Dr. Fazale Rana, Biyokimyager, Yaşamın ve Evrenin Kökeni – Uluslararası Konferans 3 – 28 Nisan 2018, İstanbul

İnsan Genomu: Tasarım Şifreli

Herkese Merhabalar!

Hayatın Kökeni hakkında yapılan bu Uluslararası Konferansın üçüncüsüne davet edilmiş olmaktan dolayı onur duyuyorum. Önceki iki konferansta da konuşmacı olma ayrıcalığına sahip olmuş biri olarak bu yılki konferansa da katılma fırsatı verildiği için çok müteşekkirim. Bilim Araştırma Vakfına böyle önemli bir toplantıya sponsor olma ve gerçekleştirme vizyonuna sahip olduğu için teşekkür ediyorum.

Amacı, bilim sayesinde Hristiyanlarla Müslümanlar arasında nasıl dostluk köprüsü kurulduğunu dünyaya göstermek olan böyle bir projede yer almak heyecan verici. Yüce Yaratıcımıza olan inancımıza dayanarak dünyadaki her inançtan insana şu iki konuyu gösterme konusunda ortak çalışma yapabiliriz:

Bunlar:

  1. Bilimdeki gelişmelerin Allah’ın varlığına işaret etmesi
  2. Bilimdeki gelişmelerin genelde ateizmi haklı çıkarmak için kullanılan evrimsel paradigmayı temelindençürütmesi

Bir Hristiyan ve bilim adamı olarak doğanın Allah’ın eserlerine dair deliller ortaya koyduğuna inanıyorum. Tevrat’ın Eyüb Kitabında şöyle buyurulmaktadır:

7 “Ama şimdi sor hayvanlara, sana öğretsinler, Gökte uçan kuşlara sor, sana anlatsınlar,

8 "Toprağa söyle, sana öğretsin, Denizdeki balıklara sor, sana bilgi versinler.

9 Hangisi bilmez Bunu RAB'bin yaptığını? 13 “Bilgelik ve güç Tanrı'ya özgüdür, O'ndadır öğüt ve akıl.” Tevrat Eyüp Kitabı, 12:7-9, 13

Ne var ki bir çok kişi biyolojinin sağladığı çok sağlam delillere rağmen bu delilleri kabul etmeyip Allah’ın varlığını inkar ediyor. Peki neden?

Bu şüpheciliklerini doğadaki sözde hatalı tasarımların bir Yaratıcı tarafından yaratılmasının mümkün olamayacağını ileri sürerek haklı çıkarmaya çalışıyorlar.

Evrimci biyolog ve ateist Stephan Jay Gould ünlü “Panda’nın Baş Parmağı” adlı yazısında şunları yazıyor: “Evrim, tuhaf düzenlemeler ve komik çözümlerle kanıtlanmaya çalışılır. Bu tarihin mecbur ettiği doğal bir sürecin kaçınılmaz olarak gireceği, akıllı bir Yaratıcının ise hiç bir zaman girmeyeceği bir yoldur.”

Ne var ki bu sözde “tuhaf düzenlemeler ve komik çözümlemeler” hakkında daha fazla şey öğrendikçe kaçınılmaz şekilde hatalı tasarım diye düşünülen şeyin aslında zarif, gayet karmaşık bir tasarım olduğu ve Allah’ın Yüceliğini yansıttığı ortaya çıkmaktadır.

İnsan genomu hakkında ortaya çıkan son bilimsel içgörüler  bu noktayı çok güzel bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bir biyokimyacı ve hayatının büyük bir kısmını biyoloji ilmine adamış bir kişi olarak insan genomunun ortaya çıkarılışını bilimin gelmiş geçmiş en önemli başarısı olarak görüyorum.

Peki neden?

Çünkü insan genomu dizilimi tüm insanlar için bir genetik şablondur.

İnsanın genetik şablonundan insanlığın doğası hakkında en azından biyolojik anlamda çok temel nitelikte önemli bilgiler elde edebiliriz.

