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez Mehdi ve İsa Mesih, Dabbe'yi yani televizyon ve interneti kullanarak tebliğ yapacaklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2016> Daha Fazla

Türkiye sonunda mutlaka muzaffer olacak. Mehdiyetin olduğu yerde mağlubiyet olmaz. İsa Mesih'in nefesi şu anda her yerde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2016> Daha Fazla

Sorunu söylüyor ama çözümü söylemiyorlar. Dünyadaki bu sevgisizliği giderecek olan ölmüş ruhları canlandıracak olan Mehdi ve İsa Mesih'tir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2016> Daha Fazla

İslam alemi birleşerek deccaliyeti ortadan kaldırabilecek güce sahip. Önümüzdeki günlerde bu olacak ve deccaliyet tepelenecek. Mehdiyet ön plana çıkacak. İsa Mesih’le Mehdi (as)’ın birleşmesiyle muazzam bir medeniyet çağı yaşanacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti tepmez devrilmez milyonlarca elemanı ve casusu olan bir sistem gibi görünüyordu. Hiçbir şey yapamıyorlar ve yapamayacaklar. Mehdi (as)’ın durdurulması mümkün değil. İsa Mesih’in zahir olmasının da durdurulması mümkün değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mayıs 2016> Daha Fazla

İslam'ı iyi tanıyan birisi halim olmanın güzelliğini bilir. Hz. İsa Mesih halimdi. Hz. İbrahim (as) halimdi, Allah halimliğini övmüştür. Yahya (as) halim bir evlattı. Peygamberimiz Resulullah (sav) halim bir insandı. Mümin halim selim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Nisan 2016> Daha Fazla

Bütün peygamberler devrinde yapılan rezilliklerin, her devirde peygamberlerin mücadele ettiği rezilliklerin bin katı var şu an. Ve Cenab-ı Allah bu belayı kaldırmak için hateme veli olan İmamı Mehdi (as)’ı ve bütün Hristiyan aleminin ve Müslüman aleminin sevgilisi olan Hazreti İsa Mesih’i gönderiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2016> Daha Fazla

Deccal Allahsız, dinsiz, homoseksüel bir dünyayı hedefliyor. Bunu yaptırmayacağız. Deccal bunu yapamayacak ve mağlup olacak. Göreceksiniz, mum gibi eriyecek. İsa Mesih ve Mehdi (as)'ın vesilesiyle Allah'ın izniyle yerle bir olacak. İlimle irfanla, sevgiyle, doğru bilgiyle, kanunla hukukla bu fitneyi yok edeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2016> Daha Fazla

Hadise göre, Mehdi (as) bütün peygamberlerin özeti gibidir. Hateme velidir, gelmiş geçmiş en büyük evliyadır ve ahkâmda masumdur. Cenab-ı Allah, İsa Mesih gibi ulul azim bir peygamberi, Mehdi (as)’a vezir olarak tayin ediyor. Bu da onun değerini gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Nisan 2016> Daha Fazla

Türkiye’nin sonu güzel olacak. Herkes rahat olsun. Evet, olaylar olacak. Çok daha da büyük olaylar olacak. Ama sonuçta Hz. Mehdi (as) ile İsa Mesih ile tanışacağız. Cennet gibi ortam olacak. Bekleyin, dediğimin doğru olduğunu göreceksiniz, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2016> Daha Fazla

Hristiyan Ortodokslar ve Protestanların birleşme kararı almalarının sebebi, Hz. İsa (as)'ın gelmiş olduğuna inanıyor olmalarıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2016> Daha Fazla

Önümüzdeki aylar yıllar içinde çok büyük olaylar olmaya devam edecek. Sonunda Hz. Mehdi (as)’ı göreceğiz. Hz. İsa Mesih (as)’ı göreceğiz. İttihad-ı İslam’ı göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2016> Daha Fazla

