Sayın Adnan Oktar'ın 4 Aralık 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 4 Aralık 2017

 

Hz. Harun (as) ile ilgili bilgi var burada. 120 yaşına kadar yaşmış Hz. Harun (as). Tih Çölü’ndeki dağda vefat etti. “Tur-u Harun” deniyor o dağa. Bir özel ima falan değil de fakat Musevilikte bir hüküm olduğu için söylüyorum, Moşiyah’ın İbranice dilindeki unvanı Aron Kohen. Bozulacak bir kısım kişiler ama çünkü Sanhedrin 90/B bölümünde Museviler Tevrat’ın bu işareti nedeniyle Hz. Harun (as)’ın hatta yeniden dünyaya geleceğini düşünüyorlar. Gelen o Moşiyah-Mehdi (as)’ın Hz. Harun (as)’ın ruhaniyetini taşıyacağını söylüyorlar. Ve tapınağın kahini yine Harun (as) olacağını söylüyorlar. Çünkü üçüncü tapınağın kahininin kesinlikle Harun (as) olarak bilinmesi gerekiyor. Kohen olacak soy olarak da, Aron Kohen oluyor. Ben demiyorum kaynak diyor. Bunda kızacak bir şey yok, ben kendi ismim Aron Kohen de değil benim fakat burada öyle geçiyor. Yani lakabı Harun Hz. Mehdi (as)’ın Moşiyah’ın lakabı Harun evet. Ve Kohen soyundan olduğu için Aron Kohen.

 

Münafık, İslam Alemi ve Müslümanlar İçin Hayati Bir Konudur. Münafıkla Karşılaşmak Müminin Neşesinin, Sağlığının, Sıhhatinin Güçlenmesini Sağlar

Şimdi bir münafık olayı olduğunda onun üzerine hemen onu çok iyi değerlendirmek lazım. Olaya atlamak gibi diyelim böyle. Çünkü münafık nadir ele geçen bir şeydir. Ele geçtiğinde de çok iyi değerlendirilmesi lazım. Mesela denizde de farz edelim böyle anormal ahtapotlar falan oluyor, bilim yakaladığında onu çok büyük olay oluyor. Münafık da her zaman ele geçmez, ele geçirdin mi çok değerlidir. Böyle miligramına kadar iyi değerlendirilmesi lazım münafığın. Çünkü sevap yönü yüksek olduğu için çok iyi değerlendirmek lazım. Onun için nadir ele geçen bir şey olduğu için çok iyi değerlendirmemizin nedeni bu. Adamlar diyor ki “Üç tane serseriyle niye uğraşıyorsunuz?” Öyle değil olay, şimdi münafık bizim için çok hayati bir konudur. Orada müminin nimeti var. Münafığı mümin eleştirdikçe bereketi artar, sevabı artar, sağlığı sıhhati artar, keyfi artar, neşesi artar yani her yönden iyidir. Birlik ve beraberliğe vesile olur, şevke vesile olur, heyecana vesile olur yoksa meskenet meydana gelir. Ve onu da kısaca değerlendirmek de iyi değildir. Mesela münafığı yıllarca değerlendirmek lazım. Hani beş dakikalık, on dakikalık, on günlük, on beş günlük değerlendirmeden ziyade yıllarca oradan sevabı elde etmek çok önemlidir. Çünkü ele geçmez kolay kolay. Mesela şeytanı yakalamışsın şeytanı niye bırakıyorsun, değil mi? Bak Allah düşmanını ele geçirmişsin bırakmazsın. Şeytanı bırakıyorsan haşa Allah’ı bırakmış olursun. Çünkü şeytanla mücadeleyi bıraktığında Allah’ı bırakmış olursun. Şeytanı ilimle irfanla ezdiğinde Allah’a sevgini göstermiş olursun, Allah’a bağlılığını göstermiş olursun.

