< <
3 / total: 6

İkinci  Bölüm:
Mevlana’ya Ait Olduğu Söylenen Kitaplarda
Allah’ın Çirkin Bir Eylem ve Haram Olduğunu Bildirdiği Homoseksüelliğin Meşrulaştırılmaya Çalışılması ve Gayri Ahlaki Anlatımlar

İslam’a göre homoseksüellik, Kuran’da ve hadislerde “iğrenç bir çirkinlik olarak” bildirilen haram olan bir davranıştır:

“Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu kadınları bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz.” Dediler ki: “Ey Lut, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten (buradan) sürülüp çıkarılanlardan olacaksın.” Dedi ki: “Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım.” (Şuara Suresi, 165-168)

Hani Lut da kavmine şöyle demişti: “Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.” Kavminin cevabı: “Yurdunuzdan sürüp çıkarın bunları, çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarmış!” demekten başka olmadı. (Araf Suresi, 80-82)

Bunun üzerine Biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (Lut’un karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı. Ve onların üzerine bir (azap) sağanağı yağdırdık. Suçlu-günahkarların uğradıkları sona bir bak işte. (Araf Suresi, 83-84)

“Siz gerçekten, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz (yaptığı şeyi) bilmeyen bir kavimsiniz.” Kavminin cevabı: “Lut ailesini şehrinizden sürüp çıkarın. Temiz kalmak isteyen insanlarmış” demekten başka olmadı. Biz de, onu ve ailesini kurtardık, yalnızca karısı hariç; onu geride (azap içinde kalanlar arasında) takdir ettik. (Neml Suresi, 55-57)

Lut da; hani kavmine demişti: “Siz gerçekten, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı ‘çirkin bir utanmazlığı’ yapıyorsunuz. Siz, (yine de) erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve biraraya gelişlerinizde çirkinlikler yapacak mısınız?” Bunun üzerine kavminin cevabı yalnızca: “Eğer doğru söylüyor isen, bize Allah’ın azabını getir” demek oldu. (Ankebut Suresi, 28-29)

Peygamberimiz (sav) de hadislerinde homoseksüelliğin “en korkunç fiillerden biri” olduğunu şöyle haber vermiştir:

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ümmetim üzerinde korktuğum şeylerin en korkuncu Lut kavminin işidir (homoseksüelliktir).” (İbn Mâce, Hudûd; 12)

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Lut kavminin iğrenç fiilini (homoseksüelliği) işleyen kimse lanetlenmiştir.“ (Kütüb-i Sitte, Hadis No: 1604, Ravi: Ebu Hureyre)

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: “Allah, erkekle cinsi temas kuran erkeğin yüzüne bakmaz, (onu rahmetinden kovar).” (Kütüb-i Sitte, Hadis No: 1607, Ravi: İbnu Abbas, Kaynak: Tirmizi, Rada 12, (1165))

Bazı çevreler bu hikayelerin ibret alınması için dini tebliğ etmek amacıyla Mesnevi’ye dahil edildiğini söylemektedir. Bu son derece samimiyetsiz bir izahtır. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir İslam alemi dini böyle sapkın, Kuran’a uymayan, haram hikayeler anlatarak tebliğ etmemiştir. Bu hikayelerle yapılan, dini tebliğ etmek değil tam tersine Allah’ın haram kıldığı eylemleri sözde meşrulaştırmaktır.

1. İri Adamdan Oğlanın Korkması Hikayesi

Bir iri adam bir oğlanı ele geçirdi. Bu adam bana kast eder diye çocuğun yüzü sarardı. Adam dedi ki “Güzelim, emin ol... Sen benim üstüme bineceksin. Ben korkunç görünsem de aldırış etme, bil ki ben bir ibneyim. Deveye biner gibi bin üstüme, sür” İnsanların suretleriyle manaları da işte böyledir. Dışarıdan adam görünürler, içeriden melun şeytan. (Mesnevi, Cilt 2, 3155. Beyit, s. 137)

RTmi_53_Mesnevi_cilt2_iri_adam_oglan_p

Orijinal Kaynak: Madde -1-

❋ Tarihin hiçbir döneminde hiçbir İslami eserde din böyle gayri ahlaki, Kuran’a uymayan, haram hikayeler anlatılarak tebliğ edilmemiştir. Haram olan çirkin eylemleri kınamadan ve sanki bunlar tiksinti verici değilmiş gibi uzun ve “teşvik edici” olarak yorumlanacak bir üslupla anlatmak, insanların ibret almasını sağlamaz. Tam tersine bu üslup haramın sözde meşrulaştırılmasıdır.