İnsan genomunun taslak dizilimi 2000 yılının Haziran ayında rapor haline getirildi. Zamanın Amerika Başkanı Bill Clinton’ın bilim alanında amansız iki rakip olan Francis Collins ve Craig Venter’ı iki tarafına alıp çektirdiği ünlü bir fotoğraf vardır.

Collins, İnsan Genomu Projesinin başkanı, Venter ise insan genomu dizilimini ticari olarak kullanmak isteyen özel bir şirket olan Celera Genomics adlı şirketin yöneticisiydi.

Ulusal İnsan Genom Araştırma Enstütüsü İnsan Genomu Projesine bundan 15 yıl önce yatırım yapmaya başlamış, insan genomunun dizilimini oluşturmak için 3.2 milyar dolar harcamıştı. Celera ve kamu tarafından yürütülen İnsan Genomu Projesi adlı girişim, dizilimi tamamlamak için birbirleriyle yarış içerisindeydi. Amaçları dizilimi tamamlayıp dizgi verisi üzerinden büyük paralar kazanmaktı.

Sonunda Collins ve Ventar aralarında barış yaparak projeyi beraber bitirmeye karar verdiler. Bu süreçte veri paylaşımı yaparak taslak dizilimi sürecini hızlandırdılar.

Basın Konferansı esnasında Başkan Clinton daha sonra ünlenen şu sözleri söylemişti:

“Bugün Tanrı’nın hayatı yaratmak için kullandığı dili öğreniyoruz.

Tanrı’nın en kutsal hediyesinin karmaşıklığını, güzelliğini ve mucizesini gördükçe Tanrı’ya karşı saygıyla karışık korkumuz artıyor.

Bu çok önemli bilgiyle insanlık hastalıklara şifa bulma konusunda yeni bir güce sahip olmanın eşiğinde. Genom biliminin hayatımız üzerinde, hatta çocuklarımızın hayatında gerçek bir etkisi olacak. Hepsi olmasa da pek çok hastalığın teşhis edilmesi, önlenmesi ve tedavisi konusunda devrim yaratacak.”

Başkan Clinton insan genomu diziliminin önemini anlamıştı. Hatta insan genomu dizilimini Tanrı’nın insan hayatını yaratmak için kullandığı dil olarak tanımlayacak kadar ileri gitti. Ne var ki birçok bilim adamına göre insan genomu üzerinde yapılan ilk inceleme insan genomunun Allah’ın eseri olmadığını gösteriyordu. Birçok bilim adamına göre, insan genomu insan hayatını yaratmak için Allah’ın kullandığı dil değil, yüzlerce milyon yıl içerisinde evrimsel süreçlerin kabaca birleştiği bir sonuçtu. İnsan genomunun büyük bir bölümü, evrimsel tarihin kalıntıları sayılan moleküler fosillerle delik deşik edilmişti.

Birçok bilim adamı insan genomunun insan evrimi için en önemli delil olduğunu iddia ederken insanın Allah tarafından yaratılmadığını öne sürer. Bilim adamlarının neden bu sonuçlara vardıklarını açıklayacağım. Ardından insan genomunun yapı ve işlevi hakkında ortaya çıkan son bulgulara değindikten sonra bunun insan genetik şablonuna bakış açımızı nasıl köklü bir biçimde değiştirdiğini ve Allah’ın eseri olduğunu gösterdiği üzerinde duracağım.

Önce biraz DNA’nın yapısından başlayarak arka plan bilgisi vermek istiyorum.

Bu biyomolekül, polinükleotit olarak bilinen zincire benzer moleküllerden oluşur.

İki polinükleotit zincir, paralel olmayan bir şekilde dizilerek bir DNA molekülünü oluşturur.

İki iplik birbirine paralel olarak sıralanır; bu paralellik polinükleotid iki lif üzerinde ipliklerden birinin başlangıç noktası diğerinin sonuna denk gelecek şekilde sağlanır.