 

Allah Bize Şeytanı Tanıttığında Şeytanı Son Katresine Kadar Milimetrenin Milyonda Bir Kuyruğu Kalsa Dahi Onunla İlmi Mücadele Yapmakla Mükellefiz

Allah bize şeytanı tanıttığında şeytanı son katresine kadar, milimetrenin milyonda biri kadar kuyruğu kalsa ona bile gereken bilimsel akılcı açıklamayı yapmakla mükellefiz. Onun için, bazı kardeşlerimiz şaşırıyorlar diyorlar “iki-üç tane it-kopukla niye uğraşıyorsunuz?” falan. İt-kopuk yakalamadık biz, şeytanı yakaladık, iblis ordusunu yakaladık. Biz orada şeytani bir yapı görmesek, şeytanı üstlerinde görmesek, şeytanın hululünü hissetmesek o şahıslara bizi hiç ilgilendirmez. Şeytan yakaladığımız için önemli görüyoruz. Yoksa alelade sıradan bir insan görsek bizi hiç ilgilendirmez. Yoksa küfürden de insanlar var, abuk-sabuk insanlar da var fakat nitelikli münafık çok önemlidir. Yani şeytanın keskin tecellisi çok önemlidir. Orada Müslüman büyük bir titizlikle bu nimeti iyi değerlendirecek. Münafık yakalamak, denizde böyle balina yakalamak gibi değildir nadide bir varlık yani şeytan. Şeytanı hissettiğimizde gördüğümüzde anladığımızda, Allah bize onu ilham ettiğinde bırakmamız diye bir konu olmaz. Sonuna kadar şeytanın faaliyetini, Allah Katında Cenab-ı Allah’ın takdir ettiği şekil neyse o oluşuncaya kadar onunla mücadele edilir. Dolayısıyla kardeşlerimiz bunu bazen şaşkınlıkla izleyebiliyor. Mesela diyor ki “Bir kadın münafık nedir nihayetinde?” Kardeşim kadın değil o işte, kadın bizi hiç ilgilendirmez ahlaksız da olsa hiç ilgilendirmez. Bir sürü ahlaksız var dünyada. İblis olduğu için yani üstüne iblisin çöktüğünü gördüğümüz için, nitelikli münafık olduğu için çok değerli görüyoruz ve çok önemli görüyoruz çünkü nitelikli. Münafığa her zaman rastlanır, zayıf nitelikli münafık olsa o kadar üstünde durmayız. Ama nitelikli olduğunda yani şeytanın bizzat kendi olduğunu gördüğümüzde, hissettiğimizde, anladığımızda onunla mücadeleyi Allah kalbimize vahyeder. Allah onu bize hissettirir ve o zaten şeytan olduğunu bize çok bağırır, anlatır ve tarif eder.

 

Münafığın Dilinden Şeytanın Vahyini Görürüz. Şeytan Münafığın Etini Kemiğini Kullanır. Şeytan Onun Bedeninde Olduğu İçin, Bilim Adamının Kobayı İncelemesi Gibi Bu Mahluklarda Şeytanı İnceleriz

Münafık kalbine akan şeytani vahyi yazar. Şeytan ona söyletir vahyeder o da onu yazı haline getirir. Orada şeytanın vahyini görürüz. Münafığın dilinden aktarır onu o. Münafığın etini kemiğini kullanır şeytan aktarır. Ve şeytan onu bırakmadığı için, onun bedeninde olduğu için biz oraya teksif oluruz. Yani bir bilim adamı nasıl bir kobayı inceliyor biz de bunu bilim adamı gibi inceleriz. Yani o kobayda şeytan nasıl tecelli ediyor, şeytan ona nasıl vahyediyor, şeytan hangi hususlara çok dikkat çekiyor, Müslümanlara şeytan hangi yönlerden saldırmak istiyor, o nitelikli münafığın üslubundan bunu çıkartırız. Ama tabii bunu ehlinin incelemesi lazım, avam bunu anlamaz. Yani avam münafığa gelen şeytanın vahyini çözemez. İlimde rasih olanlar çözebilir. Yani tamamı şeytanın vahyidir münafığın ifadeleri, izahları, anlatımları. Oraya bakarak münafığın ileri dönemde Müslümanlara hangi yönde saldırabilir, hangi noktalarda neler düşünür şeytan bunları görürüz. Mesela bak, münafıkları incelediğimde bugün yine dikkat ettim, öldürme arzusunu gördüm. Hayret yani öldürmez arzusu. Diyor ki mesela, “bir saniyede öldürmek isterim” diyor “bir saniye içerisinde” diyor yahut “birkaç saniye içerisinde öldürmek isterim” diyor. Şeytanın volümü yükselmiş yani ilaç etkisini göstermeye başlamış. Çünkü en son noktada şeytanın artık kendini yerden yere atma pozisyonu vardır. Artık kuyruğunu falan yerlere vurur debelenir falan böyle. Bak o raddeye gelmiş, o üsluba gelmiş. Bu, şeytanla mücadelenin doğru gittiğini gösterir. Onun için şeytanın bütün vahyinin muhafaza altına alınması lazım, her türlü vahyinin muhafaza altına alınması lazım. Ve orada şeytanın ruhu, felsefesi, kişiliği çok ince detaylarla tespit edilmesi lazım Kuran ölçüsü içerisinde.