Dünyanın sonu geldi, anlı şanlı bitsin istiyor Cenab-ı Allah. Hristiyanlık ve Musevilik de, Müslümanlık da böyle şirk ve perişanlık içinde bitsin istemiyor. Her üçü de tevhid inancıyla ihtişamlı bir şekilde bitsin istiyor. Hz. Mehdi (as)’ın çıkışı, Hz. İsa Mesih (as)’ın inişi ve İslam’ın hakimiyeti. Zaten arkasından süratle bir bozulma olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2016> Daha Fazla

İsa Mesih (as)’ın en belirgin vasfı çok keskin bakışlı olmasıdır. Bakışları bıçak gibidir, çok zeki bakar. Gri gözlü, yeşil değildir gözleri gridir. Hz. Yusuf (as)’dan geliyor göz rengi.
İsa Mesih gizli faaliyet yapacaktır. Hz. Mehdi (as) daha açık çalışma yapar, ama Allah Mehdi’yi 70 perde ile gizlediği için son ana kadar anlayamazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2015> Daha Fazla

Hz. İsa (as) çok yakışıklı, Avrupai bir delikanlı olarak çıkacak. Güzel, düzgün, akıllı, geçmişini hatırlamayan bir delikanlı şeklinde. Tahmin edildiği gibi çok şok edici bir etkisi olmaz. Çünkü şüpheye açık olacaktır, kesin kanaat getiremezler. Kendisi de, “İllaki Ben İsa’yım” değil, “Benziyorum” diyecek, “Olabilirim” diyecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2015> Daha Fazla

İsa Mesih çok çok zeki olması ve çok vicdanlı olmasıyla dikkat çekecek. Ve çok imanlı, şaşılacak derecede imanlı. Hiçbir şeyle imanı sarsılmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2013> Daha Fazla

İsa Mesih müzik de dinleyecek, dışa dönük olacak, eğlenceden hoşlanan bir insan olacak. Göreceksiniz. Son derece mütevazı, şakacı, güzel huylu, son derece yakışıklı, ince belli, geniş omuzlu, şahane bir delikanlı maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2013> Daha Fazla

Ahir zamanda Ashab-ı Kehf gibi insanlar olacak. İsa Mesih (as) da onların içerisinde olacak. Geçmişini bilmeyen insanlar; belki 10 tane, belki 15 tane, belki 20 tane öyle insanlar oluşacak, ailesi olmayan, geçmişi olmayan. Onların içerisinden bir tanesinin İsa Mesih (as) olduğunu anlayacağız. Onlardan bir kısmının da Ashab-ı Kehf olduğunu anlayacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2013> Daha Fazla

Aradan 2000 yıl geçmiş, İsa Mesih kalktığında, Romalı askerleri kapıda zannedecek. Bir an içi geçtiğini, uyuduğunu zannedecek. Bir saniye kadar. Bin yılda Allah Katına çıkmış, bin yılda da inmiştir.
Allah Kuran’da bin yılın izafi olduğuna dikkat çekmiş. İsa Mesih bin yılda Allah Katına çıktı, bin yılda da Allah Katından indi. Ama bu göz açıp kapayıncaya kadar. İsa Mesih (a.s.) gözünü kapattı, Allah Katına çıktı, gözünü açtı, dünyaya indi. O kadar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2013> Daha Fazla

Hz. İsa (as) gizli olacaktır, Mehdi (as) daha zahirdir.
Hz. İsa (a.s.) gizli olur, Hz. Mehdi (a.s.) daha zahir olur. Çünkü Hz. İsa (a.s.) zaten aleni bir tebliğ faaliyeti yapmıyor. Hz. Mehdi (a.s.) açık, aşikar; İsa Mesih gizli galibanedir. Açık açık faaliyet yapmaz, hemen dikkat çeker. Ama siyasi faaliyet yapıyordur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ağustos 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman’ın açıklamalarına göre; İsa Mesih (as) tebliğ faaliyetlerini Hz. Mehdi (as)’a bırakır. Kendisi ise dünya siyasetine yön verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mayıs 2013> Daha Fazla