2. Gerdek Gecesi Bir Erkek Çocuğunun Kadın Kılığına Sokulması Hikayesi

Ondan sonra gerdek gecesi, bir genci kadın gibi kınaladılar. Eline, bileğine gelin gibi kına yaktılar, köleye tavuk gösterdiler, horoz verdiler.

Başını örttüler, o gürbüz gence güzelim gelin elbiseleri giydirdiler. Yalnız kalma çağında genç hemen mumu söndürdü; Hintli köle öyle güçlü kuvvetli bir gençle yapayalnız kaldı.

Hintlicik bağırıp duruyordu ama tef çalanların gürültülerinden, feryadını dışarıdan kimse duymuyordu. Tefin çalınışı, el çırpış, erkeğin, kadının naraları, kölenin feryadını bastırıyordu.

Genç, gündüz oluncaya dek o Hintliceğizi harab etti. Zavallı, köpeğin önündeki un torbasına döndü. Sabahleyin tasla büyük bir bohça getirdiler. Ferec, damatlar gibi hamama vardı. (Mesnevi, Cilt 6, 305. Beyit)

 

RTmi_54_cilt6_sayfa_399_oglan_gerdek1

Orijinal Kaynak: Madde -2-

 

RTmi_55_Birlestirilmis_cilt6_sayfa_400_oglan_gerdek2

Orijinal Kaynak: Madde -2-

3. Bir Adam ve Birlikte Olduğu Erkek Çocuğuyla Sohbeti

Adamın biri bir oğlana kötülükte bulunurken oğlanın belindeki hançeri görüp “Bu neden,’ diye sordu. Çocuk, “Birisi benim hakkımda kötü düşünceye saplanırsa onunla karnını deşerim” dedi. Oğlancı adam, hem işin beceriyor, hem de Şükür Tanrı’ya ki ben sana kötülük düşünmüyorum diyordu...

Bir oğlancı, evine bir oğlan götürdü. Onu baş aşağı edip düzmeye koyuldu... (Mesnevi Cilt 5, Beyitler 2495, s. 205)

 

RTmi_56_Mesnevi_Cilt_5_Sapkin_Oglan_Adam_p

Orijinal Kaynak: Madde -3-

 

RTmi_57_Mesnevi_Cilt_5_Sapkin_Oglan_Adam_p

Orijinal Kaynak: Madde -3-

❋ Tarihin hiçbir döneminde hiçbir İslami eserde din böyle gayri ahlaki, Kuran’a uymayan, haram hikayeler anlatılarak tebliğ edilmemiştir. Haram olan çirkin eylemleri kınamadan ve sanki bunlar tiksinti verici değilmiş gibi uzun ve “teşvik edici” olarak yorumlanacak bir üslupla anlatmak, insanların ibret almasını sağlamaz. Tam tersine bu üslup haramın sözde meşrulaştırılmasıdır.

4. Mesnevi Kahramanı Cuha’nın Kadın Kılığına Girip Hamamda Bir Kadına Cinsel Organını Elletmesi

Sözü kuvvetli, cerbezesi yerinde bir vazeden vardı. Minbere çıkmış vaiz ediyordu. Kadın, erkek herkes minberin dibine toplanmıştı. Cuha da bir çarşaf giyip yüzünü örttü, kadınlar arasına karıştı. Kimse onu tanımıyordu. Bir kadın, vaiz edene gizlice sordu: Kasıktaki kıllar, namazın bozulmasına sebep olur mu? Vaiz dedi ki: Uzun olursa namaz mekruh olur. Ya hamam otuyla ya ustra ile traş etmen lazım ki namazın tamam olsun, kabul edilsin...

Kadın: Ne kadar uzun olursa namazın kabul olmaz dedi. Vaaz eden dedi ki: Bir arpa boyu uzun olursa traş etmek farzdır. Cuha hemen “Kız kardeş” dedi, “bak bakalım, benim kasığımın kılı o kadar olmuş mu? Tanrı rızası için elini uzat da bir yokla. Bakalım, mekruh olacak kadar uzamış mı?” Yanındaki kadın, Cuha’nın şalvarına el atar atmaz eline aleti geldi.