 

Münafık İslam’ı Anlatmak İçin Kitap Dağıtmaz, Sadece Şeytanın Vahyini Dağıtır. Yüzeysel Gibi Görünen Şeylerin İçinde Allah’ın İşaretleri Vardır. Allah Münafığın Üzerinde Şeytanın Ahlaksızlığını Bize Gösteriyor

Münafıkların nasıl girift bakış açıları var, hangi konularda mesela şeytanın en çok haset ettiği konular nedir? Mesela en çok öfkelendiği konular nedir münafığın yani şeytanın? Mesela müminlerin dağılmasını istiyor ama müminlerin sayısı daha artıyor ama münafığa bakıyorsun sürekli tek, her yerde tek, bir kişi. Kardeşim aynısı, ayetin aynısı, etrafında hiç kimse yok hep tek. En fazla yanında iblis, ikinci iblis, üçüncü iblis ama hiç kimse yok. Ama müminlere bakıyoruz yanında coşkulu, kalbi Allah aşkıyla dolmuş melek gibi müminler. Ne oluyor? Daha da artıyor sayı daha da artıyor. İhtişam daha da artıyor, güzellik daha da artıyor, başarı daha da artıyor, kitaplar yüz biner yüz biner dağıtılıyor. Münafığın hiç kitap dağıttığını gördünüz mü? Münafık ancak şeytanın vahyini dağıtır, bak şeytanın vahyini dağıtır, Allah’ın kitabını dağıtamaz, Allah’ın emirlerini dağıtmaz. Ondan şeytanın vahyini dağıtması istenir o onu yapabilir. Dolayısıyla yani yüzeysel gibi görünen şeylerin içerisinde Allah’ın çok büyük işaretleri olur, çok büyük anlatımları olur. Mesela bizi şeytanla karşılaştırdığına göre bizim şeytanı yenmemizi istiyor Allah. “Bakın” diyor Allah “vahyi budur, ahlak yapısı budur, böyle aşağılık insanlara hulul eder, böyle cemiyet mikroplarına hulul eder, sayıları az olabilir sayıları az diye peşlerini bırakmayın çünkü bunlar nitelikli münafık, Kuran’a bakarak bunların ne kadar aşağılık ve karaktersiz olduklarını, ne kadar kahpe olduklarını görebilirsiniz” diyor Allah ayetlere baktığımızda. Onun için yani o tip yazılarda her satır çok önemlidir, münafığın ruhu açısından çok önemlidir. Mehdiyet’in yönü de zaten şeytanı yeryüzünden silmektir. Şeytanla hesaplaşmamızı istiyor Allah. Şeytan zaten insan suretinde gelir bize, öyle bir ruh gibi gelmez, insan suretinde gelecektir. İnsan suretinde geldiğinde de Müslüman onu bırakmaması lazım.

