HARUN-YAHYA.COMhttp://harun-yahya.comharun-yahya.com - Evrimcilerin İtirafları - Son EklenenlertrCopyright (C) 1994 harun-yahya.com 1HARUN-YAHYA.COMhttp://harun-yahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Darwinistler: ''İtiraf Ediyoruz, Ida Ara Fosil Değil, Tam Ve Mükemmel Bir Canlı!'' (Ama, ne zaman bunu söylediler? Harun Yahya yalanlarını ortaya çıkardıktan sonra.)

Hatırlanacağı gibi, Mayıs 2009 tarihinde Darwinistler Ida isimli fosili insanın sözde atası olarak tanıtmaya çalışmışlardı. Aynı anda birçok medya kuruluşu tarafından geniş bir spekülasyonla insanın sözde atası olarak tanıtılmaya çalışılan bu fosilin aslında bir lemur’a ait olduğunu ise hemen açıklamış ve bu spekülasyonlara derhal son vermiştik. Buradan ve buradan Ida isimli lemur fosili hakkındaki açıklamalarımızı okuyabilirsiniz. Böylece bazı Darwinist çevreler tarafından düzenlenmiş “Ida şovu” derhal son bulmuştu. Çünkü gerçek bilim gözüyle bakan herhangi biri hemen şunu görecekti: Ida, yapılan spekülasyonların aksine, 47 milyon yıl önce mükemmel şekilde varlığını sürdürmüş kusursuz bir canlıdır. %95’i korunmuş olan dolayısıyla yaklaşık tüm detayları incelenebilen bu fosilde, ARA FORM ÖZELLİĞİ GÖSTEREN TEK BİR TANE BİLE YAPI BULUNMAMAKTADIR. Bu olağanüstü bulgu, YARATILIŞ GERÇEĞİNİN BİR DELİLİDİR.

Nitekim ortaya çıkan gelişmelerin saklanamayacak duruma gelmesi Darwinistleri itirafa zorlamıştır. Ekim 2009 tarihinde özellikle New York Times, BBC gibi özellikle Darwinizm yanlısı birçok medya kuruluşu tarafından aynı anda yayınlanan habere göre, Darwinistler Ida’nın bir ara form olmadığını, aynı açıkladığımız gibi, 47 milyon yıl önce yaşamış bir lemur olduğunu yani tam ve mükemmeli bir varlık olduğunu kabul etmek zorunda kalmışlardır.

Darwinizm, hiç bir bilimsel delille desteklenmeyen, yalnızca materyalist felsefeye sözde bilimsel delil olarak zorla ayakta tutulmaya çalışılan bir köhne teoridir. Daha önce de Nebraska Adamı, Archaeoraptor, Piltdown Adamı gibi Darwinist sahtekarlıklar aynı Ida örneğinde olduğu gibi günlerce yazılı basında ve sözde bilimsel dergilerde kamuoyunu meşgul etmiştir. Bu örneklerin her birinde, Darwinistlerin sözde “kayıp halka bulundu” yalanı ve evrim propogandası kendileri için utanç vesilesi haline gelmiş, derhal iddialarını geri almak zorunda kalmışlardır. Ida isimli lemur fosili üzerinde günlerce yapılan sözde “kayıp halka” propogandasının da aynı şekilde bir aldatmacadan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. Darwinistler bir kez daha utanç içinde yenilgilerini kabul etmek zorunda kalmışlardır. Canlıların tümünü sonsuz kuvvet sahibi Allah yaratmıştır. Evrim teorisi ise, bilimsel bir bakış açısı değil, bir pagan dinidir. BUGÜNE KADAR EVRİMİ DESTEKLEYEBİLECEK TEK BİR DELİL DAHİ BULUNAMAMIŞTIR VE BUNDAN SONRA DA BULUNMASI İMKANSIZDIR. Çünkü canlıların tümü orjinal yapıları ile Allah tarafından yoktan varedilmiştir.
]]>
http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/18854/darwinistler-itiraf-ediyoruz-ida-arahttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/18854/darwinistler-itiraf-ediyoruz-ida-araFri, 13 Nov 2009 21:20:15 +0200
Devon Quick ve John Ruben'in Kuşların Evrimi Hikayesiyle İlgili İtiraflarıUzunca bir zamandır, tüm evrim safsatalarında olduğu gibi, kuşların dinozorlardan evrimleştiği masalı gündeme geldiğinde de hep aynı bilimsel gerçekleri anlattık:

