Kuran'da İşaret Edilen Kimyasal Elementlerden Bazıları

 

(Bu bölüm Ömer Çelakıl'ın "Kur'an-ı Kerim'de Evrenin Yapıtaşları" kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu bölümde doğruluğu teyit edilmiş tespitlere yer verilmiştir.)

Tüm evren, içinde yaşadığımız Dünya, canlı-cansız bütün varlıklar, elementlerin çeşitli şekillerde birleşmesiyle oluşmuştur. Elementleri oluşturan bütün atomlar aynı parçacıklardan oluştuğu halde, birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler. Elementleri temelde birbirlerinden farklı kılan şey, atom numaraları, yani atomlarının çekirdeklerindeki proton sayılarıdır. En hafif element olan hidrojen atomunda bir proton, ikinci en hafif element olan helyum atomunda iki proton, altın atomunda 79 proton, oksijen atomunda 8 proton, demir atomunda 26 proton vardır. Altını demirden, demiri oksijenden ayıran özellik, yalnızca atomlarının proton sayılarındaki bu farklılıktır. Soluduğumuz hava, insan vücudu, herhangi bir bitki veya bir hayvan ya da uzaydaki bir gezegen, canlı-cansız, acı-tatlı, katı-sıvı herşey, Allah'ın üstün yaratışındaki delillerinden biri olarak, proton, nötron ve elektronlardan meydana gelmektedir. (Detaylı bilgi için bkz. Atom Mucizesi ve Molekül Mucizesi, Harun Yahya)

Kuran'da yer alan Hadid Suresi, bir element olan "Demir" anlamına gelmektedir. Bu surede diğer elementlere de atom numaralarıyla ve ağırlıklarıyla işaret edilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.) Diğer bir deyişle demir elementinin ismine sahip Hadid Suresi'nde, yaklaşık 1400 yıl öncesinden evrendeki maddeleri oluşturan atomlarla ilgili bilgiler sunulmaktadır. Elementlerin, atom numaralarının henüz keşfedilmediği bir dönemde, bu bilgilere işaret edilmesi Kuran'ın bir başka mucizesidir. 

Hadid Suresi'ndeki Arapça harfler öyle bir biçimde dizilmişlerdir ki, bir yandan Rabbimiz'in emir ve tavsiyelerini içeren ifadeler yer alırken, bir yandan da atomlarla ilgili bilgilere işaretler bulunmaktadır.

  • Bu çalışmada Arapça'daki "Ra" harfi Batı alfabelerindeki "R" harfine veya "Mim" harfi "M" harfine denk geldiği göz önüne alınarak yapılmıştır. Ayrıca elementin simgesi olan harflerde dizilim sırası dikkate alınmamaktadır. Harflerin yan yana gelmesi yeterli kabul edilmektedir. Çünkü söz konusu elementlerde örneğin Kr elementi, Rk olarak bir başka elementi temsil etmemektedir.
  • Bilim adamları 92 adet doğal element tespit etmiştir. Yakın dönem içerisinde bazı deneyler yapılarak numarası 92'den büyük olan yapay elementler de elde edilmiştir, fakat bu elementlere yeryüzünde pek rastlanmaz. Şu ana kadar Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği'nin (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC) varlığını onayladığı 110 element bulunmaktadır.

Bilim adamları 92 adet doğal element tespit etmiştir. Yakın dönem içerisinde bazı deneyler yapılarak numarası 92'den büyük olan yapay elementler de elde edilmiştir, fakat bu elementlere yeryüzünde pek rastlanmaz. Şu ana kadar Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği'nin (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC) varlığını onayladığı 110 element bulunmaktadır.

RADON ELEMENTİ = 86Rn

Radon (Rn) elementini Kuran'ın indirilişinden asırlar sonra, 1900 yılında, Alman kimyager Friedrich E. Dorn tarafından bulunmuştur. Bu elemente doğada nadir olarak rastlanmaktadır. Radyoaktif bir element olan radon, ışın tedavilerinde de kullanılmaktadır.

Ayetin başından "Rn" harflerine kadar geçen harf sayısı: 86
"Rn" elementinin atom numarası: 86

 


ZİRKONYUM ELEMENTİ = 40Zr

Zirkonyum (Zr) elementini 1789 yılında, Alman kimyager Martin Heinrich Klaproth bulmuştur. Kuran'da yüzyıllar öncesinden, nükleer reaktörlerin çekirdeklerinde kullanılan bu elemente işaret edilmesi büyük bir mucizedir. 