 

Sayın Destici’nin Tüm Milli Meselelerde Hükümete Destek Olacağı Açıklaması Çok Güzel. Sayın Bahçeli, Sayın Destici ve Tayyip Hocam’ın Birlikte Hareket Etmesi Milletimiz İçin Çok Önemli

Destici Hocam’a helal olsun, bugün Tayyip Hocam’ı ziyarete gitmiş Sayın Destici. Tüm milli meselelerde hükümetin yanında olduklarını söylemiş. Bak ısrarla söylüyordum. “Büyük Birlik Partisi hükümetle birlikte hareket etsin” dedim. Israrla söyledik. Bak Allah duamızı kabul etti elhamdülillah. 2019 seçimleri için düzenleme istemiş. Bu da Allahualem 2019’da AK Parti ile ittifakla seçime gidecekler. Mükemmel haber. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Destici ve Tayyip Hocam aman ha, mutlaka birlikte. Tayyip Hocam’a tam destek. Ne belge gösterirlerse göstersinler. Video da gösterebilirler, telefon konuşması da. Hiç umurumuzda değil. Ben o insanın kişiliğine bakarım. Dava adamı mı değil mi? Dava adamı, bitti. Dünyadan geçmiş bir insan. Bana hiç hikaye yapmasınlar, hikaye anlatmasınlar. Yıllarca incelediler bak, ben bunu defalarca söylüyorum. CIA, MI6, Alman gizli servisi yani İngiliz derin devletine bağlı bütün sistemler ve FETÖ. FETÖ’nün yaverleri ta yanındaydı Tayyip Hoca’nın. Odası, evi, her yeri incelendi. Kardeşim hiçbir şey çıkmadı, bitti. Edebiyatı bırakın, boş yere uğraşıyorsunuz. Sonuna kadar destek Tayyip Hoca’ya. Gayet dürüst.  

 

Akıl, Tutku ve Derinlik Kimdeyse Kadın Ona Yönelir. Aşkın Sonsuz Derinliğine Kendisini Çekebilen Bir Erkek İçin Kadın Deli Divane Olur

Orta güzellikte bir kadın düşünelim bir de dünyalar güzeli bir kadın. Bakın ikisi de eşittir. Ne kalıyor biliyor musun geriye? Akıl, tutku, derinlik kalıyor. Bir kadını akıl, tutku ve derinlik, insanı delirtecek derecede etkileyici hale getirebilir. Yani deli divane olursun. Aklıyla, orta derecede herhangi bir kadın, dünyalar güzeli kadın onun yanında hiç kalır adeta. Hiç yani çok durağan kalır. Allah onun kapısını kapamamıştır. Bu erkek için de geçerli, kadın için de. Mesela erkek herhangi bir insandır, herhangi görünüşte ama başka adam gelir omzu dev gibi kollar adamın kolunun üç misli her yer adale. Güçlü, kuvvetli ama bir de normal bir erkek var ama veyahut hatta daha zayıf diyelim bedenen daha zayıf, o şahsın kuvvetinin belki beşte biri bile yoktur onda beden kuvveti mesela o pazusuyla yüz kiloyu kaldırıyorsa o on beş kiloyu ancak kaldırıyor olabilir. Akıl, tutku ve derinlik kimdeyse kadın ona yönelir. Ve kadın deli divane olur öyle bir erkek için. Akıllı, tutkulu, aşkın sonsuz derinliğine onu çekebilen bir erkek için kadın delirir yani aklını atar. Öbürü ona sığır olarak gelir. Bir hayvan olarak gelir yani her şeyi iter. Her şeyi gıcık olur yemesi, içmesi, oturması, kalkması, adaleleri, sırtı, bacağı yani bir hayvan gibi gelir ona ve çok itici gelir. Onun için bunu bilmeyen tipler oluyor. Geliyor karnını gösteriyor, dönüyor poposunun resmini çekiyor koyuyor. Kadını daha da kızdırır bu mesela yandan sırıtarak resim çektirmiş cıvık hareketler yapıyor. Akılsızlığını sürekli gösteriyor elinde olmadan. Akıllı bir erkeğin yanında o bir hiçtir. Kadın da öyledir, güzel bir kadının yanında akıllı, derin, tutkulu bir kadın kahredici bir güçtür. İnsanı adeta sarhoş eder, esir eder. İnsanı hipnoza sokar öyle bir kadın.