-    Kuşların ve sürüngenlerin tamamen kendilerine özgü yapısal farklılıkları nedeniyle böyle bir geçiş hiçbir şekilde gerçekleşemez,

-    Söz konusu iddiayı kanıtlayan tek bir tane bile bilimsel kanıt yoktur, Darwinistler hiçbir şekilde bir ara fosili delil olarak getiremezler,

-    Darwinistlerin ara fosil iddiasıyla ortaya attıkları her dino-kuş safsatasının mutlaka sahtekarlık olduğu anlaşılmıştır, nitekim Darwinistler dinozor fosillerine tüy ekleyerek bu uğurda sahtekarlık yapmışlardır,

-    Kendilerini haklı çıkarmak için, evrime hiçbir delil teşkil etmediği bilimsel olarak ispatlanmış mükemmel canlı fosillerini ara form olarak göstermeye çalışmışlardır,

-    Pek çok Darwinist söz konusu iddiayı evrim adına bir utanç olarak tanımlamaktadır,

-    Ve en önemlisi, dinozorlardan ve Darwinistlerin ara form olduğunu iddia ettikleri canlılardan çok daha eskiden yaşamış mükemmel kuş fosilleri vardır.

Tüm bunların, Darwinistlerin KARADAN HAVAYA GEÇİŞ MASALINI TAM OLARAK ORTADAN KALDIRDIĞINI çok defa, kesin delillerle anlatmıştık.

Şimdi bu imkansız hikayenin geçersizliğini Darwinistlerin kendileri itiraf ediyorlar.

“Bu buluşlar, hayvan evrimi hakkında geniş çapta kabul gören bazı inançlara MEYDAN OKUYAN son yirmi yıldır gitgide artan kanıtlara bir yenisini ekliyor.”

Bu sözler, Oregon State Üniversitesinden iki Darwinist bilim adamına ait! Devon Quick ve John Ruben, Morphology dergisinde yayınlanan araştırmalarında, kuşların dinozorlardan evrimleştiği aldatmacası ile ilgili yapılan spekülasyonlara önemli bir darbe indirdiler.

Yapılan araştırma kuşların femur, yani üst uyluk kemiği üzerinedir. Araştırma sonucuna göre, karadaki canlıların tersine, kuşlardaki femurun ağırlıklı olarak hareketsiz olduğu anlaşılmıştır. Kara canlıları koşmak ve yürümek için hareketli femur kemiğini kullanırlarken, kuşlar bunun yerine bacaklarının alt kısmını kullanmaktadırlar. Devon Quick’in araştırması, kuşlardaki bu sabit femur kemik ve kas sisteminin ve farklı yürüme şeklinin, kuş nefes aldığında canlının hava keselerinin çökmesini engellemek için hayati olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Quick durumu şu şekilde açıklamaktadır:

“Bu, kuşların fizyolojisinde son derece temel bir sistemdir. Bunu daha önce kimsenin fark etmemiş olması ilginç. Kuşlarda uyluk kemiklerinin ve kaslarının pozisyonu, onların akciğer fonksiyonları için son derece önemli. Bu da onlara uçabilmek için yeterli akciğer kapasitesini veriyor.”

Burada önemle belirtilmesi gereken nokta ise, dinozorların söz konusu sabit femurdan yoksun oluşlarıdır. Oregon State Üniversitesi zooloğu Profesör John Ruben bunu şu şekilde izah etmiştir:

“Therapod dinozorlarının femurları hareketliydi ve bu nedenle kuşlardaki gibi çalışan bir akciğere sahip olmaları imkansızdı. Akciğerlerdeki hava keseleri, tabi eğer varsa, mutlaka çökerdi. Bu kanıt, dinozor-kuş bağlantısını desteklemek için öne sürülen delillerin ciddi bir bölümünü yerinden oynatmaktadır.”

Ruben şöyle devam eder:

“Kuşları ve uçuşu yüzyıllardır incelememizin ardından kuş biyolojisinin en temel özelliklerinden birini hala anlayamamış olmamız gerçekten de çok şaşırtıcı.”