"Z" ve "R" harflerinin ilk defa biraraya geldiği noktadan, ayetin başına kadar 40 harf bulunmaktadır. Zr sembollü Zirkonyum elementinin atom numarası da 40'tır. Ayrıca "Z" ve "R" harflerinin ilk defa biraraya geldiği noktadan, ayetin sonuna kadar, 91 harf yer almaktadır. Bu sayı da Zirkonyum elementinin atom ağırlığıdır.

Ayetin başından Zr harflerine kadar geçen harf sayısı: 40
"Zr" elementinin atom numarası: 40

 

TANTAL ELEMENTİ = 73Ta

Tantal (Ta) elementini 1802 yılında, İsveçli kimyager Anders Ekeberg keşfetmiştir. Çok sert ve erime noktası çok yüksek olan bir elementtir. Bu nedenle elektrik ve elektronik gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca bu element vücut sıvıları ile reaksiyona girmediği için, tıpta da kullanım alanına sahiptir. Kuran'ın indirilişinden asırlar sonra keşfedilen bu element, doğada nadir bulunan elementlerden biridir. 

"T" ve "A" harflerinin ilk defa biraraya geldiği noktadan, ayetin başına kadar 73 harf yer almaktadır. Bu sayı da Tantal elementinin atom numarasıdır.

Ayetin başından "Ta" harflerine kadar geçen harf sayısı: 73
"Ta" elementinin atom numarası: 73


FLOR ELEMENTİ = 9F

Flor (F) elementini 1886'da, Henri Moissan isimli Fransız kimyager elde etmeyi başarmıştır. Hadid Suresi'nde ilk "F" harfinden ayetin başına kadar 9 harf geçmektedir.

Ayetin başından F harfine kadar geçen harf sayısı: 9
"F" elementinin atom numarası: 9


OKSİJEN ELEMENTİ = 8O

Dünya'da en çok bulunan kimyasal elementlerden biri Oksijendir. Oksijen, 1770'li yıllarda birbirinden bağımsız olarak iki bilim adamı tarafından keşfedilmiştir: İsveçli Carl Scheele ve İngiliz Joseph Priestley. 
Hadid Suresi'nde ilk "O" harfinden ayetin başına kadar 8 harf geçmektedir. "O", Arapça'da Elif harfiyle gösterilmektedir. "O" simgeli Oksijen elementinin atom numarası ise sekizdir.

Ayetin başından "O" harfine kadar geçen harf sayısı: 8
"O" elementinin atom numarası: 8


SAMARYUM ELEMENTİ = 62Sm

Samaryum (Sm) elementini Fransız bilim adamı Paul Lecoq de Boisbaudran 1879 yılında keşfetmiştir. 

Bu surede "S" ve "M" harfleri ilk defa 62. harften sonra biraraya gelmektedir. Harfler "M" ve "S" olarak yan yana gelmektedir. Ancak Sm harflerinin dizilim olarak tersi olan Ms isminde herhangi bir element yoktur.

Ayetin başından "Sm" harflerine kadar geçen harf sayısı: 62
"Sm" elementinin atom numarası: 62


POTASYUM ELEMENTİ = 39K

Potasyum (K) elementini ilk olarak 1807 yılında, İngiliz kimyager Sir Humphry Davy elektroliz yoluyla elde etti. Bitki ve hayvanlarla birlikte, insan vücudunun da çokça ihtiyaç duyduğu potasyum elementi, doğada bol miktarda bulunur. Ayrıca patlayıcı yapımından tıp tedavilerine kadar geniş bir kullanım alanı vardır. 

Hadid Suresi'nde ayetin başından "K" harfinin ilk defa geçtiği yere kadar 39 harf geçmektedir; ki bu sayı K elementinin atom ağırlığıdır. Ayrıca surenin başından buraya kadar 19 kelime yer almaktadır. Bu da K elementinin atom numarası olması bakımından dikkat çekicidir.

Ayetin başından "K" harfine kadar geçen harf sayısı: 39
"K" elementinin atom ağırlığı: 39

 

KÜKÜRT ELEMENTİ = 32S

Kükürt (S) elementi canlıların yapısında ve toprakta yüksek miktarda bulunmaktadır. Hadid Suresi'nde kükürt elementini temsil eden ilk "S" harfine kadarki harf sayısı 32'dir. Bu sayı aynı zamanda kükürt elementinin atom ağırlığıdır.