Eşleştirilmiş polinükleotit zincirler, yan grupları omurgadan uzanan ve birbiriyle merdiven basamağı oluşturacak şekilde etkileşen bir merdivene benzer.

Birbiriyle eşleşmiş polinükleotit zincirler birbirlerinin içinden geçerek herkesin bildiği DNA çift sarmalını oluşturur.

Hücredeki makina aksamı, nükleotid adı verilen dört farklı alt birim molekülünü birbirine bağlayarak polinükleotid zincirleri oluşturur. DNA’yı oluşturmak için kullanılan dört nükleotid adenosin, guanozin, sitidin, timidindir ki bunlar sırasıyla A, G, C ve T harfleriyle gösterilirler. İnsan genomu 24 ayrı DNA molekülü arasında dağıtılmış 3.2 milyar genetik harften oluşmaktadır. Bu moleküller proteinlerle etkileşime girerek kromozom adı verilen bileşikler oluştururlar. Bu yapılar hücre bölündükçe hücre çekirdeğinde görülür hale gelir. Her kromozon bir dizi küre biçiminde protein kompleksi çevresine sarılmış tek bir DNA molekülünden ibarettir.

Bu sarılı kompleksler, bir ipe dizilmiş boncuklara benzer çok moleküllü bir yapı oluşturmak üzere tekrar eder. Biyokimyacılar bu “boncuklara” nükleozom adını verir.

Nükleozom zinciri daha da kıvrılarak solenoid denen bir yapı oluşturur. Solenoid yoğunlaşarak daha yüksek sıra yapıları teşkil eder ki bu yapılar kromozomları oluşturur. Hücre bölünmeleri arasında kromozom algılanamayan bir biçimde yaygın bir hal alır. Hücre bölünmesinden önce ve bu işlem esnasında kromozom yoğunlaşarak hemen tanınan yoğun yapısını alır. Hücre çekirdeğindeki tüm genetik materyal (DNA) sayısız kromozom arasında dağıtılmıştır. Hücrelerdeki kromozom sayısı türlere özeldir. Örneğin her şempanzenin hücre çekirdeğinde 48, insanınkinde 46 kromozon bulunmaktadır. İnsan genomu boyutları 1 den 22’ye uzanan 22 otozomdan oluşur.

1. kromozon en uzun kromozonken 22. kromozon en kısasıdır. Ayrıca X ve Y denen iki cinsiyet kromozonu bulunmaktadır.

İnsan vücudundaki her hücrede bir seti anneden, diğeri babadan olmak üzere 23 çift kromozom bulunmaktadır. Set 22 otozomdan oluşup 1 cinsiyet kromozomu X veya Y’dir. İnsan genomu hakkındaki şaşırtıcı bilgilerden biri taslak sıralamasının tamamlanmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktı. İlk analiz insan genomunda sadece 20,000 gen bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu sayı tahmin edilenin çok altındaydı; en az 100,000 gen olduğu tahmin ediliyordu. Bu insan genomunun en az yüzde 2’sinden azının hücrenin koşumatı sayılan proteinlere kodlandığı anlamına gelmektedir. Evrimci biyologlar insan genomunun geri kalan kısmını çöp DNA olarak tanımlıyor.

Evrimci biyologlar insan genomunun büyük bir bölümünün retroviral enfeksiyonlardan türediğine inanır. Ayrıca yine evrimcilere göre insan genomunda işlevsiz genler, sözde sahte genler ile diğer tür evrimsel döküntüler de mevcut. Bu anlamda evrimcilere göre ilk bakışta insan genomu büyük bir çöp çöl durumunda. Bu noktada akla gelen soru şu: Yaratıcı insan genomuna neden bu kadar çok işe yaramayan DNA yerleştirsin?

Tevratın Mezmurlar 8. Bölümünde Hazreti Davud şu soruyu sorar: Soruyorum kendi kendime: “İnsan ne ki, onu anasın, Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?” Hazreti Davud kendi sorduğu soruyu yaratılışın açıklandığı Tekvin bölümü 1 ve 2 ile şu şekilde açıklar: Onları meleklerden biraz daha alt tutup onları şan ve onurla taçlandırdın.