Ruben, aynı zamanda, kuşların fosil kayıtlarında dinozorlardan önce görülmesini de dinozorlardan kuşların evrimleştiğini savunanlar tarafından kasıtlı olarak ihmal edilmiş “ciddi bir problem” olarak ifade etmektedir. Söz konusu iddiayı savunan Darwinistlerin iddialarına en büyük delil olarak dinozor ve kuşların akciğer yapılarındaki benzerliği öne sürdüklerini, fakat söz konusu bulgu ile bu iddianın da ortadan kalktığını açıkça ifade etmektedirler.

Ruben, bu önemli gerçeklerin Darwinist bilim adamları tarafından kasıtlı olarak ihmal edilmesinin sebebini ise şu sözlerle özetler:

“Açıkçası, bu işin içinde oldukça fazla müze entrikası yer almakta. Yeni bilimsel deliller (Darwinistler için) sürekli sorular ortaya çıkarsa da, özellikle bu konuya pek çok kariyer adanmış durumda.”

Aynı bilim adamları söz konusu araştırmada, kuşların uçmak için gerek duyacakları güçlü oksijeni almalarını sağlayacak başka “özel niteliklere” sahip olduklarını ve bu özelliklerin günümüz kuşlarında bulunmasına rağmen DİNOZORLARDA KESİNLİKLE BULUNMADIĞININ altını çizmektedirler.

Darwinistlerin açmazı evrim teorisinin sahte olmasıdır

Bu bulgular elbette dinozordan kuşların evrimleştiği safsatasının geçersizliğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu açıklamaları önemli kılan bir başka dikkat çekici husus ise, söz konusu itirafların Darwinistlerden gelmiş olmasıdır. Fakat burada ayrıca özel olarak belirtilmesi gereken bir nokta vardır: Herhangi bir kara canlısının bir kuşa dönüşmesi hikayesindeki zorluklar, akciğerlerindeki derin farklılıkların çok ötesindedir.

Bir canlı, Allah’ın kendisine verdiği özelliklerle bulunduğu ortama en uygun şekilde yaratılmıştır. Karada yaşayan bir canlının anatomisi, kara yaşamına mükemmel bir uyum halindedir. Çünkü Allah onu, yaşayacağı ortam ile birlikte yaratır. Dolayısıyla bir mükemmellik vardır. Bir kuş, uçma gibi olağanüstü bir kabiliyete sahip olarak yaratılır. Bunu sağlayan yalnızca canlının kanatlı olması vs. değildir. Akciğerlerinden kemiklerine, hava keseciklerinden tüylerine kadar her bir detay, kuşun uçması için özel olarak vardır. Çünkü onu göklerde uçmaya uygun yaratan, yerleri ve gökleri yoktan var eden Yüce Rabbimiz Allah’tır.

Dolayısıyla femur kemiklerindeki bu büyük farklılık, kara canlılarıyla kuşlar arasındaki YÜZLERCE farklılıktan yalnızca bir tanesidir. Herhangi bir kara canlısının (Darwinistlerin “karadan havaya” safsataları için öne sürdükleri her türlü canlının), bir kuşa dönüşmüş olması için bu sayısız farklılığın, şuursuz, bilinçsiz, kör tesadüfler tarafından tespit edilmesi ve bu kör tesadüflerin gerekli dönüşümleri yapması gerekmektedir. Oysa günümüz bilimi, canlı organizmaya yönelik tek bir tesadüfi müdahalenin bile o organizmayı ölüme götüreceğini ispat etmiştir. Dolayısıyla Darwinistlerin açmazı yalnızca femur kemiklerinde veya kuş akciğerinde değil, SAHTE EVRİM TEORİSİNDEDİR.

Yüce Allah tüm canlıları müthiş bir kusursuzluk ve mükemmellikle yaratmıştır. Darwinistlerin en büyük açmazı, tesadüflerle açıklama getiremedikleri bu mükemmelliklerdir. Ve Allah, öylesine muhteşem bir komplekslik yaratmıştır ki, evrim teorisi, tek bir protein karşısında yıkılmış durumdadır. Bu, sapkın inanç ile ortaya çıkan ve sahtekarlıklar ile insanları aldatmaya çalışan Darwinist ideolojiye, Rabbimiz’in eşsiz bir tuzağıdır. Canlılardaki mükemmellikler ortaya çıktıkça ve Darwinizm’in tek bir ara fosille bile desteklenmediği gerçeği yayıldıkça, Allah’ın dilemesiyle Darwinist çöküş, artık engellenemez hale gelmektedir.
]]>
http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/16880/devon-quick-ve-john-rubeninhttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/16880/devon-quick-ve-john-rubeninSat, 22 Aug 2009 19:17:18 +0300
Kenneth Hsu'nun Darwinizm'in Ahlak Üzerindeki Olumsuz Etkileri ile İlgili İtirafıDoğal seleksiyon kanunu, sizi temin ederim, bilim değildir. Bu bir ideoloji, hem de kötü bir ideolojidir.

