Üstün Ahlak Sahibi Kullar Olan Melekler 1

Tüm alemlerin Rabbi olan Allah, bizim yaşadığımız dünyanın yanı sıra görmediğimiz birçok alemi ve varlığı da yaratmıştır. Diğer alemlerin varlığını daha iyi anlayabilmek için şöyle düşünebiliriz: Nasıl ki bir resme baktığımızda yalnızca en ve boy olmak üzere iki boyut görüyorsak, içinde yaşadığımız dünyaya baktığımızda da en, boy ve derinlik olmak üzere üç (zamanı da katarsak dört) boyut kavrayabiliriz. Bundan fazlasını ise algılayamayız. Kuran`da bildirildiği üzere, Rabbimiz Katında, bizim 3 duyumuzla algılayamadığımız başka varlıklar da vardır ve biz görmesek de onlar Allah`ın izni ile bizleri görebilmekte ve duyabilmektedirler. Sahip oldukları özellikler ise insanlardan çok farklıdır. İnsanların içinde yaşadıkları sebep-sonuç ilişkilerine bağımlı değildirler. (En doğrusunu Allah bilir)

Melekler Allah`a kullukta kesinlikle hata yapmayan ve insanlardan ayrı bir boyutta yaşayan varlıklardır ve dünyada imtihan olmamaktadırlar. Allah onları hatasız varlıklar olarak yaratmıştır.

Melekler Müminlere Yardım Ederler

Melekler, hak yolda verdikleri mücadelede elçilerin ve müminlerin daima yardımcıları olmuşlardır. Emir ve yasaklarını melekler vasıtasıyla elçilerine vahyeden Yüce Allah, yardımını da elçilerine melekler vasıtasıyla ulaştırır. Ancak meleklerin elçiler ile bağlantıları sadece vahiy ile sınırlı değildir. Bilindiği gibi, Kuran`daki peygamber kıssalarının büyük bir bölümünde, inkarcı kavimlerin önde gelenlerinin elçilere yönelttikleri saldırılar, düzenledikleri komplolar ve attıkları iftiralar haber verilir. İşte tüm bunlar karşısında melekler, peygamberlerin ve beraberlerindeki müminlerin destekçisi olmuşlardır.

Kuran`da meleklerin kimi zaman insan kılığında kimi zamansa görünmeksizin yardım ettikleri de bildirilmektedir. Örneğin, Tahrim Suresi`nin 4. ayetinde Cebrail (as) ve melekler, Peygamberimiz (sav)`in dostu, yardımcısı ve destekçisi olarak bildirilirler. Bir başka ayette Hz. İsa`nın Ruhu`l Kudüs ile desteklendiği bildirilir. (Bakara Suresi, 253)

Allah`ın melekler ile gönderdiği ve Kuran`da birçok örneği bulunan bu destek, Enfal Suresi`nde de açıkça bildirilmiştir:

"Siz Rabbinizden yardım taleb ediyordunuz, O da: ``Şüphesiz Ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim`` diye cevap vermişti." (Enfal Suresi, 9)

Ayetlerde meleklerle ilgili dikkat çeken bir başka nokta da, meleklerden ``elçiler`` olarak söz edilmesidir. Kuran`da bildirildiği üzere Allah`ın görevlendirdiği melekler, müminleri uyarmak ve yardımcı olmak üzere elçi olarak gönderilmişlerdir. Yüce Allah bir ayette meleklerden de elçiler gönderdiğini şöyle bildirmiştir:

"Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir." (Hac Suresi, 75)

Meleklerin, elçilere ve müminlere desteği sadece fiziksel anlamda değildir. Allah`ın izni ile müminleri zorluk ve sıkıntı anlarında desteklemek, kalplerine ferahlık verecek düşünceler ilham etmek, onları cennetle müjdelemek de bu desteğin önemli bir parçasıdır. Melekler dünya hayatında ve ahirette müminlerin velileri oldukları için üzerlerindeki ağırlıkları hafifleterek, onlara destekçi ve yardımcı olmaktadırlar. Meleklerin samimi imanlarının ve müminlere olan içten sevgilerinin önemli bir göstergesi de, müminler için dua etmeleridir. Kuran`da meleklerin bu samimi davranışları şöyle bildirilir:

"O`dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmekte; melekleri de (size dua etmektedir). O, mü`minleri çok esirgeyicidir." (Ahzab Suresi, 43)

Kuran`da, meleklerin müminler için dua etmenin yanı sıra, insanları dünya hayatında cennetle müjdeleyerek, dünyada ve ahirette de onların dostu oldukları bildirilmektedir. Rabbimiz, meleklerin bu güzel ahlakını şöyle haber vermektedir.

"Şüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah`tır" deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar (yok mu); onların üzerine melekler iner (ve der ki:) "Korkmayın ve hüzne kapılmayın, size vadolunan cennetle sevinin. Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz. Orada nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istediğiniz her şey de sizindir. Çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allah)`tan bir ağırlanma olarak." (Fussilet Suresi, 30-32)

Meleklerin müminlere olan içten sevgilerinin bir diğer göstergesi ise, onlar için Rabbimiz`den bağışlanma dilemeleridir. Tıpkı müminlerin, birbirleri ve kendilerinden önce yaşamış olan müminler için bağışlanma dilemeleri gibi, melekler de müminler için bağışlanma dileyerek samimi sevgilerini sergilemektedirler. Meleklerin bu örnek ahlakları Kuran`da şöyle bildirilir:

"Gökler, neredeyse üstlerinden çatlayıp-parçalanacaklar; melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerde olanlara mağfiret dilerler. Haberiniz olsun; gerçekten Allah, bağışlayan ve esirgeyen O`dur." (Şura Suresi, 5)

Müminlere Çok Yakındırlar

Müminlerin dostu ve destekçisi olan melekler, dünya hayatında da onlara çok yakındırlar. Örneğin Hz. Meryem gibi salih bir mümine de, insan görünümünde gelmiş, onu müjdelemiş ve Allah`ın onu seçtiğini bildirmişlerdir. Ayetlerde bu gerçek şöyle haber verilmektedir:

"Hani melekler: "Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı, " demişti. "Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et." (Al-i İmran Suresi, 42-43)

Meleklerin, Allah`ın izni ile, dünya hayatında müminlerle bağlantıya geçebildiklerinin bildirildiği bir diğer kıssa ise, Rabbimiz`den soyunu devam ettirebilmek için bir çocuk isteyen Hz. Zekeriya ile ilgilidir. Yüce Allah`ın Hz. Zekeriya`nın bu duasını kabul ederek ona melekler vasıtasıyla Hz. Yahya`yı müjdelediği Kuran`da şöyle bildirilmektedir:

"Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana Katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin" dedi. O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yahya`yı müjdeler. O, Allah`tan olan bir kelimeyi (İsa`yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir." (Al-i İmran Suresi, 38-39)

2007-04-21 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net