İsa Mesih (as) Kuran’ı su gibi biliyor. İncil’i su gibi biliyor. Tevrat’ı su gibi biliyor. Gözlerine baktın mı zaten adeta delip geçiyor, müthiş zeki. Oradan anlayacaksınız. Bakışlarından, konuşmasından anlaşılacak. Çok tutarlı.
İsa Mesih (as) İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe pek çok dili ana dili gibi bilecek. Yani en az 14 dil bilir. Su gibi. Onun için yabancı dil hiç sorun olmaz. Arapça’yı nefis bayağı güzel konuşur.
İsa Mesih (as)’da -bütün peygamberlerde olur- muazzam bir zekâ vardır. Yani müthiş bir ezber zekâsı vardır. Sayfaya baktığında fotoğraf gibi, orayı bir kere okuduğunda su gibi ezberler.
Hıristiyan kardeşlerimiz öyle bir hale gelecekler ki İsa Mesih’e artık susamış yani çölde kalmış bir insan nasıl olur, böyle ab-ı hayat su ister, İsa Mesih’i de öyle isteyecekler. O kadar çok muhabbet artacak İsa Mesih’in inişi için.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2013> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih’te Allah’ın ‘Hay’ ismi tecelli eder; diri, diriltme. Cenab-ı Allah ‘Hay’ ismiyle tecelli ediyor.İsa Mesih (as), “Kum biiznillah” diyor, ölü ayağa kalkıyor, inşaAllah. Çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor. Cenab-ı Allah, “Üfür” diyor. ‘Hay’ ismiyle tecelli edince uçuyor, maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2013> Daha Fazla

İsa Mesih, dünyada fakat perdeler arkasında saklanıyor o güzel sevgili.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Nisan 2013> Daha Fazla

Allah bizlere İsa Mesih'in o güzel gözlerinden öpmeyi nasip etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2013> Daha Fazla

İsa Mesih çok müthiş zekidir. Benim kanaatim şu an yedi yabancı dil biliyordur. Türkçe dahil. Demiştiniz, dersiniz. Kuran’ı su gibi ezberden, Tevrat’ı su gibi, İncil’i su gibi ezberden bilir ama Kuran’a tabi olacak. Bir süre sonra dediğimin doğru olduğunu göreceksiniz.İnşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2013> Daha Fazla

İsa Mesih’i arayalım. Seyyidina İsa Mesih, İsa İbni Meryem. Hıristiyan cemaatlere soralım. Diğer cemaatlere soralım. Her yerden haberini araştıralım.
“Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” diyor Cenab-ı Allah. İsa Mesih de belki Kadir gecesinde inecek. “Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler” (Kadir Suresi, 3) diyor Cenab-ı Allah. Mesih de demek ki Cenab-ı Allah’ın izniyle Kadir gecesinde inecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2013> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih (a.s)’ı hiç kimse durduramaz. Ne İsrail durdurabilir, ne de başkası. Allah ona göre planlamış. Dünya’nın dönüşünü durdurabiliyor mu insanlar? Güneş’in çıkışını durdurabiliyor mu? Hz. İsa Mesih (a.s)’ın inişini de durduramazlar. Hz. Mehdi (a.s)’ın çıkışını da durduramazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2013> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih hoş sohbet, namazlarını kılan, modern, sahabe İslam’ını savunan, çok şeker bir Müslüman. Ama aleni tebliğ yapmaz. Çünkü aleni yaptığında çok fark edilir. Talebeleri kanalıyla, fazla dikkati çekmeden. Ama daha çok siyasetle uğraştığını anlıyoruz, Bediüzzaman’ın ifadeleriyle. Dünya siyaseti. Çevre yapan, çevresindeki insanların sayısını çoğaltan, birçok kişiyle tanışan, çok sevilen yakışıklı bir delikanlı olduğunu anlıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2013> Daha Fazla

Gökten su indiren Allah, İsa Mesih’i de öyle tertemiz indirecek, inşaAllah.
112. Son Papa göreve gelecek, ondan sonra İsa Mesih, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2013> Daha Fazla

İsa Mesih’in inişini reddeden 3 ayeti reddetmiş olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2013> Daha Fazla

İsa Mesih şu an faaliyette ama nasıl bir faaliyet yaptığını bilmiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2013> Daha Fazla