Ayetin başından ilk "S" harfine kadar geçen harf sayısı: 32
"S" elementinin atom ağırlığı: 32

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.


ERBİYUM ELEMENTİ = 167Er

Erbiyum (Er) elementini Carl Gustaf Mosander isimli İsveçli bilim adamı 1843 yılında keşfetmiştir. Surenin başından 167 harf sonra "E" ve "R" harflerinin biraraya gelmektedir. Erbiyum elementinin atom ağırlığı ise 167'dir.

Ayetin başından "Er" harflerine kadar geçen harf sayısı: 167
"Er" elementinin atom ağırlığı: 167


NEODİM ELEMENTİ = 60Nd

Neodim (Nd) elementini 1885'de Avusturyalı bilim adamı Carl F. Auer von Welsbach elde etmeyi başardı. 

Hadid Suresi'nde "N" ve "D" harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 60 harf geçmektedir. Bu sayı Nd elementinin atom numarasıdır.

"Nd" harflerinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı: 60
"Nd" elementinin atom numarası: 60

 


VANADYUM ELEMENTİ = 23V

Vanadyum (V) elementini 1801 yılında Meksikalı bilim adamı Andres Manuel del Rio ve 1830 yılında İsveçli kimyager Nils Gabriel Sefstrom keşfetmişlerdir. Vanadyum vücuttaki temel eser elementlerden biridir. V harfinden ayetin sonuna kadar 23 harf geçmektedir; ki bu sayı da Vanadyum elementinin atom numarasıdır.

"V" harfinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı: 23
"V" elementinin atom numarası: 23


GALYUM ELEMENTİ = 69Ga

Galyum (Ga) elementini 1875 yılında Fransız kimyager Paul Emile Lecoq de Boisbaudran tayf çizgilerinden yola çıkarak keşfetti. Galyum elektronik ve tıp gibi farklı alanlarda da kullanılmaktadır. 

Hadid Suresi'nde "G" ve "A" harflerinin yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 69 harf geçmektedir. Galyum elementinin atom ağırlığı da 69'dur.

"Ga" harflerinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı: 69
"Ga" elementinin atom ağırlığı: 69


AZOT ELEMENTİ = 14N

1772 yılında İskoçyalı bilim adamı Daniel Rutherford tarafından bulunan Azot (N) elementi, atmosferin %78'ini oluşturur. Ayrıca Güneş'in ve bazı yıldızların yapısında da yer alır. Canlıların yapısında çok önemli bir yere sahip olan azot, protein ve nükleik asit gibi yaşamsal öğelerde de bulunur. 

Hadid Suresi'nde "N" harfinden ayetin sonuna kadar 14 harf geçmektedir. N elementinin atom ağırlığı, 14'tür. İkinci ile üçüncü "N" harfleri arasında ise 7 harf yer almaktadır. Azotun atom numarası ise 7'dir.

"N" harfinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı: 14
"N" elementinin atom ağırlığı: 14

 


BİZMUT ELEMENTİ = 83Bi

Yüzyıllar önce Kuran'da işaret edilen elementlerden birisi de Bizmut (Bi) elementidir. (En doğrusunu Allah bilir.) Az bulunan elementlerden biri olan Bizmutun, tıptan nükleer reaktörlere, kozmetikten elektrik devrelerine kadar çeşitli kullanım alanları vardır. 

Hadid Suresi'nde "B" ve "İ" harflerinin yan yana geldiği noktalar arasında, 83 harf yer almaktadır.

"Bi" harfleri arasında geçen harf sayısı: 83
"Bi" elementinin atom numarası: 83

 


KROM ELEMENTİ = 24Cr

Krom (Cr) elementi 1797 yılında Louis-Nicolas Vauquelin tarafından keşfedilmiştir. Hadid Suresi'nde Krom elementini temsil eden C ve R harflerinin yan yana geldiği birinci ve ikinci yerler arasında, toplam 24 kelime yer almaktadır. Krom elementinin atom numarasının 24 olması da, bu bakımdan çok dikkat çekicidir.

