Rusya - 15 Şubat 2012 - Sayın Adnan Oktar'ın WordYou.ru internet sitesinin fahri yayın yönetmeni Akram Murtazayev'in (Novaya Gazeta kurucusu, 'Rusya'nın Altın Kalemi' ödülü sahibi) ve yayın yönetmeni Liliya Muhammedyarova'nın sorularına cevapları

SORU: Türkiye bugün tüm İslam aleminin lideri olmaya doğru gidiyor. Arap ülkelerin hepsi art arda Türk devlet modelini seçiyorlar. Ankara dünya siyasi yapılanmada gittikçe artan gücünü ve rolünü nasıl değerlendiriyor, bu rolünü ne yönde kullanmayı düşünüyor?

ADNAN OKTAR: Evet, Türkiye İslam aleminin lideri olma yolunda hızla ilerliyor. Yakın zamanda bunun gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz inşaAllah. Böyle olması da çok normal, çünkü Müslüman nüfusa sahip ülkeler içerisinde İslam’ı en iyi anlayan, aynı zamanda laikliği de en güzel şekilde özümseyen ve uygulayan tek ülke Türkiye. Türkiye yobazlığa, gericiliğe karşı sevgi ve dostluğa yönelik tutumuyla İslam ülkelerine gerçekten de yol gösterici oldu. İslam ülkelerinin hepsi Türkiye’yi model alıyor, çünkü milletimizin samimiyetine, adaletine, fedakarlığına, aklına, dindarlığına güveniyorlar. Sevgiyle, şefkatle, güzellikle barış ve güvenlik ortamını oluşturabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu hepsi biliyor.

Peygamber Efendimiz (sav) de hadis-i şeriflerinde Türklere dikkat çekmiş, Türklerin lider olduğunu pek çok kereler belirtmiştir. Söz konusu hadisler incelendiğinde Peygamberimiz (sav)’in İslam alemini Türklere emanet ettiği açıkça görülmektedir. Bir hadis-i şerifinde, “Önce kırmızı bayraklar çıkacak” diyor Peygamberimiz (sav)––ki bunlar Türk bayraklarıdır––, “sonra yeşil bayraklar ile birleşecekler” diyor. Yani Türkiye, Türki cumhuriyetler ve Arap ülkeleriyle birleşerek, hatta gayri-Müslim pek çok ülkeyi de sevgiyle, şefkatle kucaklayıp aralarına katarak Türk-İslam Birliği’ni oluşturacak inşaAllah. Günümüzde yaşanan tüm gelişmeler de Peygamber Efendimizin (sav) bu hadislerini bir bir teyit eder nitelikte.

Türkiye hem coğrafi ve stratejik konumu, hem de Osmanlı’dan devralmış olduğu tarihi mirası itibariyle Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın, Ortadoğu ve Orta Asya'nın geleceğinde liderliği en iyi üstlenebilecek ülke. Son derece zengin bir tarihsel deneyime ve çok güçlü bir etkinliğe sahip. Farklı kültürlerin ve farklı kökenlere ait etnik grupların barındığı geniş topraklarda hiç kuşkusuz en büyük söz sahibi ülke Türkiye. Son yıllarda Türkiye bu ulvi sorumluluğunun bilincinde olduğunu gözler önüne seren davranışlarda bulundu. Bir an önce büyük ağabey sıfatıyla tüm İslam aleminin liderliğini üstlenmesi gerektiğini biliyor ve bu yönde doğru ve kararlı adımlar atıyor.. Ama şu çok önemli, Türkiye’nin liderliği tahakküm etme, diğer ülkeleri egemenliği altına alma amaçlı bir liderlik değil. Tam tersine hizmet etmeyi, çileye talip olmayı esas alan bir liderlik anlayışı. Ve bizim idealimizde olan Türk İslam Birliği’nde tüm devletler rejimlerini, varlıklarını, yapılarını aynen muhafaza edecek, ama ekonomide, savunmada, bilimde güçlü bir iş birliği içinde olacaklar. Yani bu bir gönül birliği, muhabbet birliği olacak ve sadece Müslümanlara değil her dinden, her kökenden, her inançtan insana, dinsiz ve ateist olana da güzellik sunacak, hepsinin birinci sınıf insan muamelesi göreceği bir yapı bu.