Benim gördüğüm dünya siyasetini etkileyen bir güç var. Mesela Obama normalde iktidara gelemezdi. İslam’a son derece saygılı, bağlı. Mesela Putin İslam’a saygılı. Bir şey oldu yani liderlere. Her yerde bir İslam’a saygı ve bağnazlığa karşı bir tavır var. Netanyahu’nun bile, İsrail hükümetinin bile İslam’ı seven, İttihad-ı İslam’a yatkın bir tavrı var. Bunları bir ekip etkiliyor, bir topluluk etkiliyor. Bu topluluk işte İsa Mesih (as)’ın topluluğu.
İsa Mesih (as)’ın benim kanaatim çok küçük bir cemaati olacak. Muhtemelen askerlerden, masonlardan, seçkin insanlardan oluşan. İki yüz, üç yüz kişi olabilir talebeleri.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2013> Daha Fazla

İsa Mesih gelişinin ilk yıllarında imanın nuruyla tanınacaktır. Ama daha sonraları bütün dünya onu tanıyacaktır.
Hz. İsa ile ilgili hadisler tevatür derecesindedir, en sahih hadislerdendir. İnanmak vaciptir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2012> Daha Fazla

Yılbaşında eğlenmeyin diye bir şey yok ki. Eğer Hz. İsa (as)’ın doğum günü olarak kabul ediyorlarsa o günü, eğlenirim, sevinirim, kutlarım. Hz. Musa (as)’ın doğum günüyse o günü de kutlarım, Resulullah (sav)’in doğum günüyse o günü de kutlarım. İbrahim (as), İshak (as), Yakup (as), İdris (as) hangisi olursa olsun, hangi peygamberin doğum günüyse o günü kutlarım. Sevinç içinde olurum.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2012> Daha Fazla

İsa Mesih (as)’ın yeniden dünyaya gelişi ile ilgili üç tane Kuran ayeti vardır.
İsa Mesih (as), Muhammed ümmetinin bir ferdi olarak gelecektir. Kitap getirmeyecek, Kuran’a uyacaktır ama Peygamberlik unvanı vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Aralık 2012> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih geldiğinde Kuran’a uyup Hıristiyan alemini de örnek insan olarak İslam’a davet edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2012> Daha Fazla

Cenab-ı Allah İsa Mesih için,“Ehli Kitap’tan sana iman etmedik hiçbir fert kalmayacak.” diyor. Nedir bu? Masonu da iman edecek diyor, Budist olan da iman edecek, herkes sana iman edecek diyor Allah. Ama İsa Mesih nasıl davranacak? Hepsine sevgiyle davranacak, şefkatle. O dönemde de herkesi bağrına basıyordu İsa Mesih. Herkese karşı merhametliydi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2012> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih (as) Darwinizm, materyalizm konularına girmiyor, imani konularda da bir faaliyet yapmıyor. Allahualem herhalde farkedilmek istemiyor. Ama siyasete giriyor. Siyaset yönünden dünyayı yönlendiriyor. Allah öyle ilham etmiş demek ki öyle vahyetmiş.
İsa Mesih (as) kendini çok iyi gizliyor, şu ana kadar göremedik. Ama Mehdi (as)’ın kokusunu hissediyoruz. Mehdi (as) çok kilit bir şahıs, çok önemli bir insandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2012> Daha Fazla

Peygamber duaları kabul edilen dualardır. İsa Mesih, Allah’ın ilhamıyla dua ederse kasırga olur. Dua ederse deprem olur. İsa Mesih’in vasfıdır o. Bilinmeyen bir vasfıdır. Duası hemen eder etmez kabul olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2012> Daha Fazla

İsa Mesih (as) gizlinin gizlisi bir faaliyet içinde. Siyaset yoluyla dünyayı yönlendiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2012> Daha Fazla

"Allah adına, hayret" dediler. "Hala Yusuf'u anıp durmaktasın.” (Yusuf Suresi, 85) Bana da sorup duruyorlar; “Hala Mehdi (as)’ı anıp duruyorsun, hala İsa Mesih’i anıp duruyorsun” Anacağız, özledik de onun için. Yakup (as) gibi özledik, Hz. Yakup (as) gibi. Bağrımıza basmak için heyecanla bekliyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2012> Daha Fazla