 

(“Beyin gücü metafizik olaylara sebep olur mu?” izleyici sorusu)

Beyin gücü, dünya hâkimiyetine sebep oluyor, metafizik olaylar hiç kalır. Yani bütün dünya emrine girer insanın. Beyin sağlamsa çok samimiyse, tam samimiyse, Allah'a tam ram olduysa o, dünya hâkimiyeti getirir. Bütün dünya o insana hizmet eder ama bütün dünya, olaylar, tarih direkt ona göre yönlenir, her şey. Yani Birleşmiş Milletler de ona göre hareket eder, NATO da ona göre hareket eder ama haberi bile olmaz.  Bütün sistem ona göre hareket eder. Gökteki yıldızlar, olaylar, yer, yerdeki hareketler hep ona göre hareket eder. Mesela Mehdi (as) için diyor ya; “Yer ve gök ehli ondan razı olur” dediği o, hadis. Bak, yer ve gök ehli. Yer olduğu gibi ona uyuyor, gök de olduğu gibi ona uyuyor ama fark edilmez bu. Yani dikkatlice bakılırsa fark edilir ama benim canımın dediği tabii o değil. Yani beyin gücüyle mesela bir çatalı bükmek mümkün mü, eşyayı hareket ettirmek mümkün mü, onu demek istiyor değil mi? O, iyi bir şey değil yani onun olması, imtihan açısından iyi bir şey değil. Fark edilmeyen mucizeler daha iyidir yani iman nuruyla anlaşılan mucizeler daha iyidir, düşünerek. Alenen olanlar sevap kaybettirir, sevabın gücünü kırdırır. Yani olmamasını istemek daha iyi, yoksa olur yani harikalar olur. Zor zamanlarda olur, zor zamanlarda olur, ara ara olur.

 

Şeytanla Karşılaştığında Onunla İlmen Mücadele Etmemek Uygun Olmaz. Şeytan Ayağına Gelmişse Onunla Mücadele Etme İbadetinin Vakti Gelmiştir

Münafık, aslında şeytandır, şeytan da münafıktır, aynıdır ikisi. Ama bazen şeytan, insan suretine girer, müminlerin yanına gelir. Müminler farkına varmaz yani sonra farkına varır. Mesela beraber yaşarlar, gezer, haberi yok müminin, yanında şeytan olduğunu bilmiyor. Sonra şeytan; “Merhaba” diyor, kendini tanıtıyor, münafık sonra ortaya çıkar. Yani şeytan olduğunu tanıtır, kendini tanıtır. Tanıttığında çok önemlidir o yani iman açısından, imtihan açısından çok hayatidir. Yani şeytan hiçbir şekilde takibi bırakılmaz, yakalandığında hiç bırakmamak lazım. Yani insan olarak suretinde tecelli ettiğinde zaten cisim tecellisi olduğu için gizlenmesi mümkün değildir. Yani hazır elinin altında, görebildiğin şekilde şeytanı yakaladın demektir. Artık ona göre o ibadetin şeklini güçlendirerek ve arttırarak Kuran'a göre tanzim etmek gerekiyor. Yani şeytandan kaçmak olmaz, yani, “Bana ne, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” işte “it yürür, kervan yürür” veyahut buna benzer bir sözle şeytan terk edilmez. Yani ibadete muhalif bir şey bu. Allah senin ayağına gönderdiyse, yanına gönderdiyse şeytanı, artık ibadetin vakti gelmiştir. O ibadetin en mükemmel şekilde ifa edilmesi gerekiyor. O ibadet de Kuran'la ifa edilir, tabii hukukla, kanunla, akılla, irfanla. Tabii şeytan, çok çemkiren ve çok saldırgan, çok vahşi görünen bir mahlûktur şeytan. Ama mümin tabii onun vahşiliğinden yahut saldırganlığından, azgınlığından onun şeytanlığını daha iyi anladığı için daha iyi üstüne çöker.