"Cr" harfleri arasında geçen kelime sayısı: 24
"Cr" elementinin atom numarası: 24


ASTATİN ELEMENTİ = 85At

Astatin (At) elementi 1940 yılında üç bilim adamı tarafından keşfedilmiştir. Diğer elementlerde olduğu gibi Astatin elementinin atom numarasının da, sure içinde yer alıyor olması mucize niteliğinde bir durumdur. Astatin elementini temsil eden A ve T  harflerinin yan yana geldiği ikinci ve üçüncü yerler arasında, 85 harf yer almaktadır. Bu rakam aynı zamanda Astatin elementini atom numarasıdır.

"At" harfleri arasında geçen harf sayısı: 85
"At" elementinin atom numarası: 85


LİTYUM ELEMENTİ = 6Li

Lityum (Li) elementini 1817 yılında İsveçli kimyager Johan August Arfvedson keşfetti. Bu element yerkabuğunda yaklaşık %0.002 oranında bulunmaktadır. Sanayide de ihtiyaç duyulan lityum elementi, pil yapımında, soğutucularda, tıpta, yapay kauçuk üretimi gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. 

Hadid Suresi'nde "L" ve "İ" harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin başına kadar 6 kelime geçmektedir. Bu sayı Lityum elementinin atom ağırlığıdır.

Ayetin başından "Li" harflerine kadar geçen kelime sayısı: 6
"Li" elementinin atom ağırlığı: 6

 

HAFNİYUM ELEMENTİ = 178Hf

Hafniyum (Hf) elementini Hollandalı fizikçi Dirk Coster ve Macar kimyager Georg de Hevesy 1923 yılında keşfettiler. Bu elementten özellikle nükleer reaktörlerde faydalanılmaktadır. Ayrıca bu elemente Güneş'in atmosferinde de rastlanmıştır. 

Hadid Suresi'nin başından "H" ve "F" harflerinin yan yana geldiği noktaya kadar, 178 kelime geçmektedir. Hafniyum elementinin atom ağırlığı ise 178'dir.

Surenin başından "Hf" harflerine kadar geçen kelime sayısı: 178
"Hf" elementinin atom ağırlığı: 178

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.


İNDİYUM ELEMENTİ = 114İn

İndiyum (İn) elementini ilk olarak 1863 yılında Hieronymus Theodor Richter ve Ferdinand Reich isimli bilim adamları buldular. Kuran'ın indirilişinden asırlar sonra keşfedilen İndiyum (İn) elementi doğada az miktarda bulunmaktadır. 

Hadid Suresi'nin başından "İ" ve "N" harflerinin yan yana geldiği noktaya kadar 114 kelime geçmektedir; ki bu sayı İndiyum elementinin atom ağırlığıdır.

Surenin başından "İn" harflerine kadar geçen kelime sayısı: 114
"İn" elementinin atom ağırlığı: 114

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.


STRONSİYUM ELEMENTİ = 87Sr

Radyoaktif olmayan Stronsiyum (Sr) elementini ilk kez 1790 yılında Adair Crawford ve William Cruikshank İskoçya'da keşfetmişlerdir. 

Hadid Suresi'nin başından "S" ve "R" harflerinin birarada geçtiği yere kadar 87 kelime geçmektedir. Stronsiyum elementinin atom ağırlığı da 87'dir.

Surenin başından "Sr" harflerine kadar geçen kelime sayısı: 87
"Sr" elementinin atom ağırlığı: 87

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.


AKTİNYUM ELEMENTİ = 89Ac

Fransız bilim adamı Andre Debierne tarafından 1899 yılında keşfedilen aktinyum (Ac) elementi, çok nadir bulunan radyoaktif bir elementtir. Karanlıkta etrafa mavi ışık yayan bu element beyazımsı gümüş renktedir. Kuran'dan asırlar sonra keşfedilen bu elementin insanlara önceden haber verilmiş olması, Rabbimiz'in sonsuz ilim sahibi olduğunun göstergesidir. 

Hadid Suresi'nin başından "A" ve "C" harflerinin ilk defa biraraya geldiği yere kadar 89 kelime geçketedir. Bu sayı Aktinyum elementinin atom numarasıdır.

Surenin başından "Ac" harflerine kadar geçen kelime sayısı: 89
"Ac" elementinin atom numarası: 89

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.


TORYUM ELEMENTİ = 90Th

1828 yılında İsveçli kimyager Jons Jacob Berzelius tarafından keşfedilen toryum (Th) elementi radyoaktif bir elementtir. Nükleer aygıtlarda enerji kaynağı olarak yararlanılmaktadır.