Earth Watch, Mart 1989, s. 17; Henry Morris, The Long War against God, s. 5]]>
http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15622/kenneth-hsunun-darwinizmin-ahlak-uzerindekihttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15622/kenneth-hsunun-darwinizmin-ahlak-uzerindekiWed, 22 Jul 2009 12:09:24 +0300
Robert Wright'ın Darwinizm'in Ahlak Üzerindeki Olumsuz Etkileri ile İlgili İtirafı(The Moral Animal isimli kitabın yazarı)

Evrim teorisi, insan ilişkilerine karşı uzun ve oldukça kirli bir tarihe sahiptir. Yüzyılın sonlarına doğru politik felsefeye de karıştırılan teori, "Sosyal Darwinizm" adlı bir ideolojiye dönüştürülmüş ve ırkçıların, faşistlerin ve en acımasız kapitalistlerin elinde koz olmuştur.

Robert Wright, The Moral Animal, Vintage Books, New York, 1994, s. 7]]>
http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15621/robert-wrightin-darwinizmin-ahlak-uzerindekihttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15621/robert-wrightin-darwinizmin-ahlak-uzerindekiWed, 22 Jul 2009 12:08:16 +0300
P. J. Darlington'ın Darwinizm'in Ahlak Üzerindeki Olumsuz Etkileri ile İlgili İtirafı (Evolution For Naturalists isimli kitabından)

Birinci nokta bencillik ve vahşet içimizdeki doğal bir şeydir, en uzak atamızdan bize miras kalmıştır. O zaman vahşilik insanlar için normaldir; evrimin bir ürünüdür.

P.J. Darlington, Evolution for Naturalists, 1980, s. 243-24

]]>
http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15620/p-j-darlingtonin-darwinizmin-ahlakhttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15620/p-j-darlingtonin-darwinizmin-ahlakWed, 22 Jul 2009 12:06:55 +0300
Theodious Dobzhansky'nin Darwinizm'in Ahlak Üzerindeki Olumsuz Etkileri ile İlgili İtirafıDoğal seleksiyon egoizmi, zevk düşkünlüğünü, cesaret yerine korkaklığı, sahtekarlığı ve istismarı tercih eder. Toplum etiği ise "doğal" tavırları yasaklar ve bunların aksi olan nezaket, cömertlik ve hatta diğerlerinin, toplumun, milletin ve nihayet tüm insanlığın iyiliği için kendini feda etmek gibi özellikleri yüceltir.

Theodosius Dobzhansky, Ethics and Values in Biogical and Cultural Evolution, Zygon, the Journal of Religion and Science, Los Angeles Times'da yayınlandığı şekliyle alınmıştır, bölüm 4 (Haziran 16, 1974), s. 6; (That Their words, s.413)]]>
http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15619/theodious-dobzhanskynin-darwinizmin-ahlak-uzerindekihttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15619/theodious-dobzhanskynin-darwinizmin-ahlak-uzerindekiWed, 22 Jul 2009 12:05:02 +0300
W. Press'in (Astrofizikçi) Evrendeki Düzenin Tesadüflerle Oluşamayacağı Hakkındaki İtirafı(Nature dergisindeki bir makalesinden)

Evrende, akıllı yaşamın gelişmesini destekleyen büyük bir tasarım bulunmaktadır.

W. Press, "A Place for Teleology?", Nature, vol. 320, 1986, s. 315]]>
http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15618/w-pressin-(astrofizikci)-evrendeki-duzeninhttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15618/w-pressin-(astrofizikci)-evrendeki-duzeninWed, 22 Jul 2009 12:02:38 +0300
Hoimar Von Ditfurth'un Evrendeki Düzenin Tesadüflerle Oluşamayacağı Hakkındaki İtirafıtek tek rastlantı sonucunda buluşmalarıyla açıklamak mümkün değil gibi görünmektedir.