İsa Mesih (as) geldi, şu an dünya üzerinde ve dünya siyasetine yön veriyor.
Hz. İsa (as) ilk geldiğinde gizlenecek ve Aramice konuşacak, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2012> Daha Fazla

Cenab-ı Allah; “Melekler ve Mesih Allah’a kulluk etmekten çekinmezler, ibadet ederler” diyor. Mesih ibadet ediyor, melekler ibadet ediyor sorumlu oldukları için. Çünkü ölmemiş. Ölenden ibadet kalkıyor. İsa Mesih (as) ölmediği için ibadet kalkmamış.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2012> Daha Fazla

Hz. İsa (as)’ın yerini bilsem de söylemem.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2012> Daha Fazla

İsa Mesih kendi orijinal kıyafetiyle Allah tarafından indirilecek. Çünkü o ayakkabısıyla, o kıyafetiyle alınmıştı. O haliyle, uyur halde yine bırakılacaktır. Uykudan uyanarak kalkacaktır.
Hz. İsa Mesih (as)’ın yıkanmadığı halde, kuru olduğu halde, saçına kim bakarsa yaş zannediyor. Onun kendine has mucizesidir bu, harikasıdır.
Hz. Mehdi (as) bakar bakmaz Hz. İsa Mesih (as)’ı hemen tanıyacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2012> Daha Fazla

Museviler, Hz. İsa (as) ile tanışınca onu çok sevecekler inşaAllah.
Allah'ın “Hay” ismi, Hz. İsa Mesih'le çok tecelli edecek inşaAllah. Hz. İsa (as) "Kum biiznillah" diyerek Allah’ın izniyle ölüleri dirilten bir Peygamberdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2012> Daha Fazla

Hz. İsa insanların gönlünde muazzam bir etki meydana getirecektir.
Hz. İsa (as) gelince Hıristiyanlar, Museviler tüm dünya Müslüman olacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2012> Daha Fazla

Asıl faaliyeti, dünya çapındaki tebliği yapacak olan Mehdi (as)’dır. Hz. İsa Mesih siyaset yönünde görev yapacak, dünya siyasetini yönlendirecek.
TEBLİĞİ MEHDİ YAPACAK, HZ. İSA DÜNYA SİYASETİNE YÖN VERECEK.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2012> Daha Fazla

İsa Mesih’in inişine inanmak vaciptir. İmani bir konudur. Şiilikte de imanın esaslarındandır. İtikadi bir konudur. Mehdi’nin çıkışı, İsa Mesih’in inişi mütevatir hadistir. Mütevatir hadisin hükmü nedir? Vacip, farz yani.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Temmuz 2012> Daha Fazla

9313 melekle İsa Mesih göğe alınıyor. 9313 melekle yeryüzüne iniyor. Bu 9313 melek Mehdi (as)’ın yardımcısı aynı zamanda.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Temmuz 2012> Daha Fazla

Hz. İsa (as) bütün Hıristiyanları Müslümanlığa, Muhammediliğe çekecek olan ulu-l azim bir peygamberdir. Allah tarafından göğe alınmıştır, başka boyuta alınmıştır. Bizim kanaatimiz 2002 yılında dünyaya yeniden indirilmiştir İsa Mesih ve görev başındadır şu an. Yakın bir zamanda İsa Mesih’i de göreceğiz, inşaAllah.