Toryum elementinin atom numarası 90'dır. Hadid Suresi'nin başından "T" ve "H" harflerinin ilk defa yan yana geldiği yere kadar geçen kelime sayısı da 90'dır.

Surenin başından "Th" harflerine kadar geçen kelime sayısı: 90
"Th" elementinin atom numarası: 90

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.LUTESYUM ELEMENTİ 71Lu

Lutesyum (Lu) elementi 1907 yılında Auer von Welsbach ve Georges Urbain tarafından keşfedilmiştir. İsmi bir elemente ait olan Hadid (Demir) Suresi'nde, Lutesyumu temsil eden L ve U harflerine kadar, surenin başlangıcından itibaren 71 kelime geçmektedir. Lu elementinin atom numarası da 71'dir.

Surenin başından "Lu" harflerine kadar geçen kelime sayısı: 71
"Lu" elementinin atom numarası: 71

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.


NİKEL ELEMENTİ = 58Ni

Saf nikel (Ni) elementini ilk kez 1751 yılında İsveçli bilim adamı Axel Fredrik Cronstedt izole ederek elde etmiştir. Demirden daha sert olan nikel elementi, çürümeye ve paslanmaya karşı çok dayanıklıdır. Dananıklı sanayi aletlerinden madeni paraların yapımına kadar birçok sahada nikelden faydalanılmaktadır. 

Hadid Suresi'nde "N" ve "İ" harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 58 kelime geçmektedir. Bu sayı Nikel elementinin atom ağırlığıdır.

"Ni" harflerinden surenin sonuna kadar geçen kelime sayısı: 58
"Ni" elementinin atom ağırlığı: 58

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.


BERİLYUM ELEMENTİ = 9Be

Berilyum (Be) elementi 1798 yılında Louis-Nicolas Vauquelin tarafından keşfedilmiştir. Doğada sık rastlanan bu element nükleer aygıtlarda, roketlerde ve uzay araçlarında kullanılmaktadır.

"B" ve "E" harflerinin yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 9 kelime geçmektedir ve bu sayı da Berilyum elementinin atom ağırlığıdır.

"Be" harflerinden ayetin sonuna kadar geçen kelime sayısı: 9
"Be" elementinin atom ağırlığı: 9

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.


SODYUM ELEMENTİ = 11Na

Sodyum (Na) elementini 1807'de Humphry Davy elektroliz işlemiyle keşfetti. Sodyum atomları, kullandığımız sofra tuzundan uzaydaki yıldızlara kadar birçok maddenin yapısında bulunmaktadır. İnsan vücudundaki hücrelerde de bulunan sodyum atomlarının hayati fonksiyonları vardır. Vücut sıvıları ile hücreler arasında normal bir su akışının olması, doku oluşumu ve kasların kasılması için de, insan vücudunda belli bir miktar sodyum bulunması gereklidir.

Hadid Suresi'nde "N" ve "A" harflerinin biraraya gelişinden, ayetin sonuna kadar 11 kelime geçmektedir. Bu sayı Sodyum elementinin atom numarası ile aynıdır.

"Na" harflerinden ayetin sonuna kadar geçen kelime sayısı: 11
"Na" elementinin atom numarası: 11

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.NİYOBYUM ELEMENTİ = 41Nb

Niyobyum (Nb) elementi 1801'de İngiliz kimyager Charles Hatchett tarafından keşfedilmiştir. Doğada nadir bulunan bu element, nükleer reaktörlerde, yüksek ısılara dayanıklı malzemelerin yapımında kullanılmaktadır. 

Hadid Suresi'nde Nb harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı, Niyobyum elementinin atom numarası olan 41'dir.

"Nb" harfleri arasında geçen kelime sayısı: 41
"Nb" elementinin atom numarası: 41

* Sayıma bağlaçlar dahil edilmemiştir.

 

MAGNEZYUM ELEMENTİ = 12Mg

Magnezyum elementi 1808 yılında İngiliz kimyager Sir Humphry Davy tarafından keşfedilmiştir. Kuran'ın vahyedilmesinden yüzyıllar sonra elde edilen magnezyum (Mg) elementi yerkabuğunda en fazla bulunan elementlerden biridir. Deniz suyundan insan vücuduna kadar birçok yapıda yer almaktadır. Canlılar açısından hayati öneme sahip bir elementtir. 