Hoimar Von Ditfurth, Dinozorların Sessiz Gecesi, Kitap 1, Alan Yayıncılık, Kasım 1996, İstanbul, sf. 123]]>
http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15617/hoimar-von-ditfurthun-evrendeki-duzeninhttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15617/hoimar-von-ditfurthun-evrendeki-duzeninWed, 22 Jul 2009 11:59:52 +0300
Prof. Fred Hoyle'un Evrendeki Düzenin Tesadüflerle Oluşamayacağı Hakkındaki İtirafları
 • Eğer yıldız nükleosentezi (atom çekirdeği birleşimi) yoluyla karbon ya da oksijen üretmek isterseniz, ayarlamanız gereken iki ayrı düzey vardır. Ve yapmanız gereken ayar, tam da şu anda yıldızlarda var olan ayardır... Gerçeklerin akıl süzgecinden geçirilerek yorumlanışı ortaya koymaktadır ki, üstün bir Akıl, fiziğe, kimyaya ve biyolojiye müdahale etmiştir ve doğada varlığından söz etmeye değer bilinçsiz güçler yoktur. Gerçeklerin hesaplanmasıyla ortaya çıkan sayılar o kadar akıl almazdır ki, beni bu sonucu tartışmasız biçimde kabul etmeye götürmektedir.
 • (Paul Davies. The Accidental Universe, Cambridge: Cambirdge University Press, 1982, s. 118)
  • Kanıtları inceleyen herhangi bir bilim adamı kendisini şu sonuca varmaktan alıkoyamaz: Yıldızların içinde meydana getirdikleri sonuçlar göz önüne alındığında nükleer fiziğin kanunları kasıtlı olarak tasarlanmışlardır.

  (Fred Hoyle, Religion and the Scientists, London: SCM, 1959; M. A. Corey, The Natural History of Creation, Maryland: University Press of America, 1995, s. 341)

  ]]>
  http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15616/prof-fred-hoyleun-evrendeki-duzeninhttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15616/prof-fred-hoyleun-evrendeki-duzeninWed, 22 Jul 2009 11:58:44 +0300
  Paul Davies'in Evrendeki Düzenin Tesadüflerle Oluşamayacağı Hakkındaki İtirafları(Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden ünlü matematiksel fizik profesörü)

  • Evrende nereye bakarsak bakalım, en uzaktaki galaksilerden atomun derinliklerine kadar, bir düzenle karşılaşırız... Bu düzenli, özel evrenin merkezinde "bilgi" kavramı yatmaktadır. Yüksek derecede özelleşmiş olan ve organize edilmiş bir düzenleme sergileyen bir sistem, tarif edilebilmek için çok yoğun bir bilgi gerektirir. Ya da bir başka deyişle bu sistem yoğun bir "bilgi" içermektedir...

  Bu durumda çok merak uyandırıcı bir soru ile karşı karşıya geliriz. Eğer bilgi ve düzen, sürekli olarak yok olmaya yönelik doğal bir eğilime sahiplerse, Dünya'yı çok özel bir yer kılan bütün o bilgi ilk başta nereden gelmiştir? Evren, zembereği yavaş yavaş boşalan bir saate benzemektedir. Öyleyse ilk başta nasıl kurulmuştur?