Derhal şiddetli bir nara attı. Hoca, “Sözüm gönlüne tesir etti” dedi. Cuha dedi ki: “Hayır, gönlüne tesir etmedi, eline tesir etti. A akıllı adam, gönlüne tesir etseydi vay haline!” (Mesnevi, Cilt 5 Beyitler 3325 - 3330; s. 272-273)

 

RTmi_59_Mesnevi_Cilt_5_Beyitler_3325_3330_Mustehcen Adam_Kadin_Kiligi

Orijinal Kaynak: Madde -4-

5. Eşek ile Cinsel İlişkiye Giren ve Eşeği Kıskanan Kadının Hikayesi

O hilebaz halayığın bir kabağı vardı. Eşek kendisine ölçülü yaklaşsın diye kabağı, eşeğin aletine takardı. Yakınlaşma zamanında aletin yarısı girsin diye bu işi yapmaktaydı. Çünkü, eşeğin aleti tamamıyla girse rahmi de paralanırdı, damarları da.

Eşek, boyuna zayıflayıp durmaktaydı. Eşeğin sahibi olan kadın da neden bu eşek böyle zayıflıyor, neden böyle kıl gibi inceliyor deyip dururdu... O nergizceğiz eşeğin altına yatmıyor mu? Bunu kapının yarığından gördü, bu hale pek şaştı.

Eşek erkekler kadınlara nasıl yakınlaşırsa aynen onun gibi halayığa yakınlaşmış, işini becermekteydi. Kadın hasede düştü. Dedi ki, “bu eşek benim eşeğim, nasıl olur bu iş? Bu işin bana olması lazım ben bu işe daha ehlim.”

Elinde süpürge kapıyı açınca kadın, dudak altından “Seni usta seni” dedi. “Yüzünü ekşittin, eline süpürgeyi aldın, iyi, fakat yemeden içmeden kesilmiş eşeğin hali ne?”

İşi yarıda kalmış, öfkeli, aleti oynayıp durmada.

Kadın kapıyı kapadı, sevine sevine eşeği kendisine çekti, cezasını da tattı ya! Eşeği çeke çeke ahırın ortasına getirdi. O erkek eşeğin altına yattı. O kahpe de muradına ermek üzere halayığın yattığını gördüğü sekiye yatmıştı.

Eşek ayağını kaldırıp aletini daldırdı. Eşeğin aletinden kadının içine bir ateştir düştü. Alışmış eşek kadına abandı, aletini ta

hayalarına kadar sokar sokmaz kadın da geberdi. Eşeğin aletinin hızından ciğeri parçalandı, damarları koptu birbirinden ayrıldı. Soluk bile alamadan derhal can verdi. (Cilt 5 Beyitler 1335 -1 420; s. 112-118)

 

RTmi_61_Mesnevi_Cilt_5_Beyitler_1335_1420_Esek_Kadin_s112

Orijinal Kaynak: Madde -5-

 

RTmi_62_Mesnevi_Cilt_5_Beyitler_1335_1420_Esek_Kadin_s113

Orijinal Kaynak: Madde -5-

6. Çocukların Ciması

“Çocuğun cimaı nedir ki? Bir Rüstem’in bir yiğidin cimaına nispetle oyundan ibaret.” (Mesnevi, Beyit 3430, s. 275)

 

RTmi_63_Cocuk_cima

Orijinal Kaynak: Madde -6-

7. Dervişin Bakışından Tahrik Olup İhtilam (Cinsel Boşalma) Olan Gencin Hikayesi

Buluğa ermiştim. Bir gün Halep şehrinde medresede öğrenim yapıyordum. Hidaye’yi tekrarlamaya çalışıyordum. Birdenbire bir dervişin kapıdan girip benden su istediğini gördüm. Hemen kalktım, su testisini dervişe verdim ve bendeki bir miktar yemeği de gönlü yaralı olan bu dervişin önüne koydum.

Benim bu yerinde hareketimden dervişin memnun olduğunu ve üzerime garip bir nazar attığını gördüm. Onun bu tatlı nazarından o kadar zevk duydum ki, ihtilam (cinsel boşalma) oldum ve ben o hoşluk içerisinde kendimi toplayıncaya kadar dervişin gidip kaybolduğunu gördüm. O nazarın lezzeti hala benim ruhumda duruyor. (Menkibul Arifin, Sf. 323)

 

RTmi_64_Menakibul_Arifin_sf323_dervisten_etkilenme_cinsellik

Orijinal Kaynak: Madde -7-

8. Şeyhin, Halife’nin Hanımına Cinsel Organını Tutturması “Senin İstediğin Budur” Demesi