Hadid Suresi'nde Mg harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı 12'dir. Bu sayı aynı zamanda Magnezyum elementinin atom numarası olan 12'dir.

Suredeki "Mg" harfleri arasında geçen kelime sayısı: 12
"Mg" elementinin atom numarası: 12

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.

 

DİSPROSYUM ELEMENTİ = 162Dy

Disprosyum (Dy) elementini 1886 yılında Fransız bilim adamı Paul Emile Lecoq de Boisbaudran bulmuştur. Bu elementin atom ağırlığı 162'dir. Hadid Suresi'nde Dy harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı da 162'dir.

Suredeki "Dy" harfleri arasında geçen kelime sayısı: 162
"Dy" elementinin atom ağırlığı: 162

* Sayıma bağlaçlar dahil edilmemiştir.


ÇİNKO ELEMENTİ = 65Zn

Çinko (Zn) metali yerkabuğundan canlı organizmalara kadar birçok yapıda yer almaktadır. Örneğin insan vücudundaki enzimlerde ve kan hücrelerinde görev alarak hayati fonksiyonları yerine getirmektedir. 

Hadid Suresi'nde Zn harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı 65'tir. Çinko elementinin atom ağırlığı da 65'tir.

Suredeki "Zn" harfleri arasında geçen kelime sayısı: 65
"Zn" elementinin atom ağırlığı: 65

* Sayıma bağlaçlar dahil edilmemiştir.


KLOR ELEMENTİ = 35Cl

Klor (Cl) elementini, Kuran indirildikten asırlar sonra, 1774 yılında İsveçli bilim adamı Carl Wilhelm Scheele elde etmiştir. Klor en çok içme suyundaki ve havuz suyundaki bakterilerin öldürülmesinde kullanılır. Klorun ilaçların üretiminden boyalara, petrol ürünlerinden temizlik malzemelerine geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.

Hadid Suresi'nde "C" ve "L" harflerinin yan yana geldiği durumlardan, ilk ve sonuncusu arasında 35 kelime yer almaktadır. Bu sayı Klor elementinin atom ağırlığıdır.

Surede geçen ilk ve son "Cl" harfleri arasındaki kelime sayısı: 35
"Cl" elementinin atom ağırlığı: 35

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.


KARBON ELEMENTİ = 12C

Canlıların yapısında çok önemli bir yere sahip olan Karbon (C) elementi birbirinden farklı birçok maddenin yapısında bulunmaktadır. Karbon atomları, solunum esnasında açığa çıkan karbondioksitten elmasa kadar çok farklı bileşiklerde görev alır. 

Hadid Suresi'nde ilk ve sonuncu "C" harfleri arasında 12 kelime yer almaktadır. Bu sayı aynı zamanda Karbon elementinin atom ağırlığıdır.

Surede geçen ilk ve son "C" harfleri arasındaki kelime sayısı: 12
"C" elementinin atom ağırlığı: 12

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.

 

SERYUM ELEMENTİ = 140Ce

Seryum (Ce) elementini 1803 yılında İsveçli jeolog Wilhelm von Hisinger ve İsveçli kimyager Jons Berzelius ile onlardan bağımsız Alman kimyager Martin Klaproth isimli bilim adamları bulmuştur. 

Hadid Suresi'nde "C" ve "E" harflerinin yan yana geldiği durumlardan, ilk ve sonuncusu arasında 140 kelime yer almaktadır. 140 aynı zamanda Seryum elementinin atom ağırlığıdır.

Surede geçen ilk ve son "Ce" harfleri arasındaki kelime sayısı: 140
"Ce" elementinin atom ağırlığı: 140

* Sayıma "ve" bağlacı dahil edilmemiştir.

 

KRİPTON ELEMENTİ = 83Kr

Kripton (Kr) elementini İngiliz kimyagerler Morris W. Travers ve Sir William Ramsay 1898 yılında keşfettiler. 

Hadid Suresi'nde "K" ve "R" harflerinin yan yana geldiği durumlardan, ilk ve sonuncusu arasında 83 kelime yer almaktadır. Kripton elementinin atom ağırlığı da 83'tür.

Surede geçen ilk ve son "Kr" harfleri arasındaki kelime sayısı: 83
"Kr" elementinin atom ağırlığı: 83

* Sayıma bağlaçlar dahil edilmemiştir.

2012-01-30 01:23:31

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."