Şunu kesin olarak bilmek gerekiyor ki, Türkiye’nin önderliğinde büyük bir birlik, yani Türk-İslam Birliği bir kader; mutlaka ve mutlaka gerçekleşecek. İçinde bulunduğumuz Ahir Zaman’ın her ayrıntısı, bu zamanda yaşanan ve yaşanacak olan olayların hepsi kaderde bir bir yazılı. Ben, İslam ahlakının yeryüzüne hakim olması ve dünyanın barış ve esenlik yurdu halini alması için Hz. Mehdi (as)’ın ve ona yardım edenlerin yoğun çabaları sonucunda çok yakında Türkiye’nin liderliğinde bir birliğin kurulacağına bütün yüreğimle inanıyorum.

SORU: Türkiye on yıllarca AB üyesi olmak için gayret etti ama bir türlü başarılı olamadı. Sizce bunun nedeni nedir? Bazı Avrupa ülkeleri Türkiye’yi neden aralarında görmek istemiyorlar? Avrupa’nın bu inadı komik olmaya başladı. Ekonomik olarak yıllardır iflas eşiğinde olan Yunanistan sorunsuz olarak AB üyeliğine giriyor. Ama AB`ye istikrar ve boyut sağlayabilecek Türkiye’yi hep beklemeye mecbur kılıyorlar. Sizce Türkiye neden AB`de istenmiyor? Bu istenmemede dini faktörün rolü nedir sizce?

ADNAN OKTAR: Açık söylemek gerekirse Türkiye’nin şu ana kadar Avrupa Birliği’ne kabul edilmemesinde kesinlikle hayır var. Her olay Allah tarafından hayır ve hikmetle yaratılır. Hiç şüphe yok ki bu olayda da mutlaka pek çok hayır ve hikmet gizlidir. Çok önemli bir zamanda yaşıyoruz; Hz. İsa (as)’ın ve Hz. Mehdi (as)’ın yeryüzünde bulunduğu ve tüm dünyayı huzur ve güvenliğe kavuşturmak için var güçleriyle fikri mücadele sürdürdükleri bir dönemdeyiz. Böyle önemli bir zamanda, yani yüzyıllardır özlemle beklenen iki kutlu şahsın yeryüzünde olduğu bu müstesna zaman diliminde yaşanan olayların elbette ki Allah tarafından büyük hikmetlerle yaratılacağı açıktır.

Avrupa Birliği’nin çok güzel yönleri var, özellikle demokrasi anlayışları güzel . Türkiye’nin de Avrupa Birliği müktesebatını kıstas alarak demokrasiyi çok güçlü bir şekilde sindirmesi ve ülke çapında yaşatabilmesi çok önemli.

Ama Avrupa Birliği’nin de bir çöküşe doğru ilerlemekte olduğu görülüyor, üstelik kısa vadede içine düştüğü krizi atlatabilecek gibi de görünmüyor. Türk İslam Birliği Avrupa’yı da içine düştüğü bu açmazdan kurtaracak. Türkiye Türk İslam Birliğinin lideri olarak Avrupa Birliği’ne girdiği vakit kuşkusuz Avrupalıların da rahat soluk almalarını, onların da refaha ve güvenliğe kavuşmalarını sağlayacaktır. Bu anlamda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihtiyacı yoktur, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı vardır.