 

Kuran İnsanların Normal Akla Sahip Olmasını Sağlar. Kuran Olmadığında İnsanın Dengeli ve Tutarlı Olması Mümkün Olmaz

Kuran insanların akıllı olmasını sağlar, normal insan olmasını sağlar. Kuran olmadığında insan normal akla sahip olmaz. Tevrat’la da insan akıllı olur. Kuran’ın hakemliğinde Tevrat onda da çok akıllı olur. Onun için Museviler çok akıllıdırlar. Bütün Nobel ödülleri falan hep onlarındır. Bütün buluşları hep Museviler yaparlar. Çok akıllı olur insan. Hristiyanlarda da öyle İncil’e tam uyarsa çok akıllı olur. Ama Kuran’ın hakemliğinde olması lazım, Kuran’ın hakemliğinde. Zaten öyle insanlar Kuran da okuyorlar. Kuran’ın hakemliğinde okuyorlar kitapları. Öyle boş kafalı insan olmaz o insanlar.

 

İslam Birliği’nin Vakti İçin Takdir Edilmiş Bir Zaman Var. Alametlere Bakarak Bu Vaktin Artık Yakın Olduğunu Anlıyoruz

Allah’ın bir planı oluyor, Allah’ın dediği bir vakit oluyor onun dışında kaderde bir izin olmuyor. Şimdi bu Mehdiyet’in son safhasındayız üç, beş, yedi, dokuz sene içinde bu güzelliğin oluşacağını diğer alametlere bakarak görebiliyoruz. Çünkü diğer alametler Peygamber (sav) ne dediyse çıktı. Hayret edilecek şeyler bunlar ama münafıklar bunları gizliyorlar, küfür de bunları gizliyor. Bir kısım Müslümanlar da gizliyor. İki uçlu kuyruklu yıldız çıkacak demek ne demek? Hiçbir bilim adamı, hiçbir tarih kitabı, hiçbir yerde bahsetmiyor. İki uçlu kuyruklu yıldız olmaz, bilimsel olarak olmaz mantığı yok ve diğer kuyruklu yıldızların aksine bir kuyruklu yıldız gitmez, bir sebebi de yok. Binlerce kuyruklu yıldız gelmiş geçmiş tarih içerisinde hiçbiri gerisin geri dönmemiş bu geri gidiyor ve hiçbiri iki uçlu olmaz, bu iki uçlu. Hiçbiri bu kadar parlak olmuyor, bu çok parlak. Bu kuyruklu yıldızı vaat etmiş Peygamber (sav), aynısıyla çıkmış. Bunu söyleyen Peygamber (sav)’in bu sözüne inanıyorsun çıkıyor. “Mehdi çıkacak” deyince buna niye inanmıyorsun? Bak detay detay tarif ediyor bak yıldızın eşkalini bildiriyor, Mehdi (as)’nin de eşkalini bildiriyor. Yıldızın eşkalini bildirdiğinde yıldız aynı o eşkalde çıkıyor. Aynı tarihte aynı şekilde tam çıkıyor. Çünkü bak ondan önce diyor ki “bir kuyruklu yıldız daha çıkacak” diyor şimdi kuyruklu yıldızı tek açıklamıyor “bir kuyruklu yıldız daha çıkacak” diyor o da çıkıyor mu? Çıkıyor, Halley. Şimdi diyor ki “iki uçlu kuyruklu yıldız çıkmadan önce kuraklık olacak” diyor “yağmurlar kesilecek” yağmurlar kesildi mi? Kesildi. Hatta Kızılırmak’ın suyunu Ankara’ya getirmeye kalktılar, barajlarda su kalmadı. Aynen dediği gibi çıktı. Sonra dedi ki Peygamberimiz (sav) “Bu kuyruklu yıldızın çıkışından sonra yağmurlar çoğalacak” çoğaldı mı? Aynısı ile çoğaldı ve seller oldu.