Ellerinle yaptıklarına onları yöneticiler kıldın; her şeyi ayaklarının altına serdin: Hazreti Davud’un sözlerine bakıldığında da çöp dolu insan genomu, Yaratılışın en üstün konumundaki insana yakışan bir durum değil. Ne var ki eğer insan genomu kabaca evrim tarafından bir araya getirilmişse beklenecek şey tam da bu olmalıdır.

Evrimci biyologlara göre insan ve diğer yaratılanların genomlarında bulunacak çok miktardaki çöp DNA, C-Değer paradoksunun çözüm getirir ki bu durum evrimi daha da açmaza sokmaktadır. C-Değer paradoksu 1960’ların sonu ile 70’lerin başında ortaya çıkmıştır. O zamanlar biyokimyacılar her bir hücrede bulunan DNA miktarını ölçmek için bazı teknikler geliştirmişler ve bu teknikleri bir organizmayı oluşturan farklı hücre türleri içindeki DNA miktarını hesaplamak için kullanmışlardı.

Örneğin insan vücudunu oluşturan yaklaşık 210 çeşit hücre türü bulunmaktadır. Biyokimyacılar her bir hücre türündeki DNA miktarını hesaplamak istemişlerdi. Biyokimyacılar inceledikleri her bir organizmada tüm bu hücre çeşitlerinin aynı miktarda DNA’ya sahip olduğunu bulmuşlardır. Bu değere İngilizcede sabit anlamına gelen constant kelimesinin baş harfini kullanarak “C-değeri” adını vermişlerdi. C değeri bir organizmanın her bir hücresinde bulunan sabit DNA miktarını göstermektedir.

O zamanlar biyokimyacılar DNA miktarının organizmanın karmaşıklığı ile bağlantılı olması gerektiğini düşündüler. Tezleri karmaşık organizmalarda daha basit organizmalara kıyasla daha fazla DNA olmasıydı. Ne var ki farklı organizmalar için C-değerini belirlediklerinde organizma hücrelerindeki DNA karmaşıklığı ve miktarı arasında herhangi bir ilişki bulamadılar.

Çöp DNA kavramı C-değeri paradoksuna bir açıklama getiriyordu. Buna göre bir organizma genomunun büyük bir bölümü gelişigüzel nedenlerle biriken çöp DNA’dan oluşuyordu. Sonuç olarak C-değeri sebepsiz yere organizmadan organizmaya değişiyordu. Diğer bir değişle bir organizma genomunun büyüklüğünün karmaşıklığıyla bir ilgisi yoktu. Sadece gelişigüzel gelişen evrimsel tarihin bir kalıntısıydı.

Bu noktada şu soru akla gelmektedir: Her şeye gücü yeten Allah neden işlevi olan genomlarla dolu bir DNA değil de çöple dolu bir DNA yaratmış olsun?

Daha da sorunlu bir başka soru da şu: Doğal olarak bir araya gelen organizmalar genomlarında tam karşılık gelen yerlerde neden aynı ya da nerdeyse aynı çöp DNA dizilimleri barındırsınlar?

Zahiren en mantıklı gözüken açıklama evrim bakış açısıyla verilen bir cevap; çöp DNA dizilimleri güya ortak evrimsel atadan ortaya çıkmış ve farklı evrimsel soylar sözde ortak atadan ayrılırken genomlarda sabit kalmıştır.

Diğer bir değişle evrimcilere göre bizim ve diğer organizmaların genomlarındaki çöp DNA dizilimleri evrimsel tarihimizi yansıttığı için evrimsel ilişkilerin şemasını çıkarmak için kullanılabilir.

Ne var ki son on yıl içerisinde moleküler biyolog ve genetikçiler insan genomuna evrimsel bakış açısını yeniden ele almamızı mecbur kılan yeni keşifler yaptılar. Araştırmacılar çöp DNA’nın pek çok kategorilerinin bir işlevi olduğunu keşfetti.