SORU: Batı dünyası bugün bütün basını kontrolü altında tutuyor. Bir tek Al-Jazeera Haber Ajansı Batı basınına karşı durmaya çalışıyor. Türkiye bu basın piyasasını, yani dünya kamuoyunu oluşturan en önemli piyasayı değiştirecek kadar ağırlığa sahip mi?

ADNAN OKTAR: Aslında işin gerçeği şu ki, dünya basının büyük kısmı ateist masonların kontrolünde. Bazı büyük medya kuruluşları ellerinde olduğu için dünya çapında sahte bir hakimiyet kurmuş durumdalar. Mesela, hiçbir şekilde bilimsel delillerle desteklenmediğini çok iyi bilmelerine rağmen dünyaya yıkım, zulüm ve acı getirmiş kanlı ideolojilerin temeli olan evrim teorisini halklara dayatan da yine aynı çevreler. Dünyanın hemen her yerinde evrim lehinde haberler yapıyor, hiçbir geçerliliği olmadığını bildikleri halde teoriyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ne var ki bu oyunları da artık tam anlamıyla deşifre olmuştur. Benim ve arkadaşlarımın her defasında oyunlarını bozmamız neticesinde son zamanlarda halkı kandırmaya yönelik haberler yayınlamaya cesaret edememeye başladılar.

SORU: Bugünlerde gündemin en önemli konusu Suriye. Suriye’deki durum son yıllarda herkesin çoktan fark ettiği ama kimsenin dile getirmeye cesaret edemediği sorunun dönüşüm noktası oldu. Bu sorunların en acısı BM’nin dünyadaki siyasi ve etnik sorunlara hiçbir şekilde çözüm getirememesi. Sizce insanlık bu aşamada yeni bir oluşum, etnik ve devletlerarası, devlet içindeki sorunlara çözüm getirebilecek bir mekanizma, bir teşkilat kurması gerekiyor mu?

Sizce BM Güvenlik Konseyindeki ülkelerin veto haklarını artık ticari veya siyasi amaçlarla kullanmıyorlar mı? Ülkelerin veto hakkı artık insanların güvenliğini, yaşama haklarını korumak için uygulanmıyor. Bu durum BM Güvenlik Konseyinin kararları sağduyudan çok uzak kılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

ADNAN OKTAR: Hem Arap dünyasındaki son gelişmeler hem Suriye’de yaşananlar Peygamber Efendimiz (sav) tarafından 1400 yıl öncesinden Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametleri olarak haber verilmiştir. Peygamberimiz (sav) hadis-i şeriflerinde Arap ülkelerinde önce zalim meliklerin yıllarca hüküm süreceklerini, sonra bu meliklerin devrileceklerini haber vermiştir. Hatta öyle ki Peygamberimiz yer bildirerek dahi olacak olayları anlatıyor. "Şam diyarının merkezinde Haresta diye isimlendirilen köy helak edilinciye kadar Hz. Mehdi (a.s.) zuhur etmez» buyuruyor. Daha geçen günlerde haber çıktı. Hareste biliyorsunuz Suriye'de ve son günlerde burada çok şiddetli çatışmalar olduğu haberlerde sık sık geçiyor. Böyle daha yüzlerce gerçekleşmiş, birebir tahakkuk etmiş hadis var. Hadisleri inceleyen kimseler Mehdiyet alametlerinin son 30 yıl içinde art arda gerçekleştiğini kendi gözleriyle müşahade edeceklerdir. Söz konusu Mehdiyet alametlerini www.hazretimehdi.com/signs/signs_index.html adresinden inceleyebilirsiniz.

Açık söylemek gerekirse Arap Baharı olayları tüm dünyadaki Müslümanlar biraraya gelene kadar ve Hz. Mehdi (as) zuhur edinceye kadar hiçbir şekilde sona ermez. Müslümanlar bir manevi lider yani Hz. Mehdi öncülüğünde birleşmedikçe, Türk-İslam Birliği oluşmadıkça tüm bu acılar devam eder, çünkü Müslümanların dağılıp ayrılmaları, bölünmeleri haramdır. İttihadı İslam bu devrin en büyük farz vazifesidir. Farzı yerine getirmedikten sonra kurtuluş beklemek Kuran’a uygun bir düşünce tarzı değildir.