  (Paul Davies, "Chance or Choice: Is the Universe an Accident?", New Scientist, vol. 80, 1978, s. 506)
  • Hesaplamalar evrenin genişleme hızının çok kritik bir noktada seyrettiğini göstermektedir. Eğer evren biraz bile daha yavaş genişlese çekim gücü nedeniyle içine çökecek, biraz daha hızlı genişlese kozmik materyal tamamen dağılıp gidecekti. Bu iki felaket arasındaki dengenin ne kadar "iyi hesaplanmış" olduğu sorusunun cevabı çok ilginçtir. Eğer patlama hızının belirli hale geldiği zamanda, bu hız gerçek hızından sadece 1/1018 kadar bile farklılaşsaydı, bu gerekli dengeyi yok etmeye yetecekti. Dolayısıyla evrenin patlama hızı inanılmayacak kadar hassas bir kesinlikle belirlenmiştir. Bu nedenle Big Bang herhangi bir patlama değil, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ve düzenlenmiş bir oluşumdur.
  (Paul Davies, Superforce: The Search for a Grand Unified Theory of Nature, 1984, s. 184)
  • Fizik kanunları çok üstün bir dehanın ürünü gibi görünüyor... Evrenin bir amacı olmalı.
  (Davies, P. 1984. Superforce: The Search for a Grand Unified Theory of Nature. (New York: Simon & Schuster, 1984), s. 243)
  • Çok küçük sayısal değişikliklere hassas olan evrenin şu andaki yapısının, çok dikkatli bir bilinç tarafından ortaya çıkarıldığına karşı çıkmak çok zordur... Doğanın en temel dengelerindeki hassas sayısal dengeler, kozmik bir tasarımın varlığını kabul etmek için oldukça güçlü bir delildir.
  (Paul Davies. God and the New Physics. New York: Simon & Schuster, 1983, s. 189)
  • Evrenin başlangıcı hakkındaki son bulgular, genişlemekte olan evrenin, hayranlık uyandırıcı bir hassasiyetle düzenlenmiş olduğunu ortaya koymaktadır.
  (Paul Davies. The Accidental Universe, Cambridge: Cambirdge University Press, 1982, Önsöz)
  • Eğer doğanın derinliklerinde gerçekleşen işlerin kompleksliği, dünyanın en zeki beyinleri tarafından bile zor anlaşılıyorsa, bu işlerin sadece birer kaza, birer kör tesadüf eseri olduğunu nasıl düşünebiliriz?
  (Paul Davies, Superforce, New York: Simon and Schuster, 1984, s. 243)
  ]]>
  http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15615/paul-daviesin-evrendeki-duzenin-tesaduflerlehttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15615/paul-daviesin-evrendeki-duzenin-tesaduflerleWed, 22 Jul 2009 11:56:55 +0300
  Prof. Fred Hoyle'un Evrenin bir Başlangıcı Olduğu ile İlgili İtirafı

  Fred Hoyle, The Intelligent Universe, London, 1984, s. 184-185]]>
  http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15614/prof-fred-hoyleun-evrenin-birhttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15614/prof-fred-hoyleun-evrenin-birWed, 22 Jul 2009 11:52:05 +0300
  Leonard Huxley'in Evrenin bir Başlangıcı Olduğu ile İlgili İtirafı

  Leonard Huxley, Life and Letters of Thomas Henry Huxley, MacMillan, 1938, Vol.1 s.241]]>
  http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15613/leonard-huxleyin-evrenin-bir-baslangicihttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15613/leonard-huxleyin-evrenin-bir-baslangiciWed, 22 Jul 2009 11:50:59 +0300
  Prof. Dr. Ali Demirsoy'un Evrenin bir Başlangıcı Olduğu ile İlgili İtirafıevrenin sonlu ve zamanlı olduğunu, Bruno'ya ters de olsa artık biliyoruz.

  Prof. Dr. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, Meteksan Yayıncılık, Ankara, 1995, Yedinci Baskı, s.21]]>
  http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15612/prof-dr-ali-demirsoyun-evreninhttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15612/prof-dr-ali-demirsoyun-evreninWed, 22 Jul 2009 11:48:10 +0300
  Don Page'in Evrenin bir Başlangıcı Olduğu ile İlgili İtirafı

  Don Page, "Inflation does not explain time assymetry", Nature, cilt 304 (3 Temmuz 1983), s.40]]>
  http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15611/don-pagein-evrenin-bir-baslangicihttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15611/don-pagein-evrenin-bir-baslangiciWed, 22 Jul 2009 11:46:53 +0300
  Stephen W. Hawking'in Evrenin bir Başlangıcı Olduğu ile İlgili İtirafı

  Stephen W. Hawking, "The Direction of Time", New Scientist, vol. 115, 9 Temmuz 1987, s.47]]>
  http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15610/stephen-w-hawkingin-evrenin-birhttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15610/stephen-w-hawkingin-evrenin-birWed, 22 Jul 2009 11:45:10 +0300
  Dennis Sciama'nın Evrenin bir Başlangıcı Olduğu ile İlgili İtirafı(Fred Hoyle ile birlikte uzun yıllar sabit durum teorisini savunan bilim adamı)

  Sabit durum teorisini savunanlarla onu test eden ve bence onu çürütmeyi uman gözlemciler arasında, bir dönem çok sert çekişme vardı. Bu dönem içinde ben de bir rol üstlenmiştim. Çünkü gerçekliğine inandığım için değil, gerçek olmasını istediğim için 'sabit durum' teorisini savunuyordum. Teorinin geçersizliğini savunan kanıtlar ortaya çıkmaya başladıkça Fred Hoyle bu kanıtları karşılamada lider rol üstlenmişti. Ben de yanında yer almış, bu düşmanca kanıtlara nasıl cevap verilebileceği konusunda fikir yürütüyordum. Ama kanıtlar biriktikçe artık oyunun bittiği ve sabit durum teorisinin bir kenara bırakılması gerçeği ortaya çıkıyordu.