Tabi ki çöp DNA’nın bir işlevi olması evrimi temelinden çökertecektir. Genom üzerindeki karşılıklı konumlarda yer alan ortak çöp DNA dizilimleri ortak atadan türemeyi değil ortak tasarımı yansıtmaktadır.

ENCODE projesi sayesinde insan genomunun bir tasarım sonucu meydana geldiği görüşü adeta bir gecede ağırlık kazandı. Bu proje insan genomu dizilimi yapıldıktan kısa bir süre sonra başlatıldı. Hemen anlaşıldı ki insan genomu için DNA dizilimini yapmak yeterli değildi. Aynı zamanda dizilimdeki verinin yorumlanması için bazı araçlar gerekliydi. Kimse genomumuzu oluşturan 3.2 milyar genetik harfin nasıl okunacağını bilmiyordu. Bilim adamlarının insan genomu için bir Rosetta taşına ihtiyacı vardı. ENCODE projesi böylece doğdu. Amacı insan genomundaki tüm işlevsel öğelerin tanımlanmasıydı. ENCODE kelimesi DNA öğelerini içeren Ansiklopedi anlamına gelmektedir. Bu proje 2000’li yılların başında uygulamaya girdi. Pilot aşaması 55 milyon dolara mal olan pahalı bir çalışmaydı. Araştırma konsorsiyumu insan genomunun yüzde birlik bölümündeki tüm işlevsel öğeleri tanımlama işine girişti.

Birinci aşamada yakaladıkları başarıları ikinci aşamaya geçmelerini sağladı.

2012 yılının Eylül ayında tamamlanan bu aşama 130 milyon dolara mal oldu ve 2012 yılının Eylül ayında tamamlandı. Üçüncü aşama hala devam ediyor. ENCODE projesinin toplam maliyeti yaklaşık 300 milyon dolar olacak. Bu yine de iyi bir rakam çünkü insan genomunu dizmek 3.2 milyar dolara mal oldu. İnsan genomunu yorumlama genetik şemamızı ortaya çıkarma maliyetinin onda birine mal oluyor.

ENCODE projesi biyoloji için önemli bir bilimsel katkıydı. İkinci aşama için oluşturulan ENCODE konsorsiyumu:

  • 440 Bilim adamı

32 Araştırma Grubu

1650 Deney den oluşuyordu.

147 hücre türü araştırıldı

 15 X 1012 bayt veri oluşturuldu

Ve incelenmesi için 300 yıl bilgisayar vakti gerekti.

ENCODE konsorsiyumu, dünyanın önde gelen bazı bilim dergilerinde dünya çapında yayınlanan yaklaşık 40 yayında yer buldu. ENCODE projesinin üçüncü aşamasında işlevsel DNA için kalan 63 hücre türü incelenecek ve hücre döngüsünün farklı aşamalarındaki işlevsel DNA araştırılacaktır. Bu veriler insan biyolojisi ve insanın benzersizliği konusunda temel bir anlayış sağlamamıza büyük katkı sağlayacaktır.

Bu sayede hastalıkların genetik temelini daha iyi anlayacak ve bu hastalıkların birçoğu için tanısal araçlar ve daha iyi tedaviler geliştirebileceğiz. ENCODE’dan alacağımız bilgiler aynı zamanda yaratılış/evrim tartışması üzerinde de etkili olacaktır.

Bu sonuçlar:

  • Evrimin sözde en güçlü argümanlarını ortadan kaldıracak
  • Ve böylece Biyokimyasal tasarıma en büyük karşıtlığı saf dışı bırakacaktır

ENCODE projesinin bir Yaratıcının var olduğuna yönelik bulduğu bu kadar önemli şey nedir?