Birleşmiş Milletler’in gücü zannedildiği kadar büyük değil. Bu konuda da tek çözüm yalnız ve yalnız İttihad-ı İslam’dır. İttihad-ı İslam olduğunda böyle sorunların olmayacağını herkes çok iyi bilir. Bütün sorunlar kökünden hallolacaktır. Dolayısıyla Müslümanların Türk-İslam Birliği’ni büyük bir aşkla, şevkle savunmaları gerekir. İttihad-ı İslam’ı savunmayan her Müslüman’ın bu kanlı olaylarda manevi sorumluluğu vardır. Müslümanların birbirini koruyup kollaması, Türk-İslam Birliği’ni oluşturması farz-ı ayndır ve derhal yerine getirilmesi gereken bir vazifedir.

SORU: BM Güvenlik Konseyindeki veto hakkı olan ülkelerin dünyadaki en büyük silah satan ülkeler olması tuhaf değil mi?

ADNAN OKTAR: Şu an bazı ülkelerin savaş kışkırtıcılığı yaptığı, bu yolla silah ticaretinden büyük paralar kazandığı biliniyor. Silah ticaretinin denetlenememesi de dünya çapında hem çatışmaları körüklüyor hem de zulmün, katliamların, cinayetlerin aralıksız devam etmesine neden oluyor. Ancak unuttukları bir şey var; İslam ahlakı yakında tüm dünyaya hakim olacak. Güzellikle, sevgiyle, barışla, kardeşlikle... Hz. İsa (as)’ın Hz. Mehdi (as)’ın devrinde yaşıyoruz. Yakında yüzyıllardır özlemi duyulan Altınçağ’ı göreceğiz. Bolluk, bereket, hayır, güzellik dünyanın dört bir yanını kaplayacak. Yeryüzünden bütün silahlar kaldırılacak, hepsi imha edilecek. Kan akıtma olayları bitecek. Silah sanayi tamamen tarih olacak. Dünyaya huzur ve güvenlik gelecek. Herkes kardeşçe, dostça birbirini kucaklayacak. Barış tüm dünyaya yayılacak. İnsanların ilk defa yüzleri gülecek. “İslamiyet ne güzelmiş, Müslümanlık ne güzelmiş” diyecekler.

SORU: Afrika bugünlerde dünyanın en sıcak bölgelerinden biri. BM’nin ofisi ise dünyanın öbür ucunda, yani Amerika’da. Sizce kararların alınma süresini ve insan hayatının güvencesini daha etkili kılmak için bu yerleşimi değiştirmek iyi olmaz mı? BM’nin Afrika’ya geçme zamanı gelmedi mi?