 

Hz. Mehdi Devrinde Tüm Silahlar Kalkacak. Top, Tank, Tüfek Kalmayacak. İnsan Öldürmek İçin Teknoloji Kullanılmasına İnsanlar Çok Şaşıracak

Hiç silah kalmayacak hiç. Mehdi (as) devrinde hiç kalmıyor. Top, tank, tüfek hiçbir şey kalmıyor. Tamamı eritilecektir ve bu mantıksızlığa da insanlar şaşıracak. Adam öldürmek için tank yapılır mı? Adam öldürmek için top yapılır mı? O kadar bomba imal edilir mi, adam öldürmek için? Her ülke bomba imal ediyor. Her ülke cayır cayır tank yapıyor. Atom bombaları napalm bombaları yapıyor. Adam öldürme sanatı öğretiliyor işte şöyle süngüyü sokarsan şöyle ölür. Mermilerde öldürücülüğün artmasın için mermi içinde patlamasına göre ayarlanıyor “merminin girişi ve çıkarken parçalarsa” diyor “daha rahat öldürür insanı” diyor, ona göre yapılıyor mermiler. İnsanlar hayretler içinde kalacak insan birbirini öldürür mü? Ne gerek var savaşa ne gerek var, kavgaya ne gerek var? İşte bu Mehdi (as) ile engellenecek İmam Mehdi (as) ile.

 

(Ahmet Davutoğlu  ABD’de devam eden Reza Zarrab’ın tanık olarak ifade verdiği  dava ile ilgili konuştu ve şunları söyledi; “Devletimize yapılan her komplo karşısında dimdik dururken adaleti ve ahlakı hakim kılmak zorundayız. Devletimiz ateş çemberi içinden geçerken her birimiz bu ülkeyi bu ateş çemberinden nasıl çıkarırız diye düşünürken Reza Zarrab başta olmak üzere bu ateş çemberindeki ülkenin düştüğü zor şartlarda kim kendi çıkarını düşünmüşse, kim servetini artırmayı planlamışsa, kim rüşvet almışsa, kim haksız kazanç peşinde olmuş ve elde etmişse onlardan da hesap sorulmalıdır. Bu yanlışın hesap verilme makamı da New York değil Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir. Bu anlamda  İran’a da dost bir ülke olarak düşen görev de budur.)

Reza Zarrab’ı oraya götürdüler hiç doğal olan hiçbir şey yok baştan sona oyun, çok kötü. Ayrıca rüşvet alan da varsa devlet onu anında tespit eder. Kimsenin boğazından öyle bir şey geçmez adama kustururlar öyle bir şeyi mümkün değil. Devletin adliyesi var mahkemesi var şusu var busu var. Öyle para harcayan da kimseyi göremedik biz Türkiye’de. Tayyip Hoca da hiç bu işlere girmez hiç, hiç. Onu yapacak bir insan asla asla değil boş yere zorlamasınlar her türlü incelediler hiçbir netice alamadılar.

 

(“Türkiye, İsrail’e dost mu düşman mı?” izleyici sorusu)

Tabii ki dost. Düşman olması için bir sebep yok. Onlar Peygamber nesli Hz. Musa (as)’nın evlatları Hz. İbrahim (as)’in evlatları, bizi yanlış yönlendiriyorlar bazı insanlar. Namazında niyazında temiz insanlar onlar da namaz kılar Musevilerin onların da ibadeti vardır. Helale harama dikkat ederler. Allah’ın birliğine, cennete cehenneme inanırlar. Hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanırlar, kadere inanırlar. Bütün Peygamberlere inanıyorlar mümindir Museviler dolayısı ile onlara düşmanlık şeytani bir duygudur. Şeytanın etkisi ile olur sakın. İsrail’i seviyoruz, Musevileri seviyoruz onları  kardeşlerimiz olarak bağrımıza basıyoruz. Allah onları korusun kollasın bütün müminleri de koruyup kollasın. Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar hepsi Allah’ın kulu ve mümindirler. Hz. Muhammed (sav)’e hiçbiri “yalan söyledi” demiyor. Yalan söyledi diyen varsa o küfür içindedir. Ama yalan söyledi demiyorsa mümindir. Her biri Muhammedi Musevi’dir. Muhammedi İsevi’dir. Dolayısıyla mümin kardeşlerimizdir.