Bu araştırmacılar şu ölçümleri yapan 6 analiz gerçekleştirdiler. Bunlar:

  • Transkripsiyon
  • Transkripsiyon unsurlarının bağlanması
  • Histon bağlanması
  • Modifiye edilmiş histon bağlanması
  • Metilasyon
  • Genom içerisindeki 3 boyutlu etkileşim

Tüm bu süreçler genin ifade edilme şeklinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Genom içinde hangi genlerin olduğunu bilmek başka şey, bu genlerin nasıl ve ne zaman kullanıldığını bilmek başka birşeydir. Genom içerisindeki genleri bir sözlükteki kelimeler gibi düşünebiliriz. Bir roman yazmak için sözlükteki kelimelerin farklı kombinasyonlarda kullanılması gerekir, ki bazen kelimeler birden çok kere kullanılabilir. Her bir romanda sözlükte bulunan kelimeler, edebi farklı anlamlar yüklenecek şekilde değişik şekillerde kullanılır.

Genom içerisindeki gen setleri bir sözlükteki kelimelere benzer. Bu genler insan vücudundaki hücreleri inşa etmek için kullanılır ki burada hücreler romanlar gibi işlev görmektedir. Genler benzersiz özellikleri nedeniyle hücreden hücreye farklı şekilde kullanılır ya da ifade edilir.

Gen ifadesi sadece hücreden hücreye değil büyüme ve gelişme sırasındaki hücre döngüsü esnasında da değişiklik gösterir. Hücre döngüsünün her bir aşaması, gelişmenin her bir aşaması yazılması gereken farklı bir romanı temsil eder.

Ve işte ENCODE projesinin en harika yönü. İnsan genomundaki DNA dizilimlerinin büyük kısmı inşa için gereken gen ifadesini düzenlerken insan organizmasını da devam ettirdiği gözükmektedir. ENCODE projesinin 2. Aşaması insan genomunun yüzde 80’ninin biyokimyasal işlevi yansıtan biyokimyasal aktivite sergilediğini ortaya koymaktadır. ENCODE bilim adamları 3. aşama sayesinde yüzde 80ninin yüzde 100e tamamlanacağını bekliyorlardı. Ed Yong Discover adlı dergideki makalesinde şunları yazmıştı: Bu kalan yüzde 20’nin içerisinde ne vardı? Ewan Birney’e göre büyük ihtimalle yine çöp yoktu ve şöyle diyordu: “Büyük ihtimalle yüzde 80 yüzde 100’e tamamlanacak.”

Ewan Birney ENCODE konsorsiyumunun başkanı.

İnsan genomu çöpten oluşan boş bir arazi gibi gözükmüyordu. İşlevi olduğu görülüyor. İnsan genomundaki DNA dizilimlerinin büyük bir bölümü insanı insan yapan özellikler. Bu anlayış insan genomu konusundaki bakış açımıza köklü bir revizyon getiriyor. İnsan genomu çöpten oluşan boş bir arazi değil baştaki tahminlerimizin tersine çok daha karmaşık biyokimyasal bir sistem.

Biyologlar ENCODE sonuçlarına nasıl karşılık verdiler?

2. aşama sonuçlarının yayınlanmasını izleyen bir kaç saat içerisinde EVRİMCİ biologlar ENCODE projesine karşı çıktılar. Buna sebep olarak çalışmanın tasarımıyla ilgili pek çok teknik konuyu ve sonuçların yorumlanış biçimini öne sürdüler. Bu teknik şikayetler bugün hala evrimci biyologlarla genomcu biliadamları arasındaki çöp DNA savaşlarını ateşleyerek devam ediyor. Evrimci biyologlar ENCODE projesinin sonuçları eğer doğruysa, o zaman C-DEĞER paradoksu gibi evrim teorisindeki köşetaşı fikirlerin doğru olamayacağını öne sürüyorlar. Diğer yandan genomcu bilimadamları ENCODE sonuçlarını hastalıkların genetik kökenini anlamada kullanmak açısından değerli görüyorlar.