ADNAN OKTAR: Daha önce de belirttiğim gibi Birleşmiş Milletler’in etkisi zayıftır, zannettiğiniz gibi değildir. Afrika’ya geçse de pek bir değişiklik olmayacaktır. Dünyaya barışı ve güvenliği, zenginliği, getirecek olan Birleşmiş Milletler değil, İslam ahlakıdır, Türk-İslam Birliği’dir. Türk-İslam Birliği’nde ülkeler karşılıklı olarak birbirlerinin tecrübelerinden istifade edecekler, oluşturulan yatırım sahaları tüm ülkelerin ekonomisi için yeni gelir kaynakları halini alacak. Her ülkenin sahip olduğu farklı coğrafi ve ekonomik koşullar diğerleri için de zenginliğe dönüşecek, bolluk ve bereket olağanüstü derecede artacak. Kuzey Afrika ülkeri, Kafkasya, Orta Asya ülkeleri oldukça zengin kaynaklara sahip. İslam ülkelerinin çoğunda değerli maden yatakları var. Sırf bunların birleşmesi ve en önemlisi de Allah’tan korkan, vicdanlı bir ahlak anlayışının kalplere yerleşmesi ile yeryüzünde daha önce görülmemiş müthiş bir zenginlik meydana gelecektir. Bizim isteğimiz Afrika şehirlerinin de en az bir Paris, bir Londra gibi olmasıdır. Kuran ahlakının hakim olduğu bir dünyada, açlık, yokluk ve fakirlik gibi sorunlar olmaz. İnşaAllah bu söylediklerimin de doğru olduğunu yakın vadede göreceğiz. Altınçağ olarak adlandırılan bu döneme ulaştığımızda ürünlerde ve mallarda çok büyük bolluk ve bereketin yaşandığına şahit olacaksınız. Daha önce benzeri görülmemiş bir zenginlik olacak, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, açlık, sefalet ve darlık yılları tümüyle sona erecek. İhtiyaç içinde olan kimse kalmayacak, herhangi bir talepte bulunana istediğinden kat kat daha fazlası verilecek, verilen şey asla sayılıp ölçülmeyecek. Maddi manevi her türlü imkan insanların rahatı, konforu, neşesi ve huzuru için kullanılacak, en ufak bir sıkıntı, yokluk ve açlık yaşanmayacak.

SORU: İran’ın paralı askerleri Esad için savaşıyorlar, Moskova ve Pekin Esad’ın haklarını BM’de savunuyorlar. Kendi halkını katleden bir diktatörün neden o kadar fazla koruyucusu ve ittifakçısı var sizce?

ADNAN OKTAR: Suriye'de komünist derin devlet hakimiyeti, Baasçı düşüncenin hakimiyeti var. Halktan nefret eden, halka tepeden bakan, insan yerine koymayan bir zihniyet, komünist, Stalinist düşüncede olan bir sistem hakim. Bunlar Müslümanlardan nefret eden insanlar. Bütün güçleriyle Müslümanlara eziyet edip, ıstırap çektirip, vahşet uyguluyorlar. Bunların bu yönünün farkında olmayan bazı kesimler onları bilinçsizce destekliyor olabilir. Ama onları destekleyerek gerçekte kan döken, acımasız, sadist, psikopat ruhlu insanları desteklemiş oluyorlar. Belli bir çıkar uğruna bunu yapıyor olabilirler, oysa lehlerine olan tek sistem Türk-İslam Birliği’dir. Gerek Suriye’yi, İran’ı, Rusya’yı, Çin’i, gerek İsrail’i, Ermenistan’ı, Avrupa’yı ve dünyanın her yerini gerçek huzura, gerçek mutluluğa, barışa, aydınlığa kavuşturacak olan tek sistemdir Türk-İslam Birliği. Herkesin lehine bir sistem... O nedenle Müslüman olsun olmasın aklı selim sahibi herkesin can-ı gönülden Türk-İslam Birliği’ni istemesi gerekir. Çünkü yalnızca Müslümanları değil, herkesi, bütün dünyayı kurtaracak sistemdir Türk-İslam Birliği.

SORU: Son zamanlarda gittikçe belirginleşen Sünnilerle Şiiler arasındaki gerginlik artık sadece İslam alemi ile sınırlı kalmıyor, tüm dünya siyaseti için de ciddi bir sorun haline geldi. Türkiye bu sorunun çözümü için ne adımlar yapmaya düşünüyor? Taraflar, yani Sünnilerle Şiiler uzlaşmaya ve birbirlerini duymaya ne derece hazırlar?