A9 TV, 10 Mayıs 2012> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih (a.s.)’de müthiş bir iman, çok keskin bir imanla Allah’a kesin kanaat getirmiş, kesin iman var. Hiçbir şekilde bırakmıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Nisan 2012> Daha Fazla

İsa Mesih (as) ve Hz. Mehdi (as) şu anda dünyada inisiyatifi ele almış durumdalar. Onlardan ve Hz. Hızır (as)’dan habersiz hiçbir hareket olmaz. İnsanların gönülleri çok rahat olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2012> Daha Fazla

Kral Mesih’in vakti gelmiştir. Tevrat’taki işaretler budur. Musevi takvimine göre de böyledir. 2012’den sonra artık bu çağın bütün güzelliklerini görmeye başlayacağız inşaAllah.
Tevrat’ta 3000 yıldan beri beklenen, İslam’da 1400 yıldan beri beklenen Kral Mesih’in yani Hz. Mehdi (as)’ın çıkışı ile dünya ancak huzura ve rahatlığa kavuşacaktır.

13 haziran 2011, A9 TV> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih (as), Allahualem, aramızda. Yani bazen Avrupa’da, bazen Amerika’da; fakat aramızda, inşaAllah.
Hz. İsa Mesih (as) zaten bütün dünyayı Müslüman yapmakla görevlidir, inşaAllah. Ama HZ. MEHDİ (AS) ÖYLE BİR ORTAM HAZIRLAYACAK Kİ HZ. İSA (AS) HAZIR EVE GİRECEK ADETA. Mobilyası döşenmiş, mutfağı hazır, her şeyi hazır; Hz. İsa Mesih (as) sadece evi kullanıma açacak. Mehdiyet’e çok büyük iş düşüyor, Müslümanlara çok büyük iş düşüyor.

> Daha Fazla

Hz. İsa (as)'a içinde sevgi olmayan dinden çıkar.
HZ. İSA (AS) ÇIKTIĞINDA, İNSANLAR BU YÜZYILDA İLK DEFA PEYGAMBER GÖRECEKLER. Hz. İsa (as)'ın yüzü çok kibar ve güzeldir. Büyük mücadeleyi Hz. Mehdi (as) yapacak, Hz. İsa (as) son darbeyi indirecektir.
HZ. İSA (A.S.), ŞU AN DÜNYA SİYASETİNİ ELE GEÇİRMEK ÜZERE. Hz. Mehdi (a.s.) vazifesini bitirmeden, Hz. İsa (a.s.) ile karşılaşmaz. Hz. Mehdi (a.s.), Hz. İsa (a.s.)'ı görür görmez tanıyacaktır.
Hz. İsa (a.s.)'ın, Hz. Mehdi (a.s.)'a tabi olması, yobazları tam susturacak. BİRLİKTE KILDIKLARI NAMAZ AYNI ANDA BÜTÜN DÜNYADA NAKLEN YAYINLANACAK. HZ. MEHDİ (A.S.)'IN TEKBİRİYLE TÜM KÜFÜR KALELERİ YIKILACAK. Dünya tarihi boyunca ŞEYTAN İLK DEFA BÖYLE YENİLECEK.
“HZ. İSA (A.S.) İSLAM PEYGAMBERİ DEĞİLDİR” DİYEN DİNDEN ÇIKAR. Hz. İsa (a.s.)'a düşman olanlar, deccal ordusudur. • “HZ. İSA (A.S.) İSLAM PEYGAMBERİ DEĞİLDİR” DİYEN DİNDEN ÇIKAR. Hz. İsa (a.s.)'a düşman olanlar, deccal ordusudur.
CIA bile paniğe kapıldı, Hz. İsa (a.s.) inecek diye Amerika Irak’ı işgal etti. Hz. İsa (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.) ile birlikte hareket edecek, sen neyi engellemeye çalışıyorun? Atom bombanla duracak bir şey değil bu.
Hz. İsa (a.s.) daha önce zaten Museviydi, Museviyken Hristiyan oldu. Şimdi Hıristiyanken Müslüman olacak. Hıristiyanlar eskiden Hz. İsa (a.s.)’ı bir seviyorlarsa, Hıristiyanken Müslüman olduğunda onu bin severler. Allah’a bir yakınken bin yakın olurlar. İslamiyet onlara imanı milyonlarca kere sunar.
“Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar.” İsa Mesih ölmediği, canlı olduğu için Allah’ın Katında meleklerle birlikte ibadet ediyor. Bu ayet, Hz. İsa (as)’nın sağ olduğuna delil hükmündeki bir başka ayettir.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top