Evrimci biyologlar ENCODE projesinde bazı analizlerin yapılış tarzının eksik olduğunu öne sürerek projede çalışan bilimadamlarını eleştiriyorlar. ENCODE’un doğru olması durumunda evrimci paradigmanın ana yönlerinin sorunlu çıkacağını iddia ediyorlar. Bu eleştiri sahipleri “tersine doğru” bilim yapıyorlar. Bir teoriyi değerlendirecek veriler yerine verileri değerlendirmek için teori kullanılıyor. Bu itirazlar ENCODE projesine yapılan eleştirilerin arkasındaki gerçek motivasyonun doğası gereği felsefi, hatta teolojik olduğunu belirten objektif üyelere rağmen ortadan kalkmamıştır.

Örneğin moleküler biolog John Mattick ve Marcel Dinger, Hugo isimli bilimsel dergide yazdıkları makalede şunları yazdılar: “Graur ve ekibini (van Bakel et al. 2010; Scanlan 2012), başlığında “Evrimsiz İncil” ifadesini kullanmaya teşvik eden başka bir faktör olabilir.  (Graur et al. 2013): büyük ölçüde işlevsiz genom argümanı bazı evrimci teorisyenlerce akıllı tasarıma karşı, özellikle de insanların kökeni tartışmasına karşı geliştirilmiştir. Esas itibarıyla bu argüman, insan genomunun yüzde 90’nını içeren sözde çöp DNA’nın varlığının kör Darwinist evrim tarafından evrimsel döküntülerin biriktirilmesine delil olduğunu öne sürer. Bu argümanın akıllı tasarıma karşı çıkmasının sebebi akıllı bir tasarımcının insan genetiğini anlamsız bilgilerle doldurmayacağındandır. (Dawkins 1986; Collins 2006). Bu argüman, genomun gittikçe artan kodlanmayan bölge dizinleri karşısında yara almaktadır ki bu dizinler akıllı tasarımı desteklerken doğal seleksiyonun karmaşık organizmalar oluşturduğu iddiasına karşı çıkmaktadır. (Behe 2003; Wells 2011).”

Bunları yazan John Mattick’in Yaratılış ya da Akıllı Tasarımı kabul etmeyen bir kişi olduğunu da söyleyelim.

Genomları henüz yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Pek çok biyolog evrim paradigmalarına olan bağlılıkları dolayısıyla genomları evrimin kabaca birleşmiş bir ürünü olarak görüyor. Ne var ki genomların yapısı ve işlevi hakkında bulunan her bir yeni bilgi söz konusu yapıların daha zarif ve sofistike olduklarını ortaya koyuyor. Bu, genomların Yaratıcımızın eseri olduğunu düşünmemiz için bize daha fazla sebep oluşturuyor. Konuşmamı Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstütüsü başkanı Eric Green’in sözleriyle tamamlamak istiyorum: “İnsan Genomu Projesi hakkındaki ilk tartışmalar esnasında araştırmacılar insan genomu diziliminin sadece yüzde bir kaçlık bölümünde hücrenin çalışmasını sağlayan protein kodlandığını, gerisinde ise çöp olduğunu tahmin etmişlerdi. Ne var ki artık bu sonucun yanlış olduğunu biliyoruz. ENCODE, insan genomunun büyük bir kısmının genetik bilginin hücre ve dokulara dönüştürülmesi için gerekli olan karmaşık moleküler kareografi içine dahil olduğunu gösterdi.”

ENCODE projesinden sağlanan veriler ışığında bir Hristiyan olarak insan genomunun ve dolayısıyla insanoğlunun bir Yaratıcının eseri olduğunu düşünmemin gerekçesi oluştu. Mezmurlar 139’da Davud Peygamber Allah’ı yüceltmek için bir ilahi söyler. Bu ilahinin sözleri ENCODE projesinden elde edilen anlayışı özetler niteliktedir:

Davud peygamber bu ilahisinde şöyle der:

“Sana övgüler sunarım,

Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

Ne harika işlerin var!

Bunu çok iyi bilirim.”

 

 

 

2018-05-29 23:10:12

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİ, İFTİRACI ÜRETEN BİR BELA HALİNE DÖNÜŞMEKTEDİR
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."