  Stephan Hawking, Evreni Kucaklayan Karınca, Alkım Kitapçılık ve Yayıncılık, 1993, s.62-63]]>
  http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15609/dennis-sciamanin-evrenin-bir-baslangicihttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15609/dennis-sciamanin-evrenin-bir-baslangiciWed, 22 Jul 2009 11:43:58 +0300
  Anthony Flew'un Evrenin bir Başlangıcı Olduğu ile İlgili İtirafı

  Henry Margenau, Roy Abraham Vargesse, Cosmos, Bios, Theos, La Salle II: Open Court Publishing, 1992, s.241]]>
  http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15608/anthony-flewun-evrenin-bir-baslangicihttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15608/anthony-flewun-evrenin-bir-baslangiciWed, 22 Jul 2009 11:41:00 +0300
  Hoimar Von Ditfurth'un Evrenin bir Başlangıcı Olduğu ile İlgili İtirafları
 • Başka bir deyişle, bilim adamları bu konuda, evrenin bir başlangıcı olduğu düşüncesini akla getiren olgulara rastlamışlardır.
 • Bu düşünce bilim adamlarından çoğuna öylesine devrimci, başka deyişle bilimsellikten uzak, birçok bilim adamının pek sevdiği bir deyişle tuhaf görünmüştür ki, bu eski mitosları ve dinlerdeki dünyanın sonu görüşlerini anımsatacak çarpıcı sonuçtan kaçınabilmek için ortaya bir sürü kuram ve görüş atılmıştır. Yer yer çok karmaşık bu kuramlara ve evren modellerine burada yer verecek değiliz. Çünkü başta değindiğimiz iki Amerikalı Penzias ve Wilson'un buluşlarının, bu soruya nihai bir yanıt getirmiş olduğunu düşünmekteyiz: Evrenin gerçekten de bir başlangıcı vardır.

  (Hoimar Von Ditfurth, Dinozorların Sessiz Gecesi 1, Alan Yayıncılık, Kasım 1996, İstanbul, Çev: Veysel Atayman, s.56)

  • Bu noktadan önce ve onun başlangıcında neyin bulunduğunu bilmemiz olanaksız. Bu alan bilime kapalı. Niçin bir başlangıç olmuş olduğu sorusu da, yanıtı verilemez bir soru. Ayrıca bu başlangıç maddesinin ilk yapısının nereden kaynaklandığı, nasıl bir özellik gösterdiği, hidrojen dediğimiz bu ilk maddenin neyin ürünü olduğu türünden sorular da, bu sırlar alanının içinde kalmaktadır.

  (Hoimar Von Ditfurth, Dinozorların Sessiz Gecesi 3, Alan Yayıncılık, Kasım 1996, İstanbul, Çev: Veysel Atayman, s.7)
  ]]>
  http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15607/hoimar-von-ditfurthun-evrenin-birhttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15607/hoimar-von-ditfurthun-evrenin-birWed, 22 Jul 2009 11:39:32 +0300
  San Francisco Chronicle'ın Canlılığın Ancak Yaratılmış Olabileceği ile İlgili İtirafıhayretler içerisinde bırakan yaşam mimarisidir... Sistem son derece kompleks. Sanki dizayn edilmiş gibi... Orada büyük bir akıl var.

  San Francisco Chronicle (İnsan Genomu Projesi hakkında Tom Abate tarafından yazılan bir makaleden, 19 Şubat 2001]]>
  http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15606/san-francisco-chroniclein-canliligin-ancakhttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15606/san-francisco-chroniclein-canliligin-ancakWed, 22 Jul 2009 11:36:48 +0300
  Douglas Futuyma'nın Canlılığın Ancak Yaratılmış Olabileceği ile İlgili İtirafıEğer eksiksiz ve mükemmel biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir.

  Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197

  ]]>
  http://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15605/douglas-futuymanin-canliligin-ancak-yaratilmishttp://www.harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/15605/douglas-futuymanin-canliligin-ancak-yaratilmisWed, 22 Jul 2009 11:35:38 +0300
  iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
  RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
  BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
  GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
  FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
  DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
  SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
  YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
  BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
  MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
  ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
  SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
  MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
  GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
  SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
  SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
  SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
  İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
  ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
  KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
  SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
  DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
  YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
  “ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
  SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
  SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
  TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
  SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
  TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
  EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
  BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
  TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
  HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
  DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
  HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
  SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
  ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
  BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
  CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
  BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
  AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
  SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
  ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
  SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
  SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
  DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
  DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
  SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
  DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
  MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
  AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
  DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
  ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
  KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
  CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
  ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
  BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
  GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
  SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
  HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
  BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
  1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
  “BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
  GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
  BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
  İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
  SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
  AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
  ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
  VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
  GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
  ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
  HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
  SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
  GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
  PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
  SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
  ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
  SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
  ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
  CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
  VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
  UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
  SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
  "ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
  ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
  T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
  T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
  CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
  DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
  CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
  GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
  GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
  @DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
  ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
  ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
  ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
  KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
  YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
  SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
  TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
  ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
  EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
  SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
  DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
  CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
  GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
  HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
  DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
  YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
  CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
  ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
  "FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
  TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
  CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
  'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
  ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
  ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
  ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
  Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
  BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
  GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
  SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
  ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
  SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
  İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
  15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
  İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
  CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
  15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
  İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
  15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
  FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
  CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
  GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
  İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
  ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
  MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
  KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
  SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
  HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
  ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
  MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
  FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
  FETÖ BAĞLANTISI YALANI
  ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
  MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
  HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
  MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
  BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
  MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
  AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
  YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
  SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
  SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
  DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
  KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
  SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
  HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
  OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
  TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
  İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
  HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
  SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
  MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
  TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
  ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
  AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
  İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
  SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
  MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
  SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
  2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
  ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
  ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
  MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
  SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
  AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
  CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
  İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
  MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
  DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
  SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
  BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
  AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
  SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
  MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
  KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
  ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
  SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
  ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
  SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
  TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
  AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
  GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
  ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
  MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
  DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
  ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
  ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
  ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
  AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
  "NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
  HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
  KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
  INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
  BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
  DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
  SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
  ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
  SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
  ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
  SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
  NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
  SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
  CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
  ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
  KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
  CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
  GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
  MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
  SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
  SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
  MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
  Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
  Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
  YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
  SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
  SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
  SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
  SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
  SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
  SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
  SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
  CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
  FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
  DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
  ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
  İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
  ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
  KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
  MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
  ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
  KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
  "NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
  ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
  YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
  SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
  ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
  ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
  ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
  KAMU VİCDANI YALANI
  DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
  ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
  GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
  TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
  "Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
  AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
  "....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
  GARDIROP YALANI
  SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
  'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
  1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
  HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
  HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
  İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
  "Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
  SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
  SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
  YENİ BİR SAFSATA DAHA
  "Müslümanlar Kardeştir..."
  "Biz silahlı suç örgütü değiliz"
  MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
  "Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
  "Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
  MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
  "Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
  AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
  ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
  "ALIKONMA" SAFSATASI
  KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
  BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
  TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
  AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
  AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
  MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
  "Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
  "Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
  "Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
  "Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
  "...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
  "Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
  "Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
  “Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
  "Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
  "Biz bir arkadaş grubuyuz..."
  "...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
  "Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
  "...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
  "...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
  "Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
  "İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
  "Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
  "Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
  "Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
  "Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
  "Biz örgüt değiliz"
  "Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
  "Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
  "İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
  "Neden cömertsin?" diye soruyorlar
  "İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
  "Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
  "Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
  "Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
  "Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
  "Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
  "Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
  Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
  DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
  DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
  MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
  "Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
  DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
  DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
  "İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
  GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
  Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
  AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
  Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
  Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
  Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
  Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
  Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
  TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
  Bu sitelerin ne zararı var!
  Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
  Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
  İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
  Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
  Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
  Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
  Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
  HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
  Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
  FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
  Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
  Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
  Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
  "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
  Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
  Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
  Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
  Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
  Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
  SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
  Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
  En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
  Adnan Oktar kaçmamış!
  BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
  FİŞLEME SAFSATASI
  İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
  MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
  SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
  GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
  ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
  YALANLAR BİTMİYOR
  SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
  TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
  MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
  AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
  YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
  KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
  Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
  TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
  "Bizler Suç Örgütü Değiliz..."