 

Doğru Konuşmak Çok Zevklidir. İnsan Sevdiğiyle Israrla Doğru Konuşuyorsa Bu, Ruhunda Çok Güzel Bir Heyecana Sebep Olur

Yalan söyleyen affedilir ama delilik tarzında yalan söyleyen varsa uzak durmak lazım. Mesela münafıklarda öyledir fablasyon kudurmuş gibi atar sürekli yalan söyler. Manyak o onunla uğraşılmaz uzak durmak lazım. Ama mümin arada sırada çok nadir ağzından yalan kaçabilir tabii ki affedilir. O da özür diler Allah affetsin der onun bir önemi yok. Ama yalan korkunç bir şey tabii, bir maske ile konuşmuş olursun. Doğru konuşmak çok zevklidir, eğlencelidir, neşelidir. Heyecan verir insana sürekli doğru konuşmak. İnsan sevdiği ile mutlaka doğru konuşuyorsa bu kalbinde muazzam heyecana sebep olur çok zevklidir. Israrla doğru konuşmak çok zevkli bir şey.

 

(“Öğrencilerin az da olsa bir maaşlarının olması gerektiğini düşünüyor musunuz?” izleyici sorusu)

Doğru diyor tabii ki. Ne olacak beş yüz Lira yedi yüz Lira değil mi?  Çocuk şimdi burs kazanamamış olabilir ne yapacak? Ama şöyle olur mesela kredi alıyorsa burs alıyorsa ona bir maaş verilmeyebilir ama kredi ve burs alamadıysa maaş verilsin ne olur, çocuğa? Değil mi? Hayrına insan yapabilir. Bunu vakıflar, dernekler de yapabilir. Öğrencilere aslında bunu hiç sezdirmeden yapmak lazım, öğrenciye bir kere harçlık vermek bir şey olması lazım gelenek olması lazım. Bayramlarda çocuklara nasıl harçlık veriliyor öğrenciye de öyle harçlık verilir. Ne olur mesela bir yüz Lira versen? Arada geliyor öğrenci tanıdığın al çantasına bir yüz Lira koy “bu öğrenci harçlığı” diye bunun adet olması lazım. Öğrencilerin de bundan utanmaması lazım. Çok makul olması lazım amcası, dayısı, akrabası komşusu geldiğinde öğrenciye harçlık vermesi lazım. Bunu bir gelenek haline getirmek gerekiyor ama iyi bir gelenek, oturmuş bir bereket geleneği gibi görmek lazım. Bayramda mesela adam şeker veriyor alıyor utanıyor mu? Utanmıyor, bayram şekeri gibi görecek alacak.

 

Müminler İnsan Şekline Girmiş Münafıkla Karşılaştığında Fitneyi Tam Etkisiz Hale Getirene Kadar İlmen Mücadele Etmekle Sorumludur

Hz. Osman (ra) mübarek, kendi yüzünden isyancılara karşı Müslüman kanı dökülmemesi için çatışmaya izin vermemişti. Ancak münafıklar kudurmuştu Hz. Osman (ra)’ı öldürmeye karar vermişlerdi. Hiçbir öğüt dinlemiyorlardı gözü dönmüş artık, kudurma alameti böyle münafık kudurması. Hz. Ali (kv) isyancılara münafıklara diyor ki; “Kılıçlarınızı sıyırmayın, sıyırırsanız bir daha kınına koyamazsınız. Unutmayınız ki Medine’yi koruyan meleklerdir. Eğer onu şehit ederseniz” Hz. Osman (ra)’ı şehit ederseniz “melekler Medine’yi bırakıp giderler. Bir halife şehit edilince otuz bin insan şehit edilmiş gibidir” diye onlara ikazda bulundu fakat münafıklara etkisi olmadı ve gidip o mübareği şehit ettiler. Ama işte her zaman diyorum münafıkları eğer hani “bunlar it kopuk takımıdır boş ver it ürdürmekten sonra kenardan geçmek evladır” veyahut işte “bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” olmaz. Münafığı yakaladığında şeytanı yakalamış oluyorsun çökertinceye kadar yakasını bırakmazsın. On yıl, yirmi yıl, otuz yıl fark etmez ne kadar çırpınırsa çırpınsın mutlaka çökertinceye kadar devam edilmesi farzdır.

2018-01-29 05:28:42

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."