ADNAN OKTAR: Bu sorun da ancak ve ancak Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru ve Türk-İslam Birliği’nin kurulmasıyla hallolur. Bunun dışında hiçbir tedbir çözüm getirmez. Müslümanlar arasında mezhep farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlıkların, dahası düşmanlıkların olması Kuran’la, İslam’da emredilen güzel ahlakla doğrudan çelişmektedir. Vahabilik, Şiilik, Sünnilik; hepsi kardeş mezheplerdir. Müslümanların unutmamaları gereken önemli bir husus "La ilahe illaAllah Muhammeden Resulullah" diyen herkesin kardeş olduğudur. Bugün İslam aleminin manevi bir lideri yok ve bu yüzden oluk oluk Müslüman kanı akıyor. Böyle bir dönemde––hiçbir dönemde olmaması gerektiği gibi––kavgalara, ayrılıklara, düşmanlıklara yer olmadığı, zamanın tam anlamıyla kardeşlik, birlik ve beraberlik zamanı olduğu çok açıktır. Alevi, Sünni, Şii, Vahabi, Caferi ayrımı olmadan Müslümanlar kardeşçe birbiriyle kucaklaşmalı, hep birlikte sevgi ve barış ortamında yaşamalıdırlar. Müslümanların arasına nifak sokmak, kardeşi kardeşe kırdırmak haramdır. Allah'ı bir, Kitabı bir, Peygamberi bir Müslümanların birbirine düşman olması haramdır. Bunu yapanlar büyük günah yükleniyorlar. Şii, Sünni, Caferi, Vahabi; mezhebi ne olursa olsun Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Vahabi bir Müslüman Sünni bir kardeşinin mutlu ve huzurlu olması için gayret etmelidir. Sünni bir yönetimde Şiiler rahat yaşayabilmelidirler. Şii bir yönetimde Sünniler huzur içinde yaşayabilmelidirler. Eğer rahat edemiyorlarsa, bu, o toplumda Kuran ahlakının ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetinin eksik yaşandığının apaçık bir göstergesidir. Çünkü İslam ahlakına göre yönetimde görevli bir insan, Allah rızası için hizmet etmek amacıyla o görevdedir ve mezhep, din, ırk ayırt etmeksizin tüm halkın birinci sınıf vatandaş olarak yaşamasını sağlamakla yükümlüdür.

SORU: Rusya’da bazı Türk İslam alimlerin kitapların yasaklanmasına Ankara nasıl bakıyor? Örneğin Hindistan hükümeti Rusya’da Mahabharata yasaklanma konusu ortaya çıktığında bu olayı engellemek için hemen olaya müdahale etti. Türkiye aynı durumu kendi İslam alimlerin kitaplarının yasağı kaldırılması için bir adım atacak mı?

ADNAN OKTAR: Biz Rusları çok seviyoruz. Temiz bir millet, nezih bir millet. Biz Rusya’nın güçlü olmasını istiyoruz, her devletin her milletin rahat etmesini huzurlu olmasını istiyoruz. Kuran ahlakı bize bunu emrediyor. Rusya’da benim kitaplarımın tamamının serbest bir şekilde satılıyor. Rus Devleti kitap satışlarımızı açıkça destekliyor; bunu resmi olarak bize ilettiler. “Kitaplarınızın satışından memnunuz. Fikirlerinizin yayılmasından da memnunuz.” dediler. Kanaatimce bazı çevrelere yönelik yasakları da yanlış anlamalardan ve tanımamaktan kaynaklanıyor. Mesela Nur talebeleri tertemiz Müslümanlardır, itidalden, sevgiden, demokrasiden yanadırlar, devlete saygılıdırlar. Bunlar Rus Yönetimi tarafından tam bilinmiyor olabilir. Rusya’daki tüm Müslüman kardeşlerimizin Rusya’ya, Rus milletine olan sevgilerini daha iyi ifade etmeleri gerekiyor. Rusya’nın güçlü olmasını istediklerini, bundan dolayı sevinç duyacaklarını iyice vurgulamaları lazım. Bunu iyi vurguladıkları takdirde bir sorun yaşanacağını sanmıyorum inşaAllah.

2012-03-11 16:14:56

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."