Oğlunun şeyhe mürit olduğu haberi Mısır’da halifenin kulağına ulaştı. Son derecede canı sıkıldı. Şeyhi öldürmek istedi. Fakat şeyhin yüzünü görür görmez o da tam bir samimiyetle şeyhe teveccüh gösterdi. Halifenin karısı da onu görmek istedi. Şeyhi eve davet ettiler. Hatun ilerleyip şeyhin ayaklarına kapandı ve elini öpmek istedi. Şeyh tenasül âletini kaldırarak kadının eline verdi ve: “Senin istediğin o değil; budur” dedi ve semâ’a başladı. Bunun üzerine halifenin itikadı bir iken bin oldu. (Ariflerin Menkıbeleri, Ahmed Eflaki, Sf 95)

 

RTmi_65_Ariflerin_menkibeleri_sayfa_95_seyh_cinselorgan

Orijinal Kaynak: Madde -8-

9. Derviş’in Genç Erkek Çocuğuna Sarkıntılık Etmesi Hikayesi

Bekçinin korkusundan o iki delikanlı o bekar odasında kaldılar orada uyudular…. Bekarlardan bir oğlancı gece vakti kalabalığın içinden kalktı. Yavaş yavaş yürüdü. İştahlı bir halde oğlanın yanına gelip kerpiçleri bir tarafa koydu. Çocuğa elini uzatınca çocuk yerinden sıçradı… Bir avuç bulgur aşıyla geçinmeye çalışan derviş gözlerinden meni akarak elleriyle hayalarını sıkarak bana yüz tuttu. Namuslu oldun mu gizli gizli bakar aletleriyle oynarlar. Sonuçta ne kadınlardan kurtulabiliyorum ne erkeklerden. Ne yapayım bilmem. Ne bunlardanım ben ne onlardan... (Mesnevi Beyitler 3845-3855)

 

RTmi_66_Mesnevi_3845_oglan_kerpic

Orijinal Kaynak: Madde -9-

❋ Tarihin hiçbir döneminde hiçbir İslami eserde din böyle gayri ahlaki, Kuran’a uymayan, haram hikayeler anlatılarak tebliğ edilmemiştir. Haram olan çirkin eylemleri kınamadan ve sanki bunlar tiksinti verici değilmiş gibi uzun ve “teşvik edici” olarak yorumlanacak bir üslupla anlatmak, insanların ibret almasını sağlamaz. Tam tersine bu üslup haramın sözde meşrulaştırılmasıdır.

 

RTmi_67_Mesnevi_3855_oglan_kerpic

Orijinal Kaynak: Madde -8-

10. Cariyenin Köleyle ve Sultanla Cinsel İlişkide Bulunması

O kadına tapan er şalvarını çıkarıp cariyenin ayak ucuna oturdu. Aleti, dosdoğru gideceği yere giderken orduda bir gürültü, bir kızılca kıyamettir koptu. Er sıçradı, götü başı açık bir halde ateş gibi Zülfikar elinde dışarı çıktı.

Derhal o ay yüzlü dilberin bulunduğu çadıra koştu. O hurinin yanına gelince aleti hâlâ dimdikti. Öyle bir aslanla savaştı da erliği, yine sönmedi, hâlâ ayaktaydı.

Halife buluşmayı diledi, bu maksatla o cariyenin yanına gitti. Onu andı, aletini kaldırdı. O cana canlar katan, o sevgisini gittikçe artıran güzelle buluşmaya niyetlendi.

Erin kılıcını çekip gidişini, aslanı öldürdükten sonra gelişini, aletinin hala gergedan boynuzu gibi ayakta olduğunu söyledi. Ondan sonra namuslu Halifenin gevşekliğini ve farenin bir çıtırdısından aletinin söndüğünü görünce dayanamayıp güldüğünü bildirdi. (Mesnevi, Cilt 5, Beyitler 3880-3967, s. 315 - 322)

 

RTmi_68_Mesnevi_Cilt_5_Beyitler_s315_3880_9_Mustehcen_Cariye

Orijinal Kaynak: Madde -10-

 

RTmi_69_Mesnevi_Cilt_5_Beyitler_s316_3890_9_Mustehcen_Cariye

Orijinal Kaynak: Madde -10-

 

RTmi_70_Mesnevi_Cilt_5_Beyitler_s322_3967_9_Mustehcen_Cariye

Orijinal Kaynak: Madde -10-

 

3 / total 6
Harun Yahya'nın Rumilik Tehlike mi? kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net